Mother Earth for President

Nieuwe Maan van vrijdag 30 augustus 2019

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 28-08-2019

Het thema van deze nieuwe Maan in Maagd van vrijdag 30 augustus 2019, laat strijd en veel activiteit zien rondom het thema zuiverheid en onderscheidingsvermogen. We mogen nog beter leren om in eenheid met elkaar te leven op Aarde. Naast elkaar met al die verschillende meningen, visies en invalshoeken. Wat ons verbindt ligt op nieuwe lagen van bewustzijn en vraagt van ons om  opnieuw onze belangen bewust te worden. We hebben maar één Aarde en dit liefde volle Wezen geeft de mogelijkheid om ons te verbroederen. De kracht van het individu, in het collectief en voor het collectief, krijgt nieuwe mogelijkheden. En deze maand krijgen we mogelijkheden om nieuwe vormen te vinden op bestuurlijk niveau en in het persoonlijke leven, allemaal vanuit de magie van Eenheid en het Hart.
 
Mother Earth for President
 
Black Moon
Deze nieuwe Maan is de tweede in de maand augustus en wordt ook wel een Black Moon genoemd. Het is slecht een naam en iets heel anders dan de zwarte Maan uit de kosmische astrologie waar ik over schrijf in mijn artikelen. Dat is de stroom van goddelijke energie, die tijdens deze nieuwe Maan in Vissen staat in het 4de huis en inspiratie brengt voor Eenheid in ons leven, thuis en op Aarde.
DE waarheid in pacht?
Er kan gemakkelijk strijd ontstaan wanneer we denken DE waarheid in pacht te hebben. (Mercurius conjunct Zon, Maan, Mars, Venus en Priapus in Maagd 10de huis in een driehoek met Uranus in Stier.) Wie en welke visie krijgt de autoriteit en daarmee de leiding, als er zo’n veelheid van belangen en visies is? Daarin raak je op zijn minst de weg kwijt. Welke invalshoek is de backbone van al die verschillende facetten van de waarheid? Wat is de juiste weg om in te slaan, want iedere ervaring is een onderdeel van de opbouw van het geheel en daarom belangrijk. Wat is de visie en structuur die alle losse waarheden en invalshoeken verbindt? Rondom dit thema is veel activiteit en bewustwording op dit moment, zowel maatschappelijk als op het persoonlijke vlak. 
 
Eén Aarde
We leven (praktisch gezien) met elkaar op één Aarde, met heel veel verschillende culturen, visies en invalshoeken waarmee we het leven op Aarde beleven en waarderen. Door deze verschillende culturen en manieren van bestuur zijn er flinke problemen, die zich alsmaar blijven opstapelen en niet kunnen worden opgelost op het niveau waarop we nu besturen. Zoals bijvoorbeeld de grote milieu vraagstukken en ook de problematiek rondom de plastic soep die de zee vervuilt en het branden van die paar oerbossen en oerwouden die we nog hebben in de Amazone en Siberië. De oerbossen in deze gebieden vormen de longen van de Aarde en het leven op Aarde. Een flink deel van deze bossen zijn aan het branden en daarmee gaan deze longen van de Aarde voor een langere tijd verloren. Bestuurlijke invalshoeken spelen hier een rol als het gaat om het bestrijden van deze branden. En ook de belangen van het individu (soyaboeren) versus die van het collectief.
 
Collectieve vraagstukken
Ook zien we collectieve vraagstukken over vooruitgang en veiligheid rondom 5G en ook rondom vaccinatie en gezondheidszorg. In Hong Kong wordt er al een lange tijd geprotesteerd tegen de vrijheid die zij gaan verliezen onder toekomstig Chinees bestuur. Er ontstaan zonder leiders spontane protesten overal in Hong Kong door samen te komen. Zou dit de nieuwe structuur zijn van het nieuwe bestuur?  Hier herkennen ik in ieder geval wel de kwaliteit van het nieuwe groepsbewustzijn van het Watermantijdperk. Ook vragen velen zich af wat het belangrijkste is in onze maatschappij en waar zou dus het geld naar toe moeten gaan dat wij ophoesten door belasting te betalen en waar gaat het werkelijk heen? Het individu moet gerespecteerd worden in een goed collectief bestuur. Wat gaat er nu gebeuren met een opnieuw haperende economie met banken die weer op een punt van omvallen staan zoals in 2008? En zo zijn er nog meer hete hangijzers. Iedereen heeft een ander belang en strijdt voor dit belang. Wie en hoe gaat dat in een beter vat gegoten worden met wijsheid en respect voor het individu. (Mercurius conjunct Zon, Maan, Mars, Venus en Priapus in Maagd 10de huis. Zuidelijke Maansknoop conjunct Diamant en Saturnus ingaand Pluto in Steenbok 3de huis. Zwarte Maan in Vissen conjunct Neptunus in Vissen 4de huis.)
 
Respect voor elkaar
Maar hoe is het dan wel mogelijk om deze diversiteit goed te besturen en in een juiste structuur zetten, waardoor we in vrede met en naast elkaar kunnen leven? Er bestaat niet zoiets als DE waarheid. Zelfs in de wetenschap zien we verschillende studies naast elkaar en die elkaar tegenspreken. Dus welke waarheid is de hoogste waarheid als de belangen zo groot zijn en onderzoeken worden gebruikt om je gelijk te halen. Dat vergt een hogere wijsheid in besturen van deze krachten vanuit compassie en zonder oordeel luisteren. Bestuurders lijken alle bestuur kwijt te zijn in deze tijd. Er is helaas teveel lobby en eigen belang bij bestuurders die vaak een te vernauwde blik hebben met een visie die is gevormd vanuit hun eigen wereld en cultuur en bijbehorende invalshoeken. Oplossingen worden gevonden in communicatie en open debat met compassie en zorg, luisteren naar elkaars standpunt, invalshoek, ervaringen en belevingswereld. Er bestaan verschillende waarheden naast elkaar, wanneer we dat kunnen waarnemen en respecteren is er al veel gewonnen. Deze nieuwe Maan in Maagd laat dit thema zien en vraagt om een visie die verbindt door een inhoud met wijsheid. Het Meesterschap van Cheiron in Ram in het 5de huis vraagt om ruimte en respect ook voor het individu, het IK, in een collectief met haar belangen. (Noordelijke Maansknoop conjunct zwarte Zon in Kreeft in het 9de huis oppositie zuidelijke Maansknoop conjunct Saturnus en Diamant ingaand Pluto in Steenbok in het 3de huis.)
 
Overgave en vertrouwen www.inzichten.com
 
Naast elkaar leven
In je eigen leven kun je deze thema’s tegen komen bij de voetbalclub of op school of elders als je moet werken en functioneren in een team met anderen. Of met buren in een flat of straat. Overal zijn er belangen. Het begint bij jou en we kunnen dit in het klein in ons eigen leven oplossen en in goede banen leiden. Ik deel een voorbeeld uit mijn leven: komende vrijdag 30 augustus 2019 was er zoals iedere nieuwe en volle Maan weer een webinar gepland. We zijn dan ieder vanuit zijn of haar eigen locatie aanwezig in rust, aanwezigheid en in meditatie verbonden met onze binnenwereld. Een paar dagen geleden kwam één van de buren langs met de mededeling dat er zoals ieder jaar weer een groot boerenfeest met circustent en muziek wordt georganiseerd aanstaande zaterdag in de polder naast ons huis. Vrijdag wordt alles opgebouwd en dit eindigt vrijdagavond met een feestje voor de vrijwilligers en crew. Dat gaat natuurlijk niet zo goed samen met een online meditatie. Dus in goed overleg wilde de buren wel rekening met ons houden en kunnen we vrijdag testen of er mogelijk geluidsoverlast zal zijn. Maar wat voor nog beter voelt is om het webinar te verplaatsen naar een tijdstip waarop deze twee verschillende belangen elkaar niet verstoren. Dus ik ga het webinar verplaatsen naar zondag 1 september 2019 om 19:45. Dat is voor mij een stuk eenvoudiger als voor mijn buren. Ik hoef geen tent te bouwen en concreet van alles te organiseren om het webinar te verzetten. Zo leven we naast elkaar en met elkaar. (Zwarte Maan in Vissen 4de huis conjunct Neptunus.) 
 
Collectieve belangen
De zorg voor de Aarde of je woonplek, is de verbindende factor die iedereen naar een groter belang dan het eigen egobelang tilt. We hebben praktisch gezien maar één Aarde. (Energetisch kan ieder in een eigen ruimte verblijven, maar dat is een onderwerp voor een ander artikel.) Zorg voor onze planeet kan alle neuzen dezelfde kant op laten wijzen. Dan zijn er geen leiders meer nodig, maar nemen we ieder voor onszelf verantwoordelijkheid en ontstaan er spontaan door kleine acties nieuwe vormen, oplossingen en veranderingen. Deze worden dan gedreven door collectieve belangen met respect en initiatief voor het individu. Zoals bijvoorbeeld in Hong Kong aan het ontstaan is en collectieve acties en meditaties voor het stoppen van de bosbranden. We kunnen als consument onze visie ondersteunen door keuzes te maken als we aankopen doen, die deze visie ondersteunen en zo ons signaal afgeven als eenling in het geheel. We kunnen bijvoorbeeld meer lokale producten kopen om het milieu minder te belasten. Maar vooral het welzijn van de Aarde geeft ons op dit moment belangen die verbroederen en het individu in beweging te krijgen. Bestuur en verantwoordelijkheid worden beide door Saturnus beheerst en dat is niet voor niets. Het bestuur ligt bij de acties van de eenling en die is oneindig machtig. Als ieder persoon zich verantwoordelijk voelt, compassie heeft en doet wat in de eigen omgeving mogelijk is, dan kan dit op een magische manier hele grote krachten in gang zetten. Ook het werkelijk met je hart en zonder oordeel luisteren naar je buren of de andere visie van je partner of collega draagt bij aan het tot stand brengen van deze nieuwe energie. Dit is de Magie van de Eenheid van het Hart <3  Deze kracht laat zich deze maand zien en kennen.
 
Heb het goed... 
©Manuela van der Knaap van www.inzichten.com
*
**
***
Voor de geïnteresseerden:
**Online WEBINAR: Op ZONDAGavond 1 september 2019 (nieuwe Maan) is de volgende online activatie&meditatie om 19:45. (ieder nieuwe en volle Maan). De webinar van vrijdag 30 augustus 2019 gaat niet door en is door omstandigheden verplaatst naar zondagavond 1 september 2019. Je kunt je registreren met een link op www.inzichten.com/agenda bij de betreffende datum. Met deze webinar openen we het nieuwe multi-dimensionale plasma energielichaam vanuit jouw eigen kosmische hart en laten deze steeds verder ontvouwen. Met de online activatie&meditatie versterken we ook het multi-dimensionale plasma energielichaam, waardoor je ook veel makkelijker het plasma fotonenlicht kan ontvangen en kan laten door stromen. Je kunt dan juist de hogere frequenties en elektromagnetisch verstoringen met meer gemak omzetten naar bliss ervaringen. Je kunt ook tot rust komen en in jezelf zakken vanuit onvoorwaardelijkheid tijdens deze webinar, en er is heling door aanwezigheid en het openen van de onvoorwaardelijkheid van het kosmisch Hart en het nieuwe energielichaam. (deelname 10 euro) Voor de link om te kunnen registreren of voor meer informatie: http://www.inzichten.com/agenda/actuele-online-activatie-en-meditatie-nm-1sept19.html
**
MINERALENWORKSHOP: (NOG TWEE PLAATSJES OVER.) Zondag 22 september is er weer een workshop mineralen in mijn praktijk in Lisse. Tijdens deze workshopdag wordt helder wat jouw manier van verbinden is met een mineraal of geometrie. In de ochtend geef in uitleg over het verbinden met het Wezen van mineralen vanuit het eenheidsbewustzijnsveld vanuit het perspectief van de Schepping en het universum, waardoor je beter gaat begrijpen wat eenheid, dualiteit de Matrix nu precies is. We ontwarren wat Geest, Ziel, Hoger Zelf enz. allemaal is in een groter perspectief waardoor je ervaringen in een grotere helderheid komen.
 
Jouw Wezensessentie en overlevingsmechanisme worden in de middag vanuit een veilige magische bedding zichtbaar gemaakt en gedeeld met de anderen aanwezigen op een praktische manier. Dus je krijgt ook inzicht in wie jij in Wezen bent. Dit alles vindt plaats in een bedding van eenheid en onvoorwaardelijkheid in een kleine groep van maximaal 5 deelnemers. We benaderen de werking van mineralen en geometrie vanuit eenheid en gelijkwaardigheid, in samenwerking met het Wezen van het mineraal (of materiaal zoals levende geometrie). De werking van de mineralen is dan vanuit innerlijk herinneren ipv programmeren. Ik neem je tijdens deze dag mee in de wereld van de levende Wezensessentie van mineralen en materie. Daarin kun je ervaren hoe jij daarin vanuit je eigen diepere Wezensessentie kunt stromen en dit gebeurt in de ervaring en op een heel praktische manier. Voor meer informatie: http://www.inzichten.com/agenda/mineralen-workshop-(sept2019)/
 

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.