Transformatie van relaties naar de nieuwe tijd

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 12-10-2017

In dit artikel kun je lezen over de veranderingen waar velen met hun relatie nu doorheen gaan. Dit is een persoonlijk, maar zeker ook een collectief proces. Dit artikel maakt de veranderingen zichtbaar. Collectief gezien is dit de verschuiving van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. Verder vind je ook nog wat informatie over wat actuele zaken voor de laatste maanden van 2017. Zoals het wegvallen van doelen, het ontstaan van een neutrale stilte in jezelf en je leven, waarin veel tegenstrijdigheden kunnen oplossen. 
 
Hart man-vrouwIn het dagelijks leven is pijnlijk zichtbaar geworden dat oude vormen niet meer kloppen en ook in relaties wordt er gezocht en geprobeerd om nieuwe vormen te vinden. Dit artikel gaat over de omvorming van relaties van het oude geprojecteerde bewustzijn naar het eenheidsbewustzijn van het Watermantijdperk. Collectief hadden we het afgelopen jaar een activatie van genezing en vernieuwing op relatie gebied. *1 Voor velen zal de komende maanden zeer waarschijnlijk vooral veel vernieuwing, loslaten en transformatie brengen, op vele gebieden, maar ook op het vlak van relaties. Het voorwerk is gedaan het afgelopen jaar. Het gaat nu echt doorpakken voor de voorlopers. Deze omvorming van relaties die ik hier beschrijf blijft actueel voor iedereen die de stap naar de nieuwe energie in het dagelijks leven maakt. Dus ook als dit nog even op zich laat wachten, omdat je nog niet alle uitgeleende delen  (geprojecteerde inhoud) van jezelf in de ogen kunt kijken en omarmen en daarmee weer in eigendom nemen.
 
Heling relaties
Het is een flinke stap die de voorlopers nu aan het nemen zijn, om een derde dimensie relatie gebaseerd op dualiteit waarin we leven, om te vormen naar een nieuwetijdsrelatie. Vanaf september 2016 tot 10 oktober 2017 ging Jupiter door Weegschaal heen en werd dit proces van heling van verbindingen en relaties uitvergroot en daarmee voelbaar om vervolgens geheeld te worden. We zijn vooral verbindingen die vervuild zijn geraakt aan het opschonen. Dus welke facetten van jezelf heb je ontkend in jezelf en geprojecteerd op de ander. Deze moeten worden gezien en teruggenomen worden uit het projectie mechanisme van de relatie. 
 
Superheling 
Omdat de zwarte Maan (instroom van Bronenergie) door Boogschutter loopt is in 2017 de werking van Jupiter erg krachtig. En Jupiter is al de krachtpatser van ons zonnestelsel en stimuleert heling, plezier en veerkracht. Maar in 2017 bemoeit De Bron zich als het ware met de standen van Jupiter en daardoor worden we aangesproken om eenheid te herstellen waar in 2017 Jupiter zijn invloed heeft. (Jupiter is heer van Boogschutter en de zwarte Maan stond in Boogschutter in 2017 tot 10 oktober 2017. Na 10 oktober 2017 gaat Jupiter door Schorpioen) Heling wordt dan Superheling. In 2017 was het thema van heling ‘verbindingen’ en vanaf 10 oktober 2017 vragen macht en onmacht over het vinden van de juiste vorm voor je leven, acceptatie, transformatie van de vorm en loslaten onze aandacht. 
 
Jupiter F
Verlangen naar jezelf
In een (langdurig) bestaande ‘liefdesrelatie’, waarin jullie ook met bewustwording bezig zijn, is de kans groot dat het ook in jouw relatie rommelt. Het is goed mogelijk dat je een sterke verlangen hebt naar alleen zijn of om even helemaal alleen je eigen leven en energie te ervaren, los van de relatie. Het voelt misschien niet persé zo dat je uit elkaar wilt, maar het moet wel anders, het wringt, de oude vorm klopt niet meer. Dit is vooral nodig om je energiesysteem uit oude mechanismen los te maken en de vernieuwing toe te staan. Maar ook om jezelf opnieuw uit te vinden. Dit proces van het vinden van je eigen expressie is nog krachtiger geworden vanaf eind april 2017 toen de Noordelijke Maansknoop in Leeuw ging lopen. De Noordelijke Maansknoop in de horoscoop geeft de richting aan waarheen wij ons ontwikkelen en momenteel is dus de individualiteit en zelfexpressie steeds zeer krachtig in beeld. Deze astrologische stand is actueel tot ongeveer half november 2018.
 
Love puzzel F
Ruimte in de relatie
In een bestaande relatie is de moeilijkheidsfactor om echt ook je individualiteit te ervaren meestal groter. Er is veel respect, vertrouwen en ruimte nodig om in deze periode als individu ook te kunnen groeien. En om helemaal je eigen koers te vinden en ervaren. Ook moeten beide partners bereid zijn het proces aan te gaan en onder ogen zien wat je van jezelf op de ander projecteert. Dat wat je op de ander projecteert, zijn de zaken die je wel in je rugzakje hebt, maar in jezelf afwijst. Als het niet lukt om beide los te komen uit de oude projecties en vorm, dan is de kans groot dat de relatie uit elkaar spat. Vooral deze laatste maanden van 2017 zal de nadruk liggen op transformatie. Het afgelopen jaar kan een gevoel je overheerst hebben steeds maar compromissen te moeten sluiten in je relatie. (Jupiter als heer van de zwarte Maan in Weegschaal.) Het is het eigenlijk allemaal net niet. *2 
 
Nieuwe ‘liefdesrelatie’
Als je een nieuwe liefdesrelatie hebt, dan kan het zijn dat het verliefd zijn wordt overgeslagen en je direct op een zelfstandige manier in vrijheid, vriendschap en gelijk-waardigheid verbinding maakt. Dan vorm je direct de relatie vanuit de nieuwe energie.
 
Anima en Animus projectie www.inzichten.comOmvormen relatie
Zij die daar aan toe zijn, zijn heel praktisch de dualiteit in zichzelf en het leven aan het helen, zodat je echt concreet kunt gaan leven met het brandpunt van de dagelijkse realiteit in de 5de dimensie. *3 In de oude 3D relatie werden de man-vrouw energieën gespiegeld, geprojecteerd. Het was erg moeilijk om uit de zuigende werking van de oude relatievormen te blijven, omdat het dan nodig was om continu bezig te zijn met bewustwording en groei.
 
Projecties
In de dualistische relatie leent de man, zijn vrouwelijke component uit aan de vrouwelijke liefdes partner (Venus in de horoscoop van de man). En bij de vrouw wordt haar mannelijke component uitgeleend aan de mannelijke liefdespartner in haar leven (Mars in de horoscoop van de vrouw). Er ontstaan verwachtingen en projecties en natuurlijk ontstaan er problemen in de relatie als de eerste verliefdheid voorbij is en de roze bril afgaat. Dan blijkt die ander niet te passen in het beeld dat je had. 
 
Nieuwetijdsrelaties
Zij die daar aan toe zijn, zijn zich los aan het maken uit deze oude geprojecteerde (uitgeleende) vormen van relaties. Relaties in het Watermantijdperk zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid, vrijheid en vriendschap. En misschien zelfs nieuwe vormen van relaties, meer in een groepsvorm volgens de Watermanprincipes. Het samengestelde gezin, kan daar een voorloper van zijn of andere initiatieven voor nieuwe woonvormen http://www.omslag.nl/wonen/waarom.html . Deze omvorming van de oude naar de nieuwe energie van relaties die ik beschrijf blijft actueel voor iedereen die de stap maakt van oude naar nieuwe energie.De nieuwetijds relatie www.inzichten.com
 
Transgenders
Als uiting van de nieuwe vormen van relaties en verandering van man-vrouw polariteit naar mens zijn, zien we een enorme opkomst en aandacht voor transgenders. Transgenders voelen zich niet prettig in het lichaam van de man of vrouw waarin zij geboren zijn en ondergaan in hun leven een operatie en/of hormoon behandeling om te kunnen switchen van geslacht. Vele transgenders geven aan zich niet echt man of vrouw te voelen en zich niet echt fijn te voelen bij de polarisatie van het lichaam. In de nieuwe energie is de dualiteit tussen mannelijk en vrouwelijk innerlijk opgelost. Voor een transgender is oude gepolariseerde man-vrouw energie innerlijk meer een eenheid en zijn beide sterk vertegenwoordigd. Dat het transgenderschap nu zo in de belangstelling staat, is voor mij een teken dat er iets heel dieps aan het veranderen is in de polariteit van het man-vrouw bewustzijn. *4
 
Seksualiteit
In deze overgangsfase van oud naar nieuw valt de oude seksuele aantrekkingskracht weg. Er kan vooral behoefte zijn om zuiver de eigen energie te voelen en deze niet te vermengen, zoals dat in de oude seksuele verbinding tot stand kwam. Ook hierin is het zoeken naar nieuwe vormen van seksualiteit, ook hier weer gebaseerd op de Watermanprincipes, dus gelijkwaardigheid, vrijheid en vriendschap. We mogen loskomen uit de oude Vissentijdperk manieren van verbinden. Geef elkaar de ruimte om gewoon zichzelf te ervaren, zonder dat de projecties en verwachtingen je vasthouden in het oude. Alleen slapen is een goede manier om gemakkelijker je energie los te maken uit de verstrengelingen met de ander. Het is heel goed mogelijk dat het doorschieten in egoïsme een onderdeel is van de leerweg hierin. 
 
Lichtfontein FKundalini
De laatste maanden van 2017, *7 kunnen ondanks alles zorgen voor een krachtige seksuele stroom. Maar ik vermoed dat deze stroom naar binnen wordt gericht om daar omgezet te worden in Kundalini energie, voor transformatie van innerlijke autoriteit, evenwicht man-vrouw energie en autonomie. *5 
 
Helingsmethode
Ook andere relaties, zoals vriendschappen en therapeut, leverancier met de klant zijn aan het veranderen waar dat mogelijk is naar de nieuwe energie van het Watermantijdperk, dus vanuit gelijkwaardigheid, vrijheid en bewustzijn. Met de krachtige Leeuw energie van het vuur driehoek nu en de Noordelijke Maansknoop in Leeuw tot voelen we dat we niet meer heling willen halen bij een ander, maar deze van binnenuit willen laten ontstaan. Ook hierin mogen we nieuwe vormen vinden om met elkaar te helen. De voorlopers hebben deze vormen al ontwikkeld en wachten erop om nog meer onder de aandacht te komen. Zo werk ik in mijn praktijk met de kosmische horoscoop en mineralen, geometrie en paarden, waardoor vanuit gelijkwaardigheid en samenspel heel praktisch van binnenuit ervaren en ontvouwen kan ontvouwen wie je eigenlijk in Wezen bent. De vorm die gevraagd wordt gaat om innerlijke ervaring en openen, uitpakken.
 
Laatste maanden van 2017
Vanaf 10 oktober 2017 gaat Jupiter door Schorpioen lopen en worden we aangesproken om de compromissen te beëindigen en alles te zien voor wat het is. Dan kom je los uit eventuele belangen en kan de nieuwe vorm voor een relatie of andere situaties pas optimaal ontstaan. De transformatie en het loslaten kan dan pas echt een vlucht nemen. Als het niet lukt om dat wat er is aan te kijken in jezelf en in je leven, kan dit een gevoel geven van onmacht, wanhoop, angst, macht, misselijkheid en buikpijn. De kracht van Jupiter blijft tot half december krachtiger dan normaal verbonden met de energie van de Bron en wordt daardoor tot die tijd uitvergroot en verbonden met het zoeken naar eenheid. Dit betekent dus dat manipulatie en belangen weinig ondersteund worden. Als je vanuit een belang iets bedacht hebt, dan schiet de creatie als het ware steeds uit je handen en verandert steeds van vorm. Het gevoel overheerst dan dat er iets niet klopt. Hierdoor ontdek je dat je niet vanuit onvoorwaardelijkheid en eenheid aan het creëren bent. 
 
Van duaal naar eenheid
Met deze krachten in de laatste maanden van 2017 vallen nog meer dan voorheen alle doelen weg; De oude passie in je leven is verdwenen en dan ontstaat een neutrale Stilte. De stilte maakt dat je verstorende gedachten, pijnen, belangen, persoonlijkheidsaspecten van zich laten horen. Je kunt dan twee afgescheiden kanten van hetzelfde onderwerp ervaren, bijvoorbeeld:  overcompenseren van gevoelens van niet goed genoeg zijn door teveel te geven en dan vervolgens (tegelijkertijd) boosheid ervaren omdat je niet voldoende kunt vragen voor de diensten die je levert. Dit dus, terwijl je vanuit overcompensatie te veel gegeven hebt. Als je beide kanten er gewoon laat zijn en ze allebei waarneemt, maar niet meer kiest voor één van beide, dan kan er iets anders voor in de plaats komen dat uit de diepte van je Wezensessentie komt. In de neutrale stilte kunnen de duale tegenstrijdigheden oplossen. Een nieuwe autoriteit staat op, van weten in het niet weten met een diepe verbinding met je intuïtie, die je er doorheen loodst. *6
 
Nummers *1 t/m *6 in dit artikel zijn bronvermeldingen en astrologische verwijzingen en uitleg die op de website te vinden zijn. www.inzichten.com   
 
Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Ik ontvang hiervoor geen vergoeding, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over donaties: http://www.inzichten.com/artikelen/ 
 
REMINDER: a.s. zaterdag 14 oktober 2017 is er weer een gratis kristaldag in mijn praktijk. http://www.inzichten.com/agenda/inloop-en-kristaldag-14-10-2017.html  
Je bent van harte welkom. Wel graag aanmelden met mail via de website of Whatsapp, SMS of bellen naar 06-24 24 4 789.
 

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.