Day: juni 19, 2022

Zonnestorm, elektronenstorm, hoge X-ray pieken, een C-klasse zonnevlam en nog een Schumannresonantie activiteit met zeer lage intensiteit. Lees meer…