Manuela van der Knaap (1967)

Ik ben Manuela van der Knaap, geboren en getogen in een ondernemersgezin in ‘Het Westland’, het hart van de glastuinbouw in Nederland. Ik heb een zakelijke achtergrond en heb gewerkt met marketing, PR en het opzetten van een bedrijf en afdelingen, alle in ‘De groene Sector’. In 1998 heb ik een switch gemaakt naar de psychlogische astrologie. Ik woon samen met Arjan Willekes. Samen hebben wij onze dochter Eli Anique mogen ontvangen in 2006.

Mijn astrologische achtergrond

Ik heb een vierjarige beroepsopleiding ‘Psychologische astrologie’ succesvol afgerond aan ‘De academie voor Astrologie’ bij Adrie van der Ven in Amsterdam. Ik ben erkend en praktiserend lid van de astrologische beroepsvereniging AVN. Vervolgens heb ik medische astrologie gedaan bij Adrie van der Ven. Adrie van der Ven is psychologisch astroloog en heeft een column gehad in het  spirituele blad Spiegelbeeld. Tevens is hij natuurarts. Daarna heb ik anderhalf jaar les gehad van de astroloog George Bode. Ook heb ik drie lessen gehad van Peter Delahey, die samenwerkt met George Bode. George Bode heeft de Zwarte Maan in Nederland geïntroduceerd en uitgewerkt. Zie zijn werk in het boek: ‘Zwarte Maan, Zwarte Zon, Drakenkop’  Uitgeverij Vulcanus. ISBN:90 5685 062 8.

Manuela 2024

Manuela 2013

Manuela 2006

Manuela met dochter 2003

Kijk de video hieronder met een podcast waarin Manuela over haar passie en leven verteld. Klik op het de afbeelding om naar de video te gaan.

Voor wie nog een stuk verdieping wil lezen over mijn spirituele pad en passie…

Graag vertel ik jou mijn levensverhaal en innerlijke reis, zodat je inzicht krijgt in mijn pad, maar ook in mijn manier van (samen)werken. Ik ben geboren en opgegroeid in het Westland. Al vroeg kreeg ik met de paplepel in gegoten dat je hard moet werken als je iets wilt bereiken en vooral je innerlijke stem moet negeren. Dit bracht mij al heel jong in een dikke vette burn-out. Maar dat was direct het grote keerpunt in mijn leven. Ik realiseerde mij dat alles wat in onze wereld belangrijk gevonden wordt, zoals een imposante auto, huis en andere bezittingen, niet het gedroomde geluk bracht, zoals dat was voorgespiegeld. Ik kreeg inzichten in hoe onze economie en maatschappij werkelijk in elkaar steken en dat wij afstevenen op vernietiging.

Visioenen

Deze burn-out bracht mij in verbinding met mijn innerlijke wereld en rondom deze periode kreeg ik visioenen en uitleg van mijn Hoger Zelf (één deel van mijn multi-dimensionale Zelf) over het universum, het grotere plaatje van deze Schepping en mijn aandeel daarin. Ik herinnerde mij wie ik in Wezen ben. Energetisch daalden er frequenties (informatie/bewustzijn)in in mijn lichaam. Dit was een heftige periode van downloads vanuit mijn Multi-dimensionale energielichaam. Dit moest worden geïntegreerd in mijn dagelijkse bestaan wat niet makkelijk was en vele jaren in beslag heeft genomen.

Astrologie

Deze visioenen en ervaringen lieten mij niet meer los en ik ben mijn weg gaan zoeken om mezelf werkelijk beter te leren kennen. Dat bracht mij bij zelfstudie, -reflectie en lichaamsgerichte bewustwording en groei. Ik ben in 1998 een vierjarige beroepsopleiding psychologische astrologie gaan volgen bij Adrie van der Ven. Hij was een geweldige leraar voor mij. Hij bracht mij direct in contact met de essentie van iedere planeet en daarmee ook de essentie van ieder dierenriemteken en huis (levensgebied van het leven). Deze directe communicatiekanalen gingen tijdens deze opleiding onder de bezielde begeleiding van Adrie helemaal open. De inzichten door de horoscoop waren voor mij een zegen, want eindelijk kon ik innerlijke reflectie toepassen zonder tussenkomst van een ander met zijn of haar visie, die dan meekomt. Dit heeft mij op mijn Wezenlijke pad gezet, met het inzicht dat werkelijke authentieke groei voor mij van binnenuit komt. Daarin heb ik nog een aantal flinke groeimomenten gehad, waarin ik steeds dieper naar binnen moest in de stilte in het ZIJN en loslaten. En deze groei en bewustwording gaat oneindig door.

Ontmoeting met het kosmische Hart

De informatie en herinneringen die binnen waren gekomen tijdens de periode van de visioenen en downloads, brachten in de jaren daarna ook herinneringen naar boven in mijn bewustzijn over de ervaringen die mijn bewustzijn (multi-dimensionale delen) heeft gehad tijdens de afdaling de Stof in, tot zelfs heftige herbelevingen aan toe. Dit gebeurde (natuurlijk) buiten ruimte en tijd, want deze informatie is niet lineair. De grootste stap heb ik gezet tijdens een Ayurvedische reinigingskuur. Ik kwam na een week in stilte te zijn geweest, gericht op mijn eigen binnenwereld, in een verlichtingservaring die vijf dagen duurde en waarin ik mijn Godsvonk (Monade) ‘claimde’. Dit betekent dat ik mij herinnerde hoe ik deze Godsvonk weer als centrum van mijzelf kon belichamen. Dit is het kosmische Hart, het plasma bolletje op het middenrif dat de kern is van onze ‘Goddelijke’ oorsprong. Deze heeft haar zetel in het lichaam. Ik werd één met dit punt en vanuit dit punt ademde mijn Wezensessentie met de oorspronkelijke Bron en de Wezensessentie van de Aarde. Eigenlijk beademde dit centrum van bewustzijn zichzelf. In de maanden daarna volgde een hele nieuwe energetische opbouw en integratie van binnenuit.

Godskern openen

Vanaf dat moment kon ik in verbindingen de ander ook deze oorspronkelijke Godsvonk (Wezensessentie) helpen herinneren, zodat dit punt wakker werd bij de ander. De voorwaarde om deze godskern te openen, is samenZIJN in onvoorwaardelijkheid en vertrouwen in deze diepste Wezenlijke kern van jezelf.

Materie komt tot leven

Op diezelfde laag, vanuit onvoorwaardelijkheid, ontmoet ik ook de Wezensessentie van mineralen (kristallen en edelstenen) en andere materie, zoals bijvoorbeeld heilige geometrie. In deze onvoorwaardelijke en open ontmoeting mag het Wezentje zijn wat het is en daardoor wordt het oorspronkelijke en Wezenlijke wakker en toont het mineraal, de geometrie of andere vorm, zijn oer-oorsprong en dat wat het in essentie IS. De materie komt tot leven met een eigen multi-dimensionale opbouw. Deze ‘wakkere’ wezentjes hebben geen ego, maar zijn altijd in verbinding en dienstbaar gebleven naar de Oerbron en beyond. Daardoor is het superveilig om je open te stellen voor deze Wezentjes. Ze helpen ons vanuit onvoorwaardelijkheid in een interactie om te herinneren hoe we onszelf van binnenuit kunnen openen en hervinden, zodat de onvoorwaardelijkheid kan stromen in je leven. Van deze ont-moetingen wordt ik super gelukkig en blij.

Herinneren van je oorsprong

Doordat mijn Wezensessentie de Goddelijke onvoorwaardelijke lagen heeft ‘wakker’ gemaakt in de mineralen en andere materie  zijn alle mineralen die geopend zijn op deze lagen met hun Godsvonk en multi-dimensionale opbouw beschikbaar voor ons tot in de materie aan toe. Iedereen opent andere lagen in een mineraal en mijn Wezensessentie opent vanuit onvoorwaardelijkheid en harmonie de Godsvonk van het Wezentje van het mineraal of bij andere materie, maar datzelfde gebeurd ook bij mensen en dieren. Het is eigenlijk meer herinneren, want ik doe niets, ik ben alleen aanwezig bij mezelf en inspireer, help herinneren waar die oorsprong van je bewustzijn is.

Mijn bijdrage en passie

Met de Webinars is een nieuwe fase begonnen van mijn avontuur op Aarde. Ik ben hier stap voor stap van binnenuit met allerlei ‘toevalligheden’ naartoe geleid. Ik voel mij ermee als een vis in het water en het gaat allemaal vanzelf, gelijkwaardig en ontspannen. Ik voel mijn Wezensessentie door mij heen werken tijdens de webinars. Vanuit onvoorwaardelijkheid worden verbindingen naar en in het webinarveld aangeboden of in vrijheid opengesteld. Het webinarveld en mijn Wezensessentie brengen iedere deelnemer weer terug naar de eigen Wezensessentiekern (Godsvonk). Puur door aanwezigheid zonder te willen veranderen of belangen te hebben. Ik ben hier heel blij mee, omdat ik op deze manier met passie en liefde mijn bijdrage kan leveren aan het geheel.

Genieten

Ook met mijn consulten inspireer ik mensen om zichzelf serieus te nemen, te vinden en daarbij zijn mijn mineralenvrienden met hun goddelijkheid in de materie en de kosmische horoscoop, prachtige hulpmiddelen om van binnenuit te herinneren wie je in Wezen bent. Ieder consult is weer opnieuw een intense ont-moeting. Ik kan zo enorm genieten van deze ont-moetingen met de ware essentie van de ander.

Gebouwd met Liefde

Dit betekent overigens niet dat ik ‘verlicht’ ben of er al ‘helemaal’ ben. Deze Godsvonklagen gaan nu open in ieder van ons en er is een heuse verbouwing gaande van ons energielichaam. Dat proces is bij mij ook nu bezig, ook al ben ik wat eerder op mijn manier door die opbouw heengegaan. Die opbouw die we nu collectief maken is nieuw en kan nu pas echt ontvouwen, autonoom en ook in verbinding met elkaar. Ik geloof sowieso niet in verlichting als iets statisch, alsof je er dan ‘bent’. Ik zie die verlichtingsperiode van mezelf als iets wat is opgehaald of geopend in mijn multi-dimensionale energieveld, want mijn Wezensessentie is een ‘goddelijke’ bouwer van multi-dimensionale velden. En het materiaal waarmee gebouwd wordt is LIEFDE. Die velden ontstaan van binnenuit, één steen op de andere en stap voor stap, herinneren wij onze essentie en het ware pad. Dit is het proces dat zich nu ontvouwt bij ons allemaal, gewoon omdat de mensheid evolutionair eraan toe is om deze stap te zetten.

Mijn kosmische astrologie

Wat ik nog niet heb kunnen beschrijven in de stroom van deze tekst, is mijn uitstapje naar de ‘Zwarte Lichten-astrologie’ in de laatste jaren van mijn beroepsopleiding psychologische astrologie. Dit was toen (1998) nog erg onbekend in Nederland. Het was helemaal niet mijn bedoeling om een eigen praktijk in astrologie te starten. Maar toen ik in contact kwam met de Zwarte Lichten-astrologie, ontstond er een diepe opwinding in mij, omdat ik de ervaringen met mijn Kosmische Wezensessentie herkende. Ik kon dit heel diep voelen. Samen met een paar astrologievriendinnen heb ik geregeld dat we les konden krijgen van George Bode. Hij heeft deze astrologievorm naar Nederland gebracht en verder ontwikkeld. We hebben anderhalf jaar regelmatig les van hem gehad. Bij Peter Delahey, die samenwerkt met George Bode, hebben wij ook nog drie lessen gevolgd over de Zwarte Lichten. Toen werd het voor mij duidelijk dat het tijd werd ervaring op te doen met mijn eigen manier van werken in de Zwarte Lichten-astrologie, want ik voelde dat er nog meer verdieping mogelijk was. Ik ben dit vanuit het beleven van deze Wezensessentie gaan toepassen in verbinding met de ander en ik heb het ‘Kosmische Astrologie’ genoemd. En ook kan ik deze frequenties van de oorsprong energetisch en met inspiratie overbrengen door het schrijven van mijn artikelen, wat een andere passie is van mij.

Mijn pad

Inmiddels is mij heel duidelijk geworden dat wij als mensheid op weg zijn om deze kosmische Wezensessentie te integreren en meer en meer te leven vanuit het kosmische Hart en de onvoorwaardelijkheid van het ‘zijn’. Actie en ‘zijn’ samen brengen, de manier van leven van Oost en West samenbrengen. Van overleven naar leven in balans en vrede, de weg die ik zelf iedere dag stapje voor stapje ga. Deze weg waarmee wij ons losmaken van de dualiteit in ons eigen energiesysteem en daarmee ook stap voor stap in de wereld. Dit is mijn bijdrage aan het geheel en het is een inspirerend pad dat ik met veel aandacht en passie ga, met al mijn zakelijke ervaring, artikelen, astrologische consulten en bijeenkomsten. Ik ben zeer dankbaar voor al deze ervaringen.

Heb het goed…

Manuela van der Knaap van www.inzichten.com