Astrologie

Hieronder vind je een uitleg, vanuit mijn visie (Manuela), van de diverse mogelijkheden binnen de astrologie. Ik geef GEEN persoonlijke astrologieconsulten meer, omdat al het werk bij elkaar te intensief wordt voor mij persoonlijk. Alles is in een constante staat van verandering en groei. Inmiddels is
de consultvorm van mijn kosmische astrologie veranderd en deze jas begint steeds beter te passen bij wie ik in Wezen ben. Ik werk inmiddels
alleen nog maar collectief met mijn astrologische artikelen die hier op de website, op nieuwswebsites en in tijdschriften verschijnen. In deze artikelen verwoord ik collectieve processen die je persoonlijk ook kan herkennen in je dagelijks leven. Bij de start van iedere meditatie webinar geef ik korte uitleg over de actuele processen. En regelmatig is er een video of podcast interview te vinden op mijn YouTube kanaal

Hieronder kan je lezen over de verschillende niveaus van astrologie en ook hoe ik mij daarin ontwikkeld heb naar het kosmische niveau. Astrologie is een holistisch systeem en kan dus altijd doorgroeien naar nieuwe lagen van bewustwording en duiding. Daarom vind ik de informatie over een 13de dierenriemteken als zijnde het enige juiste, niet correct. In astrologie hier in het westen is de hemel in 12 gelijke vlakken verdeeld van 30 graden en dat staat los van het niveau van duiding en kan oneindig meegroeien, omdat iedere graad zijn eigen werking heeft. Daar zie ik geen beperking. In dit artikel https://www.kuuke.nl/de-dierenriem/ kan je lezen waarom de dierenriemtekens van de astrologie anders zijn dan in de astronomie. Door de verdeling van 12 gelijke delen van de hemel in 30 graden, gebaseerd op onderzoek en ervaring in de oudheid en ook in deze moderne tijd, bewijst astrologie nog dagelijks zijn grote waarde voor ondersteuning in groei en bewustwording.

Mogelijk ga ik later weer korte consulten geven, maar dan in combinatie met mineralenconsulten. Dan is de basis de ervaring en de kennis van de horoscoop de kers op de taart. Mijn astrologische werk is nu vooral collectief en dus met groepen. Open de link hieronder voor een korte preview of klik op ‘Lees meer…’ om direct alles er over te lezen. Klik op de blauwe link hieronder, om direct naar de naar informatie van jou keuze te gaan. 

  1. Uitleg over astrologie en haar mogelijkheden.
  2. Uitleg over het psychologische astrologie die ik gaf in mijn praktijk.
  3. Uitleg over de kosmische horoscoop waar ik nu nog mee werk (zwarte Maan en achtbaan

1. Astrologie en haar mogelijkheden

Je hebt vast wel eens je horoscoop opgezocht in de krant of in een weekblad, met een voorspelling voor de komende week of maand. Dit heet Pop-astrologie en is een astrologische methode die aan de hand van alleen jouw Zonneteken een voorspelling geeft voor de komende week of maand. Omdat de astrologie van de bladen maar één facet belicht van wie jij bent, is deze methode erg algemeen. Je bent niet alleen je Zonneteken. Je bent dus niet alleen Ram of Maagd. Deze methode van astrologie is het meest bekend, maar geeft geen volledig beeld van wat astrologie allemaal te bieden heeft. De mens is – in mijn visie – een complex wezen met een vrije wil. De geboortehoroscoop is een blauwdruk van een mens. Deze blauwdruk bevat vele facetten, niveaus en mogelijkheden, zodat dit geheel een werkelijke afspiegeling kan zijn van de complexiteit van wie jij bent als mens.

Dan is er ook de Uurhoek-astrologie: Dit is een concrete, voorspellende astrologie methode, die in de Middeleeuwen sterk is opgekomen. Met deze methode kun je antwoordt krijgen op een concrete vraag als: Moet ik dit huis kopen?

En Psychologische astrologie. In deze astrologische methode ben ik gediplomeerd en erkend. Dit is een methode die zich vooral richt op de psychische patronen in de mens en de samenhang in de psyche. De geboortehoroscoop is de blauwdruk van deze psychische inhouden. De nadruk ligt niet op voorspellen, zoals de horoscopen in de bladen, maar op het herkennen van gedragspatronen in de mens, zowel blokkerende als voedende patronen. Deze astrologische methode biedt mogelijkheden om gedragspatronen te gaan herkennen en daardoor bewustere keuzes te maken in je dagelijks leven. Ook opvoeding en de omgeving spelen een belangrijke rol en beïnvloeden je gedrag, keuzes en onbewuste drijfveren. De psychologische geboortehoroscoop biedt vele mogelijkheden. De inzichten kunnen o.a. betrekking hebben op de volgende levensgebieden:
Met welk ‘masker’ presenteer jij jezelf als je onzeker bent, wat zijn jouw waarden en hoe is het gesteld met je gevoel van eigenwaarde, communicatie, de thuissituatie tijdens je jeugd, jouw vorm van creativiteit, je werk, gezondheid, relaties, visievorming, jouw rol in de maatschappij, hoe ga je om met autoriteit, wie ben jij in je sociale omgeving, wat betekenen geloof/spiritualiteit voor jou en nog veel meer.
Bovenstaande consulten worden niet gegeven in mijn praktijk, ik werk ook nooit voorspellend, geef alleen inzicht in processen en groei. De psychologische astrologie is inmiddels doorgegroeit naar de kosmische astrologie. 

2. Het basisconsult

Het astrologische basisconsult in mijn praktijk heeft zijn basis in de psychologische astrologie en brengt inzicht in de belangrijke levensthema’s en de rode draad door je leven heen. Waar kom je vandaan en wat heeft je Ziel zich voorgenomen te doen in dit leven? Wat is je kernkwaliteit? Hoe ga je daar nu mee om en hoe kun je deze kwaliteiten beter benutten? Het consult geeft antwoord op deze vragen. In het consult richten wij ons vooral opbouwend op jouw kernkwaliteit en de mogelijkheden die jij in je hebt. Hoe functioneert deze kwaliteit optimaal en kun je wel je ‘ei’ kwijt. We bespreken ook de blokkerende patronen, die maken dat jouw kwaliteiten niet of onvoldoende tot uiting komen. Vaak zijn deze patronen / blokkades ontstaan in de jeugd en daarom is de jeugd vaak een onderdeel van het basisconsult.

Mijn astrologisch werk is erop gericht een praktische inbedding te geven aan inzichten. Na het consult begint pas het echte werk en is de beurt aan jou om de inzichten toe te passen in je dagelijks leven. Stapje voor stapje. De praktijk leert dat het zien van je kernkwaliteit en het erkennen van de blokkerende patronen een nieuw pad opent, waardoor je jezelf gaat zien in een ander licht. De kernkwaliteit die er voorheen niet kon zijn of onopgemerkt een bijdrage leverde, wordt een belangrijk zichtbaar onderdeel van je leven en legt de focus op jouw positieve kwaliteiten en mogelijkheden. Bewustzijn komt pas tot leven in de realiteit als het gezien wordt.
Dit consult is inmiddels verder ontwikkeld en vormt de basis voor alle kosmische astrologische consulten.

3. De kosmische Horoscoop

IK GEEF GEEN PERSOONLIJKE ASTROLOGISCHE CONSULTEN  MEER IN MIJN PRAKTIJK. In mijn praktijk kon je in het verleden ook kiezen voor een astrologisch basisconsult vanuit het kosmische astrologie niveau. Deze manier van astrologie is erop gericht je in contact te brengen met jouw meer omvattend bewustzijn, jouw Wezensenergie van buiten ‘Het rad van Wedergeboorte’, waardoor je kunt gaan leven vanuit je Wezensessentie geïntegreerd met je ‘Hoger Zelf’ in de dagelijkse realiteit. Dit komt tot stand door het ontsluiten, bewust en actief maken van jouw kernkwaliteit/wezensessentie vanuit het kosmische niveau. Deze kernkwaliteit uit zich op een specifieke manier van ZIJN in het dagelijks leven, maar heeft vele facetten. Als deze kwaliteit actief is dan werkt deze op een natuurlijke manier door jou heen en het lijkt alsof jij er niets voor hoeft te doen. Het is zo helder en gewoon voor je dat je niet begrijpt waarom andere mensen dit niet zien of er naar handelen. Als jij er bent, dan gebeurt er iets in de omgeving vanuit jouw kosmische kernkwaliteit. Om dit niveau van ZIJN te kunnen leven, moet jouw kosmische kernkwaliteit vrij door je heen kunnen stromen. Iedereen heeft de kosmische kernkwaliteit op zijn/haar eigen specialisatie-gebied.

In onze jeugd zijn wij vaak afgewezen op deze kwaliteiten en daardoor heb je deze kosmische kernkwaliteit afgesloten en soms zelfs gezworen er nooit meer iets mee te doen. Het sluiten van het kosmische kanaal tussen het 3de en 7de levensjaar is meestal een redelijk onbewust proces. Het basisconsult vanuit het kosmische niveau is erop gericht de kosmische kernkwaliteit weer te openen en te activeren. Het kosmisch basisconsult vindt altijd plaats vanuit afstemming op het Goddelijke in ons. Jij kunt maximaal bijdrage door open te staan voor dit proces. In hoeverre en op welk niveau de kosmische kernkwaliteit tijdens het consult wordt geactiveerd, wordt begeleid door ons ‘Hoger Zelf’ en mede bepaald door de aansluiting op jouw levenspad. Het kosmisch basisconsult zal door deze afstemming altijd jouw weg en ontwikkeling ondersteunen.

De patronen die jouw kosmische kernkwaliteit blokkeren worden ook besproken, zodat je deze patronen kunt gaan herkennen en om kunt zetten naar een stromend en voedend geheel. Hoe de kosmische kernkwaliteit functioneert als hij wel stroomt, wordt je in dit basisconsult aangereikt. Ook hoe je de ‘kosmische wond’ stapje voor stapje om kunt zetten naar Meesterschap. Want verdwijnen zal deze kosmische wond niet, je kunt alleen maar Meester/specialist worden op het gebied van deze wond, door dit facet op een hoger octaaf te brengen. Tijdens het consult wordt je duidelijk wat deze ‘kosmische wond’ jou wil vertellen en wat het geschenk is achter al deze pijn. We openen als het ware nieuwe paden (o.a. energetisch en neurologisch), waarop de kosmische Kernkwaliteit zijn weg kan vinden in de realiteit.

De kosmische kernkwaliteit is voor de meeste mensen niet onbekend en wordt eigenlijk altijd herkend. Het is vaak een onderdeel van een stille en lang gekoesterde droom. Uit de praktijk blijkt dat veel mensen ongemerkt de kosmische kernkwaliteit toch al leven, maar altijd twijfel voelen hierover, omdat het nog nooit is gespiegeld of is erkend. Door deze twijfel en de afwijzing uit de jeugd kan de kosmische kernkwaliteit niet of onvoldoende tot uitdrukking komen. De kosmische kernkwaliteit is een manier van ZIJN en groeit / evolueert vanuit de ervaring. Je bent het en hoeft er niets speciaals voor te doen.

Ook het kosmisch basisconsult is erop gericht een praktische inbedding te geven aan de inzichten. Na het consult begint pas het echte werk en is de beurt aan jou om de inzichten toe te passen in je dagelijks leven. Je kunt oneindig door blijven groeien in jouw kosmische kernkwaliteit door je steeds verder te openen voor deze staat van ZIJN en zijn vele facetten in jouw dagelijks leven. Stapje voor stapje, steeds verder jouw evolutie in. De praktijk leert dat het zien en erkennen van je kosmische kernkwaliteit en de blokkerende patronen nieuwe paden opent. Je komt dichter bij jezelf en gaat zien wie je in wezen bent. De kosmische kernkwaliteit, die er voorheen niet kon zijn of onopgemerkt een bijdrage leverde, wordt een belangrijk zichtbaar onderdeel van je leven. Je kosmische kwaliteit van ZIJN kan dan een praktisch onderdeel worden van je dagelijks leven, groeiend vanuit ervaringen, in alle facetten.

Ook deze consultvorm is inmiddels verder ontwikkeld, maar INMIDDELS GEEF IK GEEN PERSOONLIJKE CONSULTEN MEER.

Lees de uitleg over kosmische astrologie in mijn column in Spiegelbeeld, onafhankelijk tijdschrift voor Spiritualiteit, Wetenschap, Gezondheid en Milieu. Klik hier! voor de algemene uitleg over de kosmische kernkwaliteit Klik hier !! en voor de uitwerking van de kosmische kernkwaliteit in het dagelijks leven Klik hier !!!

N.B. voor de twee pdf artikelen uit het blad Spiegelbeeld van mijn hand: In een van de artikelen heb ik het erover dat deze Godsvonk zetelt in de thymus. Toen de artikelen geschreven werden waren we nog bezig met de indaling van de Godsvonk in het lichaam. Deze Godsvonk was toen nog niet helemaal belichaamt in haar zetel op het middenrif zoals dat nu het geval is. Dat is dus inmiddels anders.

Nieuwe consultvormen 

Alles is in een constante staat van verandering en groei. Inmiddels is de consultvorm van mijn kosmische astrologie veranderd en deze jas begint steeds beter te passen bij wie ik in Wezen ben. Ik werk inmiddels alleen nog maar collectief met mijn astrologische artikelen die op nieuwswebsites en in tijdschriften verschijnen, verwoord ik collectieve processen die je persoonlijk ook kan herkennen in je dagelijks leven. Bij de start van iedere meditatie webinar geef ik korte uitleg over de actuele processen. En regelmatig is er een video of podcast interview te vinden op mijn YouTube kanaal.

Aanbod

Dit is een kleine greep uit de aanbodstroom die je onder consulten kunt vinden. Er zijn al activiteiten vanaf € 10,- tot zeer intensive begeleiding.

Online Workshops

Tijdens de workshops in mijn praktijk kun je in een kleine groep mensen jezelf en wie je in Wezen bent herontdekken en ervaren...

Consulten

Wil je graag inzicht waar je Goddelijke Wezenlijke kwaliteiten liggen? En deze ook nog praktisch gaan integreren en leven? Bezoek dan de aanbodstroom bij de consulten. Er zijn al activiteiten vanaf € 10,- tot zeer intensive begeleiding.

Webinars

Iedere nieuwe en volle Maan en bijna iedere week, organiseren wij van inzichten.com een ‘activatie&meditatie webinar’. Deze webinar is er op gericht om jou terug te brengen bij jezelf, je door jouw persoonlijke actuele innerlijke proces heen te loodsen en zodat je weer helemaal in evenwicht komt.

Kristaldagen

Tijdens deze kristaldagen word je door het helende kristalnetwerk van binnenuit begeleid om exact het juiste te selecteren voor dat moment. Door de begeleiding ervaar en weet je wat je aanschaft.