Elektromagnetische update donderdag 1-10

Op deze donderdag is het allemaal wat meer genormaliseerd, maar is er nog steeds een flink verhoogde zonnewind, een grote elektronenstorm, wereldwijde seismische activiteit, hoge x-ray pieken en het magnetisch veld is flink verstoord, maar niet meer zo extreem. Lees meer...