2012 Terug naar de basis, deel 2

Vervolg van het artikel '2012 : Terug naar de basis'

Geschreven door: Manuela van der Knaap

27,5 minuten leestijd

Vervolg van het artikel ‘2012 : Terug naar de basis’ gepubliceerd in tijdschrift Spiegelbeeld in het februari nummer 2012.

2012 wordt door veel mensen gezien als het jaar van de grote omslag in ons leven en bewustzijn. De Mayakalender eindigt dit jaar op 21 december 2012. Wordt dit het einde der tijden of het binnengaan in een nieuw tijdperk en ascensie ? De tijd zal het ons leren. In dit astrologische artikel wordt door middel van de jaarhoroscoop van 2012 uitleg gegeven over de potentiëlen en processen die zich zowel innerlijk voor ieder persoonlijk als voor ons als collectief zullen ontvouwen.

13de graad van Boogschutter

13de graad van Boogschutter

1ste beeld, uiterlijk symbool. Dit beeld maakt de innerlijke beroering die naar buiten getoond kan worden zichtbaar.
‘Een man staat met de handen gebonden achter zijn rug. Hij kijkt naar een somber gebouw waarop het woord ‘gevangenis’ is geschreven, maar een ijzeren traliehek voor de gesloten deur schijnt hem vrij te stellen van gevangenschap erin.’ *6

Ervaring is wijsheid

De andere wijsheid van Cheiron in het 5de huis is dat een creatie pas werkelijk een bijdrage levert als het door ervaring op een organische manier van binnenuit gegroeid en begrepen is. *30 Het moet helemaal eigen zijn, verworven als ervaring in een creatief proces. Pas dan beklijft de transformatie en komt deze niet tot stilstand. Is deze wijsheid van de kosmische wond niet aanwezig, dan kan de transformatie, de verandering, bevroren raken en tot stilstand komen. *11&*12

Energie en creatie

In 2012 staat Cheiron in Vissen in het 5de huis en daardoor krijgt de energie-component in creaties een grotere kracht. Alles wat je uitzendt zal sneller tot manifestatie komen. Zo kun je bijvoorbeeld merken dat reclame een grotere zuigende kracht heeft. In een omgeving waar continu wordt uitgezonden, koop mij, koop mij, koop mij, zul je merken sneller mee te gaan in deze aanmoediging. *31 De energie en wat uitgezonden wordt, heeft dus meer kracht

Energie de creatie vooruit

Energie gaat aan creatie vooraf. Dit wordt in de jaarhoroscoop onderschreven door Cheiron in Vissen in samenstand met Neptunus in Waterman in het 5de huis. Het Meesterschap van creatie kan worden bereikt door gewoon te ervaren wat je uitzendt en te zien dat je dit ook terugkrijgt. *12 Vanuit je gewond zijn, kun je je slachtoffer voelen en alle vertrouwen verliezen. Voel je je schuldig of schaam je je voor je creatie en wat je hebt gedaan; laat je je hoofd hangen en voel je je slachtoffer van de situatie die je hebt gecreëerd, dan sluit je jezelf voor je bewustzijn en krijgt de schaduw in je weer ruimte. We worden uitgedaagd om op een open manier te kijken naar wat we tegenkomen, stap voor stap.*32 Cheiron in het 5de huis leert ons ook dat we alleen maar kunnen toepassen wat we werkelijk hebben ervaren en verinnerlijkt. Ga niet bij de pakken neerzitten als je een ‘foutje’ hebt gemaakt, maar open je bewustzijn en kies een ander pad. Gebruik het afval van je bewustzijn als groeimiddel. Maar hou het vizier en bewustzijn open

Onafgemaakte zaken

Nu weer even terug naar het beeld van de noordelijke Maansknoop in de jaarhoroscoop. Dus dat waar de energie heenstroomt en wat zich wil ontwikkelen in 2012. Het tweede beeld van de 13de graad van Boogschutter laat de groei zien die we innerlijk kunnen bereiken als het eerste beeld van de man die met gebonden handen voor de gevangenis staat, zich ontwikkelt naar het tweede beeld. ‘Het beeld’ in het boek van Dane Rudhyar laat ons nog iets anders zien namelijk; ‘Het verleden van een weduwe wordt aan het licht gebracht.’ Grondtoon: ‘Het karma van voorbije daden zoals dat invloed heeft op de gelegenheden welke geboden worden voor een nieuwe cyclus.
Als het oude is gestorven en we de oude situatie loslaten, kan veel van wat onduidelijk was in de beëindigde cyclus tot het heldere deel van het bewustzijn doordringen. Het is de nieuwe dag, maar nog wel belast met de onafgemaakte zaken van de vorige cyclus. In het nieuwe tijdperk moeten we afrekenen met de benauwde spoken van het verleden. Het sleutelwoord is ‘vergelding of rectificatie’. Ook in onze maatschappij zullen oude niet meer passende situaties die we gecreëerd hebben, moeten worden afgemaakt. Zoals het gebruik van fossiele brandstof. Daarvan weten we inmiddels dat dit achterhaald is, maar we leven nog steeds iedere dag met de gevolgen van de macht die achter deze fossiele brandstoffen schuilt en die het gebruik van olie voor het hele collectief in haar greep houdt. Er is geen basis meer voor deze machtstructuren, maar ze zullen nog wel moeten worden afgebroken zodat andere nieuwe energietechnieken vrucht kunnen gaan dragen. Dit geldt ook voor andere situaties waar macht nog aan de touwtjes trekt. Zoals dictators en bijvoorbeeld en het gelobby van allerlei industrieën en politiek die het geheel niet dienen.

Macht in de nieuwe energie

In de nieuwe energie is er geen basis meer voor macht en onmacht. De nieuwe energie is gericht op het organisch laten ontstaan van verandering en op basis van leren door middel van vertrouwen en liefde om vervolgens vanuit openheid het geleerde toe te passen. *32 Macht heeft in de nieuwe energie geen basis meer van waaruit je kunt handelen. Vanuit overleving zal angst nog wel een rol spelen in 2012. Waarschijnlijk zal het meerendeel van de mensen in ons collectief vanuit de oude energie reageren op de veranderingen en veel verplichtingen, angst, macht en onmacht ervaren. Met de benauwde spoken uit het verleden, zal moeten worden afgerekend in ons persoonlijk en in ons collectief

Afb: True Flower of Life by Capstoned 

Bestuurders

Vanaf 24 juni 2012 tot 17 maart 2015 zal Pluto in Steenbok totaal zeven keer in een spanningsverbinding (vierkant) komen met Uranus in Ram. Dit is een astrologische stand waar al jaren door astrologen met argusogen naar gekeken wordt. Pluto in Steenbok is verbonden met autoritaire macht en regels. In 2008 kwam Pluto in Steenbok en vraagt ons om authenticiteit, autoriteit, verantwoordelijkheid en vormkracht te ijken zodat we authentiek en autonoom in het leven kunnen staan. Alles wat niet klopt op bestuurlijk vlak, zowel in ons eigen leven als in ons collectief, wordt zichtbaar. Pluto in Steenbok vraagt aan jou of je schepper bent van je eigen leven: Heb je het stuur van je leven zelf in handen?! Door deze stand zien we dat her en der in het collectief bestuurlijke problemen zichtbaar worden, zoals bijvoorbeeld in Europa en met de Euro. Bestuurders krijgen het zwaar te verduren in de jaren dat Pluto in Steenbok staat (tot in 2024), maar ook uitingen van autoritaire macht zijn zeker aanwezig in deze periode.

Watermantijdperk

Uranus is vorig jaar (2011) Ram in gegaan. Je zou deze stand van Uranus in Ram kunnen zien als het begin van een nieuwe cyclus voor ons bewustzijn; voor vernieuwing en het begin van het ‘Watermantijdperk’. Uranus regeert over ons bewustzijn, het ‘Watermantijdperk’, gelijkwaardigheid, broederschap, vrijheid, waarheid, energie, evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk & elektrisch en magnetisch, lichtkracht/Kundalini en vernieuwing.

Zeven keer spanning

De stand van Pluto vierkant Uranus zal vernieuwing en vrijheden die te ver zijn doorgeschoten terugfluiten. Zoals vrijheden die de tabloids in Engeland zich toebedeeld hebben en die nu opnieuw onder vuur liggen. De steun van de Wet is de weg die hierin nu gezocht wordt om dit gedrag te stoppen. In 2012 beginnen hoogstwaarschijnlijk de eerste harde confrontaties tussen bestuur en vernieuwingen op allerlei vlakken. 24 juni 2012 is het eerste spanningsaspect exact. Een goed voorbeeld is de spanning tussen vernieuwingen in technologie en de oude gevestigde energievoorziening gebaseerd op fossiele brandstoffen. Maar ook andere vernieuwingen kunnen geijkt worden. De waarheid, vernieuwing en nieuwe energie, het ‘Watermantijdperk’ moeten als het ware door het geboortekanaal heen geperst worden. Normaal treffen planeten elkaar met een aspect meestal maar drie keer, maar dit keer zullen Pluto en Uranus elkaar zeven keer tegenkomen in een spanningsaspect van een vierkant. De data voor de zeven Truth next exitaanrakingen zijn: 24 juni 2012, 19 augustus 2012, 20 mei 2013, 1 november 2013, 21 april 2014, 15 december 2014 en 17 maart 2015. De manier waarop Pluto en Uranus elkaar treffen is vruchtbaar en maakt dat vernieuwing op termijn naar buiten kan komen. *34

Tegenkrachten

Vanuit bestuurlijke macht en regels zal geprobeerd worden gevoelens en beleving van het bewustzijn in de binnenwereld te verstoren, stoppen of te raken. *34 De oude macht en gevestigde orde, die collectieve ontwikkelingen beletten om zich te ontwikkelen, zullen botsen en de vernieuwingen naar nog grotere en meer zuivere niveaus tillen. In de film ‘Thrive’ wordt uitgelegd welke manipulaties de groei en vernieuwing stoppen. *40 Vooral in het tweede deel van de film wordt verteld over macht in de bankwereld enz. Ook is 2012 een jaar waarin angst en samenzweringstheorieën gretig aftrek kunnen vinden. *35 Bezig zijn met deze samenzweringen vanuit angst, met soms zelfs de nodige paniekaanvallen en stress, kunnen je krachtig van potentiële groeimogelijkheden weghalen in 2012. Het helder doorzien van manipulaties en samenzweringen zullen in 2012 zeker tot de mogelijkheden behoren, maar laat het niet je wereld beheersen.

Huwelijk

Bestuurlijke macht wordt in 2012 tot diep in 2015 nogmaals benadrukt als thema doordat Saturnus vanaf 6 oktober 2012 Schorpioen in gaat. Dan ontstaat er een astrologische ‘receptie’ met Pluto in Steenbok. Dit is astrologisch een bijzondere situatie. In jip-en-janneketaal betekent dit dat deze twee harde krachten elkaar goed zullen verstaan. Ze zitten op dezelfde golflengte en gaan voor een langere periode een soort huwelijk aan. In de lagere octaaf zal het zoeken zijn naar macht en controle, in de hogere octaaf zal macht en controle worden onderzocht en begrensd, zodat authenticiteit en autonomie vrij kunnen komen.

Het feest is compleet

Ook gaat vanaf 31 augustus 2012 *36 tot februari 2014 de Noordelijke Maansknoop in het dierenriemteken Schorpioen lopen. Er wordt dan van ons gevraagd los te laten, de dingen te nemen zoals ze zijn. Te doorzien, dat wat niet meer klopt los te laten, zodat het weer kan dienen als voedsel, geleerde lessen voor het nieuwe. Zoals de man in het beeld in het begin van dit artikel laat zien; gemaakte fouten zijn om van te leren en een geopend bewustzijn te aanvaarden en te integreren. Kortom met ook nog eens deze astrologische stand erbij in Schorpioen is het feest compleet. Als de transformatie nog niet op gang is gekomen dan zal vanaf eind augustus zeer waarschijnlijk het een en ander op gang komen aan veranderingen, persoonlijk en collectief

Overzicht

Het is een beangstigend gegeven dat er zoveel Schorpioen- en Plutoenergie in de vorm van bestuurlijke macht en transformatie op zoveel fronten tegelijk van zich laat horen, het antwoord ligt van binnen. *37 Iedere vorm van manipulatie en niet-authenticiteit zal zichtbaar en voelbaar worden in jezelf en dus ook in de wereld om je heen. Als je bereid bent op zoek te gaan naar de werkelijke bouwstenen van jouw leven en dat wat niet werkelijk goed voelt, los te laten, kun je gaan ervaren dat je wordt gedragen door veiligheid, rust, vertrouwen en soms zelfs dankbaarheid. Dat wat werkelijk bij je hoort zal blijven, de rest verdwijnt. *15 Het zal soms nodig zijn jezelf te beschermen en te verdedigen, te blijven staan voor wat werkelijk van waarde is. Maar blijf op je eigen terrein en ga niet mee in het gevecht. Blijf trouw aan je eigen universele waarden. Blijf vertrouwen op de werking van creatiekracht vanuit vertrouwen en de steun die het universum je geeft als je hierop blijft vertrouwen. *30 Het is nodig om de transformaties in de wereld en in jezelf te laten plaatsvinden zodat de nieuwe energie een doorgang krijgt.

Macht, Pluto en de Tweede wereld oorlog

Voor inzicht kijken we nu naar de verticale beweging van de planeet Pluto; dit noemen we de declinatie van Pluto. Deze verticale beweging laat ons iets heel interessants zien. Rond de Tweede Wereldoorlog stond Pluto maximaal ten noorden van de evenaar en maakte haar piek tussen 1940 en 1947. Het was een keerpunt op het gebied van macht en onmacht om na 1950/52 haar daling richting de evenaar weer in te zetten. Pluto regeert over macht en natuurlijk ook onmacht. En nu begint Pluto haar diepste punt onder de evenaar te bereiken. Rond 2023 komt Pluto buiten het bereik van de Zon, dat betekent dat Pluto en dus macht, buiten bereik van het dagbewustzijn komt. *38 Dit geeft ervaringen van macht/kracht (Pluto) die niet met het normale verstand te vatten zijn, maar alleen maar vanuit grote innerlijke diepte van het ZIJN. In de periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog kwam Pluto buiten het bereik van de Zon ongeveer rond 1937.*38 Het verschil is dat rond de Tweede Wereldoorlog dit keerpunt en maximum in de piek van Pluto in het noordelijk halfrond plaatsvond en dat deze de komende decennia zal plaatsvinden in het zuidelijk halfrond. Het noordelijk halfrond staat in de declinaties voor uitdrukking van een kwaliteit in de wereld en het zuidelijk halfrond voor uitdrukking en ervaren in en met jezelf en het leren van innerlijke ervaringen. Voor de kwaliteit van macht en kracht betekent dit dat we deze in de komende decennia vooral in en met onszelf willen ervaren. Het gaat over zelfbeschikking, macht die niet naar buiten is gekeerd, maar innerlijk wil worden ervaren en begrepen. Pluto is in de kosmische astrologie de wachter op de drempel om het kosmisch, universeel bewustzijn te openen van de nieuwe energie. Als je macht kunt omzetten naar innerlijke kracht, dan kun je leven in de nieuwe energie en het universeel bewustzijn als volwaardig deelnemer.

Bevrijden van energie

De verticale beweging van Pluto staat vanaf 1999 en nog tot halverwege 2013 in het Schorpioendeel van de ‘ecliptica voor declinaties’ Pluto heerst over Schorpioen en staat dus wel erg sterk hier, wat kan betekenen dat zeker tot halverwege 2013 zich veel macht, onmacht en krachtmetingen in het verborgene en door middel van manipulatie af zullen spelen. Na de eerste helft van 2013 gaat Pluto in het Boogschutterdeel van de ‘ecliptica voor declinaties’ lopen. Dan zal de energie van macht en krachtmetingen zich positiever en meer extravert gedragen gericht op betekenis/wijsheid, levenslust en het hoger Zelf. De schaduw van deze stand is overdrijving, opruiing en een teveel aan energie die uiteindelijk uitput. De informatie-overdracht is nu meer gericht op innerlijke ontwikkeling dan toen in de Tweede Wereldoorlog. Hitler kreeg voeten aan de grond in dezelfde fase van de ‘declinatie van Pluto’ als nu, alleen was de verticale beweging van Pluto toen aan het noordelijk halfrond en nu op het zuidelijk halfrond. Toen was de beweging van Pluto en macht vooral naar buiten gericht.
Ik kan niet voorspellen wat deze ‘declinatiestand van Pluto’ precies inhoudt maar ik verwacht dat het keerpunt (en de aanloop er naartoe) vooral een activatie zal zijn om jezelf te bevrijden vanuit macht en onderdrukking. Deze stand laat zien dat het mogelijk is om te evolueren naar kosmisch bewustzijn als de les van Pluto en macht innerlijk begrepen wordt. Voor ieder persoonlijk, maar ook als collectief. Er zijn halverwege 2013 nog steeds een aantal andere pittige Schorpioen en Plutostanden die het proces van krachtmeting, macht en manipulatie actief houden. Zie astrologisch overzicht. Ook wil onze eigen energie die zich in de wereld bezig houdt met overeind te blijven, door middel van macht, onmacht en krachtmeting bevrijd worden. Als je goed naar de afbeelding kijkt met de curve van Pluto, dan zie je dat dit een langdurig proces is en voor integratie van geleerde lessen een tiental jaren nodig zal hebben.

ZIJN de kosmische octaaf van macht

We zien dat in 2012 het dierenriemteken Schorpioen en Pluto, die regeert over Schorpioen, steeds in allerlei astrologische standen van zich laat horen. Als we deze energie van krachtmeting, macht en onmacht bij onszelf kunnen houden gericht op verbinding met de Bron en moeder Aarde in de energetische verticale as of kolom, dan wordt de energie van Pluto opgetild naar het kosmische niveau van ZIJN. Pluto is in haar kosmische octaaf altijd de wachter op de drempel naar de staat van ZIJN. Dan kun je ervaren dat je Wezenskern, je Goddelijke ZIJN, door je heen werkt. ‘Werkt’ is dan niet het juiste woord want deze staat van ZIJN kenmerkt zich door openheid, beschouwing en ZIJN. Alles gaat dan vanzelf, ontvouwt zich in zichzelf. Het leven stroomt. Je hoeft alleen maar aanwezig te ZIJN in het hier en nu en het te laten gebeuren. In de jaarhoroscoop voor 2012 is dit de manier om de schaduw van het overlevingsmechanisme in Schorpioen; angst, macht, onmacht en krachtmeting terug te halen naar jezelf en op te tillen naar het ZIJN. *32 Je staat dan op eigen benen met de blik naar binnen gekeerd, open en onderzoekend naar de wereld. Je ziet waar macht, onmacht of manipulatie is en neemt dit gewoon waar. Het IS zoals het IS. Je laat je niet intimideren en gaat niet in macht of onmacht, maar accepteert dat het is zoals het is en dat het niet aan jou is om de omgeving te veranderen. Je blijft in lijn staan met je eigen waarneming, gevoel of weten. Door deze houding blijf je bij jezelf en ga je niet mee in de spelletjes buiten je. Soms als het nodig is, moet je op een krachtige manier jezelf en jouw weten verdedigen en vreedzaam blijven staan in je kracht.. Dan sta je in lijn met jezelf, maar je wijkt geen millimeter, bereid om alles te mobiliseren wat nodig is, maar je blijft in verbinding met de Bron, moeder Aarde en je hart. Geest, stof en universeel hart, zijn de drie-eenheid en voorwaarde om te kunnen leven vanuit universeel bewustzijn op Aarde. De kracht van ‘wie je in Wezen bent’ stroomt dan door je heen en kan haar werk doen in je leven. Het komt dan aan op het voelen en ervaren van vertrouwen in je kracht en de steun van je Wezensenergie (Geest) en het grotere plan. Kracht (de kosmische octaaf van macht), vertrouwen, rust en veiligheid stromen dan door je heen en zetten veranderingen in gang in de wereld van de stof. *15&*32

Indigo’s

De indigo’s zijn specialisten op het vlak van krachtmeting, macht en onmacht. Deze groep jongeren heeft Pluto in Schorpioen in hun geboortehoroscoop. Zij zijn hier om veranderingen in gang te zetten in onze wereld. Zij zijn geboren tussen november 1983 tot november 1995 en zijn nu ongeveer tussen de 16 en 29 jaar. Nu kun je het natuurlijk niet met een schaartje knippen en zeggen dat alle jongeren die geboren zijn in deze periode indigo’s zijn. Er zijn ook veel indigo’s buiten deze periode geboren. Ook hebben we allemaal wel een stukje indigo in ons en deze groep indigojongeren heeft ook andere kwaliteiten in zich. Maar de groep met Pluto in Schorpioen heeft veel ervaring opgedaan in verschillende levens met krachtmeting, macht en onmacht en zij weten als geen ander deze krachten te hanteren. Dit is de grote groep jongeren die de Arabische lente ingang heeft gezet en nog steeds blijft staan voor hun rechten en vrijheid. Het komende jaar zullen de oudste indigo’s hun Saturnus return ervaren. Dit is één van de Arabische Lentebelangrijkste periodes in een mensenleven die je losmaakt van de autoriteit van je ouders en anderen zodat je jouw autoriteit, vormkracht en verantwoordelijkheid opnieuw kunt ijken. Saturnus is de energie van begrenzing, verantwoordelijkheid en autoriteit en zet aan tot het inzetten van onze vormkracht en om te leren van ervaringen. Rond het 29ste levensjaar is Saturnus in een mensenleven door de hele horoscoop heen geweest en heb je dus je eigen vormkracht in dit leven leren kennen. Indigo’s voelen zuivere autoriteit die verbonden is met inhoud perfect aan en dagen alle valse autoriteit vaak uit en zetten zich daar tegen af. Afzetten en dwars zijn tegen autoriteit is een uiting van het nog niet helemaal los zijn van de autoriteit buiten jezelf. De eigen autoriteit geven ze dan zelf nog onvoldoende gewicht. Deze periode van Saturnus return laat hen ervaren hoe het is om de autoriteit in jezelf helemaal tot je te nemen en te leven. Er komt dan gewicht en rust in autoriteit en vormkracht. Deze kracht kan in de periode van de Saturnus return worden ervaren (rond het 29e of 30e levensjaar), maar het behouden en inzetten van deze kracht is de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu. De groep indigo’s ervaart tussen nu en 2024 hun Saturnus return (als ze 29-30 jaar oud zijn). We zullen dit wel merken in ons collectief als deze groep nog meer gaat staan en hun eigen autoriteit bevestigt. *39

Nieuwe ideeën

De niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop staat op de 14de graad van Boogschutter. Dit beeld laat zien wat we in 2012 vooral gaan zien in de wereld als uitdrukking. Het eerste beeld dat hieronder te zien is, is het uiterlijke symbool. Het tweede beeld daaronder is het geëvolueerde beeld en betekenis waarheen de situatie zich ontwikkelt.

14de graad Boogschutter: Eerste beeld, uiterlijk symbool

‘Een pijl suist door de ruimte. Ter rechterzijde klemt de ruiter die deze zojuist heeft afgeschoten, zich nu krampachtig vast aan de hals van zijn voort rennend paard.’

Op een lager niveau van ontwikkeling laat deze graad zien dat men bang is om duidelijk richting te geven aan het bestaan. De pijl wordt afgevuurd, maar men is bang voor de gevolgen. *7&*35 De hals van het paard valt onder het dierenriemteken Stier en kan ook uitgelegd worden als de wereld van de lagere gedachten of de materie. Het vastpakken van de hals van het paard kan een daad van angst zijn of met volle bewustheid gedaan worden met als doel de lagere ideeën te begeleiden en tot in de stof/materie ontvankelijk te zijn voor de nieuwe ideeën. Wel kan dit gepaard gaan met een mogelijke dreiging naar oorlog of vernietiging. *35

Levensveranderende ontdekkingen

14de graad Boogschutter: Tweede beeld, innerlijk symbool.
Het tweede beeld van de 14de graad van Boogschutter, laat de groei zien die we innerlijk kunnen bereiken, als het eerste beeld (de man op een paard die een pijl afvuurt) zich ontwikkelt naar het tweede beeld:
Sfinx en piramiden staan overeind als overblijfsels van een roemrijk verleden.*6
Met de zwarte Maan in het 7de en 8ste huis in Stier en het aardingspunt in het 2de huis in Schorpioen mogen we er wel vanuit gaan dat de veranderingen een uitdrukking krijgen in de materie. De bouwstenen voor de toekomst worden gevonden en geplaatst. Deze astrologische stand laat ook zien dat 2012 een jaar is waarin de genialiteit van de mensheid, door onderzoek en het doorzien van de basis van het leven, naar buiten kan komen. 2012 is een jaar van diepte-onderzoek en levensveranderende ontdekkingen.

Vrijkomen oude kennis

Een andere benadering van deze graad 14de graad Boogschutter komt van Dane Rudhyar*6a. De grondtoon is: ‘De bestendige macht van occulte kennis en van haar schier goddelijke Behoeders, ‘Zaadmensen’ van een vorige bestaanscyclus’. Dit laat zien dat het herontdekken van het verleden de bouwstenen vormt die monumentale waarden zal tonen en co-existentie van hemel en aarde kan herstellen. Waarschijnlijk zal er door ontdekkingen inzicht komen in oude occulte kennis, het erfgoed van de mensheid. Iets wat veel mensen weer in contact kan brengen met diepere wijsheid in zichzelf. Kennis die maakt dat de basis van ons bestaan nu wordt begrepen vanuit de monumentale boodschap van de zaadmensen uit het verleden. Deze zaadmensen zijn mensen/wezens die als laatste dragers van kennis, ervaring of wijsheid bewust een boodschap achterlaten, zodat in andere tijden, deze kennis, ervaring en wijsheid weer herinnerd en geactiveerd kan worden. Zoals de piramiden en de sfinx resten zijn van oude culturen waar veel kennis was over het occulte en bewustzijn van de mensheid. Waarschijnlijk is het vrijkomen van deze oude kennis tweeledig, zowel in ons en als in de wereld. In ons: Doordat wij de nieuwe verbinding tussen het mannelijke en vrouwelijke laten ontvouwen in ons waardoor oud, diep, innerlijk verworven weten en ervaring van vele levens en kosmische existenties uit ons Wezen naar boven kunnen komen en zich kunnen gaan uitdrukken in ons dagelijks leven. Vaardigheden als kennis over tantra, omgaan met spirituele energie, samenwerken met edelstenen en kristallen, spelen met klank, opbouw van groepsenergieën enz. Als er in het collectief genoeg basis is voor deze oude kennis en ervaring zal deze oude basiskennis ook zichtbaar worden in de wereld door een levensveranderende ontdekking. Maar hoe dan ook, het is wel duidelijk dat de basiswaarden, de fundamenten van het leven als universeel, multidimensionaal Wezen weer actief zullen worden. Dit is leven in overvloed op een organische manier in co-existentie met de Aarde en haar hulpbronnen, dieren en planten in dankbaarheid. *15

Precisie en conclusie

21 december 2012 moet een bijzondere datum worden. De mayakalender eindigt en er is een speciale uitlijning van ons zonnestelsel met de middellijn van het melkwegstelsel. Dit is een gebeurtenis die eens in de 26.000 jaar voorkomt. Dan staan de Zon en de Aarde op midwinterdag precies op één lijn met deze denkbeeldige lijn. De achtergrond waartegen de Zon van ons zonnestelsel opkomt op midwinterdag (rond 21 december) is steeds een stukje verschoven en is na 26.000 jaar weer terug waar deze beweging begon. Nu wordt er vanuit de astronomie verschillend aangekeken tegen deze gebeurtenis en sommigen zeggen dat deze uitlijning al in 1998 heeft plaats gevonden. Mijn astronomische kennis reikt niet ver genoeg om hier iets zinnigs over te zeggen. Onderzoek het voor jezelf. Ik beperk mij tot de duiding van kosmische astrologie. Hierin wordt in overvloed aangegeven dat we de komende jaren grote veranderingen gaan krijgen. Vanaf de tweede helft van 2012 is er volgens de kosmische astrologie extreem veel transformerende energie aanwezig. Zie het astrologisch overzicht in dit artikel. Dit kan bijna niet anders als grote gevolgen hebben. Ik wens je veel sterkte en vooral liefde en vertrouwen en mogelijk zelfs dankbaarheid toe, tijdens deze bijzondere periode. Onze verbinding met de organisch waarden van het leven zoals overvloed als geboorterecht, vertrouwen, rust, dankbaarheid en doen waar je blij van wordt zijn belangrijke ankers in 2012, maar ook daarna. 2012 zal de basis leggen voor de nieuwe energie, zodat we kunnen groeien vanuit opbouw en liefde. En benader gemaakte ‘fouten’ op een open manier, zodat ze kunnen dienen als voedsel en een basis van vertrouwen voor het nieuwe dat wil ontstaan. Blijf aan het roer en Schep je eigen leven.

Heb het goed… 

©Manuela van der Knaap 

Bronvermelding en astrologische verwijzingen, zijn in de tekst aangegeven met *1 t/m *40
Bronvermelding en astrologische verwijzingen bij jaarartikel 2012:
Astrologische jaarhoroscoop geschreven door Manuela van der Knaap www.inzichten.com Jaarhoroscoop 2012: 1-1-2012 00:00 Greenwich.

*1 De plaatsing van de zwarte Maan is voor 2012 in Stier in het 7/8ste huis met Jupiter erbij. De astrologische 2-8 as gaat over waarden en geld.
Uitzending van Boeddhistische Omroep Stichting op NED 2 van 12 december 2011.
Profiel over Peter Blom CEO van de Triodos Bank. Bekijk de uitzending:
Link: http://www.boeddhistischeomroep.nl/uitzending.aspx?lIntEntityId=1493&lIntType=0
*2 Noordelijke Maansknoop in Boogschutter in het 3de huis
*3 Pluto in Steenbok, de macht van de structuur van het systeem en de noodzaak voor verandering die Pluto door Steenbok activeert.
*4 Jaarhoroscoop 2011: 1-1-2011 00:00 Greenwich.
Jaarhoroscoop 2011: Noordelijke Maansknoop in het 3de huis in Steenbok, conjunct Pluto
*5 Jaarhoroscoop 2012 zuidelijke Maansknoop in het 9de huis in Tweelingen en Noordelijke Maansknoop in Boogschutter in het 3de huis.
*6 Tekening en tekst eronder uit het boek van Koppejan, Beeldgids van de dierenriem. Bestaat totaal uit drie delen. ISBN: 9020216724
*6a Uitleg van het tweede beeld van de Sabian-symbols door Dane Rudhyar. ‘Astrologische Mandala, de cyclus van transformaties in 360 symbolische fasen’. ISBN: 9062719066
*7 Cheiron in het 5de huis in Vissen
*8 Zwarte Maan in Stier in het 7/8ste huis.
*9 Heer van de zwarte Maan is Venus in Waterman in het 4/cusp5de huis.
*10 Priapus in Schorpioen=overleving in de jaarhoroscoop, zwarte Maan in Stier 8ste huis
*11 Schaduwkant van de gecorrigeerde zwarte Maan in het 7/8ste huis
*12 Cheiron in Vissen conjunct Neptunus in Waterman in het 5de huis. Sextiel met de zwarte maan in Stier 7/cusp8 conjunct Jupiter en driehoek met Saturnus in Weegschaal conjunct Priapus in Schorpioen.
*13 Priapus in Schorpioen cusp 1ste en 2de huis.
*14 Saturnus in Weegschaal 1ste huis conjunct Priapus in Schorpioen cusp 1ste en 2de huis.
*15 Jupiter in het 7de huis conjunct zwarte Maan in Stier 7de huis cusp 8ste huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 8ste huis. Oppositie Saturnus in Weegschaal in het 1ste huis conjunct Priapus 1ste huis cusp 2de huis en gecorrigeerde Priapus in 2de huis in Schorpioen.
*16 Zwarte Maan in Stier in het 8ste huis, die in meesterschap samenwerkt met Cheiron in Vissen in het 5de hui).
*17 Mars in Maagd in het 12de huis
*18 Venus majeur ongeaspekteerd in de jaarhoroscoop en Mars (vierkant)duet met Mercurius.
*19 Mars in Maagd in het 12de huis. Duet met Mercurius in Boogschutter in het 3de huis
*20 Jaarhoroscoop 2011 stond Priapus in Weegschaal conjunct met Saturnus.
*21 Gecorrigeerde zwarte Maan vanaf 4 februari 2012 tot 20 maart 2012 weer in Ram en priapus dus weer in Weegschaal conjunct Saturnus in Weegschaal. Tussen 6 november 2011 en 04 februari 2012 Zwarte Maan in Stier. Bij samenstand tussen Saturnus en Priapus niet in hetzelfde teken, heeft de conjunctie minder kracht.)
*21 Maansverduistering 10 december 2011 15:36 MET Greenwich. Zwarte Maan in Ram conjunct Jupiter in Stier conjunct gecorrigeerde zwarte Maanin Stier in het 12de huis. Oppositie Saturnus in Weegschaal conjunct Priapus in 6de huis conjunct gecorrigeerde priapus in Schorpioen.
*22 Zwarte Maan in Stier in het 7/8ste huis en Saturnus in Weegschaal conjunct Priapus in Schorpioen in het 1ste huis. Pluto is Heer van Schorpioen en staat in het 3de huis (in de jaarhoroscoop van 2012) het levensgebied van integratie. 1ste huis is in overleving het levensgebied waar afgescheiden of beschadigde persoonlijkheidsdelen te vinden zijn.
*23 Zwarte Zon inconjunct Noordelijke Maansknoop in Boogschutter in het 3de huis, conjunct Pholus, conjunct Mercurius & sextiel Venus in Waterman in het 4de huis & inconjunct Zwarte Zon in het 10de huis.
*24 Kristallisatiepunt in de Diamant conj. de Zon in het 4de huis in Steenbok, conj. Gelukspunt en Pluto in Steenbok in het 3de huis.
*25 Venus majeur ongeaspekteerd in Waterman in het 4de huis
*26 Het is wel frappant dat zowel in 1874 de vorige Venus eclips de Noordelijke Maansknoop net als in 2004 in Stier stond.
*27 1-1-2015 00:00 Greenwich
*28 Overlevingsmechanisme: Saturnus in Weegschaal conjunct Priapus in schorpioen 1ste huis. 1ste huis is verbonden met het lichamelijke.
*29 Neptunus in Waterman conjunct Cheiron in Vissen in het 5de huis.
*30 Organisch=zwarte maan in Stier en van binnenuit= Cheiron in het 5de huis)Meesterschap van Cheiron werkt samen als begeleider van de zwarte Maan. Dit zijn kosmisch geïntegreerde lessen.
*31 Zuidelijke Maansknoop in het 9de huis in Tweelingen en Cheiron in Vissen in het 5de huis. Als je merkt meegezogen te worden met oppervlakkige boodschappen buiten je, dan werkt Cheiron vanuit de wond. Het Meesterschap van Cheiron in het 5de huis laat je Scheper zijn van je eigen leven en dan manifesteren gedachten en ideeën sneller (Zuidelijke Maansknoop in het 9de huis).
*32 Priapus als aardingspunt in Schorpioen is in de kosmische octaaf openheid. De zwarte Maan kan dan door Priapus heen stromen, waardoor het overlevingsmechanisme van Priapus een aardingspunt wordt van de zwarte Maan.
*33 Als dit aspect ingaand zou zijn, dan zou de vernieuwing van Uranus zich doodlopen op Pluto en niet voorbij bestuurlijke macht kunnen komen. Het is een uitgaand aspect en dit betekent dat de vernieuwing op termijn wel naar buiten kan komen.
*34 Pluto vierkant Maan, die conjunct staat met Uranus.
*35 Priapus als overlevingspunt in Schorpioen. De zwarte Maan kan dan niet door Priapus heen stromen, waardoor het overlevingsmechanisme van Priapus de negatieve eigenschappen van het dierenriemteken zal laten zien.
*36 Noordelijke Maansknoop gaat op 31 augustus 2012 en de niet gecorrigeerde Noordelijke maansknoop op 3 september 2012 in Schorpioen lopen.
*37 Saturnus gaat Schorpioen in, noordelijke Maansknoop gaat Schorpioen in, Priapus staat in Schorpioen en Saturnus en Pluto in een receptie, Pluto staat in Schorpioen declinatie Zie overzicht van belangrijke astrologische gebeurtenissen in 2012 en 2013 voor data
*38 Declinaties 2023 Out of Bounds (OOB)Zuid en rond 1937 Out of Bounds Noord. Nu is Pluto in de curve in de aanloopfase, naar het maximum. Bij de OOB Noord had de Tweede Wereldoorlog ook een hele grote aanloop.
*39 De eerste jongeren van de groep met Pluto in Schorpioen heeft ook nog Saturnus in Schorpioen tot eind 1985. Ook ging Pluto in de declinaties rond 1987 over de 0-lijn, de evenaar. Rond de 0-lijn is een planeet of punt in de horoscoop ook altijd krachtig aanwezig. De groep jongeren geboren tussen ongeveer 1985 en 1990 heeft extra veel uit te zoeken op het gebied van krachtmeting, macht en onmacht.
*40 De film ’Thrive’ te zien via de website van Want to Know. Mocht de film verwijderd zijn, dan wordt er aan gewerkt een nieuwe link te maken. http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/thrive-bekijk-hem-hier  
Op deze website is de film meestal wel beschikbaar, maar moet je $ 5,- betalen: http://www.thrivemovement.com
Dit is de officiële trailer van de film: http://www.youtube.com/watch?v=OibqdwHyZxk

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD febr 2012: 2012 Terug naar de basis
SPIEGELBEELD febr 2013: Galactische precisie 21 december 2012

Laatste nieuws

***De praktijk is gesloten tussen 13 en 21 juli 2024, dus die week worden er geen pakketten verzonden***

In augustus gaan we naar de slow modus en om alles weer in orde te maken voor het najaar. We verzenden de bestellingen in augustus alleen op 21 augustus. Dus zorg dat je voor die tijd je bestelling hebt geplaatst.

JE KAN GEWOON AANKOPEN

NIEUWE EN VOLLE MAAN ARTIKELEN & WEBINARS GAAN WEL GEWOON DOOR.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Sugar Blade Laser uit Mongolie (Heling en herstel van licht in het hart en van daaruit alles) United Colors of Happinez Crystal (Interne multidimensionale communicatie en heling, herstel van lichtheid en blijdschap. Nieuwe vormen van creatie.). En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over 2012 Terug naar de basis, deel 2

Plaats een reactie