‘Radicale vernieuwing en de kracht van de bezielde basis van het leven’

Totale Hybirde Eclips in Ram 20 april 2023

Geschreven door: Manuela van der Knaap

28,4 minuten leestijd

In dit artikel kan je lezen over de bijzondere ‘Totale Hybride Eclips’ van donderdag 20 april 2023. Dit is tevens DEEL I van de JAARHOROSCOOP van april 2023 tot april 2024. Deze informatie is minimaal één jaar actueel. Er staat een grote totale transformatie met radicale vernieuwing voor de deur en het ontstaan van een compleet nieuwe basis voor het leven. In dit artikel lees je over de veranderingen en hoe je de stevige begeleidende hand van het universele kan herkennen in deze periode van transformatie die voor ons ligt. Met uitleg over actuele gebeurtenissen. Dit artikel inspireert je voor het zo optimaal mogelijk doorlopen van jouw persoonlijke innerlijke transformatie en het gaan leven van wie jij in Wezen bent. Met extra informatie over hoe los te komen van 3D- en 4D en tijd en ruimte voor jezelf, maar ook voor de hele mensheid en de planeet. Dit artikel staat bol van de inspirerende video’s over actuele onderwerpen. Ik wens je veel leesplezier…

Lees je het artikel liever op een witte achtergrond, open dan de pdf boven aan het artikel.

DEEL 2 lezen van de jaarhoroscoop 2023-2024? Over het INNERLIJKE proces: https://inzichten.com/leef-je-bezieling-met-jouw-tribe/

Praktische informatie

Deze totale Zonsverduistering is een bijzondere, omdat het een ‘Hybride’ verduistering is. De hybride verduistering is de meest zeldzame eclips die er is. Maar 3% van alle verduisteringen is een ‘Hybride’ eclips. Deze hybride verduistering start ringvormig, wordt daarna een totale eclips en wordt vervolgens weer ringvormig. Deze verduistering is zichtbaar boven de Indische Oceaan, West-Australië, Indonesië en de Stille Oceaan. De verduistering start om 3:31 en eindigt op 8:57 uur E.T. De maximale verduistering van deze eclips is om 5:17 uur Europese Tijd (E.T.).

Kijk je liever een video over deze eclips, dat kan ook. Er is een podcast opgenomen met Manuela van der Knaap samen met Danny van People United over deze eclips, Pluto die de collectieve omstandigheden tot 2044 domineert in Waterman en over 2023 en 2024: https://www.youtube.com/watch?v=Y_60iYb21HQ

Complete vernieuwing van de basis

Een totale eclips is minimaal één jaar werkzaam en actueel, dus de informatie in dit artikel ook. Maar ik verwacht dat deze informatie nog veel langer actueel zal zijn. Deze beschrijving van de eclips is werkzaam voor de hele wereld en op verschillende locaties zullen andere facetten uitgewerkt worden. Ik val maar gelijk met de deur in huis. Deze zeldzame totale hybride eclips gaat over totale vernieuwing van de basis van het bestaan. Wat op meerdere lagen zichtbaar wordt, is het loslaten van al het oude dat onbezield is geworden door het najagen van materiële rijkdom. Het leven heeft voor velen haar ware betekenis verloren en schreeuwt om bezieling en vernieuwing. De grote rol van Pluto, de drager van de dood en transformatie, is op vele lagen zichtbaar in deze eclips en belooft het sterven van het oude en de geboorte van een compleet nieuwe basis van het leven. Dit heeft meerdere lagen en kan op verschillende niveaus en manieren worden ervaren. (Eclips laatste graad Ram. Noordelijke Maansknoop in Stier conjunct noordelijke Maansknopen, Jupiter, Cheiron in Ram 1ste huis. Betekenis Sabian Symbol 5de graad Stier waar de noordelijke Maansknoop staat. Eclipsbasis van deze Saros-Serie 7 Noord valt samen met Venus/Mars oppositie Pluto.)

Het ontzielde leven

De pijn en ontwrichting die het ontzielde leven in het dagelijks bestaan van onze maatschappij met zich meebrengt is ongelofelijk groot. De bomen groeiden tot aan de hemel en er was geen einde aan de groei in rijkdom en het vergaren van bezit. Dit heeft zijn tol geëist van alles wat er mee in aanraking kwam, de natuur, de mens; het hele bestaan is ontzield geraakt. De structuren van onze maatschappij zijn ziek. Dat is voor iedereen wel zichtbaar geworden tussen 2008 en 2023 (toen Pluto in Steenbok stond) en het is super helder dat we zo niet verder kunnen. Het natuurlijke leven wordt continu beperkt door het te kleine jasje van de structuren van de maatschappij waarin we allemaal moeten functioneren, maar eigenlijk niet meer kunnen. We zien die scheuren in het systeem overal terug. Als je dieper in wat voor branche dan ook je focus legt, dan is steeds weer de conclusie dat de situatie onhoudbaar is geworden en te groot om nog te kunnen bijsturen. Op alle vlakken zijn er diepe crisissen die op het punt staan de structuur en de basis van het bestaan om te trekken. Er is maar een kleine trigger nodig om het complete kaartenhuis te laten instorten. Daarnaast zijn er vele mensen en groepen met bijzondere agenda’s die vanuit arrogantie, macht en zelfverrijking denken deze situatie nog te kunnen beheersen en sturen. Maar dat is een grote illusie. Het leven heeft grotere plannen met de mensheid. (Zie beschrijving astrologische verwijzingen in de alinea hierboven.)

Video: Kunstmatige intelligentie (AI) kan liegen: https://www.youtube.com/watch?v=Jk5wafly9lU

Geschiedenis

Vanaf 23 maart 2023 is de semi-planeet Pluto in Waterman gekomen. Dit is ook direct de werkelijke start van het Watermantijdperk. Lees hierover meer in het laatste nieuwe Maan artikel. Pluto zal ons begeleiden om tot in 2044 de mogelijkheden en schaduwkanten van Waterman te leren kennen. Waterman is onder andere verbonden met vrijheid, gelijkwaardigheid, vriendschap en sociale groepsprocessen, technologie (AI), vernieuwing, hoger bewustzijn (en DNA), het zenuwstelsel en licht of verlichting. Pluto in Waterman staat zo goed als garant voor een grote revolutie. Toen de vorige keer Pluto in Waterman stond, hadden we de Franse revolutie waarmee het volk de macht teruggreep van de edelen. In de Verenigde Staten hadden we de strijd rond de Onafhankelijkheidsoorlog. En in Nederland hadden we de ‘Verlichtingstijd’ (Uranus/Waterman en dit is ook de Kernkwaliteit van Nederland) en de strijd tegen de Oranjes (stadhouder Willem V) en de tijd van de patriotten. En ook nog de ontdekking van Uranus, de astrologische heerser over Waterman. Het was de strijd van het volk tegen ongelijkwaardigheid en overheersing en radicale vernieuwing die haar intrede deed. (Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop in Stier 7de huis. Pluto gaat op 23 maart 2023 naar Waterman voor de eerste keer tot 12 juni 2023 en opnieuw vanaf 22 januari 2024 tot 20 januari 2044. Heer Pluto in Waterman is Uranus in Stier. Venus Out of Bounds (OOB) is Heer noordelijke Maansknoop in Stier, dus kosmisch/universele besturing van het krachtenspel.)

Grote revolutie aanstaande?

Op het moment dat Pluto Waterman inging op 23 maart 2023, stond de heerser van Waterman, Uranus, in Stier. Dit betekent dat de waarden die vallen onder Stier laten zien op welk vlak de transformatie van Pluto in Waterman tot in 2044 gaat plaatsvinden en kleurt. En het dierenriemteken Stier is verbonden met vertrouwen, veiligheid, rust, de basis waarop alles rust en gebouwd wordt, het organische, biologische en natuurlijke, en ook alles wat van waarde is zoals geld, goud en financiën, liefde en bezieling. Uiteindelijk gaat het in het leven over wat echt van waarde is en dat is bezieling, liefde en leven vanuit je hart. Het dierenriemteken Stier verzorgt de basis die overal onder ligt. Dus we krijgen een fundamentele transformatie en vernieuwing van de basis van het leven en dat zien we overal om ons heen al gebeuren. Vooral het organische en natuurlijke in het leven, maar ook bezieling zullen extra in de schijnwerkers komen te staan en nieuwe lagen van bewustzijn wakker maken in ons. (Zie beschrijving astrologische verwijzingen in de alinea hierboven.)

Chaos en de hand van het universele

De horoscoop van deze eclips laat zien dat de revolutie en totale transformatie die nu zullen ontstaan, zeer ongrijpbaar zijn en verbonden met chaotische universele krachten. Maar ook dat deze transformatie rondom deze eclips zal beginnen, dus bereid je voor op chaos en radicale verandering. De krachten van een eclips werken langer door en zijn minimaal één jaar werkzaam. Ik verwacht dat de radicale periode voor verandering ook nog in 2024 aan de orde zal zijn en misschien nog wel langer. De Neptuniaanse krachten die ontketend worden rond deze eclips maken de situatie chaotisch en onbestuurbaar. De manier hoe Neptunus werkt is illusies creëren, zaken ondergraven en na verloop van tijd in het chaotische proces duikt deze kwaliteit weer op, om plotseling een nieuwe samenhang en realiteit zichtbaar te maken die in de ongrijpbare chaos is ontstaan. Het is de onzichtbare hand van het universele die vanuit chaos de nieuwe kosmische ordening herstelt. Door deze chaos en omdat er vele belangen en sturende agenda’s zijn, is het moeilijk te voorzien hoe die nieuwe basis eruit gaat zien, maar iedereen kan zijn bijdrage leveren aan het geheel door de eigen unieke Wezenlijke kwaliteit en passie de ruimte te geven en te delen met anderen. Zo wordt die nieuwe basis gelegd door de sturende hand van het universele. (Uranus is Heer van Pluto in Waterman en staat in Stier. Pluto in Waterman sextiel Neptunus 12de huis conjunct Ascendant in Vissen. Pluto vierkant Eclips. Mars Out of Bounds en conjunct zwarte Zon 4de huis. Achtbaan: Zwarte Maan in Leeuw 5de en 6de huis oppositie Priapus ruime conjunctie met Pluto in Waterman. Zwarte Zon conjunct OOB Mars conjunct zware Zon 4de huis oppositie Diamant in Steenbok 10de huis.)

‘Power to the People’

Wanneer eenieder zijn innerlijke roep en passie volgt, zetten we met elkaar een basis neer met vernieuwing die bezield is en vanuit het hart komt. De ongelofelijke vlucht die technologie en digitalisering zal nemen de komende tijd, zal veel wat oud is afbreken en vragen om nieuwe toepassingen en mogelijkheden. Maar de werkelijke vernieuwing zal van onderaf komen, dat hoort bij de vernieuwing van Pluto in Waterman en het Watermantijdperk. En dus komen de toepassingen en het wel of niet gebruiken van de vernieuwingen, van eenieder van ons, de ‘gewone mens’ vanuit het volk en is wat uiteindelijk toch de gelijkwaardigheid en vrijheid gaat herstellen. Dat heeft de geschiedenis van Pluto in Waterman ons geleerd. ‘Power to the People’. (Zie beschrijving astrologische verwijzingen in de alinea hierboven.)

De Bataafse revolutie

Helaas zijn we tijdens de vorige periode van transformatie toen Pluto in Waterman stond (tussen 1777 en 1798), toch weer van de ene overheersing in een andere greep van macht en controle terecht gekomen. Tijdens de bloederige Bataafse revolutie bevrijdde het volk zich van haar bestuurders, maar door interne conflicten (verdeel en heers) en oorlog koos het volk er jaren later voor om toch weer een koning te kronen om daarmee de stabiliteit te herstellen en zo de vreselijke jaren van oorlog achter zich te kunnen laten. Het is belangrijk om van de geschiedenis te leren om niet weer toekomstige verworven vrijheid te verliezen. Hoe deze nieuwe verworven vrijheid tot stand zal komen is niet te voorzien, maar zal waarschijnlijk door veranderingen rondom het waardesysteem (geld) ontstaan. Je kan in mijn artikel over de nieuwe Maan van 21 maart 2023 meer lezen over de transformatie die mogelijk aanstaande is in de financiële sector en wat je kan doen om jezelf voor te bereiden op de grote veranderingen (met interessante video’s). (Uranus is Heer van Pluto in Waterman en staat in Stier. Pluto in Waterman sextiel Neptunus in Vissen. Pluto vierkant Eclips. )

Kijk de korte grappige video over de vorige revolutie: Bataafse & Franse Revolutie in vogelvlucht: https://youtu.be/fs7EWzsm-Uw

Klimaatagenda’s

Een andere trigger voor de start van de grote revolutie en transformatie kan naast de financiële wereld ook uit de natuur komen, laat deze eclipshoroscoop zien. Sowieso is er een innerlijke revolutie gaande van diepe transformatie van onze eigen natuurlijke biologie van ons lichaam, maar ook door activiteiten vanuit het Wezenlijke bewustzijn van de aarde en materie. Dus afkomstig uit een hogere bewuste octaaf van de aarde. Dat kunnen natuurrampen zijn, zoals aardbevingen of een grote zonnevlam (The event) die alle technologie stopzet of een noodzaak om actie te ondernemen door situaties waarvan de natuur en het klimaat aangeven en dat het nu echt moeten veranderen. Er zijn grote agenda’s die de klimaatveranderingen misbruiken om veranderingen voor eigen gewin en macht te gebruiken. De krachten en manipulatie zijn groot, het spel wordt hoog gespeeld en zijn al tientallen jaren in voorbereiding. (Achtbaan: Zwarte Maan in Leeuw 5de en 6de huis oppositie Priapus ruime conjunctie met Pluto in Waterman. Zwarte Zon conjunct OOB Mars conjunct zware Zon 4de huis oppositie Diamant in Steenbok 10de huis. Venus Out of Bounds (OOB) is Heer noordelijke Maansknoop in Stier.)

Super interessant interview over de waarheid rondom de klimaat en de situatie rondom de klimaatagenda met onderzoekjournalist Marcel Krok in de podcast van The Trueman Show: https://www.youtube.com/watch?v=QodVmkslR_g

Ontketening van enorme krachten van eendracht

Maar deze eclipshoroscoop laat zien dat de situatie voor het komende jaar ongrijpbaar gaat worden en dat er mogelijk iets tot stand gaat komen door of voor het Wezenlijke van onze aarde en het herstellen van het plezier van het bewonen van onze geliefde planeet. Wat het precies is wat er gaat gebeuren is niet te voorzien, maar ik benoem hier de parameters waar je het aan kan herkennen. Het kunnen ook acties zijn van ‘native’ bevolkingsgroepen of van lokale groepen die een plek bewonen en opkomen voor hun belangen, zoals bijvoorbeeld in Nederland met de boeren bezig is. Het gaat om acties die een grote kracht ontketenen en zullen maken dat men vanuit grote eendracht, als één man, in actie zal komen. Doordat het gaat om de hogere universele, kosmische octaaf die sturing geeft aan deze transformatie, gaat het waarschijnlijk om acties rondom het beter voor de natuur zorgen, door bijvoorbeeld minder gewasbescherming te gebruiken en biologisch voedsel te gaan verbouwen. Het gaat dus om acties in verbinding met de natuur en die goed zijn voor de lokale natuur. Maar pas op, er is nu bij de boeren ook een lobby bezig voor Gentech (CRISPR-Cas) en het manipuleren van de oorspronkelijke handtekening van de natuur door het DNA aan te passen van planten en dieren. Deze activiteiten van Gentech wordt niet door de stroom van de Bron ondersteund, laat de eclipshoroscoop zien. Dit komt omdat het de natuur hackt, manipuleert en daardoor niet samenwerkt met het oorspronkelijke biologische en natuurlijke Wezenlijke en bezielde, dat verbonden is met het oorspronkelijke AL-Bewustzijn, maar de natuur de eigen wil oplegt. Sterker nog, het verbreekt zelfs de bezielde verbinding van plant en dier met het oorspronkelijke Al-Bewustzijn. (Zwarte Zon conjunct OOB Mars conjunct zware Zon 4de huis oppositie Diamant in Steenbok 10de huis. Venus Out of Bounds (OOB) is Heer noordelijke Maansknoop in Stier.)

Simpele uitleg wat het sleutelen aan DNA is met CRISPR-Cas: https://www.youtube.com/watch?v=2kR70q4o6cU

Video CRISPR-Cas (Zembla?): https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/sleutelen-aan-zaad

Seeker: ‘What happens when CRISPR-Cas backfires: https://www.youtube.com/watch?v=8b_d3RIJJmo

Acties begeleid door de universele hand

De acties die nu ontketend worden, worden geleid door iets wat universeel en groter is en zijn dus voor het ego niet bereikbaar. Het gaat dus om krachten die geleid worden door de hand van het universele en kosmische. Voor acties van het ego, dus vanuit eigenbelang, is het zelfs zo dat alle vat op situaties verloren zal worden en men zich krachteloos voelt en niet meer weet wat te doen. Het grootste deel van mensheid leeft vanuit het ego en iedereen heeft wel invloeden van het ego en pijn die je tijdelijk weer in de greep brengen van afscheiding in jezelf en van anderen. Dus chaos en kracht- en machteloosheid zullen het beeld zijn dat we te zien krijgen in de wereld. De besturing van de activiteiten, en mogelijk ook confrontaties, liggen in handen van de universele kracht en bij de hogere bewustzijnslagen in ieder mens. Vanuit innerlijke inspiratie vanuit hogere bewustzijnslagen en frequenties in jezelf, kan je wel in beweging komen en weet je wat je te doen hebt. Dus blijf dicht bij jezelf en wat je hart en bezieling je ingeven. Misschien is tijdelijke afzondering nodig om uit de chaos te blijven. (Zie beschrijving astrologische verwijzingen in de alinea hierboven.)

Persoonlijke en lichamelijk transformatie

Er is zich ook een hele grote transformatie en heling aan het voltrekken in ons lichaam en de persoonlijkheid (ego). Deze bijzondere eclips brengt je diep in contact met de pijn van het gebrek aan autonomie en zelfbeschikking. Heel concreet gaat dit over het niet voor elkaar krijgen om je leven zo in te richten dat je echt uit de verf komt met waar je echt voor staat en blij van wordt. Er kunnen in deze periode ook diepe angsten zijn waar je mee geconfronteerd wordt, die je vasthouden in een leven dat je niet echt dient. Heb het lef en durf deze gevoelens te erkennen en helemaal te doorvoelen. Als het je niet lukt, dan zijn mijn meditatie-webinars hier een fijne begeleiding voor. Het in contact doorvoelen en erkennen is de snelste manier om jezelf te bevrijden uit je innerlijke gevangenis. Hierdoor ga je diep beseffen dat je ook actie moet ondernemen om je leven te veranderen en dus hebt te stoppen met bepaalde gewoontes die je leven of gezondheid niet dienen. Doordat de eclips in de laatste graad van Ram valt, gaat dit gepaard met een bijzonder hoge druk en een laatste waarschuwing om nu toch echt actie te gaan ondernemen en goed voor jezelf te gaan zorgen. We mogen de situatie in onszelf dus Meester worden en dat brengt diepe heling en grote veranderingen met zich mee. (Cheiron conjunct Jupiter en Eclips in Ram, ook nog conjunct noordelijke Maansknopen in Stier, alles in het 1ste huis. Eclips in laatste 30ste graad Ram. Mars is heerser van Ram en die staat OOB en conjunct zwarte Zon (Bronenergie) 4de huis.) 

Hoger potentieel bevrijden

Er is ook nog een hogere kosmische octaaf van transformatie en heling die diep in ieder van ons, maar ook in de wereld bezig is zich te voltrekken. Deze transformatie/transmutatie is al jaren bezig, maar deze eclips in een initiatie die het ware menselijke erfgoed gaat bevrijden. We zijn bezig om het grotere en hogere potentieel van ons DNA, hersenen en lichaam te activeren. Deze prachtige innerlijke verbouwing (herinneren en ontvouwen) ervaren we heel concreet tijdens mijn meditatie-webinars en door wat de kristallen (en natuurwezens) mij aanreiken door met hen samen te werken in het kristalnetwerk in mijn praktijk. Waarschijnlijk heb je al gemerkt dat er lichamelijk iets bezig is. Ik hoor heel veel mensen over intense moeheid, hoofdpijn en andere lichamelijke ongemakken. Dit zijn signalen dat je rustiger aan moet doen en naar je lichaam mag gaan luisteren. De transformaties vragen heel veel energie en om rust of de natuur in gaan. Dat zijn vaak de beste remedies. Als de situatie heftig is of langer aanhoudt, dan is het waarschijnlijk wel verstandig om het te laten checken door een arts of therapeut. Maar bij de meeste mensen zijn het deze transformaties die het ongemak veroorzaken. Dat door ongemak gedwongen stilstaan is ook een uitnodiging om naar jezelf te kijken en te zien of je goed en voldoende voor jezelf zorgt. Maar ook om innerlijke patronen te onderzoeken en te veranderen (zie alinea hierboven). (Zie beschrijving astrologische verwijzingen in de alinea hierboven.)

Bevrijding uit tijd en ruimte

Ik zal een paar ervaringen met je delen en ook mijn inzichten over wat er zich nu aan het voltrekken is in het collectief, maar ook in ons. Al ruim een half jaar is er een collectief en persoonlijk proces bezig dat ons bevrijdt uit de dualiteit van de Matrix. In het najaar van 2022 begon het met een nieuwe oorspronkelijke aarde verbinding, dus in je oorspronkelijke aarding komen, om zo energetisch los te komen uit de Matrix. Ons bewustzijn is gevangen in een realiteit van dualiteit en dat noemen we de Matrix. Dit is een realiteit van de 3de dimensie en waar tijd en ruimte ons gevangen houden in lagere frequenties en bewustzijn. Ik had een groepje mineralen blauwe Aragoniet al een lange tijd in mijn praktijk liggen, maar plotseling begonnen de kristallen open te gaan op nieuwe lagen tijdens de uitwisseling met de mineralen. Dit is een belangrijk onderdeel van mijn bijdrage aan het geheel, om nieuwe lagen te ontsluiten in mineralen (kristallen) die het actuele proces van het collectief dienen en dus mensen persoonlijk. Ik mag samen met het mineralenrijk deze nieuwe poorten openen, zodat we ze kunnen gaan herinneren in onszelf. Deze blauwe Aragoniet mineralen lieten mij zien hoe tijd en ruimte vastzitten in ons. Er lopen tijdlijnen op alle dimensies voor onze Goddelijke centrale licht-as heen en door trauma’s zijn deze normaal flexibele tijdlijnen vast komen te zitten in ervaringen in het verleden en staat hierdoor ook de toekomst vast. Deze speciaal geopende blauwe Aragoniet helpt ons herinneren hoe we ons kunnen losmaken van deze trauma’s uit het verleden. Ik heb een aantal ervaringen gehad in deze periode met mensen met PTSS die door dit speciaal geopende mineraal konden loskomen van de nachtmerries die ze iedere nacht opnieuw beleefden. Of mensen met onbewuste adoptie- of andere trauma’s die niet los konden komen uit het verleden, waardoor ze niet in het hier en nu konden aarden en aanwezig zijn en die met dit mineraal weer ontspannen in het hier en nu kunnen zijn in vrijheid. Kortom, de upgrade van dit mineraal helpt je te herinneren hoe je jezelf kan bevrijden, loskomen van het oude. Verleden, heden en toekomst horen oorspronkelijk één te zijn en gaan weer als een geheel functioneren. (Cheiron conjunct Jupiter en Eclips in Ram, ook nog conjunct noordelijke Maansknopen in Stier, alles in het 1ste huis. Eclips in laatste 30ste graad Ram. Mars is heerser van Ram en die staat OOB en conjunct zwarte Zon (Bronenergie) 4de huis.) 

De speciaal geopende blauwe Aragoniet: https://inzichten.com/product/speciale-blauwe-aragoniet/

Loskomen van 3 en 4D

In de realiteit van de dualiteit van de Matrix is de materie vastgezet in de lagere dimensies, waardoor de stof van ons lichaam niet multi-dimensionaal kon functioneren. Mogelijk komt hier de menselijke lichamelijke aftakeling vandaan, want voor mij voelt het zo dat dit niet de ware oorspronkelijke bedoeling is van het leven in een lichaam op aarde. Deze koppeling in de lagere octaven van de materie houdt ons bewustzijn en ontwikkeling vast in de lagere dimensies. Deze speciaal geopende blauwe Aragoniet liet mij zien hoe we in onszelf, maar ook op aarde voor de plek waar we leven, deze beperking kunnen losmaken. Dit is ook een onderdeel van de bevrijding uit de lagere dimensies van 1-, 2-, 3- en 4D waar ons bewustzijn in gevangen zit. Mijn medewerkers en ik heb heel erg hard gewerkt om een grotere partij van deze mineralen klaar en beschikbaar te maken. Er is ook een flinke hoeveelheid grotere exemplaren van de speciale blauwe Aragoniet voor het werk in samenwerking met de aarde voor veel plekken, om ook voor de omgeving en het collectief te doen wat er nodig is. Deze veranderingen die ik beschrijf zijn zich sowieso aan het voltrekken, maar met dit mineraal kan dit proces worden ondersteund en met stabiliteit, snelheid, gemak en veel liefde gebeuren. Zonder mineraal kan dit proces soms een worsteling worden. Wat het mineraal je aanreikt is eigenlijk gewoon een kwestie van weten en herinneren hoe je op een eenvoudige manier kan loskomen van de Matrixgevangenis met je bewustzijn, etherlichaam tot in het fysieke en zo in je dagelijks leven kan manifesteren. Dit speciaal geopende mineralenwezen wijst ons de weg. Lees meer in de webshop over de speciaal geopende blauwe Aragoniet. (Achtbaan: Zwarte Maan in Leeuw 5de en 6de huis oppositie Priapus ruime conjunctie met Pluto in Waterman. Zwarte Zon conjunct OOB Mars conjunct zware Zon 4de huis oppositie Diamant in Steenbok 10de huis.)

Natuurlijke nieuwe aarding

Door de grote uitbreiding van ons energielichaam vanuit de fysieke lagen die nu (voorjaar 2023) bezig is, hebben velen het gevoel dat ze regelmatig zweven of de verbinding met hun aarding, de realiteit en hier en nu kwijt zijn. Een ander kristal heeft zich voor begeleiding hiervoor gemeld. Dit is een speciale rookkwarts met een topping (laagje) van Amethist en andere mineraalsoorten. Het kristal liet mij weten de naam ‘Nieuwe aarde kristal’ te willen dragen. Dit ‘Nieuwe aarde kristal’ helpt ons herinneren hoe we de hogere octaven van de Geest en onze Wezensessentie (multi-dimensionaliteit) kunnen integreren in het lichaam. Hierdoor stijgt de trilling van het lichaam met meer gemak en blijf je in je aarding, en dus in verbinding met het hier en nu en de planeet. Maar ook stabiliseert dit ‘Nieuwe aarde kristal’ de uitbreiding van het stoffelijke, dus ons lichaam dat nu in hogere dimensies begint te openen. Dit openen in hogere dimensies van de stoffelijke lagen van ons lichaam geeft een onstabiele situatie, voelt vreemd en niet geaard. Dit ‘Nieuwe aarde kristal’ helpt om in je natuurlijke aarding buiten de Matrix te komen en te blijven, tijdens deze transitie en veranderingen en dus ook de transitie te maken op een rustige en stabiele manier.

Loskomen van dualiteit en de Matrix

Omdat we dus de vastgezette tijd en ruimte van de Matrix aan het loslaten zijn, kan polariteit toenemen. Die wordt dan sterker omdat mensen hun stabiliteit kwijt zijn in de chaos en grote veranderingen. Dus dan wordt er meer geprojecteerd en vooral vanuit angst zoekt men houvast in het veroordelen en helder maken wat goed is en wat niet. Alles wat je buiten je veroordeelt, dat zet je dan ook vast in je eigen onderbewuste als scheiding. Op deze manier wordt de polariteit extra groot en kom je dieper vast te zitten in de dualiteit en dus de Matrix. Wil je de dualiteit van de Matrix loslaten, dan zal de dualiteit en hoe je uit dualiteit stapt begrepen moeten worden. Het is nodig om alles te zien voor wat het IS en te laten zijn wat het IS. Zodra er een belang bij komt om de ander of een situatie te willen veranderen of uit te sluiten, dan ben je met dualiteit en polariteit bezig en ben je ook weer vatbaar voor Matrix-concepten. We zullen nog wel een tijdje heen en weer schieten voordat we dit echt begrepen hebben en het Watermantijdperk van vrede echt kan gaan floreren. Of er moeten bijzondere transmutaties komen in ons, waardoor de dualiteit geen vat meer heeft op ons. Die potentie heeft deze eclips wel. De tijd zal het leren. (Cheiron conjunct Jupiter en eclips 1ste huis conjunct noordelijke Maansknoop in Stier 1ste huis. Neptunus in Vissen vierkant Pluto in Waterman. Gecorrigeerde zwarte Maan in Maagd 3-9-2023 tot 14-4-2024 & van 17-6-2023 tot 3-9-2024 en de niet gecorrigeerd zwarte Maan in Maagd van 5-10-2023 tot 30-6-2024.)

Inzicht in de Schepping en de Matrix

Misschien begrijp je niet alles van wat ik hier uitleg. Ik ga een online workshop op zondag 21 mei 2023 geven waar ik uitleg ga geven over de Schepping en hoe de Matrix is ontstaan en hoe de materie en de Geest daar allebei hun rol in hebben, verbonden met het AL-bewustzijn. Maar ik ga ook inzicht geven in wat zich nu aan het ontvouwen is. Ik ga uitleg geven aan de hand van een model, dat ik jaren geleden heb ontvangen tijdens een visioen. Dit model voor het universele is een universele kapstok geworden, waardoor antwoorden op vragen over de Schepping, ons dagelijks leven en de Matrix, Atlantis, Lemurië, Avalon, dualiteit en de rol van de Geest en Materie op een zeer logische manier helder kunnen worden. En steeds opnieuw komt er nieuwe uitbreiding van dit model dat inzicht geeft in de situatie en omstandigheden waar we in zitten. Ik ben blij dat ik nu eindelijk naar buiten mag gaan komen met een nieuwe onderdeel mijn levenswerk en waar 25 jaar werk en energetisch bouwen aan vooraf is gegaan. De tijd is rijp, we zijn er klaar voor.

Overlevingsmechanisme

Wanneer het je niet lukt om in je eigen stroom van creativiteit te komen, dan zit je vast in het overlevingsmechanisme. Dat is voor bijna heel 2023 sociale dwang en mee moeten met wat de omgeving belangrijk vindt of van jou vraagt. En dat zien we ook enorm terug in de Gender en Woke discussies waarmee je bang gemaakt wordt om een ander te beledigen (met mogelijk grote gevolgen) of iets te zeggen wat niet voldoet aan het Woke filter. Vanaf september 2023, wanneer de Bronstroom in Maagd komt, verschuift het overlevingsmechanisme naar Vissen en dat gaat over projectie, oordelen en een cultuur van slachtofferschap dat gehonoreerd wordt. De Bronstroom gaat ons van binnenuit inspireren vanaf september 2023 om zuiver waar te nemen wat waar is en om niet te oordelen en te zien wat oordelen doen met jezelf, met een ander en met de wereld. Ze creëren afscheiding. Ook ‘complot-denken’ kan zeer polariserend zijn en je vastzetten in afscheiding. Het is hard nodig dat onderscheidingsvermogen en zuiver waarnemen extra onder de loep komen, want wat waar is bijvoorbeeld in de media en andere informatievoorzieningen (zoals op scholen en in de media), dat is alleen nog maar met heel veel moeite en onderzoek helder te krijgen. Vanaf september, ongeveer een jaar lang, zal de stroom van de Bron ons van binnenuit inspireren en leren deze stroom van zuiverheid, zuivere communicatie en ware dienstbaarheid (gaat niet ten koste van jezelf) te herstellen. (De stroom van de Bron-energie 2023 & 2024: Zwarte Maan in Leeuw: niet gecorrigeerde zwarte Maan in Leeuw 9-2023 tot 5-10-2023 & de gecorrigeerde zwarte Maan in Leeuw 18-2-2023 tot 3-9-2023 en 15-12-2023 tot 16 januari 2024. Gecorrigeerde zwarte Maan in Maagd 3-9-2023 tot 14-4-2024 & van 17-6-2023 tot 3-9-2024 en de niet gecorrigeerd zwarte Maan in Maagd van 5-10-2023 tot 30-6-2024.)

Podcast met Jorn Luka en Laurens Buijs ‘Gender en de kracht van balans’: https://www.youtube.com/watch?v=vt5Y3mUdkTI

Leef je passie

De stroom van de Bron inspireert in bijna heel 2023 om jezelf opnieuw uit te vinden en jouw passie en Wezenlijke bijdrage aan de wereld te ontdekken en neer te zetten. Er is vooral in 2023 een explosie aan creativiteit en nieuwe projecten die met bezieling worden opgestart. De horoscoop van de eclips laat op vele vlakken een krachtige universele hand zien die de grote vernieuwing naar de nieuwe basis voor het leven begeleidt. Deze krachten werken van binnenuit en inspireren jou en mij om te doen wat ons hart ons ingeeft. Vanuit die stroom werkt de universele hand in de wereld, om de nieuwe basis te bouwen die straks ineens zichtbaar wordt in de wereld om ons heen. Dit is het mooiste wat jij voor jezelf kan doen, maar ook het mooiste wat jij kan bijdragen aan het geheel. Dus durf jij vanuit jouw passie en jouw specifieke Wezenlijke kwaliteit te gaan leven? Wees moedig en heb het lef… (Achtbaan: Zwarte Maan in Leeuw 5de en 6de huis oppositie Priapus ruime conjunctie met Pluto in Waterman. Zwarte Zon conjunct OOB Mars conjunct zware Zon 4de huis oppositie Diamant in Steenbok 10de huis.)

INSPIRATIE: Er is een nieuw initiatief opgestart door de bekende zanger Tim Douwsma van ‘Univibes’, waarin ondernemers in podcasts zichtbaar worden gemaakt met hun inspirerende nieuwe initiatieven die vanuit het hart zijn ingegeven en waarmee zij hun bijdrage leveren vanuit hun passie aan de wereld. Kijk naar de aankondiging op Vimeo: https://vimeo.com/813835100/a60fd00f82?embedded=true&source=video_title&owner=113448813

En over Tim Douwsma via Blckbx tv. ‘Wij pioniers die wegen aanleggen voor een nieuwe wereld, samen gaan we het doen.’: https://www.youtube.com/watch?v=SuJP5dA1gQA

Heb het goed… <3

©Manuela van der Knaap van https://inzichten.com

Met liefde en dankbaarheid ontvang ik je hartdonatie: https://inzichten.com/hartdonaties/

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de TOTALE HYBRIDE ECLIPS en dit is op donderdag 20 april 2023 om 19:45 uur. In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-totale-eclips-20-april-2023/
(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

**NIEUWE WEBINARS ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING’ (buiten de Matrix). We hebben de afgelopen maand de volgende stap genomen voor de integratie van het Eenheidsbewustzijnsveld. We breken uit de Matrix en komen aan in onze natuurlijke Goddelijke aarding. Je kan hier meer over lezen in het jaarartikel deel 2.
We gaan tijdens dit ‘special’ webinar dus een combinatie maken met het mediteren met de ‘WORTEL AMETHIST’ om het EENHEIDSBEWUSTZIJN te integreren & de volgende stap ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING. Het is het fijnste als je meedoet samen met het mineraal en het destillaat. Ook de Satyaloka Azeztuliet doet mee, omdat deze ook belangrijk is voor het openen van de natuurlijke oorspronkelijke aarding tot op fysiek niveau. Dat is ons uitgangspunt. JE KAN OOK MEEDOEN ZONDER DE PRODUCTEN. De eerst volgende ‘Special’ webinar is op donderdag 11 april 2023: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-do-11mei23/

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je deze informatie of andere informatie van www.inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van www.inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via info@inzichten.com

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update donderdag 13-4 & vooruitzichten WEEK
Elektromagnetische update dinsdag 18-4 & vooruitzichten WEEK

Laatste nieuws

***De praktijk is gesloten tussen 13 en 21 juli 2024, dus die week worden er geen pakketten verzonden***

In augustus gaan we naar de slow modus en om alles weer in orde te maken voor het najaar. We verzenden de bestellingen in augustus alleen op 21 augustus. Dus zorg dat je voor die tijd je bestelling hebt geplaatst.

JE KAN GEWOON AANKOPEN

NIEUWE EN VOLLE MAAN ARTIKELEN & WEBINARS GAAN WEL GEWOON DOOR.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Sugar Blade Laser uit Mongolie (Heling en herstel van licht in het hart en van daaruit alles) United Colors of Happinez Crystal (Interne multidimensionale communicatie en heling, herstel van lichtheid en blijdschap. Nieuwe vormen van creatie.). En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over ‘Radicale vernieuwing en de kracht van de bezielde basis van het leven’

2 Gedachten

 1. Elisabeth N maandag 17 april 2023 om 11:41- Beantwoorden

  Dankje Manuela voor deze mega informatie! wat een intens werk,
  Het helpt ons en onze vrienden om er bewuster mee om te gaan!
  En te begrijpen wat er allemaal gaande is.
  Tot donderdag in de zo helende meditatie!!
  warme groet, Elisabeth Nicolaers Belgie.

  • Manuela van der Knaap dinsdag 18 april 2023 om 11:10- Beantwoorden

   Graag gedaan Elisabeth. Dit is mijn creatieve inbreng in het grotere geheel. Ik hoop dat eenieder die deze informatie leest er inspiratie uit kan halen om zijn of haar of hun bijdrage te leveren aan het grotere geheel, zodat het grotere geheel zo stabiel als mogelijk kan doorwerken in de wereld. We zijn heel fijn op weg met elkaar <3 Hartegroet van Manuela

Plaats een reactie