Special rondom de vreemde Schumannresonantie activiteit in juni 2023

Geschreven door: Manuela van der Knaap

10,3 minuten leestijd

Er was in juni 2023 plotseling een vreemde weergave van de Schumannresonantie. In dit artikel geef ik je inzicht in wat de Schumannresonantie is. Ook geef ik je inzicht in de twijfels die er zijn rond de weergave en kwaliteit van de Schumannresonantie metingen en lees je een zeker niet te ontkennen gelijkenis met iets anders, wat toch zeker zeer opmerkelijk is te noemen en gehuld in mysterie.

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie die vanaf 17-7 rond 13:00 uur een zeer bijzondere weergave liet zien. De intensiteit gemeten in amplitude ging naar een record hoogte van 190 amplitude. Links van de grafieken zie je de normale weergave en vanaf 1/3 vanaf de linkerkant begint de vreemde weergave.

Wat is de Schumannresonantie?

*De 3 alineas hieronder komen uit de bron: WikiPedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schumannresonantie

De voornaamste bron van schumannresonanties (SR) zijn bliksems wereldwijd. Gemiddeld zijn er per seconde 50 bliksemontladingen.[4] De elektrische stroom van iedere ontlading veroorzaakt een puls van elektromagnetische straling. Deze pulsen planten zich vervolgens voort door de atmosfeer. Doordat de ionosfeer de pulsen reflecteert naar het aardoppervlak, en het aardoppervlak ze op zijn beurt weerkaatst richting de ionosfeer, blijven de pulsen gevangen in de atmosfeer. Hierdoor blijven de golven, met een frequentie van ruim 7 keer per seconde (lichtsnelheid / omtrek), rond de aarde reizen.

De atmosfeer fungeert hierbij als een holle ruimte, waarin resonanties ontstaan als gevolg van staande golven. De golflengte van de laagste staande golf is gelijk aan de omtrek van de aarde. Vooral frequenties van gemiddeld 7,83 Hz worden versterkt, maar ook 14,3, 20,8, 27,3 en 33,8 Hz. Deze waarden kunnen als gevolg van wisselende omstandigheden in de atmosfeer, licht fluctueren.

De amplitude van het magnetisch veld van deze resonanties is in de orde van grootte van 1 picotesla[4], ruim tien miljoen maal zo zwak als die van het aardmagnetisch veld. De amplitude van het elektrisch veld ervan bedraagt 0,3 mV/m. *Bron WikiPedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schumannresonantie

Mijn ervaringen en kijk naar de Schumannresonantie

Laat ik eerst beginnen met uitleg te geven over de Schumannresonantie en hoe ik er naar kijk vanuit de jarenlange ervaring met verschillende verstoringen. De Schumannresonantie wordt gemeten door een groep studenten op een universiteit in Rusland. Een paar weken geleden kreeg ik een gedeelde ervaring te lezen van iemand die contact heeft gehad met deze groep studenten. Deze persoon schreef dat hij zijn bedenkingen had bij de Schumannresonantie, omdat deze gemeten wordt met een zeer onprofessionele apparatuur, namelijk met een blikje en aan elkaar hangende zaken. Dus daar kunnen we onze vraagtekens bij zetten. Wat ik zelf vreemd vind is dat er geen enkele andere meting van de Schumannresonantie gedaan wordt. In Italië is er iemand die uitgebreid verslag doet, maar dat alles is gebaseerd op de metingen van deze ene universiteit in Rusland. Dus dat zijn allemaal vraagtekens die we denk ik mee moeten nemen in de beoordeling van de Schumannresonantie weergave.

Hardnekkig misverstand rond de Schumannresonantie

Ik neem het mee in de verslaggeving, om volledig te zijn. Ik zie het zo, dat de Schumannresonantie (SR) is gekaapt en het verhaal over de SR is een eigen leven gaan leiden. De SR wordt gebruikt om aan te tonen dat de frequentie op aarde is gestegen. De basis van de SR is 7,8 Hz. en men beweert dat de SR enorm is gestegen de afgelopen jaren en dat de basis van de SR veel hoger licht dan die 7,8Hz. Maar dat is dus niet waar. Iedere keer als er een verhoging is van de SR komt deze weer terug op de 7,8Hz. Het is gewoon een heel hardnekkig verhaal, dat zichzelf maar blijft herhalen. Ik benoem het hier nog maar een keer, maar ik heb geen enkele illusie, dat ik deze dwaling van informatie de wereld uit kan helpen. Mensen praten elkaar na, zonder te weten waar ze het over hebben.

Afb: De F1 weergave laat de 7,8 Hz frequentie zien waar de Schumannresonantie altijd rondom heen beweegt.

Activiteit en symptomen van de Schumannresonantie

Maar 1 ding staat voor mij wel vast. Er gebeurd echt iets wanneer de SR verhoogd is en mijn persoonlijke ervaring is dat de SR vooral goed voelbaar is wanneer er ook andere verstoringen zijn. Dit is mijn ervaring opgedaan door jarenlang dagelijks de verschillende verstoringen te volgen en te beschrijven in mijn elektromagnetische updates. Dus daarom blijf ik ook de SR weergeven, ook al heb ik mijn twijfels over de kwaliteit en de metingen achter deze weergave.

De symptomen die veel mensen ervaren tijdens een toename of noem het een verstoringen van de Schumannresonanite is het opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn. De SR is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn. Bij een full spectrum activiteit (hoger dan 40Hz op de blauwe weergave zie andere elektromagnetische artikelen op deze website) worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens, omdat alles in trilling komt. Wanneer je goed in je vel zit en lekker in de stroom van je leven, dan kan de SR activatie je ook optillen en een fijne (blizz) ervaring geven. Wanneer er een gedeeltelijke activiteit is van de SR (dus lager dan 40Hz) dan wordt dat meestal alleen ervaren in de lagere frequenties van de psyche en het lichaam en voel je meer de blokkades en ellende die opspelen. De SR activatie versterkt dus wat er (latent) is in jou.

Vreemde verstoring van de Schumannresonantie

Op 17 juni 2023 rond 13:00 uur liet de Schumannresonantie (SR) plotseling een vreemde weergave zien. En natuurlijk werd er weer volop gespeculeerd over wat het zou kunnen zijn. Ik bleef nogal terughoudend, vanwege mijn reserves die ik hebt naar de SR en de geldigheid van de metingen waar ik dus mijn vraagtekens bij heb. Na een paar dagen werd er gemeld dat het ging om een verstoring van de Schumannmetingen en we zagen de normale weergave weer die we gewend zijn. Dus dat heb ik ook doorgegeven in mijn verslagen. Maar een paar dagen geleden kwam ik nieuwe informatie tegen en die wil ik toch graag delen hieronder.

Afb: De bovenste foto is een tekening die gedeeld is tijdens een workshop van Ashayana Deane. Het zou gaan om de hogere Engelische sferen. Zij geeft informatie door vanuit hogere dimensies, onder andere over het ontstaan van de dualiteit van de Matrix, buitenaardse krachten en machten en nog meer. De onderste afbeelding is de vreemde weergave van de Schumannresonantie (SR) die in juni weergegeven is. Er is op zijn minst een zeer grote gelijkenis te zien.

Het werk van Ashayana Deane

Het werk van Ashayana Deane is breedt en interessant en zeker niet voor iedereen bedoelt. Ik vind dat met de benoeming van de manipulaties die wij als kosmische Wezens hebben ondergaan door Ashayana, zij te ver doorschiet hierin en alles wat maar ooit misbruikt is wordt aangewezen als fout en niet meer te gebruiken. Ik heb daar een heel andere mening over. Ashayana heeft bijvoorbeeld een heel andere kijk op de Flower of Life dan dat ik heb. Ik werk al jaren met de Flower of Life en de volledige Flower of Life en heb verbinding met de oorsprong en de oorspronkelijke bedoeling van de FLower of Life. Die is net als wij, net als alles in de dualiteit van de Matrix misbruikt. Maar daarom is de Flower of Life nog niet ALLEEN zijn misbruik. Dus daarin heb ik andere ervaringen en herinneringen meegenomen (visioenen) dan deze dame. De oorsprong en bedoeling van de Flower of Life is het zijn van een kaart is van het universum voor ons bewustzijn. En wanneer het materiaal zuiver genoeg is, de verhoudingen en vorm van de Flower of Life klopt en je vanuit onvoorwaardelijkheid je verbindt met de Flower of Life, dan opent deze juist de eenheid in de dualiteit en mijn ervaring is dat deze je op die manier thuisbrengt. Je bewustzijn krijgt de (uit)weg te zien door alle Scheppingen heen, juist om naar huis te gaan. Ik vertel meer hieronder in de 3 luik van mijn Online Workshop in september: https://inzichten.com/events/online-workshop-scheppingen-enzo-in-drie-delen/

Wat betekent deze vreemde verstoring?

Wat kunnen we nu met de informatie van de SR in de afbeeldingen hierboven? Volgens de tekening van Ashayana zou het dus gaan om een frequentie weergave van de hogere engelen en/of Bronrijken. De gelijkenis is zeer treffend en het zou betekenen dat er iets bijzonders is gebeurd rond deze datum van 19 juni 2023. In mijn astrologie artikelen beschrijf ik rond die datum bijzondere activaties van zeer grote omvattende invloeden uit het universum (The Shapley attractor conjunct de zuidelijke Maansknoop die in 2023 tot het najaar zeer actief zijn). En in mijn meditatie-webinars, merken we een enorme integratie van hoge frequenties in het lichaam en het instabiel worden van oude op dualiteit gebaseerde zaken in de maatschappij, maar ook in de energie en onze binnenwereld begint het multi-dimensionale het over te nemen. Hierover kan je lezen de laatste nieuwe en volle Maan artikel hier op de website: https://inzichten.com/category/volle-nieuwe-maan/ Artikel over de grote spelers (Shapley Attractor en the Great Attractor en Super Galactische Centrum) die nu veel invloed hebben op aarde en in ons proces: https://inzichten.com/met-hart-ziel/ & https://inzichten.com/het-al-omvattende-hart/ & https://inzichten.com/het-cadeau-van-diepe-transformatie/

Ik heb dus geen klip en klaar antwoord voor je wat deze relatie is tussen de tekening van Ashayana Deane en de vreemde weergave van de Schumannresonantie. Maar opmerkelijk is de gelijkenis wel. En dat is eigenlijk ook wat ik van de Schumannresonantie gewend ben, dat die is gehuld in een zweem van misleiding en ongrijpbare mysteries. Ik geef je in dit artikel de informatie die ik heb, zodat jij je eigen onderzoek kan doen.

Ik hoop dat deze informatie je iets brengt. Er zijn zeer grote transformaties bezig in onze binnenwereld en de energie van de binnenwereld gaat altijd de manifestatie in de buitenwereld voor. Ik wens je veel liefde en kracht in deze pittige transformatie. Mijn meditatie-webinar ( https://inzichten.com/agenda/ ) en speciale geopende mineralen zijn daarin een mogelijke hulp om het van binnenuit te herinneren en je Wezensessentie en multidimensionale ZIJN te ontvouwen. Dit is een tijd van zeer grote uitdagingen, maar ook prachtige doorbraken en enorme groei. Ik wens je veel liefde, kracht en wijsheid hiervoor <3

Heb het goed…💞
©Manuela van inzichten.com

❤️

Laatste artikel over de nieuwe Maan in Kreeft van 17-7-2023: https://inzichten.com/waarheid-de-transformatiekracht-van-het-hart/

** Op donderdag 13 juli 2023 is er een speciaal webinar voor integratie van het Eenheidsbewustzijn. Dit is een heerlijk webinar om in het EENHEIDSBEWUSTZIJN helemaal te ontspannen en weer bij jezelf te komen in zachtheid, stilte en ZIJN. DIT ZIJN NIEUWE WEBINARS ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING’ (buiten de Matrix). De Matrix (dualiteit) is aan het afbrokkelen en dat merk je in jezelf door pittige ongewone maar essentiële proces die zich aandienen. De scheiding tussen de Matrix en andere multidimensionale delen begint te verdwijnen en geeft heel veel ongemakken en intensivering van processen en voor sommige zelfs trauma’s die plotseling actief worden. De integratie en heling van deze multidimensionale delen van ons bewustzijn is nu dus extra nodig. Vanavond doen we dat vanuit het zachte Eenheidsbewustzijnsveld. Je krijgt begeleiding van binnenuit om in je natuurlijke Goddelijke aarding te komen. De eerstvolgende ‘Special’ webinar is op donderdag 13 juli 2023 om 19:45: Link komt hier nog te staan. Kijk in de agenda: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-do-13jul23

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de nieuwe Maan van maandag 17-7 om 19:45 uur. In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-17-juli-2023/
(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update woensdag 12-7 & vooruitzichten
'Waarheid & de transformatiekracht van het hart'

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Special rondom de vreemde Schumannresonantie activiteit in juni 2023

Plaats een reactie