ASASCOOP jun 2006: Jaarhoroscoop 2006

Geschreven door: Manuela van der Knaap

24,7 minuten leestijd

‘Een jaar vol kansen, transformatiemomenten en omslagpunten,’ zo beschrijft Manuela van der Knaap, temidden van het decennium 2001-2010, het jaar 2006. Lees alles over het Out of Bounds zijn van de Maan en de jaarhoroscoop van 2006. Welke richting wijst ons 2006 ?

2001 -2010; tijdperk van de Maan

Vanaf 2001 tot 2010 leven wij in een periode waarin de krachten van de Maan maximaal beleefd kunnen worden; soms zelfs in extremen. Astrid Fallon beschrijft in haar artikel The Soli-Lunar Match 1 dat je tijdens ‘Out of Bounds’ perioden van de Maan ( de zogenaamde OOB Maan ), meer kleur en meer vrouwelijke waarden in het modebeeld vindt. Maar niet alleen in de mode is dit te merken. Een OOB Maan brengt ons dieper in contact met onze innerlijke wereld en ons gevoel. De vrouwelijke krachten worden in deze periode meer gewaardeerd en krijgen meer invloed en er is een tendens waar te nemen, waarin we zien dat we in de omgang minder rationeel zijn. Ook het onderbewuste en de wereld van het onzichtbare hebben meer onze belangstelling, maar kunnen soms ook de aandacht opeisen. De OOB periode van de Maan zijn vaak periode die verandering en geven tijdens het maximum een omslagpunt aan. Dit kan gevoelens van grote onzekerheid tot gevolg hebben, waarin de emoties hoog op lopen en chaos en extreme uitbarstingen niet van de lucht zijn. Rond de 2006 zomerzonnewende (zomersolstitium) is deze gebeurtenis het meest krachtig., doordat rond 19 juni 2006 de Noordelijke Maansknoop op 0º Ram staat. In maart en september bereikt de Maan haar maximum Noorder- en Zuiderbreedte in ‘De grote Maan stilstand’.

Seed of life

Wat betekent dit op persoonlijk niveau?

Voor ons persoonlijk is het dus van belang dat we in de gaten hebben dat onze emoties plotseling met ons op de loop kunnen gaan en dat reageren je eerste impuls kan zijn. Je kunt dan het gevoel krijgen alsof het je overkomt, het overvalt je. Dit veroorzaakt mogelijk een gevoel van grote onzekerheid. Het is in deze periode van een OOB Maan eenvoudiger dan normaal om een diepe verbinding tot stand te brengen met ons innerlijk en alles wat zich diep in ons afspeelt. Als je door de eerste lagen van de impuls tot reageren heen gaat, kom je vervolgens in contact met wat zich diep in jou afspeelt. Dit kan grote heling opleveren, doordat je dan gaat begrijpen wat zich diep in jou in deze kwetsbare delen afspeelt. Dit zijn vaak afgescheiden aspecten in jou, die normaal gesproken verborgen blijven in het onderbewuste. Nu kun je daar weer een liefdevolle verbinding mee aangaan en zijn er mogelijkheden schadelijke patronen in je gedrag te doorbreken. In 2001 is dit proces begonnen en dit bereikt dus zijn maximum in juni 2006 en neemt weer af tot in 2010.

De “Outs of Bounds” maan

Ieder jaar staat de Zon even stil op het punt van de Steenbok en Kreeftskeerkring en is dan maximaal verwijderd bok en Kreeftskeerkring en is dan maximaal verwijder van de evenaar, tenminste, vanuit de Aarde bezien. Want de Aarde draait natuurlijk om de Zon en niet anders om. Vanuit de Aarde bezien lijkt het dan alsof de Zon keert en weer richting de evenaar gaat. Dit noemen wij de winter- of zomerzonnewende ( Solstitium ). De Zon en Maan hebben een gezamelijke Cycles van 18,5 jaar, waarin zij steeds ieder iets meer dan negen jaar de heerschappij hebben. Op het moment dat de maan keurig binnen de Steenbok- en Kreeftskeerkring blijft, heerst de Zon, met het dagbewustzijn. Maar als de Maan buiten de keerkringen van de Zon gaat, dan is de Maan buiten het ( declinatie ) bereik van de Zon gekomen en is zij vrij om te functioneren vanuit haar eigen Maan-bewustzijn. Waarden als gevoel, de innerlijke wereld, het vrouwelijke in de mens, het onderbewuste en het onzichtbare behoren onder andere tot het Maan-bewustzijn. Buiten het gewone vlak van het dagbewustzijn van de Zon kan de Maan dus extreme krachten ontwikkelen in de vlakken van haar eigen bewustzijn. Dit geldt trouwens ook voor andere planeten die buiten het bereik van de declinatiebaan van de Zon komen, die kunnen dan ook functioneren vanuit het eigen bewustzijn, buiten de kaders die het dagbewustzijn van de Zon vertegenwoordigen. Dit noemen we in de astrologie ‘Out of Bounds’ ( OOB ) gaan van planeten. Het betreft dan declinaties van planeten, voorbij 23N27 en 23Z27. Al vanaf 2001 functioneert de kracht van de Maan vanuit haar eigen Maan-bewustzijn en kan zij krachten ontwikkelen die extreem zijn: dit duurt nog tot 2010. De Maan bereikt in 2006 haar maximale OOB stand, hier staat zij even stil in haar klimming ( Maanwende of Lunistic ), voordat zij weer onderweg gaat om zich weer binnen de kaders van de Zon te voegen, in 2010. De stand van de Longitude Maan en zijn Heer geven veel informatie over het gedrag van de OOB Maan. In de jaarhoroscoop voor 2006 staat de longitude Maan in Steenbok, conjunct Venus en Cheiron; alle drie verder majeur ongeaspecteerd. De Maan in Steenbok is normaal gesproken eenvoudig vorm te geven, maar in deze context met Heer Saturnus op de Apex van een Yod is ook deze kracht moeilijk te vatten. En alleen vanuit kosmische, spirituele niveau te begrijpen en te besturen.


Her-inneren wie je bent

Op de momenten waarin je een OOB Maanstand in je eigen ( progressieve ) zielshoroscoop hebt, kunnen de waarden van jouw Maan-bewustzijn buiten het gewone kader van het dagbewustzijn van de Zon functioneren. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk zeer bijzondere innerlijke ervaringen te hebben, waarin je vaardigheden van jezelf naar boven kunt halen vanuit andere existenties, ook existenties van buiten ruimte en tijd. Je kunt je dan HER-INNEREN wie jij in Wezen bent. ( Dit geldt vooral voor de periode OOB Zuid) Ik heb een vermoeden dat dit met de collectieve OOB Maanstand op dezelfde manier zou kunnen werken. Het zou dan mogelijk zijn dat ieder mens naar eigen vermogen -maar sneller en eenvoudiger dan normaal in staat is zich te HER-INNEREN wie hij /zij in wezen, diep van binnen is. Wat tot gevolg kan hebben dat hij /zij zich ook oude vaardigheden kan her-inneren van buiten ruimte en tijd; vanuit andere realiteiten. Een functioneren buiten bestaande kaders in pure vorm.

Collectief

Doordat de onderbewuste drijfveren van de mens meer worden aangesproken in deze negenjarige periode, met het maximum in 2006, zien we dus extremere uitwassen. Een ouder die zichzelf en zijn kinderen van het leven beroofd, extremisme of nationalisme, de uitbarstingen van de jongeren in Frankrijk, waarvan hele families al een aantal generaties werkeloos zijn. Dat wat onderdrukt is of zich onderdrukt of afgescheiden voelt, kan zich melden in deze periode. Vandaar dat de extremisten van verschillende bevolkingsgroepen zich melden, waaronder moslims, maar ook nationalisten. Dit geldt dus voor allerlei levensgebieden. Ook intuïtie, spiritualiteit en de innerlijke wereld krijgen meer aandacht. We zien dat de innerlijke, vrouwelijke waarden, als intuïtie en gevoel zelfs in het zakenleven steeds meer aandacht en erkenning krijgen.

Een keerpunt in evolutie ?

Sinds 2005 vormen de declinaties van de planeten, een zeldzame astrologische stand. Deze samenstand van de buitenplaneten, Neptunus en Pluto ( 15Z54 parallel ), is op 29 januari 2006 exact geworden en komt maar een keer in de ongeveer 100 jaar voor. Op die dag staat de Nieuwe Maan in Waterman. De Nieuwe Maan is de kraamkamer van het universum, waarin nieuwe kosmische informatie geboren wordt. Wat deze stand nog eens extra bijzonder maakt is dat de samenstand plaats vindt rond een krachtpunt -16º20 declinatie ook wel de Manifestation Degree *2 genoemd, een vinding van Leigh Westin- en dat komt maar één keer in de ongeveer 493 jaar voor. In 2006 is de samenstand zeer dichtbij dit krachtpunt, waardoor de uitwerking extra sterk kan zijn. De laatste keer dat deze samenstand van Pluto en Neptunus optrad in de buurt van dit krachtpunt was in het jaar 1514. Rond deze tijd begon Luther met zijn Reformatie en waren de Europeese ontdekkingsreizigers de wereld aan het ontdekken ( Noord-Amerika ). Dit had tot gevolg dat er epidemieën en nieuwe ziektes uitbraken bij de lokale bevolking van de ontdekte gebieden, door contact met nieuwe virussen en bacteriën. Maar ook strijd, oorlogen en (e)migratie waren gevolgen. Deze periode heeft de basis gelegd voor onze huidige moderne wereld. Als Neptunus en Pluto samen resoneren, dan geeft dit een aandrang om een groter geheel te omarmen en dus meer te omvatten en te ontdekken. Op het evolutieniveau van 1514 werkte dit uit als een drang om vanuit het eigen continent contact te maken met het grotere geheel om daarmee de eigen wereld te transformeren. Maar ook transformatie van het geloof, het zendelingenwerk voor het christendom was een gevolg.

De laatste keer dat deze samenstand van Pluto en Neptunus optrad in de buurt van dit krachtpunt was in het jaar 1514.

Parallel van zes planeten

Hoe de parallel van Neptunus-Pluto dit keer uit zal werken is de vraag en het is zelfs mogelijk dat we hiervan helemaal niets bijzonders gaan zien in deze periode, maar eventueel wel op een later tijdstip de gevolgen. Samenstanden in Declinaties geven volgens mij vooral perioden of fasen aan in evolutie, waarin bepaalde situaties kunnen ontstaan ( evolutie in de mens en in de wereld ). Jupiter begeleidt de samenstand, door op dezelfde graad te resoneren, waardoor alles uitvergroot wordt. Alsof het nog niet genoeg is, komen de Zon, Mercurius en Venus er ook nog eens bij, waardoor het dagbewustzijn ook wordt aangesproken. Dit speelt zich allemaal af eind januari tot begin februari 2006. Al deze planeten staan rond de 15º declinatie begin februari exact parallel en met de Maan contraparallel. De 15º declinatie valt in de Schorpioen Waterman declinatie. Dit staat ook weer voor transformatie en vernieuwing.

Als ik deze informatie verbindt met de jaarhoroscoop voor 2006, dan valt op dat transformatie van verborgen zaken ( Jupiter-Pluto receptie in verbinding met Groot Vierkant met Mars, Saturnus en Neptunus) betreffende cultuur, geloof en spiritualiteit het aandachtsgebied is. Maar ook de wereld van onzichtbare energetisch dimensies, de geestelijke wereld, kan mogelijk een andere plek krijgen in ons bestaan (Neptunus-Pluto parallel). Op persoonlijk kosmisch niveau, geeft deze stand de mogelijkheid om evolutionair een transformatie door te maken in de beleving van eenheid, spiritualiteit en de onzichtbare energetische dimensies. Wij zijn vanuit de eenheid bezien niet afgescheiden, maar delen van een groter geheel.

Vanaf 6 maart tot 18 mei 2006 komt Mars OOB Noord. Dit geeft een fase aan, waarin de krachten van het Marsbewustzijn -het handelen, wilskracht en andere mannelijke waarden in ons- de mogelijkheid heeft, zich tot extremen te kunnen ontwikkelen en uiten. Zowel positief al negatief dus wees daarvan bewust als je keuzes maakt. In deze periode is er ook een totale Zonsverduistering op 29 maart 2006 ( Sarosserie 8 Noord ) die staat voor geniale intuïtieve sprongen, die sociaal en relationeel spanningen kunnen geven3. Deze Zonsverduistering is te zien in Turkije, Egypte en Libië. De volgende totale zonsverduistering is pas weer 1 augustus 2008 te zien op de Noordpool en Noord-Azie.

Nieuw begin

2006 heeft een nieuw begin in zich van een aantal grotere cycli. De Maansknopen hebben een cyclus van 18,5 jaar en deze cyclus zal het komende jaar op het punt van 0º Ram komen rond de zomerzonnewende ( ongeveer 19 juni 2006 ) en daarmee een nieuw begin initiëren, samen met ‘De Grote Maanstilstand’ ( in maart en september de Maanwende ). Deze graad in de astrologische dierenriem betekent volgens de ‘Sabian’ symbolen *4:


Het beeld: Een vrouw die zojuist uit zee is opgerezen, een zeehond omhelst haar.


De zee staat voor de baarmoeder; het collectieve onbewuste, waaruit wij ieder moeten verrijzen om een individueel bewustzijn te creëren en wat in beginsel vatbaar is voor mislukking.


De Grondtoon: Het bovenkomen van nieuwe vormen en van de mogelijkheid van bewustzijn.

Maar 2006 heeft nog meer in petto. Pluto komt in dezelfde graad te staan als het Galactisch centrum, op 29 december 2006 ( 26.55 Boogschutter ). Wat dit astrologisch precies inhoudt, is niet bekend. Maar Pluto staat voor transformatie en ik kan mij zo voorstellen, dat de transformerende werking van Pluto een nieuwe afstemming van de Aarde met dit Galactisch Centrum teweeg kan brengen en daarmee een nieuwe cyclus initieert. Pluto werkt op het niveau van het atoom en brengt ons in contact met hoe het IS, als het ware een soort neutraal 0 punt creërend, waaruit het oude losgelaten moet worden en het nieuwe kan ontstaan. De werking van Pluto op een punt in de astrologische dierenriem is altijd langdurig en beslaat een periode die tot eind oktober 2007 zal duren ( tweede keer: 18-7-2007 Pluto retrograde en derde keer: 27-10-2007 ).
Het Galactisch Centrum is het middelpunt van vele zonnestelsels en laat zien, dat ieder middelpunt weer om een ander middelpunt draait. Dit Galactisch middelpunt bestuurt en omvat dus een groter geheel. Zoals wij ieder het middelpunt zijn van onze wereld en de ander van zijn /haar wereld. Er is dus steeds een zichtbaar groter organiserend principe aanwezig. Zou de Aarde een nieuwe afstemming krijgen op een groter geheel van de Schepping, een meer omvattend bewustzijn ?

Thema 2006; Schepper ZIJN

De Zwarte Maan, de vertegenwoordiger van het ZIJN, de Kern in ons, staat in Leeuw en geeft een collectieve beweging naar onze kern als Schepper. De herinneringen aan momenten waarin de mensheid niet goed omgegaan is met Scheppingskracht ( bijv. Atlantis ), kunnen boven komen. Maar ook in het hier en nu kunnen de egodrijfveren worden aangesproken. De Zwarte Maan in Leeuw geeft ons nu een extra impuls om deze egodrijfveren te identificeren in onszelf. Je hebt dan de mogelijkheid om hier op een gezonde manier gehoor aan te geven, door bewust een keuze te maken en sturing te geven aan deze innerlijke drijfveren. Om de Schepper van je eigen leven te kunnen zijn, is het noodzakelijk om te ervaren dat je macht /kracht tot je beschikking hebt. Maar het draait eigenlijk helemaal niet om deze macht /kracht, want op het moment dat je vanuit ervaring weet dat je macht /kracht bezit, is dit weten voldoende. Dan kan jij jouw Schepping met deze macht /kracht onbelemmerd en op een gezonde manier vormgeven, door je intentie en intuïtie vanuit je ZIJNSKERN te gebruiken.

Een kind komt voor de eerste keer rond het vijfde jaar in contact met de behoefte aan macht en kracht. Het wil in deze fase ervaren dat het invloed heeft op de omgeving. Begeleiding van de ouders en omgeving is hierin dus van cruciaal belang. Ervaart het kind in deze fase enige vorm van invloed in het scheppen van het eigen leven ( maar ook weer niet te veel ), dan is het zaadje geplant om een gezonde Schepper te kunnen worden. Komt het kind deze fase niet goed door en wordt het bijv. onderdrukt, dan kan er een honger naar het ervaren van de eigen macht /kracht ontstaan. Heling van de gewonde Schepper in jezelf en een Schepper worden vanuit je kosmische ZIJNSKERN is het innerlijke groeiproces en verlangen, dat de Zwarte Maan in Leeuw wakker maakt in ons.

Dit thema staat dus in 2006 centraal. Als het Scheppen vanuit je ZIJNSKERN kan stromen, dan kan dit geaard worden in vrijheid en vernieuwing en vind jouw Schepping aansluiting bij de omgeving ( Priapus in Waterman ), op een bewuste, maar mysterieuze manier die het geheel omvat ( Neptunus in Priapus kanaal, conjunct gecorrigeerde priapus in Waterman ). Als het Scheppen vanuit je ZIJN niet kan stromen, doordat het ego verlangen naar macht en kracht niet gezond en dus belast is, dan kan het neerzetten van jouw Schepping ( aardingspunt ) uitdraaien op overleven ( Priapus ) en ontmoet de door het ego gedreven verlangen; illusie en chaos ( gecorrigeerde Priapus conjunct Neptunus ).

Inzicht in culturele processen

Pluto en Jupiter staan in de jaarhoroscoop en een groot deel van 2006 in receptie met elkaar, wat betekent dat zij vervlochten zijn in een symbiose. Jupiter maakt alle dingen groot en zichtbaar, waardoor er bewustzijn komt en gehandeld kan worden en dus uiteindelijk genezing op kan treden van een probleem. Pluto geeft de grotere processen van zuivering en transformatie aan. Pluto staat in Boogschutter en brengt ons in contact met de noodzaak culturele processen te leren doorgronden en deze te transformeren naar een beter functionerend geheel. Aangezien Pluto aan de laatste graden begint van het teken Boogschutter, komt dit grote proces van transformatie van cultuur, geloof en fanatisme, idealisme tot een afronding. De symbiose met Jupiter zal uiteindelijk genezing brengen.

Wij allemaal hebben in 2006 de mogelijkheid om dit proces van wording goed onder woorden te brengen en te kunnen vatten ( Pluto conjunct Mercurius driehoek Zwarte Maan sextiel Priapus, Zwarte Maan oppositie Priapus ). Vooral op het gebied van geloof en cultuur is het voor de mensheid nu mogelijk om de grotere verbanden te zien en te verwoorden. Dit aspect opent de mogelijkheid om te zien hoe het IS en hoe de huidige situatie tot stand heeft kunnen komen. Pluto en Mercurius in Boogschutter maken verder geen ( majeure ) aspecten en dat geeft aan dat de inzichten in de grotere culturele processen van een zeer zuiver kaliber zijn. Dit inzicht dient als handvat voor de maatschappij, die gevormd wordt door ons allemaal, om meer bewust sturing te kunnen geven aan de grotere culturele processen en ontsporing vroegtijdig te kunnen signaleren.

Bestuurlijke spanning

Saturnus oppositie Neptunus, Jupiter oppositie Mars in een groot vierkant. Een Yod, met Saturnus op de apex, Zon /Diamant inconjunct Saturnus en Uranus inconjunct Saturnus, Uranus sextiel de Zon /Diamant. Bestuurlijke zaken en structuren staan het komende jaar wederom onder hoogspanning. In 2005 zijn in Nederland reorganisaties begonnen van het Zorgstelsel en de WAO. De mogelijke knooppunten en problemen van de nieuwe systemen zijn nu al zichtbaar. Met deze jaarhoroscoop voor 2006 is het zeer waarschijnlijk dat de onderste steen boven zal komen.

Jupiter in Schorpioen in symbiotische samenwerking met Pluto in Boogschutter wil graag transformatie en openheid van het niet zichtbare. Het gaat ondermeer om zaken die zich in de verborgenheid afspelen, maar een enorm effect hebben in de grote culturele processen en de basiswaarden van onze samenleving. Mars in Stier wil graag handelen vanuit de basiswaarden en vertrouwen dat het wel goed zit. Maar Mars in Stier kan enorm koppig doorgaan zonder overleg op de ingeslagen weg en daarmee zo ver doorgaan, dat daarmee totale vernietiging wordt veroorzaakt.

Bestuurlijke zaken die vanuit macht /kracht en ego gecentreerdheid vormgegeven willen worden ( Saturnus is Leeuw ), creëren spanning met spiritualiteit, eenheid, het belang voor het grotere geheel, die vanuit vrijheid en gelijkwaardigheid vormgegeven wil worden ( Neptunus in Waterman ).

Deze vier uiteenlopende drijfveren van Mars, Saturnus, Jupiter en Neptunus, verbonden in de enorme spanning van een Groot Vierkant, veroorzaken heel veel beweging op allerlei manieren, waar deze krachten betrokken zijn en blijven dit aanhoudend doen. De regressieve kracht van het vaste kruis werkt ook nog eens sterk in op onderbewuste zaken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat egodrijfveren in bestuurlijke zaken zichtbaar worden en dat wat verborgen had moeten blijven toch onthuld zal worden. Ook op het gebied van spiritualiteit en geloof is deze onthullende kracht werkzaam ( Neptunus ). Jupiter heeft de grootste kracht in deze krachtmeting van vier planeten. Jupiter wil hier graag het verborgene en macht en onmacht zichtbaar maken en krijgt hulp van Pluto vanuit hun symbiose ( receptie ). Want Pluto zegt via Jupiter: HET MOET.

Het Christuskruis

Op kosmisch en spiritueel niveau is de werking van een Groot Vierkant een enorme kracht ( gezonde spanning ) die blijft groeien en een grootse uitwerking kan veroorzaken. Het tafereel speelt zich af in een vast kruis, ook wel het ‘Christuskruis’ *9 genoemd. Het Christuskruis is erop gericht het onderbewuste te verkennen en te ontginnen, zodat er evenwicht kan ontstaan. Op kosmisch niveau is ook de gecorrigeerde Zwarte Maan in Leeuw betrokken. De kosmische instroom en verlangen naar het Schepper-ZIJN, kan dus worden ontgonnen en aarding vinden. De kracht en spanning in het ‘Christuskruis’ maakt dat je er iets mee MOET doen. Op een kosmisch niveau staat Saturnus voor het vormgeven en dat doe je vanuit kaders. Saturnus is de container, de vorm en ruimte waaruit je schept. Om samenwerking te kunnen bereiken met de Neptuniaanse kracht van eenheid en omvattendheid, zal Saturnus zeer flexibel en open moeten zijn in het scheppen van deze kaders en uitreiken naar een meer omvattende kosmische hoogtes. Kortom; laat de vast gezette kaders los, zodat de kosmische kracht – in de energie van het ‘Christuskruis’- zijn werk kan doen in het onderbewuste. Dan krijgt het nieuwe kosmische kader de mogelijkheid om op een speelse manier te ontstaan.

De Yod; een Vingerwijzing GODs

Het gaat hier om het Yod met Saturnus op de apex, inconjunct Zon en Uranus. Een Yod, ook wel “Een vingerwijzing van GOD” genoemd, wijst voor 2006 met de vinger naar Saturnus, de vormgever en vertegenwoordiger van structuur en bestuurlijke zaken. Leiders en centrale figuren ( de Zon ) zijn mogelijk in dit grote spanningsveld betrokken. Zij hebben de kans om helder de mogelijkheden te zien en vorm te geven, die het grotere geheel dienen en eenheid creëren. Zo kunnen zij bestuurlijk vat krijgen en structuur aanbrengen ( de Yod handelbaar maken, Zon sextiel Uranus ). Maken zij geen gebruik van deze mogelijkheid, dan ontaardt dit mogelijk in bestuurlijke wanorde. Dit geldt trouwens voor al het leiderschap, wereldleiders, maar ook voor leidinggevende van bedrijven, verenigingen en alle mensen die een grotere verantwoordelijkheid dragen, voor een collectief ( of collectiefje ). De werkelijk grootse leiders zullen nu zichtbaar worden, omdat zij eenheid creëren vanuit de chaos.

Leef en schep

Saturnus oppositie Neptunus, Jupiter oppositie Mars in een groot vierkant. Een een Yod, met Saturnus op de apex, Zon / Diamant inconjunct Saturnus en Uranus inconjunct Saturnus, Uranus sextiel de Zon /Diamant. Creëren is in oorsprong ‘spelen’; een open en creatief proces. Dit kun je vormgeven in kunst, maar ook in het dagelijks leven. Zakenmensen die het erg goed doen, zijn vaak enorme creatieve mensen die genieten van het spel van creatie. 2006 vraagt ons om Schepper te worden van jouw eigen leven. Indutten in een baan waar je helemaal niet meer past, 20 jaar bij dezelfde baas, vinden geen support. Zelf actief scheppen, genieten van het creatieve spel, inventief zijn. Zelf keuzes maken en je leven plannen. De opkomst van de levensloopregeling in Nederland is daar een voorbeeld van. In de toekomst zelf actief je loopbaan plannen, de keuze voor een ‘Sabbatical Year’, om inspiratie op te doen en je leven opnieuw te overzien en richting te geven. Kortom LEEF en SCHEP.

Vrijheid, liefde en bewustzijn

In de jaarhoroscoop voor 2006 staan de Maan, Cheiron en Venus retrograde samen in een conjunctie buiten teken. Het bijzondere is, dat deze drie hemellichamen geen enkele andere ( majeure ) verbinding maken in deze horoscoop, wat deze stand bijzonder zuiver maakt. Je kunt in contact komen met de energie van Cheiron en Venus in Waterman, als je vrijheid, liefde en bewustzijn geschonden worden. Dit gebeurt dan met een schok van enorme pijn in je hart. Maar omdat dit een ongeaspecteerd aspect is, is het daarna weer moeilijk om hier uit te komen en kun je in de pijn blijven hangen. Door die stille plek in je hart op te zoeken, kun je dan weer in vrijheid komen, de schade herstellen en de pijn loslaten. Op relatie gebied kunnen er onverwachte dingen gebeuren, zo, ‘Out of the blue’. En ook daarin is de stille plek van Liefde in je hart, de manier om er mee om te gaan en te scheppen wat voor jou en je omgeving het hoogste doel dient.

De jaarhoroscoop geeft aan wat de grote lijnen van de ontwikkelingen zijn voor 2006. Maar in het jaar ontwikkelen de krachten zich, om deze grote lijnen te laten uitwerken. In die geest dus ondersteunend aan een grotere proces. Daarom hieronder nog een korte beschrijving van een aantal van deze impulsen op het kosmische, spirituele niveau.

Dienstbaarheid en zuivering

Vanaf 22 januari 2006 tot 20 oktober 2006 staat de Zwarte Maan in Maagd. In deze periode brengt de collectieve kosmische stroom ons in contact met een verlangen naar zuiverheid en dienstbaarheid. De schaduwkant van de Zwarte Maan in Maagd veroorzaakt rigiditeit. Alles moet dan exact zijn. Een hang naar wetenschap en kennis waarbij alles bewezen moet worden voordat het bestaansrecht krijgt. Dit is een manier om zuivering en onderscheidingsvermogen te bereiken. Logica en het zichtbare en het aanwijsbare geven houvast, maar slaan hier te ver door. Dit is niet vanuit eenheid en het grotere geheel bekeken, niet vanuit het ZIJN en dan werkt het dus blokkerend op de vreugdevolle Scheppende kracht. De focus ligt dan teveel op de afzonderlijke delen, die niet in contact zijn met een groter geheel. De rigide kanten in ons worden zichtbaar en voelbaar in deze periode, om ons vrij te maken, zodat we werkelijk praktisch dienstbaar kunnen zijn en vanuit eenheid en verbinding. We kunnen dan gaan creëren voor het grotere geheel. (Maagd-Vissen as).

Jupiter Saturnus oppositie Neptunus, Jupiter oppositie Mars in een groot vierkant.
Een een Yod, met Saturnus op de apex, Zon / Diamant inconjunct Saturnus en Uranus inconjunct Saturnus, Uranus sextiel de Zon / Diamant.

Leef en schep

Zwarte Maan in Maagd is organisator van de realiteit. Maar is de realiteit niet wat wij ervan maken en erin zien? De film ’What the bleep do we Know’ en het boek ‘Het veld’ van Lynne Mc Taggart *5, een wetenschapsboek over de beschrijving van het 0-punt energieveld, geven hierover inzicht. Zij laten zien, dat de realiteit zich vormt naar onze gedachten -als je het bekijkt vanuit het kwantumveld- en dat alles met elkaar verbonden is in een groter geheel. Zwarte Maan in Maagd is de specialist die de organisatie overziet van de onafhankelijke delen. Zij heeft het onderscheidingsvermogen te zien wat praktisch en essentieel is in de afzonderlijke delen/aspecten. Zij verzorgt de praktische dienstbare organisatie, waardoor eenheid en verbinding ontstaat in het grotere geheel. Dimensies zijn ook delen van een groter geheel en ook daarin zal de Zwarte Maan in Maagd ons leiden en inspireren. Zo maakt zij ons klaar om Multi-dimensionaliteit te kunnen gaan vatten en praktisch toepasbaar te maken.

Het kosmische WIJ

Vanaf 20 oktober 2006 tot 16 juli 2007 staat de Zwarte Maan in Weegschaal. Dit is een periode van contact vanuit het ZIJN, het WIJ. De collectieve kosmische stroom stimuleert ons in deze periode om werkelijk in contact te gaan met de ander en zijn/haar wereld. De ander waarmee je contact maakt hoeft niet per definitie een ander mens te zijn. Dit contact kun je ook ervaren met andere wezens, zoals bijv. Robbert van den Broeke ons laat zien *6. Hij is een medium dat in contact staat met overledenen, buitenruimtelijke wezens *7 en andere niveaus van bestaan, een heel breed scala van contact. Met bomen en dieren, maar ook met materie of energievelden kun je een verbinding aangaan. Het zijn twee werelden die elkaar ontmoeten. De Vesica Pisces is de overlap, die de kraamkamer, baarmoeder voor een nieuwe creatie aangeeft. Dit is waar deze bollen en nieuwe ruimte scheppen en de inbreng van beide iets nieuws creëert. Dit is ook de eerste stap in het creëren van leven. Als de Spermacel en de Eicel samensmelten ontstaat als eerste de Vesica Pisces, de kraamkamer waarin een nieuwe schepping kan ontstaan *8. Er vindt geen strijd plaats tussen eicel en spermacel over het samenstellen van het nieuwe leven, maar een samensmelting, waarin het eigenbelang ondergeschikt is aan de Schepping van een nieuw individu. In deze kraamkamer ontstaat vanuit het neutrale ZIJN een nieuw individu. Dat is WIJ, het eigenbelang ondergeschikt maken aan de Schepping.

De schaduwkant van de Zwarte Maan in Weegschaal is jezelf verliezen in de ander, helemaal vervloeien en daardoor het contact met je eigen uniciteit verliezen. In deze periode is het dus belangrijk contact te houden met je eigen IK ( het ZIJN ), je eigen middelpunt. Maar Zwarte Maan in Weegschaal leert ons de ander ‘wezenlijk’ in essentie te begrijpen in zijn wereld en realiteit. Dit maakt dat we een dieper besef krijgen van de subjectiviteit van ‘DE’ waarheid, de vele invalshoeken en vele werelden van mogelijkheden. Daarom vind de Weegschaal het dus bijna onmogelijk om te kiezen en heeft zij een focus op het evenwicht en verhoudingen. Ze weet dat alles schoonheid heeft en iedere keuze weer tot een andere schepping leid, niet beter of slechter, maar gewoon anders. In deze periode stimuleert de kosmische Zwarte Maan in Weegschaal ons om open in contact te zijn met de ander en gezamenlijke kraamkamers van ZIJN te creëren. Tegelijk zal de transformerende Pluto ons in contact brengen met het Galactisch Centrum, het middelpunt van ons grotere geheel. Wat zal dit ons brengen?

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Publicatie ASASCOOP JUNI 2006.

Dit artikel is een bewerkte en ingekorte versie van Manuela van der Knaaps artikel ‘Samen Schepper-Zijn – Astrologisch jaarartikel 2006’. De uitgebreide versie is te vinden op haar website. Ook andere ( jaar )artikelen van Manuela’s hand zijn daar te vinden.

  • 1 Artikel ‘The Soli-Lunar match’ door Astrid Fallon. http://www.fallon.demon.co.uk/text-solilunarmatch.html
  • 2 ‘Stolstices and Equinoxes termed Power Points’, Charles & Lois Hannan, NCGR Journal, 1991 en ‘Termed Manifestation degree’, Leigh Westin. TOD Vol 1. No.3. Bron: artikel the great parallel of 2005-2006, NCGR Declination SIG Journal – Vol. 9 No. 4
  • 3 Boek: ‘Voorspellende astrologie in de praktijk’ door Bernadette Brady ISBN: 90-76277-61-3
  • 4 Sabian Symbols, beschrijven voor iedere graad van de astrologische dierenriem een betekenis, aan de hand van een beeld. Boek: ‘Astrologische Mandala, De cyclus van transformaties in 360 symbolische fasen.’ Door Dane Rudhyar. ISBN: 90 6271 906.6
  • 5 Het boek: ‘Het veld’ door Lynne Mc Taggart, ISBN: 90 22 8339 1
  • 6 Robbert van den Broeke. Televisie programma;’Er is zoveel meer’ van RTL 4. Boek: ‘Robbert, van zorgenkind tot medium’ ISBN: 90 215 8274 0
  • 7 Dit zijn wezens die buiten ruimte en tijd bestaan en dekt een bredere lading dan het woord buitenaardsen.
  • 8 Het ontstaan van leven, website van Tom de Booij: http://www.egoproject.nl/star/nieuwbr%2030.htm Deel 2.
  • 9 Boek: ‘Elementen en Kruizen als basis van der horoscoop’, door Karen Hamaker. ISBN: 90 6378 018 4

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD mrt 2008: Waarde in revisie

Laatste nieuws

***De praktijk is gesloten tussen 13 en 21 juli 2024, dus die week worden er geen pakketten verzonden***

In augustus gaan we naar de slow modus en om alles weer in orde te maken voor het najaar. We verzenden de bestellingen in augustus alleen op 21 augustus. Dus zorg dat je voor die tijd je bestelling hebt geplaatst.

JE KAN GEWOON AANKOPEN

NIEUWE EN VOLLE MAAN ARTIKELEN & WEBINARS GAAN WEL GEWOON DOOR.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Sugar Blade Laser uit Mongolie (Heling en herstel van licht in het hart en van daaruit alles) United Colors of Happinez Crystal (Interne multidimensionale communicatie en heling, herstel van lichtheid en blijdschap. Nieuwe vormen van creatie.). En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over ASASCOOP jun 2006: Jaarhoroscoop 2006

Plaats een reactie