SPIEGELBEELD mrt 2008: Waarde in revisie

Geschreven door: Manuela van der Knaap

9,6 minuten leestijd

De zonsverduistering van 7 februari 2008 was zeer krachtig. Deze eclips laat ons zien dat de waardesystemen van onze wereld toe zijn aan revisie. Het is zeer waarschijnlijk dat deze eclips richting gaat geven aan een grote verandering in ons waardestelsel. In het artikel kun je lezen over de rol die de VS als grootste wereldmacht hierin speelt, met de lessen uit de geschiedenis als achtergrond. Niet alleen op het zichtbare aardse vlak wordt er van alles in gang gezet, maar ook op het niet direct zichtbare kosmische niveau komt er met deze eclips veel in beweging. Het kosmisch Kristallijnen groepsbewustzijn komt beschikbaar voor het collectief, waardoor de wortels van het Watermantijdperk en -bewustzijn kunnen groeien.

Deze eclips vond plaats in het dierenriemteken Waterman op de 18de graad. Er is een grote samenstand van Cheiron; ‘De gewonde Meester’ met Mercurius retrograde, Zon, Maan, Persephone en met Neptunus. De eclips is verbonden met de Noordelijke Maansknoop en gééft daarom energie aan alles wat zij aanraakt. Zowel de familie; 10 Noord waartoe deze eclips behoort, als de eclips zelf, worden beheerst door Mercuriale energie ( Mercurius is Heer). Daarom zullen handel, verkeer, communicatie en media wereldwijd sterk beïnvloed worden door deze eclips. Dit hoeft niet direct zichtbaar te zijn, maar het zet wel iets ingang. In de hogere kosmische lagen van het bewustzijn geeft deze eclips energie aan Meesterschap van het eenheids- en groepsbewustzijn. Dit zijn de wortels van het Aquariusbewustzijn die nu actief kunnen worden, zodat dit bewustzijn tot bloei kan komen in het Aquariustijdperk.

Effecten van 9/11

Toen het ‘World Trade Centre’ getroffen werd op 9/11 in 2001, activeerde dit het verdedigingsmechanisme van Kreeft op het overlevingsniveau; het vijand denken in de ‘Verenigde Staten van Amerika’. De Kreeft Zon van de VS maakt dat er steeds behoefte is aan een duidelijke vijand. Denk maar aan de koude oorlog. De shock, verbijstering en pijn die 9/11 veroorzaakte, bracht onveiligheid en riep behoefte op om controle te krijgen over deze vijand. Snel na de aanslag verklaarde President Bush de oorlog aan de Islamitische fundamentalistische terroristen. De jaren daarna was de VS gewikkeld in strijd en in oorlog. Zij heeft zich in grote schulden gestoken om deze strijd te kunnen bekostigen en heeft daarbij de basisregels van de financiële wereld opgerekt door steeds geld bij te drukken en rente-aanpassingen te doen. Zij dacht de regels te kunnen dicteren. Dit is o.a. de arrogantie van Uranus op de Ascendant van de horoscoop van de VS.

Herhaling van geschiedenis?

Pluto gaat van 26 januari 2008 tot 15 juni 2008 en vanaf 28 november 2008 tot ongeveer november 2024 door het dierenriemteken Steenbok. Deze stand veroorzaakt verschuivingen in bestuurlijke macht. Als we terugkijken in de geschiedenis, dan zien we dat in 1762, de vorige keer toen Pluto het dierenriemteken Steenbok inging, de heersende wereldmacht Engeland, in een soortgelijke situatie zat als de VS nu. Engeland had enorme schulden door gevoerde oorlogen en probeerde door wereldwijde onderdrukking en uitbuiting, van de door hen gekoloniseerde landen, deze schuld te reduceren. Handel en belasting waren het antwoord om de schulden op te lossen. Aan het einde van de periode van Pluto in Steenbok op 4 juli 1776 werd ‘The American declaration of Independence’ getekend en verloor Engeland grip op de wereldheerschappij. Pluto ging het dierenriemteken Steenbok uit in 1778. Lees voor meer details over de parallel tussen toen en nu het astrologische artikel van Shane Ward *1.

Uranus stond op de Tweelingen-ascendant tijdens het tekenen van ‘The American declaration of Independence’. Daarmee werden de VerenigdeStaten van Amerika het beloofde land, van vrijheiden de grote belofte, ‘The land of great opportunity’, ‘The American Dream’, met de intentie; ‘Life, Liberty and the pursuit of Happiness’ en verkregen daarmee het recht op zelfbestuur. De herinnering aan deze zuivere bedoeling van de VS wordt door de zonsverduisteringen van februari en 1 augustus 2008, geactiveerd.

Nu is de tijd aangebroken voor een transformatie van het groepsbewustzijn

De effecten van deze eclips

De zonsverduistering van 7 februari 2008 valt boven op de Maan in de horoscoop van de Verenigde Staten. De grote samenstand van planeten in Waterman valt in het onderschepte 2de huis. Het 2de huis regeert over waarde- en waardesystemen. Waarde wordt in onze huidige samenleving voornamelijk uitgedrukt in geld. Ons huidige waardesysteem creëert karma en ongezonde situaties die aandacht zullen gaan vragen. Waarschijnlijk zullen de huidige waardesystemen ongrijpbare situaties laten zien.

Cheiron doet mee in deze eclips en is o.a. verbonden met karma. Deze eclips legt nadruk op de onvrijheid en de ongelijkwaardigheid in rijkdom die het huidige waardesysteem creëert en mogelijk maakt. De wonden van het systeem, het karma, gaan volgens mij heel ver terug in de tijd, naar de grondlegging van onze moderne economie. De vorige periode van Pluto in Steenbok, 1762 tot 1778, speelt hierin zeer waarschijnlijk een belangrijke rol. De effecten zullen waarschijnlijk vooral de gewone man ‘The Working Class’ (Maan) raken. Men zal mogelijk opstaan tegen dit systeem of zich bewust worden gevangene te zijn van het handelssysteem ( Mercurius retrograde). Neptunus ontvangt de energie van de grote samenstand van planeten in Waterman en krijgt daarmee een grote rol toebedeeld. Het bewust worden van het gewond zijn van ons huidige waardesysteem zal Neptuniaanse situaties creëren zoals chaos, verwarring, het proberen met bedrog de situatie te verdoezelen, het instorten van iets en het verlies van structuur. Het is heel goed mogelijk dat de beurs wereldwijd een bewustmakende taak en /of hoofdrol krijgt. De eclips activeert de ‘New YorkStock Exchange’ via haar Uranus, waardoor helderheid en inzicht verkregen wordt, maar misschien moet zij ook buigen als er teveel arrogantie is en er zal zeker ook aanspraak gemaakt worden op genialiteit.

De nieuwe wereldmacht ?

China is een communistisch land en gebruikt een ijzeren hand naar haar volk. De eclips raakt China op haar Pluto en Mars in het 7de huis, die de behoefte aan macht over de ander zal laten voelen.Het karma van deze behoefte aan macht zal mogelijk aandacht vragen. De geschiedenis leert ons dat als Pluto Steenbok ingaat er wisselingen inde wereldheerschappij plaatsvinden. Zou de VS haar status als grootste supermacht verliezen en is China al zover om deze over te nemen?

Effecten voor andere landen

De eclips beïnvloedt ook NASA en valt op Cheiron het gewonde meesterschap van NASA, maar raakt ook Uranus aan en geeft daarmee helderheid en inzicht in dit gewonde Meesterschap. Afghanistan en Groot Brittanië worden geraakt in hun Venuskwaliteiten en kunnen bedrog, illusie en verwarring laten zien in waardesystemen, met mogelijke betrokkenheid van vrouwen. Zowel Iran als Irak worden beïnvloed in hun kijk op en verbinding met de wereld, door aanraking van de eclips op hun Ascendant. Irak heeft Mercurius op de Ascendant staan en daarmee wordt ook de han-del (olie?), communicatie en media in dit land beïnvloed door deze eclips. Cuba wordt aangeraakt via Jupiter, wat te maken kan hebben met eer, levens-filosofie en visie. Israël wordt aangeraakt viaSaturnus en ondervindt begrenzing, krijgt hetKarma te zien van haar bestuurlijke acties, maar moet ook de tradities onder de loep nemen. Het thema macht en onmacht, zal naast China, ook inNoord Korea en Japan activiteit veroorzaken, dooraanraking via hun Pluto.

De intentie van de Bron

Niet alleen op het zichtbare aardse vlak wordt ervan alles in gang gezet, maar ook op het niet direct zichtbare kosmische niveau komt er veel in beweging met deze eclips. De energie en intentie van de Bron tijdens deze eclips, aangegeven in de eclipshoroscoop door de Zwarte Maan in Schorpioen in het 11de huis, zorgt voor transformatie van het groepsbewustzijn. Het hele proces kristalliseert uiteindelijk uit in het helen van waardesystemen en van het vrouwelijk bewustzijn in ons collectief,aangegeven door de Diamant in een samenstand met Jupiter en Venus. De waarde van het vrouwelijke wordt zowel individueel als collectief nauwelijks gebruikt. Dit is o.a. het besef, dat na activiteit, rust nodig is, dat opgang op een natuurlijke manier gevolgd wordt door rust en stabilisatie en soms zelfs neergang, als dit nodig is om iets te stabiliseren. Iets wat onze huidige vooral mannelijke economie mist.

Wortels van het Watermantijdperk

De Noordelijke Maansknoop staat op het kosmische niveau op de 29ste graad in Waterman. Het beeld van deze graad is: ‘Een vlinder komt uit zijn pop tevoorschijn.’ De uitleg van het beeld is: ‘het vermogen om het karakter van ons bewustzijn totaal om te vormen, door de structurele patronen van het leven van alledag en de soorten relaties die wij onderhouden radicaal te veranderen… Niets minder dan een totale vernieuwing van alles wat het leven als menselijk individu inhoudt…Radicale verandering is noodzakelijk… De verandering is individueel en mentaal, tegen de achtergrond van de mensheid als geheel… Initiatie… Een ingaan in een hoger gebied van bewust bestaan en een zich voegen bij een heilig Genootschap. *2

Dit is volgens mij het beschikbaar komen van het kosmische Kristallijnen groepsbewustzijn en eenheidsbewustzijn voor het collectief, geactiveerd door middel van individuen die deze energie integreren in hun leven. Het heilig Genootschap, waar Dane Rudhyar over schrijft, is volgens mij het veld waarin de Kristalkinderen *3 met hun bewustzijn verbonden zijn met elkaar, het is hun thuis. Dit veld is een Christusbewustzijnsveld. Ook dolfijnen en walvissen leven vanuit het kosmisch eenheids-en groepsbewustzijn.

Vanuit dit eenheidsveld van de groep, ervaar je geen afgescheidenheid in bewustzijn. Dit bewustzijn is in eenheid. Het besef van kosmisch groepsbewustzijn, maakt dat je sociaal volwassen bent. Je bent je bewust wie de ander is, er is geen oordeel, alleen de ervaring, die via bewustzijn gedeeld kan worden. De ander is een andere jij. Dan is er eenheid en totale acceptatie van jezelf en de ander, wat voelt als thuis ZIJN. Als je vanuit dit bewustzijn de ander iets aandoet, ervaar je direct dat je dit jezelf aandoet. De groep functioneert als eenheid, met allemaal losse individuele kwaliteiten, creaties en onderdelen, die weer samenvallen in een gezamenlijke Schepping, verbonden als co-creators in het grote Scheppingsplan, een ieder geleid door het Scheppende Hart *4. Met het aarden en integreren van dit veld krijgt het Watermantijdperk en -bewustzijn wortels. Deze wortels willen groeien zodat dit tijdperk tot bloei kan komen. De kosmische wond van Cheiron in Waterman in de eclips is in dit proces een katalysator en stuwt ons naar Meesterschap. Cheiron staat nog tot begin 2011 in Waterman.

Praktische info over de eclips

De zonsverduistering van 7 februari 2008 is een uitzonderlijk krachtige zonsverduistering *5. Deze ringvormige zonsverduistering bereikte om 3:57 GMT de maximale verduistering ter plaatse. De energetische imprint voor de wereld was om 3:45GMT, 4:45 Europese tijd. Deze zonsverduistering was niet in Nederland en België te zien. Deze eclips startte op Antarctica en was zichtbaar op het zuidelijk halfrond o.a. in Zuidoost Australië enNieuw Zeeland. De volledige verduistering duurde 2 minuten en 12 seconden; dit betekent dat de energie van deze eclips ongeveer 2 jaar en 2,5 maand doorwerkt.

Heb het goed… 

©Manuela van der Knaap   

Gepubliceerd Spiegelbeeld maart 2008

Bronvermelding:

  • *1 Artikel ‘Pluto ingress into Capricorn’ door Shane Ward.http://www.authorsden.com/visit/viewarticle.asp?AuthorID=13254
  • *2 Sabian-symbool uit het boek: ‘Astrologische mandala’ De cyclus van transformaties in 360 symbolische fasen. Geschreven door Dane Rudhyar ISBN: 90 6271 906.6
  • *3 Doreen Virtue, Ph.D. heeft onderzoek gedaan naar nieuwetijdskinderen en verschillende boeken geschreven en cd’s uitgebracht over Indigo-,Kristal- en Regenboogkinderen. www.thecrystalchildren.com en www.angeltherapy.com
  • *4 Kijk voor meer uitleg over het verschil tussen Creatie en Schepping alsmede Schepper van het grote Scheppingsplan in mijn jaarartikel over 2008 ‘Oogsten’. www.inzichten.com/artikelen/artikelen.php?det=14
  • *5 Boek Eclipses, geschreven door Celeste Teal. ISBN: 978-0-7387-0771-6.

Deel deze post op social media

ASASCOOP jun 2006: Jaarhoroscoop 2006
SPIEGELBEELD nov 2008: Kosmische astrologie, DEEL 1

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD mrt 2008: Waarde in revisie

Plaats een reactie