Special over de situatie op de zon met de aanstaande poolshift

De Zon is begonnen aan een poolshift, die iedere 11 jaar plaatsvindt.

Geschreven door: Manuela van der Knaap

10,8 minuten leestijd

De Zon is begonnen aan een poolshift, die iedere 11 jaar plaatsvindt. Lees in dit artikel wat wij daar van kunnen merken. Maar er is meer aan de hand, ook een groter event is bezig zich te ontvouwen. En wat heeft dit te maken met de klimaatveranderingen? Lees in dit artikel de wetenschappelijke informatie met uitleg in verschillende korte video’s. Ook geeft dit artikel inzicht in de grotere spirituele kijk op deze veranderingen. Ik wens je veel leesplezier…

Lees je het artikel liever op een witte achtergrond, open dan de pdf bovenaan deze pagina.

Start poolshift op de Zon

Volgens specialisten van NASA en ook (de luis in de pels van NASA) Ben van SuspiscousObservers is de poolshift van de Zon begonnen. (Dus vriend en vijand zijn het eens.) Ik had al gezien dat de Heliospheric Currentsheet(HCC) die ik al jaren dagelijks volg, wel erg grillig was geworden. Deze heeft normaal een cyclus waarin de aarde magnetisch in verbinding staat met de Zon, met 3 weken zuidpool en 1 week noordpool van de Zon. En deze cyclus is al een paar weken verstoord. Ik zal zo uitleggen wat deze Currentsheet is.

Vreemde situaties rond de elektronen

Ook werd dit zichtbaar in de elektronen die in de ionensfeer van de aarde verblijven, die zonder de normale aanleiding van zonnestormen toch elektronencrashes lieten zien en andere vreemde veranderingen. Dit is ook een signaal van verstoring van normale cycli. Volg de verstoringen van de Zon in de dagelijkse updates hier op de website: https://inzichten.com/category/elektromagnetische-updates/

Er is meer aan de hand

In eerste instantie had ik aangenomen dat dit verbonden was met de Galactische Currentsheet. Dit is een elektromagnetische spiraal die vanuit het Galactisch centrum spiraalt en nu al veel veranderingen geeft bij de buiten planeten van ons zonnestelsel. Ik heb hier in verschillende YouTube video’s al het nodige over verteld (zie mijn YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC77Mu24tXh3-BDSExi3uHog ) en dit gaat veel veranderingen geven in het hele zonnestelsel en ook zeer waarschijnlijk een nova activeren van de Zon. De verwachting is dat dit tussen 2030 en 2040 zal gaan gebeuren. Maar er kan ook een andere trigger zijn die dit in gang zet, zoals de poolshift van de Zon die nu gaat beginnen. Het is wel duidelijk dat op alle buitenplaneten elektromagnetische situatie ernstig is veranderd en nu begonnen is bij de Zon. Kijk de video hieronder met uitleg over de veranderingen in ons zonnestelsel door de Galactische Currentsheet.

https://www.youtube.com/watch?v=j635Cv2aOlA&t=0s

Video: Dit is een video van SuspiciousObservers die ons laat zien wat er in ons zonnestelsel aan de hand is met de buitenplaneten en nu ook met de Zon.

Klimaatveranderingen?

Gezien de grote veranderingen op de buitenplaneten van ons zonnestelsel, hun hele atmosfeer (bij Pluto volledig ingestort), zeer grote temperatuurverschillen (Venus), verandering in stormen en zo nog meer, wordt wel duidelijk dat de grotere spiraal van de Galactic Currentsheet effect heeft op het klimaat van de planeten. Dus dit is op zijn minst ook op aarde bezig. Ook weten we dat Space weather zijn effect heeft op ons klimaat op aarde. De instabiele situatie op de Zon die de komende tijd gaat toenemen, zal dus ook hierin een weerslag hebben op het klimaat op aarde. Daarom kunnen we ons gerust afvragen of dit niet de werkelijke reden is van de veranderingen in ons klimaat.

Deze poolshift van de Zon

De Zon maakt ongeveer iedere 11 jaar een magnetische poolshift. In deze periode, die een paar maanden tot een paar jaar kan duren, is de Zon erg instabiel en kunnen er hele rustige tot heftige periode met zeer grote zonnevlammen, zonnestormen, elektronenstormen en protonenstormen zijn. Iedere poolshift is anders en het is moeilijk te voorspellen hoe deze poolshift zal verlopen. Een poolshift op de Zon gebeurt altijd wanneer de Zon rond haar zonnemaximum is. Dat zonnemaximum stond eigenlijk gepland voor 2025, maar we zijn van een zonneminimum in 2019/2020 naar een zonnemaximum geschoten, veel sneller dan normaal (zie afbeelding hieronder). Dit is volgens mij ook een signaal dat we uit verbinding zijn met ‘normaal’ en dat er dus bijzondere dingen gebeuren, ook met de Zon, net zoals op de andere buitenplaneten van ons zonnestelsel.

Afb: Dit is de zonnevlam activiteit die een cyclus van de Zon laat zien. We zijn nu in cyclus 25. De blauwe lijn zijn de zonnevlammen die de Zon heeft gemaakt. De rode lijn is de normaal te verwachten cyclus.

Kijk de video hieronder, waarin uitgelegd wordt aan de hand van de vorige poolshift van de Zon wat dit voor een event is:

https://www.youtube.com/watch?v=34gNgaME86Y

Video: Dit is de uitleg over de magnetische poolshift van de Zon iedere 11 jaar. https://www.youtube.com/watch?v=34gNgaME86Y

Poolshift op de Zon is begonnen, wat betekent dit voor ons?

De situatie op de afbeelding hieronder laat zien dat de Zon een noord- en zuidpool heeft rond het zonneminimum (in 2020). Dit zijn gaten in de corona van de Zon, waar zonnewind uit stroomt. De laatste informatie is dat de negatief geladen zuidpool van de Zon al zo goed al verdwenen is op de Zon (Oktober 2023) en dat is echt een signaal dat de shift van de polen begint. Dit betekent dus voor ons dat nu de poolshift op de Zon begonnen is en de situatie op de Zon onvoorspelbaar en grillig kan worden. Maar ook dat kan heel erg meevallen. Volg de verstoringen van de Zon in de dagelijkse updates hier op de website: https://inzichten.com/category/elektromagnetische-updates/

Afb: Afbeelding van activiteit op de Zon van 16 december 2020. Je kan zien dat de Zon polen heeft rond het zonneminimum. Dit zijn gaten in de corona van de Zon, waar zonnewind uit stroomt. Dit zijn de witte omlijnde vakken op de boven- en onderkant van de Zon (noord- en zuidpool van de Zon.)

Onzekere factoren

Dat het zonnemaximum van de zonnevlammen nu al actief is en ook nog eens met veel meer en hogere zonnevlammen dan hoe het zou horen te zijn, geeft aan dat er een ongewone situatie bezig is. We krijgen de komende maanden tot misschien wel heel 2024 te maken met onvoorspelbaarheid van de Zon. (Te volgen op mijn dagelijkse elektromagnetische updates: https://inzichten.com/category/elektromagnetische-updates/ ) Misschien nog wel langer. En er is nog de grotere currentsheet vanuit het centrum van de Galaxy die complete klimaat- en atmosfeer veranderingen te weeg heeft gebracht op de buitenplaneten van ons zonnestelsel (en op aarde?). Deze Galactische Currentsheet komt er ook aan en met een instabiele Zon kan dit een zonne-NOVA triggeren. Dan trekt de Zon ongeveer 3 dagen zijn licht naar binnen en wordt het donkerder in het zonnestelsel. Daarna lost de Zon dan de mantel en dat is een vergelijkbaar met of misschien zelfs nog heftiger dan het Carrington-event. Dit is een megablast van de Zon, die vooral onze apparaten en alles wat elektrisch is kapot kan maken. Vervolgens kan dit op aarde weer een magnetische poolshift veroorzaken. Het is niet te voorspellen hoe dit zal gaan.

Spirituele overwegingen

Deze veranderingen op de Zon lopen synchroon met grotere veranderingen rondom tijdperken en evolutie van ons bewustzijn. Ik wil allereerst delen wat ik van binnenuit te zien en te horen krijg vanuit mijn innerlijke leiding. En dat is dat het anders zal gaan dan verwacht. Geen totale vernietiging, maar een grote Goddelijke interventie die zal maken dat wat ons onderdrukt zal stoppen. In de tijd van Atlantis was er een Leeuwtijdperk, nu sinds januari 2023 zijn we het Watermantijdperk in gegaan (januari 2023 Pluto eerste beweging Waterman in). In de tijd van Atlantis was er zeer waarschijnlijk ook een poolshift, toen het continent Atlantis in het water verdween (andere continenten gingen toen niet ten onder) en het bewustzijn maakte toen een grote val en kwam vast te zitten in de dualiteit van de Matrix om daar individueel bewustzijn te ontwikkelen. Meestal zijn er tijdens grote verschuivingen van het bewustzijn ook poolshiften. We gaan nu in het Watermantijdperk de Matrix weer uit. Maar een poolshift met grote vernietiging past niet bij het nieuwe bewustzijn van vrijheid. Wel het opbouwen van een nieuwe wereld. De controle via technologie zal dan stoppen en er kan iets nieuws ontstaan. Ik krijg vanuit mijn innerlijke leiding steeds te horen/weten/voelen, dat het echt helemaal goed komt, dat precies dat gaat gebeuren wat nodig is.

Wat kan je zelf doen?

Omdat de grote zonnevlammen veel en soms heftige effecten hebben op ons zenuwstelsel en blokkades energetisch en fysiek, is het wel fijn wanneer je deze grote blast(s) van licht zou kunnen opvangen. In mijn elektromagnetische updates kan je dagelijks lezen over de mogelijke symptomen die je kan ervaren van verstoringen van de Zon door zonnestormen, hoge zonnevlammen enzovoort. Daarom is het geen overbodige luxe om je blokkades op te ruimen, zodat je deze shift ook kan verwerken. Over de innerlijke processen en het oplossen van blokkades kan je iedere 14 dagen in mijn artikelen lezen. Ter ondersteuning geef ik online meditaties waar ik je naar binnen begeleid in verbinding met je Goddelijke Zelf. Het zijn meditaties van ZIJN (innerlijke Stilte), geen geleide meditaties.Daarbij zijn het de frequenties van speciaal geopende kristallen, edelstenen en mineralen die ons de doorgang laten zien en helpen herinneren om het multidimensionale energielichaam te laten ontstaan vanuit onvoorwaardelijke verbinding met jezelf en je Godsvonk/Kosmisch Hart. Dit is wat er in mijn online meditaties gebeurt, maar ook in je eigen dagelijkse Zijnsmeditaties met de speciaal geopende mineralen. Ook de speciaal geopende mineralen in de webshop zijn er om je te helpen herinneren hoe je blokkades los kan laten, maar vooral om het nieuwe energielichaam van binnenuit op te bouwen, waardoor je in het hogere bewustzijn kan leven. Heel praktisch. De nieuwe workshop Scheppingen en zo… is erop gericht om dit te openen in jezelf. Dus laat de angst je niet overrompelen, maar open je voor alles wat je al in je draagt, zodat je kan verwerken wat er allemaal op ons af komt. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

Heb het goed…💞
© Manuela van inzichten.com

De speciaal geopende Hematiet is in het bijzonder voor deze tijd een super belangrijk mineraal om dagelijks te gebruiken om jezelf te ontladen en ook jezelf weer te kunnen voelen, omdat dit mineraal je naast het afvoeren en aarden ook terugbrengt in verbinding met je stilte en Wezenlijke ZIJN. Lees meer: https://inzichten.com/product/hematiet/

Mocht je het kunnen missen en het resoneert, dan wil ik je vragen om een hartdonatie te schenken om mijn werk te steunen en te zorgen dat het mogelijk blijft om het gratis aan te blijven bieden in 2023. Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Lekker bijkomen, helemaal in rust en ZIJN en op deze manier ook nog eens blokkades loslaten en van binnenuit laten ontvouwen van het nieuwe innerlijke multidimensionale energieveld. Doe mee met de wekelijkse meditatie-webinars om in evenwicht te komen of te blijven. Het eerstvolgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de gedeeltelijke ECLIPS (nieuwe Maan) van zaterdag 14-10 start om 18:45 uur. DIT IS EEN LIVE WEBINAR. OM 18:45 UUR STARTEN WE. ( Binnenkomen vanaf 18:30 uur. ) In het begin van het webinar rond 19:00 uur geef ik weer live uitleg over de actuele innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 19:20. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-gedeeltelijke-eclips-14-oktober-2023-live/
(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-gedeeltelijke-eclips-14-oktober-2023-live/embed/#?secret=E4hHsphGfA#?secret=PFQHXtBQPK

**Op donderdag 19 oktober 2023 is er een speciaal webinar voor integratie van het Eenheidsbewustzijn. Dit is een heerlijk webinar om in het EENHEIDSBEWUSTZIJN helemaal te ontspannen en weer bij jezelf te komen in zachtheid, stilte en ZIJN. DIT ZIJN NIEUWE WEBINARS ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING’ (buiten de Matrix). De Matrix (dualiteit) is aan het afbrokkelen en dat merk je in jezelf door pittige ongewone maar essentiële proces die zich aandienen. De scheiding tussen de Matrix en andere multidimensionale delen begint te verdwijnen en geeft heel veel ongemakken en intensivering van processen en voor sommige zelfs trauma’s die plotseling actief worden. De integratie en heling van deze multidimensionale delen van ons bewustzijn is nu dus extra nodig. Op deze avond doen we dat vanuit het zachte Eenheidsbewustzijnsveld. Je krijgt begeleiding van binnenuit om in je natuurlijke (Goddelijke) aarding te komen. De eerstvolgende ‘Special’ webinar is op donderdag 19 oktober 2023 om 19:45: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-do-19okt23/ Om 20:00 uur geef ik (Manuela) nog LIVE uitleg over de actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20 uur.

https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-do-19okt23/embed/#?secret=1b3LTrSqSf#?secret=IM5wRmFrGG

 

Deel deze post op social media

ELEKTROMAGNETISCHE UPDATE ZONDAG 8-10 & VOORUITZICHT WEEK & SPECIAL VERANDERING OP DE ZON/POOLSHIFT
ELEKTROMAGNETISCHE UPDATE DINSDAG 10-10 & VOORUITZICHT

Laatste nieuws

***De praktijk is gesloten tussen 13 en 21 juli 2024, dus die week worden er geen pakketten verzonden***

In augustus gaan we naar de slow modus en om alles weer in orde te maken voor het najaar. We verzenden de bestellingen in augustus alleen op 21 augustus. Dus zorg dat je voor die tijd je bestelling hebt geplaatst.

JE KAN GEWOON AANKOPEN

NIEUWE EN VOLLE MAAN ARTIKELEN & WEBINARS GAAN WEL GEWOON DOOR.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Sugar Blade Laser uit Mongolie (Heling en herstel van licht in het hart en van daaruit alles) United Colors of Happinez Crystal (Interne multidimensionale communicatie en heling, herstel van lichtheid en blijdschap. Nieuwe vormen van creatie.). En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Special over de situatie op de zon met de aanstaande poolshift

2 Gedachten

 1. elisabeth nicolaers zondag 8 oktober 2023 om 20:23- Beantwoorden

  lieve Manuela,
  dankjewel voor deze informatie! Een antwoord op mijn vragen
  en bemoediging om te blijven naar binnen gaan met ondersteuning van de kristallen!
  Het geeft vertrouwen in het Grote Plan!
  Zeker de meditaties voor eenheidsbewustzijn zijn zo ondersteunend en helend
  Veel dank, je bent er vast dag en nacht mee bezig!😉

  ❤🙏❤

  • Manuela van der Knaap maandag 9 oktober 2023 om 09:12- Beantwoorden

   Mijn echt ‘werk’ is begonnen, dat waar ik voor geboren ben mag eindelijk naar buiten komen. Ik ben goed voorbereid in 25 jaar multidimensionale downloads, opbouw van praktisch toepasbare informatie, visioenen en ervaringen. Dus ja, het is nu best veel alles bij elkaar, maar het stroomt op een gedragen manier. En ik doe het met liefde <3

Plaats een reactie