Elektromagnetische updates

Op deze dinsdag was het intens. De zonnewind liep nog weer hoger op en ook de x-ray lichtfrequentie. Er waren kleine x-ray pieken, zeer onrustige elektronen en magnetisch veld in en rond de Aarde en in de middag een pittige elektronenstorm. En wereldwijde seismische activiteit. Lees meer…
Op deze maandag was het elektromagnetisch pittig en onrustig, met zonnestorm, sterk verhoogde zonnewind, elektronenstorm en zonnevlammen niet op de Aarde gericht. Lees meer…
Op deze zondag in de nacht een bijna zonnestorm, een grote x-ray piek en in de middag begon er een elektronenstorm. Lees meer..
Op deze zaterdag was er een verhoogde zonnewind snelheid, hoge x-ray pieken en een periode met elektronencrash en daarna liepen de elektronen op naar bijna elektronenstorm. Lees meer…
Op deze vrijdag licht verhoogde lichtfrequentie en een klein x-ray huppeltje, grote x-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid, de zonnewind liep licht op en er was een gat in de corona op de Aarde gericht en opnieuw een lange periode met elektronencrash. Lees meer…
Op deze donderdag was er een grote zonnevlam actief, liep de lichtfrequentie op en hoge x-ray pieken. Onrust in het magnetisch en ook nog gaten in de corona van de Zon. ook wereldwijde lichte seismische activiteit en een elektronencrash was ook weer van de partij. Dat is weer een intense mix. Lees meer…
Op deze woensdag was er een full spectrum Schumannresonantie actief, een licht verhoogde zonnewind, een elektronencrash, gaten in de corona van de Zon die op de Aarde gericht staan, een onrustig magnetisch veld van de Aarde en wereldwijde seismische activiteit op dinsdagavond laat. Lees meer…
Op deze dinsdag was er een enorme x-ray piek, aan de achterkant van de Zon een flinke zonnevlam, wereldwijde seismische activiteit en ook nog een elektronencrash. De gaten in de corona van de Zon zijn er nog en er hebben zich nieuwe gaten gevormd aan de oostzijde van de Zon. Lees meer….
Op deze elektromagnetische rustige maandag waren er alleen in de nacht x-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind. De elektronen waren weer gecrasht en er was een korte periode met een kosmische stralingsalert. Lees meer…