Elektromagnetische updates

Op deze zaterdag was er een verhoogde zonnewind snelheid, hoge x-ray pieken en een periode met elektronencrash en daarna liepen de elektronen op naar bijna elektronenstorm. Lees meer…
Op deze vrijdag licht verhoogde lichtfrequentie en een klein x-ray huppeltje, grote x-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid, de zonnewind liep licht op en er was een gat in de corona op de Aarde gericht en opnieuw een lange periode met elektronencrash. Lees meer…
Op deze donderdag was er een grote zonnevlam actief, liep de lichtfrequentie op en hoge x-ray pieken. Onrust in het magnetisch en ook nog gaten in de corona van de Zon. ook wereldwijde lichte seismische activiteit en een elektronencrash was ook weer van de partij. Dat is weer een intense mix. Lees meer…
Op deze woensdag was er een full spectrum Schumannresonantie actief, een licht verhoogde zonnewind, een elektronencrash, gaten in de corona van de Zon die op de Aarde gericht staan, een onrustig magnetisch veld van de Aarde en wereldwijde seismische activiteit op dinsdagavond laat. Lees meer…
Op deze dinsdag was er een enorme x-ray piek, aan de achterkant van de Zon een flinke zonnevlam, wereldwijde seismische activiteit en ook nog een elektronencrash. De gaten in de corona van de Zon zijn er nog en er hebben zich nieuwe gaten gevormd aan de oostzijde van de Zon. Lees meer….
Op deze elektromagnetische rustige maandag waren er alleen in de nacht x-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind. De elektronen waren weer gecrasht en er was een korte periode met een kosmische stralingsalert. Lees meer…
Op deze zondag was er een gedeeltelijke middelmatige Schumannresonantie activiteit, waren er grote x-ray pieken en een diepe en lange elektronencrash. Lees meer….
In de nacht en hele dag waren er kleine zonnevlammen en flinke x-ray pieken, ook een periode met verhoogde zonnewind met een reactie van de beschermende magnetosfeer. Ook nog Schumannresonatie activiteit en een diepe elektronencrash vanaf de vroege ochtend. Lees meer….
In de nacht was er een flinke x-ray zonnevlam en flinke x-ray pieken. De magnetische verbinding van de Aarde met de Zon is nog steeds aan het switchen en dat geeft onrust en wereldwijde seismische activiteit. Ook een elektronen crash en een gat in de corona beweegt van ons vandaan. Lees meer ook over de symptomen…