Elektromagnetische updates

Op deze woensdag was er een full spectrum Schumannresonantie actief, een licht verhoogde zonnewind, een elektronencrash, gaten in de corona van de Zon die op de Aarde gericht staan, een onrustig magnetisch veld van de Aarde en wereldwijde seismische activiteit op dinsdagavond laat. Lees meer…
Op deze dinsdag was er een enorme x-ray piek, aan de achterkant van de Zon een flinke zonnevlam, wereldwijde seismische activiteit en ook nog een elektronencrash. De gaten in de corona van de Zon zijn er nog en er hebben zich nieuwe gaten gevormd aan de oostzijde van de Zon. Lees meer….
Op deze elektromagnetische rustige maandag waren er alleen in de nacht x-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind. De elektronen waren weer gecrasht en er was een korte periode met een kosmische stralingsalert. Lees meer…
Op deze zondag was er een gedeeltelijke middelmatige Schumannresonantie activiteit, waren er grote x-ray pieken en een diepe en lange elektronencrash. Lees meer….
In de nacht en hele dag waren er kleine zonnevlammen en flinke x-ray pieken, ook een periode met verhoogde zonnewind met een reactie van de beschermende magnetosfeer. Ook nog Schumannresonatie activiteit en een diepe elektronencrash vanaf de vroege ochtend. Lees meer….
In de nacht was er een flinke x-ray zonnevlam en flinke x-ray pieken. De magnetische verbinding van de Aarde met de Zon is nog steeds aan het switchen en dat geeft onrust en wereldwijde seismische activiteit. Ook een elektronen crash en een gat in de corona beweegt van ons vandaan. Lees meer ook over de symptomen…
Op deze donderdag waren er flinke zonnevlammen in de nacht, flinke schumannresonantie activiteit, gaten in de corona van de Zon, een kosmische stralingsalert en een periode met een licht verhoogde zonnewind. De magnetische verbinding met de Zon is nog steeds niet stabiel. Lees meer…
Op deze woensdag een paar zonnevlammen en super hoge zonnewind pieken, de hele dag elektronencrash en een zeer instabiel magnetische veld en wereldwijd grote seismische activiteit en dus aardbevingen. Lees meer ook over de mogelijke symptomen in het hele artikel…
Het magnetisch veld van de Aarde is onrustig, omdat we bezig zijn met een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC), met wereldwijde flinke seismische activiteit en aardbevingen, er waren hoge x-ray pieken in de nacht, een aantal gaten in de corona van de Zon. Dus weer heel wat om inzicht in te krijgen via mijn artikel…