Leven wie je in Wezen bent

Jaarartikel 2019 en over de totale super Bloedmaansverduistering van 21 januari

In dit artikel lees je over de processen voor 2019 en met name de werking van de verduisteringen die in januari plaatsvinden. Vooral de totale super BloedMaansverduistering van januari die voor jaren haar stempel drukt, wordt uitgebreid onder de loep genomen met de actuele processen voor ieder persoonlijk. Maar ook de collectieve processen voor de wereld om ons heen worden verhelderd, zoals: Brexit, de Mexicaanse muur van Donald Trump, de financiële markten, de veranderingen in het klimaat en het kantelen van de magnetische assen van de Aarde. Je leest in dit artikel over: crisisjaar, macht over jezelf, ruimte maken voor jezelf, afscheid nemen, ego-strijd versus broederschap, loyaal authentiek Edel Leiderschap, nieuwe structuren, van creatie naar Manifestatie en energetische bescherming.

Totale super BloedMaansverduistering 21 januari 2019

De totale super Bloedmaansverduistering is ook nog eens een Supermaan en dat betekent dat de Maan dan dichter bij de Aarde staat en bijna 20% groter wordt waargenomen. We kunnen de Super totale Bloedmaansverduistering in het begin en tot de zonsopgang waarnemen in Nederland en België. De verduistering start rond 3:36 en bereikt haar maximum rond 6:13. Het einde van deze verduistering kunnen wij niet meer waarnemen in Nederland. De verankering van deze BloedMaansverduistering werkt jaren door, maar zeker tot de volgende serie verduisteringen die begint op 2 juli 2019.

Filmpje over de totale BloedMaansverduistering op 21 januari 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=XFL41nmfagA

Onheil van de Bloedmaansverduistering

Deze totale Maansverduistering wordt een Bloedmaansverduistering genoemd, omdat de Maan rood kleurt tijdens het proces van verduistering. Er worden vanuit de oudheid krachten toegeschreven aan deze eigenschap die onheil en verandering brengt. In het onderstaande artikel zal ik dit alles in een context brengen die je herkent in je eigen leven. *1

Verbinding met je binnenwereld

Deze totale Bloedmaansverduistering is een belangrijke verankering in de tijd. De richting-aangever in deze horoscoop is de noordelijke Maansknoop in Kreeft 7ste huis conjunct de Maan in Leeuw 8ste huis en vraagt om verbinding met de ander vanuit het gevoel en jouw unieke binnenwereld. Het is daarbij van groot belang dat we het IK daarin erkennen en dat je je bewust bent wat je waard bent. *4 Het gaat om ruimte maken voor jouw unieke binnenwereld en te voelen wat daar leeft en om het van daaruit in onvoorwaardelijkheid te omarmen, waardoor het transformeert en uitdrukt wat Wezenlijk voor en van jou is. Deze totale BloedMaansverduistering vraagt ons om daarin diep te gaan en je binnenwereld in eigendom te nemen, te ontdekken, te onderzoeken en te vergroten met aanwezigheid en bewustzijn. *3

In gevecht

We komen daarbij steeds dieper in het brandpunt van onszelf ( Priapus en Maan in Leeuw ). Zonder dit brandpunt in jezelf, raak je in deze periode nog sterker dan normaal weg van jezelf en kom je vast te zitten in de wil van de ander. Energetisch kom ik op dit moment regelmatig tegen dat mensen totaal uit verbinding zijn met hun lichaam en de weg terug naar zichzelf niet meer kunnen vinden. *5 Als je hooggevoelig bent, dan kun je energetisch het gevecht voelen in je aura om andere energieën buiten de deur te houden. De aura kan dan intens trillen en je komt door dit gevecht niet meer in contact met je eigen lichaam, omdat jouw aanwezigheid bij het gevecht is buiten het lichaam.   

Afgesloten van gevoel

Mensen die afgesloten zijn van hun gevoel en zichzelf zullen dit helaas niet opmerken, omdat ze daar helemaal niet mee in contact zijn. Alles is verhard, maar deze mensen leven niet het leven van zichzelf, maar volgen de wil van de ander. Dat wat gevolgd wordt kan een persoon zijn, maar ook een bedrijf, opleiding of zelfs de wetten van een land.

Integratie overlevingsmechanisme *6

Dit is op een praktisch niveau een integratie van het overlevingsmechanisme en je Wezensessentie. De Wezensessentie is wie je in Wezen bent en waarmee je optimaal functioneert en leeft waarvoor je geboren bent. Daar is moeiteloosheid, liefde en synchroniciteit. Vaak leven we deze kwaliteiten in een aantal levensgebieden, zoals je eigen bedrijf of daar waar je vrij kunt stromen. Zicht krijgen op deze mechanismen in jezelf en hoe je steeds uit het herhalende overlevingsmechanisme kan komen, geeft extra grote groei in deze periode.

Afscheid nemen

2019 gaat ook over het zoeken naar mogelijkheden waarin je jezelf in vrijheid kunt uitdrukken. Knellende banden van familie en vriendschappen die niet meer passen, worden losgelaten. Maar ook knellende structuren waarin jij je Wezenlijke aard niet kunt leven, zoals werk en verplichtingen worden gevoeld, gezien en waar mogelijk losgelaten. *7 Daar waar we niet van binnenuit verbonden zijn met de omgeving en mensen in de omgeving is er geen draagvlak meer om verder te gaan. Na het loslaten is er weer ruimte voor verbindingen die wel verbonden zijn van binnenuit en die jouw Wezenlijke Zelfexpressie ondersteunen.  

Bevrijding vastzittende delen

Deze integratie van de eenheid met de dualiteit tot in de materie is ingezet met de gedeeltelijke Zonsverduistering op 6 januari 2019 en krijgt nog een diepere input met de totale Maansverduistering op 21 januari 2019. Wat deze integratie en bevrijding teweeg brengt is dat alle delen in je psyche die vastzitten in overleving, vaak tot vorige levens aan toe, zich melden en met een ongelofelijk gemak en snelheid transformeren en integreren. *5 Flitsen van inzicht komen vrij door spontane ontmoetingen, dat diepe gesprek met je vriendin of melden zich in dromen of meditatie om gezien en getransformeerd te worden. *8  

Concurrentie

Ook kan er een ego-strijd losbarsten. We zijn allemaal anders en dat unieke mag naast elkaar bestaan. We leveren allemaal een ander stukje in het geheel. Het ego wordt snel bang dat bijvoorbeeld het zoveelste artikel over de Maansverduistering ervoor zorgt dat dit artikel niet meer gelezen wordt. De hoeveelheid aanbieders op alle gebieden en ook de diversiteit van het aanbod, nemen enorm toe. De realiteit is echter dat het elkaar juist versterkt en het hele plaatje compleet maakt.

Dit heeft te maken met de veranderingen waar we doorheen gaan richting het Watermantijdperk, waar we naar broederschap, gelijkwaardigheid en platte structuren gaan in de maatschappij. De macht van hiërarchie met de bijbehorende, knellende structuren is aan het verdwijnen en maakt plaats voor platte structuren, waar we naast elkaar staan. De lijnen worden korter. Er zijn nu mogelijkheden voor producenten om direct te leveren aan de gebruiker. Daardoor hebben de oude hiërarchische structuren, zoals importeur, groothandel enzovoort geen bestaansrecht meer en valt dit uit elkaar en zoekt iedereen naar de nieuwe functie die wel passend is. *9   

Ruimte voor jezelf

De ego-strijd en het mogen loskomen van elkaar zien we in relaties, maar ook op het wereldtoneel zoals met Brexit in Groot-Brittannië en de Mexicaanse muur van Donald Trump President van de Verenigde Staten. Loskomen is een pijnlijk proces. In het persoonlijke proces kan dit het meest eenvoudig helder worden. We hebben de ruimte nodig voor onszelf, om onze unieke ik te kunnen zijn, daarin onszelf te zien en door anderen hierin gezien te worden en dit te mogen leven. Als je jezelf toestemming geeft meer ruimte voor jezelf te maken, dan kun je ook die ruimte naast die ander in nemen. *6 

Elkaar aanvullen

En pas dan kan er echt zuiver sociaal bewustzijn zijn. Dan bestaat alles naast elkaar. We kunnen ontdekken dat concurrentie niet schadelijk hoeft te zijn. Dan wordt het broederschap dat elkaar aanvult. Ieder in zijn of haar eigen basis, uniek en naast elkaar op een autonome manier. *10 We brengen wat er in ons leeft in contact met dat wat er in de ander leeft. *11 De zwarte Maan, de energie van de Bron, staat in Waterman en in de periode waarin deze kracht extra actief is, worden we geïnspireerd om de nieuwe basis te leggen voor het Watermantijdperk en maken we hierin een enorme grote ontwikkeling door. De zwarte Maan staat in Waterman vanaf 27 juli 2018 tot 27 juli 2019.  

Broederschap versus ego-strijd

De situatie met de Mexicaanse muur van Donald Trump, President van de Verenigde Staten en ook het gevecht van de ‘Gele Hesjes’ in Frankrijk laat ook nog een ander facet zien waar bewustzijn op moet komen in de omvorming naar het Watermantijdperk. Het gaat om gelijkwaardigheid en vrijheid.  Er is nu veel ongelijkwaardigheid in rijkdom en wij leven in een wereld waarin we voornamelijk gericht zijn op rijkdom en bezit. Dit creëert afscheiding en houdt deze ook in stand. Er wordt gekeken naar het bezit van de ander.

Dit is nu allemaal extra aan de orde omdat de energetische instroom van de Bron, de zwarte Maan van 27 juli 2018 tot 27 juli 2019 in Waterman staat. De ego-mechanismen zijn vanuit overleving maximaal geactiveerd. Als we nu de blik dus onvoldoende naar binnen richten of onvoldoende bezig zijn met de opbouw van de eigen kwaliteiten, dan is de afscheiding maximaal. Hiermee wordt dan toch die ruimte voor jezelf in maximale afscheiding gedwongen. Dus de ‘Gele Hesjes’ in Frankrijk hebben daarin een bewustmakende rol. *6   

De strijd voorbij

Dat zien we dus ook op wereldniveau. De oplossing ligt in het zichtbaar maken en versterken van ieders eigen kracht. *12 Het Watermanprincipe maakt ons bewust dat we pas rust krijgen als alles zijn eigen kracht en bijdrage heeft gevonden. *9 Wanneer we daar de focus op leggen, dan gaan we vanuit de dualiteit naar eenheid. *13

Een ander voorbeeld daarvan is een switch naar het basisinkomen. Er is dus een verandering in instelling nodig om verder te komen voorbij de strijd. De verandering is meebewegen in een opbouwende, dragende stroom van vertrouwen in plaats van moeten vechten voor je plekje. We kunnen die ego-strijd alleen oplossen als we verantwoordelijkheid nemen voor het geheel. Na maart 2019 wanneer de licht en bewustzijnsbrenger Uranus weer naar Stier gaat, zal deze op vertrouwen gebaseerde stroom beter begrepen worden en kunnen worden toegepast. *14   

Documentaire over het basis inkomen VPRO tegenlicht volgens Rutger Bregman:

Basisinkomen VPRO Tegenlicht

Edel Leiderschap

Er wordt gevraagd om edel en loyaal Leiderschap met een grote L. Waarin waarachtige waarden, zoals eerlijkheid, hart verbonden verantwoordelijkheid, verbondenheid, broederschap, gelijkwaardigheid en dus een structuur neerzetten waarin ieder op eigen benen staat met eigen verantwoordelijkheid en waardoor dus iedereen authentiek en uniek kan zijn. Als de hogere octaaf van besturen niet gevonden wordt, dan is er voor leiders in 2019 weinig houvast en kan het lijken alsof er geen enkele aansturing mogelijk is. *15

De shutdown van het bestuur in de Verenigde Staten is een voorbeeld van de ego-strijd die losbarst om vat te krijgen op de besturing van het systeem. De les is dat we leren dat strijd met het geheel een strijd is tegen jezelf en het leven ontwricht. Die gewonde mannelijke kracht kan beter worden ingezet om te bouwen aan een organisatie die praktisch verbinding tussen alle verschillen mogelijk maakt en als een geheel doorstroomt. *16 

Jong meisje spreekt tot wereldleiders
Filmpje over een jong meisje dat de wereldleiders toespreekt: Klik hier om het filmpje op Facebook te bekijken.

Verstrengeling

Het hele Brexit proces maakt ook veel zichtbaar over de pijn van afscheiding. Alles is zo verweven geraakt met elkaar de afgelopen jaren, dat scheiden bijna niet meer mogelijk is zonder een praktisch ineenstorten van het geheel en met name van de handel. *17. Het is tijd voor nieuwe structuren en regels. We komen niet meer verder met de huidige structuren. *18   

Financiële markten

Deze totale BloedMaansverduistering laat ook zien dat er iets geraakt wordt in de financiële markten. *19 In de financiële markten draait het om de ego-strijd om de ander te bezitten, te besturen, vast te zetten en het eeuwige gevecht van de zoektocht naar bevrijding, zodat de krachten van het Watermantijdperk, zoals broederschap, vrijheid, gelijkwaardigheid hun basis kunnen innemen.

Ontwrichten maatschappij

Wat ook belangrijk is om onder de aandacht te brengen is dat de nieuwe norm in Silicon valley op dit moment is, dat je extreem succesvol kunt zijn als je een nieuw systeem opzet dat de maatschappij kan ontwrichten. Dit is dus de nieuwe norm en het streven geworden. Zoals Uber ( iedereen kan taxi zijn ) en AirB&B ( iedereen kan toeristen onderbrengen ). Het zijn nieuwe, platte organisatiestructuren die horen bij het nieuwe Watermantijdperk. Deze nieuwe ontwikkelingen zorgen voor grote veranderingen die plaats moeten vinden, omdat we van knellende hiërarchische, naar platte structuren gaan.   

Versnelling van vernieuwing

Zoals ik dat al eerder in dit artikel noemde, gaan we van concurrentie naar broederschap en dit betekent dat alle markten aan het veranderen zijn. De structuren zakken in elkaar, de lijnen worden korter van producent naar consument. Dat is nodig voor het nieuwe tijdperk, maar kan enorme sociale en zakelijke rampen veroorzaken als je niet flexibel meebeweegt met wat de nieuwe markt van je vraagt. Deze vernieuwing is enorm in de versnelling gekomen toen Uranus, de planeet van vernieuwing, door Ram ging. ( Uranus stond in Ram van 2011 tot half mei 2018 en november 2018 tot maart 2019.) Deze vernieuwing heeft sterk ontwrichtend gewerkt en we zijn nu in de laatste adem beland van deze kracht die tot maart 2019 actief is.  

Nieuwe systeem stabiliseren

Maar de functie van de ontwrichtingen dient dus een hoger doel: namelijk vernieuwing naar een nieuw systeem, van hiërarchie naar een platte structuur. En na maart 2019 beginnen we aan de stabilisatie en opbouw, als Uranus Stier weer binnengaat tot mei 2026. De jaarhoroscoop van 2019 laat zien dat de versnelde vernieuwing in 2019 nog zal doorwerken  en ook de verduisteringen van januari verankeren deze krachten heel intens voor de komende jaren. Maar vanaf maart 2019 kan via het hart weer eenvoudiger rust en stabiliteit gevonden worden.  

De grote verschuivingen op Aarde

Hieronder lees je wat er aan de hand is met de planeet Aarde en het milieu en welk proces is zich aan het voltrekken is en hoe kun jij daar persoonlijk in bewegen. 

De Aarde is een bewust Wezen

In de officiële media worden de weersextremen die we nu record na record ervaren, toegeschreven aan de opwarming van de Aarde door CO2 emissie van de mens. Maar inmiddels is helder dat er veel grotere processen bezig zijn. Als we het geheel bekijken vanuit het grotere overzicht van het zonnestelsel, dan zien we dat de kracht van de Zon op een minimum is en in deze periode een temperatuur verlaging zelfs eerder aan de orde is. 2019 vraagt om bewustwording dat de Aarde een bewustzijn heeft en een levend Wezen is. *20 Onze Aarde is een bewust en levend Wezen, dat enorme krachten kan genereren als zij door transformatie heengaat. *21      

Filmpje met uitleg over ‘The grand solar minimum’

Film van wetenschappelijke community Suspicous Observers over de mogelijke veranderingen voor de Aarde:

Crisisjaar  

Boek van Koppejan *22  en het boek van Dane Rudhyar : ‘Een hevige storm raast door een vallei waarin dure huizen staan.’ Met de grondtoon: ‘Geconfronteerd worden met een sociale beroering welke een herziening van vaste waarden eist. Het gaat over het opgewassen zijn tegen iets en dat oude waarden en kennis niet meer beschermen.’ Dit beeld van de Sabian symbols laat ons zien dat we sociaal, maar misschien ook wel in verband met de natuur, hevige stormen te verduren krijgen. Er is een aantal pittige bedreigingen waar we nu mee te maken hebben, waaronder de magnetische poolshift van de Aarde en het in gebruik nemen van 5G dat noodzakelijk is voor ‘internet of things’.  

Verborgen natuurgeweld

De magnetische poolshift die bezig is zorgt mogelijk voor intense natuurkrachten. Heel praktisch veroorzaakt een verzwakt magnetisch veld, dat optreedt tijdens een poolshift, maar ook al bezig is, een risico dat kosmische straling kan binnen komen en mutaties veroorzaakt in ons DNA en ziektes kan veroorzaken of versnelde evolutie. Ook door de elektromagnetische verschuivingen kun je ernstig uit evenwicht raken tot zelfs black-outs en tijdelijk geheugenverlies aan toe. Om jezelf niet te verliezen en weer snel in evenwicht te komen heb je een stevige energetische verbinding nodig met jezelf. Een stevig multi-dimensionaal energielichaam (Een plasma structuur die in de kern wordt aangestuurd door de Godsvonk/Wezensessentie.) maakt het verschil of je weer snel in evenwicht komt of energetisch helemaal uit elkaar ligt en uren of dagen nodig hebt om weer (in samenhang) echt verbonden te raken met jezelf. Ook kan deze onevenwichtigheid een zwakke gezondheid en ziekte veroorzaken. *23  

Kort filmpje over space weather, elektromagnetische verstoringen en kosmische straling: 

Op mijn tijdlijn op Facebook wordt dagelijks nieuwe updates gegeven over de elektromagnetische situatie met uitleg.

Elektromagnetisme bij de mens

Ik heb mij de afgelopen jaren verdiept in het magnetische spel van de Aarde met het Zonnestelsel en er zijn nu echt zeer vreemde en plotselinge magnetische schommelingen van het beschermende magnetische veld rond de Aarde gaande. Wij mensen zijn opgebouwd uit elektromagnetische pulsen (atomair niveau ) en veel mensen ervaren veel ongemak tijdens deze verschuivingen.

De plotselinge verzwakkingen die er nu zijn van het magnetische veld rond de Aarde, versnellen het evolutieproces van ons zelfbewustzijn en openen van het kosmische hart. Ook kan het geheugen of zelfs het bewustzijn kort wegvallen tijdens zeer grote verzwakkingen van dit veld. Magnetisme reguleert de centrering en de samenhang van het bewustzijn, de psyche en reguleert dit ook op celniveau.

De kern ( centrale as ) valt als het ware weg, als het magnetisch veld van de Aarde zwak is. Daar hebben we de afgelopen tijd in steeds grotere mate mee te maken en er zijn zelfs al een paar korte momenten geweest waarin dit aan de orde was en de verwachting is, dat dit nog meer aan de orde zal komen in de toekomst. Wanneer de poolshift plaatsvindt dat weet niemand, maar we zien wel steeds grotere extremen optreden die erop wijzen dat dit proces in een steeds verder gevorderd stadium komt. Op Facebook en op mijn nieuwe website post ik iedere dag actuele elektromagnetische updates, zodat je weet wat er speelt en wat je eventueel kunt doen om weer in evenwicht te komen.  

Bijstellen magnetisch noorden

Het magnetisch veld van de Aarde is zeer onstabiel en de magnetische polen zijn aan het verschuiven en in een proces van een poolshift. Dit gaat veel sneller dan werd verwacht door de wetenschap en eind januari 2019 moeten opnieuw alle navigatiesystemen die gebruikt worden voor onder andere satellieten, scheepvaart, luchtvaart en voor mobiele netwerken versneld worden bijgesteld, omdat de verschuiving van het magnetische noorden te groot is geworden, waarmee onveilige situaties konden ontstaan. 

Filmpje over magnetische noorden bijstellen
In dit filmpje worden de feiten voor je op een rij gezet over het bijstellen van het magnetische noorden: Klik hier het fimpje op Youtube te kijken.  

Elektronica heeft trouwens ook last van de elektromagnetische verstoringen en het magnetisch veld rond de Aarde dat zo onstabiel is. Dit kan zelfs een totale black-out van het elektriciteitsnetwerk veroorzaken en bij kleine verstoringen merk je ook storingen op de smartphone, computer of andere apparatuur.   

Gevaren van 5G

Het 5G netwerk doet eigenlijk iets soortgelijks. Het verstoort de biologie van het lichaam op fundamentele lagen. Er is een grote groep wetenschappers (meer dan 180) * 28 van over de hele wereld die waarschuwen voor de enorme gevolgen die 5G op onze gezondheid gaat hebben. Deze twee intense krachten (magnetische poolshift en 5G) krijgen we waarschijnlijk tegelijkertijd te verwerken. Dit maakt het niet gemakkelijk om de concrete schade van het 5G netwerk helder te krijgen. Je kunt wel iets concreets doen op gemeentelijk niveau om 5G in jouw buurt te stoppen. ( http://www.verminder-electrosmog.nl/voorkom-5g-informeer-je-gemeente-zelf/ )

Het 5G netwerk wordt aan gemeentes verkocht als een inkomstenbron en voorsprong op andere gemeentes met mogelijkheden om als voorloper ‘Internet of Things’ te kunnen aanbieden. We zullen dus zelf onze gemeentes op de hoogte moeten brengen van de gevaren van 5G. Dus ook hier gaat het om dichtbij huis de verantwoordelijkheid op te pakken. Waarin we versneld de weg mogen vinden naar autonomie en zelfvoorziening. Dit is dus ook aan de orde op het energetische vlak. Het doel en de stroom is het vinden van expressie van jezelf in vrijheid. *24   

Filmpje over 5G en de wetenschap

Macht over jezelf

Ik heb een aantal jaren de verticale klimming van planeten astrologisch bestudeerd. De meest treffende informatie die ik daarin tegenkwam was de verticale beweging van Pluto. Pluto regeert over macht/ onmacht en de grafiek laat ons zien dat we tijdens de Tweede Wereldoorlog in de piek van Pluto in de buitenwereld waren ( top van de curve in de grafiek ) en er een beweging was naar controle en dominantie van de wereld.

Nu zijn we aangekomen bij het keerpunt aan de onderkant van deze grafiek. Hierbij gaat het om macht te verkrijgen over de binnenwereld. Als je zelf die macht over jouw binnenwereld niet neemt, dan wordt deze ingenomen door de ander. Daarin passen de ‘virtual reality’, chippen, controle en manipulatie via sociale media, 5G enz. De horoscoop van 2019 en van de verduisteringen in 2019 laten zien dat dit de jaren zijn waarin de basis hiervoor wordt gelegd, met de piek tijdens de Saturnus conjunctie met Pluto op 13 januari 2020. In toenemende maten is er dus druk de komende tijd om macht en controle te krijgen over je eigen binnenwereld.

Eigen structuur en manifestatie

Edel en loyaal Leiderschap en macht over de eigen binnenwereld wil in ieder van ons ervaren worden. In 2019 kan het proces van het vinden van je eigen stroom verheven worden naar Meesterschap. We worden geïnspireerd om de kracht van het Watermanprincipe te leven. Hierin leven we in een structuur waarin iedereen op eigen benen staat, sociaal, gelijkwaardig en in vrijheid verbonden is en daarmee zijn of haar eigen stukje bijdraagt aan het geheel.  Dan kom je een enorme stroom van manifestatie terecht. Manifestatie is de volgende octaaf na creatie. Alles wat je dan aanraakt, bevrucht alles om je heen en bevestigd ook zichzelf. Als je deze authentieke Wezenskracht in jezelf echt hebt ontmoet en erkend, dan ontstaat deze stroom en kun je jezelf uitdrukken op een unieke manier in vrijheid in een structuur die vanzelf ontvouwt, los en naast de structuren van bestaande soms dwingende paden van de maatschappij en van anderen. *25   

Hulpmiddelen

We zijn nog niet op het punt waar de poolshift en shift in bewustzijn achter ons ligt, dus deze verschuivingen van het magnetisch veld gaan waarschijnlijk alleen maar toenemen. Zorg er dus voor dat het nieuwe energielichaam ( plasmalichaam ) open en krachtig is. Met mineralen kan ook stabiliteit worden gevonden en dan blijf je open in de wisselwerking tussen binnen- en buitenwereld. In dit proces van Zijn is het belangrijk dat de frequenties van de mineralen je innerlijk inspireren en helpen herinneren, waardoor het een innerlijke frequentie is, in plaats van een kracht buiten jezelf. Ik zelf gebruik mineralen en meditatie met aanwezig Zijn met wat er is. Met de online activatie &meditatie begeleid ik een ieder die daar voor open staat om dit nieuwe energielichaam van binnenuit te ontvouwen en het kosmische hart ( de motor van dit veld ) te openen.

Herinneren

Om dit helemaal te kunnen leven hebben we een autonoom multi-dimensionaal energiesysteem ( Plasma ) nodig, waardoor we verstoringen van het elektromagnetisch veld kunnen opvangen en waardoor we goed bij onszelf kunnen blijven. Het is iets dat het lichaam kent en van nature kan openen. Het is een kwestie van herinneren en de ruimte scheppen om het te laten ontstaan. Hier is de onvoorwaardelijkheid van de eenheid voor nodig van het kosmische hart, waardoor het herinneren wordt ontsloten. Het kosmisch hart kan zich met alles verbinden in één autonoom multi-dimensionaal voertuig dat het aardse lichaam ter beschikking heeft. *18   

Integratie tot in de materie

Al maanden zijn we bezig met de integratie van het multi-dimensionale energielichaam diep in het lichaam. Maar rondom de gedeeltelijke zonsverduistering van 6 januari kwam er voor wie daar aan toe was een volledige integratie op gang op het niveau van het DNA. ( ervaring tijdens de online activatie&meditatie die ik organiseer iedere nieuwe en volle Maan.) Dit werd getoond doordat de geometrie van de Matrix ( Metatronkubus /solid 5) en de geometrie van de eenheid (multi-dimensionaal geopende Volledige Flower of Life) één werden. De geometrie van de Matrix ligt aan de basis van alle materie. Deze Matrix geometrie wordt ook wel de solid 5 genoemd of de platonische lichamen en deze bestaat uit de kubus, tetraëder, octaëder, ster-tetraëder, icosaëder (zie foto) en komen samen in de Metatronkubus.

Solid 5 www.inzichten.com

Mijn ervaring tijdens de bijzondere Maansverduistering

Ik heb tijdens de maansverduistering een enorme hartsenergie ervaren en toen de verduistering over het maximum heen was, heb ik uren kippenvel gehad en trilde het in iedere cel. Daarna kreeg ik allerlei vastzittende schaduwstukjes te voelen in mezelf die in trilling kwamen om op te lossen en te integreren.

Cocon

Tijdens de online activatie&meditatie van 21 januari, was er ruimte voor de integratie van de energie van de speciale maansverduistering, die de nacht ervoor had plaatsgevonden. Er was heel veel liefde en zachtheid tijdens het webinar, die compact als een deken om ons heen lag, als een soort cocon. Sommige ervoeren dit in ’Midden Aarde’ en anderen om zich heen. Ook was er een integratie via ons bewustzijn en het veld met de bewustzijnslagen in de Aarde en dit is nog bezig. ( zwarte Maan in Waterman 4de huis jaarhoroscoop 2019.)   

Transformatie bewustzijn

Ik kreeg te zien dat het bewustzijn zelf in transitie is en in de cocon van liefde aan het omvormen is in ons. Wij maken de transitie mogelijk van het ‘bewustzijn zelf’. Later toen het allemaal wat meer was geïntegreerd, werd de cocon licht en transparant en op het laatste zeer hoogfrequent. Na de totale Zonsverduistering van 21 augustus 2017 heb ik een ervaring gehad waarin ik heb mogen voelen en zien wat er nu aan het gebeuren is met ons, namelijk: een vernieuwing is van het ‘bewustzijn zelf’. Er is voor het bewustzijn iets afgerond en de ervaring van het bewustzijn op Aarde maakt iets compleet. Daardoor wordt de dualiteit van de Matrix niet meer ondersteund vanuit de Schepping. Deze Schepping ( multi-versa ) is een manifestatie van het bewustzijn zelf. Daardoor begint de Matrix met haar duale systeem uit elkaar te vallen. Dit is de basis van alle transformaties die we nu ondergaan.

Hart de motor van het nieuwe energielichaam

Tijdens het online webinar rondom de bijzondere maansverduistering, werd op het laatst ook nog de hartsbol van het kosmisch hart geheeld en krachtig gemaakt. Dit is de motor van het nieuwe multi-dimensionale energielichaam. Deze hartbol is een bol net zo groot als je borstkas en steekt energetisch aan de voor- en achterkant uit. Bij de meeste deelnemers was er activiteit aan de achterkant van het hart op de rug. De pijn en ontladingen daar, zijn verbonden met gebrek aan eigenwaarde en liefde voor jezelf, maar ook met het vermogen om met jezelf te zijn, ( me, myself and I ) zonder dat je iets nodig hebt van buitenaf. Wanneer ook de achterkant van de hartsbol is gevuld, dan kunnen we pas van creëren met intentie, ontwikkelen naar manifesteren.  

Van creëren naar manifesteren

De diepe integratie in de materie die in deze januari maand is ingezet, geeft extra stevigheid, brengt het mannelijke en vrouwelijke in evenwicht *26 en brengt ons naar nieuwe vormen en structuren. *27 Er komt een stevige innerlijke autoriteit, waardoor we meer vanuit moeiteloosheid kunnen zijn met wat er is. Saturnus is op kosmisch niveau de kracht van begrenzing, verantwoordelijkheid, autonomie en authenticiteit en staat dit jaar ( 2019 ) in verbinding met de Diamant, het hoogste verlichtingspunt in de horoscoop. Daardoor krijgen we de mogelijkheid om de kracht van het ZIJN in de vorm te brengen.

We gaan van creëren naar manifesteren. En dat betekent dat je van binnenuit aantrekt wat er ‘nodig’ is al voordat je het gewenst hebt. Je manifesteert dan door aanwezigheid. Daar is een integratie van je multi-dimensionale energiesysteem tot in het diepst van je lichaam voor nodig. Dat is al jaren bezig, maar komt nu op de allerdiepste lagen van onze cellen en is geïntensiveerd met de verduisteringen in januari, maar is voor heel 2019 aan de orde. *24   

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Bronvermelding en astrologische verwijzingen bij jaarartikel 2019

*1 Horoscoop totale super BloedMaansverduistering 21 januari 2019: 21-1-2019 05:16 GMT Greenwich.

*2 Jaarhoroscoop 2019: 1-1-2019 00:00 GMT Greenwich 

*3 Totale Maansverduistering*1: Noordelijke Maansknoop in Kreeft 7de huis. Zwarte Maan in Waterman 2de huis .

*4 Totale Maansverduistering *1: Maan in Leeuw

*5 Horoscoop totale Maansverduistering *1: Diamant conjunct Saturnus ingaand Pluto en Mercurius.

*6 Horoscoop Maansverduistering *1: Priapus kan optimaal stromen als aardingspunt of  als overlevingsmechanisme 8ste huis in Leeuw.

*7 Jaarhoroscoop *2: Zwarte Maan in Waterman 4de en 5de huis en Priapus in Leeuw 8ste huis. 

*8  Totale Maansverduistering *1: Noordelijke Maansknoop in 7de huis Kreeft, zwarte Zon in 7 en Maan in Leeuw achtste huis en Priapus in Leeuw 8ste huis.

*9 De zwarte Maan staat in Waterman vanaf 27 juli 2018 tot 27 juli 2019.

*10 Horoscoop Maansverduistering staan de zwarte Maan en de Zon in Waterman in het 2de huis in Waterman.

*11 Totale Maansverduistering: Noordelijke Maansknoop in Kreeft 7de huis. 

*12 In alle horoscopen, jaarhoroscoop en gedeeltelijke Zonsverduistering en totale Maansverduistering *1: Saturnus conjunct Diamant.

*13 Jaarhoroscoop *2:  Cheiron conjunct Mars in Vissen.

*14 Uranus in Stier en van maart 2019 tot mei 2026.

*15 Jaarhoroscoop *2: Zon conjunct Saturnus en Diamant in Steenbok conjunct IC

*16 Jaarhoroscoop *2: Cheiron conjunct Mars in Vissen. Mars in de laatste graad is verbonden met de hoogste lessen en het dwingt en moet.

*17 Totale Maansverduistering *1 : Cheiron in Vissen 3de huis.

*18 Saturnus ingaand Pluto conjunct Mercurius, jaarhoroscoop in en totale Maansverduistering in het 1ste huis.

*19 Totale Maansverduistering *1: Venus conjunct Jupiter Ascendant in Boogschutter en zwarte Maan in Waterman en verduistering in de 2-8 as.

*20 Jaarhoroscoop *2: zwarte Maan in Waterman in 4de en 5de huis.

*21 Jaarhoroscoop *2 : Zon conjunct Saturnus conjunct Diamant, ingaand Pluto ingaand zuidelijke Maanknoop dit alles in Steenbok ingaand zwarte Maan in Waterman in 4 en 5.

*22 Boek: Beeldgids van de dierenriem van Helene W.en Willem A Koppejan ISBN: 90-202-1672-2 En Boek: Astrologische mandala van Dane Rudhyar ISBN: 90-6271-906-6

*23 Jaarhoroscoop *2: Cheiron conjunct Mars laatste graad in Vissen. Praktische elektromagnetische verstoringen. 

*24 Jaarhoroscoop *2: Zon conjunct Saturnus, Diamant ingaand Pluto in Steenbok ingaand zuidelijke Maansknoop ingaand zwarte Maan in Waterman in 4 en 5. Bij de totale Maansverduistering staat dit in het 1ste en 2de huis.

*25 Jaarhoroscoop *2: Achtbaan van zwarte Maan in Waterman 4de en 5de huis oppostitie Priapus in Leeuw 10de huis. Zw.Zon en Diamant Saturnus

*26 Zon- en Maansverduisteringen: Venus driehoek Mars. Gedeeltelijke Zonsverduistering en jaarhoroscoop Cheiron conjunct Mars in Vissen. Mars in bij de totale Maansverduistering in de laatste graad.

*27 Totale Maansverduistering: Saturnus ingaand Pluto in Steenbok 1ste huis.

*28  https://www.demorgen.be/technologie/wetenschappers-vragen-uitstel-uitbreiding-5g-vrezen-tragische-onherstelbare-schade-b7d8dcf1/?referer=https://www.ninefornews.nl/5g-straling-onherstelbare-schade/

LAATSTE NIEUWS:

1x per week op dinsdag worden de bestellingen verzonden. Je kan gewoon aankopen doen in de webshop. De webinars en kristaldagen gaan gewoon door. Workshops en consulten starten nog niet.

YouTube video. ‘Radicale vernieuwing en de kracht van de bezielde basis van het leven’. Radicale verandering in 2023. Podcast met Manuela over 2023:  https://www.youtube.com/watch?v=Y_60iYb21HQ

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE BERICHTEN VIA TELEGRAM BINNEN: Mijn telegramkanaal vind je door te zoeken in Telegram op ‘Inzichten.com nieuws 2.0’ (astrologische artikelen iedere nieuwe en volle Maan, YouTube video’s)  Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Meest recente berichten

Geplaatst op 2 juni 2023
Geplaatst op 18 mei 2023

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Deel deze post op social media

Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Pinterest

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je deze informatie of andere informatie van www.inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van www.inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via info@inzichten.com

Dit vind je misschien ook interessant

JAARHOROSCOOP DEEL 2. Inspiratie om je bezieling en doel in dit leven te gaan leven en delen met de wereld. Actueel van mei 2023 tot mei 2024. Ook is er veel spanning en zijn er diepe intense confronterende processen die in de basis veel zichtbaar maken van je eigen schaduwkanten, maar ook vele verbindingen in je leven. Met extra inzicht over de actuele expansie en de keerzijde van spiritualiteit die vanuit wilskracht wordt geïnitieerd. Ik wens je veel leesplezier…
JAARHOROSCOOP DEEL 1: over de bijzondere ‘Totale Hybride Eclips’ actueel van april 2023 tot april 2024. Er staat een grote totale transformatie met radicale vernieuwing voor de deur en het ontstaan van een compleet nieuwe basis voor het leven. In dit artikel lees je over de veranderingen en hoe je de stevige begeleidende hand van het universele kan herkennen. Met extra informatie over hoe los te komen van 3D- en 4D en tijd en ruimte voor jezelf, maar ook voor de hele mensheid en de planeet.
JAARHOROSCOOP DEEL 2: De totale Maansverduistering is een verankering voor de innerlijke processen voor 2023. In dit artikel kan je lezen over het overlevingsmechanisme die er vooral op lichamelijk niveau flink inhakt. Met ons innerlijke proces bewegen we de ruimte van de dualiteit van de Matrix uit en naar een natuurlijke aarding. Het belooft een jaar van transitie te worden met grote veranderingen voor je dagelijkse bestaan. Lees meer…

Plaats een reactie