SPIEGELBEELD mei 2010: Neptunus en Cheiron samenstand, deel 2

Geschreven door: Manuela van der Knaap

8,9 minuten leestijd

In deze column kosmische astrologie laten we de wijsheid van astrologie spreken om inzicht te geven in actuele situaties in de maatschappij en in je eigen leven. Onze invalshoek is de kosmische astrologie. Dit is de astrologie van de kernkwaliteit, het goddelijke ZIJN in de mens en beschrijft de weg van dualiteit naar eenheid. Dit is deel II over de samenstand van Cheiron met Neptunus in Waterman. Deze maand bespreken we vooral het spirituele proces van deze stand die het eenheidsbewustzijn van het Watermantijdperk helpt zuiveren. Projecties, het mystieke, illusie en bedrog, eenheid versus dualiteit en ongelijkwaardigheid zijn in dit proces kernwoorden.

Rond 2008 is deze astrologische samenstand van Cheiron met Neptunus in Waterman al actief merkbaar in onze werkelijkheid. De samenstand van de astroïde Cheiron met de planeet Neptunus blijft actueel tot in 2015. Zowel in 2009 als in 2010 versterkt de enorme gasreus Jupiter de werking van deze astrologische samen- stand van Cheiron en Neptunus. ( Actief door transits in 2009 en de jaarhoroscoop van 2010, zie in het archief van www.inzichten.com .) Jupiter vergroot alles uit, waardoor het gezien, genezen en zo mogelijk opgelost kan worden. Vanaf maart 2010 wordt dit proces van Cheiron met Neptunus naar nog grotere hoogte gebracht, door een samenstand van de Zwarte Maan (godsvonk). Deze samenstand tilt de werking van deze hemellichamen naar kosmische hoogte van de Bron en alles wat dus niet verbonden is met de Goddelijke Kern wordt voelbaar en zichtbaar. In deze periode zijn de vervormingen en illusies enorm.

Jupiter vergroot alles uit, waardoor het gezien, genezen en opgelost kan worden

Pedofilie en de kerk

Vele onzuiverheden worden zichtbaar. Neptunus is verbonden met religie. De autoriteiten die verkondigen de eenheid op aarde te vertolken en te leven ondergaan zuiveringen op dit moment. Door de stand van Pluto in Steenbok, die met zuivering van autoriteit te maken heeft, als ook door de astrologische samenstand van Neptunus met Cheiron worden de vervormingen van de eenheid zichtbaar om onderkend en geheeld te worden. Nu wordt onderkend dat het celibaat een dualiteit veroorzaakt, omdat het lichaam met haar behoeften wordt ontkend. Door middel van machtsmisbruik en het projecteren van de problemen die het celibaat veroorzaakte, werd deze dwaling heel lang niet onderkend. Bij machtsmisbruik in het algemeen wordt de illusie meestal overeind gehouden door middel van projectie. Deze samenstand laat ons door de illusie heenkijken, vooral op gebieden waar eenheid zou moeten zijn, maar niet aanwezig is. Zoals in vele andere belevingen van spiritualiteit.

Mythische binnenwereld

Neptunus regeert over het magische, het mystieke en het mythische. Deze kwaliteiten krijgen we mee in onze jongste jaren, door middel van sprookjes en mythische wezen. Deze verhalen en mythische wezens zijn sterk verbonden met ons onderbewuste, de droomwereld en spreken de taal van onze binnenwereld. Deze wereld van dromen en het mystieke communiceert door middel van symbolen. Zodra we groter worden krijgen we te horen dat het allemaal onzin is en dat het eigenlijk alleen maar verhaaltjes zijn zonder enige betekenis. Zowel in de psychologie als in de alchemie wordt de waarde van mythe en haar symbolen wel onderkend. Het is de wijsheid van het onderbewuste en verbind ons met het alchemistische goud van binnen. Deze ingang naar onze innerlijke wijsheid wordt niet meer automatisch aangeboden in onze samenleving. Het wordt zelfs bespot en verworpen als onzin. We zullen nu allemaal persoonlijk deze wijsheid van Neptunus weer moeten ontdekken in de rijkdom van onze binnenwereld. Van 2008 tot in 2015 worden we gestimuleerd deze gewonden waarden te hervinden.

De authentieke kosmische kern van de groep

De samenstand van Cheiron met Neptunus in Waterman heeft een zuiverende werking op het eenheidsbewustzijn. Het maakt ons bewust van de illusies en projecties die het eenheidsbewustzijn in de weg staan. Vanaf maart 2010 komt de invloed van de Bron, de Godsvonk erbij (Zwarte Maan). In de eerste groepen waarin eenheidsbewustzijn wordt ervaren, worden subtiele vervorming voelbaar en zichtbaar. Hierdoor worden we ons bewust van de authentieke kosmische kern van de groepsdynamiek. Hierdoor wordt zichtbaar en voelbaar of het eenheidsbewustzijn aanwezig is en wat daar buiten valt.

Eenheidsbewustzijn

Groepen die vanuit het eenheidsbewustzijn functioneren zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid en vrijheid. Ieder deelt zijn of haar unieke gift vanuit vrijheid en eenheid. Hieruit ontstaat de authentieke kosmische kern van de groep, de intentie en de reden van het samenzijn. Als het samenzijn ontstaan is uit gelegenheid en niet vanuit ieders Wezenskern is geïnitieerd, dan wordt er veel vervorming en illusie zichtbaar. Door de samenstand van de Zwarte Maan met Neptunus en Cheiron wordt de uitzuivering versneld, de vervormingen en het krachtenspel worden groter. We worden uitgedaagd deze kwaliteiten naar een volgend niveau te brengen. Dit proces gaat door tot half augustus 2010 waarin de scherpste piek uitgewerkt wordt. Daarna is de samenstand van Neptunus en Cheiron nog actief tot 2015, maar zal zich dan minder scherp aftekenen als in 2010.

Projectie

Deze samenstand maakt ons bewust waar we onze eigen onbewuste zaken projecteren.
We zien dan ook dat er in de wereld om het minste of geringste enorme heibel ontstaat. De angst en boosheid wordt direct geprojecteerd; ‘Die ander moet veranderen.’ De samenstand in Waterman maakt dat mensen de behoefte voelen om gelijkgestemden te ontmoeten en alles wat daar buiten valt af te wijzen. De illusie van afgescheidenheid wordt uitvergroot en maakt dat angsten worden herkend in de ander en worden geprojecteerd. Door te projecteren kijk je niet naar jezelf.

Atlantis en Lemurië

Oude angsten die ontstaan zijn in andere overgangstijden zoals Lemurië en Atlantis laten zich opnieuw voelen. We zijn nu weer in een tijd van verandering. Dit roept sterk de angst op voor herhaling van vernietiging die we lang geleden meemaakte, in tijden van verval waarin onze magische vaardigheden vervormde en we deze vaardigheden zelfs aan het verliezen waren. Kosmisch bewustzijn is zich nu aan het openen, waardoor potenties van onze Goddelijke Wezenskern actief kunnen worden. Herinneringen aan vroegere magische tijden komen nu sterk omhoog uit ons onderbewuste. Deze oude wonden moeten eerst worden geheeld voordat we in harmonie en eenheid verder kunnen groeien. Dit geldt zowel voor ieder persoonlijk als voor ons collectief.

Evolutie van het Watermanprincipe

Oude angsten die omhoog komen om geheeld te worden hebben praktische gevolgen. We kunnen vervallen in het over en weer beschuldigen en overal dwaling te zien, waardoor niets of niemand meer te vertrouwen is. Het is zwart of wit, goed of slecht en is niet meer verbonden met de realiteit. Hierdoor lijkt het soms of alles wat ooit goed was uit elkaar valt. In dit voorstadium van het Watermantijdperk is dit vooral zichtbaar in groepen waar geen gezamenlijke kern aanwezig is. Deze samenstand van Neptunus met Cheiron vraagt van ons om vooral naar onszelf te kijken als er angst is en bewust te worden waar we angsten naar buiten projecteren. Zodat de oude angst die in je ligt onderzocht kan worden innerlijk en als onderdeel van de groep. Hierdoor kan de groeps- energie evolueren naar het Watermanprincipe van het eenheidsbewustzijn. We mogen hierin nog veel ontdekken zodat de Watermankrachten kunnen stabiliseren.

Avatar

De film Avatar laat ons zien wat we verloren hebben. Het is geen toeval dat de film nu uitkomt in de bioscopen. Ze laat ons met haar 3D voorstelling ervaren wat we hebben verloren; De eenheid met onze planeet. De Avatar die de hoofdrol vertolkt in de gelijknamige film bewoont zijn lichaam als een kind (zegt zijn tegenspeelster in de film) en leert geleidelijk hoe hij het instinct van zijn lichaam kan vertrouwen. Het lichaam weet wat het moet doen en is gemaakt uit de stof van de omgeving en de planeet. De energie van de planeet stroomt door hem heen. Zijn lichaam is één met de omgeving, het woud, de dieren en de bomen. Verbindingen worden gemaakt door van kern tot kern te versmelten door een fysieke koppeling te maken met het haar. Om tot een eenheidsverbinding met de dieren te komen, moet eerst op een moedige manier de agressie en dualiteit worden overwonnen, waarna de overgave eenheid geeft. De eenheid is overal om hen heen geïntegreerd in de stof en wordt waargenomen via de beleving van de binnenwereld. Het weten is op deze manier optimaal en verbonden met de evolutie van de planeet en de stam.

Instinct

Wij zijn die prachtige verbinding met ons instinct en ons lichaams-elementaal kwijt. Dit aspect van ons verbindt ons weer met de organische opbouw van het leven, van de Bron tot in de diepste kern van de planeet, zoals Avatar ons laat zien. Ons hoogste potentieel is om naast de verbinding met de Bron, deze verbinding in ons te herstellen. Waardoor zowel het bewustzijn /energie van de Bron, als die van de Aarde door ons heen kan stromen en samensmelt in ons. De energie stroomt dan door de hele organische opbouw van het leven en we zijn dan verbonden via de beleving van de binnenwereld met eenheidsbewustzijn. Deze oude kennis die vele aardevolkeren hebben bewaard, zal in de nieuwe energie op een vernieuwde manier worden toegepast.

Constellatie van Hoop

Als we goed opletten, ervaren we dat persoonlijke groei en collectieve processen synchroniciteit laten zien. We gaan zien dat we niet los staan van elkaar. Alles is met alles verbonden. Ieder mens levert op zijn of haar manier een bijdrage aan het geheel. Zelfs de wetenschap, die alle verbinding met alchemie en de binnenwereld verloren is. Wetenschap sluit zichzelf uit als belangrijk onderdeel van het proces dat waargenomen wordt. Deze weg leidt zeer waarschijnlijk ook weer tot de conclusie dat bewustzijn en stof niet los staan van elkaar. Zoals bijvoorbeeld wat we waarnemen en wat wordt waar genomen niet los staan van elkaar. Dat laten bijvoorbeeld de laatste vindingen van de kwantumfysica ons steeds vaker zien. Als de wetenschap dit gaat onderkennen, kan (zelf-)bewustzijn en de ervaring van de binnenwereld weer de eervolle plaats krijgen in ons bestaan en samenleving.

De samenstand van Neptunus met Cheiron laat ons voelen en ervaren waar de eenheid niet aanwezig is en de eenzaamheid en de pijn van het gemis maken dat we gaan zoeken naar antwoorden. Daarom wordt deze samenstand ook wel de constellatie van Hoop genoemd. Hoop op verandering en verbetering die ons de verbinding met eenheid kan laten ervaren. De ervaring van eenheid die zijn inwijding vindt in de binnenwereld. Het gaat vooral om het ervaren, want dat is de manier van werken van Cheiron, die vraagt ons dus vooral de ervaring in te gaan. `

Heb het goed… 

©Manuela van der Knaap   

Gepubliceerd Spiegelbeeld mei 2010

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD apr 2010:Neptunus en Cheiron samenstand, deel 1
SPIEGELBEELD jun 2010: Astrologie voor de zomer van 2010, deel 1

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD mei 2010: Neptunus en Cheiron samenstand, deel 2

Plaats een reactie