SPIEGELBEELD okt 2010: Ons etherisch erfgoed, deel 2

Geschreven door: Manuela van der Knaap

9,6 minuten leestijd

In dit artikel wil ik graag wat verder uitweiden over de astrologische samenstand van Cheiron met Neptunus in Waterman die tussen 2008 en 2015 actief is. Deze samenstand laat zien dat er veel chaos en verwarring is en maakt ons bewust wat spiritualiteit en eenheid werkelijk zijn. Tegenstrijdigheden worden zichtbaar en polarisatie en verwarring nemen toe. Daarom deze maand opnieuw informatie over de samenstand van deze planeten. In dit tweede deel belichten we ons etherisch erfgoed, dat zich nu in ons aan het ontvouwen is en hoe wij dit erfgoed kunnen gebruiken om een bewuste Schepper te worden van ons eigen leven.

In het april en mei nummer van Spiegelbeeld staat het proces van de samenstand van Cheiron en Neptunus in Waterman al uitgebreid beschreven. Je kunt deze artikelen downloaden bij www.inzichten.com. Deze en vorige maand gaan we meer in op de verfijnde lagen van deze astrologische stand. Dit artikel is het tweede deel. Vorige maand ging het artikel over verlichting in deze overgangstijd. De samenstand van Cheiron met Neptunus in Waterman laat zien dat er veel chaos en verwarring is op het vlak van spiritualiteit en verlichting. Het artikel van vorige maand geeft inzicht in spiritualiteit van de oude en de nieuwe energie. Ook dit artikel is te downloaden op mijn website.

Realiteit in spiritualiteit

De huidige langdurige samenstand van Cheiron en Neptunus in Waterman ( 2008-2015 ) laat ons de wond voelen en zien waar afgescheidenheid in spiritualiteit aanwezig is. We gaan de daadwerkelijke ervaringen met spiritualiteit en eenheid onder de loep nemen en dan wordt ons pas echt heel duidelijk waar afgescheidenheid en macht aanwezig is. Daardoor staan religies nu zo onder vuur en komen de ervaringen van misbruik in van de Rooms katholieke kerk nu aan de oppervlakte om geheeld te worden.

Etherische lagen

Ook in het ‘alternatieve veld’ van spiritualiteit laat deze samenstand van Cheiron met Neptunus in Waterman zich voelen. We krijgen meer bewustzijn over de ongeziene wereld, de etherische lagen van het bestaan. Dit is een wereld van enorme verfijning achter de oude energiesystemen die nu in het alternatieve veld van de spirituele wereld worden erkend (ook Pluto die nu in Steenbok staat bevorderd vernieuwing van systemen). We evolueren van een zeven chakra systeem naar het meer omvattend kosmisch systeem, waarvan onder andere het chakra systeem anders is. Sommige ervaren twaalf chakra’s, dertien of veertien, maar uiteindelijk verdwijnt ook deze structuur weer als we deze kosmische energie hebben geïntegreerd.

Verloren verfijning

De pijn van de kosmische wond van Cheiron is de drijvende kracht achter het bewust worden en het opnieuw in gebruik nemen van deze Neptuniaanse subtiele kosmische energielagen en ons etherische erfgoed. Deze wond laat ons voelen en herinneren dat we door het indalen in de stof, de verbinding verloren zijn met de meer verfijnde lagen van ons etherlichaam. Door het verlangen deze verfijning opnieuw te leven trekken we deze ervaringen onze realiteit in.

Ons etherisch erfgoed

We zijn deze etherische lagen in ons nu weer aan het herkennen, erkennen en integreren. Deze zeer verfijnde lagen laten zich het beste ervaren vanuit de stilte in je hart. Deze energie ontvouwt zichzelf en maakt dat alles een plekje vindt in de eenheid verbonden met de Bron. Dit heeft tot gevolg dat wij onze scheppings- en materialisatie kracht ook weer kunnen gaan ervaren. We worden ons weer bewust van ons etherisch erfgoed en de mogelijkheden die wij als mens ter beschikking hebben. Het begint bijvoorbeeld met het voorzichtig scheppen van een parkeerplaatsje en kan zo uitgroeien tot grotere Scheppingskrachten. ( Pluto in Steenbok, Cheiron conj. Neptunus in Waterman en Saturnus Maagd/Weegschaal oppositie Uranus en Jupiter in Ram )

Verwerking

Als deze potentiële Scheppingskrachten zich in ons openen dan worden wij ons ook bewust van de oude wonden en misstappen die hiermee zijn gemaakt in het verleden. Als mensheid hebben we door onze vrije wil een zeer lange geschiedenis met gebruik en misbruik van Scheppingskrachten. De val van Atlantis speelt hierin een grote rol. Verwerkingen van deze lessen die we als mensheid geleerd hebben, zijn ook zichtbaar op het wereldse toneel. Films en het collectieve zijn beide verbonden met Neptunus. Als je goed kijkt achter het uiterlijke vertoon en spektakel van de huidige films, dan laten zij ons zien waar het collectieve onderbewuste zich mee bezighoudt. Films die nu in de bioscoop te zien zijn, zoals ‘The last airbender’ en ‘Sorcerers apprentice’ laten zien dat we oude magische Scheppingservaringen aan het verwerken zijn en opnieuw willen aanspreken.

Bewustzijn over scheppen

In het proces van het weer tot ons nemen van onze autonomie en scheppingskracht is er veel verwarring over wat we wel en niet kunnen vertrouwen. De trauma’s laten zich ervaren, door ( vaak onbewuste ) heftige reacties en projecties. Oude gevoelens van onveiligheid komen weer aan de oppervlakte, zodat het trauma verwerkt kan worden. Hierin is het mogelijk om bewust te worden dat we kunnen scheppen vanuit verschillende lagen in onszelf. Je kunt scheppen vanuit je wil, maar ook vanuit je hart.

Alleen het voelen en ervaren in het hier en nu kan uitsluitsel geven of het veilig is of niet om je ergens mee te verbinden en je schepping kracht in te zetten.

Veilig of niet

In deze verwarrende tijden is niets meer zeker. Vooral door de huidige vormen van communicatie via Internet en de mobiele telefoon, is er zoveel verschillende en tegenstrijdige informatie beschikbaar, dat we op alle fronten door de bomen het bos niet meer kunnen zien. We kunnen alleen nog maar zelf en in het moment beoordelen of iets goed is voorons en voelen, weten of ervaren waar de oorsprong ligt. Welke resonantie zet het in jou in gang, wordt je er blij van of niet ? De oorsprong en de intentie is altijd voelbaar in het moment.

We worden ons weer bewust van ons etherisch erfgoed en de mogelijkheden die wij als mens ter beschikking hebben

Schepping van het hart

Als je vanuit het hart schept, dan ontvouwt deze schepping zich zelfstandig, op een natuurlijke manier als vanzelf en werken de subtiele etherlagen ( waaronder de element/natuurwezens ) mee. We scheppen dan vanuit ons etherische midden; het hart. Dan ontstaat er een schepping die eenheid teweeg brengt en zich als vanzelf ontvouwt. Deze scheppingen van het hart zijn verbonden met de innerlijke Godsvonk en kunnen zichzelf ordenen in het geheel. Inmiddels kunnen deze scheppingen razend snel tot stand komen. De gewenste schepping van het hart ordent en creëert zich als vanzelf, omdat het een natuurlijke staat is, verbonden met het geheel.

Schepping en klank

Ook de herinnering, kennis en ervaringen van Scheppingskracht door middel van klank komt terug in ons bewustzijn en leven. Ook hierbij kunnen angsten vrijkomen als we deze vaardigheden weer gaan gebruiken. En ook hierin kun je alleen maar in het hier en nu voelen of het goed is. Klank is oneindig omvattend en heeft enorme mogelijkheden als Scheppende en materialiserende kwaliteit. Een aaaa klinkt anders als die gemaakt wordt en verbonden is met macht en controle, als wanneer deze klank verbonden is met liefde. Dat kun je met het verstand niet zien, maar wel voelen, weten en ervaren. Daarmee wordt controle vanuit ‘de mind’ schaakmat gezet als we ons gaan begeven in de hogere trillingen van het bestaan.

Ontwaken van ons etherisch potentieel

Klank en trillingen hebben een enorme potentie om DNA te repareren, vooral als ze gemaakt worden door de eigen stem, verbonden met de Wezenskern ( Godsvonk ). Klank verbonden met Lemurische energie roept ons etherisch erfgoed wakker en is hierin een zeer krachtig helend veld om mee te werken. Vergeten en verloren kennis en vaardigheden worden weer in ons wakker, zodat we deze weer kunnen gaan leven. Op www.inzichten.com kun je workshops en cursussen hier over vinden.

Mind schaakmat

Als wij ons potentieel weer stukje bij beetje in gebruik gaan nemen raken oude patronen en gebruiken in verval. De dagelijkse praktische zaken dwingen ons meestal om met de ‘mind’ te beredeneren hoe we iets moeten doen. Deze manier van ons leven besturen begint in onbruik te raken bij mensen die hun etherisch potentieel weer gaan leven. Als we leven vanuit overleving met het verstand in de hoofdrol, dan is het helemaal niet zo voor de hand liggend om te zien dat er nog een andere manier is waarop we werkzaamheden en dagelijkse praktische zaken kunnen aansturen. Dit wordt meestal pas bewust als de ‘mind’ haar hoofdrol moet afstaan en weer haar plekje gaat innemen dienstbaar aan het geheel van wie je bent. Dan merk je dus dat je niet meer puur kunt beredeneren wat te doen. Sociaal aangepast gedrag valt weg. Het lijkt alsof je jezelf niet meer bent. Je bent je verstand aan het verliezen. Je kunt je angstig en verloren voelen als je nog niet bewust in de gaten hebt dat je over aan het stappen bent naar een nieuwe manier van functioneren. Je bent aan het evolueren naar een nieuwe manier van bestaan, als kosmische mens. De ‘mind’ staat schaakmat.

Leven vanuit de nieuwe energie

Als we verder evolueren gaan wij ons etherisch potentieel weer leven. Je leven wordt dan steeds meer en meer aangestuurd met de hele organisatie die je bent, met het hart als centrum. We mogen dus leren onze praktische werkzaamheden op een nieuwe manier te doen. Nu niet vanuit het verstand,maar bewust vanuit een ander overzicht, die van het hart. De Goddelijke vonk komt weer aan het roer.

De uitdaging is om de controle van de ‘mind’ los te durven laten en daar moet je best een bikkel voor zijn in een wereld die deze beweging niet ondersteund.

Gesloten loep van Schepping

Als je hier doorheen gaat, dan gaan we leven vanuit een staat van ZIJN en nemen wijzelf en onze scheppingen hun organische en natuurlijke plaats in in het geheel van de grotere Schepping. De beweging van de grote collectieve Schepping en wij als cellen in dit organisme met onze Scheppingen raken verbonden in een gesloten loep vanSchepping. Dan leven we in eenheid met de Bron in ons en buiten ons.

Organisch schrijven.

Dit is het laatste artikel in de vorm van een maandelijkse terugkerende astrologie column. Ik heb iedere maand steeds met veel plezier de artikelen geschreven, maar ook in mijn leven vraagt het evenwicht tussen privé en mijn drukke praktijk aandacht. Ook mijn leven wil zich meer en meer organisch ontvouwen van binnenuit. In het kadervan ‘walk your talk’ kan het niet meer zo zijn dat er een structuur is die mij ‘dwingt’ iedere maand een artikel te produceren. Dit werkt verstorend op het geheel van wie ik ben en wat zich in mijn leven wil ontvouwen.

Het schrijven van artikelen neemt daarin zeker een plaats in, maar dan wel een als onderdeel van het geheel. Ook de artikelen die ik schrijf ontstaan op een organische manier. De informatie ontvouwt zich van binnenuit, verbonden met ervaringen van mijzelf en anderen om mij heen, zodat het zoveel als mogelijk geïntegreerde kennis en informatie is op het moment dat het artikel wordt geschreven. Deze beweging wil ik maximaal de ruimte geven in mijn leven, zodat de artikelen organisch kunnen ontstaan en optimaal hun plaats in kunnen nemen in de Schepping van het geheel. Daardoor zal het erin de praktijk waarschijnlijk op neer komen dat eraf en toe een maand geen artikel wordt gepubliceerd.

Heb het goed… 

©Manuela van der Knaap

Publicatie Spiegelbeeld oktober 2010

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD sept 2010: Spiritualiteit van oud naar nieuw - deel 1
SPIEGELBEELD febr 2011: Manifestatie van het etherische

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD okt 2010: Ons etherisch erfgoed, deel 2

Plaats een reactie