Twin-star van actieve vrede

Geschreven door: Manuela van der Knaap

25,9 minuten leestijd

Op 29 juli 2013 en 25 /26 augustus is er weer een bijzondere stand van planeten aan de hemel te vinden. Zes planeten zijn dan vanuit de aarde bezien in een zeshoek verbonden met elkaar. Dit fenomeen noemen wij een astrologische Ster-tetraëder of David ster. Als er twee Ster-tetraëders vlak na elkaar verschijnen noemen we dat een Twin star. Dit is een teken van een bijzondere shift in ons bewustzijn. Dit artikel beschrijft vooral de tweede Ster-tetraëder van 25 /26 augustus 2013 en het geheel van de beide sterren. De invalshoeken zijn de spirituele inhoud en beleving van de Ster-tetraëders.

Niet alle informatie is direct voor het verstand te begrijpen, omdat er veel informatie op energetisch niveau wordt aangeboden in dit artikel. Sta jezelf toe om de tekst vaker te lezen, zodat de informatie zich voor je verstand ook langzaam kan ontvouwen en op alle niveaus kan aankomen.

Algemene informatie


Afbeelding: Moonlibra van Kagayastudio.com

Essentie van Ster-tetraëder

In een astrologische Ster-tetraëder kunnen tegenstellingen ( opposities ) tot synthese komen doordat er ook harmonieuze verbindingen zijn die het geheel in een groter kader trekken ( sextielen ). Hierdoor gaan we alles waarnemen vanuit een breder perspectief en is isolatie van krachten bijna niet mogelijk. Geïsoleerde krachten worden aangesproken en gaan van daar uit meedoen in een groter geheel.

Essentie van de Twin-star

De twee Ster-tetraëders samen laten een wisseling zien van Zon en Venus als deelnemers van de twee Ster-tetraëders. In een Twin-star geven de verschillen aan in welke krachten de grootste bewustzijnsverschuivingen zullen plaatsvinden. De thema’ s zijn waarden zoals geld en verdeling van rijkdom enzovoort versus heelheid, het collectief, het geheel. Er komt dus bewustwording op een andere manier van omgaan met rijkdom, overvloed, geld en waarden. En ook vernieuwing in het materiële, stoffelijke en het aardse. *10 Ook speelt individualiteit versus het geheel/ collectief een rol. Het gaat dan om integratie van individualiteit op een zuiver dienstbare manier naar het geheel. Er wordt van ons gevraagd het ego transpersoonlijk te maken, als een zuivere lens. *11

Ster van water en aarde

Beide Ster-tetraëders ( 29 juli en 25 /26 augustus ) bestaan uit een ‘groot water’- en ‘groot aardedriehoek’. Dit betekent dat er planeten staan in ieder dierenriemteken wat bij het element water hoort ( Kreeft, Schorpioen en Vissen ) in een driehoek verbinding van 120 graden. Hetzelfde voor het element aarde. Er staan dus planeten in ieder dierenriemteken dat bij het element aarde hoort ( Stier, Maagd en Steenbok ) in een driehoek verbinding van 120 graden. Water staat in de horoscoop voor gevoel en binnenwereld. Aarde staat voor het concrete stoffelijke. De twee ‘grote driehoeken’ maken samen de geometrische vorm van een Ster- tetraëder. De water- en aardedriehoeken maken dat het innerlijke gevoelsleven concreet wil worden. We gaan voelen waar het gevoel /innerlijk en concrete niet samenvallen. Bij de meeste mensen zijn het concrete en het gevoelsleven gescheiden. Je gaat dus voelen dat bijvoorbeeld die baan eigenlijk helemaal niet past bij wat je gevoelsleven nodig heeft en waar je echt blij van wordt.

De eerste ster

De energie in de eerste ster zoekt naar integratie van het ego ( zon ) *2 en vraagt van het individu om algehele betrokkenheid vanuit authenticiteit en verantwoordelijkheid. De eerste ster laat ook zien dat vernieuwing en vrijheid in handelen enigszins botsten met de gevestigde orde en dwingende grenzen en structuren. Er is veel behoefte om het innerlijke leven te bevrijden en tot uitdrukking te brengen in het concrete. *2a Deze vernieuwing roept om nieuwe vormen, nieuwe structuren en bestuursvormen in alle levensgebieden van de samenleving en het persoonlijke leven. Deze zullen eerst innerlijk ontstaan om vervolgens praktisch neergezet te worden. Je kunt meer lezen over de eerste Ster-tetraëder in het artikel ‘Ster-tetraëder van geniale vernieuwing’ in het zomernummer van tijdschrift Spiegelbeeld *3 of op de website. Dit artikel wat je nu leest, gaat vooral over de eerste Ster-tetraëder van augustus. Als ik schrijf over de Ster-tetraëder van juli, dan staat dit erbij.

Tweede ster-tetraëder: Ster van vrede

De totale energie van de horoscoop van de tweede Ster-tetraëder van 25 /26 augustus 2013 voelt energetisch zeer harmonieus en uitgebalanceerd. De essentie van de eerste ster laat het beeld zien van het moment vlak voor de geniale vinding. *8 De uitleg hierover vind je in het eerste artikel ‘Ster-tetraëder van geniale vernieuwing’ dat gaat over de Ster- tetraëder van juli 2013. Ik zie de tweede Ster- tetraëder van augustus als het moment van deze geniale vinding. Het is een sprong die wij gaan maken in bewustzijn, die nieuwe invalshoeken en vindingen zal brengen. De Maan maakt ook deze zeshoek dicht. Deze Ster-tetraëder is het meest krachtig tussen 6:00 en 13:00 uur op 26 augustus. Maar de kracht is al voelbaar vanaf 25 augustus 14:30 uur tot 18:30 uur op 26 augustus 2013. Rond 9:30 uur op 26 augustus beleven we de piek ( Nederlandse tijd ).

Het innerlijk ontvouwen

Diepe wanhoop

Inmiddels is de vorming van de eerste Ster-tetraëder ( 29 juli ) al achter de rug en wordt duidelijk dat veel mensen diepe wanhoop ervaren van afgescheiden persoonlijkheidsaspecten. Deze diepe wanhoop vraagt om overgave van de afgescheiden en beschadigde delen in ons. Er bouwt een enorme druk op om de godsvonk /geest ( monade ) te laten integreren met afgescheidenheid in de laagst trillende facetten van ons. *19 Beschadigde persoonlijkheids aspecten kunnen bijna alleen maar van binnenuit geheeld worden. Als je probeert van buitenaf de pijn te helen, dan beklijft dat niet of nauwelijks. Alleen vanuit het afgescheiden deeltje zelf kan er een opening komen. Als de trauma’s van afscheiding van persoonlijkheidsaspecten in ons heel groot is dan ontstaat er MPS ( Meervoudig Persoonlijkheids Syndroom ), schizofrenie of andere afscheidingen van het bewustzijn.

Er zijn wel energieën die een basis bieden waardoor afgescheidenheid kan worden geheeld, zoals energie vanuit het niveau van de godskern /wezensenergie ( Monade /Heilige Geest ) in ons. Door je vanuit het zijn, aanwezigheid en vanuit openheid te verbinden met de afgescheiden delen, gaan de membranen open die het beschadigde deel van jezelf in afscheiding houden. Ook dolfijnen hebben de gave om een basis te creëren waardoor afgescheiden delen in ons zich eenvoudiger kunnen openen. Deze overgave vanuit wanhoop dient tijdens deze zomer een groter doel namelijk; om deze afgescheiden delen werkelijk diep te laten kiezen en te openen naar overgave en daardoor los te laten wat niet meer past. De tweede Ster- tetraëder laat zien dat de wanhoop een voorbereiding is op een interventie vanuit onze eigen godskern.*7 De druk is enorm en zal nieuwe mogelijkheden brengen voor de persoonlijkheid. *19 Een hulpmiddel om de persoonlijkheid steun te geven en te helpen herinneren hoe vanuit kosmische octaven te functioneren is de Seed of life met of zonder Swarovski kristallen.

Richten van bewustzijn

Bovenstaande afbeelding laat zien wat zich innerlijk in ons wil ontvouwen. *8 Het huis staat voor het innerlijk, de slang voor het bewustzijn ( Kundalini ) en de vliegen voor de afgescheiden delen in ons. Het beeld laat ons zien dat als het bewustzijn op weg gaat naar buiten, het alle afgescheiden delen van zichzelf tegenkomt op het pad in de vorm van agressie of irritant gedrag van zichzelf en anderen. Nu gaat het erom je niet te verliezen in het bezig zijn met de eigen tekortkomingen ( en die van de ander ) en ‘ fouten ’. Maar het bewustzijn verticaal op te richten, zodat de heelheid van wie wij in wezen zijn door kan stromen naar de beschadigde delen in ons en de wereld in en wij ons kunnen richten op schoonheid en wat er wel is. *9 In de nieuwe energie kun je dat wat niet werkelijk bij je wezen hoort veel eenvoudiger en in het moment loslaten, door met bewust-zijn aanwezig te zijn bij de angst en afscheiding in jezelf.

Aardedriehoek: in eigendom nemen

De aardedriehoek *9 in de horoscoop van de Ster-tetraëder van augustus vraagt om de vervulling en het zelfbestuur van de waterdriehoek concreet te maken. Een driehoek kan zowel positief als negatief uitwerken, het geeft alleen aan dat de energieën van de planeten die meedoen elkaar snel en gemakkelijk kunnen vinden. We kunnen er voor kiezen om kritisch en koppig, macht en onmacht te ervaren over hoe het is. Maar de hogere octaaf van de aardedriehoek vraagt van ons om te aanvaarden hoe het IS; om werkelijk te aarden, om mee te doen en van daaruit vernieuwing, liefde en vrede toe te laten om de situatie zichzelf op te laten lossen. *10 Ons wordt gevraagd om totale aanwezigheid, zodat we de situatie in eigendom nemen. Vanuit zuivere dienstbaarheid aan wat juist is, uitstijgend boven macht en onmacht kijken we vanuit vertrouwen de situatie recht in de ogen. Er is overvloed genoeg voor iedereen. Zo nemen we de situatie op een zuivere manier in eigendom.

Scheppen in de nieuwe energie

Het tweede beeld dat hoort bij de 12de graad van Schorpioen is: ‘Hoge officiële personen zijn verzameld op een belangrijk bal van een ambassade’. *8 Dit beeld geeft de oplossing voor het probleem dat de slang uit het eerste beeld tegenkomt. De officiële structuren zijn zoals ze zijn.

Het gaat erom hoe wij aanwezig zijn. Zijn we op het bal aanwezig vanuit macht en onmacht, vragend om speciale privileges aan de autoriteit die we buiten ons hebben geplaatst. Of maken we gebruik van de situatie en laten onze wezenlijke energie stralen ( verticale oprichting slang ), zodat nieuwe wegen zich openen. Het laatste is de houding van iemand die zijn eigen leven schept. Al lijkt de situatie nog zo uitzichtloos en onmogelijk, laat het wezenlijke in jou het werk doen. Dat is scheppen in de nieuwe energie.

Overgave

Als je in een situatie zit waarin je de autoriteit buiten je hebt gelegd en je moet leveren, terwijl alles in je roept dat je niet kunt leveren, accepteer dan hoe het is en laat los. Laat de ego identificatie haakjes voor wat ze zijn. Het zal je bevrijden en laten stromen naar iets wat je wel vervult en past bij wie je in wezen bent. Voor de gewonde persoonlijkheidsdelen ( ego ) voelt dit als dood gaan, maar wat we opgeven heeft ons nooit toebehoord. Je hebt waarschijnlijk in de creatie van de ander gediend, niet die van jezelf. Dit is een van de hoofdthema’s van deze totale Twin-star, overgave van de ego-identificatie. Loslaten van persoonlijke belangen, waardoor dat kan gebeuren wat het individu dient, maar tegelijk ook het geheel dient. *11 Het gaat om alleen maar aanwezig zijn, je leven in eigendom leven en de vorm durven laten ontstaan vanuit openheid en niet weten. Oplossingen komen dan plotseling op je pad. Met het niet weten ben je open en beschikbaar voor je godskern ( Monade, Wezenskern ), om nieuwe paden te openen. Laat je verrassen en follow the joy. De nieuwe vormkracht is vrij en blij. En volgt vrij en vanuit blijdschap de eigen vormkracht en liefde voor nieuwe creaties. Just for the fun of it. *21

Het ontvouwen in de wereld

Waterdriehoek: vervulling en zelfbestuur

In beide Ster-tetraëders is de waterdriehoek nagenoeg hetzelfde. *5 Deze water driehoek brengt ons in contact met innerlijke vervulling of onze behoefte daaraan, maar dan wel vanuit autonomie, verantwoordelijkheid en tegelijk ook verbonden met het geheel. Dit is de energie van het Watermantijdperk; we dragen verantwoordelijkheid voor inhoud en vervulling mét elkaar. Bestuur en verantwoordelijkheid ligt niet bij één persoon, maar bij het geheel. Maar dan is het dus wel nodig dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en autonomie oppakt. Deze Ster-tetraëders leren ons hoe dit te doen. Door de harmonieuze verbinding van Saturnus in Schorpioen in deze ‘grote driehoek’ worden wij ons nu bewust dat we zelf moeten gaan staan voor deze vervulling, zodat we schepper van ons eigen leven zijn. Dan kan er gelijkwaardig worden deelgenomen aan het scheppingsproces.

Autonomie in groepen

Autonomie en schepper zijn van je eigen leven betekent dus ( ook voor spirituele groepen ), dat vormkracht gedeeld moet gaan worden met de deelnemers en de groep, het geheel. *13 Leiderschap ligt bij de autonomie van de persoon zelf. Niet buiten je, maar in je. Steeds meer mensen willen de vormkracht om die vervulling te laten invullen door anderen en onpersoonlijke instituten niet meer uithanden geven. Als je deze blokkade naar buiten projecteert dan kan er boosheid zijn over de afwezigheid van deze vervulling en inhoud in je leven. *6

Structuren nieuwe energie

In de samenleving nemen structuren en vormen die deze manier van leven ondersteunen een grote vlucht; zoals Marktplaats, Youtube, Facebook. Youtube is een goed voorbeeld als een structuur die de nieuwe energie goed ondersteunt. De kracht van de massa bepaalt of iets of iemand succesvol is, niet de personen of instituten die van ons het label autoriteit hebben gekregen. Internet is hierin een prachtig medium. Of we deze vormen ook terug gaan zien in de structuren van de regeringen is de vraag. Dit zal waarschijnlijk tijd nodig hebben en velen die hun zijnskracht laten doorstromen in deze structuren en misschien is zelfs op termijn vreedzame opstand of revolutie nodig.

Waterdriehoek: kosmische potentie

De harmonieuze verbinding van Cheiron en Neptunus in deze waterdriehoek maakt ons bewust dat werkelijke vervulling vanuit heelheid komt. We worden ons nu bewust van de gewonde heelheid. In dualiteit /polariteit is geen werkelijke heelheid, dat is eenheid in een dans van polariteiten verbonden. Deze waterdriehoek laat ons voelen wat het is om innerlijk gevoed te worden en hierin de eigen autoriteit en verantwoordelijkheid te nemen, waardoor deze kracht een vorm kan vinden. Leven vanuit polariteiten en dualiteit heeft ons gewonde heelheid opgeleverd. Dit wordt nu dieper begrepen en onderkend dan ooit. De ( hoogste ) kosmische potentie van de Ster-tetraëders, vooral die van augustus, draagt de mogelijkheid aan om vanuit werkelijke heelheid te gaan leven ( Ster op de afbeelding, dit is de monade, godsvonk ), waarschijnlijk vooral voor hen die er aan toe zijn deze stap te nemen. *19

Eenheid van polariteiten

Wat in de wereld wil ontvouwen vanuit de tweede Ster-tetraëder van augustus 2013 wordt zichtbaar in het beeld dat hoort bij de 11de graad van Schorpioen. *8 De man houdt een schorpioen bij zijn staart; dit is een symbool van spelen met macht. De haas in de afbeelding staat op een heuveltje en er wordt vanuit de bosjes een geweer op hem gericht. Dit is de vermoorde onschuld. Naïef of misschien wel zichzelf op een voetstuk zettend als zijnde alleen maar lief en onschuldig. Het kwaad wordt dan naar buiten geprojecteerd en trekt een jager aan. De aanwezigheid van de ster laat zien dat de oplossing in geen van beide voorgaande situaties ligt; niet in het spelen met macht en niet in de vermoorde onschuld. Dat blijft afgescheidenheid, eenheid vanuit polariteiten.

Nieuwe stap in evolutie

De ster in de afbeelding van de 11de graad van Schorpioen brengt de oplossing. *8 De ster is verbonden met de heelheid van onze wezenskern, van voorbij de polariteiten ( Monade, godsvonk ). Het bewust-zijn in deze ster is héél en verbonden met de oorspronkelijke Bron. We zijn de bewuste verbinding met de oorspronkelijke bron verloren, door het creëren van subbronnen en afgescheidenheid vanuit angsten. We zijn als het ware uit elkaar gevallen in losse afgescheiden deeltjes. Onze wezenlijke kern is achtergebleven in hogere dimensies en kon niet bewust doorstromen in de afgescheiden deeltjes. Nu daalt ( waarschijnlijk alleen ) bij hen die daar nu aan toe zijn in hun evolutie, de zelfademende godsvonk in de afgescheidenheid om alles weer heel te maken. Er gaan zich ook nieuwe lagen openen in de materie, in het stoffelijke. *19 De weg naar werkelijke heelheid wordt nu geopend en iedereen kan vanaf nu deze stap nemen in zijn of haar leven. Het is een nieuwe vorm van verlichting in de evolutie van dit universum en de aarde, die nog niet eerder op aarde en in de stof kon zijn. De impuls komt vanuit de oorsprong van beyond, beyond. En als we denken te weten wat de oorsprong is, dan is er weer een nieuwe laag bewust-zijn te openen die nog meer omvattendheid brengt. Het is dus een verrassing wat er zich precies zal voltrekken.

Diepte van wanhoop

Het tweede beeld geeft de oplossing aan van 11de graad van Schorpioen: ‘Een bijna verdronken man wordt gered en naar de wachtende menigte teruggebracht.’*7 Allereerst kan er pas een redding plaatsvinden als er eerst wordt onderkend dat er een probleem is. Daarom hebben veel mensen diepe wanhoop ervaren de afgelopen maanden, zodat de diepte van problemen die afgescheidenheid in de dualiteit worden veroorzaakt, konden worden bepaald. *12 Het is een soort oproepende kracht om de integratie van losse delen met de heelheid tot stand te kunnen brengen bij de afgescheiden delen in ons die macht en onmacht niet los kunnen laten. In de nieuwe energie kunnen oude blokkades eenvoudiger worden losgelaten en geïntegreerd. Als er zeer beschadigde persoonlijkheidsdelen zijn, die zich uiten in depressie, MPS, schizofrenie enzovoort of diepe wanhoop, controle, dwangmatigheden en angst, dan is er een diepere overgave nodig om de heelheid binnen te kunnen laten. Een diepere overgave ontstaat door te onderkennen dat het zo niet langer kan en aanwezig te blijven bij de wanhoop. En tegelijkertijd de situatie over te geven en daardoor interventie toe te staan vanuit de godsvonk, vanuit het zijn. *19 De godsvonk, ( heilige ) geest gaat integreren in de stof, in de afgescheidenheid. Het is ook heel goed mogelijk dat op een later tijdstip, bijvoorbeeld tijdens de Ster-tetraëder van 26 augustus de integratie plotseling een feit is, door eerdere overgave. De tijd zal het ons leren.

Flower of Life veredelt staal 25 cm in mijn praktijk te koop, bel of mail voor info en een afspraak

Onderlinge betrokkenheid

Het beeld van de reddingsactie laat ook een groepsverantwoordelijkheid zien. In de nieuwe tijd van het Watermantijdperk is er ook een vanzelfsprekende groepsverantwoordelijkheid. Er kan een groter gevoel van veiligheid ontstaan als je weet dat alle deelnemers van de groep betrokken zijn bij de creatie van de totale groep en ook een onderlinge betrokkenheid hebben.

*13 Als ieder vanuit de eigen autonomie zichzelf leiding geeft en we gelijkwaardig scheppen vanuit betrokkenheid dan ontstaan er nieuwe vormen. Er mag best een basisstructuur zijn, maar we gaan de komende jaren nieuwe vormen ontdekken van bestuur. En vernieuwing in structuren en in de manier waarop wij scheppen /creëren en hoe wij groepsverantwoordelijkheid nemen. *21

Zetel van bewustzijn

De vernieuwing van de twee Ster-tetraëders richt zich nu op het samenkomen van twee scheppingen, die van de stof en de ( heilige ) geest ( Monade/godsvonk ). *17 Uiteindelijk zijn deze twee componenten het enige substantiële in ons bestaan. De rest wat er voorkomt uit het samengaan is de reis, het spel, ‘verhaal’, bewustzijn van, verstand, ziel, Hoger Zelf Multi- dimensionaliteit, focus, de kapstok. In het samen gaan van deze twee scheppingen van geest en stof, zijn wij als mens vanuit ons bewustzijn in het grote spel aan het ervaren. De verbinding die stof en geest aangaan in ons als mens ondergaat nu een vernieuwing. Sommigen ervaren het nog dieper integreren in de stof /lichaam, het DNA ( parameters van bewustzijn ) nog dieper in de stof brengen of de stof nog dieper laten opgaan in de geest. De materie gaat open op nieuwe lagen. *19 Andere ervaren weer enorme energiestromen en integratie vanuit beyond, beyond ( het onbenoembare ). Het is maar net waar jouw zetel van bewust-zijn ligt. Waar leg jij je focus van je bewust-zijn. We kunnen kiezen voor begrenzing of oneindigheid in het creëren van onze eigen schepping. Bewustzijnsverruiming is oneindig.

Onmacht over het lichaam

Er is dus nog een andere factor belangrijk in deze integratie. Doordat stof een van de twee componenten is van integratie, is het lichaam zeker een factor in het geheel. Doordat wij inmiddels heel ver verwijderd zijn van het samenleven met de natuur, is ons lichaam soms niet meer zo gezond. Dan kan het zijn dat er macht en onmacht is over het lichaam, het stoffelijke. *16 Het kan dan zijn dat het niet lukt om de godsvonk te ankeren in het lichaam, omdat er problemen zijn op lichamelijk niveau. Vele ervaren lichamelijke klachten in het hoofd of in de benen, met klachten als enorme duizeligheid, pijn in de benen of andere aardingsproblemen. Maar ook kunnen veel mensen niet of nauwelijks meer slapen of kunnen niet in een diepere staat van slaap komen. ‘Uiteindelijk!’ is dit ook een kwestie van wat je aanneemt als jouw waarheid, waar jij je mee identificeert. *18 We kunnen razendsnel ook lichamelijke problemen omzetten. Maar het is zoals het is, je kan maar één stap tegelijk nemen in acceptatie hoe het is en steeds een stukje meer integreren. We zijn nu waar we zijn in onze evolutie als mens, eerst moet er een diepere integratie plaatsvinden tussen bewustzijn en stof ( lichaam ). De dichtheid in de stof mag zich verder openen. *19

Voeding

Het is tegenwoordig heel gewoon om voedsel tot ons te nemen met synthetische stoffen ( o.a. E-nummers ). Alle synthetische stoffen en vervuiling die we in ons lichaam hebben, blokkeren of verstoren vaak de integratie van signaalstoffen zoals serotonine in de receptoren van de cellen. Het gaat hier om het epi-genetisch niveau in ons lichaam. Dit is het genetische materiaal in ons wat niet vast is, maar veranderlijk. Stimulerende middelen zoals cafeïne brengen de signaalstoffen ook uit evenwicht. Signaalstoffen zijn besturingsstofjes van het bewustzijn. Door het nuttigen van gluten, melkproducten en soja lijken de receptoren die de signaalstoffen moeten ontvangen vervuild te zijn en voor een groot deel niet meer te functioneren. *15 Er zijn nu plotseling veel mensen die deze stoffen niet meer verdragen. Stress is waarschijnlijk de grootste boosdoener. Onderzoek toont aan dat na een burn-out zo’n 80% van de receptoren niet meer functioneren. Dit probleem van receptoren en signaalstoffen schijnt ook een belangrijke oorzaak te zijn van vele ( chronische ) ziektes.

Hoge trilling, andere voeding

Bij integratie van hoge trillingen zijn enzymen uit vers voedsel van groot belang, daarom schakelen steeds meer mensen over naar rawfood. Kijk hier wel een beetje mee uit, want niet ieder darmsysteem kan snel of helemaal omschakelen naar rauw voedsel. In deze tijd worden we massaal geïnspireerd om anders te gaan eten. We gaan eten wat bij je past, wat werkelijk voedt. *18 Het lijkt erop dat leven vanuit een hogere trilling en met het meer en meer kristallijn worden, ons lichaam andere wensen heeft. Ik heb een vermoeden dat dit een tijdelijk iets is om de schade van leven in de dualiteit te herstellen. Als we later weer in evenwicht zijn kunnen we waarschijnlijk weer van alles eten.

Integratie

De energieën van de Ster-tetraëder van augustus worden stevig in beweging gebracht door een astrologisch groot vierkant. De spanning die dit vierkant veroorzaakt zorgt er voor dat de water- en aardedriehoek ook geïntegreerd moeten worden. Dit betekent dat innerlijke vervulling en deze praktisch, concreet in de vorm zetten samenkomen. Dit samenkomen komt tot stand door open te zijn voor spontane vernieuwing, liefde en diepe vrede met hoe het is. Zachte waarneming van wat rechtvaardig is, zet oude machtsstructuren in jezelf en in de wereld om je heen in beweging. De oude vorm moet wel worden gezien, zodat er liefde en vernieuwing naar toe kan stromen en er nieuwe vormen kunnen ontstaan die meer vervullen. *10

Actieve vrede

In de eerste Ster-tetraëder van juli 2013 is er spanning over vernieuwing en vrijheid in handelen. In de tweede Ster-tetraëder is er een toevoeging van Venus in Weegschaal; de vrouwelijke zijnskracht, liefde, vrede, stilte, leegte. Samen brengen Uranus en Venus het totaal in de Ster-tetraëder in balans en worden zij een aanjager voor integratie van inhoud en vorm, authenticiteit, actie en stilte. *10 Geest en stof integreren dieper zodat de grootste dichtheid zich kan openen voor het nieuwe. *19 De strijd om nieuwe manieren van het gebruik van ons bewustzijn en lichaam /materie toe te laten, maakt plaats voor actieve vrede en het gewoon ontstaan van nieuwe vormen. Daar is vertrouwen en betrokkenheid met het geheel en heelheid voor nodig. *14 Daardoor kan het innerlijke zijn praktisch door gaan stromen in het leven. Niet zoals we gewend zijn met horten en stoten vanuit dualiteit /polariteit maar vanuit heelheid zonder polariteit. Dit is pas het begin van ons nieuwe avontuur als schepper, waarin de kunst van materialiseren en de-materialiseren tot de mogelijkheden behoort. *19 Hoe dit er allemaal praktisch uit gaat zien mogen we de komende tijd gaan ontdekken en scheppen.

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Gepubliceerd augustus 2013 Pan Holland

Bronvermelding en verwijzingen:

Bij artikel ‘Ster-tetraëder van actieve vrede’. Over de tweede Ster-tetraëder van augustus 2013 en de twee Ster-tetraëders samen.

Geschreven door Manuela van der Knaap, www.inzichten.com

De beschrijving in dit artikel is vooral voor de Ster-tetraëder van augustus 2013. Als het gaat over de eerste Ster-tetraëder van juli dan staat dit erbij. Staat er niets bij dan gaat het dus over de augustus Ster-tetraëder.

 • *1 Horoscoop 25 /26 augustus 2013. Astrologische huizen niet meenemen is een window van een paar uur door Maan die het gat dicht maakt. Sextiel tussen Jupiter en Zon-Mercurius officieel te groot (4 graden orb)
 • *2 1ste ster. Zon vierkant Saturnus en Maan.
 • *2a 1ste ster Uranus vierkant Zwarte Maan, zwarte Zon, Jupiter, Mars en Mercurius in Kreeft en vierkant Priapus, Pluto en Diamant in Steenbok.
 • *3 Juli-augustus nummer van tijdschrift Spiegelbeeld. www.spiegelbeeld.nl
 • *4
 • *5 1ste ster: Mercurius, zwarte Maan, Zwarte Zon, Mars en Jupiter in Kreeft, driehoek Noordelijke Maansknoop conjunct Saturnus in Schorpioen, driehoek Neptunus conjunct Cheiron in Vissen. 2de ster: Zwarte Maan, Zwarte Zon, Jupiter en Mars in Kreeft, driehoek Noordelijke Maansknoop conjunct Saturnus in Schorpioen, driehoek Cheiron conjunct Neptunus in Vissen. Mars doet ook nog mee in de Ster-tetraëder omdat er een conjunctie is van iets meer dan 8 graden met de gecorrigeerde zwarte Maan. Als je de zwarte Maan niet erkent als kosmische speler in het geheel, dan is Mars ongeaspekteerd. In de eerste ster doet Neptunus mee, in de tweede ster Cheiron. Door de conjunctie van Neptunus en Cheiron werken zij als één door in de Ster-tetraëder.
 • *6 Zwarte Maan conjunct zwarte Zon, Jupiter en Mars in Kreeft = vervulling, inhoud, zorg vanuit de Bron. Oppositie priapus in Steenbok conjunct Pluto. Als je in het overlevingsmechanisme van Priapus terecht komt dan wordt de kosmische Kreeftkracht geblokkeerd met macht en onmacht (Pluto). Ook Saturnus in een receptie met Pluto, ervaar je dan als geblokkeerd.
 • *7 Zie uitleg van het beeld dat hoort bij de gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop 11de graad Schorpioen. Afbeeldingen uit boek Koppejan ISBN 90-202-1670-8 ‘Beeldengids van de dierenriem’ .
 • *8 De Noordelijke Maansknoop in de 12de graad Schorpioen en de gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop in de 11de graad van Schorpioen. De niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop in de horoscoop geeft aan wat er zich van binnen afspeelt. De gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop laat zien wat zich wil ontvouwen in de wereld. Afbeeldingen uit boek Koppejan ISBN 90-202-1670-8 ‘Beeldengids van de dierenriem’.
 • *9 2de Ster-tetraëder: Waterdriehoek: Zwarte Maan, Zwarte Zon, Jupiter en Mars in Kreeft, driehoek Noordelijke Maansknoop conjunct Saturnus in Schorpioen, driehoek Cheiron conjunct Neptunus in Vissen. Mars doet ook nog mee in de Ster-tetraëder omdat er een conjunctie is van ietsjes meer van 8 graden met de gecorrigeerde zwarte Maan. Als je de zwarte Maan niet erkent als kosmische speler in het geheel, dan is Mars ongeaspekteerd. In de eerste ster is de orb met Neptunus het kleinst, in de tweede ster is het Cheiron. Door de conjunctie van Neptunus en Cheiron werken zij als een kracht door in de Ster-tetraëder. De sextiel van de Zon met Jupiter is heel ruim 10 graden. De Zon maakt een iets meer dan 5 graden orb met de Zwarte Maan. Voor het erkennen van deze hele Ster-tetraëder is het dus steeds van belang welke kosmische punten en hemellichamen je erkent en of daarmee deze ster wel of geen kracht wordt toegekend. Aarde driehoek; Priapus conjunct Pluto en Diamant in Steenbok, driehoek Maan conjunct Zuiderlijke Maansknoop in Stier, driehoek Zon conjunct Mercurius in Maagd.
 • *10 De aarde- en water driehoek zijn beide verbonden met een groot vierkant (molen) Zwarte Zon en Jupiter, (conjunct zwarte Maan en Mars) in Kreeft vierkant Venus in Weegschaal, vierkant Pluto (conjunct Priapus en diamant)in Steenbok, vierkant Uranus in Ram. Op kosmisch niveau worden vierkanten juist activators.
 • *11 Venus staat in Maagd in de eerste Ster-tetraëder , in de tweede staat Venus in Weegschaal vierkant Jupiter, zwarte Maan en Zon en Mars in Kreeft en vierkant Priapus, diamant en Pluto in Steenbok. Oppositie Uranus in Ram. De Zon staat in de eerste Ster-tetraëder vierkant Saturnus in Schorpioen en vierkant Maan in Stier. In de tweede Ster-tetraëder staat de Zon in de Ster-tetraëder in Maagd conjunct Mercurius. De ervaring leert dat in een Twin-star nu juist de planeten die wisselen de hoofdthema’s aangeven.
 • *12 tweede Ster-tetraëder Zon conjunct Mercurius in Maagd oppositie Neptunus conjunct Cheiron in Vissen.
 • *13 Maan in Stier conjunct Zuiderlijke Maansknoop oppositie Saturnus conjunct Noordelijke Maansknoop in Schorpioen.
 • *14 Yod met Venus in Weegschaal op de apex, inconjunct Maan conjunct Zuiderlijke Maansknoop in Stier. Venus ook inconjunct met Cheiron conjunct neptunus. Maan en Zuiderlijke Maansknoop maken een sextiel met Cheiron en Neptunus in Vissen.
 • *15 Lucas Flamend heeft veel onderzoek gedaan naar receptoren en signaalstoffen en enzymen. www.exendo.be
 • *16 Zwarte Maan, zwarte Zon, Jupiter in Kreeft is kosmische voeding en Priapus in Steenbok conjunct Pluto en Diamant geeft in overleving macht en onmacht over het stoffelijke.
 • *17 De hoogste kosmische octaaf van zwarte Maan, zwarte Zon, Jupiter in Kreeft oppositie Priapus conjunct Diamant en Pluto in Steenbok, is het heel worden van de bron en de stof. Pluto maakt dat het moet. De Diamant trekt het naar het meest goddelijke stukje, het kristallisatiepunt van de schepping.
 • *18 Zon conjunct Mercurius in Maagd oppositie Neptunus conjunct Cheiron in Vissen, als onderdeel van de tweede Ster-tetraëder.
 • *19 Zwarte Maan, zwarte Zon, Jupiter in Kreeft is stroomt door Priapus in Steenbok conjunct Pluto en Diamant. De conjunctie tussen Pluto en de Diamant geeft een enorme druk in de afgescheidenheid, in de lagere trillingen. Het moet uitkristalliseren in authenticiteit. De integratie van de Bron (zwarte Zon) in de stof, het concrete (Diamant in steenbok). Het moet (pluto).
 • *20
 • *21 Saturnus in Schorpioen in receptie met Pluto in Steenbok. Pluto staat echter conjunct met priapus en Diamant. De Diamant is het hoogste kristallisatiepunt van de kosmische horoscoop. Hierin kristalliseert de energie van de godsvonk/ de wezensenergie van de zwarte Maan. De receptie van Pluto met Saturnus, trekt de energie van Saturnus naar een nieuw niveau. Saturnus staat in beide Ster-tetraëders in een groot waterdriehoek verbonden met zwarte Maan en zwarte Zon, waardoor een nieuw niveau van harmonie gevonden kan worden. Het grote vierkant van Uranus in Ram, Venus in Weegschaal en Zwarte Maan, Zwarte Zon, Jupiter, Mars in Kreeft en Priapus, Pluto en Diamant in Steenbok geeft de vernieuwing aan de Pluto receptie met Saturnus.

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD jun 2013: Scheppen in de nieuwe tijd
Maansverduistering 18 /19 oktober 2013

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Twin-star van actieve vrede

Plaats een reactie