Moeiteloos manifesteren

Totale Zonsverduistering van juli 2019

Geschreven door: Manuela van der Knaap

16,4 minuten leestijd

In dit artikel lees je over de eclipsen van juli 2019. Er is een totale Zonsverduistering op 2 juli en een gedeeltelijke Maansverduistering op 16 juli.

De totale Zonsverduistering wordt volledig besproken in dit artikel. Je kunt lezen in het eerste deel over maatschappelijke zaken die deze eclips in gang zet, zoals: veranderingen in de handel, met bijvoorbeeld een handelsoorlog of -boycot, Brexit, vernieuwingen in het financiële systeem, Duitse banken en de New York Stock Exchange. En ook de achtergrondinformatie over wat deze eclips raakt in de horoscopen van de betreffende landen en NYSE. Onderaan het artikel in het tweede deel lees je over het persoonlijke proces en wat deze eclips voor jou beschikbaar maakt. Het lijkt erop dat eindelijk onze manier van leven van binnenuit en het nieuwe leven dat draagt en voedt vaste vorm krijgt. Kijk je liever filmpjes? Dit artikel staat er vol mee. Ik wens je veel kijk- en leesplezier…

Praktische informatie

De totale Zonsverduistering van dinsdag 2 juli 2019 vindt plaats in de stille oceaan en op het continent van Zuid-Amerika en is daardoor in Europa niet zichtbaar. De top van de verduistering is rond 21:16 CET. De Maansverduistering van 16 juli 2019 is in Nederland en België voor een deel wel zichtbaar als een hap die uit de Maan is gehaald. Vanaf ongeveer 23:31 komt de Maan boven de horizon uit en dan is de maximale verduistering al bezig en de verduistering is afgerond rond 2:20 op 17 juli.

Totale Zonsverduistering kort

De beide eclipsen gaan over het vinden van de stroom van het moeiteloze leven en manifesteren. (noordelijke Maansknoop conjunct zwarte Zon, verduistering (Zon en Maan) of Venus in Kreeft.) Waarin de totale Zonsverduistering veranderingen kan aangeven in de financiën en het bouwen van een optimale basis voor jouw leven en voor het collectief als ook mogelijke veranderingen in het financiële systeem. Zonsverduisteringen werken door in het dagelijkse bewustzijn en deze krachten zien we dan ook meestal vrij snel na een verduistering ontvouwen.

Gedeeltelijke Maansverduistering kort

Deze Maansverduistering van juli 2019 is voorlopig de laatste Maansverduistering. De eerst volgende is pas weer op 26 mei 2021. Deze Maansverduistering van 16/17 juli 2019 gaat over vrije expressie van het Hart en vrouwelijke waarden en een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met de wereld, het belichamen en toelaten van magie in je leven. Het hoofd kan magie niet begrijpen en besturen, maar de ervaring is waar de magie ontstaat. Een Maansverduistering heeft een diepe werking in het onderbewuste van de mens en werkt daardoor meer indirect door naar de wereld. Je kunt de effecten van een Maansverduistering dus wel direct in jezelf ervaren, maar we zien pas later de effecten doorwerken in de wereld. De energie van de beide eclipsen is minimaal een half jaar werkzaam tot de volgende eclips op 26 december 2019 met een ringvormige Zonsverduistering.

Dit filmpje van Nemesis Maturity geeft alle praktische informatie over de eclipsen in juli 2019 en nog meer:

In dit artikel geef ik verder alleen informatie voor de totale Zonsverduistering, de informatie voor de gedeeltelijke Maansverduistering komt in een apart artikel rond half juli.

Totale Zonsverduistering 2 juli 2019

DEEL 1:

Maatschappelijke activiteiten

De totale Zonsverduistering is een onderdeel van een grotere cyclus van verduisteringen. Dit noemen we de Saros series. De serie waar deze verduistering een onderdeel van is, dat is de Sarosserie 3 Noord. Als een eclips van deze serie actief is, dan treden er situaties op met schokkend nieuws rondom kinderen, jongeren en handel die explosieve situaties kunnen ontketenen. Misschien gaat dit wel over nieuws rondom jeugdzorg of de situatie met de kinderen die als immigrant de Verenigde Staten in komen en nog steeds gescheiden worden van hun ouders. Situaties intense situaties rondom kinderen kan ook in je persoonlijke leven een rol spelen door deze eclips. (Boek over Saros series: Voorspellende astrologie in de praktijk van Bernadette Brady.)

Handel en Brexit

Deze eclips gaat ook over explosief nieuws rondom handel, mogelijke nieuwe ontwikkelingen met handelsoorlogen of een handelsboycot. Deze zijn in 2019 door President Trump van de Verenigde Staten geactiveerd. Ook de moeilijkheden die Groot Brittannië tegen komt rondom het loskomen van de Eurozone met Brexit kan explosieve situaties activeren. Alhoewel dit land bestuurlijk veel ervaring heeft met separatie, zoals van Ierland en de koloniën, maar deze hobbel is een flinke. In de andere situaties had Groot Brittannië de leiding en dit wordt nu bestuurlijk weer gepoogd om uit te stralen, maar nu is er een nog grotere bestuurlijk lichaam van Europa aan het roer en zal de situatie totaal anders uitwerken. Er is een transit van de zwarte Maan en deze gaat over Pluto in het 5de huis in Vissen in de horoscoop van Groot Brittannië. Dit betekent dat macht ontdaan wordt van haar oude vormen voor Groot Brittannië en niet meer op de oude manier gebruikt kan worden. Er moeten dus nieuwe vormen gevonden worden. Ook zien we dat het volk aan zet is ( noordelijke Maansknoop conjunct Maan in het 10de huis.) (Eclipsenfamilie midpunt Mercurius/Pluto.)

Filmpje met uitleg over de Brexit:

Financiële systeem

Ook het financiële systeem krijgt met deze eclips een nieuwe impuls. ( zwarte Maan in 2de huis in Waterman en Vissen. Uranus in Stier sextiel zonsverduistering.) De dieper liggende boodschap is het vinden van een meer universele manier van omgaan met waarden. Voor de maatschappij zullen waardesystemen het zwaar te verduren krijgen, waar deze niet verbonden zijn met levende universele waardesystemen waarin een mens kan bewegen, ademen en groeien. Dus zet het waardesysteem je klem en dat is bij ons het geldsysteem, dan werkt de zwarte Maan (Goddelijke stroom) uit als een slopende energie. Alles wat verbonden is met het universele kan meebewegen, al het andere is verstard en zet zaken vast en moet meebewegen met wat zich aandient, maar kan dat niet.

Pensioenen

Ik benoem een paar praktische voorbeelden van de veranderingen in het financiële systeem die al bezig zijn. Het kan hier gaan om het conflict in Europa dat de zuidelijke landen met hun mentaliteit geen aansluiting kunnen vinden met de landen in het Noorden van Europa, als het gaat om hun financiële achtergrond en erfgoed.Maar bijvoorbeeld ook de veranderingen rondom pensioenen die op lange termijn impact gaan hebben op de hele bevolking. Op Europees niveau wordt er gepraat over Europese oplossingen voor de pensioenen waar mogelijk de rijke landen de armere landen gaan ondersteunen inzake de pensioenen.

Blockchain

En wat gebeurt er allemaal rondom de cryptocurrency’s, ook wel blockchain money en in het Nederlands crytogeld genoemd. Dit is het alternatief voor het huidige financiële systeem. Grote spelers als Amazon en Google zijn hun eigen cryptocurrency gestart en openen daarmee de weg naar nieuwe mogelijkheden voor een misschien wel noodzakelijk alternatief financieel systeem. In het oude systeem worden we beheerst door bemiddelaars, maar in het Watermantijdperk ligt de macht weer bij het individu met gelijkwaardigheid, transparantie en samenwerking. Deze verandering is gaande. Het nieuwe systeem vraagt om transparantie en gelijkwaardige samenwerking op alle fronten, dus ook voor de huidige financiële wereld gaat deze ontwikkeling door. Deze eclips en de Saturnus met Pluto samenstand die haar grootste impact heeft in januari 2020,  dwingen deze veranderingen af. De blockchain technologie is ook toepasbaar om te voorkomen dat nieuwe systemen zoals bijvoorbeeld Airbnb, Uber, Google en Amazon opnieuw een systeem ontwikkelen waarmee ze iedereen kunnen uitmelken. In de blockchain ontwikkeling gaat de opbrengst naar de bron en blijft alles transparant en traceerbaar. Iedere blockchain blijft een unieke en op zichzelf staande waarden. Deze ontwikkeling van de blockchain en de nieuwe economie ontwikkelt zich in een razend tempo. In het TEDX filmpje wordt uitgelegd wat een blockchain is. (Zwarte Maan in Waterman en Vissen 2de huis oppositie Priapus in Leeuw en Maagd 8ste huis.)   

Deze TEDX video is van 2016, maar legt met inzicht over de achtergrond van de veranderingen heel goed uit wat die verandering in het systeem inhoudt: Gelijkwaardigheid, ook in rijkdom, samenwerking en vertrouwen door transparantie.

Positieve veranderingen

Het gaat om verandering. Dit kunnen ook verbeteringen zijn en hoeft niet gepaard te gaan met ellende, maar dus wel met verandering. Verandering biedt kansen. De energie van deze eclips stroomt naar een diepe vervulling door de Bronenergie, koestering en innerlijke verbinding die ontwikkeld wil worden. Dus geen ellende maar bevrijding en voeding is wat we kunnen verwachten. Mogelijk met wat opstootjes van het oude vastgeroeste systeem. (Noordelijke Maansknoop conjunct zwarte Zon en Zon en Maan (eclips nieuwe Maan) sextiel Uranus in Stier.)

Duitse banken

Ook de Duitse banken staan er niet zo best voor de laatste jaren (zie grafiek). De horoscoop van Duitsland laat zwaar weer zien voor het altijd zo ‘grundliche’ en stabiele Duitsland, het land dat tegenwoordig vaak het fundament legt voor andere landen in de wereld.Met Cheiron in het 2de huis in Boogschutter zijn eigen waarde en het vuur van ‘begeisterung’ gewond. Als deze wond actief is, en dat is deze de komende jaren, dan wordt het leven zwaar en men ziet geen toekomst. Er moeten nieuwe horizonten gevonden worden, een nieuwe basis en vooral voor het financiële systeem. Duitsland heeft met haar kernkwaliteit zwarte Maan in Ram 6de huis altijd een pioniers- en initiatierol gehad, maar dat krijgt zeer waarschijnlijk pijnlijke randjes de komende jaren. (Horoscoop Duitsland republiek 23 mei 1949 om 1703 MEZ Bonn)

Filmpje over de Deutsche Bank:

Artikel over Duitse banken: https://marketupdate.nl/nieuws/economie/grafiek-de-neergang-van-de-duitse-bankensector/

New York Stock Exchange

Deze eclips valt ook op de kosmische wond Cheiron van de New York Stock Exchange. ( 9,29 Kreeft volgens ‘ The book of World Horoscopes‘). Cheiron in Kreeft is verbonden met voeding, familie, inhoud en gevoel. Er zijn vele oogsten mislukt door extreem weer in de Verenigde Staten en dit gaat dit najaar een tekort geven aan grondstoffen en voeding. Daar gaat de New York Stock Exchange ook een rol in spelen in het opdrijven van de voedselprijzen, waarschijnlijk met iets wat het niet kan opvangen, vermoed ik.

Afgedwongen verantwoordelijkheid

Deze horoscoop van de Zonsverduistering geeft veranderingen aan van de basis van het leven. ‘Internet der dingen’ met het 5G netwerk en de andere bedreigingen voor het leven op Aarde zijn levensgroot zichtbaar. Het gaat in de basis om verschuivingen in het nemen van verantwoordelijkheid die ons kan bevrijden uit een systeem dat de mensheid nu door afhankelijkheid klem zet. Het leven zelf zal de uitbuiting zichtbaar maken en de verantwoordelijkheid afdwingen. En dan gaat het om verantwoordelijkheid voor elkaar nemen en het geheel met oplossingen die wereldwijd zullen worden toegepast. Net zoals verantwoordelijkheid voor de grote milieu rampen die er dreigen met bijvoorbeeld de plastic soep. Verantwoordelijkheid nemen en oplossingen vinden kan best nog een flinke hobbel zijn die we nog moeten nemen, maar deze energie van de Zonsverduistering die een imprint maakt voor een langere tijd, laat zien dat er grotere krachten aan het werk zijn, die de Bron energie weer aan het roer brengen in het leven. (Zwarte Maan in Waterman en Vissen 2de huis en Noordelijke Maansknoop in Kreeft conjunct zwarte Zon en Zon en Maan (eclips).)

DEEL II

Het persoonlijke proces

De voedende verbinding

De eclips valt samen met de zwarte Zon ( 1,5graad orb. ) en de noordelijke Maansknoop in het 7de huis. In normaal Nederlands betekent dit dat er behoefte is om voedende verbindingen aan te gaan en om werkelijk verbonden te zijn van binnenwereld tot binnenwereld. Ook is er een verlangen naar koestering van de Bron, het gevoed worden en dat alles zich manifesteert in eenvoud en wordt gedragen door de Bron. Voor veel mensen begint nu eindelijk te stromen waar ze al jaren naar toe gewerkt hebben en waardoor het leven eenvoudiger en aangenamer kan worden. Eindelijk leven en de verbinding in gaan vanuit wat je van binnen beweegt en voedt. Dat alles lijkt nu dus in een stroomversnelling te komen.

Hardheid en stress

De hardheid naar jezelf van het dragen van te grote verantwoordelijkheden kan nu gemakkelijker worden losgelaten. (zuidelijke Maansknoop in het 1ste huis conjunct Saturnus, Pluto en Diamant.) Het universum stroomt met ons mee naar verbindingen die ons wel voeden en koesteren. Hierdoor vloeit ook oude opgehoopte spanning uit het lichaam, het hoofd, de nek en schouders willen ontladen worden.

Pijn in nek, schouders en hoofd

Dit proces is al een paar maanden bezig.Er is een uitlijning bezig van de verticale lijn van ons lichaam. Ons hoofd is door onze manier van leven voor het lichaam is komen te staan en kan tijdens deze uitlijning pijnlijk en verkrampt aanvoelen, samen met schouders en de nek. Praktisch gezien staat het hoofd niet in lijn met het lichaam en misschien wel door het vele voorover zitten met de tablet, een boek en het werken op een laptop. Mogelijk speelt dit een rol in deze verkramping, maar ook een te grote gerichtheid naar de wereld buiten je maakt dat het hoofd niet in lijn staat met de rest van het lichaam. Als het hoofd nog te veel de leiding neemt, vooruit loopt op alles vanuit controle, dan kunnen de hersenen niet makkelijk shiften van verstand naar bewustzijn. (Gecorrigeerde zwarte Maan in  Waterman en werkelijk zwarte Maan in Vissen.)

Verstand en ego

Het verschil tussen verstand en bewustzijn is controle en in het NU zijn. Ons verstanddat wordt bestuurd door het ego, wil alles controleren. Vanuit het bewustzijn nemen we veel meer beschouwend waar en kan een situatie zich ontvouwen in nieuwe vormen. Vanuit het ego en het verstand werken we te hard. Als je verbonden bent met je bewustzijn en de universele stroom van het leven, dan ontvouwt het leven zichzelf.

Loslaten van tijd

De oplossing ontstaat en komt naar je toe, maar vaak minder snel dan je zou willen. Het universele leven heeft een andere stroom en tijd voor alles. Wij jakkeren en jagen, zeker in Nederland, overal dwars doorheen, alle ballen hooghoudend. Daarin is dus het loslaten van tijd ook een factor. Tijd is niet iets wat lineair is, maar verbonden met de innerlijke ervaring. Je kunt je vast wel een ervaring herinneren waarin de tijd stil leek te staan of juist ongelofelijk snel voorbij ging. Vanuit het jakkeren en jagen zetten we onszelf gevangen in de tijd.

Universele tijd

Door verbinding te maken met je eigen natuurlijke tijd maak je contact met de universele tijd, zoals tijd bedoeld is. In de universele tijd kun je niet meer doen dan wat er op een gezonde manier vanuit jou kan stromen. Die verbinding zijn we ongelofelijk verloren en je moet ontzettend sterk zijn, onvoorwaardelijk voor jezelf kiezen en moedig zijn om deze gevangenis van tijd los te laten. Deze moed en het kiezen voor jezelf is nu precies de sleutel om in de andere universele stroom te komen (Cheiron in Ram). Ik gun je zo deze ervaring <3.

Nieuwe basis van het leven

Kortom deze eclips kan je een nieuwe basis aanleveren voor je leven, waarin bewustzijn en energie op een natuurlijke manier kan stromen. Daarin bevestigt de stroom zichzelf met synchroniciteit en word je daarna gedragen door de stroom van het leven. In deze stroom wordt jouw werkelijke waarde zichtbaar en keer op keer bevestigd. (Zwarte Maan in Waterman en Vissen in het 2de huis.)

Terugval

Mijn eigen ervaringen en wat ik om mij heen zie hebben mij geleerd dat het niet zo is dat als je eenmaal deze universele stroom van het leven hebt gevonden in jezelf, dat deze continu blijft stromen. Je valt af en toe, en soms heel vaak 😉 , terug in de oude patronen. In de aanloop naar deze totale Zonsverduistering was de werking al actief en de druk om los te laten, te transformeren heeft zich al opgebouwd. Het kan zijn dat er veel onrust is en mogelijk ook slecht slapen omdat er zoveel op diepe onderbewuste lagen wordt gezuiverd, losgelaten en opgeruimd.Het overlevingsmechanisme van deze eclips is dat je gedurende de dag in gevecht bent met het ego en dat het voelt alsof het leven en je bestaan bestaat uit losse uit elkaar gevallen stukjes, die je in een ordening wil krijgen, maar wat niet lukt. Er is tijd te kort en je bent een slaaf van alles wat er gedaan moet worden. (Overlevingsmechanisme Priapus in Leeuw en Maagd 8ste huis.) Dan ben je je niet bewust van je eigen onbewuste gedrag. Het leven wordt dan een gevecht en danis er hardheid en zijn er oordelen en kritiek naar jezelf en anderen. Door te voelen wat er leeft in jezelf, door stil te staan en te voelen wat het is dat je werkelijk zou willen ont-moeten, stroomt de voeding van de Bron terug in je leven. (Zwarte Zon conjunct noordelijke Maansknoop en Zon en Maan/eclips 7de huis.)

Ondersteuning met voeding

De transformatie die deze eclips in beweging zet in het onderbewuste is groot. Het is een grote zuivering en reorganisatie van krachten die in het onderbewuste gaande is. Daar gaat veel energie naar toe, die je dus minder ter beschikking hebt voor andere activiteiten. Je kunt dit proces ondersteunen door regelmatig rust te nemen en veel groente, vers, licht verteerbaar en zuiver te eten of een natuurlijke reinigings- of vastenkuur te doen. Voeding die belastend is, kan in deze fase van het transformatie proces extra snel problemen veroorzaken. Vervang dus bijvoorbeeld suiker, gluten en zuivel voor gezondere alternatieven.

De nieuwe stroom van het leven

De nieuwe basis van het leven in eenheid die zich nu aan het vormen is, dat is er een die voedend is en gebaseerd op bewustzijn en de universele stroom van het leven.Al een paar maanden zijn er nieuwe lagen van de Godsvonk, onze Wezensessentie,waar dat mogelijk is aan het indalen in ons bewustzijn en lichaam.

Wezensessentie van de Aarde

Als deze integratie niet kan doorstromen, dan kun je enorme druk ervaren in je lichaam. Vooral het onderlichaam. Als deze zachte energie van het multi-dimensionale Zelf wel kan indalen en steeds dieper in het lichaam komt, dan wordt het kosmisch Hart wakker (bolletje op het middenrif). Dit kosmische Hart kan dan in iedere cel uitstromen. Pas dan komt de instinctieve intense warme oerstroom van het Wezen van de Aarde omhoog het lichaam in. Deze kracht is onvoorwaardelijk verbonden met jou en deze instinctieve kracht beschermt je onvoorwaardelijk.

Integreren met onvoorwaardelijkheid

Dieren zijn nog in verbinding met deze instinctieve kracht. Die weten wanneer er iets niet klopt. Wij hebben toen we in de dualiteit van de Matrix kwamen deze kracht losgelaten en toen zijn we in vele fragmenten uit elkaar gevallen en ontstond het onderbewuste, de illusie van de afscheiding en dualiteit. Deze grote omvattende velden van de Bron en de Aarde integreren nu op nieuwe niveaus in ons nieuwe energielichaam. Dit is allemaal aan het ontstaan en ontwikkelt zich van binnenuit. Het enige wat nodig is, dat is aanwezig zijn bij jezelf en je lichaam, vanuit oordeelloosheid en onvoorwaardelijkheid.Dat betekent dat je in het hier en nu alles er laat zijn. Je mooie en je minder mooie eigenschappen. Pas dan kan er eenheid zijn en laat dat wat zich afgescheiden heeft zich weer kennen, komt het diepere inzicht en kun je het liefhebben en integreren.

Als deze twee stromen van kosmos en Aarde zich in jou ontmoeten, versmelten ze en kun je veel gemakkelijker in de verticale verbinding met de Bron en Aarde blijven, gevoed en bij jezelf. De horizontale verbinding is er dan van uit het kosmische multi-dimensionale Hart.

Heb het goed…

© Manuela van der Knaap

Deel deze post op social media

Vrede, verbinding en zorgzaamheid
Magie van het Hart

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Moeiteloos manifesteren

Plaats een reactie