Frisse daadkracht en vrijheid

Volle SuperMaan in Weegschaal van 8 april 2020

Geschreven door: Manuela van der Knaap

9,8 minuten leestijd

We leven in een super bijzondere tijd, midden in het brandpunt van de nieuwe wereld die nu aan het ontstaan is. Deze volle Maan van woensdag 9 april 2020 in Weegschaal is opnieuw een bijzondere SuperMaan en daardoor 10% groter dan normaal. Hierdoor zijn de werking en integratie van energieën op dit moment extra krachtig. Door het wegvallen van de normale gang van zaken vallen veel mensen in een gat en komen ze niet meer tot actie. In dit artikel lees je wat je kunt doen om hier uit te komen en de stroom van vrijheid en frisse nieuwe daadkracht te vinden die nu voor ons beschikbaar is en nieuwe paden opent in je leven. Opgeblazen macht, manipulatie en controle worden extreem zichtbaar op dit moment zodat ze kunnen worden omgezet, misschien wel door schokkend nieuws en een beerput die opengaat. We staan nu aan de basis van een nieuw financieel systeem en daarin speelt deze volle SuperMaan een belangrijke rol. Ik nodig je uit om hierover meer te lezen in dit inzicht gevende artikel.

Intens moe zijn

Deze volle SuperMaan van woensdag 9 april 2020 in Weegschaal is opnieuw een bijzondere. Mensen zijn uit hun gewone doen door de situatie rondom het coronavirus. De rust waartoe velen gedwongen zijn, maakt dat men eindelijk gaat voelen wat er is. Dat is voor velen intense moeheid, die eindelijk vrijkomt na jarenlang doordenderen in de waan van de dag. Als je deze moeheid negeert, dan veroorzaakt dit apathisch gedrag. Wanneer je dit moe zijn durf te toe te laten, dan komt daarna van binnenuit een oorspronkelijke stroom vrij van schone, nieuwsgierige, vrije en oorspronkelijke daadkracht. Dit is de diepere stroom van Bronenergie die nu ruimte krijgt. Een andere groep mensen schiet overigens in woede en geweld om frustratie te ontladen. Met woede is het van belang om de frustratie te durven voelen, waardoor de innerlijke oorzaak van de woede en het geweld zichtbaar wordt. (Priapus in Weegschaal 8ste huis. Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon, maakt dat vanuit overleving de Zon, verbonden met de identiteit, niet gevonden kan worden.)

Gebrek aan daadkracht

De huidige energie vraagt om daadkracht en een diep IK-besef. Opkomen voor jezelf en voelen dat je jezelf mag zijn en mag genieten van ieder moment alsof je het voor het eerst beleeft. Mensen zijn verward en uit hun comfortabele tredmolen. Daardoor is er weinig support van bestaande structuren en is het heel makkelijk om te verdwijnen in het grote niets doen. Men verdwijnt dan in een soort van apathisch, willoos gedrag dat richting slachtofferschap gaat. Dat is het overlevingsmechanisme van dit moment waar we mee in contact komen in onszelf. We mogen deze slaafse laag in onszelf weer verbinden met onze oorspronkelijke frisse daadkracht. Dit is een schone, blije en vrolijke mannelijke kracht in ieder van ons. (Priapus in Weegschaal 8ste huis. Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon, maakt dat vanuit overleving de Zon, verbonden met de identiteit, niet gevonden kan worden.)

Weten wat je waard bent

Er is een nieuwe Stargate opengegaan in hun universum, in het zonnestelsel en in het nieuwe energielichaam bij de voorlopers. Al vanaf de volle Maan van 9 maart 2020 vormt zich een prachtige ster van licht in ons multidimensionale energieveld. Dit verankert nieuwe lagen van het aardse- en het kosmische bewustzijn in ons kosmische Hart (bolletje op het middenrif) en daarmee in ons nieuwe energielichaam. Dit kan ongemak geven, zoals bijvoorbeeld rillerig zijn, kippenvel dat over het lichaam heen trekt en hoofdpijnen (ook boven het hoofd in het energielichaam). Maar deze nieuwe verankeringen en integraties van enorme hoogfrequente multidimensionale delen van jouw bewustzijn, geven ons meer stevigheid in de verticale Aarde-Bron verbinding. Daardoor kun je veel gemakkelijker bij jezelf blijven, in verbinding met je autonome kracht en multidimensionale zelfbewustzijn. Daardoor sta je op je eigen grond en weet je wat je waard bent. (Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon oppositie Priapus in Weegschaal 8ste huis. Zwarte Zon in Kreeft in het 6de huis oppositie Diamant in het 12de huis in Steenbok.)

Multidimensionale persoonlijkheid

Voor ons innerlijke proces openen er weer nieuwe lagen van het multidimensionale energielichaam. Tijdens de laatste extra webinars van de afgelopen weken hebben we mogen ervaren dat het multidimensionale energielichaam een persoonlijkheid kreeg op Aarde, een individuele aanwezigheid, concreet in het nieuwe energielichaam en zeer fysiek voelbaar, geaard in het lichaam. Dit proces is nog aan het ontvouwen en dus nog niet afgerond. De horoscoop van de volle Maan in Weegschaal van 8 april 2020 laat dat ook zien. Deze volle Maan laat zien dat we onze Multidimensionale persoonlijkheid nu aarden op de heilige grond van de eigen binnenwereld. (Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon in Ram 2de huis.)

Op eigen grond komen

We hebben vanaf de val van Atlantis ook een val gemaakt de buitenwereld in en we zijn soms zelfs helemaal losgekomen van de binnenwereld. We zijn als het ware binnenstebuiten gekeerd. Velen staan inmiddels helemaal niet meer in verbinding met zichzelf en zijn daardoor een speelbal geworden van krachten buiten hen. Zij zijn als het ware geaard in de wereld buiten zichzelf, in het veld van de ander en daardoor niet in de eigen binnenwereld. Met dit huidige innerlijke proces is het mogelijk om weer je plek in te nemen op Aarde, in jouw binnenwereld. Er ontstaat dan een andere aarding, alsof je een stap terug doet en als het ware in je eigen veld stapt. Dan pas kan de oorspronkelijke kosmos-aarde verbinding van het bewustzijn weer optimaal stromen. Dan ben je weer verbonden met de universele waarden en wetten en kun je ook gaan leven volgens deze waarden. (Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon in Ram 2de huis oppositie Priapus in Weegschaal conjunct Maan in het 8ste huis.)

Wat is werkelijk van waarde ?

Voor het collectief is dit mogelijk een nieuw begin van een financieel systeem, verbonden met universele waarden. Universele waarden zijn verbonden met levende waarden die we kunnen ervaren in een interactie met alles wat leeft, zoals liefde, vrijheid, gezondheid en geluk. Deze corona-gekte brengt ons een diep besef van wat werkelijk van waarde is en daardoor kan de manier waarop we naar waarde kijken, compleet veranderen. Deze gezondheidscrisis zet weer even de puntjes op de i en toont ons de universele waarden van het leven. (Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon in Ram 2de huis.)

Financiële reset

Door de verordeningen van overheden door het coronavirus, waardoor velen bedrijven wereldwijd moesten sluiten, hangt er een enorme crisis van het huidige financiële systeem boven ons hoofd. Om snel te kunnen handelen is er voor sommige ondernemers een soort van basisinkomen van € 1500,- per maand in het leven geroepen en zijn er ook nog andere regelingen voor het bedrijfsleven. We zijn dus al een flink eind op weg met het invoeren van een soort van basisinkomen. Er moeten nieuwe wegen gevonden worden om het hoofd boven water te houden en daar is daadkracht en een frisse nieuwe kijk voor nodig van onze bestuurders. Deze beweging gaat iets nieuws in gang zetten voor het financiële systeem. Er worden nieuwe deuren en mogelijkheden geopend die zonder deze crisis niet zo snel voor mogelijk werden gehouden. Alles is in de war en daar komen weer nieuwe geniale invalshoeken uit die nu worden geboren. Informatie over de aanvraag van overheidssteun voor de coronacrisis (Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon in Ram 2de huis.)

Schokkend nieuws ?

Het behoort ook zeker tot de mogelijkheden dat de basiswaarden waar onze maatschappij en economie op rusten, een drastische vernieuwing te verduren krijgen, doordat ineens zichtbaar wordt wat de fundamenten zijn waarop deze zijn gebouwd. Als dit gebeurt dan komt dat doordat er ergens een beerput opengaat met een mogelijk confronterende waarheid. Dit kan zeer schokkend zijn voor de massa die blind vertrouwen had in de basiswaarden van onze maatschappelijke realiteit. Vernieuwing van onze basiswaarden en het economische systeem: de heilige koe van onze huidige wereld, is dan onvermijdelijk. (Uranus in Stier 3de huis vierkant Saturnus en Mars in Waterman 1ste huis. Zwarte Maan in Ram conjunct Cheiron en de Zon in Ram 2de huis oppositie Priapus in Weegschaal conjunct Maan in het 8ste huis.)

Opgeblazen arrogante macht

Een andere mogelijkheid is, dat de massa slachtoffer wordt van financieel gewin van zij die de macht hebben. De hele situatie rondom het coronavirus laat een enorme gelaagdheid zien van waarheid. We zien manipulatie die ook weer wordt gemanipuleerd; alle macht, manipulatie en misstanden worden nu zichtbaar, naast, door en over elkaar heen. Veel misstanden worden nu zichtbaar voor wie wil zien en daardoor worden veel mensen wakker. Jupiter staat exact samen met Pluto in Steenbok op 5 april 2020. Pluto regeert over macht en de samenstand met Jupiter blaast dit alles op naar enorme proporties, waardoor zichtbaar wordt, gecorrigeerd en geheeld kan worden wat uit evenwicht is. De astrologische samenstand van deze twee krachtpatsers staat op de ascendant van de horoscoop van deze volle SuperMaan van 8 april 2020. De ascendant is de poort naar de wereld en deze astrologische stand laat zien dat de opgeblazen arrogante macht enorm zichtbaar zal zijn. In ons persoonlijke leven, maar ook in de wereld om ons heen en in de huidige systemen. Klaar om gezien te worden, zodat het kan transformeren naar bevrijding. (Priapus in Weegschaal conjunct Maan in het 8ste huis. Pluto conjunct Jupiter conjunct Ascendant in Steenbok conjunct Saturnus en Mars in Waterman)

Frisse daadkracht

Dit alles zal leiden naar vrijheid en vraagt daadkracht van ons. De huidige ‘Goddelijke’ instroom zorgt dat we de wind in de rug hebben, als het gaat om bevrijding en het fris en daadkrachtig handelen vanuit universele waarden. De Bronenergie vraagt om frisse daadkracht en om nieuwe levende vormen en structuren uit te vinden in het moment, die spontaan ontstaan en die de kracht in je eigen brandpunt leggen. Dit is de energie van het IK, het brandpunt, van een gezond ego. Want de veranderingen beginnen in ons, in onze binnenwereld. De energie die enorm voelbaar wordt als deze energie stroomt, is die van vrijheid, een frisse vrolijkheid en lichtheid geïntegreerd tot in het stoffelijke lichaam. Dit proces is nog niet afgerond, maar nog bezig zich verder te ontvouwen. (Pluto conjunct Jupiter conjunct Ascendant in Steenbok conjunct Saturnus en Mars in Waterman. Zwarte Maan conjunct Cheiron en Zon in Ram 2de huis oppositie Priapus in Weegschaal conjunct Maan in het 8ste huis. Mars is Heer van de zwarte Maan en staat conjunct met Saturnus in Waterman.)

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Voor de geïnteresseerden:

**De eerstvolgende Online WEBINAR is op woensdagavond 8 april 2020 om 19:45 met de volle Maan. Om de grote veranderingen te ondersteunen en in lijn te blijven met de ascentie van de Aarde zijn er extra webinars gepland.

Je kunt je registreren met een link bij de betreffende datum. Met dit webinar openen we het nieuwe multidimensionale plasma energielichaam vanuit jouw eigen kosmische hart en laten dit steeds verder ontvouwen. Er is begeleiding tijdens het webinar om te ontspannen en van binnenuit in de onvoorwaardelijkheid te komen in rust en veiligheid met jezelf. Alles ontstaat en ontvouwt zich vanuit overgave en van binnenuit. Met de online activatie&meditatie versterken we ook het multidimensionale plasma energielichaam, waardoor je ook veel makkelijker het plasma fotonenlicht kunt ontvangen en kunt laten doorstromen. Je kunt dan juist de hogere frequenties en elektromagnetische verstoringen met meer gemak opvangen en omzetten naar bliss ervaringen. Je kunt ook tot rust komen en in jezelf zakken vanuit onvoorwaardelijkheid tijdens deze webinars, en er is heling door aanwezigheid en het openen van de onvoorwaardelijkheid van het kosmisch Hart en het nieuwe energielichaam . Vergeet niet dat de klok zaterdagnacht een uur vooruit gezet is, als je gaat deelnemen aan het webinar.

Deel deze post op social media

Heling van controle en stress
Stromen met de grote krachten

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Frisse daadkracht en vrijheid

Plaats een reactie