Overstijgen van tijd en ruimte

Nieuwe Maan in Weegschaal 16 oktober 2020

Geschreven door: Manuela van der Knaap

14,7 minuten leestijd

Deze nieuwe Maan in Weegschaal van vrijdag 16 oktober 2020, laat ons de processen zien voor de komende maand. In deze bijzondere tijd is er een nieuwe poort geopend die ruimte en tijd overstijgt. Deze 6de dimensie is bezig te integreren in ons en op Aarde. Daarover en wat dit nu voor jou persoonlijk kan betekenen, kun je lezen in dit artikel. De beleving van tijd is hierdoor ook veranderd en levert vreemde situaties op. Wat is het overstijgen van tijd en ruimte, wat houdt dat in? Er kunnen vreemde lichamelijke sensaties worden ervaren en vooral het Hart heeft het erg zwaar, met oude trauma’s die vrij kunnen komen. Op het wereldtoneel zien we rondom de coronacrisis dat er nieuw leiderschap ontstaat, dat werkelijk authentiek is en men gaat zonder belangen staan voor een open discussie en onderzoek in hun vakgebied. Ik wens je veel leesplezier…

Leegte

Er is een nieuwe poort opengegaan in ons rond de volle Maan van 1 oktober 2020, die tijd en ruimte overstijgt. De planeet Saturnus ging door een bijzondere initiatie en nieuwe lagen van deze kracht zijn vrijgekomen in ons en in het Wezen van de Aarde. De planeet Saturnus heerst over tijd en ruimte en daardoor gaan we op Aarde door een nieuwe ervaring heen van de 6de dimensie die zich aan het openen is ons en in de wereld. Tijdens mijn meditatie-webinar hebben we de integratie hiervan mogen ervaren. De leegte van de onvoorwaardelijkheid van het universum werd een ervaring van 6D (6de dimensie), toen dit nieuwe licht integreerde in het lichaam en de Aarde. Je kunt meer lezen over deze transitie van Saturnus en het proces hierachter, in mijn laatste volle Maan artikel: https://inzichten.com/doorbraak-voor-het-authentieke-zelf/

Nieuwe beleving van de tijd

De manifestatie van deze nieuwe dimensie is nog onderweg om concreet vorm te krijgen en vormt een nieuwe uitdaging. Tijd is minder vast en stabiel en laat vreemde sprongen zien. Soms duren 5 minuten een eeuwigheid en op een ander moment is er een halve middag voorbij in een oogwenk en ben je plotseling te laat voor je afspraak. De retrograde Mercurius in Schorpioen vanaf 14 oktober tot 3 november 2020 is daarin nog een extra factor die ons helpt beweging en beleving van tijd te transformeren. We mogen leren leven met deze nieuwe beleving van de tijd en ik vermoed dat er meer stabiliteit komt hierin, als we deze kracht beter leren doorgronden.

Respect en redelijkheid (verder lezen nieuwsbrief, Facebook en MeWe.)

Als je tijd en ruimte overstijgt in een belichaamd bewustzijn, dan ga je voorbij de beperkingen van harde confronterende grenzen en opent zich de kosmische octaaf van de planeet Saturnus. Dan zijn grenzen (en ook tijd) niet hard, maar flexibel, levend en wordt er van hart tot hart gecommuniceerd. Dan is er openheid en respect voor elkaar en elkaars grenzen vanuit alle redelijkheid en oprechte verbinding. Vanuit deze waarden zien we overal in de wereld mensen op het wereldtoneel komen, die gaan staan vanuit en voor deze waarden. Vreedzaam laten zij hun stem horen, ze gaan niet meer opzij en kunnen ook niet meer als complotdenker worden weggezet. Ze zijn werkelijk authentiek en gaan zonder belangen staan voor een open discussie en onderzoek in hun vakgebied. Zij belichamen authentieke autoriteit die zij hebben verworven in hun vakgebied en hebben een nieuwe vorm gevonden om zichzelf zichtbaar te maken als transparant, respectabel mens en authentieke autoriteit. (Saturnus conjunct Pluto, Jupiter en de Diamant in het 8ste huis in Steenbok vierkant nieuwe Maan conjunct Priapus in Weegschaal conjunct Mercurius in Schorpioen retrograde 6de huis oppositie zwarte Maan in Ram in het 11de huis conjunct Uranus in Stier in het 12de huis.)

Deze video laat mensen vanuit heel Europa zien, autoriteiten in hun vakgebied, die zijn opgestaan vanuit deze nieuwe waarden: https://youtu.be/dVZQCsvPvsM 

Pittige retrograde Mercurius periode

Vanaf 14 oktober tot aan 3 november gaat Mercurius retrograde lopen en dit terwijl deze planeet in Schorpioen staat. Dit betekent een hele pittige retrograde periode van Mercurius. Als Mercurius retrograde loopt, dan keert alles wat verbonden is met Mercurius zich naar binnen. Mercurius regeert over alles wat beweegt en met overdracht te maken heeft, zoals het verkeer, handel, communicatie, overdracht van informatie enzovoort. Een retrograde periode vraagt om intern, in je eigen omgeving of in jezelf, de situatie op orde te brengen. Als deze verbinding naar binnen met jezelf er niet is, dan lopen deze situaties vast. Als er controle is op de buitenwereld die op een manipulatieve manier verwoord wordt en er geen zelfreflectie is, dan ontstaan er met Mercurius in Schorpioen strubbelingen en niet zomaar strubbelingen. Dat kan diepgaande ellende betekenen. Deze kracht brengt namelijk transformatie in alle situaties waar Mercurius over regeert en als de transformatie niet kan stromen, maar situaties zijn vastgezet, dan komt er een terugslag van deze macht en controle. Dan keert deze kracht zich tegen je of tegen het bedrijf, bestuur of overheid die de situatie heeft gecreëerd en in standhoudt. Als je meebeweegt met deze retrograde Mercurius, dan is er openheid en bereidheid om te onderzoeken en dan kunnen er heel bijzondere situaties met wonderlijke uitkomsten ontstaan die je vooraf nooit had kunnen bedenken.  

Van overlevingsmechanisme naar transformatie

Het overlevingsmechanisme voor de komende maand laat ‘verbinding omdat het MOET’ nog even heel sterk voelen. De overheid legt nieuwe maatregelen op vanaf woensdag 14-10 met opnieuw een gedeeltelijke lockdown. Vanuit het huidige overlevingsmechanisme in Weegschaal legt men zich er weer bij neer, kiest men voor verbinding en harmonie en het ‘alleen samen krijgen we corona eronder’. Maar vanaf 23 oktober 2020 komt er een andere beweging op gang vanuit het overlevingsmechanisme in Schorpioen en ik verwacht dat er veel angst zal zijn en het harmonieus accepteren wat er nu is, zal dan tot het verleden behoren. Schaduwkanten van Schorpioen zullen dan onder onze aandacht komen, zoals angst, controle, verdeel en heers technieken, macht en onmacht, verzet en vechten tot je er dood bij neervalt. Je kunt deze krachten overstijgen door los te laten, dan komt er  diepe transformatie op gang en veranderingen naar wat je wel dient en leren we om transparant te zijn. Als je dit laatste kunt toelaten in jezelf dan is er juist een diep vertrouwen en word je geleid door je Hart om te bouwen aan een nieuw leven. Dit overlevingsmechanisme blijft tot half oktober 2021 actief. (Priapus in Weegschaal conjunct Zon en Maan in het 5de huis. Vanaf 23 oktober gaat de zwarte Maan door Stier lopen en is Priapus in Schorpioen aan de orde voor het overlevingsmechanisme.)

Nieuw leiderschap

Deze video laat een organisator aan het woord van de demonstratie op ‘Het Plein’ in Den Haag van afgelopen zondag 12 oktober 2020. We zien hoe vanuit respect voor elkaars standpunten de demonstratie vanuit voelbare diepe vrede, harmonie en redelijkheid kon worden gehouden. Er kon gezegd en uitgedragen worden wat naast het gewone reguliere nieuws ook gehoord mag worden. Werkelijk nieuw leiderschap is niet bang iets te verliezen, omdat alle belangen worden losgelaten en dan kunnen er wonderen ontstaan, vanuit vertrouwen en openheid naar de diepere waarheid, wat die ook moge zijn.

Over gisteravond….

Geplaatst door Mordechai Krispijn op Dinsdag 13 oktober 2020
Over link naar video op Facebook: Mordechai Krispijn geeft uitleg over wat er gebeurde tijdens deze demonstratie op zondagavond: https://www.facebook.com/mordechaiviruswaanzin/videos/172377934547732  (opname van de demonstratie door een deelnemer. De vrede en harmonie is heel goed voelbaar.: https://www.facebook.com/fruesink/videos/10221373723044574 )

(Diamant conjunct Jupiter en Pluto en Saturnus in het 8ste huis in Steenbok vierkant nieuwe Maan conjunct Priapus in Weegschaal in het 5de huis. Heer Venus in Maagd in het 5de huis driehoek Diamant, Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok 8ste huis.)

De weg naar zachtmoedigheid

Twee andere pijlers die noodzakelijk zijn om het zes-dimensionale nieuwe licht te kunnen ontvangen zijn authenticiteit en autonomie. Deze krachten vragen van ons om helemaal op de je eigen benen te staan, eigen verantwoordelijkheid te nemen, te begrenzen waar nodig en los te komen van angst. Pas dan kunnen we vanuit onze eigen kracht in verbinding zijn met elkaar, vanuit vrede en liefde en vertrouwen. Jij hebt waarschijnlijk de afgelopen tijd in je eigen leven ook deze beproevingen mogen doorstaan. Die was soms pijnlijk en gaf soms scheiding en loslaten van contacten, maar als de boodschap begrepen is, dan is er rust, diep weten en afwezigheid van angst voor je ondergang, want er zijn geen belangen, dus ben je ook niet bang om iets te verliezen. Dan kan er mededogen, zachtmoedigheid vanuit het hart, vrede en rust zijn in jouw bestaan. (Saturnus conjunct Pluto, Jupiter en de Diamant in het 8ste huis in Steenbok vierkant nieuwe Maan conjunct Priapus in Weegschaal oppositie zwarte Maan in Ram in het 11de huis conjunct Uranus in Stier in het 12de huis.)

Trauma’s van het Hart

De universele leegte van heelheid en onvoorwaardelijkheid is wat nodig is om dit in jouw persoonlijke realiteit toe te laten. Dus daarom is het heel goed mogelijk dat je deze vreemde leegte op dit moment ook heel sterk ervaart in je leven. Alles moet als het ware omschakelen en leren leven vanuit dit nieuwe licht, dat belichaamd wil worden. Alle lagen komen aan bod. Er komen misschien wel vanuit verschillende realiteiten (dimensies van jouw bestaan) trauma’s vrij die lagen te wachten om geheeld te worden. Had je stabiliteit in je leven en de manier waarop je verbinding maakte met de omgeving, dan kan dat evenwicht nu helemaal zoek zijn. Vooral het hart als centrum van het nieuwe belichaamde multi-dimensionale bewustzijn, heeft het zwaar. Diepe hartepijn en ook fysieke pijn in het hart kunnen aan de orde zijn om doorleefd of losgelaten te worden. Ook kunnen plotseling oude karmische ervaringen van gevangenschap van het Hart zich openbaren en door een versnelde heling en bevrijding heen gaan. Neem hartklachten wel serieus en bezoek je arts en/of therapeut als er hartklachten zijn, maar het kunnen dus ook energetische trauma’s zijn die vrijkomen uit het Hart. Het Hart kan ook intens moe zijn of helemaal geen geweld meer verdragen tijdens deze periode van heling. Dit is de bevrijding van het Hart waardoor je vanuit totale zachtmoedigheid, zonder geweld kunt bestaan. (Cheiron in Ram ongeaspekteerd in het 11de huis. Overleving van nieuwe Maan conjunct Priapus in Weegschaal. Venus is Heer van Priapus en staat driehoek met Saturnus, Pluto en Jupiter, Diamant in Steenbok 8ste huis, Priapus en de nieuwe Maan staan vierkant. Venus staat ook oppositie Neptunus in het 10de huis en asteroïde Nessus 9de huis in Vissen.)

Toelaten van Leegte

De integratie van het nieuwe licht die je de bevrijding brengt van de 6de dimensie, waardoor je tijd en ruimte overstijgt, vraagt om het toelaten van de absolute leegte. Dat is wat de beleving is van de waarachtige onvoorwaardelijkheid van het universele en de eenheid. Dit geeft een ervaring van totale leegte en heeft geen richting, geen agenda, geen doel, geen belangen, maar IS wat het IS. Dit licht kan alleen binnenkomen als er totale onvoorwaardelijkheid is naar jezelf. Dan mag alles er zijn; de eigenschappen die worden gezien als minder waardevol of destructief en ook de meest prachtige eigenschappen in een totale gelijkwaardigheid en acceptatie. Die acceptatie wordt vaak pas bereikt als er een diep verlies is ervaren of een totaal loslaten van het leven dat je leeft op weg naar het nieuwe vanuit het niet weten. Dan kun je werkelijk loslaten en is er uiteindelijk echte bevrijding, omdat het allemaal niets meer uitmaakt. En dan begint pas je echte waarachtige leven en komt jouw Wezensessentie aan het roer. (Saturnus conjunct Pluto, Jupiter en de Diamant in het 8ste huis in Steenbok.)

Overstijgen van ruimte

Laat deze leegte toe en dan kan de volgende laag van het DNA zich volledig gaan openbaren, waarin we ons bewustzijn kunnen gebruiken buiten ruimte en tijd als basis van onze realiteit. De belichaming is anders vanuit de 6de dimensie, waarin we tijd en ruimte gaan overstijgen. Het bewustzijn is veel minder individueel. Dit is het aspect van het overstijgen van de beleving van ruimte. We zijn in de Matrix zo gewend om een individu te zijn en van daar uit verbinding te maken met de wereld. Maar als we ruimte overstijgen, dan is je bewustzijn dus niet alleen hier, maar op meer plaatsen tegelijkertijd, als facet van jezelf.

Groepsbewustzijn

Als je met jouw bewustzijn de beleving van ruimte overstijgt, dan is er nog steeds individualiteit, jij blijft gewoon jezelf, maar er is eigenlijk een nieuw niveau van groepsbewustzijn. Je bent jezelf en tegelijkertijd buiten ruimte en tijd verbonden met de ander(en). Dit hebben sommigen ook mogen ervaren tijdens mijn laatste webinar van de volle Maan toen Saturnus door de transitie ging. Het is moeilijk om te bevatten, maar als je het ervaart, dan begrijp je waar ik het over heb. Dit alles wordt gedragen door het multi-dimensionale Hart als centrum van het nieuwe bewustzijn en daarom is er zoveel heling en oud trauma dat bevrijd wordt uit het Hart. (Zwarte Maan in Ram in het 11de huis conjunct Uranus in Stier in het 12de huis nieuwe Maan oppositie conjunct Priapus in Weegschaal.)

Vreemde lichamelijke sensaties

Op meerdere plaatsen tegelijkertijd zijn met je bewustzijn, is voor velen niet nieuw. Wat wel nieuw is, dat is dat je het nu ook vanuit celniveau kunt ervaren en dat voelt best vreemd aan. Voor het eerst wordt op Aarde de 6de dimensie belichaamd tot in deze diepe lagen van de stof en daar moet het even aan wennen. Je kunt hierdoor vreemde sensaties ervaren in het lichaam en bijzondere situaties. Iedereen heeft andere blokkades of omstandigheden die niet mee kunnen werken. Je kunt bijvoorbeeld totale eenheid op lichamelijk niveau ervaren met mensen waar je een band mee hebt en hun klachten of gemoedstoestand tijdelijk overnemen. Dit is tijdelijk van aard en heeft meestal te maken met de aarding die nog niet helemaal in orde is. Er moet met dit nieuwe zes-dimensionale bewustzijn dieper geaard worden, het innerlijke kosmische vuur moet verbonden zijn met het oerbewustzijn van het Wezen van de Aarde. De speciaal geopende kleine ruwe Bolderopaal is daarin een heel fijne frequentie (bewustzijn) verbonden met de energie van de natuurwezens van de Kobolten en in combinatie met de speciaal geopende knalgele topkwaliteit Bruciet wordt het nieuwe licht direct ook voelbaar. Kijk voor meer informatie in de webshop:

Bolderopaal: https://inzichten.com/product/bolderopaal/

Bruciet: https://inzichten.com/product/bruciet/

(Zwarte Maan in Ram in het 11de huis conjunct Uranus in Stier in het 12de huis nieuwe Maan oppositie conjunct Priapus in Weegschaal. Cheiron in Ram ongeaspekteerd in het 11de huis. Overleving van nieuwe Maan conjunct Priapus in Weegschaal. Venus is Heer van Priapus en staat driehoek met Saturnus, Pluto en Jupiter, Diamant in Steenbok 8ste huis, Priapus en de nieuwe Maan staan vierkant. Venus staat ook oppositie Neptunus in het 10de huis en asteroïde Nessus 9de huis in Vissen.)

Ontdekken

Ook kunnen ruimtes waar je al veel bent geweest er ineens anders uit zien, omdat je vanuit een ander perspectief en beleving van de ruimte kijkt en verbinding maakt met de plek. We gaan het belichamen stap voor stap vanuit een nieuwe dimensie ontdekken en er zullen nog wel meer vreemde ervaringen komen. We moeten als het ware opnieuw leren om verbinding te maken met de wereld, vanuit een nieuw perspectief. Daarin zijn openheid, plezier en loslaten de belangrijkste sleutels. De komende maand tot de volgende nieuwe Maan, is een maand met vele nieuwe perspectieven en ontdekkingen. Open communiceren vanuit respect voor elkaars visie en manier van leven kan veel opleveren en werkelijke verbondenheid tot stand brengen. Vanaf 23 oktober gaat de instroom van de Bronenergie naar Stier en gaan we de biologie van het leven (en daarmee bedoel ik het organische van de stof, het lichaam en het leven), maar ook vertrouwen en hartbewustzijn ontdekken op nieuw lagen van het bestaan. Openheid, belangeloosheid en bereidheid om te onderzoeken zijn van het grootste belang om uit angst te blijven en vanuit vertrouwen en hartbewustzijn nieuwe lagen van jezelf te openen. (Noordelijke Maansknoop in Tweelingen conjunct de ascendant. Zwarte Maan in Ram conjunct Mars in Ram conjunct Uranus in Stier in het 12de huis oppositie Priapus in Weegschaal conjunct nieuwe Maan en Mercurius in Schorpioen 6de huis. Vanaf 23 oktober gaat de zwarte Maan naar Stier en komt Priapus in  Schorpioen tot half oktober 2021.)

Heb het goed… <3

©Manuela van der Knaap van www.inzichten.com  


VOOR GEÏNTERESSEERDE: Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op ZATERDAG 17 OKTOBER 2020 OM 19:45: LET OP!!! HET IS OP ZATERDAGAVOND, omdat de feitelijke nieuwe Maan pas laat op de vrijdagavond rond 21:30 uur exact is. Omdat het belangrijk is bij onze manier van mediteren dat de nieuwe Maan ook is afgerond, heb ik de webinar doorgeschoven naar ZATERDAG 17-10: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-17-oktober-2020/   (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda  .)

*

Overweeg eens om een Hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/  )

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update dinsdag 13-10
Elektromagnetische update woensdag 14-10

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Overstijgen van tijd en ruimte

Één gedachte

  1. Saskia vd Schaaf vrijdag 13 november 2020 om 11:05- Beantwoorden

    💜🙏💜

Plaats een reactie