Elektromagnetische update dinsdag 10-11

Geschreven door: Manuela van der Knaap

16,8 minuten leestijd

Op deze dinsdag is het elektromagnetisch rustig, de lichtfrequentie is nog steeds licht verhoogd (lage B-Klasse), grote zonnevlam op de oostrand van de Zon, kosmische stralingsalert duurt erg lang en bouwt de symptomen verder op, shift in magnetische verbinding met de Zon komende avond en nacht en een verstoord magnetisch veld. Lees meer…

De X-ray zonnevlammen zijn alleen nog heel kleine X-ray vlammetjes van de B-Klasse en de verhoogde X-ray lichtfrequentie is nog licht verhoogd, maar niet meer zo sterk als de afgelopen week. Wel was er een grote zonnevlam op de oostzijde van de Zon van een zonnevlek die nu zichtbaar begint te worden vanuit de Aarde, maar die was dus niet op de Aarde gericht, maar wel voelbaar in verhoogde lichtfrequentie voor hooggevoelige mensen.

De elektronen zijn nog steeds vlak onder de storm grens, maar dus wel erg hoog en daardoor is de elektrische kant van het spectrum sterk vertegenwoordigt en kun je veel helderheid ervaren en met meer gemak in verbinding komen met je Hoger Zelf en bewustzijnsverruiming.

Er was bijna de hele nacht en dag een kosmische stralingsalert (kp-index 0), omdat de zonnewind zo zwak is wordt de beschermende magnetosfeer van de Aarde kleiner en zwakker en komt de kosmische straling dieper in onze atmosfeer. Deze kosmische invloeden kun je ook horen met een zeer hoge en verfijnde frequentie van ruis (fluittonen). Die is dus veel minder grof als die van zonnewind die uit gaten in de corona komt. Als de kosmische stralingsalert zo lang duurt, dan worden de ascentiesymptomen ernstiger, zoals hartfladderen, emotioneel instabiel zijn, hoofdpijn, duizeligheid enz.

Het magnetisch veld van de Aarde is nog steeds verstoord vooral in Noord-Europa bij de grondmetingen en op deze dinsdag echt weer belachelijk in de lagere breedtegraden. Metingen van de satelliet laten onrust en lichte verstoring zien in het magnetisch veld van de Aarde. Dit kan maken dat je het ene moment slecht geaard bent met koude voeten en het volgende moment warme voeten krijgt en ineens wel weer geaard bent. En sommige momenten is het nog anders en ben je wel geaard, maar is de energiestroom ineens verdwenen of in een soort conflict. Dat is vooral voelbaar in de onderbenen die dan opgezet raken.

Vanavond en vannacht gaan we door een Heliospheric Currentsheet Crossing. We komen dan los van de magnetische verbinding met de negatief geladen zuidpool van de Zon en het kan soms een hele nacht of dag(en) duren voordat de nieuwe magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon weer tot stand is gekomen. Deze overgang geeft mogelijk onrust in het magnetisch veld van de Aarde. De magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon heeft als symptoom dat de aarde verbinding heel vreemd kan voelen. Voeten en handen kunnen in de komende weken (ongeveer 2 weken) verdoofd of slapend voelen.

Al deze hoogfrequente energieën bij elkaar, zorgen er mogelijk voor dat je dan soms ook te helder bent, waardoor je moeilijk kunt slapen of steeds bewust en wakker blijft en dan niet in een diepere slaap kunt komen. De speciaal geopende Hematiet die in mijn webshop staat, kan ondersteunend werken om het teveel aan energie af te voeren, dieper in je lichaam te komen, te aarden en om los te kunnen laten. (https://inzichten.com/product/hematiet/). Een andere mogelijkheid is een grotere Hessoniet, die een zacht bedding en ook aarding geeft, daar lig je dan energetisch helemaal in en de zachtheid en liefde verzacht dan wat er is. (https://inzichten.com/product/hessoniet-webinars/).

Het hele artikel met uitleg onder de afbeeldingen en grafieken en uitleg over de ascentiesymptomen daarbij kun je hieronder lezen en bekijken en er staat ook een video met uitleg over de Zon bij die nu weer aan het ontwaken is en daarom weer meer zonnevlammen produceert.

Heb het goed…💞

© Manuela van www.inzichten.com

Dit is de weergave van X-ray zonnevlammen die door de GOES 16 satelliet zijn gemeten. De zonnevlek neemt nog verder in kracht af. Er zijn alleen nog een kleinere X-ray zonnevlammen. Er komt een nieuwe zonnevlek aan, achter de Zon vandaan die waarschijnlijk de lichtfrequentie gaat verhoging op woensdag en stijgend daarna. maar het kan ook meevallen. Op deze dinsdag was deze zonnevlek een flinke CME aan het spuien aan de zijkant van de Zon (dus niet op de Aarde gericht, dus geen direct symptomen voor de Aarde.).

De lichtintensiteit was doordat de continu stroom van de X-ray lichtfrequentie op het niveau van een lage B-Klasse blijft hangen niet meer zo super hoog, maar zeker nog wel verhoogd voor mogelijke ascentiesymptomen, die dan opspelen als je even uit evenwicht bent. De Zon is ook weer aan het ontwaken en alle zonnevlammen in 2020 zijn van de nieuwe cyclus 25 en daarmee signalen van de nieuwe cyclus 25 van de Zon die wakker wordt. (zie video hieronder met uitleg over het zonneminimum en -maximum en de Zon die nu in de cyclus weer begint te ontwaken. De constante stroom X-ray lichtfrequentie is nu een kleine B-Klasse niveau en dat is mild voor de lichtfrequentie.

Deze video geeft uitleg over de Zon die aan het wakker worden is in de nieuwe zonnecyclus 25. Maar het duurt nog even voordat alles weer op sterkte is, dat duurt nog tot eind 2021 wordt verwacht. https://www.youtube.com/watch?v=GorurHzY_BM

Zonnevlammen symptomen

En de constante X-ray lichtfrequentie die is licht verhoogd (lage B-klasse). Er waren geen directe X-ray zonnevlammen op deze dinsdag. Neem dat mee als je onderstaande informatie leest. De symptomen zijn dus mild:

Zonnevlammen en actieve regio’s die X-rays produceren, geven acute ascentiesymptomen die plotseling, fel en pittig kunnen zijn. Het zenuwstelsel staat extra onder druk en kan overbelast zijn. Er kunnen ongrijpbare angsten opkomen en dit kun je in je lichaam voelen alsof je zenuwen (vaak vooral in de benen) open liggen. Een greep uit de mogelijke symptomen: hoofdpijn, migraine, kort lontje/ emotionele instabiliteit, misselijk, draaierig hartritme verstoringen, problemen met de spijsvertering en ook bijvoorbeeld plotseling opkomende voedsel-intoleranties, plotseling slecht kunnen zien en dat is ook net zo plotseling weer goed en hetzelfde geldt voor intense moeheid die plotseling komt en weer gaat. Het intense licht kan veel energetische, maar ook fysieke afvalstoffen vrijmaken en daardoor kun je mogelijk een gevoel van stijfheid ervaren. Dus drink genoeg water en neem vitamine C of andere antioxidanten, maar doe dat in overleg met je arts of therapeut. Het is sowieso iets wat bij symptomen van zonnevlammen hoort; de klachten komen plotseling en verdwijnen ook net zo plotseling. Een voetenbadje nemen met 4 eetlepels natriumbicarbonaat en 4 eetlepels zeezout of Himalayazout kan het lichaam ontzuren en helpen om de pijnlijke open zenuwen tot rust te brengen. De mogelijk heftige ascentiesymptomen kunnen ook net zo plotseling weer verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Ze versterken wat er al in je leeft op dat moment. Dus je kunt ook een geweldige topervaring hebben met mooie inzichten. Lees meer over ascentiesymptomen en wat je kunt doen om weer in evenwicht te komen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

Dit is een coronografische weergave van de grote zonnevlam op de westzijde van de Zon (en dus niet op de Aarde gericht) die op zondagavond rond 22:30 begon en de hele nacht plasma gespuwd heeft.
Weergave van de Zon op dinsdag 10-11. Er zijn geen gaten in de corona van de Zon aan onze kant van de Zon. De rode pijlen zijn de zonnevlekken AR2780 en AR2781. en er komt een nieuwe zonnevlek die op deze maandag bijna zichtbaar is de AR 2776. Beide oude zonnevlekken (midden en rechts) produceren geen zonnevlammen meer van betekenis. De zonnevlek die nu bijna zichtbaar is voor ons vanuit de Aarde AR2782 produceerde op deze dinsdag een enorme zonnevlam die al rond middernacht begon en de hele dag bezig was om uit te barsten. Deze stond natuurlijk niet op de Aarde gericht en dus daardoor was kregen we op Aarde geen X-ray verhoging of zonnewind met plasma te verwerken. We voelen hooggevoelige mensen deze uitbarsting van hoogfrequent licht.
De zonnewind was heel zwak en dat zorgt er voor dat de beschermende magnetosfeer kosmische straling door laat en er een stralingsalert optreedt (Kp-index 0). Dit begon op rond 22:00 uur op zondagavond en is nog steeds actief. He enige moment waarop de kosmische stralingsalert werd doorbroken was tussen 10:00 en 13:00 uur Europese tijd (UT+1)

Kosmische straling symptomen

Als de kosmische stralingsalert langer duurt worden de ascentiesymptomen ernstiger. Er is nu al een opbouw van 2 dagen kosmische stralingsalert, dus lees met dat op de achtergrond de onderstaande informatie:

Kosmische straling kan mogelijk ascentie symptomen geven. Naar mate de periode van de kosmische stralingsalert langer duurt, nemen de kans en de heftigheid van de mogelijke symptomen toe. Het is niet verstandig om te vliegen (vliegtuig) of te verblijven op grotere hoogte tijdens deze periode van kosmische straling, omdat hoe hoger de hoogte, hoe sterker en schadelijker de kosmische straling is volgens de experts en onderzoeken (zie afbeeldinge ‘Geomagnetic Score’ (Kp-index). Symptomen van deze kosmische stralingsalerts zijn emotionele en algehele instabiliteit, hartritme verstoringen en mentale zwakte wordt versterkt en  nog meer. Dit zijn echte klachten, die situaties die in aanleg bezig zijn zich te ontwikkelen versterkt zichtbaar maakt tijdens zo’n periode van kosmische straling. Je kunt statische ruis horen/voelen en deze is hoogfrequenter en minder grof als van plasma die onderweg is naar de Aarde en uit een gat in de corona afkomstig is. Neem de klachten van de ascentiesymptomen wel serieus, het zijn echte klachten en bezoek je arts of therapeut.  Zie voor symptomen die wetenschappelijk zijn vastgesteld de afbeelding van SpaceWeatherNews  ‘Geomagnetic Score’ (afbeelding met de tekst van regenboogkleuren) onder Cosmic Ray Risks. In de alinea ‘Waarom deze updates?’ heb ik nog meer geschreven over ascentiesymptomen en wat je er aan kunt doen om weer in evenwicht te komen.

Dit is een weergave van de zwakke beschermende magnetosfeer, die door de lage zonnewind geen tegendruk krijgt en daardoor is deze beschermende magnetosfeer heel zwak en krijgt de kosmische stralingsalert de kans.
De metingen van het magnetisch veld door de GOES 16 satelliet Zijn weer wat normaler, maar laten nog steeds een lichte onrust zien. De metingen in Noord-Europa (zie grafiek hieronder) zijn ook verstoord. De Arcjet (gele tekst) in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Dit keer op maandag 9-11 tussen 8:10 en 9:00 E.T. Lees meer over deze arcjets: https://arc.aiaa.org

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

Dit is een weergave van magnetometingen van het magnetisch veld op grondniveau in Noord-Europa. De onderste groene lijn is op deze dinsdag belachelijk heftig in beweging en dus is het magnetisch veld in Noord-Europa op deze dinsdag extra verstoord. De onderste groene lijn zien we de laatste tijd zo enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten.
Dit is een weergave van elektronen in de ionesfeer rond de Aarde gemeten door de GOES 16 satelliet. De elektronen bleven hangen rond het niveau van bijna elektronenstorm niveau. Apparatuur kan verstoring laten zien of kapot gaan en wij krijgen met mee gemak verbinding met hogere frequenties in ons.

Symptomen elektronenstorm

Het officiële niveau van een elektronenstorm was net niet aan de orde, maar bleef daar net onder het stormniveau. Dus de symptomen zijn wel te herkennen, maar iets milder, dan dat het wel in elektronenstorm niveau is.

Een elektronenstorm is een verhoogde hoeveelheid van de elektrische pool van het elektromagnetische en dit kan hoge fluittonen geven in de oren en het hoofd en het zenuwstelsel heeft moeite om dit te verwerken. We worden tijdens een elektronenstorm energetisch opgetild naar hogere bewustzijnslagen. Als je niet lekker in je vel zit dan kunnen zwaardere energieën (verdriet, boosheid, schaduwstukken.) en korte lontjes aan de orde zijn. Als het een zeer ernstige elektronenstorm wordt, dan kan zelf de hele stroomvoorziening haperen. Concreet wordt versnelt de vernieuwing ingezet, slaapritme kan verstoord zijn, en plotseling intens moe en uitgeput voelen, vergeten van woorden tijdens het praten (magnetisch veld onrust). (Magnetische wordt zwakker doordat het elektrische zo extreem sterk is.) Door de extreme elektronen storm wordt dan dat wat niet goed zit extra goed voelbaar. Ook apparatuur kan kapot gaan of verstoord zijn en grote stroom black-outs of brown-outs kunnen ook aan de orde zijn. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische of intolerantie reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden voor bijvoorbeeld voeding, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar. Vooral als de frequenties hoog zijn, zoals bij x-ray pieken, elektronenstormen, x-ray zonnevlammen.

Dit is de weergave van de magnetische verbinding van de Aarde met de Zon. Dit is de weergave van dinsdag 10-11 en ik laat het zien, omdat we alweer onderweg zijn om de normale magnetische verbinding met de Zon te verlaten. De verwachting is dat we de komende avond en/of nacht een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) krijgen. Dat heeft effect op onze verbinding met de Aarde en dus onze aarding. Ook het magnetisch veld kan dan extra onrustig zijn.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool (‘normale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool.( ‘abnormale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon, dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan.

Ik wil je uitnodigen om jouw ervaringen onder dit bericht te delen als dat goed voelt voor jou…

Heb het goed… 💞

© Manuela van www.inzichten.com

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

*Het laatste artikel is van de volle Maan in Stier van zaterdag 31-10.

*En het artikel over de ringvormige Zonsverduistering van 21 juni 2020.

*Jaarartikel over 2020

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

VOOR GEÏNTERESSEERDE: Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op ZONDAG 15 NOVEMBER 2020 OM 19:45. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-15-november-2020/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .).

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update maandag 9-11
Elektromagnetische update woensdag 11-11

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update dinsdag 10-11

Plaats een reactie