Elektromagnetische update dinsdag 2-2 & update woensdag 3-2

Geschreven door: Manuela van der Knaap

19,9 minuten leestijd

De zonnewind dichtheid begon op maandagavond op te lopen en kwam in zeer hoge waarden rond middernacht. Dit zijn niveaus die normaal zonnestormen geven, maar we kwamen niet in een zonnestorm, maar er tegen aan (kp-index level 4 geel). Alleen de zonnewind snelheid begon pas in de nacht te stijgen en was tegen de ochtend wel verhoogd (ong. 550 km/sec), maar niet extreem en is dat nog steeds in de vroege avond. De verhoogde zonnewind zal waarschijnlijk nog aanhouden tot donderdag 4-2. De verwachting is dat de intensiteit langzaam zal zakken op woensdag 3-2 naar meer normale waarden. Tijdens een verhoogde zonnewind of zonnestorm voel je de deeltjes door je heen denderen. Concreet wordt de vernieuwing versneld ingezet. Het slaapritme kan verstoord zijn, je plotseling intens moe en uitgeput voelen, geïrriteerd en tijdens het praten woorden vergeten (door onrust van het magnetisch veld), maar ook spierpijn en stijfheid kan een van de symptomen zijn die je mogelijk ervaart.

De elektronen zijn gecrasht vanaf de ochtend. Dit geen symptomen van een zwaar onderlichaam dat pijnlijk kan zijn en een gevoel de grond ingeduwd worden, alsof er lood in je schoenen zit. Ook kun je psychisch wat zwaar op de hand zijn.

Er zijn een aantal gaten in de corona van de Zon, waarvan een nu op de aarde gericht staat. Symptomen kunnen zijn dat je grove fluittonen hoort en voelt. Hooggevoelige mensen horen de zonnewind al op het moment dat deze vertrekt vanaf de Zon. Deze fluittonen zijn frequenties die kosmische informatie dragen en ons energielichaam en fysieke lichaam moet nog heel erg wennen aan deze frequenties. Als de hersenhelften uit evenwicht zijn dan is de verstoring van de fluittonen mogelijk erger. Dit betekent dat de actieve ratio van de mannelijke kant van de hersenen en de ontvangende creatieve vrouwelijk kant van de hersenen uit balans zijn. Je kunt dat compenseren door de betreffende activiteiten meer te gaan oefenen in je leven. Dus of meer creatieve dingen te gaan doen zoals dansen, knutselen, enz. of meer rationele dingen zoals rekenen, technische zaken waar je moet begrijpen. Door de pijnappelklier te stimuleren kun je ook beide hersenhelften in evenwicht brengen.

Het magnetisch veld liet ook een reactie zien op de binnenkomende zonnewind en was in de nacht best wel verstoord. In Noord-Europa was de verstoring van het magnetisch veld heel groot en voor de lage breedte graden, net boven Nederland (Noordzee) was de verstoring weer belachelijk. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en die kan dus haperen. Maar ook de aarding kan vreemd zijn en van moment tot moment verschillen. Dan weer goed en dan heb je warme voeten en dan weer slecht met koude voeten.

We zijn nu weer verbonden met de niet ‘normale’ magnetische verbinding met de Zon (groene stralen). De onstabiele situatie van de afgelopen maanden geeft bijna continu dezelfde symptomen zoals wanneer de Aarde deze ongewone magnetische verbinding maakt met de noordpool van de Zon (zoals nu: groene stralen). Symptomen: Je kan mogelijk een vreemd gevoel ervaring in je aarding en slapende voeten en handen. De verwachting is dat al op donderdag 4-2 de magnetische verbinding tussen de Aarde en de Zon weer zal veranderen naar de verbinding met de ‘normale’ zuidpool verbinding (rode stralen).

Hieronder kun je de meer gedetailleerde informatie vinden met grafieken en uitleg over deze grafieken eronder. Ook staan de mogelijke symptomen die je kunt ervaren beschreven.

Heb het goed 💞
© Manuela van www.inzichten.com

UPDATE WOENSDAG 3-2:

De zonnewind snelheid is geleidelijk aan het zakken en is eind van de woensdag 3-2 rond de 500 km/sec. Dat is nog een lichte verhoging. De elektronen waren niet meer echt gecrasht. Rond 7:00 uur was er kort een lichte crash, maar niet echt diep. En vanaf ongeveer 14:30 weer tegen elektronenstorm aan. Dan zijn de elektronen weer hoog in aantal, maar dus nog geen elektronenstorm. Maar dus wel erg in beweging op deze dag. Verder niet zoveel te melden.

Er was een bijzondere melding van noorderlicht uit Noorwegen. De experts op SpaceWeather.com meldde dat het ging om een CIR (co-rotating interaction region). Dat is een soort mini CME (zonnevlam). Dan botsen twee zonnewinden op elkaar bij de magnetosfeer van de Aarde van verschillende snelheden. Dit heeft dan impact op de beschermende magnetosfeer en dus is er heel mooi noorderlicht zichtbaar. Kijk zelf op SpaceWeather.com Overigens was er geen CME zichtbaar in de grafieken.

Heb het goed 💞
© Manuela van www.inzichten.com

*

VERSLAG ELEKTROMAGNETISCHE UPDATE DINSDAG 2-2:

Dit is de weergave van de zonnewind dichtheid. Die kwam los van de normale waarden op maandagavond en kwam rond 23:30 uur Europese tijd (UT+1) op ongeveer 30 p/cm3 en dat is al hoog. Maar in de nacht rond 00:30 uur ging het pas echt los en kwam het op het niveau van 50 p/cm3 en bleef daar tot 1:11 uur. Dit zijn echt extreme zonnewind dichtheid niveaus die normaal zonnestormen veroorzaken, maar dat bleef uit op deze dinsdag. We kwamen tot het niveau van bijna zonnestorm (kp-index level 4 geel).

Symptomen zonnestorm

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’. Met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt de vernieuwing versneld ingezet. Het slaapritme kan verstoord zijn, je plotseling intens moe en uitgeput voelen, geïrriteerd en tijdens het praten woorden vergeten (door onrust van het magnetisch veld), maar ook spierpijn en stijfheid kan een van de symptomen zijn die je mogelijk ervaart. Door de extreme zonnewind wordt dat wat niet in orde is extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

Dit is de weergave van de zonnewind snelheid. Die kwam pas later in verhoging rond 3:30 uur (400 km/sec). De zonnewind liep op naar het hoogste niveau 553 km/sec rond 11:00 uur. Eind van de dinsdag 2-2 is de zonnewind nog steeds verhoogd rond 500 km/sec. De verwachting is dat deze pas op donderdag weer voorbij zal zijn en op woensdag 3-2 geleidelijk zal zakken.
Dit is een update van de zonnewind snelheid. Die schommelt op woensdagavond rond de 500 km/sec. Dat is een lichte verhoging.
Dit is de weergave van de reactie van de beschermende magnetosfeer rond de Aarde op zonnewind en andere kosmische invloeden. Ondanks dat de zonnewind dichtheid die extreem hoog was, hield de beschermende magnetosfeer zich goed en bleef een zonnestorm uit. Tussen 1:00 en 10:00 en opnieuw vanaf 13:00 uur was er een bijna zonnestorm kp-index level 4 (gele balken).
De vooruitzichten voor de zonnewind zijn weer gewijzigd. Op zondag 7-2 wordt er opnieuw een bijna zonnestorm verwacht en opnieuw een heuse zonnestorm op 21-2, maar dat is pas over 2 weken. Verder zijn er op de Zon vooral gaten in de corona die zonnewind spuwen en weinig actieve zonnevlekken. De enige zonnevlek AR2801 zal vrijdag verdwenen zijn aan onze kant van het zonnestelsel. Deze niet echt actieve zonnevlek zal geen zonnevlammen veroorzaken is de verwachting. Na vrijdag is de Zon helemaal zonder zonnevlekken.
Dit is de weergave van de Zon van dinsdag 2-2. De grote gaten zijn uit elkaar gevallen in kleinere gaten. Er staat nu een gat nr 22 gedeeltelijk op de Aarde gericht de rest niet. Hooggevoelige mensen horen de zonnewind al uit de gaten in de corona van de Zon stromen zodra deze de Zon verlaat. Sommige horen een oorverdovend gefluit of statische ruis. Er is een actieve zonnevlek AR 2801 rechts bovenin (zie rode pijl), maar deze is rustig en produceert geen X-ray zonnevlammen. De X-ray lichtfrequentie is lage (lage A-frequentie).

Gat in de corona van de Zon

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord. Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn. Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van.)

Energetisch hebben die fluittonen waarschijnlijk te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van. Als de hersenhelften beter in evenwicht gebracht worden met activiteiten die horen bij de betreffende hersenhelft, dan kun je deze ‘Kosmische oren’ openen en op een andere manier de frequenties ontvangen. Als je bijvoorbeeld gewend bent om veel denk werk te doen, dan is meestal de linker hersenhelft (mannelijke deel) overactief en de rechter hersenhelft minder actief (vrouwelijke creatieve deel). Je kunt dan door creativiteit deze hersenhelft activeren en dan komt er meer evenwicht en integratie van de kosmische energieën en frequenties.

Dit is de laatste grafiek van het magnetisch veld gemeten door de satelliet GOES 16. Deze laat onrust zien. Die werd heel flink tussen 2:20 en 8:00 uur Europese tijd (UT+1).
De Arcjet (gele tekst) in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Dit keer op maandag 1-2 tussen 5:10 en 6:50 uur Europese tijd (UT+1) en nog een keer op woensdag van 5:00 tot 6:00 uur. Lees meer over deze arcjets: https://arc.aiaa.org

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

Dit is een weergave van magnetometingen van het magnetisch veld op grondniveau in Noord-Europa. De verstoring is op deze dinsdag is voor de lagere breedtegraden super verstoord.

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.

UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.
Dit is een weergave van de elektronen in de ionensfeer rond de Aarde. De elektronen begonnen rond 7:30 uur Europese tijd (UT+1) te crashen en dit duurde tot ongeveer 13:30 uur. Dit betekent dat de elektrische energie verlaagt is en dan kun je moeizamer verbinding krijgen met de kosmos en andere dimensies van het bestaan. En aarding kan dan te sterk zijn met een pijnlijk onderlichaam en een psyche die te zwaar op de hand is (kort lontje). We zien na 13:30 uur de elektronen alweer stijgen. De verwachting is dat we verder uit stormniveau blijven.
Dit is een update van de elektronen. Rond 7:00 uur was er een lichte crash. En vanaf ongeveer 14:30 weer tegen elektronenstorm aan. Dan zijn de elektronen weer hoog in aantal, maar dus nog geen elektronenstorm.

Symptomen elektronenstorm

Een elektronenstorm is een verhoogde hoeveelheid van de elektrische pool van het elektromagnetische en dit kan hoge fluittonen geven in de oren en het hoofd en het zenuwstelsel heeft moeite om dit te verwerken. We worden tijdens een elektronenstorm energetisch opgetild naar hogere bewustzijnslagen. Als je niet lekker in je vel zit dan kunnen zwaardere energieën (verdriet, boosheid, schaduwstukken.) en korte lontjes aan de orde zijn. Als het een zeer ernstige elektronenstorm wordt, dan kan zelf de hele stroomvoorziening haperen. Concreet wordt versnelt de vernieuwing ingezet, slaapritme kan verstoord zijn, en plotseling intens moe en uitgeput voelen, vergeten van woorden tijdens het praten (magnetisch veld onrust). (Magnetische wordt zwakker doordat het elektrische zo extreem sterk is.) Door de extreme elektronen storm wordt dan dat wat niet goed zit extra goed voelbaar. Ook apparatuur kan kapot gaan of verstoord zijn en grote stroom black-outs of brown-outs kunnen ook aan de orde zijn. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische of intolerantie reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden voor bijvoorbeeld voeding, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar. Vooral als de frequenties hoog zijn, zoals bij x-ray pieken, elektronenstormen, x-ray zonnevlammen.

De Aarde magnetische verbinding met de polen van de Zon is al een paar weken erg instabiel en wisselt steeds van magnetische verbinding met de polen van de Zon. (HCC) De heel situatie is dus nog steeds niet echt een stabiel en we zien dan ook een grillige situatie. De verwachting is dat deze instabiele situatie nog wel een tijdje zo blijft. We zijn nu weer verbonden met de niet ‘normale’ magnetische verbinding met de Zon (groen stralen). De onstabiele situatie van de afgelopen maand geeft bijna continu dezelfde symptomen zoals wanneer de Aarde de ongewone magnetische verbinding maakt met de noordpool van de Zon (zoals nu: groene stralen). Symptomen: Je kan mogelijk een vreemd gevoel ervaring in je aarding en slapende voeten en handen. DE VERWACHTING IS DAT DONDERDAG ER WEER EEN SWITCH KOMT (HCC) EN DAT WE DAN WEER NAAR DE ‘NORMALE’ MAGNETISCHE VERBINDING TUSSEN DE AARDE EN DE ZON GAAN (RODE STRALEN).

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool (‘normale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool.( ‘abnormale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon, dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan.

Magnetisch veld tijdens een HCC

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is in de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal, een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus het kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of juist wegvalt tijdens gesprekken. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaard bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook met het aanwezig zijn in het NU.

Dit is een weergave van een klein artikel op de website van SpaceWeather.com De weergave van de coronographics van de SOHO satelliet wordt de laatste dagen niet goed weergegeven, dus kon ik bovenstaande zonnevlam ook niet in de updates meenemen. Maar achteraf dan toch nog post ik graag de informatie van https://spaceweather.com/ De bijzondere zonnevlam was aan de westzijde van de Zon op 4 februari rond 7:06 Europese tijd (UT+1).

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

*Artikel over de nieuwe Maan van woensdag 13 januari 2021: ‘Bewuste en slimme revolutie’.

*Het jaarartikel voor 2021 (van de Zonsverduistering van maandag 14 december 2020). ‘Welkom in het Watermantijdperk’

*En deel 2 van het jaarartikel 2021: ‘Doorgang van oud naar nieuw’

*De Maansverduistering van maandag 30-12. (innerlijke processen voor het komende half jaar)

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op DONDERDAG 4 februari 2021 om 19:45. Dit is een EXTRA webinar, ter ondersteuning voor de intense processen van dit moment. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/extra-actuele-online-activatie-meditatie-4-februari-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Het eerst volgende webinar met nieuwe Maan is op donderdag 11 februari 2021. Dit is de link naar de informatie over dit webinar: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-11-februari-2021/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update maandag 1-2
Elektromagnetische update vrijdag 5-2 & vooruitzicht

Laatste nieuws

***De praktijk is gesloten tussen 13 en 21 juli 2024, dus die week worden er geen pakketten verzonden***

In augustus gaan we naar de slow modus en om alles weer in orde te maken voor het najaar. We verzenden de bestellingen in augustus alleen op 21 augustus. Dus zorg dat je voor die tijd je bestelling hebt geplaatst.

JE KAN GEWOON AANKOPEN

NIEUWE EN VOLLE MAAN ARTIKELEN & WEBINARS GAAN WEL GEWOON DOOR.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Sugar Blade Laser uit Mongolie (Heling en herstel van licht in het hart en van daaruit alles) United Colors of Happinez Crystal (Interne multidimensionale communicatie en heling, herstel van lichtheid en blijdschap. Nieuwe vormen van creatie.). En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update dinsdag 2-2 & update woensdag 3-2

Plaats een reactie