Bevrijding naar de 5D maatschappij

Nieuwe Maan in Vissen 13 maart 2021

Geschreven door: Manuela van der Knaap

12,3 minuten leestijd

Dit artikel gaat over de bijzondere nieuwe Maan van zaterdag 13 maart 2021. Het vernieuwde AL-bewustzijn maakt een grote stap voor integratie in het collectief. De hartgedragen 5D maatschappij krijgt hierdoor zijn vorm en een nog grotere groep mensen kan wakker worden en plotseling doorzien wat werkelijk van belang is. De verkiezingen in Nederland op 17 maart staan in het teken van diversiteit, plotselinge veranderingen, inzicht en helderheid, waarin je zelf centraal zetten cruciaal is. De energie van deze nieuwe Maan is een grote stap voorwaarts voor het collectief en iedereen persoonlijk. Ik wens je veel leesplezier…

Nieuwe bewustzijn

Deze nieuwe Maan laat een bijzondere integratie zien van het nieuwe bewustzijn in de stof, het fysieke, de materie, het organische. Het is een golf van het nieuwe bewustzijn die binnenkomt in onze 3D realiteit. Dit is verbonden met onvoorwaardelijke universele liefde die deze nieuwe Maan en de weken daarna, zal integreren in het collectief en in ons. De integratie is diep in de stof van iedere cel van de materie en ons lichaam, maar heeft ook zijn effect op onze maatschappij en wat wij belangrijk en van waarde vinden. (Venus conjunct Neptunus, Zon en Maan in Vissen 10de huis. Venus is Heer van de zwarte Maan conjunct Uranus in Stier, die in deze horoscoop van de nieuwe Maan in het 12de huis staat en de gecorrigeerde staat in het 11de huis.)

Vernieuwing omvattend AL-bewustzijn

In 2017 heb ik een ervaring gehad met het omvattende AL-bewustzijn. Dat is het bewustzijn wat de basis is in alles wat bestaat. Wat helder gemaakt werd is dat het omvattende AL-bewustzijn als het ware een andere afslag heeft genomen. Vooral de ervaringen op Aarde hebben bijgedragen aan deze bewustzijnssprong van het omvattende AL-bewustzijn. Door deze verandering, of noem het bewustwording van het AL-bewustzijn, kan de dualiteit van de Matrix niet meer bestaan en door het vernieuwde bewustzijn niet meer ondersteund worden. Als zo’n realisatie van het AL-bewustzijn wordt gemaakt, dan is dat instant. Maar wij leven IN tijd en ruimte en dat waar het AL-bewustzijn al de vernieuwing heeft ondergaan is BUITEN ruimte en tijd. Daardoor is er een vertraging in het realiseren van de vernieuwing van het AL-bewustzijn voor ons op Aarde in de dualiteit van de Matrix. Dit vernieuwde bewustzijn is aan het integreren in dit universum, maar heeft in ruimt en tijd waar wij leven dus meer ‘tijd’ nodig om opgenomen te worden door ons bewustzijn. Daarom zien we de oude Matrix-structuren van macht en controle, al jaren in verval raken. Het gaat hoe dan ook gebeuren dat dit vernieuwde bewustzijn ook in de verdichte dimensies aankomt. Deze nieuwe Maan laat een grote stap zien van de integratie van dit vernieuwde bewustzijn van het omvattende AL-bewustzijn. Dus ook ons collectief op Aarde gaat nu om. Maar het ombuigen van bestaande structuren heeft tijd nodig. Het is inmiddels wel in volle gang. Het oude en het nieuwe schuren langs elkaar en dit geeft mogelijk wat spanning. (Venus conjunct Neptunus, Zon en Maan in Vissen 10de huis. Venus is Heer van de zwarte Maan conjunct Uranus in Stier, die in deze horoscoop van de nieuwe Maan in het 12de huis staat en de gecorrigeerde staat in het 11de huis.)

5D maatschappij

Deze golf van vernieuwd bewustzijn en onvoorwaardelijke liefde, krijgt een autonome plek in ons. Daarmee bedoel ik dat het in de vorm van de materie komt en nieuwe bestuurlijke structuren neer gaat zetten, die los staan van de bestaande bestuurlijke patronen. Het is zelfdragend en kan helemaal op zichzelf functioneren. Dit is een nieuwe stroming, een nieuwe vorm. De integratie is collectief, dus voor iedereen. Dit zou je de stap voor het collectief naar de 5de dimensie (5D) kunnen noemen. Het heeft alle kenmerken daarvan. Als het collectief van een planeet haar basis naar de 5de dimensie brengt, dan wordt liefde en leven vanuit het hart de basis van het bestaan op de betreffende planeet (collectief). (Venus conjunct Neptunus, Zon en Maan in Vissen 10de huis. Venus is Heer van de zwarte Maan conjunct Uranus in Stier, die in deze horoscoop van de nieuwe Maan in het 12de huis staat en de gecorrigeerde staat in het 11de huis.)

Grote stap voorwaarts

Als een collectief leeft vanuit het hart, dan worden andere waarden belangrijk. Waarden die gebaseerd zijn op liefde en het hart. Dit betekent nog niet dat we al helemaal uit de dualiteit zullen zijn. Ook met de basis van ons leven in de 5de dimensie zullen er belangen zijn. Maar die zijn dan gedreven door verlangens van het hart. En zolang er belangen zijn is de dualiteit van de Matrix nog actief. Pas vanaf hoger, in de 7de dimensie, zullen we vrij zijn van de dualiteit van de Matrix. Wat zo’n 5D maatschappij wel geeft wordt gedreven door liefde en het beste voor elkaar willen en willen geven en delen met anderen. Dat is een enorme stap voorwaarts en het zal leven vanuit overleving achter ons laten. (Venus conjunct Neptunus, Zon en Maan in Vissen 10de huis. Venus is Heer van de zwarte Maan conjunct Uranus in Stier, die in deze horoscoop van de nieuwe Maan in het 12de huis staat en de gecorrigeerde staat in het 11de huis.)

Watermantijdperk in de maatschappij

Deze astrologische stand laat zien dat iedereen dit zaadje gepland krijgt, tot in de persoonlijkheid aan toe. Dit betekent dat we gaan doorzien en diep beseffen dat we samen moeten werken. En dat sociaal gedrag, waarmee we zorgen dat iedereen het goed heeft, ons als collectief maar ook persoonlijk veel meer zal brengen. Het is alsof de mensen innerlijk ontwaken en dit ineens gaan begrijpen en dus andere keuzes gaan maken. Het is het vernieuwde universele bewustzijn dat indaalt en waarmee we het nieuwe tijdperk van Waterman ook in de maatschappij vorm gaan geven. (Venus conjunct Neptunus, Zon en Maan in Vissen 10de huis. Venus is Heer van de zwarte Maan conjunct Uranus in Stier, die in deze horoscoop van de nieuwe Maan in het 12de huis staat en de gecorrigeerde staat in het 11de huis. Zwarte Zon in het 1ste huis.)

Verkiezingen en diversiteit

17maart is de dag van de verkiezingen in Nederland en dit belooft een bijzondere dag te worden. Er zijn een drietal hemellichamen die een positieve verbinding maken: Mars, Uranus en Cheiron. In potentie is dit een astrologische stand die ruimte geeft voor diversiteit en bewustzijn brengt over de natuur, de biologie van het leven, maar ook over liefde, hoop en wat wij te geven hebben. De wond van Cheiron laat ons zien dat je jezelf niet kunt wegcijferen om anderen te helpen. Dus alleen wanneer je jezelf centraal zet in jouw keuzes, is een sociale beweging (anderen helpen) ook heilzaam en klopt het om iets voor een ander te doen. Dus deze nagenoeg exacte verbinding tussen de drie hemellichamen, laat zien dat er een potentie is waarin mensen kunnen wakker worden uit de hypnose, waarin zij een injectie zouden accepteren om oma of opa te redden. De diversiteit laat ons loskomen van het globalisme en één visie, dus allemaal hetzelfde moeten denken. Het vieren van de verschillen is nu juist wat de rijkdom brengt en ook excessen voorkomt. Dat is de beweging die we nu ontdekken met elkaar. De ontwikkelingen kunnen plotseling van alles zichtbaar maken en ook een vernieuwd karakter hebben. (Cheiron in ram 8˚11 sextiel Uranus  8˚18 conjunct zwarte Maan in Stier sextiel Mars 8˚01  in Tweelingen conjunct Noordelijke Maansknoop op 17 maart 2021. Dit is het moment waarop deze sextielen het meest exact staan.)

Liefde en vrijheid

De ‘tegenkrachten’ dwingen ons om dit vernieuwde bewustzijn op te pakken en drijven alles op de spits in de huidige maatschappij met dwang, arrogantie, verdraaiingen van de waarheid en dreigementen. Maar in het grotere plaatje van de heelheid is dit ook hun rol. Nu is de noodzaak er ook om wakker te worden en te beseffen wat echt belangrijk is: liefde en vrijheid. De protesten (demonstraties) zijn steeds meer uitingen van liefdevolle verbondenheid met elkaar, die door deelnemers enorm krachtig gevoeld wordt en die kracht zal toenemen, laat deze initiatie van deze nieuwe Maan zien. (Zwarte Maan in Stier 12de huis en gecorrigeerde zwarte Maan conjunct Uranus in het 11de huis oppositie gecorrigeerde Priapus in Schorpioen in het 5de huis conjunct Priapus in het 6de huis. Venus conjunct Neptunus, Zon en Maan in Vissen 10de huis. Venus is Heer van de zwarte Maan conjunct Uranus in Stier.)

Liefdevolle verbinding en communicatie

Die kracht van liefdevolle verbinding met elkaar is een kracht die ook de macht zal doen keren. Niet omdat de heersende macht plotseling zijn belangen laten varen, maar omdat met liefde en mededogen je de ander wel wakker kunt maken uit de massahypnose en dit ons collectief zal laten ontwaken. Met angst, boosheid of wanhoop de ander benaderen om bewustwording te brengen, maakt dat de ander zich sluit voor communicatie. Jouw trilling van angst, wanhoop en dwang brengt die persoon dan alleen maar dieper in de angst en datgene waar hij of zij in vastzit. Vanuit liefdevolle verbinding en communicatie kun je op een open manier vragen stellen vanuit vrijheid en liefde. Zo kun je de ander wel helpen ontwaken, waardoor die persoon uiteindelijk andere keuzes kan gaan maken. Vanuit die benadering van mededogen kan de massa ontwaken. Want wanneer wij als collectief op energetisch- en bewustzijnsniveau andere zaken belangrijk gaan vinden, komen er volksvertegenwoordigers die deze belangen ook gaan vertegenwoordigen. Voor Nederland zou dit met de verkiezingen te maken kunnen hebben en plotseling toch een verrassende uitslag kunnen brengen. De vraag is of dit bewustzijn al zo snel zichtbaar zal worden in de wereld of dat dit meer tijd zal vragen. Maar de integratie van het vernieuwde bewustzijn is onafwendbaar, dus verlies niet de hoop, het is een kwestie van tijd en integratie. Wat jij het beste kunt doen is het vernieuwde bewustzijn integreren in jezelf en jouw dagelijks leven. (Mercurius conjunct Jupiter en Saturnus in Waterman. Saturnus in Waterman vierkant Uranus conjunct zwarte Maan in Stier, vanaf de 17de februari 2021 toen het eerste vierkant tussen Saturnus en Uranus aan de orde was tijdens de integratie tussen vrijheid en structuur en het kiezen voor het bewustzijn van de liefde. Er was tijdens de webinars een enorme integratie vanaf die datum in het lichaam actief. Eerste vierkant op 17-2-2021 & tweede vierkant op 15-6-2021 & derde vierkant 25-12-2021. Zwarte Zon in Kreeft 1ste huis oppositie Diamant in het 7de huis. Integratie Priapus in Schorpioen in het 5de en 6de huis.)

Verdraaien van waarheid

Het ontwaken gaat ook over het zien van de verdraaiingen van waarheid en projectie. Deze nieuwe Maan heeft een sterke Vissen en Nep-tunus energie, verbonden met Uranus en de energiestroom van de Bron (zwarte Maan). Het doorzien van bedrog en manipulatie en ook hoe dat in zijn werk gaat, is zeker aan de orde de komende maand tot de volgende nieuwe Maan. Omdat dit een bijzondere integratie is van het vernieuwde bewustzijn, vermoed ik dat dit nog wel langer door zal werken. Het gaat om het doorbreken van diepe machtsstructuren die verwarring veroorzaken op een zeer diepe intense manier, waardoor je zelfs je eigen visie en wilskracht kwijtraakt (dit heet ‘gaslighting’). (Venus conjunct Neptunus, Zon en Maan in Vissen 10de huis. Venus is Heer van de zwarte Maan conjunct Uranus in Stier, die in deze horoscoop van de nieuwe Maan in het 12de huis staat en de gecorrigeerde staat in het 11de huis.)

Video van ‘Groot nieuws’ door David Groot over: Is het coronabeleid gebaseerd op een complottheorie?: https://www.youtube.com/watch?v=kPER9SNOVUM

Integratie

Ook voor ons persoonlijke proces is het vanaf nu mogelijk om met meer gemak het hart centraal te zetten in je leven. Daarin is de golf van vernieuwd bewustzijn, die aankomt in onze realiteit op Aarde vanaf deze nieuwe Maan, een belangrijke katalysator. Een mineraal dat kan ondersteunen om deze integratie eenvoudiger te maken is een nieuwe Amethistsoort: de ‘wortel Amethist’. Die helpt je herinneren hoe je de universele (collectieve) nieuwe, liefdevolle energie kunt integreren tot in de diepste lagen en dimensies van jezelf. De wortel Amethist helpt je herinneren om een kanaal te openen in jezelf, waardoor deze omvattende stroom van liefdevol AL-bewustzijn met zachtheid en eenvoud kan integreren. Open je voor de heelheid in jezelf, die ons nu als cadeau wordt aangereikt, waardoor je de 5de dimensie in je dagelijks leven kan integreren en gaan ervaren. Als multi-dimensionaal mens met het kosmisch Hart als centrum. (Zwarte Maan in Stier conjunct Uranus in het 12de en 11de huis oppositie Priapus in Schorpioen in het 5de en 6de huis. Zwarte Zon in Kreeft in het 1ste huis oppositie Diamant in Steenbok in het 7de huis.)

Heb het goed <3

©Manuela van der Knaap van www.inzichten.com

VOOR GEÏNTERESSEERDE:
Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op ZATERDAG 13 maart 2021 om 19:45 rond de nieuwe Maan. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-13-maart-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

*

Er is een EXTRA webinar ingepland voor zondagavond 21 maart 2021 voor extra ondersteuning tijdens de grote integratie van het vernieuwde AL-bewustzijn. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/extra-actuele-online-activatie-meditatie-21-maart-2021 Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

*

En er zijn SPECIALE webinars ingepland op donderdagochtend 18 maart om 11:00 https://inzichten.com/events/extra-actuele-online-activatie-meditatie-21-maart-2021-290/ en donderdagavond 25 maart om 19:45 https://inzichten.com/events/extra-actuele-online-activatie-meditatie-25-maart-2021-290-485/  om met de speciale Wortel Amethist te werken.
*
Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )
*
Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update woensdag 10-3
Elektromagnetische update vrijdag 12-3 & vooruitzichten voor de week

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Bevrijding naar de 5D maatschappij

2 Gedachten

 1. Elisabeth van der Waals donderdag 11 maart 2021 om 18:03- Beantwoorden

  Wat een prachtig hoopgevend inzicht zet je hier neer Manuela. Ik ben er diep door ontroerd. Dank je wel.
  Veel liefs. Elisabeth

 2. Topsy Langereis donderdag 11 maart 2021 om 21:35- Beantwoorden

  Ja, het geeft de moed om door te gaan op mijn pad. Heel heldere boodschap waar ik heel blij van word Manuela. Dank daarvoor. Het geeft ook bevestiging op veel punten.

  Een Hartegroet,
  Topsy

Plaats een reactie