SPIEGELBEELD okt 2021: Volle Maan als Katalysator in het grote transformatieproces

Wilsbesluit en herstel van verbindingen

Geschreven door: Manuela van der Knaap

17,9 minuten leestijd

Dit artikel is meer dan alleen de beschrijving over de volle Maan in Waterman van zondag 22 augustus 2021. Deze volle Maan is een belangrijke katalysator in het grotere transformatieproces. In dit artikel krijg je overzicht en inzicht in de belangrijkste processen tijdens het super intense en grote transformatieproces dat zich nu aan het voltrekken is op Aarde naar het Watermantijdperk toe. Hierin ook uitleg over de huidige en toekomstige processen van Pluto en de parallel met de Tweede Wereldoorlog wordt inzichtelijk gemaakt, waardoor het grotere plaatje helder wordt.

Ik hoop dat je hierdoor kan uitzoomen en het inzicht je rust en richting brengt. Ook krijg je inzicht in het hoe en waarom van de energetische achtergrond van de prik en wat de huidige ‘grafeen’ en andere vervuiling met ons lichaam doet en hoe je dat kan herstellen met praktische tips. Het is een flink lang artikel geworden, maar volgens mij zeker de moeite waard om te lezen.

Belangrijke transitie

Ik schrijf dit artikel wanneer de tweede volle Maan in Waterman van zondag 22 augustus 2021 actueel is. Het komt niet vaak voor dat twee volle manen achter elkaar in hetzelfde dierenriemteken vallen, met ook nog eens een nieuwe Maan op 8-8 in het centrum van de ‘Leeuwenpoort’. Dat moet wel een bijzondere grotere poort zijn voor het nieuwe tijdperk van Waterman, waarin wij nu de eerste schreden zetten. De mensheid wordt vol het nieuwe tijdperk in geduwd. Want de huidige problemen die er zijn, vragen om ‘Watermantijdperk-oplossingen’, namelijk in eenheid en gelijkwaardigheid samenkomen om vrijheid tot stand te brengen. Doordat we hier nu mee bezig zijn, worden de belangrijke facetten van het Watermantijdperk actief en ook wordt hun belang voor ons allemaal zichtbaar, maar ook zeker voelbaar. Dus deze tweede volle Maan van de serie in Waterman sluit de rij en daarmee een grote belangrijke poort van bewustwording en verandering.

Sociale uitsluiting

Deze volle Maan staat op de laatste graad van Leeuw en Waterman en dat betekent een afronding van iets en het wordt dringend dat we de les die erbij hoort, nu echt begrijpen. Meestal worden de lessen in de laatste graad van een dierenriemteken (die dus ook over dat dierenriemteken gaan) heel pittig en uitvergroot aan ons getoond. Het gaat nu dus om het Leeuw-Waterman principe dat begrepen moet worden. Dat betekent dat het sociale van het dierenriem-teken Waterman, het broeder- en zusterschap, een rol speelt maar deze kracht staat altijd in verbinding met de tegengestelde kracht, namelijk de kracht van het dierenriemteken Leeuw, en dat is de kracht van het individu dat creatief zichzelf mag zijn. Dit gaat heel concreet over de lessen rondom sociale uitsluiting van mensen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren, wat in verschillende landen op Aarde nu tot uitvoer gebracht wordt of gaat worden. Ook wordt er een podium gegeven aan vinger- wijzen en oordelen rondom deze volle Maan. Dus de komende periode zal er veel strijd zijn. Dit zijn lessen die geleerd moeten worden, om een gezond Watermantijdperk te laten ontstaan. Zonder de kracht en vrijheid van het individu kan er nooit een gezond en evenwichtig nieuw Watermantijd-perk ontstaan.

Transitie naar een nieuw tijdperk

We verlaten nu de Matrix, tijdens het intreden van het Watermantijdperk. We zijn tijdens de val van Atlantis deze Matrix ingegaan en hebben zeer lange tijd, op een extreme manier, individualiteit leren kennen en tegen wil en dank mogen ontwikkelen in onszelf. Dit kon ontstaan door het leven in de afgescheidenheid van de dualiteit. En dit proces van individualiteit is nu klaar en kan worden afgerond in ons en in de mensheid. De val van Atlantis was de start van het Leeuwtijdperk en nu, met de start van het Waterman- tijdperk, bewegen we de afgescheiden bubbel van de Matrix weer uit. Dat is het grotere plaatje dat de Astrologie als gift aan ons schenkt. Een nieuw tijdperk begint meestal met een heleboel ellende en grote omwentelingen, omdat de basis- waarden van het nieuwe tijdperk begrepen moeten worden terwijl zij hun plek innemen.

Tijdperken van verandering

Met Pluto in Steenbok, die begonnen is in 2008 en actief is tot 20 november 2024, wordt de structuur van de huidige systemen (bestuur, bestuurlijke macht, controle en beperkingen) waarin we gevangen zitten afgebroken, zodat het nieuwe kan ontstaan. En omdat een structuur de ruggengraat van een samenleving is, blijft na de vernieuwingen niets hetzelfde. Dat is best een heftige periode. Het proces voor het collectief dat daarna volgt, is wanneer Pluto het dierenriemteken Waterman ingaat en dit is vanaf januari 2024 tot 20 januari 2044. In die periode worden de puntjes op de i gezet en doorleeft de mensheid alle kanten van de Watermanprincipes, namelijk; sociale waarden, broeder-schap, gelijkwaardigheid, bewustzijn, vernieuwing, vrijheid, de essentie van licht en technologie. We bouwen aan een nieuwe basis voor 1000 jaar vrede van het volgende niveau van een 5D maatschappij voor de mensheid op Aarde.

Switch in tijdperken

Tijdens een periode dat Pluto door een dierenriemteken gaat, worden essentiële lessen geleerd door middel van macht en onmacht over het betreffende dierenriemteken. Het meest ideaal is het om uiteindelijk het hogere spirituele octaaf te begrijpen van dat dierenriemteken om in neutraliteit uit te kunnen komen, maar dat was in de dualiteit van de Matrix alleen voor een kleine groep bewuste mensen weggelegd. Dat gaat in het nieuwe tijdperk van Waterman, als we buiten de dualiteit van de Matrix komen, anders worden voor het collectief. Maar het duurt nog even voordat we daar zijn aangekomen. Dus deze switch in tijdperken is een enorm grote omwenteling en die gaat gepaard met grote bijkomende schade. Velen zullen vertrekken van de Aarde, omdat ze er niet aan toe zijn om de frequenties van het nieuwe tijdperk te kunnen toelaten in zichzelf, of graag het nieuwe tijdperk betreden vanuit een andere incarnatie met een nieuw lichaam.

Wie bestuurt jouw leven?

De huidige gang van Pluto door Steenbok vraagt om het diepe besef dat we alleen onszelf kunnen besturen en dat de ware autoriteit in onszelf ligt. Dat authenticiteit, dus wie jij ECHT bent, (wie jij in Wezen bent) de basis is in jezelf waar- op je kan vertrouwen en bouwen. En dat gaat zelfs tot diep in iedere cel, vezel, DNA en atoom van het lichaam.

Want zelfs ons DNA en eiwitten (spikes), alles is vervuild geraakt met invloeden van buitenaf. We zijn in slaap gesust en leven met ons bewustzijn in de digitale wereld van onze mobiel en computer en in een wereld waar velen de interesse in de wereld en elkaar hebben verloren. De autoriteit is weggegeven aan bestuurders, dus aan andere mensen en omstandigheden van buitenaf, die ons besturen. Dus deze wake-up-call die we nu doormaken in het laatste deel van Pluto door Steenbok, is essentieel. Door de pijn te voelen van besturing die buiten onszelf ligt, van onbetrouwbare en egoïstische leiders, komt er het besef dat je deze macht en kracht bij jezelf dient te houden. Dus dat je zelf verant-woordelijk bent voor het besturen van je eigen leven en dit niet uit handen kan geven. Met kracht hebben we ons eigen leven en individuele IK­-kracht weer te claimen, om zo onze diepste oorsprong te herstellen. En daaruit zal nieuwe maatschappelijke besturing ontstaan, die het individu zijn kracht terug zal geven. Deze les moet nu geleerd worden.

Jouw kwantum realiteit claimen

Met de individuele IK­-Kracht bedoel ik niet de kracht van het kleine vaak beschadigde ego, maar de stille kracht van het IK, waarin je jezelf centraal zet, zonder egoïstisch te zijn, maar wakker en aanwezig bent en jouw plekje in het geheel accepteert en claimt. Tijdens deze twee volle manen in Waterman en de nieuwe Maan in Leeuw tijdens de ‘Leeuwenpoort’ in het midden, was deze oproepende IK-­Kracht extra groot en zeer goed voelbaar. Zoals ik in het artikel van de nieuwe Maan heel duidelijk heb verwoord (Nieuwe Maan in Leeuw van 8-8-2021 https://inzichten.com/jouw-unieke-stem-en-bijdrage-in-de-omkering/ ), gaat het om het uitdrukken van waar jij voor staat. Niet zo zeer in woorden, maar vooral door het innemen van jouw unieke ruimte waarin jouw visie serieus genomen wordt en energetisch uitgezonden wordt. Hierdoor claim je jouw deelname en realiteit in het collectief en kies je helder en duidelijk jouw persoonlijke (kwantum) realiteit en collectief waarin jij wilt leven.

Afbeelding: Astrologische weergave van de Declinaties van de (semi) planeet Pluto. Dit is de verticale beweging van deze (semi) planeet. De pijlen laten de parallel zien van de tweede wereldoorlog en de huidige ontwikkelingen, die hieronder de in alinea’s besproken wordt.

Tweede Wereldoorlog en controlesystemen

De astrologie heeft nog een groter overzicht prijs te geven. De bovenstaande grafiek is de verticale beweging van de (semi) planeet Pluto. De golfbeweging van Pluto aan de bovenkant van de grafiek, dat is de periode van het jaar 1929 tot ongeveer 1952. (Out Of Bounds periode declinaties noord.) De (semi) planeet Pluto regeert over macht, onmacht, controle, manipulatie, het onderbewuste, het verborgene, transformatie voor de grote collectieve bewegingen en ontwikkelingen van het bewustzijn. En die is in die periode rond de Tweede Wereldoorlog op zijn hoogste piek en buiten zijn normale doen (OOB). Aan de noordzijde van de golf in de grafiek is de energie ook maximaal naar buiten gericht. Dat leert de ervaring. In die periode van 1929 tot 1952 was er veel onrust, macht en onmacht en zelfs genocide (Pluto in Leeuw) om maximale controle te krijgen over de buiten- wereld en de mensheid. In deze periode zijn in de wereld om ons heen de besturende controlesystemen zichtbaar tot uitdrukking gekomen en zijn wij nu eigenlijk nog steeds gevangen in deze structuur.

Huidige proces: controle over binnenwereld

De zuidzijde van de grafiek is waarin wij nu zijn aange­komen. We zijn in het begin van het laagste punt van de golfbeweging van Pluto (zie pijl 2019). Rond het jaar 2019 begon deze periode en waren we op hetzelfde punt als in het jaar 1929, toen de golfbeweging van Pluto bovenin de grafiek was. Het einde van de golfbeweging van Pluto waarin deze kracht functioneert buiten zijn normale werking en die vergelijkbaar is met 1952, zal nu rond 2035 liggen. (Out Of Bounds periode declinaties zuid.) Dus voor en in deze periode, vindt de grote omslag en wederopbouw plaats.

De Tweede Wereldoorlog eindigde in het begin van het hoogste punt van de grafiek en daarna is de wederopbouw begonnen voor het nieuwe. Dat breekpunt ligt voor de huidige situatie rond 2025 schat ik, wanneer ik naar de grafiek kijk. In het huidige proces (aan de onderkant van de grafiek) draaien de processen om macht en controle over de binnenwereld van de mens. Dat proces is volop bezig en ook al zichtbaar op dit moment, voor hen die willen en kunnen zien en persoonlijk met dit innerlijke proces bezig zijn. Als de blik naar buiten gericht is, dan heb je zeer waarschijnlijk ook geen bewustzijn over je innerlijke proces en de belevingswereld in jezelf. En dan is er zeer waarschijnlijk ook geen zicht op wat zich aan het ontvouwen is, namelijk een gevecht over controle van de persoonlijke binnenwereld van ieder mens. Helaas is dit het geval voor het grootste deel van de mensheid.

Video over 5G en de mogelijkheid voor crowdcontrol: https://www.youtube.com/watch?v=8FOtAomsLm0

De huidige les en winst

Zoals ik eerder al schreef, is het innerlijke proces voor ieder persoonlijk erom te doen dat je machtig of krachtig verbinding, autonomie en authenticiteit krijgt met je eigen binnenwereld, tot in iedere vezel van je DNA, atomen en eiwitten. Alles wat we nu meemaken, met egoïstische daden van bestuurders die controle willen over jouw leven, dat is een stimulans om maximaal je eigen binnenwereld in eigendom te nemen en aan autonoom en authentiek zelfbestuur te doen. We leren op nieuwe manieren oude magische kwaliteiten toe te passen die we al een eon niet meer hebben toegepast en zijn vergeten.


Deze tekening is gemaakt door Milena Blomqvist. http://www.spiritinmatter.nl/ http://www.praktijkmilena.nl/

Verbroken verbindingen met de Lichtsferen

De afgelopen jaren zijn we door onder andere luchtvervuiling (chemtrails) en vervuiling van het drinkwater, lichamelijk besmet geraakt met onder andere zwarte metalen en grafeen. En ook de prik (b)lijkt vol te zitten met (geprogram- meerde) grafeen; dat laten de nieuwste onderzoeken zien. (https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/07/23/ grafeenoxide-in-vaccins-in-augustus-2020-in-china- gepatenteerd/ met video Engelse ondertiteling.) Mensen die de prik hebben genomen, scheiden ook minuscule spike eiwitten uit die gekoppeld zijn met grafeen.

De geprogrammeerde grafeen geeft elektromagnetische verstoringen in het energieveld van het lichaam en naar de omgeving. Vooral de eerste weken. Daarom ervaren veel mensen spasmen of overbelasting van het zenuwstelsel, doordat het elektromagnetische in het lichaam is verstoord. Grafeen is de nano­toepassing van grafiet en heeft energe­tisch de bijwerking dat het ons afscheidt van de hogere dimensies van ons bewustzijn, Ziel en Multi- dimensionale energielichaam. Concreet wordt je licht-as energetisch verbroken, meestal bij de schedelrand in de nek (vooral in de hersenen is de verstoring groot). Overigens is dit niet altijd zo en ook niet voor iedereen. Soms kun je wel de lichtverbinding instant houden en soms niet. En het lijkt er ook op dat niet alle prikken dezelfde uitwerking hebben. De licht-as is het centrum van je binnenwereld en ‘Goddelijke Bewustzijn’, daar waar je stilte en zijn is.

Als deze verbinding verbroken is, dan kan nog wel de verbinding met de Ziel op een andere manier er zijn, maar de verbinding met je Goddelijk Bewustzijn is er dan niet meer. Bewustzijn uit hogere dimensies, in je multidimensionale energielichaam, zoals de Engelen en Opgestegen Meesters, kunnen je dan mogelijk niet meer of moeilijker bereiken en je zal zelf actief deze multidimensionale verbindingen weer tot stand moeten brengen. Dus geleide meditatie vanuit Engelen en Meestersferen verliezen dan mogelijk ook hun kracht en werkzaamheid, als je te veel verstorend grafeen in je lichaam hebt. Wat ik hier schrijf is helder geworden uit losse waarnemingen door verschillende mensen, onafhankelijk van elkaar nemen zij hetzelfde waar. Blijf bij jouw eigen ervaring, dus neem niet klakkeloos aan wat ik hier schrijf en onderzoek wat voor jou klopt.

Een ander geluid

De meningen zijn verdeeld over de aanwezigheid van Nano-grafeen(oxide) in de prik. Dus informeer jezelf.
Ik plaats hier ook de link voor een ander geluid van defact checkers: https://factchecknederland.afp.com/ http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9F63FK-1 (Nano grafeen is wat anders dan grafeen en is wel transparant volgens de experts, maar doe je eigen onderzoek.) Daarbij wil ik graag aanvullen dat het energetisch verbreken van de licht-as verbinding met of zonder de aanwezigheid van grafeen in de prik, nog steeds overeind blijft. Dit wordt door velen zo ook ervaren of waargenomen bij anderen. Mocht het niet het Nano-grafeen zijn, dan is het zeer waarschijnlijk toch iets anders wat in de prik zit. Omdat het verbreken van de verbinding met de Bron en haar Lichtsferen door een kapotte licht-as (die meestal bij de schedelrand horizontaal komt te liggen), ontstaat bij mensen die de prik hebben gehad of iemand intensief ontmoeten die deze heeft gehad. Veel mensen ervaren ook pijn in hun pijnappelklier en een typische vreemde hoofdpijn, bijna migraine achtig. Het kapot gaan van deze ‘Goddelijke’ licht-as verstoort onze groei naar het leven van onze ‘Goddelijkheid’ in het lichaam en op Aarde en daarmee wordt de evolutie van de mensheid vertraagd. Want stoppen zal deze niet, laat het grotere ‘Goddelijke plan’ zien. Maar onderzoek dit het thema alsjeblieft voor jezelf.

Herstel van verbindingen met de Lichtsferen

De verbindingen herstellen met de Lichtsferen gaat het meest eenvoudig vanuit de eigen ‘Goddelijke’ lagen in jezelf, die de vele bewustzijnslagen van de Ziel overstijgen. Een andere benaming voor deze ‘Goddelijke’ lagen in jezelf is jouw ‘Wezenlijke Multi-dimensionale Zelf’, dus wie jij in jouw ‘Wezenlijke Essentie’ bent. Deze kracht ligt niet buiten jezelf, maar is de Kern van het levende licht van de ‘Godsvonk’, ook wel ‘Monade’ genoemd, waarmee je deze reis in deze Schepping bent begonnen. Ik noem het jouw ‘Kosmisch Hart’. Dit is geen chakra, maar gaat voorbij aan het etherische en energetische. Dit is een bolletje van levend bewust Licht en zetelt op het middenrif, net onder het borstbeen. Dit is een punt van zijn.

Deze kern van jouw ‘Goddelijke’ bewustzijn opent zich alleen vanuit onvoorwaardelijkheid naar jezelf en wat er in jouw binnenwereld beleefd wordt en dus aandacht vraagt. Met bewuste aandacht en een onvoorwaardelijke open blik, beweeg je mee met wat vanbinnen aandacht nodig heeft. Vanuit de dualiteit wordt groter wat je aandacht geeft, maar als je jezelf vanuit onvoorwaardelijkheid (heelheid) openstelt voor je innerlijke beleving, dan word je stap voor stap naar je kern geleid. Dan pel je alle verstoringen juist stap voor stap af en kom je in de stilte in jezelf, in het ZIJN. Je geeft dan als het ware het (be)stuur aan je ‘Goddelijke Zelf’. Met mijn meditatie-webinars begeleid ik je in het maken van deze verbinding en dit herstel.

Actief Wilsbesluit

Het is een bewuste daad en keuze om je open te stellen voor jezelf, jouw Kosmisch Hart en voor jouw IK-­besef, waarmee jij je eigen binnenwereld weer in eigendom neemt. Dit is een actief Wilsbesluit. Niet vanuit de lagere stampende wil, maar vanuit een schoon, onvoorwaardelijk en krachtig open Wilsbesluit. Vanuit deze onvoor-waardelijke verbinding met jezelf herstel je de verbinding met het Kosmisch Hart, de ‘Goddelijke’ licht-as in jezelf en de kosmische multi-dimensionale verbindingen met de hogere Lichtsferen (wat eigenlijk multi-dimensionele delen van jezelf zijn). Dit is de manier van mediteren waar ik je in begeleid met mijn nieuwe en volle Maan meditatie­webinars. Ik ben een paar jaar geleden door mijn innerlijke begeleiding op dit pad gezet met deze meditatie-webinars en stap voor stap wordt voor mij steeds duidelijker hoe belangrijk deze vorm van mediteren en aanwezig zijn eigenlijk is. Het herstelt de innerlijke verbinding met je Wezenlijke Goddelijke Zelf. Je claimt je eigen binnenwereld, door het bevrijden en in eigendom nemen van het Kosmische Hart vanuit onvoorwaardelijke aanwezigheid en dat is precies wat NU van het grootste belang is om deze periode goed door te komen. Je komt weer in je rust en innerlijke verbinding en kan jezelf zuiveren en weer opnieuw gaan opbouwen van binnenuit, vanuit het ‘Kosmisch Hart’, het centrum van je Wezenlijke Zelf. Van daaruit kan de materie van het lichaam de nieuwe frequenties zelf vinden en installeren en de vervuiling van wat niet authentiek van jou is, herkennen en loslaten.

Grotere bedoeling

En zo ‘dwingen’ de huidige ontwikkelingen ons naar binnen om niets meer van buiten jezelf te halen en je binnen-wereld en jouw persoonlijke individualiteit te claimen. Want de verbindingen met hulplijnen buiten jezelf zijn mogelijk verbroken door de belasting met veel soorten vervuiling en grafeen. Er zit dus een grotere bedoeling achter deze heftige situatie. Voor het herstel en het claimen van jouw persoonlijke binnenwereld zijn deze twee volle manen in Waterman en de afgelopen nieuwe Maan in Leeuw in het bijzonder bedoeld.

Symptomen en lichamelijk herstel

Als de verbinding met de Ziel en de hogere multi- dimensionale delen van het bewustzijn niet meer aanwezig kunnen zijn in het lichaam, dan kun je het gevoel hebben dat je geen verbinding meer kan maken met de essentie van die persoon. Als jij het zelf bent, dan kun je het gevoel hebben jezelf kwijt te zijn. Je voelt je dan vreemd en merkt in kleine dingen op dat je uit verbinding bent met jezelf en ook met de wereld om je heen. Het kan ook voelen alsof je niet helemaal aanwezig kan zijn in het moment en mogelijk laat zelfs jouw geheugen je in de steek. Het geheugen hoort bij de binnenwereld, want astrologisch gezien horen beide bij de Maan.

Dit allemaal kan een gevoel geven van grote eenzaamheid. Maar het is te herstellen door regelmatig in je binnen-wereld bewust en vanuit een actief Wilsbesluit, het IK­-besef, weer te claimen en het ‘Kosmisch Hart’ te openen en aan het roer te zetten. Dit doe je vanuit een diepe meditatieve staat, zoals ik hierboven beschreef. Gelijktijdig is het nodig om de grafeen en vreemde (spike) eiwitten ook fysiek uit je lichaam te werken met supplementen en door gezuiverd water te drinken. Overleg het met je eigen (natuur)arts of natuur- geneeskundig therapeut, want ontgiften kan grote onbalans en reacties veroorzaken. Het was een lang artikel, maar ik hoop dat het voor jou de moeite waard was om het te lezen met alle tips en uitleg heb ik je een overzicht willen geven van de belangrijkste processen, de achtergronden en het hoe en waarom daarvan. Zodat je inzicht hebt wat er zich aan het voltrekken is, nu en het komende decennium. Door het overzicht te schetsen en uitleg te geven over de processen erachter, hoop ik dat het je rust geeft en de mogelijkheid om uit te zoomen en zo los te komen van angst. Er zijn speciale mineralen te koop in mijn webshop (Rozenkwarts met Titanium) en ook het meditatie-webinar is er om je te ondersteunen je innerlijke verbinding met jezelf te herstellen en te optimaliseren. Ik wens je heel veel liefde en succes tijdens deze overgang.

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Publicatie SPIEGELBEELD oktober 2021

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update woensdag 15-12 & donderdag 16-12
Elektromagnetische update zaterdag 18-12 & zondag 19-12

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD okt 2021: Volle Maan als Katalysator in het grote transformatieproces

Plaats een reactie