Elektromagnetische update dinsdag 16-8 & VOORUITZICHTEN

Geschreven door: Manuela van der Knaap

12 minuten leestijd

De verwachtte grote zonnevlammen kwamen vanaf maandagavond op gang. Er is nog steeds een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT. De andere verstoringen zijn: Hoge X-ray pieken, kosmische stralingsalert, elektronenstorm en een zeer milde Schumannresonantie activiteit. Lees hieronder meer met uitleg onder de grafieken over wat de grafieken weergeven en daaronder de uitleg van de verstoringen met de symptomen erbij. Ook lees je per soort verstoring de vooruitzichten als die relevant staan ze onder de afbeeldingen in het artikel hieronder. ER WORDT EEN PITTIGE ZONNESTORM VERWACHT VOOR WOENSDAGMIDDAG. Ik wens je veel leesplezier…

❤️
Voor de innerlijke processen: (nieuwe Maan artikel) https://inzichten.com/rust-rijping-en-ware-liefde/ Het nieuwe artikel voor de volle Maan staat dinsdagavond of woensdag op de website. En het laatste artikel over de volle Maan van a.s. vrijdag 12-8 https://inzichten.com/ervaar-je-voedende-levensstroom/

Heb het goed… 💞
©Manuela van inzichten.com

❤️

MILDE X-RAY PIEKEN

Afb: Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Zie rode pijlen voor de X-ray pieken, dit zijn de kleine puntjes eronder. Bij andere metingen van de zonnewind door andere satellieten, worden deze korte verhoogde zonnewind dichtheid normaal eruit gefilterd. De hoge X-ray pieken worden zichtbaar in de zonnewind dichtheid.

Er waren milde X-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid rond 00:00 uur (tot ong. 75 p/cm³). Dat is dus best een pittige verstoring, maar niet extreem.
(symptomen: Lees de symptomen als pittig maar niet extreem. X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, all een zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

❤️

ELEKTRONEN

Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet. We zijn in elektronenstorm vanaf maandag 8-8 rond 17:00 uur.

Er is vanaf maandag 8-8 rond 17:00 uur een elektronenstorm actief en dat is nog steeds zo op zondag 14-8. Deze was donderdag hoger dan we de laatste tijd gewoon zijn. Het lijkt erop dat de elektronen wat minder hoog in stormlevel zijn, maar om en nabij stormlevel. De verwachting is dat dit zo nog zal blijven, dus om en nabij elektronenstorm. (zie vooruitzicht hieronder.) (symptomen: de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, niet kunnen slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs. Deze hoge frequenties kunnen je ook optillen en bliss ervaringen geven. Dat gebeurde meestal wanneer je goed in je vel zit, in je natuurlijke stroom.)

VOORUITZICHT ELEKTRONEN

Afb: Dit is de weergave van de verwachtingen voor de elektronen die . De gele ruitjes zijn de werkelijke metingen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde en die achteraf gecorrigeerd zijn. De groene vierkantjes zijn de verwachting. door de GOES satelliet. We zijn al in elektronenstorm vanaf maandag 8-8 rond 17:00 uur. De verwachting is dat we de komende dagen in elektronenstorm blijven. Dit is ook een signaal dat de zonnewind actief blijft, maar omdat de hoogte van de elektronenstorm nu om en nabij de stormlevel ligt is de kans op een milde bijna zonnestorm heel klein. (kp-4 gele balken).

❤️

SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie (SR) activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er is activiteit ongeveer tussen 7:00 en 14:00 uur met een zeer lage intensiteit (zie grafiek hieronder).

Er was een gedeeltelijke Schumannresonantie activiteit (SR) met een zeer lage intensiteit (maximaal rond 26 amplitude). Daarbuiten was de intensiteit nog lager. De verstoring was zeer mild, maar sterker voelbaar doordat er veel andere verstoringen waren, waaronder de hele hoge zonnevlammen.

(Symptomen lees als intens): opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn, en nog meer. De Schumannresonantie (SR) is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er wel hoge X-ray pieken, lage hoge M-Klasse zonnevlammen richting de X-klasse en vooral de elektronenstorm is intens ook door de lange duur. Deze verstoring is goed voelbaar doordat er veel andere intensiteit is. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens. Deze verstoring was een gedeeltelijk.).

Afb: Dit is een weergave van de intensiteit van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er is activiteit ongeveer tussen 7:00 en 14:00 uur met een zeer lage intensiteit. Daarbuiten was de intensiteit zeer laag.

❤️

VERHOOGDE ZONNEWIND EN ZONNESTORM

Afb: Dit is de kp-index gemeten in Potsdam Duitsland en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België. Deze grafiek geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm. Boven de kp-5 is echt een hele heftige zonnestorm. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek. Rode puntjes onder de grafiek geven de kosmische stralingsalert weer. Er was geen activiteit, dus geen reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind. Er is zelfs weer kans op een kosmische stralingsalert.

(Mogelijke symptomen kosmische stralingsalert Dit kan mogelijk ontstaan op deze zondag en later in de week, maar is rond de middag op zondag nog niet aan de orde. : hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, ruis in de oren, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid, heel erg moe zijn, enz. De afgelopen dagen is het goed mogelijk dat je moeilijk kon slapen door de hoge frequenties van de kosmische straling. Naar mate de kosmische stralingsalerts langer duren, worden ook de symptomen heftiger. En dat is nu voor de komende dagen zeker aan de orde.)

VOORUITZICHT ZONNEWIND/ZONNESTORM

Afb: Dit is een vooruitzicht voor de verwachtingen van de kp-index en dus de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind. De verwachtingen van de experts geven aan de we op woensdag 17-8 in de middag vanaf 14:00 weer een zonnestorm (kp-5 rode balken) kunnen verwachten met een mildere uitloop voor donderdag en vrijdag (kp-4 gele balken).

(Symptomen lees tijdens een zonnestorm (kp-5 rode balken) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche.)

Afb: Dit is een bericht van spaceweather.com. De verstoring van woensdag wordt gezien als potentieel heel heftig, maar we gaan het zien. Als ik zie wat er aangegeven wordt in de hoogte van de zonnewind snelheid en dichtheid, dan gaat het wel zonnestormen, maar niet super intens.

❤️

ACTIVITEITEN VAN DE ZON & VOORUITZICHTEN

Afb: Dit is een weergave van de Zon. De rode kruisjes zijn de gaten in de corona van de Zon. Nr. 14 is super groot staat vol op de aarde gericht en spuwt dus al plasma onze kant op. De pijlen zijn de grotere actieve zonnevlammen. De Zon kolkt van de grote zonnevlekken, de constante lichtfrequentie is daardoor hoog.

En er staat een klein gat in de corona van de Zon pal op de aarde gericht en deze spuwt plasma onze kant op. (Zie rode stipjes op afbeelding) (Symptomen: Hoge fluit/ruis in het hoofd en oren. Dit is hetzelfde als wanneer er verhoogde zonnewind of zonnestorm is.) Dit is ook actief wanneer er verhoogde zonnewind is of zonnestorm.)

Afb: Dit is een magnetische weergave van de Zon. De rode pijlen staan bij de grote actieve zonnevlekken. Nummer 3078 (pijl met kruis erbij) was de zonnevlek alle grote M-Klasse en hoge C-Klasse zonnevlammen veroorzaakte. Deze nstaat pal op de aarde gericht. De rode pijlen geven de zonnevlekken aan die de grootste polariteit hebben en dus potentieel grotere zonnevlammen kunnen produceren. Er staan er twee (gedeeltelijk) op de aarde gericht, dus eigenlijk is er dan een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT. Er is nog een tweede grote zonnevlek (3081) op de Zon met een grote polariteit, dus de VERWACHTING is dat we de grote zonnevlammen alert de komende 4 dagen nog wel aan de orde blijven.

(Symptomen zonnevlammen: dus pittig als er M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam, verder mild. Dus deze symptomen zijn nu niet aan de orde, alleen zeer mild door de verhoogde X-ray lichtfrequentie: Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

Afb: Dit is de weergave van de X-ray zonnevlammen op de Zon. De situatie is heftig met grote C- en M-klasse zonnevlammen. Kijk in de lijst hieronder. De zonnevlammen met een kruisje ervoor zijn de hoge zonnevlammen. (Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.) De constante X-ray licht frequentie is door de grote hoeveelheid zonnevlekken wel hoog op het niveau van constante hoge B-Klasse. Dit verhoogd onze frequentie.

Afb: Dit is de weergave van de zonnevlammen van dinsdag 16-8 met zijn allemaal milde zonnevlammen.

❤️

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

❤️

❤️

❤️

WEBINAR: Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de nieuwe Maan van zaterdag 27-8. We starten om 19:45. BIJ DE START VAN DIT WEBINAR BESPREEK IK LIVE DE PROCESSEN DIE HOREN BIJ DEZE NIEUWE MAAN. De meditatie start rond 20:30 uur. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-27-augustus-2022/  (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda  .)

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je deze informatie of andere informatie van www.inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van www.inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via info@inzichten.com

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update zondag 14-8 & VOORUITZICHTEN
Elektromagnetische update woensdag 17-8 CRASH-EVENT & VOORUITZICHTEN

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update dinsdag 16-8 & VOORUITZICHTEN

Plaats een reactie