Elektromagnetische update zaterdag 27-8 & VOORUITZICHTEN

Geschreven door: Manuela van der Knaap

18,1 minuten leestijd

Vanaf vrijdagmiddag zijn er hoge M-Klasse zonnevlammen. Zo ook zaterdag in de nacht. Verdere verstoringen zijn: hoge X-ray pieken, groot gat in de corona van de Zon op de aarde gericht, protonenstorm, bijna zonnestorm (kp-4) maar (nog) niet voor onze regio en een te verwaarlozen zeer milde Schumannresonantie activiteit. Lees meer in het artikel hieronder, met uitleg onder de grafieken en daaronder kort de symptomen.

Voor inzicht in de actuele innerlijke en wereldse processen: Lees het nieuwe Maan artikel voor zaterdag 27-8: https://inzichten.com/van-nee-naar-ja/

En er is een meditatie-webinar voor de nieuwe Maan vanavond. We starten om 19:45. IK GA OOK LIVE UITLEG GEVEN OVER DE PITTIGE PROCESSEN DIE NU SPELEN ROND DEZE NIEUWE MAAN. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen (deelname 10 euro): https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-27-augustus-2022/

Heb het goed…💞
©Manuela van inzichten.com

❤️

************************************************

UPDATE ZONDAG 28-8:

Zoals zaterdag in onderstaand artikel al werd aangegeven komt er een verhoogde zonnewind/zonnestorm aan op zondag 28-8. De vooruitzichten van de experts lieten een minimale verhoging zien en daar had ik mijn twijfels bij. De experts hebben de informatie bijgewerkt en de verwachting is toch een zonnestorm (kp-5 rode balken). Zonnewind snelheid van rond de 800 km/sec dat is, leert de ervaring, echt wel een fikse zonnestorm met een kp-5 of -6. De gegevens in het artikel hieronder zijn bijgewerkt met de laatste grafieken.

Verder waren er ook weer gemiddelde en hoge X-ray pieken in de nacht. Ook deze grafiek en gegevens zijn bijgewerkt in de afdeling van de X-ray pieken.

Heb het goed…💞
© Manuela van inzichten.com

*********************************************

❤️

1. ACTIVITEITEN VAN DE ZON (af en toe pittig)

Afb: Dit is een weergave van de Zon. Het rode kruisje is een groot gat in de corona van de Zon. Nr. 17 en deze staat nu pal op de aarde gericht en spuwt dus plasma onze kant op. Er zijn twee grote zonnevlekken beide op de rand die niet op de aarde gericht staat (zie rode pijlen).

(Symptomen gat in de corona van de Zon: De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

Vrijdagmiddag werd de Zon plotseling weer actief met M-Klasse zonnevlammen. De hoogste M-klasse (M-7.24) was rond 14:00 uur, dat was een bijna X-klasse, dus pittig hoog, vooral omdat de beschermende magnetosfeer van de aarde zo zwak is nu de zonnewind laag is. Het begon allemaal rond 12:30 uur. Er volgde een hele golf grote M-klasse zonnevlammen vanuit een zonnevlek die net in het zicht van de aarde was gedraaid (3089). Deze zonnevlammen waren voornamelijk uitstoot van X-ray licht en weinig CME deeltjes. De hele situatie werd afgesloten rond 17:30 door een grote M-klasse (M-3.6) zonnevlam vanaf de andere kant van de Zon (nr.3088) wel met CME uitstoot. (Staat niet in de lijst, zie hieronder in de lijst van zonnevlammen voor vrijdag 26-8.) Kijk voor details op mijn telegramkanaal over vrijdag.

Vrijdag op zaterdagnacht 27-8 was er opnieuw een M-klasse zonnevlam rond 4:30 een M-4.88. (zie afbeelding hieronder.) De Zonnevlam AR3088 staat op de rand van de Zon en zal zondag naar de achterkant van de Zon verdwijnen uit het zicht van de aarde. Maar kan zondag dus nog best wel wat activiteit laten zien. Er blijft dan 1 grote complexe zonnevlam over AR3089 die potentieel de hele week zonnevlammen kan produceren.

Afb: voor nu op deze zaterdag is dit de inschatting van de experts voor zonnevlammen. Hoe roder de blokjes, hoe pittiger de zonnevlammen zijn. X-klasse zijn de hoogste zonnevlammen en omdat we uit het zonneminimum zijn op weg naar maximale activiteit van de Zon (zonnemaximum) wordt de activiteit van de Zon steeds heftiger. Maar de bescherming van de magnetosfeer van de aarde wordt ook steeds krachtiger, dus dat compenseert elkaar. Op dit moment is de beschermende magnetosfeer zwak door lage zonnewind en komen direct op de aarde gerichte CME met plasma deeltjes en andere verstoringen veel heftiger binnen in de atmosfeer van de aarde.

(Symptomen zonnevlammen: dus pittig als er M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is de M-Klasse zonnevlam van zaterdagnacht 4:40 uur Europese tijd.

Afb: Dit is een magnetische weergave van de Zon. De rode pijlen staan bij een grote actieve zonnevlekken. Nummer 3088 en 3089. Deze kunnen de komende dagen hoge C- en waarschijnlijk ook M- en X-Klasse zonnevlammen produceren. Zie overzicht van % voor de zonnevlammen hierboven.

(Symptomen zonnevlammen kort: dus pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is de weergave van de X-ray zonnevlammen op de Zon. Er waren een aantal hoge M-Klasse zonnevlammen. Zie lijst hieronder. (Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.) UPDATE ZONDAGAVOND 28-8 : En weer een hoge M-klasse zonnevlam rond 18:00 uur een M-6.78. (staat niet op de lijst.)

Afb.: Afb: Dit is de weergave van de zonnevlammen van vrijdag 26-8 met zijn zonnevlammen. De C-Klasse zonnevlammen met de oranje cijfers en de M-Klasse zonnevlammen zijn rood. (Tel 2 uur op voor onze tijd.)

Afb: Dit is de weergave van de zonnevlammen van zaterdag 27-8 met zijn zonnevlammen. De C-Klasse zonnevlammen met de oranje cijfers en de M-Klasse zonnevlammen zijn rood. (Tel 2 uur op voor onze tijd.) De M-Klasse zonnevlam waar het kruisje voorstaat is de zonnevlam waarvan zondag de plasma stroom aankomt op aarde.

Afb: Dit is de weergave van de zonnevlammen van zondagochtend 28-8 met zijn zonnevlammen. De C-Klasse zonnevlammen met de oranje cijfers en de M-Klasse zonnevlammen zijn rood. (Tel 2 uur op voor onze tijd.) UPDATE ZONDAGAVOND 28-8 : En weer een hoge M-klasse zonnevlam rond 18:00 uur een M-6.78. (staat niet op de lijst.)

❤️

❤️

2. SITUATIE RONDOM DE ZONNEWIND (MILD) & VOORUITZICHTEN

Afb: Dit is de kp-index gemeten in Potsdam Duitsland en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België. Deze grafiek geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm. Boven de kp-5 is echt een hele heftige zonnestorm. Rode puntjes boven de groene balken in de grafiek geven de kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.

Afb: Dit is een grafiek die de protonen aangeeft gemeten in de atmosfeer rond de aarde door de GOES 16 satelliet. We hadden vanaf 14:00 uur een protonenstorm die duurde tot ongeveer 23:30 uur. En dat zijn dus deeltjes van een CME, dat is uitstoot van plasma deeltjes van de Zon. Die kwamen dus rond deze tijd aan op aarde. Als er een protonenstorm is tijdens een zonnestorm of bijna zonnestorm, dan wordt dat vaak als extra heftig ervaren. (Zie symptomen bij zonnestorm hieronder.) (Tel 2 uur op voor onze tijd.)

Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind dichtheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is geen met een puntje oranje, dus mild tot gemiddeld van intensiteit. (Tel 2 uur op voor onze tijd.)

OVERZICHT SITUATIE ZONNEWIND: Er is zaterdag dus vanaf 14:00 een bijna milde verhoging van zonnewind dichtheid actief met een bijna Kp-index 4 (gele balk). De zonnewind dichtheid liep al mild op vanaf 4:00 uur. De hoogste piek was tussen 11:45 en 12:30 uur met een maximum van ongeveer 33 p/cm3. Dat is echt mild. Symptomen zijn dus ook mild. Omdat er ook een protonenstorm actief is, kan deze zonnewind al heftiger worden ervaren van dat deze milde zonnestorm normaal is. De verwachting is dat de zonnewind snelheid nog gaat oplopen vanaf zondagmiddag. (zie vooruitzichten hieronder.)

(Symptomen zijn nu zeer mild, alleen tijdens de verhoogde piek gemiddeld. Lees tijdens een zonnestorm (kp-5 rode balken) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

Afb: Dit is een weergave van de zonnewind snelheid. Bijgewerkte gegevens voor zondag 28-8: De zonnewind dichtheid is weer rustig. De zonnewind snelheid is inmiddels verder opgelopen. De verwachtingen zijn dat zondagavond een zonnestorm zal ontstaan door een lading plasma die de atmosfeer binnenkomt. Dan zal de zonnewind snelheid verder oplopen naar 800 km/sec volgens de experts.

❤️

VOORUITZICHT ZONNEWIND/ZONNESTORM (naar beneden voor update na 2 afbeeldingen)

Afb: Dit is een vooruitzicht voor de verwachtingen van de kp-index en dus de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind. De verwachtingen van de experts geven aan de we op zondag 27-8 weer een bijna zonnestorm (kp-4 gele balk) kunnen verwachten. De zwarte grafiek hieronder geeft de zonnewind snelheid en dichtheid aan voor de vooruitzichten en die zijn best pittig hoog (snelheid rond 800 km/sec/) Normaal hebben we bij dat niveau een zonnestorm (kp-5 of 6) Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Het is ook mogelijk dat de verstoring van zaterdagmiddag dezelfde verstoring is en dat er dus niet nog meer komt. Ik hou je op de hoogte.

(Symptomen lees tijdens een zonnestorm (kp-5 rode balken) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

Afb: Deze grafiek laat de vooruitzichten van de experts zien van de zonnewind dichtheid en snelheid. Voor zondagmiddag is er een verhoging van de zonnewind voorzien die zo te zien in de grafiek op kan lopen tot 800 km/sec en dat is wel pittig hoog en als het echt zo hoog is, dan verwacht ik dat daarbij ook een zonnestorm zal zijn. (kp-5 of 6 rode balken).

UPDATE VAN BIJGEWERKTE NIEUWE GRAFIEKEN VOOR DE ZONNESTORM

Afb: Dit zijn de nieuwe vooruitzichten van de experts. De plasma lading van zonnevlam AR3088 (zie afbeelding hieronder) komt op zondagavond aan in de aardse atmosfeer. Er is ook nog een mogelijkheid dat de lading de aarde gaat missen en het allemaal mild blijft.

Afb: Deze grafiek laat de vooruitzichten van de experts zien van de zonnewind dichtheid en snelheid en ook hoe de lading van de Zon waarschijnlijk aankomt op aarde. Ook deze grafiek is bijgewerkt naar boven door de experts en opgeschoven naar zondagavond. De verhoging van de zonnewind kan volgens de grafiek oplopen tot 800 km/sec en dat is wel pittig hoog en als het echt zo hoog is, dan verwacht ik dat daarbij ook een zonnestorm zal zijn. (kp-5 of 6 rode balken).

Afb: Dit is de zonnevlam waarvan de uitstoot zondagavond 28-8 zal aankomen op aarde.

EINDE UPDATE ZONDAG 28-8 ZONNEVLAMMEN

❤️

3. HOGE X-RAY PIEKEN (HOOG)

Afb: Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Zie rode pijlen voor de hoge X-ray pieken, de X-ray pieken zijn de kleine puntjes eronder. Bij andere metingen van de zonnewind door andere satellieten, worden deze korte verhoogde zonnewind dichtheid normaal eruit gefilterd. De hoge X-ray pieken worden zichtbaar in de zonnewind dichtheid.

Er waren hoge X-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid tussen 1:30 en 2:00 uur met hoge pieken van ongeveer 120 p/cm3 en dat is pittig hoog.

(symptomen: X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, all een zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

*********************************************

UPDATE ZONDAG 28-8 X-RAY PIEKEN (MILD TOT GEMIDDELD)

Afb: Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Zie rode pijlen voor de hoge X-ray pieken, de X-ray pieken zijn de kleine puntjes eronder. Bij andere metingen van de zonnewind door andere satellieten, worden deze korte verhoogde zonnewind dichtheid normaal eruit gefilterd. De hoge X-ray pieken worden zichtbaar in de zonnewind dichtheid.

Er waren hoge X-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid. Zaterdag 27-8 rond 19:00 uur (35 p/cm3) dat is heel mild & zondag 28-8 rond 1:00 uur ongeveer 45 km/sec. dat is mild & rond 5:00 uur met ongeveer 75 p/cm3 en dat begint aan de hoge kant te worden.

(symptomen: X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, all een zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

EINDE UPDATE ZONDAG 28-8 X-RAY PIEKEN

❤️

❤️

4. SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT (zeer mild)

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie (SR) activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er is een zeer milde activiteit tussen 23:00 en 4:00 uur met een zeer lage intensiteit van 27 amplitude een zeer lage intensiteit, die bijna te verwaarlozen is. (zie zwarte grafiek hieronder voor weergave intensiteit).

(Symptomen lees als intens): opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn, en nog meer. De Schumannresonantie (SR) is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er wel zoals hoge M-Klasse zonnevlam, milde verhoogde zonnewind en hoge X-ray pieken. Alleen de zonnevlam had echt impact en was rond dezelfde tijd als de SR. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens. Deze verstoring was een gedeeltelijk en zeer mild.).

Afb: Dit is een weergave van de intensiteit van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er is een zeer milde activiteit tussen 23:00 en 4:00 uur met een zeer lage intensiteit van 27 amplitude een zeer lage intensiteit, dus bijna te verwaarlozen.

*************************************************************

❤️

❤️

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

❤️

❤️

❤️

❤️

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Het huidige speciale webinar is ingepland op donderdag 1 september 2022 19:45 uur VOOR EENHEIDSBEWUSTZIJN met de Wortel Amethist. JE KAN MEEDOEN ZONDER WORTEL AMETHIST. We hebben hele bijzondere ervaringen gehad met deze webinars. De ervaringen waren diepe heling, ervaren van heelheid, thuiskomen en omhulling, ervaren en integreren van de Bronenergie. Angsten en stress verdwenen bij veel mensen voor sommige deelnemers is dit zelfs blijvend veranderd. Dit proces met de Wortel Amethist is ondersteund in het openen en integreren van het vernieuwde AL-bewustzijn dat de dualiteit van de Matrix opheft. Dit is een geweldige ervaring voor jezelf, maar we leveren ook een grote bijdrage aan het collectief met het in evenwicht brengen van de polariteiten en het herstellen van verbindingen tussen de polariteiten, die nu zo ongelofelijk groot zijn. TIJDENS DIT WEBINAR WORDEN NIEUWE LAGEN VOOR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN JEZELF HERINNERT EN GEÏNTEGREERD (ieder op het eigen niveau). Voor meer informatie kijk op de website: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-do-1sep22/

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de volle Maan van zaterdag 10 september 2022 . Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-10-september-2022/ /(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

❤️

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit is het artikel bomvol met video’s en uitleg over de Totale Eclips van zaterdag 4 december 2021 & de jaarhoroscoop voor 2022: https://inzichten.com/de-magische-overwinning-van-het-hart/

Dit is het artikel over de bijna totale Maansverduistering van 21 november 2021 over het innerlijke proces van 2022: https://inzichten.com/een-hele-grote-sprong-voor-de-mensheid/

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update donderdag 25-8
Elektromagnetische update maandag 29-8

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update zaterdag 27-8 & VOORUITZICHTEN

Plaats een reactie