Elektromagnetische update dinsdag 18-10 &VOORUITZICHTEN

Geschreven door: Manuela van der Knaap

15,8 minuten leestijd

Verstoringen kort: Verhoogde zonnewind en verwachtingen, elektronenstorm, klein gat corona aarde gericht, periode met kosmische stralingsalerts, lage C-klasse zonnevlammen en Schumannresonantie activiteit (maandagavond en dinsdag.) Verder is het heerlijk rustig.

Zoals ik gisteren en de dag daarvoor in de updates had aangegeven is het heel erg rustig rondom het elektromagnetische op de Zon en op aarde. De zonnewind is nog steeds verhoogd. (575-490 km/sec.) Dit is ook een milde verstoring met af en toe gemiddeld. En de elektronen zijn nog steeds tegen elektronenstorm aan en dus weer hoog in aantallen in de ionensfeer en bewegen in en uit elektronenstormlevel. Het grote gat in de corona van de Zon dat op de aarde gericht staat is inmiddels klein geworden. In deze update plaats ik alleen kort wat er op dit moment wel mild verstoord is voor de dinsdag 18-10. De andere grafieken die geen verstoring laten zien, die laat ik dus weg. Er zijn dus GEEN situatie te melden rondom X-ray pieken en zonnevlammen (alleen lagere C-klasse zonnevlammen), Deze waren dus NIET verhoogd en dus GEEN verstoringen met mogelijke symptomen. Kijk naar de grafieken van de zonnewind, Schumannresonantie, zonnevlammen en elektronen.

DE VOORUITZICHTEN ZIJN NOG STEEDS MILD VOOR DE KOMENDE DAGEN. DUS DE VLAG UIT!!! Er is een milde verhoogde zonnewind, waardoor ook kosmische stralingsalerts niet aan de orde zijn. Dit is echt uitzonderlijk rustig. En eigenlijk wel vreemd voor een periode in de aanloop van het eclipsenseizoen. Dan is het meestal heftig in de opbouw naar energetische ontlading (processen) tijdens de eclipsen. Dus geniet er van…het kan zo weer veranderen.

Voor inzicht in de actuele innerlijke en wereldse processen: Het artikel over de volle Maan in Ram van zondag 9-10: https://inzichten.com/heling-van-het-conflict-tussen-eenheid-en-ego/ Lees het nieuwe Maan artikel van zondag 25-9: https://inzichten.com/de-val-het-diamanten-plasmalicht/

Mijn laatste YouTube video. Verandering op komst voor het komende half jaar. Zet angst om in kracht. https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

In het artikel van maandag 5-9 kan je lezen over de situatie op 5 september, maar geeft je vooral wat extra informatie over de typische symptomen voor dit moment en ook ervaringen, tips en inzicht wat je kan doen om je situatie te verbeteren als je veel last hebt van de verstoringen. Bovenaan het artikel staat deze info, daaronder de info over 5 september. Die is natuurlijk niet meer relevant op dit moment. https://inzichten.com/elektromagnetische-update-maandag-5-9-vooruitzichten/

Heb het goed…💞
©Manuela van inzichten.com

1. SITUATIE RONDOM DE ZONNEWIND (mild tot gemiddeld) & VOORUITZICHTEN

Afb: Dit is de Hp-30 index gemeten in Potsdam Duitsland per half uur en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België per half uur. Deze grafiek geeft kleinere verstoringen ook weer en daardoor is deze weergave veel betrouwbaarder. De grafiek laat reactie zien van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm. Boven de 5 (Hp-30 links op de grafiek) is echt een hele heftige zonnestorm. Rode puntjes boven de groene balken in de grafiek geven de kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.

Er was wat milde verstoring door zonnewind (575 tot 490 km/sec.), maar deze had geen effect meer op de beschermende magnetosfeer van de aarde (Hp-of Kp-index).

(Mogelijke symptomen kosmische stralingsalert: hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, ruis in de oren, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid, heel erg moe zijn, enz. De afgelopen dagen is het goed mogelijk dat je moeilijk kon slapen door de hoge frequenties van de kosmische straling. Naar mate de kosmische stralingsalerts langer duren, worden ook de symptomen heftiger.)

(Symptomen zonnewind is mild (geen zonnestorm): Lees tijdens een zonnestorm (hp-5) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

Afb: Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind snelheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is geel, dus mild.

De zonnewind snelheid is nog steeds verhoogt tussen 575 en 490 km/sec. Deze verstoring is zeker wel voelbaar met milde symptomen. Langzaam aan zakt de verstoring van de zonnewind snelheid steeds meer af. Einde van de dag is deze de meeste tijd rond de 500 km/sec. en dat is echt heel erg mild. Er waren korte periode in de nacht met hogere pieken: rond 4:00 & 4:45 & 5:35 uur allemaal rond de 575 km/sec en dat is goed mild voelbaar, dus niet extreem. De verwachting is dat dit steeds verder afzakt en nog een paar dagen verhoogd blijft, maar waarschijnlijk milder onder de 500 tot 475 km/sec. En dat is mild.

(Symptomen zonnewind is mild. Lees tijdens een zonnestorm (hp-5) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

VERWACHTING ZONNESTORMEN?

Afb: Dit is de verwachting van de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind op maandag 17-10 getoond. We zien de volgende opleving rond donderdag 20 en vrijdag 21 oktober. Wat er is aangepast in de grafiek ten opzichten van de dagen ervoor zijn de vooruitzichten vanaf volgende week woensdag 26-10 daar wordt nu al eerder zonnestorm verwacht. (tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.)

(Symptomen zonnestorm: Lees tijdens een zonnestorm (kp-5 rode balken) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

Afb: Dit is een vooruitzicht van de zonnewind. Volgens deze grafiek zal het allemaal zeer mild zijn met de zonnewind de komende dagen. Daar is niet veel bijzonders te zien. De hoogste zonnewind snelheid zal op zondag 16-10 zijn, maar komt volgens dit vooruitzicht niet boven de normale waarde uit, dus rust voor de komende dagen.

❤️

2. DE VERSTORING VAN DE ELEKTRONEN (hoog) &VOORUITZICHT

Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet. De elektronen zijn vanaf zondag 16-10 rond 17:30 uur weer om en nabij elektronenstorm. De verstoring gaat steeds eind van de dag en in de nacht over de grens heen van elektronenstorm. Maar sowieso is het niveau van de elektronen de hele dag hoog. Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.

(symptomen elektronenstorm gemiddeld tot pittig: de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, moeilijk slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs.Deze hoge frequenties kunnen je ook optillen en bliss ervaringen geven.Dat gebeurde meestal wanneer je goed in je vel zit, in je natuurlijke stroom.)

Afb: Dit is het vooruitzicht voor de elektronen in de ionensfeer voor de komende dagen. We zien vanaf maandag 17-10 weer een stijging van de elektronen, die nu al om en nabij stormlevel zijn. Dus vanaf dinsdag 18-10 kunnen we er wel vanuit gaan dat er weer (om en nabij) elektronenstorm zal zijn. (zie voor mogelijke symptomen hierboven)

❤️

3. ACTIVITEITEN OP DE ZON (mild)

Afb: Deze afbeelding is van de Zon en laat de gaten in de corona van de Zon zien ( rode puntjes nr 34). Ik heb er zelf nog een ingetekend met de rode cirkel met het puntje erin, want daar staat ook nog een kleine zonnevlek op de aarde gericht. Ook de kleine zonnevlekken zijn aangegeven op deze afbeelding met rode pijlen. Deze produceren alleen lage C-Klasse zonnevlammen en dus bijna niet merkbaar met symptomen. De verwachting is dat dit nog minimaal een paar dagen zo blijft, maar dat kan ook ineens weer veranderen. Er komt namelijk al weer een actieve zonnevlek in het zicht vanaf de aarde (links rode pijl). We gaan zien hoe actief deze is.

(Symptomen gat in de corona van de Zon: De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

(Symptomen zonnevlammen zeer mild: dus pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is de weergave van de X-ray zonnevlammen op de Zon. Er waren vooral lage B- en C-Klasse zonnevlammen. (Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.) Er was op maandagavond 17-10 een C-3.37 zonnevlam rond 19:15 uur. Op deze dinsdag opnieuw alleen kleine zonnevlammen B- en C-klasse.

(Symptomen zonnevlammen rust: dus pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is de geschatte dreiging van zonnevlammen voor de dinsdag 18-10. De Zon is rustig en er is GEEN dreiging van grote zonnevlammen.

Afb: Dit is een afbeelding die de Zon laat zien vanuit Stereo A satelliet en van daaruit hebben we zicht aan de linkerkant wat er komen gaat voor de zonnevlammen. Er zijn meerdere nieuwe zonnevlammen onderweg om in het zicht van de aarde te draaien. We weten nog niet hoe intens deze zijn, maar waarschijnlijk niet extreem.

❤️

4. SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT (LAAG maar vreemd)

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie (SR) activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er was op maandagmiddag/avond toch een grote verstoring van de SR tussen 15:00 en 19:00 uur met een gedeeltelijke Schumannresonantie activiteit met een hoge intensiteit van ongeveer 52 amplitude. Dat is best pittig. Op dinsdag 18-10 was er milde verstoring tussen 10:00 en 11:00 uur met 35 amplitude en opnieuw tussen 14:30 en 15:30 uur met ongeveer 30 amplitude. Milde verstoring dus. Er was weinig andere verstoring, dus deze SR was niet super heftig.

(Symptomen lees als intens): opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn, en nog meer. De Schumannresonantie (SR) is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er wel met de bijna zonnestorm (kp-4) en verhoogde zonnewind snelheid (rond 575-490 km/sec), elektronenstorm en kosmische stralingsalerts af en toe. Deze verstoring van de SR is goed voelbaar doordat maar niet heel sterk, omdat de andere verstoringen niet heel heftig waen. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens. Deze verstoring was gedeeltelijk en bracht vooral de lagere frequenties in ons in trilling. )

Afb: Dit is een weergave van de intensiteit van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er was op maandagmiddag/avond toch een grote verstoring van de SR tussen 15:00 en 19:00 uur met een gedeeltelijke Schumannresonantie activiteit met een hoge intensiteit van ongeveer 52 amplitude. Dat is best pittig. Op dinsdag 18-10 was er milde verstoring tussen 10:00 en 11:00 uur met 35 amplitude en opnieuw tussen 14:30 en 15:30 uur met ongeveer 30 amplitude. Milde verstoring dus.

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️
❤️

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een EXTRA Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de volle Maan van woensdag 19 oktober 2022 . In het begin van het webinar geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse processen van de actuele processen. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-extra-webinar-19-oktober-2022/ /(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

**Het volgende speciale webinar is ingepland op woensdag 2 november 2022 19:45 uur VOOR EENHEIDSBEWUSTZIJN met de Wortel Amethist. JE KAN MEEDOEN ZONDER WORTEL AMETHIST. We hebben hele bijzondere ervaringen gehad met deze webinars. De ervaringen waren diepe heling, ervaren van heelheid, thuiskomen en omhulling, ervaren en integreren van de Bronenergie. Angsten en stress verdwenen bij veel mensen en voor sommige deelnemers is dit zelfs blijvend veranderd. Dit proces met de Wortel Amethist is ondersteunend in het openen en integreren van het vernieuwde AL-bewustzijn dat de dualiteit van de Matrix opheft. Dit is een geweldige ervaring voor jezelf, maar we leveren ook een grote bijdrage aan het collectief met het in evenwicht brengen van de polariteiten en het herstellen van verbindingen tussen de polariteiten, die nu zo ongelofelijk groot zijn. TIJDENS DIT WEBINAR WORDEN NIEUWE LAGEN VOOR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN JEZELF HERINNERD EN GEÏNTEGREERD (ieder op het eigen niveau). Voor meer informatie kijk op de website: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-wo-2nov22/

❤️

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit is het artikel bomvol met video’s en uitleg over de Totale Eclips van zaterdag 4 december 2021 & de jaarhoroscoop voor 2022: https://inzichten.com/de-magische-overwinning-van-het-hart/

Dit is het artikel over de bijna totale Maansverduistering van 21 november 2021 over het innerlijke proces van 2022: https://inzichten.com/een-hele-grote-sprong-voor-de-mensheid/

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update maandag 17-10 &VOORUITZICHTEN
Elektromagnetische update donderdag 20-10 & VOORUITZICHTEN

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update dinsdag 18-10 &VOORUITZICHTEN

Plaats een reactie