‘Bevrijd waar je voor geboren bent’

Geschreven door: Manuela van der Knaap

14,9 minuten leestijd

Dit artikel gaat over de volle Maan in Maagd van dinsdag 7 maart 2023 en de poort waar we nu in maart 2023 doorheen gaan, met de krachtige wisselingen van dierenriemtekens van de belangrijkste collectieve planeten. In dit artikel krijg je inzicht in de grotere processen die nu super actueel zijn zoals L.G.B.T.Q., Woke, social credit systemen en ander technologische ontwikkelingen en wat de processen van bewustwording hierachter zijn. Je krijgt ook dieper inzicht over een bijzondere strijd en het uitdagen van oorlog wat al en tijdje bezig is. Maar ook over de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk die we nu meemaken en die diepe heling van Zelfliefde en kiezen voor jezelf. Dit artikel staat weer bol van de interessante bewustmakende maatschappelijke video’s en informatie. Ik wens je veel leesplezier…

Lees je het artikel liever op een witte achtergrond? Open dat boven aan deze pagina de pdf.

De poort naar het nieuwe

We hebben echt een doorgang als een soort poort ervaren tijdens mijn meditatie-webinar van de nieuwe Maan die in Vissen (stond op de ascendant met Saturnus erbij). We gingen door een inwijding, een duidelijke poort. Deze poort zat vanbinnen. Door de opbouw die ik maakte met de mineralen en het nieuwe mineraal (the Amazing Technicolor Dreamcoat Crystal), werden we diep naar binnen begeleid om daar de vastgezette overtuigingen en patronen op te lossen, die vanuit vastzittend trauma steeds herhaald worden. Dat ging met een hele berg liefde en super snel en diep. Voelt alsof van binnenuit de liefde de poort opende naar een nieuwe wereld. Eigenlijk meer een soort nieuwe, door liefde gedragen magische verbinding naar de wereld. Het nieuwe voelt gedragen door deze krachtige liefdevolle stroom en het veld stroomt breed uit en maakt dat de omgeving ook gedragen wordt door dit liefdevolle veld. Echt een nieuwe initiatie. De sleutel ligt vanbinnen in het oplossen van de angst en dualiteit in onszelf en dat kan nu met veel meer gemak dan we gewend zijn, wanneer deze poort in onszelf gevonden wordt. Wat een grote transformaties tot in het fysieke. Je kan meer lezen over deze nieuwe Maan op de website. (Heer van de nieuwe Maan was Venus laatste graad Vissen conjunct Neptunus 1ste huis. Artikel over de nieuwe Maan in Vissen: https://inzichten.com/de-kleuren-van-jouw-innerlijke-regenboog/ En in de horoscoop volle Maan 7-3: Zwarte Maan in Leeuw 1ste en gecorrigeerde zwarte Maan in 2de huis Leeuw, oppositie Priapus in Waterman 7de en 8ste huis conjunct Pluto in Steenbok 7de huis.)

Nieuwe ruimte

Praktisch in het leven, maar ook tijdens de extra meditatie-webinars, werd de nieuwe energie van de nieuwe tijd enorm krachtig voelbaar. We zijn echt in een nieuwe ruimte gekomen. De frequenties zijn hoger, de helderheid is groter en het mag allemaal met veel meer gemak en vanuit een basis van liefde. Beginnend met liefde voor jezelf en wat er in jou leeft en aandacht vraagt. (Watermantijdperk, het tijdperk van bewustzijn, licht en hoge frequenties. Zwarte Maan in Leeuw 1ste en 2de huis oppositie Pluto in Steenbok conjunct Priapus in Waterman 7de en 8ste huis. Cheiron conjunct Jupiter en Venus in Ram 10de huis.)

Mars, de God van de oorlog volgt nu andere regels

Het thema rondom oorlog en de bijzondere astrologische stand van Mars moet even extra benoemd worden in dit artikel. Vanaf eind oktober 2022 tot ongeveer 5 mei 2023 staat Mars buiten bereik van de Zon en dit noemen we in de astrologie Out of Bounds (OOB). Dit betekent dat de kwaliteiten van Mars, zoals daadkracht, mannelijke kwaliteiten, actie ondernemen, iets nieuws initiëren, auto rijden, sporten, maar ook ruzie maken en zelfs oorlog, en daar is iets mee aan de hand. Ik heb dit al eerder in video’s uitgelegd en in artikelen beschreven. Maar omdat deze Out of Bounds periode (OOB-Noord) zo enorm lang duurt en het in de wereld ook erg zichtbaar wordt, is het wel belangrijk om opnieuw even kort aan te halen. Wat we zien is dat als een planeet OOB staat, dat de kwaliteit van die planeet dan alleen maar gebruikt kan worden als je de hogere octaaf snapt en kan ervaren. Dit betekent dus dat je tijdens deze Mars OOB periode, de kracht niet kan vinden om aan iets nieuws te beginnen of om wel te gaan sporten of iets aan te pakken en in actie te komen. Ook kunnen ruzies hele vreemde wendingen nemen, omdat men geen vat krijgt op eerlijke, schone, daadkrachtige, dappere mannelijke energie die verbonden is met de hogere octaaf van Mars en die zaken met daadkracht en duidelijkheid kan oplossen. Op het wereldtoneel zien we ook het vreemde uitdagen van elkaar, ruzie zoeken en uitdagen tussen Rusland en de VN en Oekraïne. Men speelt met vuur en het zwabbert alle kanten uit, maar men krijgt ook geen vat op de God van de oorlog, Mars. In de hogere frequentie van Mars is er geen oorlog, maar daadkrachtig voor jezelf gaan staan en situaties vernieuwen op een open en eerlijke manier, met gezamenlijke daadkracht. Dat is de voorwaarde die Mars nu stelt om deze kracht te kunnen gebruiken. In het dierenriemteken Tweelingen gaat OOB Mars gepaard met communicatie op een lijn krijgen. Dat geldt ook voor jouw persoonlijke situaties. Vanaf 25 maart gaat Mars OOB Noord naar het dierenriemteken Kreeft en dan komen er meer emoties bij. Kreeft geeft ook een terugtrekkende beweging in jezelf en sterk de vijand buiten je zien en veroordelen. Dus vanaf 25 maart tot 5 mei 2023 is een gevaarlijke periode voor het escaleren van oorlog en strijd voor ieder persoonlijk en op wereldschaal. (Tijdens deze volle Maan in Maagd staat Mars in Tweelingen 12de huis OOB staat sextiel met Jupiter, Cheiron en Venus in Ram 10de huis.)

Afsluiten Vissentijdperk

Deze volle Maan is een bijzondere, want de planeet Saturnus maakt zijn laatste uur mee in het teken Waterman en gaat binnen 1 uur na het hoogtepunt van de volle Maan naar het dierenriemteken Vissen. Deze overgang is geen geleidelijke en is zeker in de opbouw vooraf al voelbaar. Saturnus is in Vissen geen gemakkelijke combinatie. Saturnus is de planeet van vormkracht, begrenzing, en oplopende naar hogere octaven gaat het over verantwoordelijkheid, autoriteit, autonomie en authenticiteit. Deze thema’s gaan de komende 2,5 jaar tot 15 februari 2026 spelen rondom alles wat verbonden is met de energie van het dierenriemteken Vissen. Met deze verandering en in samenwerking met semi-planeet Pluto die op 23 maart naar Waterman gaat, wordt de komende jaren het oude tijdperk afgesloten, dat de afgelopen 2000 jaar in het dierenriemteken Vissen verbleef. Er zal afgerekend worden met de dwalingen van het Vissentijdperk, zoals bedrog, het Neptuniaanse verdraaien van de waarheid, het verdoven met drank en drugs en ontwijken van inzicht en verantwoordelijkheid en nep-spiritualiteit en het misbruik van de energie van Nep-tunis als heerser van Vissen. De poort naar het nieuwe tijdperk van Waterman is energetisch al open. We gaan er stuk voor stuk persoonlijk en op ons eigen moment doorheen.

L.G.B.T.Q. en Woke veranderingen

Schaduwen van het Watermantijdperk zijn al zichtbaar en moeten bewust en geleerd worden, zodat het tijdperk van Waterman er ook één van vrede, vrijheid en hoog bewustzijn kan worden. De schaduw van Waterman die bewust moet worden gaat over technologie, sociaal bewustzijn en vrijheid, groeps- en individueel bewustzijn. Het groepsdenken zien we nu al een sociale gevangenis worden, die creativiteit en het vuur van de individuele geest doodt. Deze collectieve beweging zien we terug in de L.G.B.T.Q. discussie en de Woke beweging, waardoor er heftige situaties ontstaan waarin mensen zich niet meer durven uitspreken onder druk van de groep. Achterliggend zien we dat er super sociaal gedrag wordt opgelegd, waarin eenieder zich moet verplaatsen in een kleine groep slachtoffers, om hen te ontzien. Maar dit veroorzaakt een situatie die de hele groep uiteindelijk zal ontwrichten. Het schiet als het ware door. We gaan hierdoor bewustzijn krijgen op het groepsbewustzijn en wat gezond is en wat niet. Saturnus die in Vissen komt rond deze volle Maan, gaat aan deze beweging de komende 2,5 jaar een correctie brengen, met eigen verantwoordelijkheid voor slachtoffers en begrenzen van projecties. (Priapus in Waterman conjunct Pluto in Steenbok is het overlevingsmechanisme in 2023 en enorm verbonden met het thema dat in deze alinea besproken wordt en dus in 2023 extra sterk.)

Dit is een video van Blckbx.tv ‘Roepende in de academische woestijn’, met klinisch psycholoog Mattias de Smet en sociaal wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam Laurens Buijs: https://youtu.be/-6SS6k_RQhc 

Lessen over AI en technologie

Ook mogen we leren over goed gebruik van AI en technologie rondom onvrijheid en controle die door AI en technologie mogelijk wordt gemaakt. We zien dit al actief in China met sociale credit systemen die de bevolking dwingen om goedgekeurde burgers te zijn met privileges. Daarmee zien we dat de oude Vissentijdperk-thema’s omgezet worden naar Watermantijdperk-thema’s zoals technologie, maar nog steeds in het zelfde jasje zitten van controle en hebzucht. Dit is een grotere beweging die uiteindelijk vrijheid zal brengen aan de mensheid door het zuiver inzetten van technologie. En zo zijn er nog meer thema’s voor het Watermantijdperk zoals platte organisatiestructuren (power to the people), vrijheid, bewustzijn, energie en omvattend bewustzijn, maar daar zal ik in toekomstige video’s en artikelen meer uitleg over geven.

Dit is een video van Binformedia met een aflevering van Wereldnieuws#2, ‘Internettoegang straks nog mogelijk zonder EU digitaal paspoort?’ Gesprek met bedrijfsstrateeg en onderzoeksjournalist Twan Houben. In deze aflevering onder meer: de invoering van een digitaal paspoort kent voordelen maar ook gevaren. Wat zijn die voordelen en gevaren? En wat leert de recente geschiedenis over het gebruik van privacygevoelige data door overheden en grote techbedrijven: https://youtu.be/YoBi1B4C4jg 

Goddelijke inspiratie

Omdat vanaf januari 2023 de Bronstroom naar Leeuw is gegaan en dus het overlevingsmechanisme in Waterman staat, zijn bovenstaande thema’s voor de overgang naar het Watermantijdperk krachtig aan de orde in 2023. We krijgen nu uitvergroot de lessen van het overlevingsmechanisme in Waterman te ervaren en tegelijkertijd de inspiratie van de Bronstroom in Leeuw die ons van binnenuit laat ervaren wat creativiteit is. Maar ook hoe je op een gezonde manier een individu kan zijn en bijdraagt aan het geheel en daarmee super sociaal bent door te zijn en te leven wie je in Wezen bent. Want in een gezond Watermantijdperk zijn de astrologische opposities Waterman en Leeuw beide nodig om alles in evenwicht te laten zijn. Dus zowel creativiteit en inbreng van het individu en samenwerken als vrienden, rekening houdend met elkaar op een gezonde manier en in groepen. Dat is de Goddelijke inspiratie van 2023 gedragen door de stroom van de Bron in Leeuw. (Zwarte Maan in Leeuw 1ste en gecorrigeerde zwarte Maan in 2de huis Leeuw, oppositie Priapus in Waterman 7de en 8ste huis conjunct Pluto in Steenbok 7de huis.)

Jezelf steunen

Deze volle Maan leg de inspirerende innerlijke stroom van de Bronenergie in Leeuw, een focus op het in eigendom nemen van je bestaan en het op een creatieve manier bezig zijn met de meest optimale inrichting van je leven. Ook ligt er een focus op een creatieve verbinding met je lichaam waarvan je niet wist dat het bestond of kon. Zo ben je bezig om jezelf opnieuw uit te vinden en bewust te worden van nieuwe kwaliteiten en soms wat minder leuk gedrag. Dit zal voor de meeste mensen gepaard gaan met intense transformatie op lichamelijk en psychisch niveau. En dat betekent dat het belangrijk is om rustig aan te doen en ruimte maken om de focus op jezelf te kunnen leggen. Deze innerlijke inspiratie begeleid je naar een hogere frequentie in jezelf en voor je bestaan en gaat ook gepaard met confrontaties naar gedrag van jezelf dat mag worden getransformeerd. Daarbij ligt de focus op helemaal samenvallen met jezelf en zien waar je jezelf verloochend of in de steek laat. Maar ook gedrag waar je iets doet voor de ander, ten koste van jezelf. Mocht je zelf de innerlijke processen niet helder krijgen, dan kunnen mijn meditatie-webinars of het mineraal voor dit moment ‘The Amazing Technicolor Dreamcoat Crystal’ je extra mogelijkheden bieden om bewust te worden en de transformatie te maken. (Zwarte Maan in Leeuw 1ste en gecorrigeerde zwarte Maan in 2de huis Leeuw, oppositie Priapus in Waterman 7de en 8ste huis conjunct Pluto in Steenbok 7de huis.)

Bevrijden waar je voor geboren bent

Een andere focus rondom deze volle Maan is verbonden met financiën en je plek innemen in het leven, dus echt gaan staan voor jezelf en wat jij nodig hebt om helemaal uit de verf te komen. Mogelijk ervaar je extra druk rondom financiën en krijg je het deze maand niet rond gerekend. De situaties maken je mogelijk bewust van een te grote afhankelijkheid rondom financiën en een wens naar een meer creatieve stroom die inkomsten genereren. Als je doet waar je stroomt en waar je blij van wordt en wanneer je zelf ziet waar je kracht en kwaliteiten liggen, dan is het veel gemakkelijker om de stroom van inkomsten ook op gang te houden. Wanneer je leeft vanuit jouw persoonlijke kracht en kwaliteiten, dan zet je ze neer, zie jij ze zelf duidelijker maar deel je ze ook met anderen, waardoor je als het ware gedragen wordt. Want dan zet jij jouw kwaliteiten in waar ze gewenst zijn en ook echt iets bijdragen. Om dit te leven is het nodig om je Wezenlijke kwaliteiten vrij te maken waar je voor geboren bent. Deze volle Maan maakt dit proces bewust en inspireert je om zaken te veranderen die je energie en inzet wel ondersteunen. En de financiën, die komen dan vanzelf, als een bijproduct van het leven van jouw passie en ware talent. Tijdens het laatste extra webinar voor het herinneren van het ‘Eenheidsbewustzijn’, kregen we deze doorgang in onszelf al te zien. Het hele energielichaam bloeide open met allemaal kristallijne bloemen en bijzondere geometrie. Dit is het nieuwe energielichaam dat zich van binnenuit ontvouwt. (Zwarte Maan in Leeuw 1ste en gecorrigeerde zwarte Maan in 2de huis Leeuw, oppositie Priapus in Waterman 7de en 8ste huis conjunct Pluto in Steenbok 7de huis.)

Heling van de liefde

Dan is er deze volle Maan nog een belangrijke samenstand van planeten en deze is zelfs zichtbaar aan de hemel met het blote oog. Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestels en Venus staan samen in het dierenriemteken Ram. Maar wat veel mensen niet weten is dat er ook een samenstand is met Cheiron, de kosmische wond. Cheiron is astroïde, die vraagt om het omzetten van een wond die ouder is dan dit leven en als een rode draad door de hele Schepping heen loopt. Dit is een zeer diepe en oude pijn en het gaat over jezelf centraal mogen stellen, zonder egoïstisch te zijn. Zoals ik al in eerdere artikelen heb beschreven staat Cheiron tot eind april samen met Jupiter en is er een zeer diepe heling bezig van deze kosmische wond. We leren dat zuiver voor jezelf kiezen uiteindelijk voor iedereen goed is. Omdat Venus er nu bij staat, is er diepe heling van de liefde en ook van het vrouwelijke, dat zolang in het patriarchaat van kerk en staat is buitengesloten. Ook vraagt deze samenstand om dapper te zijn, wanneer je je eigen weg inslaat. De helende kracht van liefde voor jezelf is legendarisch deze periode rond de volle Maan. Het uitspreken met liefde wat voor jou belangrijk is en echte zorg die je liefdevol draagt kan grote diepe heling brengen en veel positiefs in gang zetten. Lukt het je niet om daar zelf te komen, dan kan het nieuwe mineraal van het moment ‘The Technicolor Dreamcoat Crystal’ je daar mee van dienst zijn en helpen herinneren en ervaren waar die doorgang ligt.

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap van https://inzichten.com

ACTIVITEITEN: **Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de volle Maan en is op dinsdag 7 maart 2023 om 19:45 uur. In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-7-maart-2023/
(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

**NIEUWE WEBINARS ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING’ (buiten de Matrix). We hebben de afgelopen maand de volgende stap genomen voor de integratie van het Eenheidsbewustzijnsveld. We breken uit de Matrix en komen aan in onze natuurlijke Goddelijke aarding. Je kan hier meer over lezen in het jaarartikel deel 2.
We gaan tijdens dit ‘special’ webinar dus een combinatie maken met het mediteren met de ‘WORTEL AMETHIST’ om het EENHEIDSBEWUSTZIJN te integreren & de volgende stap ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING. DIT IS EEN SPECIALE WEBINAR VOOR HET ERVAREN VAN DE COMBINATIE VAN DE AGNI MANITIET EN HET DESTILLAAT VAN DE WOLLEMIA. Het is het fijnste als je meedoet samen met het mineraal en het destillaat. Ook de Satyaloka Azeztuliet doet mee, omdat deze ook belangrijk is voor het openen van de natuurlijke oorspronkelijke aarding tot op fysiek niveau. Dat is ons uitgangspunt. JE KAN OOK MEEDOEN ZONDER DE PRODUCTEN. De eerst volgende ‘Special’ webinar is op woensdag 15 maart 2023: DIT IS EEN SPECIAL VOOR HET NIEUWE MINERAAL ‘THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT CRYSTAL: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-wo-15mrt23/ & donderdag 30 maart 2023: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-do-30mrt23/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update di 28-2 & VOORUITZICHTEN WEEK
Elektromagnetische update do 9-3 & VOORUITZICHTEN

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over ‘Bevrijd waar je voor geboren bent’

2 Gedachten

 1. Topsy Langereis zondag 5 maart 2023 om 19:33- Beantwoorden

  Dank je wel Manuela, ik wordt altijd weer blij van jou inspirationele uitleg van de manen.
  Fijn om zo regelmatig op de hoogt gehouden te worden en de besproken zaken aan mijn eigen ontwikkeling te toetsen.

  Hartegroet,
  Topsy Langereis

  • Manuela van der Knaap maandag 6 maart 2023 om 16:21- Beantwoorden

   Ik doe het schrijven en duiden van de persoonlijke en collectieve ontwikkelingen en processen heel graag. <3 Manuela

Plaats een reactie