‘Met Hart & Ziel’

Nieuwe Maan in Stier 19 mei 2023

Geschreven door: Manuela van der Knaap

16,4 minuten leestijd

Dit artikel gaat over de processen rondom de nieuwe Maan in Stier van vrijdag 19 mei 2023. Deze zijn de komende maand actueel. Het lijkt erop dat we de komende weken onthullingen gaan zien van oude manipulerende zaken. Op het persoonlijke vlak gaat het om herstellen van vertrouwen in relaties en het lef hebben om in actie te komen om met Hart en Ziel te gaan doen waar je voor gemaakt bent. Met nieuwe informatie over het hart en SuperClusters. Lees in dit artikel hoe en waarom en het staat weer bol van de inspiratie en interessante video’s. Ik wens je veel leesplezier…

Lees je het artikel liever op een witte achtergrond? Open dan de pdf boven aan de pagina.

Deze nieuwe Maan in Stier van vrijdag 19 mei 2023 geeft de processen aan voor de komende maand. Het is een bijzondere nieuwe Maan, omdat het erop lijkt dat er in de komende maand zaken naar buiten gaan komen, persoonlijk en voor het collectief, die het vertrouwen in elkaar en verbindingen weer gaan herstellen, maar vooral in de dragende stroom van de Bron en het AL-bewustzijn van al wat bestaat.

De bevrijdende poort

Ik wil eerst graag delen wat we hebben ervaren tijdens het live webinar tijdens de Maansverduistering in bijschaduw op bevrijdingsdag 5 mei 2023. Zoals ik al geschreven had in het artikel van de Maansverduistering was de energie van deze (bijna) eclips moeilijk te aarden en het duurde ook best wel een tijdje voordat er van binnenuit aarding kwam. We konden de schaduw die over de Maan heen lag van deze verduistering voelen toen de Maan opkwam, met dat typische gevoel dat een eclips altijd geeft. Na een half uur begon de schaduwverduistering van de Maan af te gaan. Dat voelde als een bevrijding van het licht van de Maan en onze binnenwereld. De energie werd helder, open, transparant en super zacht. Het voelde heel krachtig als een poort en het aarden van het nieuwe tijdperk van Waterman. De oorsprong van de multidimensionale binnenwereld, zoals die in vrijheid geleefd hoort te worden, werd geaard. De dag na deze maansverduistering op zaterdag 6 mei waren de bevrijding en de nieuwe energie krachtig voelbaar in de natuur. De aarde is er klaar voor. Nu wij nog. Wij flippen namelijk steeds de Matrix in en uit, maar je merkt waarschijnlijk wel dat het steeds makkelijker wordt om los te komen uit de greep van de kunstmatige dualiteit van de Matrix. (Zwarte Maan in Leeuw conjunct Mars in Kreeft 10de huis oppositie Pluto conjunct Priapus in Waterman 4de huis. Zwarte Zon conjunct Venus Out of Bounds (OOB) 9de huis oppositie Diamant in Steenbok 3de huis.)

Bevrijding uit de Matrix

Ik wil niet commercieel zijn, maar zo lijkt het misschien soms wel als ik steeds weer een mineraal aanprijs in mijn artikelen, maar daar zit een grotere collectieve rol achter, die van binnenuit steeds geleid wordt met zeer grote zorgvuldigheid en in samenwerking met de Wezentjes van de mineralen die zich melden. Ik wil in verband met wat ik net uitgelegd heb, de grotere maten Zeesteen/Aragoniet nogmaals onder de aandacht brengen, omdat deze speciaal geopende partij mineralen een belangrijke rol hebben in het integreren en beschikbaar maken van de oorspronkelijke (nieuwe) aarde voor de mensheid. In afstemming wordt met het Wezentje van de bestelde Zeesteen via de persoon en mij een aardeverbinding gemaakt (op afstand) ter plaatse. Dit ontstaat vanuit vrijheid (niet geprogrammeerd) vanuit het Wezentje van het mineraal en werkt door naar de aarding terplaatsen, de plek, het huis en naar de buurt (dorp/stad) en mensen in de omgeving. Deze speciaal geopende Zeesteen helpt ons los te komen van oude trauma’s (vastzittende tijdlijnen en ruimte) en uit de lagere gemanipuleerde dimensies waarin we vastzitten in de Matrix. Dit is iets dat van binnen gebeurt en in de verbinding met de omgeving wanneer je met deze speciaal geopende Zeesteen zit. Daarmee heeft de persoon die zich geroepen voelt ook een functie voor de plek en de omgeving. Dit is wat tijdens het samenwerken met deze Zeesteen heel duidelijk werd. Het is dus belangrijk dat dit verspreid wordt. Om dit kracht bij te zetten en omdat het NU belangrijk is dat het mag gebeuren, is er een tijdelijke actie voor de grotere Zeesteen met 15% korting op de aankoop. Ik hoop niet dat je je er aan ergert dat ik steeds de mineralen erbij haal. Dit is namelijk één van mijn functies en bijdrage aan het geheel: samenwerking met de mineralenwereld en de aarde om onszelf en de wereld op een zeer effectieve manier van binnenuit te bevrijden uit de dualiteit van de Matrix. Het is niet om rijk van te worden, want het is een enorme berg werk met een heel team om dit allemaal gedaan te krijgen. (Zwarte Maan in Leeuw conjunct Mars in Kreeft 10de huis oppositie Pluto conjunct Priapus in Waterman 4de huis. Zwarte Zon conjunct Venus Out of Bounds (OOB) 9de huis oppositie Diamant in Steenbok 3de huis.)

De oude manipulatie wordt zichtbaar

Deze nieuwe Maan valt in het 8ste huis in Stier en gaat dus op planetair niveau over transformatie en vernieuwing. Deze transformatie en vernieuwing zien we op meerdere niveaus in deze horoscoop terug. En de horoscopen van het afgelopen eclipsseizoen lieten dat ook al zien. Met de astrologische methode van ‘Galactische Astrologie’, zijn de brandpunten (attractors) voorbij de Grote Centrale Zon, astronomisch en astrologisch uitgezocht en bestudeerd (zie video). Dit zijn de punten in het universum waar alles omheen draait, steeds groter en omvattender. Uit onderzoek blijkt dat vele belangrijke spelers in het collectief deze punten in de horoscoop op een prominente plek hebben staan, zoals Putin, Biden, Bill Gates, Hillary Clinton, De United Nations (UN), Europese gemeenschap (EU) enzovoort. Er is nu een belangrijke activatie van de (tot nu toe gevonden) grootste centrale kracht waar alles omheen draait: ‘The Shapley Attractor’. Dit is een SuperCluster van sterren. Volgens de specialisten is dit grote centrale punt verbonden met grote collectieve krachten die achter de schermen onbewust de leiding hebben. Waardoor het zeer waarschijnlijk is dat wanneer de activatie rond 24 mei exact is, er onthullingen zullen komen (al vanaf de nieuwe Maan 19-5) van oude manipulerende zaken en dus eindelijk zichtbaar kan gaan worden wat achter de schermen lag, verborgen voor iedereen. Deze Shapley Attractor vraagt om naakte waarheid en integriteit wanneer die geactiveerd is. Ik blijf bij mijn eigen expertise en zal hieronder mijn visie geven vanuit de kosmische astrologie. (Groot driehoek: Nieuwe Maan in Stier 8ste huis driehoek Pluto 1ste graad in Waterman conjunct Priapus 4de huis, driehoek Super Galactic Centre 2.22 Weegschaal. Zuidelijke Maansknoop rond 24-5-2023 exact conjunct de grootste kosmische SuperCluster the ‘Shapley Attractor’ 2.39 Schorpioen. En we zien het in de zwarte lichten Achtbaan: Zwarte Maan in Leeuw conjunct Mars in Kreeft 10de huis oppositie Pluto conjunct Priapus in Waterman 4de huis. Zwarte Zon conjunct Venus Out of Bounds (OOB) 9de huis oppositie Diamant in Steenbok 3de huis.)

Afb: Dit zijn de grotere krachten in het universum voorbij het Galactisch Centrum. Dus de grote attractors waar alles om heen draait. In deze video wordt het uitgelegd: https://youtu.be/csves-ahW_8

Wanneer alles in de openheid komt

De activatie die er is, al vanaf het eclipsseizoen, is het loskomen van manipulatie, angsten, macht en onmacht en het transparant maken van deze zaken in jezelf, maar dit gebeurt ook in de wereld. Angsten en onmacht zijn in deze periode extra aanwezig vanbinnen en dus word je hier meer mee geconfronteerd. Wanneer je hier doorheen gaat, dan kan je je weer richten op de opbouw van het leven en kunnen het vertrouwen in elkaar en de dragende kracht van het leven hersteld worden. In de komende maand zal dat wat zichtbaar en helder wordt door met elkaar te praten diepe wonden kunnen helen en het vertrouwen in elkaar en relaties wordt zo weer hersteld. Als we dit op collectieve schaal uitleggen, dan zal dat wat onthuld gaat worden ook gesprekken op gang brengen die vertrouwen in elkaar zullen helen. En dan zou het kunnen gaan om heling van de scheiding die ontstaan is tijdens de coronaperiode tussen mensen met verschillende meningen. Dat herstel van vertrouwen, zodat we allemaal weer op een lijn komen, heeft een krachtig herstellend vermogen, waardoor de neuzen weer in dezelfde richting komen te staan en conflicten worden opgelost. Dit is ongelofelijk welkom… (Zuidelijke Maansknoop 1ste huis Schorpioen conjunct de grootste attractor ‘Shapley Attractor’ oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Jupiter en Mercurius 7de huis.)

Video met laatste onthullende ontwikkelingen: https://www.youtube.com/watch?v=yq4LtdH-5-o

Verlangen gedragen te worden.

Op persoonlijk niveau heeft dit proces dat ik hierboven beschrijf, in de afgelopen maand in toenemende mate een gevoel gegeven dat je er in je relaties alleen voor staat. Het kan zijn dat je ervaring gehad hebt waarin je werd getoond dat die ander niet zijn of haar deel doet in de verbinding. Vaak omdat dit niet mogelijk is door ziekte of afwezigheid. Hierdoor kan een gevoel van eenzaamheid extra uitvergroot worden. Maar de belangrijkste realisatie is het gevoel niet op de ander te kunnen bouwen en het helemaal alleen moeten dragen van situaties en het verlangen om ook eens gedragen te worden. De diepere wijsheid achter deze activatie is dat als je hier doorheen zakt en je eigen pijn een plekje geeft, je kan zien dat die ander misschien ook wel dat gevoel heeft en dat het niet gaat om je te laten dragen door de ander, maar door de stroom van het leven. En omdat met de Maansverduistering van 5 mei 2023 je de poort door hebt kunnen gaan naar de oorspronkelijke (nieuwe) aarde, is die stroom heel mooi beschikbaar gekomen. Als we die synchroniciteitsstroom kunnen toelaten, dan wordt het leven lichter, gedragen, voedend en vol met overvloed met iedere stap die je zet. (Zie onderaan de alinea hierboven voor astrologische verwijzingen.)

Jouw unieke creatieve kwaliteit

Deze nieuwe Maan is opnieuw vol met inspiratie voor hoe jij jezelf zichtbaar kan maken met je talenten en je passie. Opnieuw, omdat dit het thema is van 2023 gedragen door de stroom van de Bron. Deze inspiratie ontstaat wanneer je jezelf de ruimte geeft om in je rust en stilte te komen, dan kan de stroom van de Bron je aanraken met inspiratie van binnenuit. Dit keer is er ook een krachtig gevoel iets te willen doen met jouw kwaliteiten en echt in actie te komen. Op deze manier voeg je iets toe aan je omgeving en ook aan de vernieuwing op aarde. Dan sta jij op eigen benen vanuit je creativiteit en volg je jouw eigen stroom en structuur. Op die manier ben je maximaal flexibel om met veranderingen in de systemen en structuren om te gaan die er aan gaan komen de komende maanden. (Zwarte Maan in Leeuw conjunct Mars in Kreeft 10de huis oppositie Pluto conjunct Priapus in Waterman 4de huis. Zwarte Zon conjunct Venus Out of Bounds (OOB) 9de huis oppositie Diamant in Steenbok 3de huis.)

Ook ik ga nu eindelijk naar buiten komen met mijn levenswerk, op zondag 21 mei 2023 met een online workshop. Ik ga mijn inspiratie van Hart en Ziel naar buiten brengen en dat voelt ontzettend kwetsbaar. Lees meer in de agenda: https://inzichten.com/events/online-workshop-scheppingen-enzo-21-mei-2023/

Herstel vrouwelijke waarde

Het lijkt er toch echt op dat deze nieuwe Maan een belangrijk omslagpunt markeert. Er is ook een verhoogde Venus-energie, waardoor het vrouwelijke zich op en top kan laten voelen op een manier die zo puur is dat je er niet omheen kunt. In onze wereld is het mannelijke te ver doorgeschoten en daardoor is alles veel te rationeel geworden en te veel op actie en groei gebaseerd. Er hoort een gezond evenwicht te zijn tussen gevoel en verstand, rust en actie. Deze komende maand is het vrouwelijke, met het intuïtieve, gevoel, zorgzaamheid en liefde voor wat je doet, op een voedende manier aanwezig. We worden extra geholpen deze kwaliteiten in onszelf te openen en te ontdekken. (Zie onderaan de alinea hierboven voor astrologische verwijzingen.)

Nieuwe ontwikkelingen in het hart?

Een vriendin bracht mij in contact met informatie over de 5de hartkamer. Dit kon ik met mijn eigen ervaringen en expertise over geometrie in een groter perspectief plaatsen en dat wil ik graag met je delen, omdat deze maand het hart en de ontwikkelingen in het hart extra aan de orde zijn. Ik hoop dat het je kan inspireren. Er is (volgens verschillende bronnen o.a. Rudolf Steiner) in ons hart een plekje dat de 5de hartkamer wordt genoemd. Men zegt dat dit plekje extra heet kan worden en dat chirurgen dit plekje moeten mijden, omdat het gesloten en intact moet blijven om in leven te blijven. Het afgelopen half jaar heb je misschien gevoeld dat er af en toe een plekje in je hart ineens heel heet wordt? Ik vermoed dat dit komt doordat onze innerlijke groei een vlucht neemt en daardoor deze 5de hartkamer mogelijk in ontwikkeling is. Men zegt dat de 5de hartkamer een ruimte is in de vorm van een vijfhoekig geometriefiguur.

Deze ruimte is (volgens de bronnen) een soort van geïsoleerd vacuüm in het hart met een bijzondere geometrievorm: de Pentagon-dodecaëder. Tijdens mijn webinars wordt vaak de frequentie van de kristallen ‘Pentagram-dodecaëder stellated’ in gebracht (zie foto hieronder). In deze stellated vorm van dit figuur zijn de platte vlakken gegroeid naar 5 vlakkige lange punten (een soort dakjes die op de pentagon 5 hoekige platte vlakken groeien in de energie), waardoor het hele geometriefiguur wordt getransformeerd naar een meer dimensionaal ‘pentagram’ puntenfiguur (zie foto hieronder). Als dit geometriefiguur helemaal uitgevouwen is, zoals op de foto hieronder, dan is het hogere Christusbewustzijn verankerd. Deze vorm is zowel rond de aarde actief, als in ons en ik vermoed ook in deze 5de hartkamer. Ik heb geen officiële onderzoeken gevonden over deze 5de hartkamer, maar Rudolf Steiner heeft hier meer over verteld in lezingen. Het is dus is het aan jou of je er iets mee kan en of het resoneert en doe ook je eigen onderzoek. Maar ik voel wel die hete plek in het hart (en van anderen hoor ik het ook), die te pas en te onpas heel heet wordt. We ervaren onder andere tijdens mijn webinars met de 12-puntige Ster (Pentagon-dodecaeder stellated), dat het hart ruimte krijgt en ook het hele energielichaam en ook inzichten die helder maken dat het de 12+ strengen DNA helpt herinneren hoe samen te werken en mogelijk ook activeert. Ik vermoed dat met de hoge frequentie van Venus in deze nieuwe Maan horoscoop (Out of Bounds en in samenstand met Bron-energie), de komende maand nieuwe ontwikkelingen zal gaan geven in het hart en mogelijk dus ook in deze 5de hartkamer. (Zie onderaan de alinea hierboven voor astrologische verwijzingen.)

Afb: Dit is de 12 puntige ster (niet te verwarren met de ster-tetraëder 8 punten, werkzaam in de top van de Matrix), de Pentagon-dodecaëder stellated (werkzaam buiten en het oplossen van de Matrix). Deze is geopend speciaal voor jou (niet geprogrammeerd) te koop in mijn praktijk.

Met Hart en Ziel

We worden nog eens extra erop gewezen deze maand, dat als je met Hart en Ziel doet wat je doet, dat alles wat je doet, dan met veel meer gemak gaat, maar vooral met heel veel meer plezier. Door de mannelijke manier waarop de wereld nu via systemen is ingericht sterft je binnenwereld, je intuïtie en is er geen ruimte om iets te doen waar je hart blij van wordt. Er moet productie gedraaid worden, targets gehaald worden en zo wordt alles over de top gejaagd en worden mensen uitgehold en overwerkt. Wanneer je durft de stap te wagen om te doen waar je blij van wordt en waar je hart ligt, dan is het misschien nodig om door angsten te gaan om te zichtbaar te worden en mogelijk zelfs afgekeurd te worden of om iets te verliezen. Het is nodig om dit vanuit integriteit en transparantie te doen. Wat het je brengt is inspiratie en de kracht van het hart. Deze kracht van het hart maakt dat je met de liefde waarmee je doet wat je doet, nog meer liefde en plezier aantrekt. Dit werkt als een magneet. (Zwarte Maan in Leeuw conjunct Mars in Kreeft 10de huis oppositie Pluto conjunct Priapus in Waterman 4de huis. Zwarte Zon conjunct Venus Out of Bounds (OOB) 9de huis oppositie Diamant in Steenbok 3de huis. Zuidelijke Maanknoop in Schorpioen conjunct Shapley Attractor oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Jupiter en Mercurius 7de huis.)

Onthullingen

Deze nieuwe Maan en komende maand is voor ieder persoonlijk een doorgang om het anders te gaan doen: verbonden met Hart en Ziel. Het kan beginnen met kleine dingetjes, zoals helpen in het buurthuis waar ze 1x per week koken voor de eenzame oudere of daklozen. Of misschien zijn er andere zaken die jij kan bijdragen vanuit je hart, aan situaties in je omgeving die schreeuwen om een extra paar handen. Of misschien heb je al maanden ideeën om bepaalde zaken anders aan te gaan pakken, dan is deze maand de trigger om te ook echt te gaan doen. Op collectief niveau voor de wereld is die doorgang er ook. Ik neem een best wel groot risico door dit te schrijven, maar ik vermoed toch echt dat er zaken uit het verleden onthuld gaan worden, groots en zo dat we er niet meer omheen kunnen. Dit zal verbindingen gaan herstellen en nieuwe gesprekken op gang brengen tussen vrienden, familie en mensen uit de buurt die verbroken zijn geraakt door de intense periode van afscheiding en heftige meningsverschillen waar we doorheen gegaan zijn. Deze veranderingen geven meer ruimte om bij te dragen aan de maatschappij vanuit Hart en Ziel. Zodat het vrouwelijke in onze maatschappij het evenwicht kan herstellen.

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap van https://inzichten.com          

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:
**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de nieuwe Maan op vrijdag 19 mei 2023 om 19:45 uur. In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-19-mei-2023/
(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Eindelijk is het zover en ga ik starten met mijn eerste online workshop met uitleg over de Matrix en de opbouw van Scheppingen. Jaren geleden heb ik (Manuela) tijdens visioenen inzicht ontvangen over de energetische innerlijke opbouw van het universum, de rol van het oorspronkelijke AL-bewustzijn, onze Godsvonk en Wezensessentie, de structuur van de multi-versa, de Schepping(en) en de Matrix. Dit is mijn grote levenswerk. Deze workshop geeft je inzicht in welke reis ons bewustzijn maakt en ook wat er zich nu aan het voltrekken is in deze sleuteltijd. Daardoor ga je beter begrijpen wat het ‘aarden in je oorspronkelijke aarding’ buiten de Matrix echt betekent. Ook gaat het over de Schepping en hoe de Matrix is ontstaan en hoe de materie en de Geest daar allebei hun rol in hebben, verbonden met het oorspronkelijke AL-bewustzijn. Deze online workshop is een diepe heling en ontmoeting met je Goddelijke Wezensessentie en brengt je dieper thuis bij je Wezenlijke ZELF. https://inzichten.com/events/online-workshop-scheppingen-enzo-21-mei-2023/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update woensdag 10-5 & VOORUITZICHTEN WEEK
Elektromagnetische update donderdag 18-5 & VOORUITZICHTEN

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over ‘Met Hart & Ziel’

2 Gedachten

  1. nicolaers zondag 21 mei 2023 om 17:24- Beantwoorden

    de online workshop met uitleg over de Matrix en de opbouw van Scheppingen was super interressant!! ook de video over de grotere krachten in het universum voorbij het Galactisch Centrum is nog een toevoeging! Het rekt mijn bewustzijn uit ver buiten mijn confortzone, maar het geeft inzichten en perspectief!! Ik ben geen astrologe en dit is soms moeilijk. Dank je Manuela voor deze nieuwe kijk op het leven als mens.
    🙏❤🙏

    • Manuela van der Knaap maandag 22 mei 2023 om 11:34- Beantwoorden

      Elisabeth, dank je wel. De informatie in de workshop is voor een deel niet met het verstand te snappen, maar mag energetisch ingenomen worden en geeft zoals jij schrijft expansie van je bewustzijn, ook in het lichaam. Laat het doen waar het voor bedoeld is en de meditatie-webinars die ik geef kunnen je verder helpen om het allemaal te integreren. Bij de integratie ontstaan er daarna a-ha momenten van kwartjes die op hun plek vallen. De integratie van zoveel informatie heeft tijd nodig. Hartegroet van Manuela

Plaats een reactie