Author: Manuela van der Knaap

Op deze dinsdag waren er weer hoge x-ray pieken, Schumannresonantie en een hele grote zonnevlam aan onze kant van het zonnestelsel, de elektronenstorm is er nog steeds en de magnetische verbinding met de polen van de Zon is weer geswitcht. Lees meer…
Op deze maandag was er nog steeds een elektronenstorm die toenam in intensiteit, enorme x-ray pieken, een grote zonnevlam aan de achterkant van de Zon, de magnetische verbinding tussen Zon en Aarde was en is nog steeds zeer instabiel en daardoor een onrustig magnetisch veld en wereldwijd seismische activiteit. Lees meer…
Op deze zaterdag was er in de ochtend een Schumannresonantie activiteit, hoge x-ray pieken, een elektronenstorm en een grote zonnevlam aan onze kant van het zonnestelsel, maar niet op de Aarde gericht. En magnetische verbinding met de Zon gaat weer switchen. Lees meer..
Op deze vrijdag was er nog steeds een elektronenstorm actief, een aantal kleine x-ray pieken en zonnevlammen die niet op de Aarde gericht waren. En in dit artikel uitleg over de vreemde situatie van dit moment waarover vreemde verhalen op YouTube en internet rond gaan. Lees meer…
Op deze donderdag is er niet zoveel te melden over het elektromagnetische spectrum. Het elektrische hoogfrequente licht is vooral dominant, met een elektronenstorm die actief is en een verhoogde lichtfrequentie door de x-rays. Lees meer…
Op deze woensdag daalt de extreme zonnewind weer naar meer normale waarden, staat er een gat in corona op de Aarde gericht, stijgt de x-ray lichtfrequentie en hebben we een elektronenstorm. Magnetisch veld is onrustig en nog meer verstoring verwacht in de avond of nacht. Lees meer…
Op deze dinsdag was het intens. De zonnewind liep nog weer hoger op en ook de x-ray lichtfrequentie. Er waren kleine x-ray pieken, zeer onrustige elektronen en magnetisch veld in en rond de Aarde en in de middag een pittige elektronenstorm. En wereldwijde seismische activiteit. Lees meer…
Op deze maandag was het elektromagnetisch pittig en onrustig, met zonnestorm, sterk verhoogde zonnewind, elektronenstorm en zonnevlammen niet op de Aarde gericht. Lees meer…
Op deze zondag in de nacht een bijna zonnestorm, een grote x-ray piek en in de middag begon er een elektronenstorm. Lees meer..