Elektromagnetische update maandag 8-2

Geschreven door: Manuela van der Knaap

16,4 minuten leestijd

Op deze maandag is er een krachtige Schumannresonantie activiteit, hele kleine zonnevlammetjes, gaten in de corona van de Zon niet Aarde gericht, magnetisch veld is licht verstoord, in Noord-Europa (net boven NL in de Noordzee) op de lagere breedte graden weer heel erg verstoord.

Er is er een krachtige Schumannresonantie activiteit sinds koffietijd en tegen de avond nog onverminderd actief. Deze activiteit is nog steeds aan het toenemen in intensiteit. En is vooral heel erg heftig in combinatie met andere groter verstoringen. Er zijn nu geen andere grote verstoringen, maar wel voelbaar, omdat de intensiteit sinds lange tijd weer hoog is. Vooral frequenties in de hersenen en het lichaam komen met deze gedeeltelijke activatie in trilling. Symptomen zijn mogelijk: misselijkheid, draaierig, hersenmist, emotioneel uit evenwicht (onzeker voelen), enz.

Ook is er een nieuwe zonnevlek tevoorschijn gekomen aan de oostzijde van de Zon. Er zijn kleine X-ray zonnevlammen (A-Klasse) gemeten bij de Aarde, maar of die van deze nieuwe zonnevlek komen is niet helemaal duidelijk, maar zeer waarschijnlijk wel. Deze X-ray zonnevlammetjes zijn te klein om echt impact te hebben. Misschien dat je de laatste in de middag rond 14:00 uur Europese tijd (UT+1) wel hebt gevoeld. De grote van de zonnevlammen lijkt toe te nemen. Ik werk de informatie bij als dat aan de orde is. Als we in de C-Klasse of zoals de laatste X-ray zonnevlam rond 14:00 uur bijna C-klasse, dan is het mogelijk voor hooggevoelige mensen wel voelbaar met klachten van een overbelast zenuwstelsel, hartfladderen, hoofdpijn/migraine.

Er zijn wel aardig wat gaten in de corona van de Zon, waarvan een groot langgerekt gat, maar geen van de gaten staat nu direct op de Aarde gericht. De zonnestorm van afgelopen weekend heeft nog wat golven de komende 3 dagen. De verwachting is dat dit in golven komt, maar dat deze zonnewinden gaan zonnestormen zullen veroorzaken alleen lichte verhogingen van de zonnewind. Het lijkt erop dat in de middag weer een lichte verhoging van de zonnewind actief is, maar deze verhoging komt niet uit boven de normale waarden. Wat dit kleine briesje wel doet is zorgen dat de beschermende magnetosfeer van de Aarde op kracht blijft, waardoor kosmische stralingsalerts ook buiten de deur blijven. Het langgerekte gat in de corona van de Zon en een ander klein gat aan de noordoostzijde van de Zon staan vanaf woensdag weer op de Aarde gericht en spuwen dan weer plasma de kant op van de Aarde.

Het magnetisch veld is licht verstoord. In Noord-Europa voor de lagere breedtegraden is de verstoring weer heel erg groot. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en die kan dus haperen. Maar ook de aarding kan vreemd zijn en van moment tot moment verschillen. Dan weer goed en dan heb je warme voeten en dan weer slecht met koude voeten.

Het uitgebreide artikel hieronder geeft gedetailleerde informatie onder de grafieken en de symptomen staan daaronder ook weer beschreven.

Heb het goed 💞
© Manuela van www.inzichten.com

Dit is een weergave van de Schumannresonantie. Deze was gedeeltelijk actief (dus niet full spectrum) op deze maandag vanaf 7:00 uur. Europese tijd (UT+1) Eind van dag stijgt de SR nog steeds in haar intensiteit. Deze activiteit is nog steeds aan het toenemen in intensiteit en het was lang geleden dat we deze intensiteit hadden. Het is een gedeeltelijke activiteit maar deze zet wel bijna alle frequenties in de hersenen en het lichaam in beweging. Alleen de hogere niet. SR is vooral heel erg heftig in combinatie met andere groter verstoringen. Er zijn nu geen andere grote verstoringen, maar wel voelbaar, omdat de intensiteit sinds lange tijd weer hoog is. Vooral frequenties in de hersenen en het lichaam komen met deze gedeeltelijke activatie in trilling. Symptomen zijn mogelijk: misselijkheid, draaierig, hersenmist, emotioneel uit evenwicht (onzeker voelen), enz. Lees de symptomen hieronder.

Schumannresonantie activiteit symptomen

De Schumannresonanties zijn golven van frequenties die steeds wijzigen door veranderingen in de druk in de Aardse atmosfeer. Deze Schumannresonantie activiteit ontstaat door onweer met bliksem en andere ontlading van deze druk in de beschermende magnetosfeer rond de Aarde. Ons lichaam kan intens reageren op deze frequenties, omdat deze corresponderen met frequenties van de hersenen en het lichaam. Hierdoor kunnen mensen ook krachtig ascentiesymptomen ervaren. Dit kunnen fijne en minder fijne ervaringen en lichamelijke reacties zijn. Full spectrum Schumannresonantie activiteit betekent dat ook de hogere frequenties in ons, in trilling en beweging komen. In deze periode van een full spectrum activiteit kun je dan ook met meer gemak de bijzondere openingen ervaren in het hogere bewustzijn van jezelf. Lees meer over ascentiesymptomen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

Dit is een weergave van de Schumannresonantie intensiteit. Deze begon rond 7:00 uur en loopt in het begin van de avond rond 17:30 uur Europese tijd (UT+1) nog steeds op. De piek momenten waren: 10:30 uur A1=48 & 14:30 A1= 48 & 16:00 uur A1=50 & 17:00 uur A1=59. Die laatste begint echt flink hoog te worden. Dat was lang geleden dat we dat hadden.
Dit is een weergave van de Zon van maandag 8-2. Er zijn wel aardig wat gaten in de corona van de Zon, waarvan een groot langgerekt gat, maar geen van de gaten staat nu direct op de Aarde gericht. De zonnestorm van afgelopen weekend heeft nog wat golven de komende 3 dagen. De verwachting is dat dit in golven komt, maar dat deze zonnewinden gaan zonnestormen zullen veroorzaken alleen lichte verhogingen van de zonnewind. Het lijkt erop dat in de middag weer een lichte verhoging van de zonnewind actief is, maar deze verhoging komt niet uit boven de normale waarden. Wat dit kleine briesje wel doet is zorgen dat de beschermende magnetosfeer van de Aarde op kracht blijft, waardoor kosmische stralingsalerts ook buiten de deur blijven. Het langgerekte gat in de corona van de Zon en een ander klein gat aan de noordoostzijde van de Zon staan vanaf woensdag weer op de Aarde gericht en spuwen dan weer plasma de kant op van de Aarde.

Gat in de corona van de Zon

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord. Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn. Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van.)

Energetisch hebben die fluittonen waarschijnlijk te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van. Als de hersenhelften beter in evenwicht gebracht worden met activiteiten die horen bij de betreffende hersenhelft, dan kun je deze ‘Kosmische oren’ openen en op een andere manier de frequenties ontvangen. Als je bijvoorbeeld gewend bent om veel denk werk te doen, dan is meestal de linker hersenhelft (mannelijke deel) overactief en de rechter hersenhelft minder actief (vrouwelijke creatieve deel). Je kunt dan door creativiteit deze hersenhelft activeren en dan komt er meer evenwicht en integratie van de kosmische energieën en frequenties.

Dit is een weergave van het magnetisch veld van de Aarde gemeten door de GOES 16 satelliet. Het magnetisch veld van de Aarde is licht verstoord.
De Arcjet (gele tekst) in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Dit keer op maandag van 4:50 tot 5:20 uur Europese tijd (UT+1 Lees meer over deze arcjets: https://arc.aiaa.org

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

Dit is een weergave van magnetometingen van het magnetisch veld op grondniveau in Noord-Europa. De verstoring is op deze maandag 8-2 is voor de lagere breedtegraden weer flink verstoord.

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.

UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.
Dit is een weergave van de elektronen in de ionensfeer rond de Aarde. Deze zijn op dit moment niet verhoogde of gecrasht, dus gelukkig wat normaler.

Elektronencrash symptomen

Die zijn nu niet gecrasht, maar dat kan nog veranderen. Ik zet de symptomen hier wel neer, zodat je ze kunt herkennen.

Tijdens een elektronencrash zijn de elektronen rond de Aarde in de ionensfeer sterk verminderd in aantal. Daarom is dan de magnetische kant van het elektromagnetische spectrum op Aarde extra sterk voelbaar. De elektronencrash kan druk geven in het onderlichaam, alsof je de Aarde in gedrukt wordt, met pijn in de benen, heupen, voeten enz. In de psyche is er confrontatie met minder leuke eigenschappen van jezelf. De zware en laag trillende eigenschappen melden zich. Dit is tijdens een crash versterkt aanwezig. Ook zijn veel mensen knorrig en zitten slecht in hun vel met als gevolg overal opstootjes en mogelijk zelfs ruzies. Er wordt tijdens een elektronencrash licht, helderheid en beweging gebracht in de vastzittende diepte van je psyche in alles wat is weggestopt om te kunnen functioneren volgens de eisen van de dualiteit. Dus best een confronterende periode van confrontatie, opruimen, inzicht en grote groei.

De Aarde magnetische verbinding met de polen van de Zon is al een paar weken erg instabiel en wisselt steeds van magnetische verbinding met de polen van de Zon. (HCC) De heel situatie is dus nog steeds niet echt een stabiel en we zien dan ook een grillige situatie. Het lijkt erop dat het zich weer iets gaat stabiliseren. We zijn sinds vrijdag 5-2 weer verbonden met de ‘normale’ magnetische verbinding met de Zon (rode stralen). De onstabiele situatie van de afgelopen maanden geeft bijna continu dezelfde symptomen zoals wanneer de Aarde de ongewone magnetische verbinding maakt met de noordpool van de Zon. Dus de volgende symptomen zijn bijna continu: Je kan mogelijk een vreemd gevoel ervaring in je aarding en slapende voeten en handen.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

De magnetische verbinding met de Zon is nu normaal, maar er zijn door instabiele situatie bijna continu toch onderstaande symptomen waar te nemen. Die zijn nu al maanden bijna continu actief. Dus daarom zijn onderstaande symptomen toch van kracht.

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool (‘normale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool.( ‘abnormale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon, dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan.

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

Artikel over de energieën rondom de volle Maan: https://inzichten.com/zuivere-autonome-hartskracht/

Artikel over de energieën en processen van begin februari: https://inzichten.com/energieen-en-processen-van-dit-moment-begin-februari/

*Het jaarartikel voor 2021 (van de Zonsverduistering van maandag 14 december 2020). ‘Welkom in het Watermantijdperk’

*En deel 2 van het jaarartikel 2021: ‘Doorgang van oud naar nieuw’

*De Maansverduistering van maandag 30-12. (innerlijke processen voor het komende half jaar)

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op DONDERDAG 4 februari 2021 om 19:45. Dit is een EXTRA webinar, ter ondersteuning voor de intense processen van dit moment. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/extra-actuele-online-activatie-meditatie-4-februari-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Het eerst volgende webinar met nieuwe Maan is op donderdag 11 februari 2021. Dit is de link naar de informatie over dit webinar: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-11-februari-2021/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update zaterdag 6-2 & zondag 7-2
Helen van oude sociale wonden

Laatste nieuws

***De praktijk is gesloten tussen 13 en 21 juli 2024, dus die week worden er geen pakketten verzonden***

In augustus gaan we naar de slow modus en om alles weer in orde te maken voor het najaar. We verzenden de bestellingen in augustus alleen op 21 augustus. Dus zorg dat je voor die tijd je bestelling hebt geplaatst.

JE KAN GEWOON AANKOPEN

NIEUWE EN VOLLE MAAN ARTIKELEN & WEBINARS GAAN WEL GEWOON DOOR.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Sugar Blade Laser uit Mongolie (Heling en herstel van licht in het hart en van daaruit alles) United Colors of Happinez Crystal (Interne multidimensionale communicatie en heling, herstel van lichtheid en blijdschap. Nieuwe vormen van creatie.). En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update maandag 8-2

Plaats een reactie