Diepe transformatie, gedragen door het geheel

Volle Maan in Maagd 27 februari 2021

(Het artikel voor de volle Maan van zaterdag 13-3 wordt nu geschreven en komt op donderdag 11-3 hier online.)

Dit artikel beschrijft het proces van de volle Maan in Maagd van zaterdag 27 februari 2021. Gedreven door het veiligstellen van ieders eigen bestaan, komt er een grote beweging op gang die de nieuwe Watermanprincipes weer een stukje tot stand gaat brengen. De noodzaak om voor jezelf te kiezen is levensgroot en brengt velen samen in groepen van gelijkgestemden. De essentie van het spirituele proces is het innemen van jouw rechtmatige plek en het herstellen van vertrouwen en diepe liefde voor jezelf, jouw bestaan en lichaam. Lichamelijk gaan we rond deze volle Maan door een diepe transformatie en ontstaan er van daaruit nieuwe verbindingen met de Aarde en het universum die je dragen. Ik wens je veel leesplezier…

Doorbewegen

Alle planeten zijn weer vooruit aan het lopen vanaf 21 februari 2021 (vanuit de Aarde gezien). Dat betekent dat de nieuwe energie die sinds de poort van 21 december 2020 aanwezig is, weer met volle kracht vooruit gaat stromen. Dit vraagt om aanpassingen in ieders leven. De sociale waarden van het Watermantijdperk, zoals gelijkwaardigheid, vrijheid, bewustzijn en vriendschap, komen hiermee onder een vergrootglas te liggen. De actie hier is er een van helende communicatie die sociale- en groepsautoriteit herstelt. Daarmee bedoel ik dat groepen, zoals bijvoorbeeld een groep kappers, masseurs (zoals een beroepsvereniging), natuurgeneeskundige therapeuten of een groep ondernemers, in een dorp of straat, hun zelfstandigheid (autonomie) kunnen herstellen door de waarden van het nieuwe tijdperk van Waterman toe te passen. Van daaruit kunnen zij als groep (collectief) doortastend en krachtig handelen en daarmee hun zelfstandigheid herstellen. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe initiatief van winkeliers en andere bedrijven om 2 maart weer open te gaan. (Jupiter, Mercurius en Saturnus in Waterman in het 11de huis staat in een T-vierkant met de zwarte Maan kanaal conjunct Uranus in Stier 1ste huis en met Priapus kanaal in Schorpioen in het 7de huis.)

Video van Café Weltschmerz over het initiatief om 2 maart weer open te gaan en de juridische kant en ondersteuning : https://www.youtube.com/watch?v=hcZ-DROKxec

Collectief opkomen voor jezelf

Voor vele ondernemers is de grens bereikt en staat een faillissement voor de deur. Het gaat er om dat de basis van het leven wordt veiliggesteld. De crisissituatie is ontstaan doordat sociale verplichtingen zoals het (tijdelijk) sluiten van het bedrijf, zijn opgelegd. Ongelijkwaardigheid speelt hierin een grote rol en geeft frustratie. Het ene bedrijf en branche mag meer dan het andere. De horoscoop van de volle Maan in Maagd van zaterdag 27 februari 2021, laat zien dat er een opening ontstaat in de angst om de schuld te krijgen of egoïstisch gevonden worden, waardoor dit patroon van verlammende angst kan worden doorbroken. Het Meesterschap (van Cheiron in Ram) dat vrijkomt in jezelf, wanneer je kiest om jezelf centraal te zetten, is nu verbonden met een groep of collectief. Dit is nu juist de oplossing voor het veiligstellen van de basis in je leven, zoals zelfstandig inkomen vergaren. Een groep of collectief van gelijkgestemden zal je krachtig ondersteunen, dus zoek die verbindingen. Maar ook vertrouwen in jezelf en innerlijke rust worden daarmee ondersteund en hersteld, omdat iedere vezel in jou voelt dat het klopt en je zet daarmee jezelf in je kracht. (Cheiron in Ram in het 12de huis sextiel Jupiter, Mercurius en Saturnus in het 11de huis. Cheiron herstelt het Meesterschap en het stromen van de zwarte Maan in Stier in het 1ste huis conjunct Uranus. Noordelijke Maansknoop in het 2de huis in Tweelingen. Venus is heer van de zwarte Maan en staat conjunct de Zon in het 12de huis Vissen en dat is liefde voor jezelf gesteund door de Bron en het collectief. Is ruim ingaand Neptunus in 12de huis in Vissen. Opening om angst te doorbreken is het T-vierkant met de opening polair van de apex in Leeuw en de Cheiron zoals hierboven beschreven.)

Alles in eenheid

Zo zien we dat alles in eenheid is met elkaar. Alles heeft zijn functie in het geheel. De beperkende maatregelen van de overheid maken dat de normen en waarden van het Watermantijdperk tot stand komen, zoals de kracht van de groep en een collectief. Het grotere plaatje wordt hiermee zichtbaar en ook de werkzaamheid van de Bronenergie en heelheid is hierin voor iedereen te herkennen. We bewegen nog steeds de juiste kant op. Eenheid en heelheid betekent niet altijd alleen vrede, maar kan gepaard gaan met heftige uitwassen, om die vrede te herstellen. De komende 14 dagen zal dit sterker zichtbaar worden. (Zwarte Maan in Stier in het 1ste huis conjunct Uranus. Venus is heer van de zwarte Maan en staat conjunct de Zon in het 12de huis Vissen en dat is liefde voor jezelf, gesteund door de Bron en het collectief. Is ruim ingaand Neptunus in 12de huis in Vissen. De Zon loopt in op Neptunus de komende 14 dagen.)

Walkabout

De essentie van het spirituele proces voor dit moment, is het innemen van jouw rechtmatige plek en het herstellen van vertrouwen en diepe liefde voor jezelf, jouw bestaan en lichaam. Tijdens mijn webinars ervaren we de laatste weken de integratie van een zeer diepe innerlijke rust, vertrouwen en een nieuwe diepte van gedragenheid door de Aarde en de heelheid van de Bron. De integratie van deze energie herstelt in het lichaam de oorspronkelijke kracht die besloten ligt in ons DNA en het erfgoed is voor de mensheid. Voordat de afsplitsing van het onderbewuste en de Matrix ontstond, waren wij verbonden met deze kracht. Bij sommige van de Aboriginals in Australië kunnen we deze kracht nog terugvinden. Vandaar dat de Bolderopaal, die bijna volledig bestaat uit Australisch moedergesteente, hierin een ondersteunende rol kan hebben. In verbinding met de Aarde volgen de Aboriginals de speciale leylijnen in de Aarde en daarbij zingen zij. Deze ‘walkabout’, een quest die zij op gezette tijden maken, is magisch en in eenheid met de Aarde. Men zegt dat zij zelfs via deze lijnen zichzelf kunnen teleporteren naar andere plaatsen op deze lijnen. De Aboriginals zijn het oudste volk op Aarde en zij hebben deze oorspronkelijke (energetische en fysieke) aardeverbinding in leven gehouden voor de mensheid. (Zwarte Maan in Stier in het 1ste huis conjunct Uranus. Venus is heer van de zwarte Maan en staat conjunct de Zon in het 12de huis Vissen en dat is liefde voor jezelf gesteund door de Bron en het collectief. Is ruim ingaand Neptunus in 12de huis in Vissen. De Zon loopt in op Neptunus de komende 14 dagen. Zwarte Zon in het 4de huis conjunct IC.)

Trailer van de film ‘Walkabout’: https://www.youtube.com/watch?v=Fdqwbs8uKwQ
& ook nog een interview met een Aboriginal Elder: https://www.youtube.com/watch?v=XkmWoeSESTQ

Lichamelijke transformatie en symptomen

Zij die daar aan toe zijn, zijn deze oorspronkelijke aardeverbinding in zichzelf aan het herstellen. Nieuwe lagen van bewustzijn gaan open in de cellen van het lichaam, maar de basis die hersteld wordt is er één van vertrouwen, rust en veiligheid in jezelf. Het herstellen van deze lagen in het lichaam kan gepaard gaan met pijn en ongemak. Pijnlijke nek, schouders, achterhoofd, spanning in het maaggebied (plexus solaris), middenrif en liezen of bekkenbodem zijn veel voorkomende klachten en hebben te maken met loskomen van de oude ego-structuren die vastzitten. (Zwarte Maan in Stier in het 1ste huis conjunct Uranus. Venus is heer van de zwarte Maan en staat conjunct de Zon in het 12de huis Vissen en dat is liefde voor jezelf gesteund door de Bron en het collectief. Is ruim ingaand Neptunus in 12de huis in Vissen. De Zon loopt in op Neptunus de komende 14 dagen. Zwarte Zon in het 4de huis conjunct IC.)

Volledige autonomie

Door deze oorspronkelijke aarding te openen in onszelf, herstellen we onze eigen autonomie en is er voldoende vertrouwen om vanuit authenticiteit de eigen (autonome) stroom te volgen. Daarmee ontstaat jouw eigen vorm van leven in deze maatschappij. Deze vorm (structuur) staat op zichzelf en los van de andere structuren in de wereld. Er is geen vaste structuur meer van buitenaf waar je dan in moet passen. Er ontstaan dan omstandigheden waarin je tussen de mazen van verplichtingen en wettenmatigheden door kunt bewegen. Er ontstaat dan steeds in het moment het juiste pad, met de wetmatigheid van het universele als basis waaraan je gehoor geeft. Deze universele wetten zijn verbonden met het hart en worden gesteund en gedragen door de energie van de Bron en de Aarde vanuit die diepe lagen die ik in de alinea hierboven beschreef. Dit is een magisch proces van heelheid. We doorbreken hiermee op angst gebaseerde verbindingen met anderen en de wereld. En die kúnnen op deze natuurlijke manier ook doorbroken worden, omdat vertrouwen en veiligheid zo diep voelbaar zijn in jezelf. (Achtbaan: Zwarte Maan in Stier conjunct Uranus in het 1ste huis (onderschept huis) oppositie Priapus in Schorpioen in het 7de huis (onderschept huis). Zwarte Zon conjunct IC in Kreeft oppositie Diamant in Steenbok in het 10de huis.)

Gedragen door een groter geheel

Kun je deze diepe laag van vertrouwen, veiligheid en gedragenheid door de Aarde en ook de heelheid van het universum (Bron) in jezelf niet vinden, dan verval je in angst die dan een grote rol speelt in verbindingen met anderen en de wereld. Ook halve waarheden, bedrog, jaloezie, wantrouwen, misbruik en dwang kunnen dan een pittige periode veroorzaken, waarin je het gevoel hebt kopje onder te gaan en totaal weg te zijn bij jezelf, overgeleverd aan iets buiten jezelf. Dit iets buiten jezelf kan de overheid zijn, een andere autoriteit of een dwingend, boos of jaloers persoon. Door geen gehoor te geven aan de dwang, maar je te verbinden met jezelf en te voelen in je lichaam wat er voelbaar in het nu, kun je de vrijheid, de rust en het vertrouwen terugvinden. Dan kom je los van de klem waar je in zat en voel je weer jouw eigen waarheid in iedere cel van je lichaam. Alleen vertrouwen, liefde, veiligheid en bewustzijn zijn dan je raadgever en die diepere oorspronkelijke aarding zal je dan dragen en verbinden met het universum en het geheel. Daardoor leef je heelheid en wordt het leven magisch en zit vol met synchroniciteit. Dan neem jij jouw plekje in, in het geheel, waar alles om je heen jouw bestaan en kwaliteiten bevestigd. Je wordt opgenomen en gedragen door een groter geheel. (Cheiron in Ram in het 12 huis sextiel noordelijke Maansknoop. Cheiron in Ram 12de huis sextiel Jupiter, Mercurius en Saturnus in Waterman in het 11de huis. Achtbaan: Zwarte Maan in Stier conjunct Uranus in het 1ste huis (onderschept huis) oppositie Priapus in Schorpioen in het 7de huis (onderschept huis). Zwarte Zon conjunct IC in Kreeft oppositie Diamant in Steenbok in het 10de huis.)

Heb het goed

© Manuela van www.inzichten.com

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN
*
Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:
*
Artikel over de nieuwe Maan(d) van 11 februari 2021: https://inzichten.com/levende-energetische-uitwisseling/
*
Artikel over de energieën en processen rond 19 februari en over Mercurius retrograde: https://inzichten.com/helen-van-oude-sociale-wonden/
*
Artikel over de energieën rondom de volle Maan van 28 januari 2021: https://inzichten.com/zuivere-autonome-hartskracht/
*
GA NAAR DEEL 1 JAARHOROSCOOP 2021: ‘Welkom in het Watermantijdperk’: https://inzichten.com/welkom-in-het-watermantijdperk/
*
Lees DEEL 2 JAARHOROSCOOP 2021: De doorgang van oud naar nieuw: https://inzichten.com/de-doorgang-van-oud-naar-nieuw/
*
Het artikel over de Maansverduistering van 30-11 (innerlijke proces): (energieën voor het komende half jaar: https://inzichten.com/het-proces-van-bevrijding/
*
*
VOOR GEÏNTERESSEERDE:
Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op ZATERDAG 27 februari 2021 om 19:45 rond de volle Maan. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-27-februari-2021/ / (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )
*
Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

LAATSTE NIEUWS:

De agenda staat weer gevuld helemaal klaar voor een boeiend en bloeiend najaar. Neem even een kijkje, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE BERICHTEN VIA TELEGRAM BINNEN: Mijn telegramkanaal vind je door te zoeken in Telegram op ‘Inzichten.com nieuws 2.0’ (astrologische artikelen iedere nieuwe en volle Maan, YouTube video’s en elektromagnetische update meldingen als er verstoringen zijn en de link naar het artikel op de website.)  Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Bekijk mijn eerste videobericht over de processen voor het komende jaar (Zonsverduistering van 10 juni 2021). https://youtu.be/IVeA5eSW8zU

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

23 oktober 2021
09:45 - 18:00
Geen evenementen gevonden!

Meest recente berichten

Geplaatst op 18 oktober 2021
Geplaatst op 18 oktober 2021
Geplaatst op 13 oktober 2021
Geplaatst op 8 oktober 2021
Manuela van der Knaap

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Deel deze post op social media

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je deze informatie of andere informatie van www.inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van www.inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via info@inzichten.com

Dit vind je misschien ook interessant

n dit beknopte artikel lees je over het gevecht en heling van het ego en het lichaam rond deze volle Maan en hoe dit de doorgang geeft om te gaan bouwen aan het nieuwe, dat nu een vlucht zal gaan nemen. Ook het overlevingsmechanisme staat in dit artikel beschreven en de beweging in het collectief. Ik wens je veel leesplezier…
Hoe heb je maximale impact tijdens het neerzetten van jouw innerlijke stroom, tijdens de ingewikkelde retrograde Mercurius periode. Deze periode is verwarrend en grote krachten kunnen vreemde wendingen nemen, maar ook in chaos hun sturing verliezen. Lees in dit artikel op welke manier je maximale impact kan hebben voor je eigen groei en op de situatie in de wereld.
Over de afronding van het proces dat vorig jaar is begonnen. Daarin kun je lezen over jouw bijdrage aan het geheel en hoe je om kan gaan met de huidige krachten die zich nu zo polariserend uitvergroot laten zien en hoe de vernieuwing naar het tijdperk van Waterman daar zijn rol in speelt. De krachten zijn explosief, maar komen we ook in een ware revolutie? Ik wens je veel leesplezier…

Plaats een reactie