Elektromagnetische update dinsdag 13-12 & VOORUITZICHTEN

kort overzicht: Zeer hoge X-ray pieken, kleine C-klasse zonnevlammen, verwaarloosbare Schumannresonantie in combinatie met zonnewind verhoging, maar wel met BIJZONDERE SITUATIE met grotere impact en korte periode kosmische stralingsalerts. Lees meer in het artikel hieronder…

Vanaf maandag 13-12 is het eindelijk weer wat rustiger en ook de vooruitzichten zijn rustig voor de komende week. Er zijn alleen maar verstoringen van zeer hoge X-ray pieken rond middernacht. En de zonnewind liep rond 19:00 uur en in de nacht weer een kleine beetje op naar 500 km/sec. Dat is nog steeds heel mild. Er is een groot gat in de corona van de Zon die al een paar dagen aan de rand van de Zon actief was en daar is nu een puntje van op de aarde gericht. Dus de komende 4 dagen staat dit gat op de aarde gericht. Verder is het allemaal heerlijk mild met kleine C-klasse zonnevlammen en daardoor mogelijkheid voor kosmische stralingsalerts. De Schumannresonantie geeft al een paar dagen korte piekjes met verstoringen, maar van een te verwaarlozen intensiteit (maandagavond 18 amplitude).

BIJZONDERE EN GROTERE IMPACT LAGE ZONNEWIND EN SCHUMANNRESONANTIE: Maandagavond rond 19:00 uur begon er een milde Schumannresonantie met een lage intensiteit. Dit duurde tot ongeveer 22:00 uur. De impact was toch wel flink, ik vermoed omdat er rond 19:00 uur een zonnewind verhoging binnen kwam. Dit kan met golven komen, die dan een klap geven op de beschermende magnetosfeer van de aarde. En dat kunnen wij zeker merken met symptomen. De symptomen die ik vooral hoorde en waarnam rond deze impact was dat iedere vezel zeer deed, lage rugpijn, onderlichaam heel pijnlijk en zwaar, darmen die opspelen.

Het artikel over de huidige innerlijke processen van volle Maan in Tweelingen : https://inzichten.com/titel-componeer-je-eigen-meesterstuk/

Dit artikel gaat over de maatschappelijke processen en de grote transities voor 2023 DEEL 1: https://inzichten.com/jaarhoroscoop-2023-transitie-naar-de-nieuwe-basis-van-het-leven/

Lees meer over de innerlijke processen voor de totale Maansverduistering en 2023 DEEL 2 : https://inzichten.com/jaarhoroscoop-2023-deel-2-transitie-naar-goddelijke-basis-van-het-leven/

Of kijk de video waar ik uitleg geef over deze processen die zich aan het ontvouwen zijn: Mijn laatste YouTube video. Verandering op komst voor het komende half jaar. Zet angst om in kracht. https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

Heb het goed…💞
© Manuela van https://inzichten.com

❤️

Een vrijwillige bijdrage houdt de stroom van geven en ontvangen in evenwicht. Als je mijn artikelen waardeert, dan ontvang ik met liefde een hartdonatie van jou. Volg daarin je eigen gevoel, doe het niet vanuit verplichting, maar echt vanuit je hart. Dit is de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

1. SITUATIE RONDOM DE ZONNEWIND (mild tot gemiddeld) & VOORUITZICHTEN

Afb: Dit is de Hp-30 index gemeten in Potsdam Duitsland per half uur en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België per half uur. Deze grafiek geeft kleinere verstoringen ook weer en daardoor is deze weergave veel betrouwbaarder. De grafiek laat reactie zien van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen Kp-4 (zie links het cijfer in de grafiek), de Kp-5 zijn een volle zonnestorm. Boven de 5 (Kp/Hp-30) is echt een hele heftige zonnestorm (dit wordt aangegeven door de rode puntjes in de gele balken). Rode puntjes en strepen (als die er staan) bij de groene balken die nauwelijks boven de 0 lijn uitkomen, die geven in de grafiek de momenten kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 1 uur op bij de tijd in de grafiek.

De zonnewind is zwak (tussen 450 en 500 km/sec) en daarom is de kans nu op kosmische stralingsalerts steeds groter. Er was op maandagaochtend alleen kosmische stralingsalert tussen 11:00 en 11:30 uur. Maar de verwachting is dat dit vanaf maandag de hele week mogelijk kan zijn. Die is kans is erg groot. De gele balk is een lichte verhoging (Kp-3,5) maar dus met een hele lage impact.

(Mogelijke symptomen kosmische stralingsalert: ZEER WAARSCHIJNLIJK AAN DE ORDE OP MAANDAG EN DE REST VAN DE WEEK. hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, ruis in de oren, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid, heel erg moe zijn, enz. De afgelopen dagen is het goed mogelijk dat je moeilijk kon slapen door de hoge frequenties van de kosmische straling. Naar mate de kosmische stralingsalerts langer duren, worden ook de symptomen heftiger. De hoge frequenties kunnen je ook optillen naar een bliss ervaring, dat gebeurd vooral als je goed in je vel zit.)

BIJZONDERE EN GROTERE IMPACT LAGE ZONNEWIND EN SCHUMANNRESONANTIE: De zonnewind liep wel iets op rond 19:00 uur naar 500 km/sec tot ongeveer 21:00 uur En deze impact was best wel flink. Ik vermoed dat deze zonnewind met een groot snelheid en/of dichtheidsverschil binnenkwam en daardoor veel impact had. Want 500 km/sec is echt een milde verhoging normaal, maar deze verstoring was goed voelbaar. Er staat een voorbeeld van deze verstoring van een plotselinge golf van zonnewind die aankomt bij de magnetosfeer hieronder. Die rode lijn is zo’n plotselinge impact. Deze video’s zijn maar kort beschikbaar, dus ik kan het niet nakijken voor maandagavond. De impact van maandagavond duurde langer, tussen 19:00 en 21:00 uur. De symptomen die ik vooral hoorde en waarnam rond deze impact was dat iedere vezel zeer deed, lage rugpijn, onderlichaam heel pijnlijk en zwaar, darmen die opspelen. Tegelijkertijd met de zonnewind intensivering was er ook een zeer milde Schumannresonantie activiteit. Dat te samen gaf de grotere impact met symptomen.

Ook in de nacht tussen 4:30 en 9:00 uur was er een iets hogere zonnewind rond de 500 km/sec. Dus niets extreems.

(Symptomen zonnewind is in de hele dag actief : MILD AAN DE ORDE PERIODES DIE HIERBOVEN BESCHREVEN ZIJN. Lees tijdens een zonnestorm (hp-5) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

Afb: Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind dichtheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is geel met een zeer klein puntje oranje, dus mild van intensiteit.

VERWACHTING ZONNESTORMEN?

Afb: Dit zijn de lange termijn vooruitzichten. De vormgeving van de grafieken is veranderd. Er worden geen rode balken meer gegeven bij de Kp-index, alleen geel. Pas rood bij kp-7. Volgens het vooruitzicht is de zonnestorm voorbij en hebben we en zeer milde week voor de boeg, met pas weer verstoringen rond 22 december.

Afb: Dit is de verwachting van de zonnewind en de reactie van de aarde hierop voor de komende dagen. We zien dat de situatie van zonnestorm weer achter de rug is.

❤️

2. X-RAY PIEKEN (kort zeer hoog)

Afb: Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Zie rode pijlen voor de hoge X-ray pieken, de X-ray pieken zijn de kleine puntjes eronder. Bij andere metingen van de zonnewind door andere satellieten, worden deze korte verhoogde zonnewind dichtheid normaal eruit gefilterd. De hoge X-ray pieken worden zichtbaar in de zonnewind dichtheid. (Tel 1 uur op voor Europese tijd.)

Er was alleen rond 00:00 uur heel er hoge X-ray pieken rond de 100 p/cm3.

(symptomen: X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, all een zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

❤️

3. DE VERSTORING VAN DE ELEKTRONEN (mild) &VOORUITZICHT

Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet. Er zijn geen bijzonderheden te melden over de elektronen. Zie vooruitzichten voor de komende dagen hieronder.

(Symptomen voor een elektronencrash: NIET AAN DE ORDE NU! Het gevoel hebben dat je lood in je schoenen hebt, pijnlijk onderlichaam (heupen, benen, voeten) en te diep geaarde zijn. Je kan tijdens een elektronencrash situaties te zwaar zien of benaderen. Je bent dan als het ware aan het zwartkijken. Dus neem negatieve en depressieve gevoelens met een korreltje zout tijdens deze periode.)

Afb: Dit is het vooruitzicht voor de elektronen in de ionensfeer voor de komende dagen. Het vooruitzicht laat zien dat de situatie neutraal zal blijven voor de komende dagen. Dus de symptomen hieronder zijn niet aan de orde.

(symptomen elektronenstorm NIET AAN DE ORDE: de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, moeilijk slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs.Deze hoge frequenties kunnen je ook optillen en bliss ervaringen geven. Dat gebeurde meestal wanneer je goed in je vel zit, in je natuurlijke stroom.)

❤️

4. ACTIVITEITEN OP DE ZON (mild) & VOORUITZICHTEN

Afb: Deze afbeelding is van de Zon van dinsdag 12-12 en laat de gaten in de corona van de Zon zien. Er is een groot gat in de corona van de Zon die al een paar dagen aan de rand van de Zon actief was en daar is nu een puntje van op de aarde gericht. Dus de komende 4 dagen staat dit gat op de aarde gericht.

Er zijn veel kleine zonnevlekken, maar alleen maar kleine C-Klasse zonnevlammen geproduceerd door zonnevlekken die op de rand van de Zon staan.

(Symptomen gat in de corona van de Zon: ER STAAT EEN GROOT GAT IN DE CORONA VAN DE ZON GEDEELTELIJK OP DE AARDE GERICHT. De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

Afb: Dit is een weergave van de X-ray zonnevlammen voor dinsdag 13-12. Er zijn veel kleine zonnevlekken, maar alleen maar kleine C-Klasse zonnevlammen geproduceerd door zonnevlekken die op de rand van de Zon staan.

(Symptomen zonnevlammen mild tot pittig: dus alleen pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: dit is de Zon in een magnetische weergave van dinsdag 13-12. Er zijn veel kleine zonnevlekken, met een kleine complexiteit en daardoor is het rustig met de zonnevlammen, dus alleen maar kleine C-Klasse zonnevlammen. De witte cirkels laten nieuwe zonnevlekken zien die net aan het ontstaan zijn.

Afb: Dit is de kracht van de zonnevlammen op dinsdag 13-12, met een 20% kans op grote zonnevlammen, maar dat is zeer onwaarschijnlijk voor deze dag en later in de week.

VOORUITZICHT ZONNEVLAMMEN:

Afb: Dit is afbeelding van de Zon vanuit een satelliet die een klein stukje van de zijkant van de Zon extra laat zien. Er komen wel weer nieuwe zonnevlekken in zicht (zie rode pijlen), maar niet heel heftig wat we nu kunnen zien. Dus waarschijnlijk de komende dagen wel zonnevlam activiteit, maar mild. Met een kleine mogelijkheid op GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT (20% M-Klasse).

❤️

5. SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT (zeer mild)

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie (SR) activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 6 uur.

BIJZONDERE EN GROTERE IMPACT LAGE ZONNEWIND EN SCHUMANNRESONANTIE: Maandagavond 12-12 rond 19:00 uur begon er een milde Schumannresonantie met een lage intensiteit. Dit duurde tot ongeveer 22:00 uur. De impact was toch wel flink, ik vermoed dat dit komt omdat er rond 19:00 uur een zonnewind verhoging binnenkwam. Dit kan met golven komen, die dan een klap geven op de beschermende magnetosfeer van de aarde. En dat kunnen wij zeker merken met symptomen. De symptomen die ik vooral hoorde en waarnam rond deze impact was dat iedere vezel zeer deed, lage rugpijn, onderlichaam heel pijnlijk en zwaar, darmen die opspelen.

(Symptomen lees als zeer mild: opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn, en nog meer. De Schumannresonantie (SR) is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er bijna niet rond de tijd van de SR activiteit alleen met elektronenstorm en ook kosmische stralingsalerts. Deze verstoring van de SR dus veel beter dan normaal bij kleine verstoringen toch goed voelbaar omdat er 1 andere verstoring was van de zonnewind die binnenkwam, die combinatie gaf een flinke impact. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens. Deze verstoring was gedeeltelijk en bracht dus alleen de lagere frequenties in ons in trilling. )

Afb: Dit is een weergave van de intensiteit van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 6 uur. Er was een zeer milde verstoring van de SR tussen 19:00 en 22:00 uur met een gedeeltelijke Schumannresonantie activiteit met een zeer lage intensiteit van maximaal ongeveer 18 amplitude. Zeer milde verstoring dus, maar wel met impact, lees daarover hierboven.

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

Een vrijwillige bijdrage houdt de stroom van geven en ontvangen in evenwicht. Als je mijn artikelen waardeert, dan ontvang ik met liefde een hartdonatie van jou. Volg daarin je eigen gevoel, doe het niet vanuit verplichting, maar echt vanuit je hart. Dit is de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

NIEUWE WEBINARS ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING (buiten de Matrix). Net zoals vele anderen ontwikkel ik mijzelf ook verder. Er is een nieuwe basis voor mijn werk en passie open gegaan met de totale Maansverduistering. Je kan over het proces lezen in het artikel en daarin beschrijf ik ook de mineralen en destillaat die mij zijn aangereikt. Het extra webinar van 17 november 2022 daarin hebben we als collectief, maar ook individueel de stap gemaakt om uit de Matrix te breken en aan te komen in de oorspronkelijke natuurlijke aarding (buiten de Matrix). Door deze ervaring tijdens dit webinar is er ook vernieuwing gekomen voor de speciale EENHEIDSBEWUSTZIJNS webinars. Dus het eerst volgende webinar op 1 december en het webinar van 14 december zal er een nieuwe combinatie gemaakt gaan worden voor de EENHEIDSBEWUSTZIJNS webinars  & de volgende stap ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING (buiten de Matrix). Hiervoor gebruiken we een Wortel Amethist en/of de nieuwe producten uit de webshop: een Agni Manitiet, Wollemia destillaat of Satyaloka Azeztuliet te hebben om mee te doen. Omdat het allemaal zo intens is, staan er ook extra weer webinars in de agenda, dus nu zijn er wekelijks meditatie-webinars. Mijn innerlijke leiding geeft aan dat het nodig zal zijn. ‘SPECIAL’ webinar op donderdag 1 december: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-do-1dec22/ & nog een op woensdag 14 december https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-extra-webinar-14-december-2022/ De verwachting is dat een hele serie van deze webinars gaan doen voor de integratie en het herinneren en openen van de nieuwe kwaliteiten in het lichaam.

❤️

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de nieuwe Maan en is op vrijdag 23 december 2022 om 19:45 uur. In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-23-december-2022/
(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

LAATSTE NIEUWS:

1x per week op dinsdag worden de bestellingen verzonden. Je kan gewoon aankopen doen in de webshop. De webinars en kristaldagen gaan gewoon door. Workshops en consulten starten nog niet.

YouTube video. ‘Radicale vernieuwing en de kracht van de bezielde basis van het leven’. Radicale verandering in 2023. Podcast met Manuela over 2023:  https://www.youtube.com/watch?v=Y_60iYb21HQ

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE BERICHTEN VIA TELEGRAM BINNEN: Mijn telegramkanaal vind je door te zoeken in Telegram op ‘Inzichten.com nieuws 2.0’ (astrologische artikelen iedere nieuwe en volle Maan, YouTube video’s)  Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Meest recente berichten

Geplaatst op 2 juni 2023
Geplaatst op 18 mei 2023

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Deel deze post op social media

Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Pinterest

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je deze informatie of andere informatie van www.inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van www.inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via info@inzichten.com

Dit vind je misschien ook interessant

MET VOORUITZICHTEN WEEK: Kort alle verstoringen: Verhoogde protonen, M-klasse zonnevlammen, GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT, korte elektronencrash, hoge korte Schumannresonantie pieken, periode met kosmische stralingsalert. Lees meer…
MET VOORUITZICHTEN WEEK: Extreme chaos met meerdere CME’s, GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT, M-klasse grote zonnevlammen aarde gericht en een heftige protonenstorm, meerdere zonnestormen, een aantal korte Schumannresonantie pieken en een elektronencrash. En er is ook nog een andere magnetische verbinding met de Zon (HCC).Lees meer…
MET VOORUITZICHTEN: Zonnestorm, GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT, M-klasse grote zonnevlammen aarde gericht en dus een heftige protonenstorm maandagmiddag en een elektronencrash.En er is ook nog een andere magnetische verbinding met de Zon (HCC). Lees meer…

Plaats een reactie