Saturnus, autoriteit en begrenzing

Deze maand maken we een start met de belichting van de belangrijkste transformatiemomenten in een mensenleven die de planeet Saturnus ons te bieden heeft. De kracht van Saturnus vertegenwoordigt autoriteit, autonomie, verantwoordelijkheid, begrenzing, vorm- en slagkracht in het dagelijkse leven. Deze basisinformatie over Saturnus komt voort uit de wijsheid van de psychologische astrologie. In deze column bespreken we deze inzichten vanuit de invalshoek van de kosmische astrologie. Dit is de astrologie van de kernkwaliteit, het goddelijke ZIJN in de mens.

Saturnus is de kracht van onze autoriteit, autonomie, verantwoordelijkheid, vormkracht, begrenzing en structuur in het leven. Deze kracht hebben wij nodig om onze (kern) kwaliteit (en) en dromen neer te zetten en vorm te geven. Saturnus staat bij iedereen in een ander dierenriemteken en levensgebied. Daarmee brengt iedereen op een andere manier de vormkracht en autoriteit / autonomie naar buiten en hebben we allemaal een andere voorkeur als het gaat om structuren in het leven. De een kan alleen gedijen in de losse speelse structuur doordat Saturnus in Tweelingen staat en zal vanuit overleving vluchten uit vaste structuren en contact. Een ander vindt houvast en structuur als hij of zij schoonheid ( mooie dingen verzamelen ), veiligheid en rust ervaart, van Saturnus in Stier en zal vanuit overleving star en koppig grenzen aangeven.


Kosmische ondersteunende structuren

Iedereen heeft zijn of haar unieke behoeftes als het gaat om structuren waarin gewerkt en geleefd kan worden. Structuren waarin de persoonlijke vormkracht ook uit de verf kan komen. Daarom is het van groot belang dat de structuur van bijvoorbeeld het bedrijf waarin je werkt aansluit bij jouw eigen manier van omgaan met structuur.

Personen die hun bewustzijn ontwikkelen kunnen op een gegeven moment niet meer functioneren in de structuur van een ander.

Vaak is er dan de noodzaak om een eigen bedrijf te starten en daarmee autonomie te verwerven. Er zijn ook kosmische structuren mogelijk, die neergezet kunnen worden in de maatschappij, een bedrijf, een gezin enz. Deze kosmische structuren ondersteunen ieder individu in zijn of haar eigen autonomie en unieke structuur. Personen met hun kernkwaliteit in het 10de levensgebied ( huis ) en in het dierenriem Steenbok zijn daar meesters in. Deze personen kunnen een moeder of vader zijn die kinderen, ( maar ook volwassenen ) in de omgeving helpen en aan-moedigen om autonoom eigen verantwoordelijkheid te nemen en oorspronkelijk te zijn. Of een manager die zijn mensen hierin stimuleert, door een structuur neer te zet-ten die ruimte biedt aan uniciteit en de mensen in zijn team dus niet afhankelijk maakt, maar autonoom op eigen benen zet, waardoor ze hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en samen het bedrijf gaan dragen.

Je 29e en 58e levensjaar zijn belangrijke ijkmomenten

Bevrijding uit autoriteitsbanden

Het leven kent een aantal belangrijke momenten waarin de kracht van Saturnus wordt geijkt. De eerste keer gebeurt dit rond je 29 ste levensjaar, de tweede keer rondje 58 ste levensjaar. Saturnus staat dan aan de hemel weer in dezelfde graad van de dierenriem, als op het moment toen jij geboren werd. Je hebt jezelf en hoe jij je vormkracht, autoriteit, begrenzing, verantwoordelijkheid en autonomie kunt gebruiken in het leven van alle kanten ervaren. Je komt rond je 29 ste en 58 ste in een groot vrijveld, waarin je opnieuw gaat bepalen hoe je jouw leven wilt vormgeven. Je krijgt de kans om los te komen uitautoriteit en begrenzing van anderen, die je door omstandigheden uit handen hebt geven aan de wereld buiten je. Dit kan een heel spannende en verwarrende periode zijn, waarin veel bestaande steunpunten wegvallen en je op eigen benen moet gaan staan. Je gaat opnieuw bekijken of je je doelen hebt bereikt in het leven en opnieuw richting bepalen. Je sluit onbewust een periode af en beginteen nieuwe cyclus. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het leven biedt je ook mogelijkheden in deze periode, waardoor je de weg gewezen wordt hoe de nieuw verworven autonomie vorm te geven en je vormkracht slagvaardiger te gebruiken. De tijdsspanne waarin dit allemaal plaatsvindt is voor ieder persoon weer uniek. Soms kan het een korte periode van een maand zijn, maar meestal is dit proces ongeveer een jaar actief.

Structuur en de vader

Saturnus is verbonden met de vader en vaak leef je de eerste 29 jaar onbewust toch in de structuur die je vader je heeft voorgeleefd. Met de Saturnus return rond je 29 ste levensjaar, kun je daar dan uitbreken en opzoek gaan naar hoe jouw autonomie, autoriteit, structuur, begrenzing en verantwoordelijkheid eruit zien. Je krijgt ervaringen op je pad die je helpen jouw manier hierin te vinden en te voelen dat autoriteit van binnen ligt. Dat het je geboorterecht is om autonoom te zijn en je kunt deze kracht dan ook helemaal ervaren. Doordat de autonomie op een natuurlijke manier bij jezelf ligt, ervaar je optimale vrijheid. Want je geeft de autoriteit niet meer weg en neemt op een natuurlijke manier verantwoordelijkheid. Er is vormkracht ter beschikking, waarmee jij je dromen kunt waarmaken.

Structuur en de moeder

Rond dezelfde periode is er op een andere laag in jouw binnenwereld een soortgelijk proces gaande met de Maan die verbonden is met de moeder en het gevoel. Dit is de samenstand van de secundaire progressieve Maan. Gevoel en intuïtie functioneren ook hier in een groot vrijveld in deze periode. Deze stand van de Maan in de zielshoroscoop maakt dat je jouw manier van voelen en omgaan met je gevoel en intuïtie opnieuw kunt ontdekken en helen. De omstandigheden in je leven zullen je daarbij helpen. Daardoor is dit een heel belangrijke periode in je leven waarin je los kunt komen van de structuur en autoriteit van beide ouders.

Rond je 58 ste / 59 ste levensjaar staat Saturnus aan de hemel voor de tweede keer in je leven op dezelfde plaats in de dierenriem als toen je geboren werd. Er vindt dan opnieuw een ijking plaats van de autoriteit en vormkracht in het leven. Je bekijkt opnieuw of je jouw dromen hebt kunnen neerzetten en of je iets hebt kunnen bijdragen in de maatschappij. Hoe heb je je vormkracht en autoriteit gebruikt ? Bevalt het je wat je ziet, want Saturnus staat ook voor het geweten en de innerlijke leraar. Je krijgt hier opnieuw de kans op een nieuwe manier het leven te benaderen en de autoriteit, autonomie en verantwoordelijkheid in jezelf te ervaren.

Kortom, astrologie maakt voor mij zichtbaar dat het leven liefde is en dat ons keer op keer kansen worden geboden om ons te ontwikkelen en ons levenspad te toetsen en te ijken. Als we voor groei kiezen in het leven, dan is Saturnus een liefdevolle innerlijke vader en leraar, die ons bij de hand neemt en ons leert wat autonomie en vormkracht is.

Heb het goed… 

©Manuela van der Knaap  

Publicatie Spiegelbeeld mei 2009

LAATSTE NIEUWS:

1x per week op dinsdag worden de bestellingen verzonden. Je kan gewoon aankopen doen in de webshop. De webinars en kristaldagen gaan gewoon door. Workshops en consulten starten nog niet.

YouTube video. ‘Radicale vernieuwing en de kracht van de bezielde basis van het leven’. Radicale verandering in 2023. Podcast met Manuela over 2023:  https://www.youtube.com/watch?v=Y_60iYb21HQ

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE BERICHTEN VIA TELEGRAM BINNEN: Mijn telegramkanaal vind je door te zoeken in Telegram op ‘Inzichten.com nieuws 2.0’ (astrologische artikelen iedere nieuwe en volle Maan, YouTube video’s)  Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Meest recente berichten

Geplaatst op 2 juni 2023
Geplaatst op 18 mei 2023

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Deel deze post op social media

Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Pinterest

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je deze informatie of andere informatie van www.inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van www.inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via info@inzichten.com

Dit vind je misschien ook interessant

Alle actuele problemen op de wereld vragen om het in vrijheid samenkomen tot eenheid en gelijkwaardigheid. Ze vragen om Watermantijdperk-oplossingen. De volle maan van 22 augustus in het dierenriemteken Waterman sloot een belangrijke poort van bewustwording.
Over afbraak mega-structuren, ombuigen overleving naar een voedende stroom. Opnieuw een heftige innerlijke en lichamelijke transformaties met cadeau. Dit artikel is tot maart 2023 actueel. Lees meer…
Alle actuele problemen op de wereld vragen om het in vrijheid samenkomen tot eenheid en gelijkwaardigheid. Ze vragen om Watermantijdperk-oplossingen. De volle maan van 22 augustus in het dierenriemteken Waterman sloot een belangrijke poort van bewustwording.

Plaats een reactie