Scheppen in de nieuwe tijd

21 december 2012 zijn we in een nieuwe tijdperk in gegaan. We zijn rond die datum door een soort brandpunt heen gegaan. Het oude is er nog ( om te worden losgelaten ) en het nieuwe mag ontdekt worden. De nieuwe energie heeft een andere basis dan de oude, de wetten zijn als het ware anders. We zijn nu in een ruimte aangekomen waar wij Scheppers zijn, maar vanuit het ego en ‘de mind’ gedragen wij ons als bedelaars. In dit artikel kun je meer lezen over de veranderingen van de oude naar de nieuwe manier van Scheppen.

Beeld

 ‘Voor de ingang van zijn huis geeft een man, als harlekijn gekleed, een aalmoes aan een bedelaar rechts in het beeld. Aan de linkerzijde van de opening staat op een lage pilaar een steen met facetten. De top is afgeknot. De steen straalt naar drie kanten oranjerood licht.’ ( omschrijving van het beeld uit het boek van Koppejan ISBN 90-202-1670-8 )

Het beeld dat astrologisch hoort bij de gecorrigeerde noordelijke maansknoop is van de 17de graad Schorpioen. ( transits=nu, maar ook in de horoscoop van de maans- en zonsverduistering 15-4-2013 om 20:57 Greenwich en 10-5-2013 om 1:28 Greenwich )

Kruispunt

We zijn op dit moment bezig met de integratie van het oude en het nieuwe. We zijn nu op een kruispunt aangekomen waarin veel samen wil komen. Het ‘moeten’ en dat wat van buitenaf gevraagd wordt en het ‘zijn’ en dat wat van binnenuit al is en wil uitstromen en tot stand wil komen. In de nieuwe ruimte waar wij nu bestaan zijn andere wetten. We zijn nu in de ruimte van het Schepper zijn aangekomen en mogen leren hoe hierin te bestaan. Vaak trekt het ‘heilige moeten’ ons uit onze zijns stroom. Heel praktische zaken als geld, zorg voor mensen om ons heen, de kinderen, ouders. He, nog ff gauw dit doen en nog ff gauw dat doen en dan ga je net ff gauw je grenzen over en ben je uit verbinding geraakt met je zijn en je binnenkant, je intuïtie. Het grotere plaatje laat zien dat er een integratie wil plaats vinden tussen deze twee uitersten.

Stoffelijke

Op dit moment zijn het stoffelijke ( moeder aarde ) en het geestelijke ( bron ) tot op de hardste lagen aan het integreren. In het beeld van de 17de graad van Schorpioen ( zie boven ) staat de rood uitstralende edelsteen hier symbool voor.  Er is dus wel degelijk een fysieke component waar we rekening mee te houden hebben. Het gaat om het harmonieus bij elkaar brengen van deze twee zo verschillende componenten. De aarde heeft met haar natuurwezens in haar basis het functioneren vanuit cycli, dit zijn cycli waaruit creaties organisch tevoorschijn komen. Deze cycli mogen een nieuwe plaats in gaan nemen in het totale nieuwe scheppingsproces. Als er bewust wordt omgegaan met de heilige componenten van onze moeder Aarde en haar wezens en ons lichaam, door dat bewust mee te nemen in het Scheppingsproces, te zien en te benoemen, kan het proces van Scheppen versnellen en tot manifestatie komen. Ons hart doet dit al automatisch en eert alle verschillen en verbindt ze met liefde, maar de wil, ons ego en het verstand moeten ook opnieuw hun plek in dit proces innemen.

De wil

Als je iets tot stand wilde brengen in de oude energie dan moest je daar praktisch en concreet iets voor doen. Ook konden we in de oude energie òf alleen in de buitenwereld onze energie neerzetten ( het mannelijke ) òf je terug trekken uit het leven en je energie alleen in de binnenwereld neerzetten ( het vrouwelijke ). Dit kan niet meer in de nieuwe energie en ruimte. Het mannelijke en vrouwelijke in ons ( actief en passief ) is nu één ( Dit is in het najaar op gang gekomen en zichtbaar in de maansverduistering van november 2012 ). Iedereen is hierin een ander proces aan het lopen, om deze energieën in evenwicht te brengen. Daarin wisselen struikelen en wonderen elkaar af, maar we leren en groeien.

We zijn aan het leren om onze wil opnieuw te richten. We zijn nu het hardste stukje van de noot aan het kraken. Zodat het licht van de Godsvonk,  het stralende hart, alle facetten van onszelf verbindt. Maar het voelt af en toe alsof je in een spagaat staat. Het beeld actueel in de maans- en zonsverduistering ( noordelijke maansknoop ) van de bedelaar, de nar en de edelsteen laat ons zien dat de poort open is. Dat het Goddelijke stukje in ons met humor uitdeelt wat we nodig hebben. Alles wat we nodig hebben zal er zijn. Het gaat dus ook om het leren ontvangen en ons fysiek daartoe in staat stellen. De edelsteen die rood licht uitstraalt laat zien hoe dit te manifesteren. Een zeshoek is een energetische kosmische poort, de steen straalt rood licht uit, dit is de kleur van de basischakra en het aardse. Het is er dus al, als we vanuit ‘zijn’ de dingen gewoon nemen zoals ze komen. Dat is wat het Aardse van ons vraagt om te kunnen manifesteren. Dit is de kosmische octaaf van Pluto en komt overeen met de basiswetten van de natuur en zoals de natuurwezens functioneren. Hier is het ja of nee, geen compromissen. ‘Het is zoals het is’ en zo kan de manifestatie snel tot stand komen.

Volgen

De steen in het beeld van de zon- en maansverduistering laat ons zien dat we beschikbaar moeten zijn om de innerlijke goddelijke manifestatie tot bloei te laten komen, zodat we aan kunnen trekken uit de wereld om ons heen wat praktisch nodig is voor deze manifestatie. Voorheen kon je het Hoger Zelf volgen. Dan werd helder wat de bedoeling was en wat er wilde manifesteren en konden we rustig afwachten tot het betreffende tot manifestatie kwam.

Het nieuwe Scheppen

Maar in de nieuwe energie zijn wij zelf Scheppers  ( multi-dimensionale Hoger Zelf facetten worden één met ons in ons fysieke lichaam ) en is het belangrijk om in onze eigen creatie te gaan staan en deze creatie in eigendom te nemen. Je kunt dan nog steeds voelen dat het universum en de natuurkrachten /wezens voor jouw creatie stromen, maar jij bent nu de Schepper en de tool. Jij bent het brandpunt. Dat is dus wezenlijk veranderd. Er moet dus wel meer richting worden gegeven, maar te veel wilskracht haalt je weer uit de verbinding met je Bron. Het is van belang dat wij de stromen van het universum en van de aarde ontvangen en in onszelf bij elkaar brengen. Op dat kruispunt leven wij nu. Het hardste punt hierin wordt nu verbonden. ( groot driehoek van Saturnus in Schorpioen, Zwarte Zon in Kreeft, Cheiron en Neptunus in Vissen. Saturnus en Pluto staan in receptie en Pluto conjunct met de Diamant )

Ster-tetraëder

Er is zich een grote zeshoek/ster-tetraëder ( ook wel ‘Star of David’ genoemd ) van planeten aan het vormen. Deze is op 29 juli 2013 het sterkste als de Maan het laatste punt van de zeshoek maakt. Een zeshoek van planeten is  altijd een poort van harmonieuze indalende kosmische energie. Deze zeshoek is al aan het ontstaan en kan mogelijke oplossingen aanreiken. Zorg dat je er lichamelijk klaar voor bent om deze energieën te ontvangen, om zo innerlijk deze energieën tot verbinding te brengen.  Velen voelen van binnenuit dat het nodig is om het lichaam te reinigen en zuiverder of anders te gaan eten. ( zeshoek:Maan in Stier sextiel Mars, Jupiter, Mercurius en zwarte Maan en Zon in Kreeft sextiel Venus in Maagd sextiel Saturnus in Schorpioen sextiel Pluto in Steenbok sextiel Neptunus en Cheiron in Vissen )

Dolfijnen

Tijdens de gedeeltelijke maansverduistering as donderdag 25 april 2013 ga ik met een groep mensen naar het Dolfinarium om daar 19 uur lang te mediteren en te slapen met de dolfijnen en cetaceeën. Helder is dat hierin vele tegenstellingen bij elkaar komen, zoals vrijheid en gevangenschap. De energie van de gedeeltelijke maansverduistering werkt hierin versterkend om de verschillende lagen van ons bestaan ( ego, Hoger Zelf ) met elkaar te verbinden ( beeld van de nar, bedelaar en zeshoekige steen ). Dolfijnen zijn meesters in het herstellen van verbindingen. Vooral problemen op het vegetatieve niveau van het zenuwstelsel helpen zij te helen. Het zenuwstelsel in ons lichaam verbindt de geest en de stof met elkaar. Zij hebben aangegeven dat er voor de evolutie van mens en dolfijn nieuwe wegen geopend gaan worden in het fysieke lichaam tijdens dit samenzijn, die voor zowel dolfijnen als voor mensen een nieuwe stap zullen openen. Er zijn voor dit doel vier bijeenkomsten gepland. Kijk op www.inzichten.com in de agenda voor meer informatie.

Schepper energieën

Het is dus van groot belang dat je zowel brandpunt bent als verbonden met het geheel. Ik werk in mijn praktijk met de kosmische horoscoop en kristallen en Levensbloemen om het goddelijke zijn helder te ervaren. Hierin is de afgelopen tijd heel helder geworden dat als we niet in ons lichaam zijn als dat Scheppende brandpunt, we niet het essentiële van wie wij in wezen zijn tot manifestatie kunnen brengen .

De Seed of life ( een bloem gemaakt van 7 cirkels is één levensbloem met kristallen erop ) kan je helpen om te ervaren hoe dat te doen. De volledige levensbloem ( 91 bloemen met verschillende grootte van de kristallen) laat je ervaren hoe je jouw brandpunt kunt innemen in het geheel van jouw universum. Als deze verbinding tot stand komt dan ervaar je de torus (spoel, de vorm van een donut) met het hart/middenrif als brandpunt. Dit is een 13 dimensioneel geometrie patroon, die jouw universum laat stromen als een geheel. De energie stroomt hierin tegelijk naar binnen en naar buiten. Dit is met het verstand niet makkelijk te begrijpen, maar kan wel worden ervaren. Als beide energieën van de Seed of life en de volledige levensbloem worden ervaren dan bevestigt het universum de persoon en wordt de persoon( brandpunt ) gedragen door het universum. De wil is dan opgenomen in de goddelijke wil. Het brandpunt in het hart /middenrif wordt dan een stralend zelf ademend licht, dat met iedere ademhaling enorm uitstraalt en vanuit ‘zijn’ aantrekt wat nodig is. De levensbloemen waarmee ik werk zijn tools om ons lichaam en energiesysteem te helpen herinneren om Schepper te zijn.  Het gaat om herinneren, ook al is het helemaal nieuw wat zich nu aan het manifesteren is, in een nieuwe levensruimte.

Bevruchting

Wat hoogste potentie van wat zich wil ontvouwen in deze tijd laat het beeld van dat hoort bij de 17de graad van Schorpioen zien, dat in het begin van dit artikel wordt besproken en staat afgebeeld. Dit is het beeld van de nar voor de poort die de bedelaar iets geeft. Dit beeld transformeert naar een nieuw niveau en wordt dan ‘Een vrouw, bevrucht door haar eigen geest, is ‘groot met haar kind’ ( tekst uit boek ‘Beeldgids van de dierenriem’ van Koppejan ISBN90-202-1670-8 ) Deze transformatie bevestigd de initiatie van dit moment om zelf schepper te worden. Bevrucht door de ‘Heilige geest’ in ons, de Godsvonk, zodat de schepping tot in de stof tot manifestatie komt.

Volledige Flower of Life Aquamarijn (de gewone versie en de Torus versie met de verschillende grootte kristallen.

Heb het goed… 

©Manuela van der Knaap   

Publicatie Spiegelbeeld juni 2013

LAATSTE NIEUWS:

De bestellingen worden 1x per week verzonden. Bestel je voor dinsdag 16:00 uur, dan worden je bestelling dezelfde week verzonden. (Meestal op woensdag of donderdag afgegeven bij DHL.) Als de gelegenheid het toelaat worden de bestellingen van woensdag en/of donderdag ook verzonden in dezelfde week, maar geen garantie dus als je besteld na dinsdag 16:00 uur. Neem een kijkje in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. De laatste zijn de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke).

NIEUWE VIDEO over de Totale Super Nieuwe Maan Eclips van maandag 8-4-2024:https://www.youtube.com/watch?v=tmctzGBV_u0

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Podcasts op mijn YouTube kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0  https://www.youtube.com/watch?v=N1oJIvxLaF4

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars en de nieuwe online workshop ‘SCHEPPING EN ZO…’ waar ik mijn levenswerk met je deel. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

Er wordt een nieuwe website gebouwd met veel technische verbeteringen, een optimale mobiele versie en een lichtere kleur regenboog-achtergrond. Het is helaas nog niet gelukt om de website te verhuizen naar de nieuwe versie. Dus je ziet  nog de oude omgeving. De nieuwe versie komt zo snel als verantwoord is online.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Meest recente berichten

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Deel deze post op social media

Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Pinterest

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je deze informatie of andere informatie van www.inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van www.inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via info@inzichten.com

Dit vind je misschien ook interessant

Over de intense transformatie waar we sinds de eclipsen van oktober 2023 doorheen gaan. We zijn in een grote transitie gekomen, een naar een nieuwe ruimte voor het leven op aarde. Dit zal ook in 2024 nog aan de orde zijn. Lees waarom alles nu zo intens is en de oude patronen zo heftig opspelen, maar lees ook wat je eraan kan doen.
De Zon is begonnen aan een poolshift, die iedere 11 jaar plaatsvindt. Lees in dit artikel wat wij daar van kunnen merken. Maar er is meer aan de hand, ook een groter event is bezig zich te ontvouwen. En wat heeft dit te maken met de klimaatveranderingen? Lees in dit artikel de wetenschappelijke informatie met uitleg in verschillende korte video’s. Ook geeft dit artikel inzicht in de grotere spirituele kijk op deze veranderingen. Ik wens je veel leesplezier…
Alle actuele problemen op de wereld vragen om het in vrijheid samenkomen tot eenheid en gelijkwaardigheid. Ze vragen om Watermantijdperk-oplossingen. De volle maan van 22 augustus in het dierenriemteken Waterman sloot een belangrijke poort van bewustwording.

Plaats een reactie