SPIEGELBEELD sept 2009: Eclips van vernieuwing

Zonsverduistering 22 juli 2009

Geschreven door: Manuela van der Knaap

13,7 minuten leestijd

Deze zomer is er weer een krachtige zonsverduistering met twee bijbehorende nauwelijks zichtbare Penumbral maansverduisteringen. Deze zonsverduistering is een bijzondere, het is de langste zonsverduistering voor de 21ste eeuw en brengt ons bewustzijn op het gebied van scheppingskracht, bestuur, autonomie, verantwoordelijkheid. De behoefte aan bezieling en het ervaren van gevoelens, zorg, koestering, gezonde ontvankelijkheid en slachtoffergedrag vragen ook aandacht. De dreigende pandemie is daarin een katalysator. Tevens worden wij gestimuleerd om meesterschap te krijgen over projectie en te groeien in ons bewustzijn naar eenheid. En ons meer bewust te worden wat eenheid nu eigenlijk is.

Steenbok

Steenbok is de kracht van structuren, het concrete, de vorm. Iets kan pas tot een schepping komen als het een structuur krijgt die kan dragen, zowel in de geest als in de stof. Als de Zwarte Maan in Steenbok staat, dan worden wij geïnspireerd om de kosmische octaaf van deze waarden te ervaren. Dit is de ervaring van pure autonomie, waarin de verantwoordelijkheid niet zwaar is, maar waarin je gewoon voor jezelf staat en vooral samenvalt met jouw scheppingen. De autoriteit ligt bij jezelf van binnen.

Westerse economie en maatschappij

In het bedrijfsleven van onze westerse wereld worden wij ons nu bewust dat bonussen verkeerde boodschappen kunnen uitdragen en het najagen van succes in de wereld en eigen gewin stimuleren. Dit zijn waarden die bij Steenbok horen. Onze hele westerse economie en maatschappij zijn daarop gericht. De intentie van waaruit we werken is dan niet verbonden met zorg en de binnenwereld. Het najagen van extern succes trekt ons continu uit onze comfortzone en richt de aandacht naar buiten. Er wordt vanuit gegaan dat we constante prikkels nodig hebben van buitenaf. Er is een constante stuwend en trekkende kracht om steeds voor extern succes en meer en meer materiele zaken te gaan. Hierdoor gaan we over grenzen, vallen steeds meer mensen uit met een burn-out of andere gezondheidsklachten en kan er worden gehandeld zonder mededogen.

Dat wat verborgen is, wordt zichtbaar en helder

Bezieling

De Zwarte Maan in Steenbok maakt ons bewust dat het pure noodzaak is om verbonden te zijn met innerlijke drijfveren en bezieling, zodat we werkelijk samenvallen met wat we doen en daardoor een natuurlijke verantwoordelijkheid kunnen dragen. Een team, een bedrijf of andere samenwerking functioneert dan als vanzelf, er is geen externe autoriteit nodig. Iedereen draagt zijn of haar eigen stukje, omdat het je kindje is, jouw schepping. Natuurlijk zijn er wel krachten nodig die het overzicht houden, maar niet vanuit controle, maar dienstbaar aan de schepping van het beoogde gezamenlijke doel. In deze periode worden wij gestimuleerd om op deze wijze te leven en initiatieven te ontplooien.Natuurlijke verantwoordelijkheidWe kunnen overal om ons heen zien dat er nu reacties komen op valse van buitenaf opgelegde autoriteit. Pluto in Steenbok laat ons voelen dat er iets MOET veranderen. Wereldwijd zijn er veel opstanden en er wordt veel gemopperd op de autoriteit in het algemeen. Als de structuren in de wereld zo zijn, dat we niet kunnen samenvallen met onze binnenwereld, er een externe structuur is buiten ons die bepaalt hoe wij leven, dan worden we in een krachteloze en gevoelsmatig slachtofferpositie gedwongen. De gewone man ziet de externe rijkdom van de autoriteiten, zoals diplomaten en managers en pikt het niet meer.

Ook vanuit gewoonte weten veel mensen niet meer hoe ze samen moeten vallen met hun binnenwereld en natuurlijke verantwoordelijkheid. Al generaties zijn ze gevangen in een patroon van overleven volgens de wetten en autoriteiten van anderen. Dit overlevingsmechanisme *1 laat nu van zich horen. Het wil omgezet worden naar interne autonomie.

Autonomie versus slachtoffer

Als er geen kans gezien wordt om dit patroon van overleven te verlaten en de eigen kracht op te pakken, dan wordt deze kracht naar buiten gericht, geprojecteerd en zal veel woede genereren. Vanuit een slachtofferpositie laat men van zich horen. De maans- en zonsverduisteringen in juli en augustus zullen veel ingang gaan zetten om het bestuur weer in eigen handen te krijgen. Het is op dit moment van groot belang dat we kiezen voor zelfbestuur en ons niet laten verleiden om de basis van zorg buiten onszelf te leggen. Een voorbeeld daarvan is de situatierond de Mexicaanse griep en de angst voor een Pandemie. Hierin wil de overheid met vaccinatiesbescherming bieden. Het is hierin van groot belang dat we in onze eigen autonomie blijven en ons niet als slachtoffer vanuit angst confirmeren aan iets. Onderzoek en informeer jezelf, zodat je vanuit onwetendheid niet in angst hoeft mee te gaan maar kan toetsen aan de realiteit.Dan blijft je staan in je kracht, autonoom in lijn met je eigen waarheid.*2 We kunnen de kracht in boosheid naar buiten richten, projecteren of gebruiken om de autoriteit in jezelf te ervaren, daar ligt toch echt een keuze. We hebben in veelgevallen de keus om tenminste in de kleine dingen deze innerlijke kracht te ervaren. Maak gebruik van de zomeren wordt de schepper van je eigen leven. Bevalt een situatie je niet, maak dan een nieuwe keuze en richt je energie ergens anders op, daar waar het wel wil en kan stromen.

Spelen met autonomie

Bijvoorbeeld het restaurant op je vakantiebestemming bevalt je niet: sta op reken af en zoek een ander restaurant, niet vanuit een slachtoffergevoel, maar vanuit het gevoel zelf te kunnen en mogen kiezen. In verbinding met je eigen autonomie. “Ja, maar… ik was in een all inclusive of volpension hotel, dus ik was gebonden.”Ook hier heb je heel vaak een keuze om ergens anders te gaan eten of op een creatieve manier oplossingen te zoeken. Het gaat om de innerlijke keuze en het je daarna openstellen voor creatieve oplossingen. Dat je er niet voor kiest om slachtoffer te zijn. Ga het ontdekken, speel met je autonomie.

Projectie

Al vanaf 2008 is een samenstand actief van Neptunus en Cheiron in Waterman tot ongeveer 2015. Dit is een energie die ons bewust wil maken van het gewond zijn van de eenheid en spiritualiteit, de illusie van projectie, maar ook van ongelijkwaardigheid en het gebruiken of niet gebruiken van ons bewustzijn. Vanaf mei 2009 begeleidt Jupiter deze samenstand, vergroot alles uit en geeft een piekbeleving van deze zaken. We hebben de mogelijkheid te ervaren en inzicht te krijgen dat we niet los staan van elkaar. Als ons iets opvalt bij de ander, dan zegt dat iets over ons. Zodra we gaan begrijpen hoe onze omgeving verbonden is met ons innerlijk en zaken in ons die we niet leven, worden we echt schepper over ons eigenleven. Dan kunnen we gaan leven in eenheid. Alles wat we afwijzen in onszelf, wijzen we ook af in de ander ende wereld om ons heen, dat is de spiegel. Als we de wijsheid van Neptunus en Cheiron in Waterman kunnen ontvangen en ons bewust kunnen worden waarom de eenheid gewond is, kan de bewustzijnsgroei van de mensheid heel snel gaan. Dat wil deze samenstand ons leren en laten ervaren. Zodat we steeds minder zullen gaan leven vanuit dualiteit en afgescheidenheid.

Potentieel van de verduisteringen

In haar meest alomvattend kosmisch octaaf inspireert de Zwarte Maan in Steenbok het samenvallen met materie, dus ten diepste begrijpen en ervaren wat materie en vorm is en waardoor je deze krachten kunt beheren. Dit laat zich dan zien in materialiseren en de materialiseren en je leven in de stof scheppen, besturen, zoals je wenst.De stof /materie kan de energie van de Bron nu eenvoudig toelaten en kan haar helende werk doen en met eenvoud en enorme snelheid fysieke klachten opheffen. Spontane wonderen in de fysieke wereld zijn zeker mogelijkheden in de periode waarin de Zwarte Maan in Steenbok actief is. Dit is tussen 25 december 2008 & 1 oktober 2009 en 2 november 2009 & 25 december 2009. Het schepperbewustzijn en helende kwaliteiten, worden dan extra ondersteunend door de kosmische energie van de Bron. Gebrek aan een bewuste verbinding met praktische zaken kunnen dit proces verstoren of stoppen*4 Vooral de maansverduistering van 7 juli 2009 activeert het potentieel van het schepperbewustzijn. Zorg dus dat het verbonden wordt met de realiteit. Veel voorkomende fysieke klachten in dit transformatieproces zijn reumatische pijnen, Fibromyalgie, pijn in botten, spieren en zenuwpijnen.

De twee maansverduisteringen en de zonsverduistering in juli en augustus intensiveren bovenstaande thema’s, met ieder hun eigen invloed. Ik zal ze afzonderlijk kort behandelen.

Maansverduistering 7 juli 2009

Dit artikel is begin juli geschreven, vandaar dat ik schrijf over mogelijkheden. Penumbral maansverduistering op dinsdag 7 juli 2009 9:22 GMT, 10:22 West Europese tijd. *Deze maansverduistering valt in de Kreeft Steenbok as en in samenstand met de Zwarte Maan en geeft grote mogelijkheden voor de spirituele ontwikkeling van de mens. Door deze samenstand wordt deze maansverduistering naar een kosmisch octaaf getrokken. De energie van de Bron kan helemaal tot in het meest grof stoffelijkedeeltje van de materie worden geaard. Dus ook in onze grote moeder Aarde wordt de Bron actief. Dit kan betekenen dat we beweging krijgen en veranderingen in de structuren van de Aarde, zoals aardbevingen enzo. Het Schepperbewustzijn (Melchizek-bewustzijn) kan nu geïntegreerd en actief worden op en in de Aarde. In de horoscoop van de maansverduistering van 7 juli2009 wordt van ons gevraagd door de Zwarte Maan in Steenbok autonoom tot zelfexpressie te komen, wordt schepper in je eigen leven. *4 Een maansverduistering werkt altijd in op het onderbewuste en zal dus wat we afgewezen hebben in onszelf met betrekking tot het scheppen en besturen van je eigen leven omhoog brengen, zodat het ervaren en getransformeerd kan worden. Zoals weggestopt verlangen naar koestering en zorg en bewust worden dat je eigenlijk helemaal niet kunt ontvangen. Voor de massa zal het waarschijnlijk betekenen dat deze maansverduistering veel boosheid losmaakt en verlangen naar vernieuwing *5. En dan is het van belang of we ons bewust zijn of we in het slachtofferschap stappen en gaan projecteren of ervoor kiezen om in onze creatieve kracht te blijven en zien waar we zelf onze scheppingskracht en autonomie blokkeren.

Zonsverduistering 22 juli 2009

Zonsverduistering op woensdag 22 juli 2009 om 2:35 GMT, 03:35 West Europese tijd. *Dit is een totale zonsverduistering, de langste van de 21ste eeuw en duurt maximaal 6 minuten en 39 seconden. Iedere minuut geeft de energie van de zonsverduistering kracht voor een jaar. Dit betekent dat de kracht van deze zonsverduistering ruim 6,5 jaar zal doorwerken. Een zonsverduistering werkt vooral door in het dagelijkse bewustzijn zodat we iets met deze energieën gaan doen. Onderstaand thema wordt bewust in ons persoonlijk leven en collectief. Behoefte aan innerlijke waarden zoals koestering, zorgen samenvallen met je bezieling, vragen aandacht en roepen een verlangen op naar veranderingen en gaan veel emoties in beweging brengen. *6 Er kunnen nieuwe structuren op allerlei gebieden ontstaan. Bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingsverbanden vooral samenwerkingsverbanden die bij het Watermantijdperk passen. Deze samenwerkingsverbanden zijn gelijkwaardig, kenmerken zich door bezieling van alle deelnemers, waardoor natuurlijke verantwoordelijkheid en autonomie een onderdeel zijn. Zoals bijvoorbeeld nu in de financiële sector vanuit nood stichtingen ontstaan om investeringen uit failliete groenbeleggingsfondsen te redden en mogelijk zelf te gaan beheren. Deze eclips zet ook in gang dat oude structuren omver geworpen zullen worden, anders is er geen ruimte voor nieuwe structuren om te ontstaan. De nieuwe structuren willen beheerd worden vanuit autonomie. Uitvindingen en ontdekkingen ook op technologisch gebied zijn te verwachten. Deze eclips behoord tot een eclipsenfamilie, een Sarosserie noemen we dat. Deze familie heet ‘11 zuid’. Bernadette Brady duidt deze Sarosserie *7 als: ‘Deze eclipsfamilie heeft te maken met de noodzaak om plotseling hervormingen door te voeren. Oude ideeën of methoden schieten tekort en er zijn nieuwe systemen nodig om gebeurtenissen die deze verduistering met zich meebrengt het hoofd te bieden. Dien ten gevolge moet je nieuwe wegen vinden om met die kwesties om te gaan. Belemmeringen kunnen met enig geweld of met tragiek uit de weg worden geruimd.’

Deze eclips laat zien dat er bewustzijn komt op de noodzaak om structuren en bestuur te vernieuwen. Ook waardestelsels zoals bijvoorbeeld de bankwereld ondervinden een activering van deze eclips. Dat wat verborgen is, wordt zichtbaar en helder. Paniek en angst kunnen projecties activeren, dan wordt er gewezen naar een schuldige. Dit remt en verstoort het proces van opbouw van bewustzijn over vernieuwingen van structuren en bestuur. Eigen verantwoordelijkheid en daarmee autonomie stimuleren, juist de nieuwe opbouw.*8 Het is ook zeer goed mogelijk dat ongrijpbare noodsituaties de groei naar autonomie verstoren en juist slachtoffergedrag zullen stimuleren. Verplichte vaccinaties voor de Mexicaanse griep kunnen daar een uiting van zijn. Naties die geraakt worden door deze eclips zijn onder andere: Afghanistan, Iran, Noord-Korea, Cuba, Groot-Brittannië en Palestina.

Maansverduistering 6 augustus 2009

Penumbral maansverduistering op 6 augustus 2009 om 00:54 GMT, 01:54 West Europese tijd. *Deze maansverduistering gaat vooral transformaties teweeg brengen in het onderbewuste. Dat doen maansverduisteringen eigenlijk altijd, maar deze staat ook in het teken van transformatie van het waardestelsel. De behoefte aan een nieuw financieel stelsel wordt helder en vrijgemaakt en ook vernieuwingen worden in gang gezet.*9 Nog onbewuste verlangens om eigen baas te zijn en autonoom op eigen benen te bestaan, worden gestimuleerd en vrijgemaakt, ook hierin worden vernieuwingen gestimuleerd. In Nederland maakt enorme groei van de extreem rechtse partij van Geert Wilders zichtbaar dat er een grote behoefte is aan hervormingen, misschien zelfs wel een ander bestuurlijk politiek systeem, dat zorgen ‘staan voor wat je belooft’ ook ondersteunt. Ook in België zijn soortgelijke processen gaande en zijn er al jaren grote problemen in het politieke systeem en bestuur zichtbaar.

Deze maansverduistering valt in de Leeuw-Waterman as en zet het volk aan om duidelijk haar mening te ventileren. De projecties en pijn van onvrijheid en ongelijkwaardigheid worden getoond naar een ieder die zich DE autoriteit noemt. Het is heel goed mogelijk dat de Mexicaanse griep en bijbehorende vaccinaties dit allemaal omhooggaat brengen. *10 Ook de discussie in Nederland over een rapport dat het falen van het drugs gedoogbeleid beschrijft maakt de blaren van falend bestuur mogelijk zichtbaar. Drugsbeleid, verslavingen en het ondermijnen van gezag in deze onderwereld zijn wereldwijd een thema en worden nu bewust. Een aantal naties (en entiteiten) onder de invloed van deze maansverduistering zijn: Cuba, Egypte, Frankrijk, China, Iran, Groot-Brittannië, Israël, Irak, Vaticaanstad, United Nations, Nasa. Kortom deze serie verduisteringen zal niet onopgemerkt blijven en veel vernieuwing zowel positief als negatief ingang zetten. Op het persoonlijke vlak is het tijd ons bewust te worden van ons scheppingspotentieel. We kunnen deze zomer grote stappen maken in de groei naar een wereld levend in de nieuwe energie van het Watermantijdperk.

Heb het goed… 

©Manuela van der Knaap   

Gepubliceerd Spiegelbeeld september 2009

Bronvermelding en astrologische verklaringen

  • *1 Priapus in Kreeft
  • *2 Zwarte Maan in Steenbok, overleving Priapus in Kreeft geeft slachtoffergedrag en emoties. Cheiron conj. Neptunus en Jupiter in Waterman ondermijnt het neerzetten van autonomie van de Zwarte Maan in Steenbok en sluit het kanaal naar de Bron. Dit activeert de slachtofferpositie.
  • *3 Cheiron, Neptunus en Jupiter in 6de huis in Waterman in de maansverduistering van 7 juli 2009, deze activeert het potentieel van het schepperbewustzijn.
  • *4 Maansverduistering 7 juli 2009 Zwarte Maan Steenbok 5de huis conj. Maan in 5e huis en Diamant in 4de huis. De wond van Cheiron, Neptunus en Jupiter samenstand in Waterman in 6de huis, kan de Zwarte Maan afsluiten, ga voor meesterschap van integratie in de praktische realiteit.
  • *5 Uranus is Heer van de eclips. Overlevingspunt Priapus in Kreeft roept veel emoties en boosheid op.
  • *6 Zonsverduistering 22-7-2009 Zon en Maan conj. Priapus in Kreeft en Noordelijke Maansknoop conj. Zwarte Maan in Steenbok 7de huis conj. Diamant. Heerser van deze eclips is de Maan, die het volk laat zien in collectieve horoscoopduidingen. Zuidelijke maansknoop conj. Zon en Maan in het 2de huis, Noordelijke maansknoop in Waterman in het 8ste huisconj. de Zwarte Maan in het 7de huis.
  • *7 Bernadette Brady ‘Voorspellende astrologie in de praktijk’ ISBN: 90-76277-61-3
  • *8 Cheiron, Jupiter ingaand Neptunus staan conjunct in 9de huis inWaterman, deze samenstand veroorzaakt projecties en de schuldige buiten je zoeken en blokkeert de autonomie van de Zwarte Maan in Steenbok.
  • *9 Maansverduistering 6-8-2009 Noordelijke Maansknoop in Steenbok en in Waterman (True) en Zwarte Maan beide in het 8ste huis en gecorrigeerde Zwarte Maan in Steenbok vallen beide in het 8ste huis. (Correctie van gecorrigeerde Zwarte Maan in Waterman moet zijn Steenbok volgens efemeriden: Table du Noeud lunaire de lilith et du soleil noir van Max Duval en Jean-Marc Font)
  • *10 Maan, Jupiter, Cheiron, MC samenstand in Waterman in 9de huis. • De vermelde tijd is astrologisch gezien het tijdstip van de maximale energie-imprint voor de Aarde als geheel. Het tijdstip van maximale verduistering ter plaatse is een andere tijd. Penumbral maansverduistering is een verduistering van de (bij)schaduwvan de maan en is op aarde nauwelijks waarneembaar als verduistering.

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD jul/aug 2009:Transformatiemomenten van Pluto, DEEL 2
SPIEGELBEELD okt 2009: Uranus, vrijheid, licht, bewustzijn, DEEL 1

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD sept 2009: Eclips van vernieuwing

Plaats een reactie