SPIEGELBEELD mrt 2010: Pluto in Steenbok, DEEL 2

Geschreven door: Manuela van der Knaap

9,2 minuten leestijd

Macht en onmacht loslaten

In deze column kosmische astrologie laten we voor 2010 de wijsheid van de astrologie spreken om inzicht te geven in actuele situaties in de maatschappij en in je eigen leven. Kosmische astrologie is de astrologie van de kernkwaliteit, het goddelijke ZIJN in de mens en beschrijft de weg van dualiteit naar eenheid. Dat is dus onze invalshoek. Dit is deel twee van Pluto in Steenbok. Deze astrologische stand veroorzaakt transformatie in bestuurlijke en maatschappelijke structuren. Macht, status, verantwoordelijkheid en onze beleving van tijd worden uitgezuiverd, volwassen en bewust.

Pluto is het hemellichaam van transformatie, macht en onmacht die omgezet wil worden d.m.v. acceptatie naar ZIJN. Het ZIJN is het neutrale nulpunt in ons bewustzijn waaruit alles open ligt en kan ontstaan. In deze staat van ZIJN kunnen we leven vanuit de nieuwe energie. Een heel belangrijke factor in de ontwikkeling van ons bewustzijn naar eenheid. Als we macht en onmacht kunnen loslaten en de dingen kunnen laten zijn wat ze zijn, dan kan worden losgelaten wat niet meer past. Dan komen wij er pas aan toe om de stroom van het leven te volgen en hierin ons eigen ding te doen, in plaats van uit macht en onmacht alles naar onze hand te willen zetten. Als Pluto een dierenriemteken inkomt dan gaat zij haar werk doen op het vlak waar dit dierenriemteken mee is verbonden.

Transformatie

Vanaf 2008 staat Pluto ongeveer 16 jaar in het dierenriemteken Steenbok en deze astrologische stand geeft veel transformatie van autoriteit, leiderschap, bestuurlijke zaken, verantwoordelijkheid, structuren zoals regels en wetten en wordt de noodzaak voor autonomie groot. We zullen waarschijnlijk gaan zien dat op sommige vlakken zaken verharden, om nog enigszins bestuurlijke controle te kunnen houden. Als we de bestuurlijke problemen volwassen benaderen, dan zien we dat er ook van ons gevraagd wordt te kijken of de inhoud van structuren zoals regels, wetten en bestuur voldoen en of zij de uitvoering en de dagelijkse realiteit ondersteunen.

Inhoud

Pluto in Steenbok laat ons zien waar iets niet autonoom is of verbonden met inhoud. Als er geen inhoud is, kan er ook geen verantwoordelijkheid gedragen worden, omdat wat je doet niet eigen en verworven is, maar opgelegd. Dit wordt vaak zichtbaar als standpunten niet kunnen worden verdedigd. Alles wat een lege huls is en geen inhoud heeft, maakt Pluto in Steenbok zichtbaar, voelbaar, laat het bestaansrecht wankelen of haalt het onderuit. In deze 16 jarige periode waarin Pluto door het dierenriemteken Steenbok heengaat, zullen we tot de ontdekking komen dat de oude manieren van leidinggeven niet meer werken. Dit zal zeer waarschijnlijk grote omwentelingen geven tot 2025.

Grote bedrijven en instellingen

Bij grote bedrijven die vanuit een sterke hiërarchie, top-down geleid worden, zijn structuren zonder inhoud meer regel dan uitzondering. Zo ook vaak bij openbare instellingen en de ambtenarij, zoals ministeries en gemeentes. Ook hier leggen regels de werknemer op hoe er gewerkt moet worden, maar zijn de regels niet verbonden met de menselijke maat. Verantwoordelijkheid kan dus ook niet genomen worden. De regels zijn leidend en niet meer verbonden met inhoud die de praktische situaties ondersteunt. Het bedrijf of instelling functioneert in de praktijk eigenlijk niet optimaal en heeft geen zelfdragende structuur. De regels creëren inhoudsloze systemen. Ze dienen vaak alleen bestuurlijke autoritaire macht en controle van het systeem, niet de mens achter de regels.

Crisis

Ook de vele crisissen laten ons zien dat er iets moet veranderen. Aan de buitenkant lijkt alles in orde, maar vaak zijn we de inhoud kwijt. Zoals bijvoorbeeld de financiële markt en het economische systeem ons laten zien. Door de financiële crisis zijn we ons bewust geworden dat er inhoudelijk veel mis is met ons economische systeem. De werkelijke waarde van geld is er niet meer. De koppeling naar waarde van goud is lang geleden al losgelaten. Waarden zijn losgeslagen en laten wereldwijd waanzinnige verschillen en tegenstellingen zien.

Is de crisis voorbij?

Pluto in Steenbok maakt dat dit onderwerp van inhoudsloze structuren en systemen onder onze aandacht komt. Jaren geleden werd dit gewoon geaccepteerd en keken we hier heel anders tegenaan. We denken de financiële en economische crisis onder controle te hebben, maar is dat wel zo? Aan de transformatie die Pluto in Steenbok ons oplegt is nog niet voldaan. De gebakken lucht in de inhoudsloze systemen zijn nog steeds de maat. De zeepbel is in zicht, maar lijkt nog niet te zijn doorgeprikt.

Verharding?

Door de huidige en komende collectieve veranderingen op weg naar een volwassen manier van besturen, ontstaat de noodzaak om als persoon zelfstandig en autonoom te worden. Leunen op en het ontduiken van verantwoordelijkheden worden in deze periode waarin Pluto door Steenbok gaat gezien en aangepakt. Bestuurlijke systemen, regels en wetten worden duidelijker, mogelijk ook harder.

Nieuwe tijd

Het is tijd om te evolueren naar nieuwe bestuurlijke systemen die de nieuwe energie van het Watermantijdperk kunnen kanaliseren. Transparantie, inhoudelijkheid en verbondenheid met de uitvoering worden noodzakelijk voor onze nieuwe bestuurlijke systemen. Het ongeveer 2000 jaar durende nieuwe tijdperk van Waterman is er een van gelijkwaardigheid en sociaal- en eenheidsbewustzijn; het besef dat we een geheel zijn en het samen moeten maken. Op dit moment zijn er veel collectieve problemen die we alleen nog maar als collectief kunnen oplossen. De milieucrisis is daar een voorbeeld van. Deze dagelijkse realiteit van de milieucrisis vraagt om oplossingen die maken dat wij ons gaan ontwikkelen naar de waarden die het Watermantijdperk ook van ons vraagt. Daardoor kan de energie van de nieuwe tijd integreren en het eenheidsbewustzijn vorm krijgen. In het eenheidsbewustzijn is bewustzijn niet meer afgescheiden en ZIJN leden van een groep zich bewust wat de anderen zich bewust zijn. Er zijn groepjes bewuste mensen die dit eenheidsbewustzijn al ervaren.

Uitstorten van uniciteit

Het uitstorten van onze uniciteit, het unieke in de mens is ook een pijler van dit nieuwe tijdperk. Dat laat het dierenriemteken Waterman ons wel zien. Hij giet zijn kan leeg en laat zijn unieke gift in vrijheid stromen.

Overbelasting

Als we vanuit onze uniciteit en Wezenskern (godsvonk) leven dan zijn er geen regels meer nodig, dan leven we in verbinding met het grote geheel en vallen we samen met onze verantwoordelijkheid. We dragen dan alleen uit wat innerlijk ook echt verworven is. Bij extern bestuur zoals dat nu vaak in het bedrijfsleven gaat, is er vaak een leidinggevende die oplegt wat je moet doen en vaak zelfs voorkauwt hoe je de taak moet uitvoeren. Op de lange termijn werkt deze manier van leidinggeven niet. Een persoon kan alleen maar zonder spanning en overbelasting iets neerzetten op de eigen manier, anders gebeurt het vanuit angst en gekopieerd gedrag en zal dit uiteindelijk overbelasting geven. De persoon kan niet stromen vanuit de eigen vaardigheden en dus ook niet groeien. Pluto in Steenbok ontwricht systemen die functioneren met topdown gericht bestuur. We zullen dus zeer waarschijnlijk een toename zien van burn-out en overbelasting om dit zichtbaar te maken. De bestuurlijke veranderingen zullen zeer waarschijnlijk een verandering geven naar grotere zelfstandigheid in het bedrijfsleven, met een grote toevloed van kleine zelfstandige ondernemers -ZZP’ers- die zichzelf verhuren aan bedrijven.

Transparantie, inhoudelijkheid en verbondenheid, worden noodzakelijk voor onze nieuwe bestuurlijke systemen

Het persoonlijke proces

We worden op het persoonlijke niveau gestimuleerd om macht en onmacht los te laten, waardoor we in acceptatie komen naar hoe het leven werkelijk IS. Ons aan te sluiten bij de stroom van het leven, in plaats van er tegen te vechten. Pas dan opent zich de poort naar eenheid en kunnen we leven in openheid en de nieuwe energie. In deze periode waarin Pluto in Steenbok staat, neemt de druk toe om sturing te geven aan ons leven. Machten onmacht over het besturen van je eigen leven maken de angst voelbaar. Hierdoor wordt het mechanisme van macht en onmacht zichtbaar. Je krijgt het gevoel dit te moeten beheersen, waar leef je anders nog voor. Pluto in Steenbok vraagt om het onacceptabele te accepteren op het vlak van autonomie en bestuur van je leven. Zodra je doordeze acceptatie van het onacceptabele heengaat kom je in het nulpunt, het ZIJN en komt het bestuur van je leven bij je Wezenskern/ Hoger Zelf te liggen, omdat de kleine ik dit niet meer op kan lossen. Daarom is Pluto dus de wachter op de drempel naar het kosmische bewustzijn. De inspiratie van de Wezenskern leid je dan stapje voorstapje altijd in het NU uit de situatie naar een leven dat vervullend is.

Tijd

Steenbok is verbonden met tijd en daardoor kunnen we gaan zien dat de inhoud van tijd aandacht gaat vragen. Tijd is een prachtig voorbeeld van wat ik bedoel met structuur en inhoud. De klok, het horloge is de structuur, de inhoud is de persoonlijke beleving van tijd. De beleving van tijd kan vreemde dingen gaan doen tijdens de gang van Pluto door Steenbok tot 2025. Tijd is heel rekbaar.Soms lijken minuten uren te duren en als je haast hebt, dan is iedere minuut veel te kort. De beleving van tijd is verbonden met onze persoonlijke innerlijke beleving. Verschillende benaderingen van profetieën over 2012 spreken over het verdwijnen van tijd. Zou dit ermee bedoeld worden? Als wij een Multidimensioneel kosmisch mens gaan worden, levend vanuit de Wezenlijke Kern, dan gaan we meer dimensies beleven voorbij de 3de dimensie en zullen we tijd waarschijnlijk gaan beheersen en besturen, verbonden met ons innerlijk.

Structuren

Alles wat verbonden is met structuur is vanaf eind 2008 tot 2025 onderhevig aan verandering. Praktische structuren als het wegennet staan onderdruk. Overal in Nederland zijn wegwerkzaamheden en opbrekingen van het wegennet. De structuur van het railnetwerk voor treinen zal het moeilijk hebben en aandacht vragen in deze periode. Ook fouten in besturing van bijvoorbeeld computers zal zichtbaar worden en kunnen voor problemen gaan zorgen.

Tektonische platen

Moeder Aarde is ook een structuur van tektonische platen. In de miljarden jaren dat onze Aarde nu oud is, hebben de zeeën en het land vele vormen gehad en hebben enorme veranderingen ondergaan. Het is niet ondenkbaar dat er meer beweging zal komen in deze structuur. Omdat het Watermantijdperk volgens de verschillende profetieën een tijdperk is van vrede, licht en vrijheid ligt het niet in de lijn der verwachting dat er grote rampen zullen komen, daar dit onze ontspanningen groei naar bewustwording van eenheid en vrijheid ondermijnt.

Kosmische potentie

Alle materie, stof, is verbonden met structuur. Als we meer vat gaan krijgen op structuren en haar inhoud, dan krijgen we dus ook meer vat op materie en de stof. Het is niet ondenkbaar dat Pluto in Steenbok in haar kosmische potentie materialiseren en de materialiseren van materie tot demogelijkheden behoort. We moeten dan natuurlijk wel verbinding kunnen krijgen met de inhoud van de materie en de elementen leren doorgronden om tot een samenwerking te kunnen komen met de stof. Kristallen die wakker zijn in de hele organisatie van de kosmos-aarde verbinding zijn hierin goede leermeesters. Zij verbinden multi-dimensioneel bewustzijn met de diepste lagen van de materie, in dienstbaarheid en liefde.

Heb het goed… 

©Manuela van der Knaap 

Gepubliceerd Spiegelbeeld maart 2010

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD febr 2010: Pluto in Steenbok, DEEL 1
SPIEGELBEELD apr 2010:Neptunus en Cheiron samenstand, deel 1

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD mrt 2010: Pluto in Steenbok, DEEL 2

Plaats een reactie