SPIEGELBEELD mei 2011: De kleur van jouw hart

Geschreven door: Manuela van der Knaap

14,7 minuten leestijd

In dit artikel kun je lezen over de innerlijke achtergrond van wat zich aan het ontvouwen is in Japan, Noord-Afrika en in je eigen leven en ons collectief. Astrologe en bedrijfsadviseur Manuela van der Knaap schreef over het bijzonder jaar 2011 al een astrologische jaarhoroscoop.*1

De polariteiten van licht en donker zijn zichtbaar en voelbaar in, om je heen en op het wereldtoneel. Polariteiten willen geïntegreerd worden en brengen ons grote vernieuwing. Alle bestaande structuren en identificaties worden vernieuwd en niets is meer hetzelfde. *2

Bewustzijnsgroei

Uranus is vanaf half september 2010 tot half september 2011 verbonden met de Zwarte Maan in Vissen en in Ram. De samenstand in Ram maakt ons bewust hoe en of wij handelen naar hetgeen wij ons bewustzijn. Door de samenstand van Uranus met de zwarte Maan is er ook enorm veel licht, elektrisch geladen energie waardoor versnelling van letterlijk alles plaatsvindt, maar ook groei en vernieuwing van het bewustzijn zelf. Het is soms te veel om bij te houden en allemaal te verwerken, want veel licht maakt ook veel schaduw wakker.

Als je in overleving bent, dan is de toegang tot het hoger bewustzijn afgesloten en ben je afgesloten van het gebruik van je bewustzijn. Je leeft op dat moment onbewust en doet alles op ‘de automatische piloot’. Dus de verschillen in en om je heen zijn hierin enorm. Vanaf half april tot half mei 2011 ontstaat er een piek in de bewustzijnsgroei en versnelling doordat bijna alle planeten behalve de Zon, Pluto, (Cheiron) en Neptunus (begin mei ook de Maan) in het zwarte Maan kanaal staan.*3a

In deze periode kan er veel losgelaten en getransformeerd worden. Soms misschien wel zoveel dat het moeilijk is bij te benen. In deze periode is het mogelijk dat je controle verliest over vele krachten en situaties in je leven die plotseling vernieuwd en veranderd dienen te worden. Elektriciteit, techniek en met computers kun je problemen ondervinden, maar dezen kunnen ook naar een nieuw niveau worden doorontwikkeld.

Vrijheid en democratie

Wat zien we van deze bewustzijnsverruiming op het wereldtoneel ? Uranus heerst niet alleen over bewustzijn maar ook over vrijheid. Dit wordt zichtbaar in de opstanden en het gaan staan voor vrijheid door het volk in Noord-Afrika. *4 Dit begon in Egypte en deze opstanden lieten de wereld zien dat het mogelijk is om door vastgezette situaties van macht en onmacht *5 tussen volk en leiders heen te breken. Dit is de kosmische octaaf van de kracht van Pluto, het zichtbaar maken dat het IS zoals het IS.

We gaan staan en wijken geen millimeter om te mogen zijn wie we zijn en alle beperkingen af te werpen. In het begin waren deze activiteiten in Noord-Afrika geweldloos, gewoon door de massa en intentie tot stand gekomen. Deze actie geïnspireerd door Tunesië zette in Noord-Afrika het volk in beweging. Later ontwikkelde de energieën zich verder en het gevecht tussen de polariteiten nam toe.

De roep om vrijheid, democratie en vernieuwing van structuur en bestuur werd steeds groter. *5 Libië kreeg internationale steun en samenwerking van landen op de been. We zien dat in Libië het overlevingsmechanisme -van Priapus in Weegschaal in samenstand met Saturnus- actief is en dat men dan vastzit in het keurslijf van de ander, in dit geval een dictator. Hierin wordt men gedwongen om verbinding en het gevecht aan te gaan.

Een wereld in transitie

We zijn in een grote transitie-periode met de hele planeet. Door het verschuiven van tektonische platen van moeder Aarde heeft een zeebeving een kerncentrale beschadigd in Japan. Deze gebeurtenis in Japan is ook een schakel in het geheel.

De situatie met de kerncentrale in Japan lijkt zich steeds rampzaliger te ontwikkelen met mogelijke dreiging van een wereldwijde catastrofe. De stoffen die een hoofdrol spelen hierin zijn Uranium en Plutonium en worden respectievelijk geregeerd door Uranus en Pluto, die beiden een hoofdrol spelen in 2011. Je kunt hier meer over lezen in de astrologische jaarhoroscoop van 2011.*1& *5

Japan
De kernen van alle cellen in ons lichaam en van alle materie zijn met elkaar verbonden en op een quantumniveau één. Door de splijting van één kern worden alle kernen geraakt. Uranus heerst over Uranium, het stoffelijke mineraal wat bij Uranus hoort en is de grote vernieuwer van ons planetaire stelsel. Als de kern van Uranium wordt gespleten dan gebeurt er ook wat met de energie van vernieuwing, vrijheid en ons bewustzijn. Het zou heel goed kunnen dat het splijten van deze kernen vernieuwing afdwingt op alle niveaus tot in de kern aan toe en veroorzaakt waarschijnlijk versnelling van groei en vernieuwing veroorzaakt.*4 &*7

In de Tweede Wereldoorlog heeft het werpen van de atoombommen op Japan waarschijnlijk bijgedragen aan een doorbraak die tot het beëindigen van de Tweede Wereld oorlog heeft geleid. Daarbij heeft Japan een groot litteken opgelopen en draagt zij dit voor de wereld. Er is een mogelijkheid dat deze wond nu haar rol uitspeelt. *10

Vanaf half september 2010 tot half september 2011 staat Uranus in het zwarte Maankanaal. In deze periode verliezen we vanuit de persoonlijkheid alle controle over alles wat verbonden is met Uranus, omdat het ontwikkeld wil worden naar een zuiverder en kosmisch niveau. Zo ook het gebruik van kernenergie met Uranium. Zoals je verderop in het artikel kan lezen geeft de horoscoop van Japan aan dat zij hierin een bijzondere rol speelt voor de wereld.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is zeker een thema.*2 Het toegeven van falen van een giftige situatie zal mededogen en meer zachtheid in dit collectieve en explosieve transformatieproces brengen.*14 De wond kan dan gedragen worden door het hele collectief waar het thuishoort. De situatie in Japan is ontstaan door een ontlading van de tektonische platen, een bijwerking van de huidige collectieve transformatieprocessen. De Noordelijke Maansknoop (dat wat ontwikkeld wil worden) van Japan is geactiveerd tijdens de zonsverduistering van 4 januari 2011. De horoscoop van Japan laat zien dat zij zich wil ontwikkelen naar ‘intelligent vooruit zien’ en ‘doeltreffend gebruik van natuurlijke bronnen om het welzijn van de mensen te verzekeren’.*14

De kosmische collectieve wond; Cheiron in Vissen in samenstand met Neptunus, laat ons wederom ervaren dat we collectief verbonden zijn, dat niets losstaat van elkaar. Mogelijk kan het zelfs komen tot gedwongen samenwerking van regeringen en mensen misschien zelfs wereldwijd. *11

Deze samenstand die ons bewust maakt dat wij een onderdeel zijn van een groter geheel en in samenwerking en als collectief ook de oplossing moeten zoeken. Deze astrologische samenstand is al vanaf 2008 actief en blijft dat tot 2015 en leert ons het Meesterschap van Neptunus en Vissen, transpersoonlijk en collectief zijn hierin de toverwoorden.

Ontlading van moeder Aarde

Uranus stond in de laatste graad van Vissen met de Zwarte Maan erbij. Deze astrologische stand laat zien dat de vernieuwende kracht komt vanuit een kosmisch zeer omvattende octaaf. *17 Uranus ging de dag erna Ram in en deze astrologische stand zorgt voor een enorme explosieve vernieuwing en ontlading van explosieve situaties. De tektonische platen van Moeder Aarde verschoven en veroorzaakten een zeebeving en tsunami.

Deze situatie heeft in Japan kerncentrales beschadigd. Japan dat zich wil ontwikkelen naar verantwoord gebruik van natuurlijke bronnen neemt deze rol op zich voor het hele collectief.*10 De situatie zal waarschijnlijk een voorbeeldrol krijgen in de wereld en mogelijk zelfs de wereld raken.*11

Ascensie van moeder Aarde

Als je je verbindt met de Wezenskern van Moeder Aarde dan laat zij zich nu ervaren op nieuwe dieptes. Haar Wezensenergie is ook voelbaar rond de Aarde ( zoals ik mocht ervaren met behulp van een Gaiastone ) in nieuwe, geascendeerde en gestabiliseerde bewustzijnslagen. Zij maakt sprongen in haar bewustzijn en groei en wij mogen mee.

De kracht van ZIJN

De situatie met de kernreactoren ontwikkelt zich zorgelijk en er wordt nu ook gesproken over mogelijke problemen van een reactor met Plutonium met een potentiële dreiging voor de hele planeet. Pluto heerst astrologisch over Plutonium. De essentie van Pluto vraagt ons om macht en onmacht los te laten en in acceptatie en overgave te gaan. Dan kunnen we gaan leven vanuit het ZIJN.

Pluto is heerser over angst en de dood en vraagt altijd totaal loslaten en overgave, zodat het oude kan worden getransformeerd en als begin punt voor het nieuwe dat weer kan instromen in je leven. Kijk maar eens in je eigen omgeving als er een situatie is waar de dood en dus Pluto bij betrokken is, dan vallen alle maskers af en komen we tot de essentie.

Alles wordt heel echt. In het licht van de jaarhoroscoop 2011 wordt dit jaar van ons gevraagd door de macht en onmacht heen te gaan en in deze acceptatie te komen in overgave naar het ZIJN. *12 Inmiddels is overal de energie van Pluto actief. In het persoonlijke leven, in Noord-Afrika enzovoort, enzovoort.

Als wij als mensheid met Moeder Aarde willen meegroeien in bewustzijn, dan is het nodig om alle maskers, controle van de persoonlijkheid en het ego te laten vallen. Een samenleving vanuit hoger bewustzijn vraagt van ons te stoppen elkaar met macht en onmacht te bestoken, elkaar te willen beheersen en bestrijden. *12

Een directe dreiging van de dood kan ervoor zorgen dat egocontrole massaal kan worden losgelaten en er samengewerkt kan gaan worden voor een hoger doel*4. Dit zijn potentiële mogelijkheden geen vaststaande feiten. De lagere octaaf van Pluto; macht /onmacht transformeert dan naar de kosmische octaaf van Pluto; ZIJN. Overgave en acceptatie van hoe het IS brengt ons dan in Kracht.

Vanuit deze staat van ZIJN kunnen we enorme bewustzijnssprongen maken. De meeste mensen in het collectief zullen zich waarschijnlijk niet bewust zijn dat er een grote sprong gemaakt wordt en alleen maar vanuit overleving reageren en conflicten ervaren.

Nieuwe Maan in april

Inmiddels staat Uranus in Ram in het zwarte Maan kanaal samen met Mars. Dit betekent dat rond de nieuwe Maan van 3 april de situatie uiterst explosief was*9. Ook staan Jupiter, de Zon en Maan in Ram in het zwarte Maan kanaal erbij. Dit laat zien dat er grote vernieuwing plaats kan vinden die ook een helend effect heeft en ons terug zal brengen naar de oorsprong.

Een pure en spontane manier van in het leven staan, zoals een pionier. Je kunt deze periode zelfs zien als een initiatie in nieuw bewustzijn en in vele andere zaken.

De hele cyclus van deze nieuwe Maan tot de volgende nieuwe Maan op 3 mei 2011 zal deze transformatie zich ontvouwen. Met mogelijk afgedwongen samenwerking en het delen van verantwoordelijkheid.*13

Polariteiten

Als we de huidige ontwikkelingen op een persoonlijk niveau bekijken, dan ervaren velen een innerlijk gevecht van polariteiten van licht en donker, goed en fout, liefde en angst. Bewustwording en groei kunnen enorm zijn. Als je maar bereid bent om te kijken naar beide polen zonder vooroordeel, dan ontwikkelt de situatie zich als vanzelf. Het is van belang beide polen te ervaren en te erkennen. Probeer uit het gevecht te blijven, zowel innerlijk als met de wereld om je heen, want alle oude structuren en houvast verdwijnen. Je kunt hier meer over lezen in het jaarartikel van 2011.

Het kan soms voelen als innerlijke verscheurdheid, alsof je in een spagaat ligt. Cheiron in Vissen vraagt van ons om je eigen tekortkomingen, het niet kunnen en je schaduw te erkennen. Gewoon vanuit liefde en zachtheid naar jezelf. Dan kom je uit het slachtofferen van jezelf. Je stopt met het opleggen van vanalles aan jezelf, je te confirmeren aan iets waar je niet aan kunt voldoen of niet werkelijk achter kunt staan. Dan kun je stoppen met slachtoffer zijn of jezelf in situaties te brengen waarin je je slachtoffer voelt of weer kunt worden.

Gewoon vanuit liefde en zachtheid naar jezelf. Dan kom je uit het slachtofferen van jezelf.

Je stopt met het opleggen van vanalles aan jezelf, je te confirmeren aan iets waar je niet aan kunt voldoen of niet werkelijk achter kunt staan.

Dan kun je stoppen met slachtoffer zijn of jezelf in situaties te brengen waarin je je slachtoffer voelt of weer kunt worden.

Vanuit een transpersoonlijk niveau zien we het grotere plaatje en kan er helderheid komen over dader en slachtoffer ervaringen. We kunnen de illusie gaan zien van ons slachtofferschap en dat wij vanuit slachtoffer-denken steeds onze eigen slachtoffer realiteit opnieuw blijven creëren.*14

Het etherisch lichaam

De zwarte Maan staat bijna heel 2011 in Ram met Uranus in het kanaal.*2 Dit betekent dat er een enorme hoeveelheid licht binnen komt en ons bewustzijn zich enorm verruimt. Of we het nu in de gaten hebben of niet, ons lichaam krijgt deze grote hoeveelheid licht wel te verwerken en heeft vaak moeite het bij te benen.

Sommigen, zoals kinderen, zien en ervaren letterlijk het licht als een warme zon die straalt (ook bij bewolking) en te fel is voor hun oogjes. Velen hebben dan ook pijnlijke ogen en problemen met hun zenuwstelsel, dat zoveel licht niet kan verwerken. Het etherische lichaam ( Ka-lichaam, lichtlichamen ) wordt geladen met energie, licht en mogelijkheden.

Je kunt deze energie gebruiken om grote sprongen te maken in je groei en te integreren in het fysieke lichaam. Hierdoor kan je Godsvonk, jouw Wezenskern ( Geest ) meer en meer tot manifestatie komen in je dagelijks leven. In een artikel van Tom Kenyon wordt uitleg gegeven over hoe je deze integratie kunt bevorderen.

Ook zijn helende klank en muziek zijn hierin heilzaam.*3 Je kunt hieronder ook een link vinden naar een artikel van Tom Kenyon voor het neutraliseren van straling in je lichaam. Het dragen van groene Toermalijn kan helpen de instroom van kosmische energie te reguleren.

Bevruchten

We leren in deze periode om bewust te worden hoe wij in onze eigen as (kosmos-aardeverbinding) kunnen blijven, bij onze eigen kern. Verbindingen met de wereld, mensen en relaties om ons heen veranderen en worden gezuiverd. *11

Van ons wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen zoals die bedoeld is; dus te gaan staan voor waar jij verantwoordelijkheid voor kunt dragen. En ‘nee’ te zeggen tegen opgelegde verantwoordelijkheden van- of voor anderen.

Ook de illusie die wij projecteren op de wereld kunnen we nu doorzien en doorbreken.*16 De verbinding met het netwerk van mensen om ons heen wordt bevrucht als wij vanuit ons ZIJN, vanuit onze as (kosmos-aardeverbinding ) en onze Wezenskern, in het leven staan en de ander benaderen. Dit is de kracht van de Wezenskern die uitkristalliseert in de levensbloem ( Flower of Life ).

Innerlijk proces op kosmische niveau

De huidige ontwikkelingen ontvouwen zich in ons ook op steeds groter omvattende niveaus.*4 Het hart, ons midden, staat onder hoge druk en onder deze hoge druk ontstaan er nieuwe ruimtes en verbindingen in ons hart. Identificaties met in het verleden verworven ‘vormen van verlichting’, mogen worden losgelaten om te vernieuwen naar nieuwe niveaus van bewustzijn.

Als je de directe innerlijke kosmos-aardeverbinding met de Bron en de Wezenskern van moeder Aarde in jezelf hebben gevonden, dan opent jouw eigen Wezenskern /Godvonk en vult je hele multi-dimensionele kolom van licht zich met jouw Wezensenergie, jouw persoonlijke kleur. Jouw hart komt tot uitdrukking in een nieuwe ruimte vanuit de eigenheid van jouw Wezenskern. Ieders hart krijgt een geheel eigen kleur en ruimte. Dan kan jouw wezenlijke kosmische hartskwaliteit stromen en zich manifesteren in de wereld.Polariteiten stromen in liefde samen in jouw hart. Dit wordt geïnitieerd door omvattende universele lagen van ver buiten ons universum. Ook hierin worden oude structuren en identificaties tot overgave gebracht.*2

Hoger zelven

Zij die zich innerlijk zeer bewust zijn, kunnen mogelijk bewuste verbinding ervaren met multi-dimensionale ‘Hoger’ zelven en waarmee in totale gelijkwaardigheid multi-dimensionaal samengewerkt kan worden.

Het zijn uitdrukkingen van jezelf op andere dimensionale trillingen. Vanuit deze multi-dimensionale werkelijkheid is het mogelijk om ongelofelijk van jezelf te houden als mens, gewoon om wie je in Wezen bent als je op deze bijzondere planeet Aarde leeft.

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Publicatie Spiegelbeeld mei 2011

Bronvermelding en astrologische verwijzigen:
*1 Astrologisch jaarartikel www.inzichten.com ‘Manifestatie van het etherische.’

*2 Bijna heel 2011 Saturnus conjunct Priapus in Weegschaal, zwarte Maan in Ram conjunct Uranus stroomt er doorheen, waardoor er grote vernieuwing ontstaat. Uranus staat bij de zwarte Maan tot half september 2011.

*3 Artikel van Tom Kenyon, http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/doe-je-voordeel-met-de-zonnewind en http://www.wanttoknow.nl/overige/medicijn-van-licht

*3a Vanaf half april half mei 2011 staan bijna alle planeten in of bij het zwarte Maan kanaal. Begin mei even kort de Maan erbij. Saturnus staat in het zwarte Maan kanaal bij Priapus in Weegschaal. Alleen de Zon, Neptunus, Cheiron en Pluto staat niet in het zwarte Maan kanaal.

*4 Jaarhoroscoop 2011 Uranus, Jupiter en zwarte Maan in Vissen.

*5 Jaarhoroscoop 2011 Pluto conjunct Noordelijke Maansknoop. Venus en Maan in Schorpioen, dus het volk(Maan) kwam in actie.

*6 Zwarte Maan in Ram conj. Uranus en priapus in Weegschaal conj. Saturnus.

*7http://www.stichtingpoort.nl/?Japan%2C_het_hart_van_materie%26nbsp%3Bwerd_geraakt

*8 Saturnus in Weegschaal.

*9 Nieuwe Maan van 3 april 15:32 MET Greenwich. Zwarte Maan en Uranus, Mars in het kanaal in Ram 8ste huis. Zon, Maan en Jupiter in Ram in het 8ste huis is samenstand met het zwarte Maan kanaal. Geeft plotselinge vernieuwing en transformatie.

*10 Horoscoop Japanse onafhankelijkheid 28 april 1952 13:30 GMT Tokyo.

4 maart 2011 exact Sec. progressieve Maan conj. Pluto in het 8ste huis in Leeuw.

De eclips van 4 januari 19 graden Leeuw ascendant trekt deze stand naar buiten.

Eclips valt op Cheiron 1ste huis in Steenbok (samen brengen succes en zorg) en Transit Cheiron conj Neptunus valt op de Noordelijke Maansknoop. Uitspelen van de collectieve wond van eenheid naar meesterschap over eenheid.

*11 Priapus in Weegschaal conjunct Saturnus.

*12 Jaarhoroscoop 2011 Pluto conjunct Noordelijke Maansknoop.

*13 Nieuwe Maan 3 april 2011 Priapus conj. Saturnus in Weegschaal. Zie ook de jaarhoroscoop.

*14 Cheiron in Vissen, conj. Neptunus in Waterman en later in 2011 in Vissen.

Ook de stand van Cheiron en Neptunus in Waterman conjunct de Noordelijke Maansknoop van Japan tijdens Eclips 4 jan 2011.

*15 Dane Rudhyar Astrologische Mandala ISBN90 6271 906.6

*16 Cheiron in Vissen conjunct Neptunus.

*17 Betrokkenheid van zwarte Maan daardoor kosmische instroom.

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD nov 2010:
SPIEGELBEELD febr 2012: 2012 Terug naar de basis

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD mei 2011: De kleur van jouw hart

Plaats een reactie