SPIEGELBEELD sept 2015: De bijzondere eclipsen van september 2015 – deel 1

Geschreven door: Manuela van der Knaap

21,8 minuten leestijd

In september 2015 kunnen we een speciale zonsverduistering meemaken die samenvalt met het afsluiten van het Lam jaar en ook nog de laatste ‘bloedrode’ Maansverduistering. Beide verduisteringen markeren voor de wereld en voor de financiële markten speciale momenten in de tijd en vallen nu dus samen in de maand september. Het doel van deze speciale verduisteringen is het brengen van vrede en verbinding. In dit artikel kun je lezen over de effecten voor jou persoonlijken voor de wereld. Weet dat de toekomst niet vaststaat. Het is wat je er zelf van maakt. Daarom geef ik je vooral overzicht van alle informatie en van het innerlijke proces, zodat je voor jezelf inzicht krijgt in de processen en achtergrond van de situatie. Blijf altijd toetsen voor jezelf wat wel en niet met jou resoneert.

Een zonsverduistering wordt altijd vergezeld door één of meer maanverduisteringen. Dit zijn universele markerings-momenten in de tijd en stof. De zonsverduistering heeft vooral impact op het dagbewustzijn, dus het praktische en maat-schappelijke. Een maansverduistering heeft vooral impact op het persoonlijke en collectieve onderbewuste en heeft daarom meestal een transformerend effect. Een voorbeeld hiervan is de Maans-verduistering in augustus 2008, die daarna een flinke beurscorrectie op de aandelenmarkten liet zien. *1

Het lam jaar

2015 is een ‘Shemitah’ jaar. Dit is volgens de Bijbel het jaar waar in het lam niet wordt geslacht, maar rust krijgt. Het Shemitah oftewel Lam jaar vindt ieder zevende jaar plaats. Dit wordt ook weleen ‘Sabbatical year’ genoemd. Sommige profetieën zeggen dat dit de jaren zijn waarop God terugslaat. Het Joodse volk heeft opdracht gekregen om op de laatste dag van het Lam jaar schulden kwijt te schelden. ( Deuteronomium 15 ) *2. De vorige Lam jaren waren 2001 en 2008. Dat waren de jaren waarin ‘grote’ beurscorrecties plaatsvonden. In 2001 was ook de 9 /11 aanval op de Twin Towers in New York. Ik ga hier verder niet over speculeren, maar gezien de hachelijke situatie waarin het financiële systeem zich op dit moment bevindt, is een financiële correctie helemaal niet ondenkbaar. *3

Het lam jaar en de aandelenbeurs

Er is nog meer. De laatste dag van het Lam jaar 2015 valt op 13 september tegelijk met een gedeeltelijke zonsverduistering. In 1931 en 1987 viel er ook een zonsverduistering samen met de laatste dag van het Lam jaar. Deze zonsverduisteringen op de laatste dag van de Lam jaren kenmerken zich door grote financiële gebeurtenissen.

Auteur, Rabbi en pastoor Johnathan Cahn verwoordt het zo: ‘In 1931 vond een zonsverduistering plaats op 12 september – het eind van een “Shemitah”-jaar. Acht dagen later verliet Engeland de gouden standaard en begonnen de marktcrashes en de val van banken over de hele wereld. Het luidde ook de grootste maand lange % crash in van de beurs in de Wall Street-geschiedenis.’ *4 Citaat Jonathan Cahn: ‘In 1987 vond een zonsverduistering plaatsop 23 september – opnieuw het einde van een “Shemitah”-jaar.Minder dan 30 dagen later kwam “Black Monday”, de grootste %crash in de Wall Street-geschiedenis.’ *4


Astrologische overeenkomsten

Astrologisch gezien laten deze zonsverduisteringen van 1931, 1987 en 2015 overeenkomsten zien. Er is astrologisch steeds een kosmische octaaf betrokken, zoals Vissen of het astrologische 12de huis. *5 Dit geeft begeleiding aan van het ‘goddelijke’. ( Kosmisch een universele ). Ook het dierenriemteken Ram is steeds verbonden met kosmische spelers in de horoscoop ( Maanknoop ). Het dierenriemteken Ram is verbonden met plotselinge gebeurtenissen, geweld en strijd. De eclipsen van 1931 en 1987 laten een energetische richting zien die uitmondt in plotselinge transformaties. *6 Bij de eclips in september 2015 is Ram energie het overlevingspunt in de kosmische horoscoop *7 en is de richting waarheen de gebeurtenissen zich ontwikkelen juist het tegenovergestelde namelijk: Vrede en verbinding in een grotere samenhang. *8

Vrede

Wanneer er in het najaar van 2015 plotselinge gebeurtenissen plaatsvinden op de financiële markten, dan zullen zij op termijn juist vrede en verbinding tot stand brengen en de ‘goddelijke’ ordening herstellen. Ik verwacht dat de totale ‘bloedrode’ maansverduistering die veertien dagen na de zonsverduistering plaatsvindt, deze RE-organisatie in gang zal zetten. *9 De algehele boodschap is: Blijf bij jezelf, op eigen grond, afgestemd en verbonden met jezelf en niet met de chaos in de wereld. Neem daar de tijd voor, zodat de innerlijke transformatie en nieuwe verbindingen je kunnen begeleiden.

Zonsverduistering

Praktische informatie: Het betreft deze keer een gedeeltelijke Zonsverduistering die in het zuiden van het continent Afrika, het zuiden van Indonesië en op Antarctica zijn maximale verduisterende effect heeft. In Nederland en België ook. De verduistering is maximaal om 8:41 Europese tijd op 13 september 2015.

Thema Zonsverduistering

De gedeeltelijke zonsverduistering van 13 september 2015 verbindt ons met een nieuwe collectieve ordening, reorganisatie en brengt ons daarna de verbindingen en co-creaties die nodig zijn om deze ordening actief en praktisch te gaan leven. *10 De zwarte Maan in de kosmische horoscoop markeert altijd het spirituele niet zichtbare en daarmee de instroom van kosmische energie van de Bron, individueel en collectief. De zwarte Maan is in september 2015 direct verbonden met de zon- en maansverduistering van september 2015 en daardoor is de energie instroom van de Bron direct betrokken. We kunnen dus niet om de kosmische invloed van ‘hogerhand’ heen. De zwarte Maan in Maagd in het 12de huis wordt ook wel gezien als ‘Goddelijk oordeel’. *11 Het Lam jaar, wat 2015 is, wordt ook wel gezien als het jaar van God, waarin alle rekeningen vereffend worden. Vanuit de kosmische astrologie wordt zichtbaar dat innerlijke afstemming op het eigen hogerZelf /Godskern het enige houvast geeft. *12

Ingrijpen van ‘hogerhand’

De ‘goddelijke’ ordening /reorganisatie heeft een diep effect op het lichaam en het bestaan in het algemeen. De grotere serie van zonsverduisteringen waartoe deze verduistering behoort; Sarosserie 18 Noord, heeft als thema: Verhoogd stressniveau ( ziekte /ongeluk ) en is van lichamelijke aard. *13 Het ( Sabian ) symbool waarheen de energie van de zonsverduistering zich ontwikkelt, laat ook zien dat het op praktisch niveau gaat om het ingrijpen van ‘hogerhand’ in het transformatieproces ( vlinder ). *14 Het symbool is: ‘Een zonnestraal doorlicht een vlinder en maakt hem volmaakt’.

Persoonlijke uitwerking

Energetisch gaat de kosmische energie nu integreren op de diepste lagen in de stof, waar voorheen deze ‘goddelijke’ frequentie nog niet kon komen. *15 Dus ook in de onderste lagen van ons lichaam en de lagere chakra’s. De instroom van kosmische energie brengt nieuw evenwicht waar dit was verloren en maakt nieuwe verbindingen; in het lichaam, tussen en in de organen en in ons bestaan. Laat de kosmos haar werk doen, laat los en adem door. Voel dat je helemaal goed bent zoals je bent, met alles wat er is. Je hoeft niet aan voorwaarden te voldoen om te mogen bestaan ( maatschappelijke normen en waarden ). Het is goed zoals het is. In diepe vrede met jezelf ontstaan als vanzelf liefdevolle zielsverbindingen met anderen, die met synchroniciteit actief en als vanzelf je leven ordenen en in beweging brengen; zonder enige moeite. Synchroniciteit, ‘goddelijke’ ordening en reorganisatie, zorgen ervoor dat de juiste verbindingen tot stand komen. Het kan zijn dat deze nieuwe structuren voor het grote publiek een tijdlang niet zichtbaar zijn, maar er is geen effectievere manier van ordening, dan de ‘goddelijke /universele’ ordening en activiteit. Tijdens dit bijzondere moment in de tijd; de gedeeltelijke zonsverduistering van 13 september 2015, ben je van harte uitgenodigd om te komen mediteren en samenzijn met andere gelijkgestemden in en om mijn praktijk. Meer informatie is te vinden op www.inzichten.com/agenda

Overleving

Is deze innerlijke afstemming er niet, dan verval je mogelijk in het niet georganiseerd krijgen van het praktische en trek je vooral verbindingen aan die, strijd, duwen en trekken veroorzaken. Je kunt dan snel vervallen in verbindingen waar agressie de leidraad is en er houvast wordt gezocht bij het organiseren van acties. Vanuit overleving word je dan gedreven door angst en boosheid, met de focus op dat wat niet klopt, het algeheel tegen iets zijn en mogelijk zelfs transformatie door revolutie. Maar deze acties vanuit overleving en angst geven geen echte houvast, je raakt vooral je energie kwijt. Ziekte en lichamelijke problemen zijn mogelijke gevolgen, wanneer je blijft vasthouden aan het oude. Ook naïviteiten ongepast vertrouwen zonder waarneming kunnen tot problemen leiden en valse verbindingen in je leven brengen. Wees door-tastend als observator, verbonden maar toch autonoom. *16 Op dit moment kan het terugnemen van eigen autoriteit, structuur en bestuur je bevrijden uit de huidige overleving van chaos en je in een authenticiteit zetten met nieuwe diepte en wortels ( ook voorouderlijk /DNA )* 17

‘Bloedrode’ Maansverduistering

Wat is een ‘Bloedrode’ Maansverduistering ? In 2008 ontdekte de Amerikaan Mark Biltz dat er steeds (Zon- en)Maansverduisteringen samenvielen met Bijbelse feestdagen. *18 Dit worden Tetrades genoemd en deze worden gezien als bijzondere markeringsmomenten in de tijd. Deze vier Maansverduisteringen kleuren bloedrood en vallen op twee achtereenvolgende jaren samen met Bijbelse feestdagen; In 2014 /2015 Pasen en het Loofhuttenfeest. Dus twee in 2014 en twee in 2015. De Maansverduistering van 28 september 2015 is de vierde en laatste ‘bloedrode’ Maansverduistering in de rij.

Praktische informatie

Dit is een totale Maansverduistering die in het noorden van Amerika, Europa, West-Azië en een deel van Afrika te zien is. De verduistering begint om 2:11 is maximaal om 4:47 en eindigt op 7:25 Europese tijd.

Supermaan

Deze totale Maansverduistering is tevens een ‘Supermaan’. Een Supermaan staat heel dichtbij de aarde en is dus extra groot zichtbaar. Deze ‘bloedrode’ Maansverduistering kleurt rood vlak voorde totale verduistering en is heel goed zichtbaar in Nederland en België. Dit is een zeer bijzondere Maansverduistering. Je bent van harte uitgenodigd om mee te gaan met mij naar de dolfijnen en samen deze bijzondere markering in de tijd te beleven. Meer info www.inzichten.com/agenda

Geschiedenis

Tetrades laten zich zien als perioden, waarin belangrijke verschuivingen optreden voor de wereld. Ook al zijn ze misschien op dat moment niet altijd zichtbaar. Voor het Joodse volk en Israël zijn er steeds belangrijke gebeurtenissen rond deze jaren. De laatste drie Tetrades van vier ‘Bloedrode’ Maansverduisteringen zijn geweest in: *1492 /1493: Rond deze jaren ontdekte Columbus Amerika, was de Spaanse inquisitie bezig en werden de Joden uit Spanje verdreven. *1949 /1950: Noord-Atlantisch verdrag getekend, hier kwam de NAVO uit voort. Het eerste zelfbestuur van Israël, door-dat de regering zitting nam. *1967 /1968: De zesdaagse oorlog tussen Israël en haar Arabische buurlanden. Het veroveren van de Gazastrook, de Sinaï, de Westelijke Jordaanoever en de Hoogten van Golan verviervoudigde het door Israël bestuurde gebied. Deze kwestie is nog steeds niet opgelost. De huidige Tetrade is in2014 /2015. Welke verschuiving zal deze periode ons brengen ? *19

Komst van de Christus of einde der tijden?

Velen geloven dat de Tetrades verbonden zijn met belangrijke en ( profetische ) gebeurtenissen voor de mensheid. Ze worden vooral voor Israël gezien als belangrijke profetische markeringsmomenten. Je kunt op internet veel religieus getinte informatie vinden. Het zou de terugkeer van de Christus markeren en anderen zien het als het einde der tijden. De één projecteert het eigen stokpaardje nog meer op de bijzondere situatie dan de ander. *20 Projecties en oordelen zijn het overlevingsmechanisme van 2015. Je kunt hierover meer lezen in het jaarartikel 2015 van het maartnummer van Spiegelbeeld . Mijn zienswijze is dat de enige echte verlichting en redding in je eigen hart te vinden is en dat het hier helemaal niet om één volk gaat, maar om het laten samengaan van alle facetten in het geheel.Naast elkaar als broeders en zusters. Want dát is het jaarthema van 2015. *20 Het zou dus ook kunnen gaan om een oplossing voor het eeuwenoude probleem en gevecht rond Jeruzalem. Maar ik probeer de situatie neutraal te benaderen, door informatie te geven zodat je zelf je eigen conclusies kunt trekken.

Thema ‘Bloedrode’ Maansverduistering

Veertien dagen na de Zonsverduistering hebben we de laatste activering van deze Tetrade van ‘Bloedrode’ Maansverduisteringen van 2014-2015. Het thema van deze ‘bloedrode’ Maansverduistering is; Door verbonden te ZIJN vanuit de diepste lagen in jezelf, brengen we het ego, het IK van het persoonlijk niveau naar nieuwe ‘goddelijke’ hoogten. *21 Wij zijn als mens de verbinding tussen kosmos en aarde en ons lichaam is bedoeld als geleider van verbindingen. Je kunt goud dragen of vergulde materialen. Deze helpen om ( innerlijke ) verbindingen met meer gemak tot stand te brengen. Het lichaam en de energielichamen kunnen veel steun ervaren met het tot stand brengen van nieuwe verbindingen, door het dragen van goud.

Verbinding met jezelf

Vanuit de verbinding met jezelf, kosmos & aarde en zielsverbindingen met anderen, worden nieuwe kosmische frequenties opeen spontane manier met openheid en actief neergezet en geïntegreerd in het lichaam en de persoonlijkheid. Op het innerlijke niveau kan het volgende ‘Sabian’ symbool worden ervaren: “ ‘Een vlinder doorboort met een ’lichtstraal’. ‘Instroom van kosmisch licht voor transformatie’ en ‘Heden zult gij met mij in het paradijs zijn’. Zielen worden volkomen in een hemelse staat van ZIJN.’ *22

Het is mogelijk om oude frequenties en blokkades in de onderste chakra’s, de aardester chakra en andere aardeverbindingen, ( voornamelijk in het onderste deel van het lichaam ) op te lossen, door instroom van nieuwe hoog frequente kosmische energie. Deze frequenties zijn nog niet eerder geïntegreerd in de diepste fysieke lagen. Ook het ego ( de persoonlijkheid ) wordt dan naar harmonieuze frequenties gebracht en het lichaam krijgt nieuwe universele verbindingen te verwerken. Als het verschil in frequentie van het lichaam ( of delen van het lichaam ) met de nieuwe instroom van energieën te groot is, kan dit nogal wat ongemak en pijn veroorzaken, omdat nieuwe frequenties het oude oplossen en integreren ( eigen ervaring ). Dit is zo bij deze zons- en maansverduistering van september 2015, maar bij allebei de verduisteringen op een andere manier. *23 De zonsverduistering geeft de lichtpuls van de Bron en de maansverduistering legt de basis en verankert de energie in de stof.

Zon- en Maansverduisteringen zijn verankeringen in de tijd en de stof van kosmische imprints en zetten daarom de toon voor minimaal het komende najaar. Het kan soms nodig zijn om je voedingspatroon aan te passen, om deze overgang makkelijker te maken voor het lichaam. Lichamelijke ongemakken, zoals extreem reageren op voeding met allergische reacties kan een bijwerking zijn van deze integratie van kosmische energie.

Overleving: strijden op het terrein van de ander

Als je door omstandigheden de innerlijke kosmische octaaf niet kunt ervaren, maar vooral in overleving terecht komt, dan kan overmoed, schijnveiligheid, te veel vertrouwen en naïviteit je afsluiten voor de realiteit. Je kunt dan worden aangevallen dooragressie uit de omgeving. *24 De uitdaging is om wakker te worden en vanuit innerlijke authentieke kracht te doorzien en te confronteren. Je kunt ook zelf teveel de strijd opzoeken en aanvallen. Of overal samenzwering zien en daarvoor steun bij anderen zoekenen van alles organiseren om het tij te doen keren. De basis van de overleving is angst en gebaseerd op de waarden van de ander. Dit is een NEE-stroom en wordt ervaren als iets dat gestopt moet worden. Je bent dan dus aan het strijden op het terrein van de ander. *25 Je confirmeert je daarbij aan de waarden van de ander en bent dus weg bij jezelf. Je creëert vanuit een controlerende NEE-stroom, vanuit angst, de mind en met duwen en trekken, tegen de stroomvan het leven in. Alles kost moeite.

Deze Maansverduistering kan zeer diepe onbewuste angsten activeren en ook diepe trauma’s wakker maken. Strijd er niet tegen,maar zie je eigen angsten onder ogen. Alleen het voelen is moge-lijk al genoeg om ze te laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. *26 Op die manier kom je op eigen grond en handel je vanuit het weten wat je waard bent, in plaats vanuit woede en slachtoffer-schap. Dan sta je op eigen grond en in je kracht en is alles wat je doet veel effectiever.

Relaties

Dezelfde processen zijn ook van toepassing op relaties. We worden geïnspireerd om verbindingen onder de loep te nemen en op-nieuw te ijken. De zwarte Maan ( instroom van kosmische energie ) inspireert ons om vanaf 26 augustus 2015 tot 20 mei 2016 ( kort ook nog vanaf 26 augustus 2016 tot 9 september 2016 ) verbindingen naar nieuwe hoogte te tillen. Het oude wordt afgebroken, zodat er nieuwe verbindingen kunnen ontstaan.

April

2014 tot half november 2015 stond de Noordelijke Maansknoop ook al in Weegschaal, dus dit thema was al aan de orde. Het verschil is dat wat niet verbonden is nu ook afbrokkelt in relaties en allerlei verbindingen, zodat het weer op een zuivere manier opgebouwd kan worden. Meer vanuit keuze en co-creatie, het uitstromen van talent en plezier. Ik besta, dus ik creëer. Een soort erkenning van de basis, het leven. *27

Revolutie

Op collectief niveau leven de meeste mensen op dit moment nog voornamelijk vanuit overleving. De horoscoop van de ‘bloedrode’ Maansverduistering laat zien dat ‘het volk’ vanuit deze overleving plotseling strijd kan gaan leveren en daarmee veranderingen in gang zet. Het gaat hier om waarden en geld van de ander, zoals banken, maar ook achterkamertjespolitiek en het plotseling actief omhoog halen van manipulaties en samenzweringen, het actief neerhalen van wat onzuiver is en zijn tijd heeft gehad. We zullen zien hoe deze astrologische stand haar werk zal doen. *28

Creëren van een nieuwe basis

Dat wat wil ontvouwen als je mee stroomt is: Ik ben genoeg. Ik mag genieten van alle overvloed die het leven mij te bieden heeft, zonder dat ik aan voorwaarden hoef te voldoen. Alles wat ik nodig heb in het leven is er. Ik ben van waarde en talenten vloeien met gemak het leven in. Verbindingen en co-creaties komen als vanzelf tot stand, omdat je staat voor wat je waard bent en dit uitstraalt en neerzet in je leven. Dat wat je nodig hebt, zal als vanzelf op je pad komen. Ook verbindingen met gelijkgestemden komen als vanzelf tot stand. De basis in jezelf is heel goed voelbaar en helder. Steeds vanuit die basis, vanuit je eigen frequentie maak je verbindingen met anderen. Dan komt ook financieel alles op je pad wat je nodig hebt. Je handelt effectief met anderen vóór iets, niet zoals vanuit overleving tegen iets. Je laat de ander ook in zijn of haar waarde en probeert de ander niet te veranderen, maar je blijft goed bij jezelf op je eigen grond en basis. Als iets niet goed voelt, geef je er geen energie aan en vandaar uit bouw je aan een nieuwe basis en nieuwe verbindingen in je leven. *29 Ook al is erom je heen veel overleving, je innerlijke verbinding loodst je erdoorheen. Ook collectief en financieel laat de kosmische horoscoop van deze maansverduistering zien dat we nu bezig zijn met het creëren van een nieuwe basis.

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Publicatie Spiegelbeeld sept. 2015

Verdieping van de informatie, bronvermeldingen en astrologische voetnoten 1 t/m 29

RECTIFICATIE: Zonsverduistering alinea ‘Praktische informatie’: De gedeeltelijke zonsverduistering is niet zichtbaar in Nederland en België.

*1 Maansverduistering 16-08-2008 22:16 MEZT Greenwich: Zwarte Maan in het 8*2 http://www.wimjongman.nl/nieuws/2015/bijbels-patroon.html

*2 stehuis Boogschutter, conjunct Pluto in 9de huis. Noordelijke Maansknoop in Waterman conj. Nessus, Maan, Neptunus en Cheiron 11de huis http://www.wimjongman.nl/nieuws/2015/bijbels-patroon.html

*3 Artikel van financieel economische journalist Peter Meijer met filmpje over het Japanse economische model. http://finalwakeupcall.info/blog/2015/01/23/hoe-schulden-cycli-eindigen/

*4 Bron: http://www.wimjongman.nl/nieuws/2015/bijbels-patroon.html + http://theeconomiccollapseblog.com/archives/tag/the-shemitah-year CBN interview Jonathan Cahn: https://www.youtube.com/watch?v=-qRVm7peoko Jonathan Chan over Shemitah en America. https://www.youtube.com/watch?v=F6AXP41mr7Q

*5) * 12-9-1931 6:26 Greenwich: gecorrigeerde zwarte Maan in Vissen en niet gecorrigeerde in Ram conjunct noordelijke Maanknoop in 8ste huis. Noordelijke Maansknoop in Ram 8ste huis *23-09-1987 04:08 Greenwich: zwarte Maan in 12dehuis in Leeuw. Noordelijke Maansknoop inRam 8ste huis *13-09-2015 06:41 GMT Greenwich: Gecorrigeerde zwarte Maan in Maagd 12de huis, zwarte Maan in Weegschaal 1ste huis. Noordelijke Maanknoop in Weegschaal 12de huis. Zonsverduistering valt in het 12de huis. Aarding/overlevingspunt (priapus) van de zwarte Maan (oppositie): Gecorrigeerde Priapus in Vissen conjunct Cheiron 6de huis en niet gecorrigeerde Priapus in Ram in het 7de huis. Zuidelijke Maansknoop in Ram 6de huis

*6 In de horoscoop 1931 en 1987 staat de noordelijke Maansknoop in het 8ste huis.

*7 Zonsverduistering: Priapus in Vissen en Ram 6/7de huis en zuidelijke Maansknoop in Ram 6/7 huis.

*8 In zowel de zonsverduistering als de maansverduistering staan de gecorrigeerde als de niet gecorrigeerde Maansknopen in Weegschaal in conjunctie met de zwarte Maan.

*9 Maansverduistering 28 september 2015 valt in de astrologische 2-8 as. Op eigen grond blijven enzovoort = Noordelijke Maansknopen en beide zwarte Manen in het tweede huis in Weegschaal, conjunct Zon en Mercurius.

RECTIFICATIE: Zonsverduistering alinea ‘Praktische informatie’: De gedeeltelijke zonsverduistering is niet zichtbaar in Nederland en België.

*10 Zon-Maan conjunct gecorrigeerde zwarte Maan in Maagd 12de huis, conjunct zwarte Maan in 1ste huis in Weegschaal, conjunct noordelijke Maanknoop en Ascendant. Wordt neergezet met Priapus in Vissen en Ram in het 6/7 huis.

*11 Zwarte Maan in Maagd in 12de huis en ook de noordelijke Maansknoop staat erbij in Weegschaal. Zonsverduistering ook in het 12de huis.

*12 Opvallend is dat bijna alle planeten bijzonder weinig verbindingen met elkaar maken op de tastbare lagen bijna allemaal maar één majeur aspect, daardoor is er op de praktische weinig sturing mogelijk en houvast te vinden. Ook staat de zonsverduistering in het 12de huis in Maagd sextiel Saturnus. Saturnus zorgt voor houvast en sturing en maakt verder geen majeure aspecten in de horoscoop.

*13 Voorspellende astrologie in de praktijk van Bernadette Brady ISBN: 90-76277-61-3

*14 Gecorrigeerde noordelijke Maansknoop (praktisch niveau) in 12de huis in Weegschaal 1ste graad Boek: ‘Beeldengids van de dierenriem. Helene W en Willem A. Koppejan ISBN: 90-202-1670-8

*15 Zonsverduistering: gecorrigeerde zwarte Maan in Maagd 12de huis en niet gecorrigeerde zwarte Maan in Weegschaal 1ste huis oppositie Cheiron in Vissen(ruim) conjunct gecorrigeerde Priapus in Vissen 6de huis en niet gecorrigeerde Priapus in Ram 7de huis. De energie van de niet gecorrigeerde zwarte Maan (stille Wezenskern) valt in het 1ste huis, daar is dus de kern van de kosmische instroom.

*16 Overlevingspunt van de horoscoop: Cheiron, gecorrigeerde Priapus in Vissen 6dehuis, Priapus in Ram, Zuidelijke Maansknoop in Ram 7de huis). Als de energie vanuit het innerlijk wel neergezet kan worden, dan wordt het overlevingspunt een aardingspunt van Vissen 6de huis en Ram 7de huis (vernieuwing, initiatie in het nieuwe). Het hele proces begint bij observator zijn, omdat de verduistering in Maagd valt (zon-maan) conjunct de gecorrigeerde zwarte Maan in Maagd.

*17 Zwarte Zon in Kreeft 10de huis, stroomt naar Diamant 4de huis conjunct Pluto in Steenbok.

*18 Mark Biltz interview over de vier bloedrode Maansverduisteringen in 2014/2015. https://www.youtube.com/watch?v=32ZkCygd8bE

*19 Animatie van de totale Maansverduistering 28 september 2015: https://www.youtube.com/watch?v=oyrPp9iXmUA

*20 Cheiron staat al een lange tijd in Vissen en daarmee zijn projecties een thema. Ook de zwarte Maan in Maagd (oppositie Vissen) brengt oordeel en projectie met zich mee. Vanaf september 2014 tot half september 2015 stond de zwarte Maan in Maagd. Jaarthema: zwarte Maan in Maagd activeert een nieuwe ordening van losse facetten, maakt hier weer een nieuwe geheel van.

*21 Zuidelijke Maansknoop in Ram 8ste huis oppositie zwarte Maan in Weegschaal 2de huis conjunct Noordelijke Maansknoop, Zon, Mercurius.

GOUD: Vooral in hoge frequentie helpt goud om kosmische verbindingen in het lichaam te verankeren. De Flower of Life is zo’n gouden hulpmiddel met hoge frequentie. De Flower of Life, de levensbloem, vertegenwoordigt de energie van het eenheidsbewustzijn van het Watermantijdperk, de volgende staat van bewustzijn waarheen de mensheid zich nu in een hoog tempo ontwikkelt en naar opent; ook wel de nieuwe energie genoemd.

In de Levensbloem zijn alle geometrie patronen aanwezig. Geometrie (basis is Solid 5, Kubus, tetraëder, enz.) ligt aan de basis van alle materie en maakt deze basis in ons dan ook wakker.

Levensbloemen kunnen worden gebruikt om het eenheidsbewustzijn (heelheid) in een ruimte of huis te brengen en water of voeding op te laden met deze energie. Het ontsluit het heel ZIJN en het Wezenlijke, de oorspronkelijke blauwdruk en bedoeling in alles waarmee het in aanraking komt. De Levensbloemen verbinden je ook met het eenheidsbewustzijn als je ze op het lichaam draagt. Daardoor ben je beter bestand tegen verstoringen van buitenaf. Levensbloemen openen het eenheidsbewustzijn en de verbindingen hiervan tussen de fysieke en etherische (energie) lagen in ons, in de cellen, zodat we toegang krijgen tot ons KA lichaam, lichtlichamen, kortom onze persoonlijke universele wijsheid. Dit kan door het dragen en werken met deze levensbloemen in ons ontvouwen. Als je de Levensbloem ziet activeert deze al de universele stroming, maar wil je dit ook integreren dan is aanraken en innerlijk ervaren van belang. Als je levensbloemen cadeau geeft, dan geef je heelheid en alles wat het leven omvat cadeau; een bijzonder cadeau.

Afbeelding: Flower of life verguld 18kt goud, te koop in 25mm en 35mm . Ook te koop in 100% 18kt goud. www.inzichten.com bel of stuur een mail voor een prijs of om te bestellen. Je kunt ook langskomen. Kijk in de agenda voor de speciale kristaldagen. Het is ook mogelijk om apart een afspraak te maken. (Ook leverbaar met Swarovski kristalletjes in alle kleuren)

*22 1ste graad Weegschaal staat de niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop. Deze omschrijving is van de hogere innerlijke geëvolueerde octaaf. Boek:’Beeldengids van de dierenriem’ Helene W.en Willem A.Koppejan. ISBN: 90-202-1670-8

*23 Zonsverduistering; Een deel van de zwarte Maan staat in Weegschaal in het 1stehuis. En Sabian symbol van gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop 1ste graad Weegschaal. ‘Een vlinder doorboort met een ’lichtstraal’’. Bij de Maansverduistering staat niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop op de 1ste graad van Weegschaal en is dus ook het Sabian symbol ‘Een vlinder doorboort met een ’lichtstraal’’ actief. Ook zuidelijke Maansknoop conjunct Priapus en Maan in Ram 8ste huis oppositie noordelijke Maansknoop conjunct zwarte Maan in Weegschaal, Zon, Mercurius= o.a. basis neerleggen voor de nieuwe Mens vanuit en dit gaat ook diep het onderbewuste in.

*24 1ste graad Weegschaal staat de niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop, deze beschrijving is van de lagere frequentie en het uiterlijke symbool. En ook zuidelijke Maansknoop conjunct Priapus en Maan in Ram 8ste huis.

*25 Priapus en Maan in Ram 8ste huis.

*26 Zwarte Maan in Weegschaal 2de huis conjunct Zon en Noordelijke Maansknoop oppositie Priapus in Ram conjunct Maan 8ste huis.

*27 Zwarte Maan in Weegschaal conjunct noordelijke Maansknoop in het 2de huis.

*28 Priapus in Ram conjunct Maan in het 8ste huis, is overlevingspunt. *29 Noordelijke Maansknoop, Zon, zwarte Maan en Mercurius in Weegschaal 2dehuis.

*30

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD okt 2015: De bijzondere eclipsen van september 2015 - deel 2
2016: Van wond naar Meesterschap

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD sept 2015: De bijzondere eclipsen van september 2015 – deel 1

Plaats een reactie