2016: Van wond naar Meesterschap

Geschreven door: Manuela van der Knaap

34,7 minuten leestijd

2016 is een jaar waarin we collectief en persoonlijk karma oplossen *1. Daar waar beperkingen zitten, moeten we door de pijn heen. De wond wordt blootgelegd. Op persoonlijk vlak wordt de pijn, angst en wanhoop doorleefd en omgezet in wijsheid en Meesterschap. Op collectief niveau kan de karmische wond niet meer worden ontlopen en ook daar moeten we door de pijn heen naar een nieuwe ordening. In dit artikel lees je vanuit astrologisch perspectief, over de rol van de Verenigde Staten en China in de nieuwe ordening en de weg naar vrede. De instroom van de nieuwe kosmische energie creëert ook op lichamelijk en psychisch niveau nieuwe verbindingen en ordening, met alle ongemakken van dien. Lees in dit artikel over het hoe en waarom van deze onderwerpen en andere trends voor 2016 en de Zonsverduistering van 8-9 maart die in 2016 een belangrijke rol speelt.

Advies

Dit artikel is holografisch geschreven. Dit betekent dat de tekst de meeste impact heeft wanneer je deze niet leest met je verstand of hoofd. Dus probeer niet elke letter te begrijpen. Door gewoon te lezen komen de antwoorden van binnenuit gedurende een ( soms langere ) periode na het lezen. Bij sommige lezers gebeurt dit al direct tijdens het lezen. De antwoorden kunnen komen door een gevoel, het ineens begrijpen van bepaalde situaties van jezelf of in je omgeving, waardoor het grotere plaatje zichtbaar wordt. De energie en informatie van het artikel brengt je overzicht en verbindt ogenschijnlijke losse situaties in een groter perspectief. Ik wens je een fijne beleving tijdens het lezen.

In 2016 is Cheiron onze gewonde kosmische heler en de diepe oerangst voor afscheiding, krachtig in onze ervaringswereld aanwezig. ( Cheiron in Vissen ) We helen dit jaar situaties rond slachtoffer- en daderschap, spiritualiteit, heelheid en afgescheidenheid (dualiteit).*12

Praktische spiritualiteit

We worden ons bewust van het authentieke, zuivere en praktische spirituele waarin we het Wezenlijke van onszelf ervaren in het dagelijks leven. *2 Er komt meer bewustzijn op lege volgzame spiritualiteit die alleen het uiterlijke voedt, zoals de spiritualiteit van kerken vaak wordt ervaren en hobbyspiritualiteit. Maar ook is er weer behoefte aan authentieke spiritualiteit voor de velen die deze lagen van het bestaan ontkennen, dus de onzichtbare wereld als fabel afdoen. Dit komt onder andere doordat we sinds begin 2016 energetisch in zo’n zwaar weer zitten, waardoor onderhoud van het energetische zeer veel effect heeft. Er is bijna een noodzaak om je energiesysteem en je leefomgeving regelmatig energetisch te reinigen en ondersteunen met op DNA niveau geactiveerde kristallen en hoogfrequente heilige geometrie. Mobiele netwerken van 4G, binnenkort 5G en overal WiFi om ons heen, chemtrails en gemanipuleerd voedsel ( GMO en veredeling ) maken het ons erg moeilijk om ons lichaam te ontspannen en de nieuwe inkomende frequentie van de nieuwe energie te integreren.*2b En dan is in 2016 vernieuwing van technische ontwikkelingen ook nog eens op topsnelheid. *2a

Astrologische krachten in 2016 

Cheiron staat aan het begin en het einde van het jaar vanuit de Aarde bekeken op de hoogte van de evenaar ( 0-lijn declinaties ). Daardoor is in 2016 de karmische oerwond waar Cheiron over heerst intens voelbaar en aanwezig. Vooral tot half april en vanaf half september 2016 tot eind februari 2017. Ook de eclipsen in 2016 geven Cheiron een belangrijke rol. Daarover kun je hieronder in het artikel meer lezen. Tijdens de totale zonsverduistering van 8-9 maart staat Cheiron rond de evenaar bijna in samenstand met de Zon en de Maan. *5 Rond de evenaar zijn de energieën van de hemellichamen extra voelbaar en krachtig en dus ook nu voor Cheiron ( 0-lijn declinaties ). Er is dus zowel verticaal (eigenlijk te ruim; 4 graden orb) als horizontaal een samenstand tussen Zon, Maan en Cheiron. Astrologisch gezien is dit heel bijzonder. In de zonsverduistering van 8-9 maart is de energie van Cheiron zoals het beschreven is in dit artikel het meest krachtig aanwezig. In 2016 zijn er geen Maansverduisteringen, maar alleen maar verduisteringen in de bijschaduw van de Aarde. De Aarde staat tijdens een Maansverduistering tussen de Zon en Maan en bij de Maansverduisteringen in 2016 wordt de Maan alleen afgedekt door de schaduw van de Aarde, niet door de Aarde zelf. Dat betekent dat de kracht van alle verduisteringen in 2016 vooral in het ‘dagbewustzijn’ gaat doorwerken en daardoor vooral bewust en praktisch werkzaam is.

Verder staat Mars, die dit jaar heerser is over het overlevingsmechanisme van begin januari tot 7 maart en vanaf 28 mei tot 3 augustus 2016 in Schorpioen. Dat maakt dat de helderheid en inzichten messcherp zullen zijn en diep kunnen snijden. Deze stand maakt dat de impact diep transformerend is. *2c

Vanaf eind april komt de kosmische instroom van energie ( zwarte Maan ) in het dierenriemteken Schorpioen. Dit is een natuurlijke stroom voor transformatie, die ons inspireert om niet te hoeven weten, maar gewoon mee te stromen met hoe het is. Op deze manier kun je een nieuwe basis bouwen in jezelf en in je leven. Dit is een basis die gebaseerd is op liefde, veiligheid en rust. Dus door gewoon mee te bewegen met de transformaties en de dingen te nemen zoals ze zijn. Beweeg je niet mee, vooral vanuit koppigheid, dan kom je vast te zitten in het oude en wordt de transformatie traag en kil. Deze instroom van kosmische energie is tot begin 2017 actief. Later in het jaar kun je hierover meer lezen in artikelen van mijn hand. Zie voor de data de bronvermelding van dit artikel. *2d

Oertrauma

Onze wond wordt blootgelegd, zichtbaar en voelbaar. Omdat dit het diepste oertrauma betreft, dat teruggaat naar de afscheiding met de Bron, kan deze heling je lichamelijke ongemakken geven en diepe wanhoop, radeloosheid, depressie en zinloosheid laten ervaren. De heling zit in het erkennen van de wond om zo dwars door de angst heen te gaan en wijsheid te halen uit de ervaringen, waardoor je Meester wordt over je oertrauma. *3 De oerwond wordt dan een gids in je leven die helend werkt voor jezelf en anderen. Het is weldadig omdat je vanuit diepe instinctieve lagen gewaarschuwd wordt voor herhaling en de wijsheid vanuit de ervaringen loodst je dan door de situaties heen. Daarmee brengt de karmische oerwond van Cheiron je Meesterschap in het dagelijks leven en dit zorgt ervoor dat het authentieke van wie je in Wezen bent ( Godsvonk ) tot uitdrukking kan komen, praktisch en concreet. Cheiron leert ons het Meesterschap van de materie.

Wond en Meesterschap

Cheiron staat al vanaf april 2010 in Vissen en zal hier blijven tot eind februari 2019. Deze astrologische stand legt de wond bloot rond verslavingen, virussen en de waarheid rond het vaccinatie programma, chaos en gebrek aan ordening. Ook religieuze afscheiding en authentieke, zuivere spiritualiteit en ook omgaan met de onzichtbare wereld van energie en energetische problematiek wordt noodzakelijk in deze periode. *4 Cheiron in Vissen biedt ons Meesterschap over eenheid, energie, hologrammen, virussen en verslavingen

Hemellichaam Cheiron

Wat is het hemellichaam Cheiron vanuit de astronomie bekeken ? Volgens de wet van Titius-Bode heeft er in ons zonnestelsel tussen Mars en Jupiter nog een planeet bestaan. Ook een tekening van ons zonnestelsel op een 4000 jaar oude Sumerische rolzegel laat deze planeet zien. *6 Nu beweegt er een band van brokstukken in ons zonnestelsel. Men neemt aan dat dit resten zijn van een planeet die is vernietigd. De grootste asteroïde uit de asteroïdengordel is dus Cheiron en deze is daarmee de vertegenwoordiger van de wond van ons zonnestelsel.

Evolutie van ons bewustzijn

Welke rol speelt de energie van Cheiron in onze evolutie als kosmische Wezens ? *7 Cheiron is onze kosmische oerwond, verbonden met de herinnering aan de pijn van de afscheiding van de eenheid. Toen wij met deze schepping begonnen, waren wij één met de Bron die sommigen God, Allah of Krishna noemen en zo zijn er nog vele andere benamingen voor het onbenoembare. Omdat de Bron zichzelf wilde ervaren in vele vormen en mogelijkheden, is ons bewustzijn de afdaling begonnen de stof in. Dit begon met de oerknal ( de oerknal is een onderdeel van een grotere ordening van oerknallen; dit gaat oneindig door ). De Bron wierp daarmee vele delen van zichzelf uit de eenheid. Ieder deeltje van het bewustzijn ( Godsvonk ), vertegenwoordigde en was zich bewust van een specifieke kwaliteit van de Bron. Dit is wat we de Zwarte Maan en jouw unieke ‘Goddelijke’ kernkwaliteit noemen in de kosmische horoscoop. Dit is jouw persoonlijke verbinding met de Bron en het eenheidsbewustzijn. Je kunt je wel voorstellen dat dit een enorme diversiteit van ZIJN bewust maakte. We waren ons nog duidelijk bewust van de grotere samenhang en eenheid.

We kunnen dit eigenlijk niet lineair bekijken, want alles bestaat tegelijk buiten ruimte en tijd. Maar bij gebrek aan betere bewoording verwijs ik naar deze gebeurtenis met lineaire woorden. Direct na de eerste afscheiding van de Bron, begonnen wij met het opbouwen van het bewustzijn van diversiteit van ZIJN en te ontdekken en spelen met de ervaring van diversiteit van ZIJN en afgescheidenheid. Het bewustzijn was zo betrokken bij de eigen creaties die ontstaan waren door het spelen en ontdekken met de diversiteit van ZIJN, dat ze hierdoor steeds dieper in afgescheidenheid kwam. De weg de verdichting in was begonnen, met als gevolg versluiering van eenheidsbewustzijn en leven achter de sluier van de dimensies.

Oertrauma van Cheiron

Steeds minder en minder eenheid verbond ons nog met de Bron tijdens de afdaling in de stof. Verlies van het eenheidsbewustzijn en verbinding met de Bron, werd veroorzaakt door schuld, schaamte en veroordelen van gemaakte keuzes bij jezelf en de ander tijdens het spelen met en ontdekken van de eigen unieke kernkwaliteit. In de kosmische astrologie kun je de essentie van deze ervaringen terugvinden in ‘de kosmische wond Cheiron’. Cheiron is in de mythologie ‘De gewonde Meester’. Deze ervaringen spelen in het dagelijks leven van de meeste mensen nog steeds een hoofdrol. Dit zijn de ervaringen waar je vanuit een diepe afkeer hard voor weg wilt lopen. Het roept je diepste angsten op en is ook in dit leven weer opnieuw aangeraakt. Koste wat het kost moet vanuit oerangst herhaling worden voorkomen. De pijn van Cheiron is als het dekseltje op het potje van de verbinding met de Bron en jouw Kern. Op het moment dat je in de angst, schuld, schaamte, veroordeling en woede terechtkomt voor gemaakte keuzes en gebeurtenissen, dan verlies je het vertrouwen in je pad, de Bron en je unieke kernkwaliteit. Want tot nu toe heeft deze kracht je immers ook niet kunnen behoeden voor gemaakte ‘blunders’. Je kunt je dan niet meer openstellen voor deze kracht in jezelf. De verbinding met de Bron, je unieke kernkwaliteit, sluit zich dan gedeeltelijk, of soms zelfs bijna helemaal.

Maar stel nu eens dat wat jij ziet als gemaakte blunders, helemaal geen blunders zijn, maar gewoon ervaringen, die opgedaan moesten worden om te leren leven en werken met jouw unieke kernkwaliteit in de stof, in de dualiteit, in de afgescheidenheid. Cheiron is half man en half paard. Meesterschap over de Cheironwond is Meesterschap over onze lagere instincten, waardoor de schoonheid van het instinctieve en de stof een heilzame werking krijgen in ons mensen, als verbinders van hemel en aarde.

Het oertrauma van Cheiron is niet te helen op een procesmatige manier en in therapie. Alleen door ervaring wordt het patroon bewust en het geschenk en de wijsheid van de wond zichtbaar. Door het herkennen, erkennen en actieve overgave, dus bewust uit het patroon stappen, kunnen we de steeds weer terugkerende kosmische oerwond helen en omzetten naar Meesterschap. Herkennen en loslaten van schuld, schaamte en vooral vergeving toestaan, haalt de scherpe kantjes eraf en brengt de zegen van de wond. Op het moment dat je de opgedane ervaringen niet meer veroordeelt, maar hebt geaccepteerd en ziet in hun wijsheid, dan word je werkelijk Meester in de stof en kun jij je unieke authentieke Zelf en ZIJNskracht optimaal uitdrukken in het leven. Dan kun je met wijsheid de ervaringen zien en tot je nemen in je dagelijks leven. Je wordt daarmee een verantwoordelijke en krachtige heler van je eigen wond die is ontstaan tijdens de afdaling in de stof en dualiteit. Deze wijsheid en helende kwaliteiten zijn een zegen voor jezelf en je omgeving. Zoals in het mythologische verhaal van de Centaur Cheiron, die door zijn wond Meesterheler werd.

Cheiron 2016

Cheiron in het dierenriemteken Vissen laat ons in 2016 dus voelen waar wij deze oerwond van afgescheidenheid nog niet meester zijn. Dus waar is de extreme angst en controle leidend en blokkeert de schaamte en het zoeken naar schuld ons weer opnieuw naar afgescheidenheid, in een steeds herhalend patroon. *8 Dit vind je terug zowel in je eigen leven als in de wereld om je heen. Zoals de situatie rond de opvangkampen ( AZC’s ), de situatie rond de Gazastrook in Israël, de strijd tussen de Koerden en de Turken. De zonsverduistering op 9 maart 2016 is het stevigste anker moment van deze kracht van Cheiron in 2016. *9 Cheiron in Vissen maakt ons bewust van de pijn van afscheiding rondom slachtoffer- en daderschap. Slachtoffers worden soms ongewild ook daders en zo zijn daders vaak ook slachtoffer. Waar is het ooit begonnen ? Het steeds herhalende patroon houdt de situatie in stand en kan nu worden doorbroken en geheeld. *2

Vreemde verdraaiingen

Bij Cheiron in Vissen horen ook extreme verwarring en verdraaiingen van situaties. Situaties waarbij je geschokt wordt doordat slachtoffers uiteindelijk daders gemaakt worden. Zoals de situatie rond Robbert van den Broeke. *10 Er duiken haat-mails op die gestuurd zijn naar publieke omroepen en tv-persoonlijkheden. Robbert komt vervolgens in de cel en wordt dagenlang verhoord. Terwijl de bewijzen op tafel liggen dat zijn computer gehackt is en hij een aantal van deze mails nooit verstuurd kan hebben. Maar ook is er verwarring omdat er een geluidsopname is waarin Robbert heeft ‘lopen dollen’ en toen bedreigingen heeft nagedaan. De situaties en omstandigheden zijn enorm ondoorzichtig, waardoor de waarheid moeilijk te herleiden is. Slachtoffers worden daders gemaakt en andersom, verwarring alom.

Een ander voorbeeld is; hoe slachtoffers die aangevallen worden, zich verdedigen en vervolgens in de cel komen omdat zij de dader iets hebben aangedaan. Dit zijn typische situaties die horen bij Cheiron in Vissen. De jaarhoroscoop van 2016 laat zien, dat direct actief handelen bij bedrog van belang is. Het gaat om plotselinge situaties waar ons vanuit overleving wordt gevraagd spontaan en direct voor jezelf op te komen vanuit rechtvaardigheid en in diepe verbinding met jezelf en de ‘waarheid’ zichtbaar te maken. *11 Ook heel scherp direct zien wat er aan de hand is en weten hoe te handelen hoort bij dit overlevingsmechanisme van 2016. De situaties worden in gang gezet door oude onverwerkte karmische herhalingen, die opnieuw gezien en doorbroken kunnen worden. Door je eigen rol in het patroon te herkennen en direct andere keuzes te maken, kun je het oude karmische doorbreken.

Patroon doorbreken

Het begint vaak bij het niet kunnen of willen accepteren van de omstandigheden die de situatie veroorzaakt. Er is dus een belang, zoals bij de vluchtelingenstroom. Vluchtelingen opvangen is oké, maar niet in mijn achtertuin. De problematiek van immigratie is al veel langer een punt op de openbare agenda. Door onvoldoende bestuurlijke regulering ontstaat er een groot probleem, met mogelijke daders die meekomen met de stroom vluchtelingen. Daardoor ontstaat angst en komt het slachtoffer-dader probleem binnen bij betrokken landen en hun inwoners. Er moet dus nog meer acceptatie, erkenning en regulering komen van het huidige probleem, op alle niveaus, door het volk, bestuurders en op internationaal niveau. In 2016 wordt de wond blootgelegd, zodat patronen kunnen worden omgezet naar iets wat het geheel wel kan dienen. *12 Er ontstaan dus kansen waarin we persoonlijk en in de grotere collectieve processen patronen van herhaling van haat, woede, beschuldigen, schuldig voelen, schaamte ervaren kunnen doorbreken. Door het patroon te zien vanuit een groter perspectief kunnen we onze rol hierin omkeren. We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel en de situaties in 2016 laten ons dit ervaren, zodat we de problemen moeten gaan helen als dienstbaar onderdeel van het geheel. *2 De huidige instroom van kosmische energie biedt ons de mogelijkheid om in vrede en rechtvaardigheid en met een open hart te leven. *11

Helende song Genadi Tkachenko “Sounds of the earth”: 

Confronterend

De jaarhoroscoop en de horoscoop van de zonsverduistering van 9 maart 2016 laat zien dat het vooral gaat om het accepteren van de wond die er is, bij jezelf en in de wereld, zodat er heling kan ontstaan in je leven, in het geheel; de gehele organisatie van het lichaam en haar organen en in de samenleving als geheel ( collectief ). Deze wond wordt zeer confronterend blootgelegd, zodat we moeten leren en groeien om verder te kunnen. We moeten de pijn en wijsheid onder de pijn erkennen en integreren, zodat deze pijn een kracht kan worden. Cheiron leert ons dat het geschenk in de pijn ligt.

Vernieuwing

De nieuwe instroom van kosmische energie wil in 2016 integreren in ons bestaan, zowel lichamelijk als op het niveau van de persoonlijkheid en het ego. De energie die ons lichaam binnenkomt, is van een nieuwe Multi-dimensionale ordening. *13 Er ontstaan dus nieuwe verbindingen tussen onze organen en cellen. Dit betekent dat er veel rust en ruimte nodig is om de nieuwe frequenties toe te laten in de oude structuren. Een deel van de energie van de Ziel wordt naar binnen gericht om het nieuwe te creëren. *14 Als deze rust en ruimte er niet is of niet genomen wordt, volgt er vaak een periode van gedwongen rust, mogelijk door ziekte. Jouw ziel kiest zijn eigen unieke pad om snel het oude los te kunnen laten en de nieuwe organisatie te laten ontstaan.*1

Stick with love

Ongemakken

De ongemakken worden vooral ervaren in de heel oude frequenties en blokkades in de onderste chakra’s, de aardesterchakra en andere aardeverbindingen, ( voornamelijk in het onderste deel van het lichaam ). Deze frequenties zijn nog niet eerder geïntegreerd in de diepste fysieke en psychische lagen van de mensheid. Als het verschil in frequentie van het lichaam ( of delen van het lichaam ) met de nieuwe instroom van energieën te groot is, kan dit nogal wat ongemak en pijn veroorzaken. Fysieke problemen of diepe wanhoop, ongedefinieerde angsten en depressie. Virussen zijn mogelijke lichtbrengers die je helpen het nieuwe te integreren. De Ziel kiest er dan voor om het oude puur fysiek uit te werken. Na het ziek zijn, kunnen bepaalde angsten, woede of verdriet dan ineens verdwenen zijn. *3 Op dit moment wordt een nog grotere groep mensen spiritueel wakker. De evolutionaire bewustzijnsontwikkeling van de mensheid is nu op topsnelheid. *2a

Multi-dimensionale heling

Door verbonden te ZIJN met de diepste lagen in jezelf, brengen we het ego, het IK van het persoonlijk niveau naar nieuwe ‘goddelijke’ hoogten. De nieuwe mens wordt geboren. We kunnen nu meer inzicht krijgen in de oude patronen *2a en we hebben de mogelijkheid om strijd in jezelf op te geven en los te laten. Dit kan ook op oude karmische multi-dimensionale lagen van jezelf spontaan ontstaan. Er kunnen dus delen van jezelf ( hoger Zelf ) zijn op andere niveaus van bestaan ( dimensies ), die verwikkeld zijn in een strijd en patroon dat verbonden is met jouw persoonlijke karmische Cheiron patroon. Door verbonden te zijn met diepe innerlijke lagen kan dit nu heel snel helen, maar het kan best heel pittig zijn om doorheen te gaan. Deze karmische patronen omzetten naar wijsheid doe je door eenvoudig de gevoelens en ervaringen ruimte en aandacht te geven. Inzicht en bewuste verandering volgt dan meestal vrij snel. Als je wilt is het mogelijk om als mens en spiritueel wezen grote stappen te maken in je groei. Doe het nu, want de krachten van heling zijn nu enorm. *

26ste graad Maagd uit boek Koppejan  www.inzichten.com

Heroriëntatie van het ego

De innerlijke opdracht van 2016 is volgens het boek van Koppejan*17: Transcendentie van macht en heroriëntatie van het ego. *18 Het laatste stukje hardheid wordt geofferd. De afbeelding die hoort bij de innerlijke opdracht van 2016 toont ons een steentje dat met een katapult wordt weggeschoten in de Zon. Deze astrologische graad heeft de potentie om het Hoger Zelf te laten kronen door de Heilige Geest. De hogere octaaf van dit beeld vraagt om te dienen met een ‘verrukte glimlach’. Dit is een zuivere Maagd essentie; het dienen als een kind van God ( misdienaar ). Dat wat geleerd wordt, is dat het niet gaat om het bewijzen en persoonlijk voordeel, maar het gaat om het dienen en herontdekken van de rust en extase die in de innerlijke Bron ( spiritualiteit ) gevonden worden. Dit zijn de hoogste spirituele potenties voor 2016. *19

Steun voor vernieuwing

De goddelijke blauwdruk wordt nu gelegd voor de nieuwe mens, die de polariteit ontstijgt.*18 Wij zijn als mens de verbinding tussen kosmos en aarde en ons lichaam is bedoeld als geleider van verbindingen. Vanuit alle niveaus van het lichaam en verbinding worden nieuwe kosmische frequenties op een spontane manier vanuit openheid actief neergezet en geïntegreerd in het lichaam en de persoonlijkheid. Het gaat om verbinding met jezelf, de kosmos & aarde en zielsverbindingen met anderen. Het lichaam en de energielichamen kunnen veel steun ervaren bij het tot stand brengen van nieuwe verbindingen, door het dragen van goud of vergulde hoogfrequente materialen, zoals de Flower of Life. Een op DNA niveau geactiveerde Flower of Life herstelt verbindingen met alle zielsfacetten van jezelf. De volledige Flower of Life ook wel Fruit of Life genoemd, laat deze Multi-dimensionale zielsfacetten indalen in het hier en nu, in dit leven in dit lichaam, met het hart als centrum, functionerend als een geheel in een hologram. En een Seed of Life helpt het bewustzijn in de cellen te herinneren hoe het de Goddelijkheid kan ankeren in het lichaam en de persoonlijkheid.

Wisselende inzichten

Omdat we als collectief onderweg zijn naar een Aarde met een vijf dimensionaal bewustzijn is er ook een re-organisatie gaande van energieën en het meerdimensionaal bewustzijn. *13 Dit kan veel verwarring geven en steeds verschuivende inzichten. Dus vandaag zie je het vanuit deze invalshoek en morgen weer vanuit een totaal andere en dus is het ook erg moeilijk om beslissingen te beslissen. *18 Het oude polair bekijken van situaties is niet meer stabiel. We moeten wennen aan een meerdimensionaal inzicht en leven. Beslissingen nemen duurt nu dus langer, omdat we meer verschillende invalshoeken te zien en ervaren krijgen

Armband Seed of Life met opaliserende kristallen veredeld staal € 99,- www.inzichten.com

Energetisch onderhoud

Deze veranderingen in ons energiesysteem en meerdimensionaal bewustzijn vragen onderhoud. Het is van groot belang dat je jouw energiesysteem kunt schoonmaken. Door de verschuivingen laten we op dit moment in hoog tempo heel veel los in onszelf op vele niveaus. Daarom is het heel belangrijk om jezelf en je leefomgeving regelmatig energetisch ( en natuurlijk fysiek ) te reinigen. Dit kan met salie, maar ook door natrium bicarbonaat te branden; dit gaat veel dieper. ( Voor meer gratis informatie stuur een mailtje via de website ). De energetische botsingen zijn op dit moment heftig. Het kan heel heilzaam zijn om op DNA niveau geactiveerde kristallen bij je te dragen. Deze houden je energiesysteem schoon en de energetische opbouw krachtig. Ook hoogfrequente heilige geometrie ( op DNA niveau geactiveerd ) is hierin heel effectief. Kijk op de website voor meer informatie of kom naar een gratis kristaldag. Ook op internet is voldoende te vinden over dit onderwerp.
Relaties

We worden geïnspireerd om verbindingen onder de loep te nemen en opnieuw te ijken. Het wordt krachtig zichtbaar hoe jij je staande houdt in een relatie. Wie ben ik in de relatie en wat breng ik in? En wat heb ik nodig in de relatie ? *2a De zwarte Maan ( instroom van kosmische energie ) inspireert ons om vanaf 26 augustus 2015 tot 20 mei 2016 ( kort ook nog vanaf 26 augustus 2016 tot 9 september 2016 ) verbindingen naar een nieuwe hoogte te tillen. Het oude wordt afgebroken, zodat er nieuwe verbindingen kunnen ontstaan. April 2014 tot half november 2015 stond de Noordelijke Maansknoop ook al in Weegschaal, dus dit thema was al eerder aan de orde. Het verschil is dat wat niet verbonden is nu ook afbrokkelt in relaties en allerlei verbindingen, zodat het weer op een zuivere manier kan worden opgebouwd. Meer vanuit keuze en co-creatie, het uitstromen van talent en plezier. Ik besta, dus ik creëer. *18

Collectieve heling

De jaarhoroscoop van 2016 geeft aan dat het volk nu gaat zien waar het slachtoffer is en gebruikt en gemanipuleerd wordt. *13 Zoals Joris Luijendijk zo prachtig zichtbaar maakt voor ons banksysteem. Hij zegt; ‘Het systeem biedt de gelegenheid en maakt de daders.’*20 Daders worden ook slachtoffer. Slachtoffers zijn ook daders, door verval van het systeem oogluikend toe te staan. Het banksysteem is maar één van de vele voorbeelden. We zien het overal terug, in alle systemen, zoals bij scholen en in zo goed als alle branches. Het zelfbestuur van het geheel kan ( moet ) weer worden opgepakt. We worden massaal wakker uit een slapende toestand, waarin we zien wat er ontstaan is toen het geheel ( het volk ) het bestuur over liet aan een paar volksvertegenwoordigers. In het huidige systeem kan geen volksvertegenwoordiger echt dienstbaar zijn aan hun kiezers. In het oude systeem is de beperking overal zichtbaar. Dus in de politiek, in het financiële systeem en allerlei bestuurlijke systemen en structuren is nu overal helder en zichtbaar wat er niet klopt en de voortgang blokkeert. Zo ook in bedrijven, het gezin en indelingen in huis en op websites die niet meer voldoen. Alles wil vernieuwd worden, heel praktisch, zodat er een basis ontstaat waar het nieuwe in kan stromen. De wond van Cheiron laat ons in 2016 zien waar de pijn zit en dit jaar moeten we er doorheen, om het nieuwe te creëren. *21

Zwitserland stemmen

Noodgedwongen vernieuwing

Wat is niet meer functioneel en hoe kan het weer in een helend perspectief komen en daardoor weer aansluiting vinden op het geheel ? Hiervoor moet het volk in de organisatie van het openbaar leven weer een centrale rol innemen, die ethiek, moraal en dienstbaarheid herstelt. Daarmee herstellen we het zelfbestuur van het geheel en moeten alle betrokkenen weer deel gaan nemen. Een voorbeeld: Zwitserland is een Maagd land en heeft een uniek bestuur van haar land, wat is ingericht in kantons. Dit zijn onafhankelijke staten die gelijk zijn. Iedereen doet mee aan bestuurlijke vraagstukken. Alle onderdelen zijn betrokken. Het volk kan direct democratisch het bestuur bereiken. *21a In de nieuwe structuren van het Watermantijdperk hebben we platte en gelijkwaardige structuren nodig. En daar voldoet het Zwitserse besturingsmodel aan. Of dit het besturingsmodel van de toekomst zal zijn, valt nog te bezien. Die nieuwe structuren zullen de komende tijd noodgedwongen ontstaan. Want de krachtige astrologische positie van de kosmische wond Cheiron in 2016, dwingt gewonde situaties te accepteren en om te zetten om verder te kunnen. Ook in het openbare leven. *2

Verschuiving wereldorde

Een ander voorbeeld van veranderingen op bestuurlijk vlak is de basis van de wereldeconomie die nu aan het verschuiven is. Er ontstaat een meer globaal wereldbestuur. Het lijkt erop dat de happy few die nu besturen niet langer aan het stuur zitten van de wereldeconomie. Maar globaal bestuur hoeft plaatselijk bestuur zoals in Zwitserland het geval is niet uit te sluiten. Wat nu zichtbaar begint te worden is dat de nieuwe standaard waarschijnlijk niet die van het huidige ‘westerse’ economische model zal zijn. Er is een krachtmeting gaande tussen verschillende economische grootmachten, zoals de Verenigde Staten, Rusland en China en krachtig opkomende samenwerkingsverbanden als de Asian Infrastructure Investment Bank ( AIIB ). China heeft in 2016 een activatie van de Wezensessentie en van het aardingspunt.*26 Dit betekent dat de initiërende en vernieuwende rol van China nu echt zichtbaar is geworden en dat zij een verbindende en transformerende functie heeft.

*23 Documentaire van Tegenlicht over de Chinese wereldorde

V.S. en China

Het oude ‘westerse’ systeem heeft een meer egogericht bestuurlijk systeem. De oude Chinese manier van besturen vanuit het confucianisme is gericht op respect, natuurlijk leiderschap en zuivere moraal en ethiek. Het is ook de opdracht van China om te bewegen richting hun oorspronkelijke universele basiswaarde; het confucianisme. En op dit moment is deze opdracht astrologisch actief voor China, doordat Uranus zijn heldere licht laat schijnen op deze kwaliteiten van China *24 Dit spel van veranderingen wordt gespeeld door het oude van de Verenigde Staten met hun Pluto in Steenbok en China met hun Kernkwaliteit en bestemming in Ram. ( Pluto vierkant Uranus. ) De verschuivingen in China vernieuwen dus de macht van de Verenigde Staten. En de hang naar zuivere principes van China ( Saturnus in Maagd ) dwingt de Verenigde staten terug naar hun Kernkwaliteit *25 *2

Staat en religie

Natuurlijk leiderschap ontstaat automatisch als de manier van leiderschap zuiver is.*38 De horoscoop van China laat zien dat zij steeds weer terug beweegt naar de universele basiswaarden. *24 In de aflevering van Tegenlicht van 21 februari 2016 wordt geopperd door een China specialist, dat de Verenigde Staten en ook hun geloof; het christendom, haar visie opdringt aan andere landen, bijvoorbeeld aan Irak. In de horoscoop van de Verenigde Staten vinden we dat terug in Pluto die in Steenbok staat en de schaduwkant die daar bij hoort is bestuurlijke macht. Het oorspronkelijke Chinese model van het confucianisme is gebaseerd op dienstbaarheid aan het geheel. We mogen lering trekken uit de situatie met de Chinezen in Tibet, waar een heel volk met harde hand wordt onderdrukt in haar geloofsstroming. De kosmische wond Cheiron staat in de horoscoop van China in Boogschutter 10de huis. Vanuit die wond is er angst voor religie en is het van groot belang dat staat en kerk gescheiden blijven. Het zuivere confucianisme bestuurt niet vanuit angst, maar zet een inspirerende, respectvolle structuur neer.*26

Betrokkenheid

Als volk is het nodig om weer direct betrokken te raken bij het bestuur van het geheel, zodat zuivere ethiek, moraal, dienstbaarheid en ordening worden hersteld in het geheel. Dit is zich nu aan het voltrekken. Misschien zien wij het nu niet concreet, maar er is een grote verschuiving gaande waar de wereld zijn ethiek en moraal terug krijgt. *13 En dat hoeft dus niet persé gepaard te gaan met economische ineenstorting, dat is het goede nieuws wat nu langzaam zichtbaar wordt. We weten allemaal dat het systeem failliet is, alleen zou ineenstorting nog grotere problemen veroorzaken. Dit probeert men zeer waarschijnlijk dus te voorkomen. Het zal waarschijnlijk wel grote aanpassingen van ons vragen. We zijn bezig met een grote evolutionaire sprong, dus in alle facetten van het leven wordt vernieuwing en aanpassing gevraagd van ons en onze leefomgeving. *2a

Maak het verschil

Wij kunnen ook als eenling het verschil maken. Vernieuwing is in deze tijd onberekenbaar, plotseling en groots. Eén plotselinge gebeurtenis kan alles aan het rollen brengen. Zoals de beroemde beweging van de vlinder in China, die een orkaan veroorzaakt in Amerika. *29 Dit kan door niet meer mee te doen aan een systeem dat ons in een tredmolen gevangen houdt en wat egogericht is. *27 Je ziet steeds meer mensen die stoppen met werken in zieke sectoren van onze economie. Of ze vallen uit, worden ziek of kunnen het niet meer opbrengen. Onze menselijke natuur is erop gericht om onze persoonlijke dienstbaarheid en passie ( Wezenskwaliteit ) in te brengen en dat is nu bijna onmogelijk door de tredmolen van het systeem. Doordat het individu stopt met energie geven aan het oude, lijkt het uit elkaar te vallen in losse stukjes. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe verbindingen in het bestaan, gebaseerd op dienstbaarheid aan het geheel. Want als iemand loskomt uit de tredmolen, rust krijgt, dan ontstaat er iets nieuws van binnenuit. Zoals onderzoek naar het basisinkomen al heeft bewezen. Gewoon omdat we van nature scheppende Wezens zijn, die dienstbaar zijn aan het geheel. *1

YouTube Film over basisinkomen *30 

Verlies grip

Ook laat de jaarhoroscoop en de horoscoop van 8-9 maart van de zonsverduistering 2016 zien dat de gevestigde orde grip verliest op de vernieuwingen. *31 Deze astrologische stand van Pluto vierkant Uranus is al vele jaren bezig en nu Uranus eindelijk wegloopt uit de invloedsfeer van Pluto worden de veranderingen stap voor stap zichtbaar. In onszelf en in de wereld om ons heen. Bij deze astrologische stand horen ook plotselinge gebeurtenissen. *32 Omdat in de jaarhoroscoop van 2016 alle planeten direct lopen ( naar buiten gericht ), is de snelheid waarmee alles wordt gemanifesteerd erg groot.

Vlag halfstok

Vlag halfstok openbaar gebouw

Het failliet van het openbare systeem wordt ook nog eens aangegeven in de jaarhoroscoop door het beeld van het Sabian Symbool van de 25ste graad op praktisch niveau: ’Een vlag hangt halfstok aan de voorkant van een openbaar gebouw.’ *33 Met deze graad prominent op het praktische niveau in de jaarhoroscoop van 2016, mogen we zeer waarschijnlijk wel uitgaan van openbare bestuurlijke veranderingen in 2016.

Onderdeel van een groter geheel

Door het patroon van de collectieve problemen vanuit een groter perspectief te zien, kunnen we onze rol hierin omkeren. We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel en de situaties in 2016 laten ons dit ervaren, zodat we de problemen moeten gaan helen als dienstbaar onderdeel van het geheel. *2 De huidige instroom van kosmische energie biedt ons de mogelijkheid om in vrede en rechtvaardigheid met een open hart te leven. *11

Samen oneindig sterk

Vrede

Wat ons wordt geboden door de instroom van kosmische energie, is herstel van de vrede in onszelf en op Aarde. *34 Een prachtig initiatief van James Twyman laat zien dat ieder mens oneindig krachtig is, als we onze intentie voor vrede bundelen. Wij zijn oneindig krachtig. Ook jouw intentie kan het verschil maken, als we de krachten bundelen. *35 Tien dagen na de wereldwijde vredesmeditatie georganiseerd door James Twyman werd er dus een verdrag getekend in München om het geweld in Syrië te stoppen. De jaarhoroscoop van 2016 laat zien dat we energie mogen erkennen als een praktisch middel om vrede tot stand te brengen. De kracht van omgaan en gebruik maken van energie kan ons bijstaan om uit het slachtofferschap te komen als individu en onze kracht te vinden als onderdeel van een collectief. We voelen ons vaak machteloos, maar Cheiron in Vissen 6de huis toont ons de weg om de vrede ook praktisch te ankeren in het dagelijks leven. *36 We kunnen de kwaliteit van eenheid die energie in overvloed heeft (bijv. in kristallen) ook op een praktische manier inzetten, dus meester worden over onze angst en door pure aanwezigheid en aandacht situaties energetisch helen. De stof zal de energie volgen met manifestatie. Praktische energetische kracht is gebundeld oneindig krachtig.

Oproep James Twyman:*37 

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Voor de bronvermelding 1 t/m 40 :

*1 Zuidelijke Maansknoop in Vissen conjunct Cheiron in 6de huis.
*2 Jaarhoroscoop: Cheiron in Vissen in het 6de huis . En Noordelijke Maansknoop in het 12de huis in Maagd conjunct Jupiter en Maan
*2a Priapus in Ram conjunct Uranus (jaarhoroscoop in 7de huis). Pluto in Steenbok vierkant Uranus in Ram conjunct Priapus.
*2b Pluto vierkant zwarte Maan in Weegschaal, De gevestigde orde maakt het moeilijk om energetisch de energie van de zwarte Maan te ontvangen in het lichaam. 

*2c Mars is heer Priapus in Ram conjunct Uranus.
*2d Gecorrigeerde Zwarte Maan in Schorpioen vanaf 27 april tot 27 augustus 2016 en vanaf 9 september tot 13 december 2016 en vanaf 21 februari tot 29 april 2017. De niet gecorrigeerde Zwarte Maan staat in Schorpioen vanaf 21 mei tot 14 februari 2017.

*3 Jaarhoroscoop Cheiron in het 6de huis in Vissen. Eclips 8-9 maart 2016 Cheiron conjunct de zonsverduistering. & *5
*4 Cheiron staat in Vissen vanaf 24 april 2010 tot 24 juli 2010 en vanaf 18 februari 2011 tot 23 april 2018 en 29 september 2018 tot 26 februari 2019.
*5 Zon en Maan 4 graden orb met Cheiron parallel, dus officieel geen parallel, maar door de transit conjunctie van Maan, Zon en Cheiron en tegelijk een parallel zal de energie van Cheiron duidelijk voelbaar zijn in de eclips.
*6 http://www.ninefornews.nl/asteroidengordel-bestaat-uit-resten-van-vernietigde-planeet/
*7 Dit is de uitleg die ik geef vanuit mijn ervaring opgedaan in mijn praktijk met de zwarte Maan en Cheiron. Ik noem mijn astrologie, ‘kosmische astrologie’ omdat deze gericht is op het leven van ons stukje ‘goddelijke’ eenheid in het dagelijks leven. Deze vorm van astrologie helpt ons bewustzijn incarneren en uitdrukken in de materie.
*8 Cheiron sextiel Pluto jaarhoroscoop en eclips maart.
*9 Zon conjunct Maan (=zonsverduistering) conjunct Cheiron en ook allemaal parallel in de declinaties rond de 0-lijn/evenaar zie *4
*10 Artikel Paravisie Robbert van den Broeke.
Interview Omroep Brabant: https://www.youtube.com/watch?v=jdUgbCSR4GU
en Facebook: https://www.youtube.com/watch?v=IQQGyZJL5Eg
Paravisie interview met Robbert staat op Facebook op 20 februari 2016 : https://www.facebook.com/groups/RobbertvandenBroekeCropcirclesCommunity/?fref=ts
*11 Verbonden van binnenuit met de Zwarte Maan in Weegschaal 1ste huis, van daaruit de ander actief en direct benaderen en de situatie helder en rechtvaardig maken met Priapus in Ram conjunct Uranus in 7de huis. Ook komt de energie van de zwarte Maan in Schorpioen oppositie Priapus in Stier vanaf eind april 2016 erbij om de transformatie te aarden in liefde. Dit is ook bouwen aan een nieuwe basis.
*12 Zuidelijke Maansknoop conjunct Cheiron in Vissen 6de huis oppositie noordelijke Maansknoop conjunct Jupiter en Maan in Maagd 12de huis, jaarhoroscoop 2016 en eclips maart.
*13 Noordelijke Maansknoop in Maagd 12de huis, conjunct Jupiter en de Maan.
*14 Boek over de evolutie van de mensheid door Rudolf Steiner. ‘Atlantis en Lemurië’ ISBN:978-94-90455-12-5 NUR 743/949/680 
*15 zie*2 Meer informatie over het lichaam en de integratie van nieuwe energie in het artikel van de laatste Bloedmaansverduistering van september 2015 had ook de zwarte Maan in Weegschaal in het 1ste huis; zie artikel https://inzichten.com/artikelen/astrologie-artikelen/de-bijzondere-eclipsen-van-september-2015 .
*16 Jaarhoroscoop: Zwarte Maan in Weegschaal 1ste huis. Zuidelijke Maansknoop in Vissen conjunct Cheiron en noordelijke Maansknoop in Maagd conjunct Jupiter en Maan. Eclips 8-9 maart 2016 Cheiron conjunct Zon en Maan en evenaar.
*17 Innerlijk; Noordelijke Maansknoop 26ste graad Maagd Beeldengids van de dierenriem, geschreven door Helen W. en Willem A. Koppejan. ISBN 90-202-1670-8.
*18 Zwarte Maan 1ste huis in Weegschaal.

*19 Het geëvolueerde beeld 2de Beeld graad 26ste graad Maagd waar de noordelijke Maansknoop staat: ‘Met verrukte ogen dient een jongen in een mis, die gelezen wordt door robots.’ Het is zinloos om te dienen voor robots die daar niet gevoelig voor zijn.
*20 Artikel Joris Luijendijk begin februari http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4237011/2016/02/02/De-Bergrede-van-Luyendijk-Bankier-zonder-moraal-gaat-het-niet.dhtml .
*21 Wond van Cheiron in Vissen en overleving van Priapus in Ram conjunct Uranus. Beide werken samen als men in overleving is.
*21a https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid_van_Zwitserland
*22 Pluto in Steenbok vierkant Uranus in Ram. Cheiron 0-lijn declinaties en conjunct Zuidelijke Maansknoop jaarhoroscoop. Eclips 8-9 maart: Cheiron conjunct Zon en Maan en zwarte Maan in Weegschaal conjunct MC.
*23 Huidige financiële systeem dominantie VS en Europa, het westen, naar werkelijk globaal.
*Tegenlicht kort over de verschuiving van de wereldeconomie naar nieuwe waarden:
https://www.youtube.com/watch?v=6JtHdpif9Qo
*Tegenlicht 4 minuten aankondiging uitzendingen ‘De Chinese wereldorde’ op 21 februari 2016: https://www.youtube.com/watch?v=kgORbymDw1M .
De hele uitzending: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/chinese-wereldorde.html
*24 China: Noordelijke Maansknoop conjunct zwarte Maan in Ram in 2de huis.
*25 Verenigde Staten : Zwarte Maan in Maagd conjunct Neptunus.
*26 China: 01-10-1049 om 15:15 CCT Peking. Transit Uranus conjunct zwarte Maan in Ram conjunct Noordelijke Maansknoop in het 2de huis. En transit zwarte Maan conjunct Zon, Priapus, Mercurius en Neptunus in Weegschaal in het 8ste huis.
*27 Zoals bijvoorbeeld de horoscoop van Nederland laat zien: Priapus in Leeuw 2 en 3 huis.
*28 Jaarhoroscoop 2016: Pluto vierkant Uranus. Horoscoop Verenigde Staten 04-07-1776 2:13 LMT Philadelphia.
*29 Neptunus in Vissen maakt collectieve processen ongrijpbaar. De eenling kan een grote verandering in gang zetten. Ook Priapus conjunct Uranus in Ram maakt vernieuwing onberekenbaar, plotseling, groots. Een plotselinge gebeurtenis kan alles aan het rollen brengen.
*30 Basisinkomen http://nortonsafe.search.ask.com/search?geo=NL&prt=360&locale=nl_NL&o=APN10505&chn=retail&ver=21&q=Basisinkomen&tpr=10&ctype=videos .
*31 Pluto vierkant Priapus en Uranus 1,5 graad orb. Uitgaand vierkant. Uranus loopt nu eindelijk weg van Pluto en wint daardoor steeds meer aan kracht.
*32 Uranus conjunct Priapus in Ram en Pluto in Steenbok vierkant Uranus in Ram.
*33 Gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop 25ste graad Maagd. Dit is het 2de beeld uit het boek Beeldengids van de dierenriem, geschreven door Helen W. en Willem A. Koppejan. ISBN 90-202-1670-8. Uitdrukking op praktisch niveau (gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop en 2de beeld is op uiterlijk niveau).
*34 Zwarte Maan in Weegschaal 1ste huis. Aarding in Ram conjunct Uranus 7de huis (dus actief aarden) en Meesterschap van Cheiron 6de huis; energie praktisch inzetten.
*35 Jaarhoroscoop Neptunus vierkant Saturnus. & *34. Zonsverduistering zwarte Maan in Weegschaal oppositie Priapus in Ram conjunct Uranus =aarding.
*36 De hogere octaaf van Cheiron in de kosmische horoscoop laat ons zien hoe wij Meesterschap kunnen verkrijgen over de stof. Dus hoe we de zwarte Maan integreren in de wereld van de materie. Cheiron in Vissen vraagt om eenheid, spiritualiteit en omgaan met het ongeziene en energieën.
*37 https://www.youtube.com/watch?v=R34hJE1i7B4
*38 China heeft Saturnus in Maagd in het 7de huis.
*39 Boek: Voorspellende astrologie in de praktijk van Bernadette Brady ISBN: 90-76277-61-3 NUGI:621
*40 Eclips 09-03-2016 1:54 GMT Greenwich. Cheiron prominent 0-lijn en conjunct Zonsverduistering.

Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Ik ontvang geen hiervoor vergoeding, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over donaties

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD sept 2015: De bijzondere eclipsen van september 2015 - deel 1
Zeshoek van 30 juni 2016

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over 2016: Van wond naar Meesterschap

Plaats een reactie