De totale blauwe Super bloedmaansverduistering van 31 januari 2018

Jaarartikel 2018 en over de bloedmaansverduistering van januari

Geschreven door: Manuela van der Knaap

13,2 minuten leestijd

De totale Maansverduistering van 31 januari 2018 is een zeer bijzondere Maansverduistering, omdat dit zowel een blauwe Maan, als ook een Supermaan betreft. Daarnaast is dit ook nog eens een Bloedmaan die ook nog eens verduisterd wordt. Dit fenomeen is zeker bijzonder te noemen en ook zeer krachtig in uitwerking. Ik zal uiteenzetten wat de speciale kenmerken van deze Maansverduistering praktisch inhouden. Later in dit artikel ga ik dieper in op de energetische werking en de processen die dit omhoog zal brengen, zowel collectief als persoonlijk. Kernwoorden zijn volwassen worden van ‘de mondige mens’, censuur, eenwording, de Matrix uit, innerlijke tweelingziel, authenticiteit in de verbinding, autonoom en authentiek zijn.

Blauwe Maan

De totale Maansverduistering is de tweede volle Maan van deze eerste maand in 2018. Normaal gesproken heeft een maand maar één volle Maan, maar soms dus twee en dit wordt dan een ‘Blauwe Maan’ genoemd. 

Supermaan

Deze totale Maansverduistering is ook nog een Supermaan. De derde op een rij en dit is voorlopig weer de laatste. De baan van de Maan is elliptisch en als de maan op het punt is waar de afstand tussen de Aarde en de Maan de kleinste is, dan noemen we dat een Supermaan. De Maan is dan 14% groter en reflecteert het licht 30% krachtiger dan wanneer de Maan op het verste punt van de Aarde staat. De impact van deze Maansverduistering is daarom ook groter dan van een andere Maansverduistering. Vooral bij de Maanopkomst aan de horizon is de Maan nu een stukje groter dan normaal. De Maan komt op 31 januari om 17:32 op en gaat onder op 8:13 op 1 februari 2018. Het is zeker de moeite waard om te gaan kijken, ook al kunnen we de totale verduistering van de Maan hier niet zien. Deze vindt plaats aan de andere kant van de Aarde met het brandpunt in de Stille Oceaan. 

Bloedmaan

Sommige Maansverduisteringen kleuren ook rood gedurende de verduistering. Dit heeft te maken met de stand van de as van de Aarde en hoe het licht van de Zon wordt weerkaatst. Deze Maansverduistering zal dus rood kleuren. Er wordt veel speciale kracht toegeschreven aan de Bloedmaan als brenger van ellende, maar dat is als je angst laat regeren. Hieronder ga ik wat dieper in op de boodschap en werking van dit bijzondere fenomeen.

Praktische informatie

De totale verduistering van de Maan duurt van 13:52 tot 15:09, 77 minuten, met het brandpunt in de Stille oceaan. Astrologisch gezien is de exacte oppositie van de Zon in Waterman en Maan in Leeuw voor de wereld om 14:36:50 Nederlandse tijd. De Maansverduistering is een bijverschijnsel van de Zonsverduistering ( Sarosserie ). Deze Zonsverduistering is een gedeeltelijke ( 60% ) verduistering op 15 februari 2018 met als astrologische samenstand voor de wereld van Zon en Maan om 22:05 Nederlandse tijd en deze zal dus niet in Europa te zien zijn. Deze eclips verduistert voor 60% en is te zien in Antarctica en Zuid-Amerika. De volgende reeks verduisteringen vindt plaats in juli en augustus, met op 13 augustus een gedeeltelijke Zonsverduistering, op 27 juli een totale Maansverduistering die wel in Europa zichtbaar is en deze reeks brengt ook nog een tweede gedeeltelijke Zonsverduistering voort, namelijk op 11 augustus 2018, wat niet vaak voorkomt.

Volwassen worden

Collectief laat deze Maansverduistering zien dat het volk naar buiten gaat communiceren. Het volk laat van zich horen. De horoscoop geeft aan dat het tijd wordt om volwassen te worden. De mondige mensen in de bevolking worden steeds in de hoek van samenzweringen en ‘Fake news’ geplaatst. Dit kan gebeuren, omdat men de autoriteit buiten zich plaatst. De autoriteit ligt voor de meeste mensen en dus ook voor het collectief, bij de Main Stream Media ( MSM ). Als de autoriteit buiten je ligt, dan is woede en frustratie de brandstof en blijft de informatie gevangen in polarisatie. Daardoor kan goed onderbouwde informatie niet in de Main Stream Media komen, maar kan dit worden afgedaan als ‘Fake News’ en samenzwering.

Afwezigheid hiërarchie

Als de beweging vanuit het hart komt en de krachten worden gebundeld en neutraal gebracht als informatie, dan neemt men zijn authentieke plaats in en zal de informatie wel doordringen tot de massa. Dit kan omdat er geen polarisatie is en de informatie dus geen weerstand tegenkomt. De nieuwsvoorziening van het nieuwe Watermantijdperk kan volwassen worden en gaan staan voor wat deze te doen heeft. Het Watermantijdperk, waar we nu de basis voor aan het leggen zijn, vraagt om platte structuren en afwezigheid van Hiërarchie. *1 & 2

Censuur

De reactie vanuit de dualiteit om controle te houden, zal waarschijnlijk censuur zijn. Sociale media kanalen zoals Facebook zijn al volop bezig met deze censuur. Voor het collectief en vooral vanuit de bevolking zal worden gezocht naar nieuwe vormen van informatie voorziening die autonoom zijn en daarmee authentieke en vrije informatie optimaal kunnen ondersteunen. Informatiestromen die het Watermanprincipe van gelijkwaardigheid, vrijheid en community ondersteunen. Deze vormen zullen vanuit het onderbewuste omhoog komen en waarschijnlijk niet direct zichtbaar zijn, zoals dat meestal bij een Maansverduistering werkt. Zo zie je steeds meer mensen overstappen op VK. Dit is de Russische Facebook, die zoals men zegt, daar is waar Facebook tien jaar geleden was. De vraag is of dit werkelijk zo is. De beste oplossing is je niet te laten meeslepen in woede, maar om constructief door te gaan. *3 

Handel

Ook in handel probeert men met handelsembargo’s de eigen export stroom te vergroten. De Amerikaanse president Donald Trump wil zijn verkiezingsbelofte en zijn ‘America first’ waar maken en probeert wereldwijd voor de Verenigde Staten betere handelsafspraken te maken. Communicatie, allianties en valutastrijd, zijn een hervonden vorm van manipulatie en beheersing van de markt. Men probeert de eigen welvaart te vergroten met handels blokkaden en stimulering van handel. *4 

Onderbewuste krachten

Zon- en Maansverduisteringen zijn imprints in ons bewustzijn en in dat van de Aarde. Een Maansverduistering werkt vooral door in het onderbewuste en de impact van een Maansverduistering is daarom vaak pas later zichtbaar. Wij ontvangen deze kracht zowel in ons persoonlijk en maar ook als collectief in ons onderbewuste en dit maakt het een en ander los en brengt het betreffende patroon in het licht van het bewustzijn, waarna het nader bekeken wil worden en een bewuste verandering in gang gezet kan worden.

Expressie van de binnenwereld

Met deze verduistering mogen we dieper in contact komen met onze eigen binnenwereld  en tot expressie brengen waar wij willen stralen. *5 Jouw innerlijk wil uitstromen met concrete communicatie en de omgeving informeren wat er allemaal van binnen aan potentie ligt. Dit zorgt er misschien voor dat je de behoefte voelt om te rusten, om naar binnen te keren, zodat de binnenwereld ervaren kan worden, om daarna uit te stromen.

Recalcitrant

De kracht die nu misschien wordt verspild aan bijvoorbeeld recalcitrant gedrag met boosheid en afzetten, wil zich nu werkelijk vrijmaken. Wat er van ons gevraagd wordt, is om te stoppen met vechten tegen de pijn en deze gewoon toe te laten in het hart. *6 Het hart kan deze pijn dan verwerken en dit zorgt ervoor dat jij jouw innerlijke authentieke pad zonder afleiding kan gaan volgen. Waar zit jij vast in dit gedrag, waardoor je niet je eigen pad kunt bewandelen? *7 

Stuurloos

Misschien is er bij jou sprake van afleiding doordat je het pad van de ander bewandelt en niet het pad van jouw binnenwereld. De vraag of impuls van de ander neemt jou dan mee op zijn of haar pad. Je bent dan feitelijk stuurloos en niet in verbinding met je eigen binnenwereld. Dan is het noodzakelijk dat je begrenst in de verbinding om echt authentiek je eigen hart te kunnen volgen. *13 In contact met de binnenwereld zal deze bijzondere Maansverduistering je de pijn laten voelen waarom je eigen hart niet tot expressie komt. Met dit patroon zal dat waarschijnlijk de achterkant van de hartchakra tussen de schouderbladen zijn. Een stromende en open achterkant van het hart, laat je de belangrijkste relatie zien die er is: namelijk die met jezelf. De verbinding tussen me, myself and I en het toestaan jezelf als eerste lief te hebben in plaats van eerst die ander.  

Authentiek in verbinding

We mogen dus loskomen van de ander en meer authentiek worden in de verbinding. Daarmee worden wij Schepper van ons eigen leven en zal je pad je vanuit moeiteloosheid brengen wat je nodig hebt. In de stroom van eenheid is de stroom van creatie zo moeiteloos, dat er zelf de wil afwezig is en gewoon aangetrokken wordt wat er nodig is, voordat je het hebt bedacht of hebt gemist. Het stroomt gewoon. Je kunt daar komen door gevoelens van onvrede en pijn in je eigen hart op te lossen. Door gewoon aanwezig te Zijn met jouw aanwezigheid en bewustzijn bij wat er is, los je de dualiteit in jezelf op en beweeg je de dualiteit van de Matrix uit. Deze kracht van dualiteit heeft dan geen vat meer op jou. *8  Je staat in je eigen autonomie, los van wat geprojecteerd wordt en wat we zelf projecteren.*9 Het Zwarte Maan kanaal ( instroom van Bronenergie ) verbindt Pluto met de Diamant. In normaal Nederlands betekent dit dat we gevoelens van onvrede, macht en onmacht niet langer op de ander kunnen projecteren. We krijgen de pijn te voelen in ons eigen hart. De pijn die ons afhoudt van leven in vrede, vrijheid en het authenticiteit met de omgeving. 

Druk in het lichaam

De krachtige Pluto energie kan zorgen voor een enorme doorbraak. Maar kan ook enorme druk geven in het lichaam, wanneer er geen overgave is aan wat er is.*8 Of als er geen mogelijkheid is om de tijd te nemen om naar binnen te gaan, je eigen binnenwereld in. En wat het lichaam en de geest dan mogelijk organiseren, is dat je dan stil wordt gezet door een virus of iets anders, om ervoor te zorgen dat deze tijd er wel is. *1 Ook laten oude blessures en klachten zich weer zien om geheeld te worden. 

Vernieuwing van het lichaam?

Ik hoor veel mensen over darm klachten. Dit heeft ook te maken met de vernieuwing van het lichaam en de druk die we daarin waarnemen. Zoals ik die druk ervaar in het lichaam kan ik mij  zo voorstellen dat het lichaam zich op deze wijze omzet van koolstof naar kristallijn. Net zoals een Diamant ontstaat onder hoge druk. Misschien gaat de verandering van het lichaam nu extra snel. Luister daarom naar je lichaam en probeer je voedingspatroon aan te passen aan wat je lichaam aangeeft. Dus ook hier, luister naar je innerlijke stem. Een hoger het bewustzijn in het lichaam, vraagt om voeding die steeds zuiverder is en je hebt genoeg aan steeds kleinere porties.*10 Druk verlichten

Met meditatie, rust, stilte, het opzoeken van de natuur, yoga, chi-gong, chi-neng enzovoort kan de  vrede en heelheid zich ook in het lichaam herstellen. Zo kan je praktisch gezien een nieuw pad gaan lopen. Het pad op de ‘Nieuwe Aarde’, met haar meanderende zachte aarding en moeiteloze creatie. Dit is creatie die niet meer vanuit de wil komt, maar die vanuit moeiteloosheid gewoon ontvouwt wat je nodig hebt.*11 Ik merk zelf dat het slapen op een aardingslaken het puur fysieke deel van het lichaam de mogelijkheid geeft om elektromagnetische onbalans (te veel elektriciteit) supersnel te herstellen en daarmee de druk in het lichaam te verminderen. Ook stilte meditatie met mineralen (of zonder), alleen zijn, cbd pasta (helpt de aarde verbinding te versterken), met blote voeten (of leren zolen) in de natuur aanwezig zijn, dit zijn allemaal goede middelen om eenvoudiger de transitie te maken naar de nieuwe energie. 

Ik plaats hieronder een paar links naar YouTube filmpjes die de metingen van volt (teveel elektriciteit) in het lichaam laten zien en wat een aardingslaken mogelijk voor je kan doen.

The Science of grounding. Vertelt over de genezende werking van gronden (o.a. aardingslakens)

Deel 1: 

Deel 2:  

  I 

15de graad Leeuw boek Koppejan

Match made in Heaven  

Deze afbeelding van de 15de graad van Leeuw, laat zien wat zich praktisch wil ontvouwen. *12 Het plaatje laat met de handen boven de man en vrouw een ‘match made in heaven’ zien. Deze mensen wandelen harmonieus en gelijkwaardig op hun pad. Om dit vanuit vrede te kunnen doen, moet je eerst autonoom op eigen benen staan.*1  Pas dan kun je uit het projecteren van jouw pijn op de ander blijven en blijft de relatie gezond.*9  In oktober 2017 heb ik een artikel geschreven over dit innerlijke kosmische proces van eenwording van het mannelijke en vrouwelijke in jezelf. Deze uitleg beschrijft de veranderingen die wij nu ondergaan in relaties, evoluerend van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. 

De afbeeldingen hieronder komen uit dit artikel.

Relaties in de oude tijd © www.inzichten.com

Innerlijke tweelingziel

Het zoeken van de tweelingziel buiten jezelf, zet je niet in je kracht, maar legt de kracht en de belangen buiten je. De seksuele aantrekking bij het ontmoeten van je tweelingziel is zeer intens. Soms kiest de ziel voor dit versnelde pad om zo je innerlijke pijn op te lossen. Als er zoveel herkenning is en zo veel liefde, dan is de bereidheid om naar jezelf te kijken er meestal ook. Maar oei, oei, oei, wat is het hard werken als de verbinding zo diep gaat. Die ander is slechts een spiegel, maar uiteindelijk gaat het volgens mij niet om die tweelingziel buiten je, maar om je eigen innerlijke mannelijkheid (o.a. actie) en vrouwelijkheid (o.a. ontvankelijkheid). Die innerlijke verbinding brengt de eenwording en doorgang de dualiteit en Matrix uit. Dit is het terug claimen van de heilige ruimte van het hart en het leven van het ‘Christusbewustzijn’. We beginnen dan een nieuwe ontwikkeling naar het ‘Melchizedek bewustzijn’ van het Multi-dimensionale Zelf. Dat op alle dimensies tegelijkertijd aanwezig is. Alleen het hart kan dit Multi-dimensionale bewustzijn omvatten en als eenheid laten functioneren (Torus). Het is een prachtige doorgang naar Multi-dimensionaal leven waar we nu doorheen gaan. Ik wens je een goede transformatie…

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Horoscoop 31-1-2018 13:26:50 Greenwich MT.
*1 Saturnus, zwarte Maan, Diamant, gecorrigeerde zwarte Maan allemaal ingaand Pluto in het 7de
huis in Steenbok.
*2 Meesterschap van Cheiron Vissen in het 10de huis en kosmische octaaf van de Noordelijke
Maansknoop in Leeuw.
*3 Noordelijke Maansknopen in Leeuw conjunct Maan in 3de huis. Saturnus, zwarte Maan, Diamant,
gecorrigeerde zwarte Maan allemaal ingaand Pluto in het 7de huis in Steenbok.
*4 Noordelijke Maansknopen in Leeuw conjunct Maan in 3de huis. Saturnus, zwarte Maan, Diamant,
gecorrigeerde zwarte Maan allemaal ingaand Pluto in het 7de huis in Steenbok.
*5 Noordelijke Maansknoop in het 3de huis in Leeuw conjunct Maan.
*6 Zon in Waterman conjunct Venus en Zuidelijke Maansknoop.
*7 Noordelijke Maanknoop 16de graad Leeuw uit het boek van Helene W. en Willem A. Koppejan:
Beeldengids van de dierenriem. ISBN: 90-202-1670-8
*8 Priapus conjunct zwarte Zon Kreeft in het 1ste huis.
*9 Meesterschap van Cheiron in Vissen 10de huis.
*10 Noordelijke Maansknopen in 3de huis conjunct Maan. Pluto conjunct Diamant conjunct zwarte
Maan. Pluto en Schorpioen heersen over de darmen.
*11 Meesterschap van Cheiron Vissen in het 10de huis en kosmische octaaf van de Noordelijke
Maansknoop in Leeuw.
*12 (ecorrigeerde noordelijke Maansknoop op de 15de graad Leeuw uit het boek van Helene W. en
Willem A. Koppejan: Beeldengids van de dierenriem. ISBN: 90-202-1670-8.
*13 Saturnus conjunct gelukspunt en zwarte Maan conjunct Pluto in het 7de huis.

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD dec 2017: De zonsverduistering in Amerika - Deel 2
Authentiek leven

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over De totale blauwe Super bloedmaansverduistering van 31 januari 2018

Plaats een reactie