SPIEGELBEELD dec 2017: De zonsverduistering in Amerika – Deel 2

Structuren voor de nieuwe tijd

Geschreven door: Manuela van der Knaap

19,1 minuten leestijd

Op 21 augustus 2017 vond een totale zonsverduistering plaats in de Verenigde Staten. Het heeft een grote, collectieve impact die 2,5 jaar doorwerkt. In deel 1 was aandacht voor wat de verduistering brengt ten aanzien van het ego, de strijd tussen visies en de rol van cryptocurrencies. In dit deel is er aandacht voor vaccinaties, de Verenigde Staten en President Trump, ‘false flags’, ‘fake news’ en nieuwe woon-, werk-, relatievormen met een accent op jouw persoonlijke proces. Ik wens je veel leesplezier…

Noot vooraf: : nummers *1 t/m *25 in de twee artikelen zijn de bronvermeldingen, astrologische verwijzingen en uitleg die te vinden zijn onder dit artikel

Het zoeken naar een nieuwe basis voor bestuur en een basis voor verantwoordelijkheid zal ook de nodige stof doen opwaaien de komende 3 jaar. *5 Een voorbeeld daarvan is het verplichten van vaccinaties. In Frankrijk en Italië is al een wet aangenomen die de bevolking vanaf 2018 verplicht om hun kinderen te laten vaccineren om bescherming in het collectief tegen deze ziektes te kunnen garanderen. Tenminste dat is het uitgangspunt van de bestuurders. Maar geeft dit bestuurders het recht om te mogen beschikken over het leven en lichaam van een indivi­du? *6 Hoe ligt de verantwoordelijkheid van het individu naar het collectief? En hoe gaan we om met de enorme sociale drama’s die hieruit voortkomen, als bijvoorbeeld je kind niet meer naar school mag, of niet meer bij vriendjes in de buurt mag komen? Dat zijn grote vraagstukken. Het referendum heeft haar kracht verloren de afgelopen jaren, maar is een Volkstribunaal dat boven de wet staat, dan misschien het juiste en nog enig resterend antwoord om bestuurders ter verant­woording te roepen?

Volkstribunaal: http://www.burgerlijke-ongehoorzaamheid.nl/rechtszaak-tegen-de-staat-metvolkstribunalen-nu-werkelijkheid/

Kinderziektes en ontwikkelingssprongen

Nog geen generatie terug organiseerde men speciale partijtjes, zodat een kind besmet kon worden met wat men toen nagenoeg ongevaarlijke kinderziektes vond. Na het krijgen van deze ziektes was het kind levenslang beschermd tegen deze ziektes. Vanuit de antroposofie weet men dat na het krijgen van kinderziektes juist enorme ontwikkelingssprongen waar te nemen zijn.

Onafhankelijk onderzoek

Een ander punt zijn de onderzoeken die worden gebruikt om visies te staven. Zijn deze onderzoeken wel juist en onafhankelijk? De meeste onderzoeken op het vlak van de vaccinaties worden betaald en gedaan door de farmaceuten die de vaccinaties leveren. Neutraliteit van informatie komt dus onder druk te staan. Wat zijn je bronnen en kloppen die wel?*6 Van ons wordt gevraagd zelf onderzoek te doen en individueel autonoom te worden en baseer je dan alsjeblieft op onafhanke­lijke onderzoeken. Kijk naar de bron en de bron achter de bronnen. Eigen autoriteit zijn en staan voor je eigen visie is een groot goed. Het is de basis in de nieuwe energie.

Extreme verdeeldheid

De Verenigde Staten, waar deze eclips de meeste kracht heeft, zijn extreem verdeeld met de moderne meer ‘materialistische’ mensen woonachtig aan de kusten en vele extremisten en tegenstanders van de gevestigde orde met bewapening in de landinwaarts gelegen staten. Deze gevechten maken de wond van deze tijd zichtbaar. We zijn allemaal anders, hebben allemaal een andere visie. Dit kan tot extreme verdeeldheid leiden en tot uitzichtloze situaties, waarin we niet weten hoe we als een eenheid in verbondenheid moeten functioneren. Zoals in augustus 2017 gebeurde in Charlottesville, in een gevecht tijdens een protestmars van extreemrechts en de tegenstanders hiervan. Een zon­ of maansverduistering is een brandpunt en daarom vóór de verduistering ook al werkzaam. Filmpje tegenstanders extreem rechts: https://www.youtube.com/ watch?v=PrnIVVWtAag Artikel over Charlottesville: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/14/trump-geeft-milities-nieuwe- energie-12532285-a1569933

President Trump

De horoscoop van President Trump laat zien dat hij een activator is van testosteron, actie en strijd, omdat de zons­verduistering op zijn Mars valt. De strijd met Noord­ Korea is hierin een spannende factor. Om maar weer een beetje verwarring in het geheel bloot te leggen: er zijn verschillende horoscoopgegevens in omloop van President Trump. Ik baseer mij op de gegevens die zijn verkregen door een bezoek van astrologen aan zijn moeder. *18

Kleine gebeurtenis met enorme gevolgen

De omstandigheden zullen ons dwingen gematigd met elkaar om te gaan. Het antwoord kan worden gevonden in jezelf, door uit deze gevechten te stappen en je eigen autonomie in eigendom te nemen, dan is er geen autoriteit of bevestiging van buitenaf meer nodig. *19 Deze situaties kunnen beginnen met kleine gebeurtenissen, maar hebben enorme gevolgen. *20 Zoals President Trump achteloos de situatie in Charlottesville een podium gaf en wat waarschijnlijk nog wel even door­ woekert.

Kracht en gevaar van de sociale media

De zonsverduistering laat zien dat we kleine gebeurtenissen met enorme gevolgen op allerlei vlakken gaan tegenkomen. Het start met iets kleins en gaat dan viraal doordat het innerlijk resoneert met het individu. Sociale media maken het mogelijk informatie te delen en je daarmee uit te drukken door de informatie onder de aandacht te brengen van de sociale omgeving. Daarmee bepaalt de massa tegenwoordig wat werkelijk aandacht krijgt in plaats van de MainStream­ Media. Subjectiviteit en emoties spelen in deze periode vanuit het overlevingsmechanisme bij informatieoverdracht een grote rol. *16 Vanuit het overlevingsmechanisme leest men niet, maar reageert.

Alles is waar

Iedereen ziet en leest iets anders in een tekst. Vanuit de verschillende invalshoeken is het allemaal waar. Het één is ook niet meer waar dan het andere, maar er is wel een feitelijke basis van informatie aanwezig. Deze zou leidend moeten zijn. Omgaan met informatie mag of moet zelfs ontwikkelen naar een nieuw niveau van bestaan met een grotere individuele verantwoordelijkheid. *5 Er is bewustwording nodig van de eigen communicatie en verantwoordelijkheden daarin. *21

‘Fake news’

De komende tijd, in 2018, zal veel ervaring worden opgedaan op individueel en collectief vlak wat betreft het omgaan met sociale media. *21 Voor ons als collectief geeft de grote hoeveel­heid onzin en al dan niet bewust geplaatste ‘fake news’ en ‘false flags’ (manipulatie) die rondgaan op de sociale media, in de waarachtigheid van nieuwsvoorziening nogal wat problemen. *17 & *21 Informatie gaat regelmatig een eigen leven leiden en creëert angst en emotie. *16 Er is geen absolute waar­heid meer, maar ieder heeft zijn of haar individuele invals­hoek en waarheid. Het dwingt ons naar binnen te gaan voor zelfonderzoek en om datgene in het nieuws te vinden wat werkelijk een bodem heeft en overeind blijft. We mogen kijken naar wat authentiek is en de ‘backbone’ is van het nieuws. De rest is subjectief. Dat is de bewustwording die wij als collectief doorgaan op alle niveaus van nieuws­ voorziening en communicatie. *17

Discussie

Ook voor het individu op de eigen sociale media komt er bewustwording over informatievoorziening, nieuws en communicatie. Wat wij er zelf van merken op onze eigen sociale media, is dat er binnen de kortste keren discussie ontstaat over de meest uiteenlopende zaken. Iedere mening wordt weer met een andere mening ter discussie gesteld. Er wordt geschermd met artikelen of YouTube ­berichten waarvan de bron zeer twijfelachtig is, maar dat toch voor waar wordt aangenomen. Omdat we niet meer weten wat waar is, omdat alles ter discussie wordt gesteld en er veel ‘fake news’ in omloop is, wordt al vrij snel bij twijfel niet meer gelezen of geluisterd en wordt het kind met het badwater weggegooid. Of er wordt zeer emotioneel gereageerd. *16

Wat dit proces van verandering kenmerkt, is vooral niet-weten en stap-voor-stap het avontuur aangaan.

Om onderweg te durven zijn, verbonden met wat er is

Authentieke informatie

De enige remedie is goed lezen of luisteren en zien waar je emotioneel aanhaakt. En als het jouw informatie is waar anderen op reageren, is het om te kijken hoe het gesteld is met jouw begrenzing en autoriteit. Als jouw innerlijke autoriteit klopt, dan zend je dat uit en is er geen opening. Hierin zijn nog allerlei nuances en is nog veel te leren wat werkelijk authentieke informatie en communicatie is. *22 Zuivere begrenzing is liefde en geeft veiligheid voor jezelf en de ander. Alle meningen mogen naast elkaar bestaan, maar het is de intentie en toon waarmee ‘het vogeltje zingt’ die het verschil maakt en of de communicatie open en veilig is. *22

Uitwerking in het persoonlijke leven expressie van jezelf

Deze maan­ en zonsverduistering van augustus 2017 inspireert ons om expressie te geven aan onszelf. Om jezelf te laten zien en creatief te zijn. We zien onder andere een explosie van YouTube­kanalen. *23 Je kunt mogelijk ook ervaren dat je mislukt bent als je geen expressievorm vindt. Onzekerheid, het gevoel er niet toe te doen, wordt in volle omvang in jezelf voelbaar. We mogen onszelf, onze creaties en onzekerheden omarmen. Wat helder wordt, is dat het niet gaat om wat een ander ervan vindt, maar wat brengt het jou ? Val je samen met jezelf ? Kun je stromen als geheel? Of maak je maar een klein stukje van jezelf zichtbaar? *24

Pijn in bovenbenen en heupen

Energetisch is het best pittig. Er zijn veel klachten over pijn in de bovenbenen en heupen. Dit is een soort spierpijn, verkramping. De kosmische energie die sinds eind 2016 instroomt, staat in het dierenriemteken Boogschutter. En Boogschutter regeert astrologisch over de heupen en bovenbenen. Wat deze goddelijke stroom van ons wil, is dat we onze bovenbenen en heupen verder openen en overgeven aan de kosmische energie. Deze stroom van de goddelijke octaaf van Boogschutter vraagt van ons om avontuurlijk te durven zijn, om je over te geven aan het niet­-weten en gewoon onderweg durven te zijn. Als dat lukt, dan ontspannen
de heupen zich en ontstaat er een nieuwe dimensie in de aardeverbinding, die intens voedend en warm is. Het kosmisch geactiveerde mineraal Shiva Lingam kan hierin ondersteunend zijn. Maar het is zeker niet het enige mineraal dat hierin werkzaam is. Deze opening van heupen en boven­ benen is tot eind 2017 actief. Daarna verschuift de goddelijke stroom en groei /openen naar de botten en knieën. (Zwarte Maan in Steenbok).

Uit het oude kringetje stappen

In het persoonlijke leven zijn de vraagstukken van nieuwe structuren bezig om een basis te zoeken in onszelf. Dit kan ervaren worden als een complete verbouwing. *4 Niets is meer wat het was. Alle sprookjes worden ontmanteld. Verantwoor­delijkheden worden duidelijk en vragen om actie. *23 *21 & *17. Het oude kan niet meer worden opgelost met herhaling, maar vraagt om nieuwe inspiratie om uit het oude kringetje te stappen en om nieuwe vormen te durven laten ontstaan. Wat dit proces van verandering kenmerkt, is vooral niet-weten en stap­ voor ­stap het avontuur aangaan. Om onderweg te durven zijn, verbonden met wat er is.

Oud en nieuw

Op persoonlijk vlak kun je kiezen voor de losgeslagen, vernieuwende rol. Maar als de omstandigheden het niet toelaten, kun je oude verantwoordelijkheden niet zomaar loslaten en overheerst het gevoel dat je de vernieuwing niet kunt bijhouden. Met alle vernieuwing kan de chaos dan enorm zijn. Alsof alles voor zichzelf is begonnen en de samenhang zoek is. *24 & *17 Misschien heb je op het ene gebied in je leven de vernieuwende taak en in het andere levensgebied de verantwoordelijke, dragende rol. Beide kunnen naast elkaar bestaan in jouw leven.

Vrije structuren

De vernieuwing en nieuwe vormen die gevonden moeten worden zie je op allerlei manieren terug, zoals in woonvormen, relatievormen, financiën, communicatie en werkvormen. De vormen die we zoeken zijn vrijer, gelijkwaardiger en vriendelijker naar de praktische realiteit, zodat we niet meer in een vorm gedwongen worden. En dat is loslaten, zoeken en een nieuw avontuur durven aangaan, zonder te weten waar dit naartoe zal leiden, maar verbonden met jezelf en met creatieve ruimte voor jezelf. *17

Het hart omvat alles

De energetisch gevorderden onder ons kunnen ervaren dat ze vanbinnen compleet in verbouwing zijn. Ook op energetisch vlak in ons multidimensionale systeem is er een grote ver­schuiving gaande. Daar worden oude hiërarchieën van ‘Hoger Zelf’­ delen meer gelijkwaardige multidimensionale facetten van jezelf. Ook die autoriteit en leiding komt in het energetische hart te liggen van ons mens zijn. *17 Het hart kan namelijk alles omvatten en kan zich met alles verbinden en is daardoor het ideale centrum van ons ZIJN. Vaste ster Regulus valt samen met deze totale zonsverduistering in Leeuw. Deze ster wordt wel het Leeuwenhart genoemd. *2
Het Leeuwenhart inspireert ons op kosmisch niveau om de trotse drager te zijn van het multidimensionale hart en daarmee een moedige leider voor het nieuwe tijdperk.

Autonoom energiesysteem

We worden geïnspireerd om een nieuw energiesysteem vorm te laten vinden in onszelf. Het nieuwe energiesysteem toetst alles wat van buitenaf komt aan het geheel van wie je bent, met het multidimensionale hart als centrum. Ons complete energiesysteem met verschillende velden en lichamen is bewust en intelligent en weet vanuit intuïtie wat wel en wat niet past in ons bestaan. Daarom zal iets wat zich aandient afketsen of aantrekken, gewoon door te ZIJN, door toe te staan dat jouw multidimensionale systeem zichzelf reguleert als autonoom systeem. Dit is het geïntegreerde meesterschap van de energie van deze totale zonsverduistering van augustus 2017. *24 & *17 Er is rust en ruimte nodig en momenten van stilte eventueel verbonden met de natuur om deze kracht de ruimte te geven. *22 De energie van de zonsverduistering heeft nog zeker 2,5 jaar impact op ons en op de wereld.

Wezen als geheel

We worden in deze energie uitgenodigd om authentiek te ZIJN. Om in eigendom te nemen wat is verworven, geïntegreerd, eigen gemaakt door levenservaring. Oude hiërarchische spiritualiteit is (voor mij) aan het verdwijnen. Hoger zelven wordt multidimensionaliteit met jou als heel Wezen in één geheel. We integreren alle losse facetten van wie en wat wij ooit zijn geweest of zullen zijn, in en buiten ruimte en tijd. Dit zijn al onze existenties in de verschillende dimensies. Al deze facetten integreren we in dit menselijke lichaam als één geheel. *24 & *17

Brandpunt van authentieke Zelf

In de ‘nieuwe’ energetische structuur bepaalt het geheel van de persoon, en niet meer het ‘Hoger Zelf’, wat er wordt aangetrokken of afgestoten. Dan zijn wij zelfvoorzienend en een autonome en authentieke creator. *23 & *24 Een creator die in contact is met andere creators en een co-­creatie aangaat in gelijkwaardigheid. Dát is wat ik ervaar wat er met ons aan het gebeuren is. *7 & *5 Misschien is het nooit anders geweest en verandert nu het brandpunt van ons authentieke Zelf, waardoor we het nu anders, zonder hiërarchieën waar kunnen nemen. Wat leven wij in een bijzondere tijd!

Verworven wijsheid

Authentieke rijpheid van wie jij bent stroomt met dit geïnte­greerde meesterschap moeiteloos naar buiten. *25 Je valt samen met jezelf, als één geheel. Er komt een verworven geïntegreer­de wijsheid vrij in jezelf, gewoon door te zijn wie je bent. Verworven wijsheid hoeft niet altijd geuit te worden, maar is altijd paraat om tot expressie te komen.*5 & *7 Het authentieke van verworven en geïntegreerde wijsheid brengt automatisch natuurlijk leiderschap met zich mee. Dan ben je er helemaal klaar voor.

Samenvatting deel 1 & 2

De zonsverduistering in de VS, ‘the Great American eclips’, is een verankering van nieuwe thema’s voor deze boeiende tijd. Op het niveau van de persoonlijkheid creëert deze eclips een correctie van het opgeblazen ego. Nieuwe structuren voor een nieuwe samenleving in het Watermantijdperk dalen in en creëren en vernieuwen onze cultuur, die gebaseerd is op Watermanprincipes zoals onder andere community, gelijkwaardigheid, vrijheid en bewustzijn. De komende 3 jaar zijn cruciaal en vormen de kern voor de nieuwe structuren en bestuur.

Er ontstaan nieuwe vormen die alternatieven bieden voor de gijzeling van de oude structuur waar wij middenin zitten, zoals MainStreamMedia, financiële sector en farmacie. De inspiratie voor de nieuwe vormen komt nu naar ons toe. Vernieuwing lijkt losgeslagen en het oude dat volledig vastzit in verantwoordelijkheden, kan niet volgen. Maar dat is nu even noodzakelijk om het nieuwe zuiver te kunnen laten initiëren. Oude structuren worden gedwongen te vernieuwen. Een voorbeeld is de financiële sector die door crypto-currency zoals bitcoin haar greep begint te verliezen.

Ook is de enorme polarisatie nodig om het geheel tot een nieuw hoger evenwicht te dwingen. Zeer waarschijnlijk volgt er een reactie van autoritaire macht om controle te houden. Bijvoorbeeld vaccinatie, digitaal geld, verlies van privacy.

Er is niet meer zoiets als DE waarheid, er zijn alleen verschillende invalshoeken van de waarheid. Dit dwingt ons om zelfstandig te worden en te kijken wat voor ieder van ons waar is

Er is extreme verdeeldheid in de Verenigde Staten, zichtbaar geworden door het incident in Charlottesville. ‘Kleine aanzet, grote gevolgen’ is zeker een thema voor de komende jaren. Er is extreme verwarring in de nieuwsvoorziening door manipulatie, ‘fake news’ (aanslagen), ‘false flags’ en het subjectief reageren van de massa op berichten in de sociale media. Onderzoek is noodzakelijk om voor jezelf de ‘backbone’ te vinden van de informatie. Dus wat is echt en onderbouwd voor jou en wat niet. Er is niet meer zoiets als DE waarheid, er zijn alleen verschillende invalshoeken van de waarheid. Dit dwingt ons om zelfstandig te worden en te kijken wat voor ieder van ons waar is.

Op persoonlijk vlak word je uitgenodigd om jezelf tot expressie te brengen. Uit het oude kringetje te stappen en in actie te komen en op alle vlakken in je leven nieuwe vormen te laten ontstaan. Soms heb je een vernieuwende rol en soms een stabiliserende rol door verantwoordelijkheden die niet losgelaten kunnen en mogen worden. De nieuwe woon­, werk­ en relatievormen (enzovoort) die nu ontstaan, zijn vrijer en dwingen ons niet meer in een vorm. Wij zijn de architecten van het nieuwe Watermantijdperk.

Het artikel is lang geworden, maar ik had nog zo veel meer kunnen schrijven over de huidige actuele situatie, maar moet een selectie maken om het leesbaar te houden. In toekomstige artikelen, lezingen of blogs ga ik hier zeker verder op in. Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informe­ ren. Ik ontvang hiervoor geen vergoeding, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren.

Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert, is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren.
Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Publicatie SPIEGELBEELD dec. 2017

Bronvermelding:

*1 https://eclipse2017.nasa.gov/eclipse-who-what-where-when-and-how
http://www.zonsverduistering.nl/eclips2017augustus.html
*2 Johan Ligteneigen ‘De Vaste Sterren in de Astrologie’ ISBN 978-1-4475-3337-5 Vaste ster Regulus staat op 29.08 Leeuw. De informatie over wraak en vergelding komt niet uit het boek van Johan Ligtheneigen, maar uit overleveringen.
*3 Helene en Willem Koppejan ‘Beeldengids van de dierenriem’ ISBN 90-202—1670-8 Afbeelding van de 29ste graad Leeuw is ook uit dit boek.
*4 2de beeld 29ste graad Leeuw: Helene en Willem Koppejan ‘Beeldengids van de dierenriem’ ISBN 90-202—1670-8
*5 (2a) Saturnus in zwarte Maan kanaal juli 2017 tot aug 2018, eind 2017 tot eind 2018 zwarte Maan in Steenbok en in januari 2020 Saturnus conjunct Pluto.
*6 (2b) Zonsverduistering in het 7de huis in Leeuw conjunct Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw, driehoek Saturnus conjunct zwarte Maan in Boogschutter 10de huis en inconjunct Cheiron in Vissen 1ste huis.
*7 Zwarte Maan in Boogschutter conjunct Saturnus en gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok. Als een planeet in het zwarte Maan kanaal staat, dan is deze niet beschikbaar als je leeft in dualiteit. De specialisten zullen ieder vanuit zijn of haar kernkwaliteit (zwarte Maan) geïnspireerd worden en de juiste informatie ontvangen. Daarom zullen de bewuste mensen de architecten zijn voor de nieuwe structuren.
*8 Uranus in de laatste graden van Ram.
*9 De zwarte Maan is niet Black Moon Lilith, of de astroide Lilith. De uitleg die ik gebruik voor de zwarte Maan in uitvoerig uitgetest en ervaren en is de Godsvonk in de persoonlijke horoscoop en in de horoscoop van gebeurtenissen of landen enz. is het de instroom van de Bron, het universele, het Goddelijke; van dat waar we af zijn, waar de situatie volmaakt is. Onderaan deze pagina https://inzichten.com/astrologie.html staan twee linken waarin kosmische astrologie en de zwarte Maan zoals ik er mee werk uitgelegd wordt. In PDF van mijn column in tijdschrift Spiegelbeeld.
*10 Jaarhoroscoop 2017 Saturnus driehoek Uranus. En Eclipshoroscoop Uranus in Ram driehoek gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok 2°07 (Astronomische correctie uit boek Max Duval en Jean-Marc Font Table du Noeud Lunair de lilith et du soleil noir). En *13
*11 Horoscoop Bitcoin: 02-11-2008 12:00 tijd??? Plaats??? Pluto Maan conjunctie als laatste planeten na de kernkwaliteit, de Zwarte Maan. Zwarte Maan in Boogschutter conjunct Venus, Pluto en Maan in Boogschutter en Maan in Steenbok.
*12 Jaarhoroscoop 2017: 1-1-2017 00:00 Greenwich Zwarte Maan in Schorpioen en gecorrigeerde zwarte Maan in Boogschutter in het 2de huis.
*13 Zwarte Maan in Boogschutter komt exact conjunct Saturnus driehoek Uranus eind 2016 rond 19 mei 2017 en rond 11 november 2017, maar werkt ook in verbinding met hele kanaal tussen de gecorrigeerde en niet gecorrigeerde zwarte Maan in een driehoek met Uranus, dus een langere periode.
*14 Vooral wanneer Saturnus bij de gecorrigeerde zwarte Maan staat.
*15 Zonverduistering augustus 2017 conjunct Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw.
*16 Overlevingsmechanisme horoscoop zonsverduistering: Priapus is Tweelingen, gecorrigeerde Priapus in Kreeft. Priapus in Tweelingen is te gemakzuchtig met de feiten, en leeft in een soort betekenisloosheid.
*17 Horoscoop zonsverduistering: Groot driehoek in vuur: zwarte Maan in Boogschutter conjunct Saturnus 10de huis en gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok driehoek zonsverduistering, Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw 7de huis en Uranus in Ram 2de huis.
*18 Horoscoop President Trump 14-06-1946 08:51 EST Queens ASC 17°34’11”. Zonsverduistering 2 graden orb naar Mars van Trump. Gegevens verkregen via een astrologisch bezoek van zijn moeder.
*19 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: Cheiron in Vissen 1ste huis, vierkant gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok en inconjunct zonsverduistering, Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw 7de huis.
*20 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: Pholus in Boogschutter conjunct gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok.
*21 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: Cheiron in Vissen 1ste huis vierkant gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok conjunct Saturnus en niet gecorrigeerde zwarte Maan in Boogschutter.
*22 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: zwarte Maan in Boogschutter conjunct Saturnus conjunct gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok oppositie Priapus in Tweelingen en gecorrigeerde Priapus in Kreeft.
*23 Zonsverduistering 21 augustus 2017 conjunct Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw in het 7de huis.
*24 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: Cheiron in Vissen in het 1ste huis.
*25 Helene en Willem Koppejan ‘Beeldengids van de dierenriem’ ISBN 90-202—1670-8 Tweede Beeld ‘Een meermin verwacht de prins die haar onsterfelijk zal maken.

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD nov 2017: Zonsverduistering augustus 2017 - Deel 1
De totale blauwe Super bloedmaansverduistering van 31 januari 2018

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD dec 2017: De zonsverduistering in Amerika – Deel 2

Plaats een reactie