Koning in jouw koninkrijk

Maansverduistering van 5 juli 2020

Geschreven door: Manuela van der Knaap

11 minuten leestijd

Dit is een artikel over de derde en ook de laatste eclips van de zomer van 2020. De energie van deze eclips is zeker een half jaar van kracht. Deze cluster van drie verduisteringen wordt ook weer afgesloten met een Maansverduistering in bijschaduw op deze zondag 5 juli 2020. We worden ons bewust waar we vastgezeten hebben aan de ander en niet onze eigen koers hebben gevaren. Heel duidelijk wordt het eigen pad zichtbaar en worden verbindingen verbroken. Met lef wordt het nieuwe pad gekozen en ontstaat er een gedragen stroom van synchroniciteit, liefde, voeding en kun je eindelijk het leven vormgeven waarin alles samenvalt. Maatschappelijk wordt de losgeslagen wetgeving rondom corona enorm zichtbaar en ook hier zal  wrijving met de oorspronkelijke rechten van de mens om begrenzing en ontbinding vragen. Ik wens je veel leesplezier… 

Speciale Maansverduistering

Dit is opnieuw geen echte Maansverduistering, maar het licht van de volle Maan wordt door de schaduw van de Aarde enigszins gedimd. De ervaring leert dat dit energetisch lastige Maansverduisteringen zijn, omdat de energie als het ware blijft hangen. Met een volle Maan of een totale Maansverduistering wordt de energie goed verankerd. Dat kan soms behoorlijk intens zijn, maar intern komt de boodschap van de energie wel aan en kan worden verwerkt. Dat is anders bij deze Maansverduisteringen in bijschaduw en misschien kunnen we het beter zien als een vervorming van de energie. De energieën zijn complex en ingewikkeld en geven mogelijk meer interne chaos en onduidelijkheid. Daarom is het van belang om er voor te gaan zitten en je goed te verbinden met deze Maansverduisteringen in bijschaduw, zodat je intern de verwarring en onduidelijkheid met je bewustzijn en aanwezigheid kunt ordenen. Vooral met een bewuste verbinding met alles wat er in het moment aanwezig is in jezelf, kunnen de orde en rust op de meest eenvoudige manier hersteld worden. ( Dus, voor wie interesse heeft, ik ben er weer met mijn Webinars. )  

Lichamelijke ongemakken en het Marsvuur

Sinds Mars op zondag 28 juni 2020 het dierenriemteken Ram in ging, is het innerlijke vuur flink voelbaar. Veel mensen hebben last van uitbarstingen van hitte, een soort van opvliegers die op overgangsklachten bij vrouwen lijken, maar het niet zijn. Het vuur wil geleefd worden, dus is jouw vuur geblokkeerd, dan krijg je wat hulp van deze stroming van hitte in het lichaam om de blokkades te verteren. Dit Marsvuur is ook verbonden met het optimaal stromen van de gal en opgeslagen woede of ingehouden zelfexpressie, die getoond worden door de gal en mogelijk ook andere organen en lichaamsdelen in het lichaam. Zoals verkramping in de kaken, dat is een typische Marskwaal van opgeslagen woede en energie die niet kunnen stromen. Mars is ook verbonden met daadkracht en handelen en als deze stroom geblokkeerd is, dan kunnen de armen enorm pijnlijk zijn als dit Marsvuur wil gaan stromen. Mars blijft extreem lang in het teken Ram en verlaat zijn eigen dierenriemteken waarin deze kracht het sterkste is, pas op 7 januari 2021.  

Overheid overtreedt eigen wetten

Voor de maatschappij wil dit Marsvuur van schone daadkracht en oorspronkelijke onaangepaste mannelijke kracht ook stromen. De oorsprong wil hersteld worden, ook in onze maatschappelijke structuren en systemen. Er zijn door de coronacrisis heel veel bestuurlijke vrijheden genomen die wrijving vertonen met de oorspronkelijke wetten en rechten voor de mensheid. Dat is op dit moment ook zichtbaar en voelbaar. Een jonge man heeft in een video alle oorspronkelijke wetgeving die tijdens corona is overtreden door onze bestuurders in Nederland, voor ons op een rijtje gezet, om op deze manier zichtbaar te maken wat zich nu aan het voltrekken is. De bestuurlijke vernieuwing lijkt losgeslagen te zijn en neemt de vrijheid om zonder beperking eigenhandig te kunnen bewegen, waarbij het haar eigen wetten en de velen rechten van de mens overtreedt. Ik verwacht dat er reacties zullen komen die ook op maatschappelijk niveau zaken zullen begrenzen en ontbinden.  (Zwarte Maan conjunct Cheiron en Mars in het 10de huis oppositie Priapus in Weegschaal in het 4de huis. Saturnus conjunct Jupiter en Pluto in het 7de huis in Steenbok.)  

Dit is het filmpje waarin deze jonge man een overzicht geeft van alle wetten die tijdens de coronacrisis zijn overtreden: 

Dit is een filmpje met de universele wetten die de indianen volgen als hun geboden en wetten:

Jezelf centraal zetten

Mars staat tijdens deze Maansverduistering in bijschaduw bij de gewonde heler Cheiron. Dit betekent dat hele oude wonden verbonden met alles waar Ram voor staat, enorm voelbaar worden. Ik heb het dan over daadkracht, strijd, zelfs oorlogszucht. De basis van het innerlijke vraagstuk is voor jezelf opkomen en kiezen, maar vooral jezelf centraal zetten als vertrekpunt in jouw leven. Dit proces is al een tijdje bezig vanaf het moment dat de goddelijke stroom in Ram kwam (zwarte Maan) in oktober 2019, maar dit lijkt nu naar een hoogtepunt te bewegen. Tijdens deze doorgang die ervaren wordt met deze drie eclipsen, krijgen we te ervaren waar we niet onszelf als vertrekpunt nemen en dus niet het leven leven waarvoor we geboren zijn.  

Geketend in de verbinding

De confrontatie en nijpende situaties tonen ons hoe het gesteld is met onze eigenwaarde en -liefde. Waar heb je voor de lieve vrede het stuur uit handen gegeven en wacht je op de ander om te doen wat hij of zij moet doen, zodat jij weer kunt doen wat jij zou willen of moet doen? Je bent geketend in de verbinding en in de stroom van het WIJ. Maar daarmee leg je de besturing van jouw leven in de handen van een ander. Daar komen dan vervolgens frustratie, zelfvernietiging, boosheid en zelfs strijd uit voort om die ander en de situatie te veranderen. Dit is het overlevingsmechanisme dat al vanaf oktober 2019 actief is en voortduurt tot 5 oktober 2020. (Priapus in Weegschaal. Venus is Heer van Priapus en staat sextiel Cheiron en Mars.)  

Bevrijding van het oorspronkelijk levensvuur

We krijgen in deze periode onze gewonde daadkracht te voelen. De wond van afhankelijkheid en het gevoel steeds gedwongen te worden om te strijden, zodat het ‘juiste’ gebeurt en alles weer kan doorstromen. Deze wond met dit mechanisme is ouder dan dit leven en is er al vele eonen vanaf het moment waarop we gevangen werden in de dualiteit van de Matrix. Vanaf die tijd zijn we bezig met een herhaling van deze patronen, die soms gek- en misselijkmakend zijn en zich als een slang in zijn eigen staart bijt, waarin geen uitweg mogelijk lijkt. De pijn die voelbaar wordt kan enorm zijn. Maar deze pijn mag gevoeld worden om op te lossen en waarmee een weg uit deze oneindige herhaling zich opent. En dit gaat gepaard met het ervaren van het oorspronkelijke levensvuur in jezelf, dat de innerlijke ketens waaraan jij jezelf hebt vastgebonden, verteert. (Mars in Ram ingaand Cheiron in Ram in het 10de huis.)  

Meta-heling

Sommige kunnen deze kosmische wond ook multi-dimensionaal ervaren. Dit betekent dat de ervaringen met het thema rondom Mars van strijd, oorlogen om het ‘juiste’ en onderdrukking zich ook multi-dimensionaal melden. Dan kun je je de ervaringen rondom dit thema bewust herinneren met plotselinge beelden en levendige herinneringen, die je in vele levens en existenties in andere dimensies van jouw bewustzijn hebt opgedaan als Wezen. Ervaringen als slaaf, machthebber, vechter voor onrecht, beul, Darth Vader, Frodo, Gollum en zo nog veel meer. Al deze ervaringen kunnen wij in een eenheid brengen in onszelf door met compassie en zonder oordeel deze facetten van onszelf waar te nemen. We hebben in deze bijzondere tijd de mogelijkheid om al deze lagen van ons bewustzijn tegelijkertijd te helen. Het nieuwe ‘goddelijke’ licht dat binnenkomt sinds het begin van deze cluster van drie eclipsen, integreert diep in het lichaam en lost de opgeslagen ervaringen rondom dit en andere thema’s op tot in iedere cel. Dit is een nieuwe manier van heling. Ik noem het Meta-heling. Hiermee komt alles samen in het ene Hart, ons multi-dimensionale kosmische Hart. (Mars in Ram ingaand Cheiron conjunct zwarte Maan in Ram in het 10de huis.)  

‘One love’ Bob Marley and the Wailers in extended version:

Afscheid nemen

Het Meesterschap van deze Marswond dat tevoorschijn komt, maakt dat je niet meer afwacht tot de omstandigheden veranderen, maar het wordt enorm duidelijk waar je nieuwe wegen hebt te bewandelen. Waar heb je afscheid te nemen van schoenen die niet helemaal passen, omdat het namelijk niet jouw eigen schoenen zijn waarin je hebt gestaan en geleefd. Alsof de schellen nu plotseling van de ogen vallen en je ziet waar jij je eigen autoriteit, daadkracht en levensstroom laat aftappen en niet je eigen koers volgt, maar met de mantel der liefde compromissen hebt gesloten ten koste van jezelf. (Zwarte Maan in Ram (ruim) conjunct Cheiron en Mars oppositie Priapus is Weegschaal. Saturnus conjunct Jupiter en Pluto in Steenbok in het 7de huis.)

Volgen van de voedende stroom

Deze Maansverduistering in bijschaduw van 5 juli 2020 maakt ons weer koning in ons eigen koninkrijk en geeft de mogelijkheid om onze plek te vinden in het universele geheel. Als je als persoon gedragen wordt door de ‘goddelijke’ stroom, dan is er in alles wat je doet voeding en moeiteloosheid. Dus heb het lef om je eigen unieke vorm neer te zetten die zich nu aan jou toont en afscheid te nemen van een stroom, vorm en structuur die niet voedend zijn.  We mogen dwars door de pijn heen gaan, die zich in dit proces op allerlei manieren en lagen in je toont. Volg de voedende stroom, want ook al doet het pijn, deze stroom brengt je naar het thuis in jezelf en toont de juiste vormen en structuren voor jouw unieke leven. (Zwarte Zon in Kreeft in het 12d huis conjunct Zon en Mercurius oppositie Diamant conjunct Maan in het 6de huis.)  

Herstel van de oorspronkelijke binnenwereld

Wat je zal hervinden is een intense verbinding en samenvallen met je innerlijk en dus met wat je vanbinnen ervaart. De organisatie van jouw leven herstelt zich en vindt moeiteloos zijn weg in een magische synchroniciteit. Dit betekent concreet dat je samenvalt met alles wat je doet. Het gevoel dat je van binnen ervaart klopt dan met wat zich in je leven ontvouwt. Energetisch is dit het herstel van de oorspronkelijke binnenwereld die wij ooit hebben verlaten toen we in Atlantis de val maakten de dualiteit van de Matrix in. Het is het herstel van ons etherisch erfgoed dat we leefden in Lemurië en nu op een nieuwe praktische manier kunnen integreren tot in het diepst van ons lichaam en leven. Met deze Maansverduistering in bijschaduw kan de organisatie van het dagelijks leven samenvallen in binnen- en buitenwereld. Hierdoor worden authenticiteit en ‘verlichting’ heel praktisch en kun je bergen verzetten zonder moe te worden. Je wordt dan juist gedragen door synchroniciteit; de toevalligheden die je toe-vallen in de stroom van jouw leven. (Diamant conjunct Maan in het 6de huis in Steenbok. De achtbaan: Zwarte Maan in Ram conjunct Cheiron en Mars in het 10de huis oppositie Priapus in Weegschaal in het 4de huis. Zwarte Zon conjunct Zon en Mercurius in het 12de huis oppositie Diamant conjunct Maan in het 6de huis.)  

In compassie ontbinden

Hierin zullen we die verbindingen vinden die ons voeden en ondersteunen met liefde. Maar daarvoor moet je eerst de sprong durven wagen. Dit betekent dat je het oude moet loslaten dat in de stroom niet voedend is voor jou, maar juist energie kost en je eigen unieke stroom stopt. Als je de knopen doorhakt en kiest voor die nieuwe vorm, dan kan er compassie zijn en begrip voor die ander en de situatie waarin jullie elkaar in de weg zitten. Het afscheid en de ontbinding kan dan op een magische manier met liefde, compassie en synchroniciteit ontstaan in het moment. (Venus in Tweelingen 11de huis sextiel Cheiron en Mars in Ram in het 10de huis.)  

Naar huis 

Ik wil gebruik maken van dit moment om aan te kondigen dat ik vanaf september 2020 mijn artikelen niet meer zal publiceren bij Nieuwetijdskind.com, omdat de stroom ook mij naar huis roept. Mijn artikelen zijn zoals altijd al te vinden om mijn eigen website www.inzichten.com . Dit wordt aangevuld met videoboodschappen vanaf het najaar van 2020. En ook mijn website zal ergens in de komende weken in een volledig nieuw jasje gepresenteerd gaan worden.   

Heb het goed… 

©Manuela van der Knaap    

Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Ik ontvang geen vergoeding hiervoor, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over Hartdonaties.

Deel deze post op social media

Lessen in vertrouwen en Hartsbewustzijn
Electromagnetische updates dinsdag 14-7-2020 :

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Koning in jouw koninkrijk

Plaats een reactie