Loskomen van dualiteit

Nieuwe Maan in Kreeft van 20 juli 2020

Geschreven door: Manuela van der Knaap

10,4 minuten leestijd

Dit is een artikel over de nieuwe Maan van 20 juli 2020 en de komeet Neowise. De energie van de nieuwe Maan laat het proces voor de komende Maan(d) zien. Er komt een stukje extra bewustwording over het centraal zetten van jezelf en met daadkracht woorden geven aan wat voor jou belangrijk is. Er komt een dieper begrijpen hoe je los kunt komen uit de polarisatie van de dualiteit en de Matrix. Een ander thema is zien waar kennis niet oorspronkelijk is maar opgedrongen, en wat de consequenties zijn daarvan. Je kunt ook lezen in dit artikel over de boodschap van de komeet Neowise die op 23 juli 2020 het dichtst de Aarde is genaderd. Ik wens je veel leesplezier…

Komeet Neowise

Er is nu een zeer heldere komeet heel goed zichtbaar aan de hemel en deze zal op 23 juli 2020 het dichtst bij de Aarde komen. Vlak nadat de corona lockdown begon en na het grootste initiatiemoment dat ik ooit gezien heb in een horoscoop ( nieuwe Maan van 23 maart 2020 Link naar artikel ), is op 27 maart 2020 deze komeet voor het eerst waargenomen via een ruimteproject dat N.E.O.W.I.S.E. heet. Daarom heeft deze komeet ook de naam van dit ruimteproject gekregen. Een komeet werd in de oudheid gezien als een brenger van onheil rondom financiën, handel en politiek met chaos en verandering. Ik ga proberen de informatie in het perspectief van deze tijd te zetten, waarin nu zoveel heftige veranderingen gaande zijn. 

Het verhaal van Neowise

Een naam voor planeten en kometen ( astroïde ) is nooit zomaar een naam, maar vertelt altijd een verhaal. Daar is veel onderzoek naar gedaan en het is griezelig hoe exact een hemellichaam altijd zijn naam eer aan doet. De naam Neowise is letterlijk Neo Wise. Het verwijst naar Neo uit de film de Matrix, die Wise ( dus wijs ) werd nadat hij de rode pil had genomen. Hij kon kiezen tussen de blauwe pil om in de illusie van de huidige realiteit te blijven ervaren en de rode pil die de waarheid achter de realiteit zou laten zien. Neo koos de rode pil, werd wijs en doorbrak de gevangenschap van de realiteit van de Matrix, nadat hij kennis had van de waarheid en wat er achter de Matrix schuilging. Hij zag beide realiteiten en was daardoor niet meer bevattelijk voor de beperkingen van de Matrix. Hij werd autonoom en bracht zichzelf terug als centrum van zijn realiteit. Net zoals de huidige inspiratie van de Bron met de zwarte Maan in Ram dit van ons vraagt. Deze betekenis van komeet Neowise past heel goed in deze tijd waarin we wijs moeten worden en uit de dualiteit en de gevangenschap van de Matrix kunnen gaan bewegen. Dit is wat de aanwezigheid van komeet Neowise in ons bewustzijn brengt. En Neowise stelt ons voor de keuze om de blauwe of de rode pil te nemen en deze te overstijgen. Vanaf het moment dat komeet Neowise op 27 maart 2020 ontdekking werd, is zijn werkzaamheid actief en zal (zoals meestal) nog jaren doorwerken, vooral op de astrologisch gevoelige punten. De directe invloed van deze komeet is echter kort, intens en dit is vooral in het moment van zichtbaarheid.

Filmpje: The Matrix Neo red and blue pill

Het gouden nieuwe tijdperk

De komeet Neowise ging op 3 juli 2020 langs de Zon. De meeste kometen overleven de vuurdoop langs de Zon niet, maar Neowise wel en kwam zelfs met nog meer licht weer achter de Zon vandaan. Op 23 juli 2020 is Neowise het dichtst bij de Aarde. Dit zijn twee gevoelige momenten voor de boodschap van deze komeet. Tijdens de ontdekking van Neowise stond deze exact tegenover Saturnus in Waterman, namelijk op de eerste graad van Leeuw. Deze graad staat ook nog eens bekend om zijn activerende werking voor vernieuwing van het nieuwe gouden tijdperk van Waterman.

Komeet met een boodschap

De komeet heeft dus een krachtige verbinding met die heftige astrologische samenstand van deze tijd, namelijk een oppositie met Saturnus in Waterman en Mars, Pluto en Jupiter in Steenbok. ( Je kunt hier meer over lezen in mijn andere artikelen. ) Dit laat zien wat er nodig is om het nieuwe tijdperk te laten beginnen. Wat er nodig is om uit de dualiteit en beperkende structuren van de Matrix te bewegen, is het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen vrijheid en autonomie. Neem jij de blauwe pil of de rode? Eigenlijk heb je ze beide nodig, zodat jij jezelf niet vastzet in een polarisatie en boosheid naar hoe de realiteit is achter de realiteit. Jij mag jouw realiteit nemen als jouw waarheid en daarmee zet jij jezelf centraal en autonoom neer, los van belangen om de realiteit van de ander te willen veranderen. Ieder maakt zijn of haar eigen keuzes en ontvouwt daarmee de eigen realiteit in deze bijzondere tijd. Dat is hoe de realiteit op Aarde in elkaar zit. Maar deze keuze heeft wel verstrekkende en blijvende gevolgen in deze tijd. Al die realiteiten kunnen dus naast elkaar bestaan en trekken andere omstandigheden aan die passen bij de gemaakte keuzes. ( Zwarte Maan conjunct Mars en Cheiron in Ram in het 3de huis. Priapus in Weegschaal 9de huis. Zwarte Zon conjunct Mercurius in het 7de huis in Kreeft oppositie Diamant in het 1ste huis conjunct Jupiter, Pluto en Saturnus retrograde. )

Uit de Matrix stappen

Het nemen van de rode pil geeft ervaringen die niet overdraagbaar zijn. Kennis van de realiteit achter de illusie moet doorleefd worden om los te komen uit de illusie en daarna door te bewegen naar autonomie. Een ieder moet dus zelf de dualiteit en beperkende structuren van de Matrix uit bewegen. Er zijn vele valkuilen die je vasthouden in de realiteit van de Matrix, zoals het ‘redderssyndroom’ of slachtofferschap. Maar alleen als je werkelijk autonoom bent en jezelf als centraal punt van jouw leven kunt ervaren, zonder belangen bij of afhankelijkheid van de wereld, kun je de Matrix verlaten en je ware essentie gaan leven.

Uitleg blauwe en rode pil

Eigen kennis uit ervaring

Tot het besef komen dat we onze kennis zelf moeten vergaren, in plaats van kennis en geloofssystemen opgedrongen te krijgen die iemand anders heeft vergaard, is dus een belangrijk gegeven. Daarmee wordt ook helder dat het overdragen van jouw kennis de rode pilervaring niet kan vervangen. Want dan is er geen eigenaarschap over deze kennis. Al die illusies moeten weer doorbroken worden en nieuwe ervaringen moeten worden opgebouwd om los te komen uit deze Matrix van kennis en kennisoverdracht. In deze maand zijn er dus extra mogelijkheden om die illusies te doorbreken en oorspronkelijke kennis op te doen. ( Uranus sextiel Mercurius conjunct zwarte Zon in het 7de huis. Zwarte Maan conjunct Mars en Cheiron in Ram in het 3de huis. Priapus in Weegschaal 9de huis. Zwarte Zon conjunct Mercurius in het 7de huis in Kreeft oppositie Diamant in het 1ste huis conjunct Jupiter, Pluto en Saturnus retrograde. )

Van pijn naar Meesterschap

Door de rode pil te nemen, komt er kennis naar je toe die niet altijd makkelijk te verteren is. Maar het maakt je vrij, zodat je door de illusie heen kunt kijken en andere keuzes kunt maken. Deze nieuwe Maan(d) brengt ons oorspronkelijke kennis die van alles in beweging zal zetten. Cheiron de gewonde heler, is verbonden met Mars en dat geeft aan dat het mogelijk is om pijnlijke informatie te kunnen omzetten naar Meesterschap, zodat we op een oorspronkelijke manier daadkrachtig kunnen handelen. ( Zwarte Maan conjunct Mars en Cheiron in Ram in het 3de huis.)

Opkomen voor jezelf

Ik beschrijf hieronder nog even een verdieping van het persoonlijke proces om in je eigen centrum te komen en dus ook los te komen van de Matrix. De stroom van de Bronenergie van de zwarte Maan in Ram inspireert deze maand om daadkrachtig voor jezelf op te komen, daar waar je in contact en in communicatie bent met anderen. Als je niet het achterste van je tong laat zien, om de lieve vrede te bewaren, dan brengt dit vervormingen in je relaties. Hierdoor kan de essentie van jouw binnenwereld in de verbinding niet stromen. ( Zwarte Maan conjunct Mars en Cheiron in Ram in het 3de huis. Priapus in Weegschaal 9de huis. Zwarte Zon conjunct Mercurius in het 7de huis in Kreeft. Nieuwe Maan in Kreeft in het 7de huis. Noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 7de huis.)  

Daadkracht zonder belangen

Het daadkrachtig woorden geven aan wat jij belangrijk vindt en wilt uitdrukken gebeurt vanuit ‘de kosmische octaaf van het leven’ op een hele schone manier. Daarmee bedoel ik dat deze daadkrachtige energie los is van belangen. Dan is het opkomen voor jezelf voldoende en hoef je de ander niet te overtuigen. De centrering en kracht ligt dan volledig bij jezelf en dat is voldoende om jouw wil vanuit een verbinding met je hart in een stroom te brengen, waarmee je dat wat voor jou klopt, kunt aantrekken. ( Zwarte Maan conjunct Mars en Cheiron in Ram in het 3de huis. Priapus in Weegschaal 9de huis. Zwarte Zon conjunct Mercurius in het 7de huis in Kreeft. Mars sextiel Venus in Tweelingen in het 6de huis.)

Lichamelijke ongemakken

Als er wél belangen zijn, dan is de wilskracht niet schoon en gecentreerd in je hart, maar de wil komt dan uit de persoonlijkheid. Van daaruit denkt het ego op te moeten treden, te moeten strijden om controle terug te krijgen over het leven en om goed voor jezelf op te komen. De beweging is dan om controle en macht te krijgen over je eigen leven en de ander te moeten overtuigen. Het gevoel is dat de ander of de situatie controle heeft over jou en dan ligt het centrum van jouw aandacht dus buiten jezelf. Het lichaam kan dan signalen geven van ongemak, starheid, vastzitten en stijfheid. Wat er dan nodig is om los te komen uit de situatie, is dat wat er in je lichaam voelbaar wordt aan ongemak en onmacht te gaan voelen, toe te staan en er mee te ademen en te ZIJN. Daarmee breng je opnieuw de aandacht in jezelf en kan de verstoring stap voor stap losgelaten worden. ( Zon en Maan in Kreeft oppositie Saturnus, Pluto en Jupiter in Steenbok 1ste huis retrograde. Neptunus in Vissen in het 3de huis vierkant Mercurius en zwarte Zon 7de huis Kreeft.)

Meesterschap

Als je verbonden bent met de ‘Goddelijke’ stroom deze maand, dan trek jij je eigen plan en communiceer je wat jij nodig hebt, dan is er zorg voor jou in de verbinding met anderen. Gewoon omdat jij tot in het diepst van iedere vezel voor jezelf staat. Als vanuit deze autonomie die zorg er niet is voor jou, dan heb je niet het gevoel daarvan slachtoffer te zijn. Het is dan niet jouw drijfveer om vanuit slachtofferschap voor jezelf op te komen. Maar soms is het toch nodig om jezelf zichtbaar te maken vanuit jouw wens om zorgzaamheid te ervaren in de verbinding. Het verschil is dat je jezelf niet afhankelijk voelt van de ander om het jou te geven. Dit is ook een stukje Meesterschap van Cheiron in Ram in het 3de huis. Karmische patronen en verbindingen hebben dan geen vat meer op je. Je bent dan super goed in verbinding met jezelf, tot in iedere vezel van je lichaam op een authentieke en autonome manier en vrij om je leven vanuit wie je Wezenlijk bent. Dan ben je vrij om vanuit je essentie in verbinding te zijn met de omgeving. ( Zwarte Maan conjunct Mars en Cheiron in Ram in het 3de huis. Priapus in Weegschaal 9de huis. Zwarte Zon conjunct Mercurius in het 7de huis in Kreeft oppositie Diamant in conjunctie met Jupiter, Pluto en Steenbok.)

Vanaf september publiceer ik mijn artikelen niet meer via Nieuwetijdskind. Wil je vanaf september mijn artikelen blijven lezen en in je mailbox ontvangen, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. De planning is dat de komende week mijn website in een schitterende nieuw jas het internet opgaat. Op mijn website zijn ook al mijn artikelen te vinden.

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Publicatie nieuwetijdskind.com, wanttoknow.nl, lichtwerkers Nederland en Pan Holland

VOOR GEÏNTERESSEERDE: Online activatie & meditatie WEBINAR met nieuwe Maan van 20 juli 2020 om 19:45. DEELNAME 10 EURO. Ervaar de onvoorwaardelijkheid en kom weer in harmonie met jezelf. Voor meer informatie en om te registreren voor een Online activatie & meditatie webinar.

Deel deze post op social media

Electromagnetische updates dinsdag 14-7-2020 :
Elektromagnetische updates donderdag 23-7:

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Loskomen van dualiteit

Plaats een reactie