Elektromagnetische update zondag 16 augustus 2020

Geschreven door: Manuela van der Knaap

13,9 minuten leestijd

Op deze zondag was er een kleine A-Klasse x-ray zonnevlam in de vroege ochtend en in de nacht kwam er zonnewind aan op Aarde en daardoor liep de zonnewind dichtheid en de kp-index licht op. Er is een klein gat in de corona van de Zon die op de Aarde gericht staat en na een langere periode met zonnestormen zien we op deze zondag weer voor het eerst een elektronencrash. Een pittig grote x-ray piek werd zichtbaar in de zonnewind dichtheid in de nacht. Er was ook nog een verwaarloosbare Schumannresonantie met een zeer lage intensiteit. Ik update dit artikel in deze alinea en in het artikel als dat aan de orde is gedurende de dag. Dus dit is weer een dag met heel veel verschillende activiteit voor het elektromagnetische spectrum. Lees in het artikel de uitgebreide uitleg en de beschrijving van de symptomen. Ik wens je veel herkenning en inzicht tijdens het lezen… UPDATE: Er was nog een hele grote x-ray zonnevlam aan de achterkant van de Zon die op Aarde ook nog een meting gaf van een B-Klasse x-ray zonnevlam. En nog een hoge x-ray piek rond 12:00 uur.

Twee x-ray zonnevlammen

Na de super grote C-Klasse x-ray zonnevlam voor een zonneminimum (de Zon slaapt als het ware) waar we op dit moment in zitten, is deze bijna B-Klasse zonnevlam maar een kleintje. Er is weer een nieuwe zonnevlek actief op de Zon van de oude cyclus 24 van de Zon (2771). Waarschijnlijk was de zonnevlam afkomstig van de zonnevlek die we nu zien vertrekken aan de rechterkant van de afbeelding van de Zon. (2770) Het is maar zeer de vraag of de nieuwe zonnevlek ook zonnevlammen gaat produceren. We zullen zien of er nog meer zonnevlammen gaan komen. Er kwam nog een enorme zonnevlam aan de achterkant van de Zon. Tenminste, daar was de uitbarsting het grootste. Echt enorm met een enorme CME (plasma uitstoot). Ik vermoed dat de zonnevlek aan de zijkant van de Zon is, omdat je ook uitstoot zien aan de kant van ons zonnestelsel. De satelliet bij de Aarde ving rond 19:00 uur deze x-ray zonnevlam op en sloeg uit tot een B-Klasse zonnevlam die maar langzaam afnam in kracht. Rond 23:30 lijkt het x-ray niveau halverwege de A-Klasse te blijven hangen. Dus waarschijnlijk blijft de zonnevlek actief x-rays uitscheiden en hebben we dus nogal wat hoog frequent licht te verwerken in de nacht.

Er is weer een nieuwe zonnevlek actief op de Zon van de oude cyclus 24 van de Zon (2771). Waarschijnlijk was de zonnevlam afkomstig van de zonnevlek die we nu zien vertrekken aan de rechterkant van de afbeelding van de Zon. (2770) Het is maar zeer de vraag of de nieuwe zonnevlek ook zonnevlammen gaat produceren.
Dit is een opname van de Zon vanaf de zijkant van de Zon. De schijf met de cirkel ervoor dekt de Zon af, zodat de CME beter zichtbaar zijn. Waar de pijlen staan is uitstoot naar de achterkant van de Zon als je het vanuit de Aarde bekijkt. Daar was een enorme zonnevlam rond 19:00 Europese Tijd (UT+2). Ook de rechterkant die op de Aarde gericht is laat een extra uitstoot zien door deze zonnevlam en wordt op Aarde gemeten als B-Klasse x-rayzonnevlam. Dus dat is een flinke zonnevlam die waarschijnlijk aan de zijkant van de Zon actief is en dus met een paar dagen in het zicht van de Aarde draait.

Symptomen x-ray zonnevlam

Het is een kleine A-Klasse zonnevlam die deze zondag op Aarde aankwam, dus de onderstaande symptomen zijn licht van aard, dus lees ze ook als kleine symptomen en activiteit. Zonnevlammen en actieve regio’s die x-rays produceren, geven acute ascentiesymptomen die plotseling, fel en pittig kunnen zijn. Het zenuwstelsel staat extra onder druk en kan overbelast zijn. Er kunnen ongrijpbare angsten opkomen en dit kun je in je lichaam voelen alsof je zenuwen (vaak vooral in de benen) open liggen. Een greep uit de mogelijke symptomen: hoofdpijn, migraine, kort lontje/ emotionele instabiliteit, misselijk, draaierig hartritme verstoringen, problemen met de spijsvertering en ook bijvoorbeeld plotseling opkomende voedsel intoleranties, plotseling slecht kunnen zien en dat is ook net zo plotseling weer goed en hetzelfde met intense moeheid die plotseling komt en weer gaat. Het intense licht kan ook veel energetische maar ook fysieke afvalstoffen vrijmaken en daardoor kun je mogelijk een gevoel van stijfheid ervaren. Dus drink genoeg water en neem vitamine C of andere anti-oxidanten, maar doe dat in overleg met je arts of therapeut. Het is sowieso iets dat bij symptomen van zonnevlammen hoort, de klachten komen plotseling en verdwijnen ook net zo plotseling. Een voetenbadje nemen met 4 eetlepels natriumbicarbonaat en 4 eetlepels zeezout/himalayazout kan het lichaam ontzuren en helpen om deze pijnlijke open zenuwen tot rust te brengen. De mogelijk heftige ascentiesymptomen kunnen ook net zo plotseling weer verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Ze versterken wat er al in je leeft op dat moment. Dus je kunt ook een geweldige topervaring hebben met mooie inzichten. Lees meer over ascentiesymptomen en wat je kunt doen om weer in evenwicht te komen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

Iets na 3:00 uur was er een hoge x-ray piek actief. Deze werd zichtbaar in de zonnewind dichtheid met een kracht van 100 p/cm3 en dat is pittig hoog. Helaas zien we al een paar dagen dat er in de nacht geen metingen worden weergegeven op de ACE satelliet. Deze pieken zijn meestal alleen op deze satelliet waar te nemen, bij de andere satellieten worden ze tegenwoordige eruit gefilterd. Er was rond 12:00 uur opnieuw een x-ray die zichtbaar werd in de zonnewind dichtheid met een kracht van ongeveer 75 p/cm.

Hoge x-ray piek en symptomen

Er was een hoge x-ray piek die zichtbaar werd in de zonnewind dichtheid was er iets na 3:00 uur. Deze piek passeerde de 100 p/cm3 grens en dat betekent dat het een pittige x-ray piek was. En opnieuw rond 12:00 uur zichtbaar met een zonnewind dichtheid van ongeveer 75 p/cm3. Normaal is de zonnewind dichtheid altijd tussen 0,1 en 10 p/cm3. X-rays ioniseren in de zonnewind en laten meestal vooral in de zonnewind dichtheid een plotselinge hoge en korte piek zien. Dus dan snap je wel dat verhogingen rond de 75 p/cm3 en hoger, extreem zijn en ook extreme reacties kunnen geven in je lichaam en energielichaam met ascentiesymptomen. Verhogingen die lager zijn van 75 p/cm3 zijn beter te verwerken. Dit soort pieken kunnen soms zeer intens binnenkomen, waardoor van alles als het ware vastslaat, als in een soort van shock. De uren en dagen erna kan je lichaam en energielichaam dan geleidelijk het extreem hoge Gammalicht verwerken en dan pas komen geleidelijk de ascentiesymptomen. Maar bij iedereen werkt dit anders. Bij sommige dus heel direct en bij andere pas later. Ze geven mogelijk een gevoel van kwetsbaarheid en naaktheid. Ze brengen diep in ons zeer hoogfrequent Gammalicht. Dat Gammalicht geeft een reactie in onze laagfrequente, vastzittende gewoonte en lichamelijk ongemakken. Het brengt even heel direct licht in je waar het niet licht is en dat mogen wij dan vervolgens weer verwerken en in een nieuw evenwicht brengen.

Zonnewind komt aan op Aarde

Er kwam rond 6:30 Europese Tijd (UT+2) een nieuwe zonnewind stroom met plasma aan op Aarde en deze is aan het einde van de ochtend nog steeds actief. Maar neemt al wel af in kracht. We zien alleen de zonnewind dichtheid oplopen, de snelheid liep ook iets op, maar bleef gewoon in de extreem lage snelheid van 320 km/sec en dat is nog onder de norm van normale zonnewind snelheid. De kp-index liep ook licht op naar kp-index level 2 en dat laat dus zien dat het een lichte zonnewind verhoging is, die nauwelijks symptomen geeft en effect had op de beschermende magnetosfeer rond de Aarde. Hooggevoelige mensen kunnen misschien een licht verhoogde stroom deeltjes ervaren die door het lichaam stroomt richting de Aarde.

Toen de zonnewind binnen kwam in de nacht liep de kp-index licht op naar level 2, maar dat is minimaal en geeft daarom aan dat er nauwelijks symptomen merkbaar zullen zijn.
In deze tekening zijn de gaten in de corona van de Zon zwart. Bij de polen van de Zon zijn altijd gaten, dus dat is normaal. Bij de zuidpool zien we een aantal kleinere gaten.

Gat in de corona van de Zon

Sinds een paar dagen zijn er weer hele kleine gaatjes in de corona van de Zon die steeds van plaats verspringen. Die waren nog niet echt van betekenis, dus vandaar dat ik ze niet genoemd heb in de updates van de afgelopen dagen. Maar het begint nu toch wel een wat vastere vorm aan te nemen en in kracht toe te nemen, dus zijn de symptomen ook wel serieus voelbaar. Het gat staat op de Aarde gericht, is niet super groot, maar spuwt wel een krachtige stroom richting de Aarde.

Symptomen gat in corona

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord.  Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn.

Er was een elektronencrash tussen 7:00 en 12:30.

Elektronencrash

De afgelopen maand hebben we een lange periode met elektronenstorm gehad. En dat is ook weer een signaal dat de Zon weer wakker aan het worden is en de nieuw cyclus 25 van de Zon weer aan het opstarten is. Want we hebben in 2020 nauwelijks elektronenstormen gezien, dus dat was best bijzonder om een periode te zien waarin de elektronen zo krachtig waren en dus de hogere bewustzijnslagen krachtiger aanwezig konden zijn. De elektronencrash was actief vanaf ongeveer 7:00 en duurde tot ongeveer 12:30.

Symptomen elektronencrash

Tijdens een elektronen crash zijn de elektronen rond de Aarde in de ionensfeer sterk verminderd in aantal. Daarom is dan de magnetische kant van het elektromagnetische spectrum op Aarde extra sterk voelbaar. De elektronen crash kan druk geven in het onderlichaam, alsof je de Aarde in gedrukt wordt, met pijn in de benen, heupen, voeten enz. In de psyche is er confrontatie met minder leuke eigenschappen van jezelf. De zware en laag trillende eigenschappen melden zich. Dit is tijdens een crash versterkt aanwezig. Ook zijn veel mensen knorrig en zitten slecht in hun vel met als gevolg overal opstootjes en mogelijk zelfs ruzies. Er wordt tijdens een elektronencrash licht, helderheid en beweging gebracht in de vastzittende diepte van je psyche in alles wat is weggestopt om te kunnen functioneren volgens de eisen van de dualiteit. Dus best een confronterende periode van confrontatie, opruimen, inzicht en grote groei.

Dit een weergave van de magnetische verbinding tussen de Zon en Aarde.

Overige elektromagnetische nieuws

We zijn nog steeds in een omgekeerde magnetische verbinding met de Zon (HCC). Dit maakt (mijn eigen inzicht en ervaring) dat het magnetisch veld in deze periode instabieler en voor ons mensen geeft een HCC mogelijk ervaringen als slapende en verdoofde voeten en benen en moeite met aarding. Het kan voelen alsof er iets tegenstrijdigs is in de stroom van de Aarde naar jou en terug. Er is iets veranderd in de magnetische verbinding met de Zon en Aarde. De negatief geladen zuidpool laat zich weer zien. Het ziet er naar uit dat er toch weer een switch gaat komen in de magnetische verbinding tussen de Zon en Aarde. Het rode vertegenwoordigt onze normale magnetische verbinding met de zuidpool van de Zon. Deze was de afgelopen tijd verdwenen. De noordpool van de Zon was zo sterk dat deze de negatief geladen magnetisch zuidpool (Rood) helemaal niet meer zichtbaar was. Ik schat dat het we de Heliospheric Currentsheet Crossing gaan krijgen over een dag of 4. Dan switchen we waarschijnlijk weer van onze ‘normale’ magnetische verbinding met de Zon en stoppen ook de mogelijke symptomen die je ervaart met de opgezette en slapend aanvoelende voeten en handen. De x-ray lichtfrequentie is opnieuw continu verhoogt (Hoge A-klasse). Er is veel licht is om te verwerken en dat wat niet meer kan of wil stromen in ons los getrild wordt om zichtbaar en voelbaar te worden en zo weer in de ware kwaliteit te komen. Verder zijn er geen bijzonderheden voor het elektromagnetische spectrum.

Ik wil je uitnodigen om jouw ervaringen onder dit bericht te delen als dat goed voelt voor jou…

Heb het goed… 💞

© Manuela van www.inzichten.com

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

*Het laatste artikel over de nieuwe Maan van woensdag 19 augustus 2020.

*De voorlaatste artikel over de volle Maan van maandag 3 augustus 2020.

*En het artikel over de ringvormige Zonsverduistering van 21 juni 2020.

*Jaarartikel over 2020

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar en vanaf september ook weer iedere week. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website. ER IS WEER EEN WEBINAR OP WOENSDAG 19 AUGUSTUS OM 19:45. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN OM JE AAN TE MELDEN. Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda.

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update zaterdag 15 augustus 2020
Elektromagnetische update maandag 17 augustus 2020

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update zondag 16 augustus 2020

Plaats een reactie