Elektromagnetische update zondag 23 augustus 2020

Geschreven door: Manuela van der Knaap

11,3 minuten leestijd

Op deze zondag was er een gedeeltelijke middelmatige Schumannresonantie activiteit, waren er een aantal flinke x-ray pieken in de nacht en een diepe en lange periode met een elektronencrash. Die laatste kan een ervaring geven dat je diep in de zwaarte van jezelf terecht komt en geconfronteerd wordt met minder leuke gevoelens en inzichten over jezelf. Het was best een pittige dag, ondanks dat er weinig elektromagnetische activiteit was. Vooral de elektronencrash was pittig en diep. Verder was er eigenlijk niet zoveel aan de hand op deze dag. Lees het hele artikel hieronder met uitgebreide uitleg, ook over de mogelijke symptomen.

De witte pluim is de Schumannresonantie activiteit. Het witte raakt niet de bodem van de grafiek, waardoor we spreken over een gedeeltelijke activiteit.

Schumannresonantie activiteit (SR)

Er een SR piek tussen 7:00 en 12: 00 uur Europese tijd. Deze was net niet full spectrum, dus vooral de lagere frequenties kwamen in trilling. Dus dat kan voor sommige mensen intens zijn. De intensiteit was niet super hoog, maar hadden een amplitude van ongeveer 42 (A1). Dus de impact van deze SR was niet enorm groot. Het is vaak de combinatie van de elektromagnetische verstoringen, waardoor soms de SR een heftige reactie geeft en soms ervaren de meeste mensen helemaal niets.

Deze afbeelding laat de intensiteit van de Schumannresonantie zien. De hoogste piek was rond 9:00 met een amplitude van ongeveer 42.
Dit is de grafiek die de zonnewind weer geeft gemeten door de ACE satelliet. De puntjes die je zien bij de rode pijlen laten x-ray pieken zien die in de zonnewind dichtheid zichtbaar werden. Al een aantal dagen is er steeds een gat in de data bij de ACE satelliet, daardoor kan het zijn dat we informatie missen.

X-ray pieken

Er waren kleine x-ray pieken rond 00:00 uur Europese tijd (UT+2) die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid met ongeveer 35 p/cm3. En opnieuw rond 4:00 uur E.T., met pieken die ik schat rond de 75 p/cm3. Die laatste zijn echt heel flink. (zie beschrijving bij de symptomen. Al een aantal dagen is er steeds een gat in de data bij de ACE satelliet, daardoor kan het zijn dat we informatie missen.

Symptomen x-ray pieken

Normaal is de zonnewind dichtheid altijd tussen 0,1 en 10 p/cm3. X-rays ioniseren in de zonnewind en laten meestal vooral in de zonnewind dichtheid een plotselinge hoge en korte piek zien. Dus dan snap je wel dat verhogingen rond de 75 p/cm3 en hoger, extreem zijn en ook extreme reacties kunnen geven in je lichaam en energielichaam met ascentiesymptomen. Verhogingen die lager zijn van 75 p/cm3 zijn beter te verwerken. Dit soort pieken kunnen soms zeer intens binnenkomen, waardoor van alles als het ware vastslaat, als in een soort van shock. De uren en dagen erna kan je lichaam en energielichaam dan geleidelijk het extreem hoge Gammalicht verwerken en dan pas komen geleidelijk de ascentiesymptomen. Maar bij iedereen werkt dit anders. Bij sommige dus heel direct en bij andere pas later. Ze geven mogelijk een gevoel van kwetsbaarheid en naaktheid. Ze brengen diep in ons zeer hoogfrequent Gammalicht. Dat Gammalicht geeft een reactie in onze laagfrequente, vastzittende gewoonte en lichamelijk ongemakken. Het brengt even heel direct licht in je waar het niet licht is en dat mogen wij dan vervolgens weer verwerken en in een nieuw evenwicht brengen.

En opnieuw zijn we weer terug in de ongewone magnetische verbinding van de Aarde met de noordpool van de Zon (Groene stralen) De situatie van de HCC is stabiel en nu continu verbonden met de positief geladen noordpool van de Zon. Deze noordpool van de Zon is nog steeds dominant en dus blijft de ongewone magnetische verbinding nog even van kracht blijft. Deze veroorzaakt mogelijk een ervaring van slapende voeten en handen.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

De Zon en de Aarde zijn al een paar dagen (vanaf de 15de augustus) in een magnetische dans verwikkeld. De Aarde was op donderdag de hele dag niet magnetische verbonden met de Zon. Rond 23:30 op donderdagavond 20-8 kwam de magnetische verbinding weer tot stand, maar opnieuw met de noordpool van de Zon. Deze pool van de Zon blijft dominant, nadat de eerste helft van het jaar vooral de zuidpool zo dominant was dat we bijna alleen maar de magnetisch negatief geladen zuidpool veerbinding hadden. We blijven zoals het er nu uitziet voorlopig verbonden met de dominante magnetisch positief geladen noordpool van de Zon. Mogelijke symptomen die je kunt ervaren met deze verbinding, zijn opgezette en verdoofde handen en voeten. Deze overgang van magnetisch verbinding met de Zon wordt de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) genoemd en iedere overgang geeft verstoring in de beschermende magnetosfeer van de Aarde en daardoor zien we ook deze vroege ochtend weer wereldwijde seismische activiteit.

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon (rode stralen op de afbeelding). Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. In deze periode lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het magnetisch veld van de Aarde is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn. Het is ook moeizaam om zelf energetisch te verbinden met de Aarde.

De Heliospheric Currentsheet Crossing met de positief geladen noordpool kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan. Gelukkig stopt dit nu zeer waarschijnlijk. Ik hou je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Magnetisch veld Aarde tijdens een HCC

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon of de verbinding is dan verstoord. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus dat kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of zelfs wegvalt tijdens gesprekken in het moment. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaarde bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook het aanwezig zijn in het NU.

Deze zaterdag is er een flinke diepe elektronencrash gaande. Deze begon rond 7:00 uur en duurde tot ongeveer 14:30 Europese tijd. Zie rode pijlen

Elektronencrash en symptomen

Ik ga alleen nog maar de diepere elektronen crashes benoemen en die waren er weer op deze zondag en begon rond 7:00 uur en duurde tot ongeveer 14:30 Europese tijd. De kleine dipjes worden als minder zwaar ervaren met de symptomen zoals zwaarte in je humeur en psyche. Tijdens een elektronen crash zijn de elektronen rond de Aarde in de ionensfeer sterk verminderd in aantal. Dit noem ik een elektronencrash. Daarom is dan de magnetische kant van het elektromagnetische spectrum op Aarde extra sterk voelbaar. De elektronen crash kan druk geven in het onderlichaam, alsof je de Aarde in gedrukt wordt, met pijn in de benen, heupen, voeten enz. In de psyche is er confrontatie met minder leuke eigenschappen van jezelf. De zware en laag trillende eigenschappen melden zich. Dit is tijdens een crash versterkt aanwezig. Ook zijn veel mensen knorrig en zitten slecht in hun vel met als gevolg overal opstootjes en mogelijk zelfs ruzies. Er wordt tijdens een elektronencrash licht, helderheid en beweging gebracht in de vastzittende diepte van je psyche in alles wat is weggestopt om te kunnen functioneren volgens de eisen van de dualiteit. Dus best een confronterende periode van confrontatie, opruimen, inzicht en grote groei.

Links en rechts bij de pijlen zie je op de rand van de Zon de actieve zonnevlekken uitstralen. Rechts is de actieve zonnevlek waar we een heel aantal x-ray zonnevlammen van hebben ontvangen. Die aan de linker kant is een nieuwe zonnevlek die bijna in de zicht van de Aarde draait. Ik vermoed dat dit een flinke zonnevlek is. Dus daar zullen we ergens maandag/dinsdag wel iets van gaan zien met misschien wel nieuwe x-ray zonnevlammen.

Overige elektromagnetische nieuws

De gaten in de corona van de Zon verminderen en er is er nog eentje zichtbaar die nu uit de verbinding met de Aarde beweegt. Dus de symptomen van fluittonen/ruis in de oren en het hoofd die je mogelijk ervaart worden ook minder. Op deze zondag hadden we geen zonnevlammen meer en ook geen actieve regio’s op de Zon. De oude zonnevlek die zoveel x-ray zonnevlammen heeft geproduceerd kun je nog net op de rand van de Zon zien uitstralen. En we zien ook weer uitstraling van een nieuwe actieve regio opkomen aan de oostkant van de Zon. Deze zal waarschijnlijk maandag laat of dinsdag zichtbaar worden en misschien de komende week weer zonnevlammen produceren. We zullen het zien. De x-ray lichtfrequentie is nu nog steeds continu licht verhoogt (lage A-klasse). Er is dan meer licht dan normaal om te verwerken en dat wat niet meer kan of wil stromen in ons los getrild wordt om zichtbaar en voelbaar te worden en zo weer in de ware kwaliteit te komen. Verder zijn er geen bijzonderheden voor het elektromagnetische spectrum.

Ik wil je uitnodigen om jouw ervaringen onder dit bericht te delen als dat goed voelt voor jou…

Heb het goed… 💞

© Manuela van www.inzichten.com

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

*Het laatste artikel over de nieuwe Maan van woensdag 19 augustus 2020.

*De voorlaatste artikel over de volle Maan van maandag 3 augustus 2020.

*En het artikel over de ringvormige Zonsverduistering van 21 juni 2020.

*Jaarartikel over 2020

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar en vanaf september ook weer iedere week. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website. ER IS WEER EEN WEBINAR OP WOENSDAG 19 AUGUSTUS OM 19:45. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN OM JE AAN TE MELDEN. Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda.

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update zaterdag 22 augustus 2020
Elektromagnetische update maandag 24 augustus 2020

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update zondag 23 augustus 2020

4 Gedachten

 1. jo maandag 24 augustus 2020 om 13:12- Beantwoorden

  Goede middag manuela
  Ik ben zo blij met jou updates en symptomen uitleg. Ik krijg ze voor mijn kiezen.
  Gisteravond enorme duizelingen , misselijk en overgeven tot gal aan toe daarna wel lekker geslapen, wat de laatste tijd wel beter kan.
  Ik merk ook de benen en heupen pijnlijk, slecht aarding. meer paranormale beelden.
  ontzettend aanraken van alle universele energieen. Doe veel met maya energie is ook herkenbaar. Begin van het corona tijdperk jou updates gaan lezen.
  Ben toen 4 maanden van mijn stuk geweest.
  Heel Heftig allemaal. Herkenbaar en voelt goed om erover te lezen zodat ik weet dat ik niet gek aan het worden ben.
  Hartelijk Dank
  vr gr Jo

  • Manuela van der Knaap maandag 24 augustus 2020 om 14:15- Beantwoorden

   Hallo Jo,
   Dank je wel voor je reactie. Was je 4 maanden van slag van mijn artikelen of van de corona?
   Wat de elektromagnetische verstoringen doen is versterken wat er al is. Alles wat er in de basis rammelt, dat wordt als het ware uitvergroot, vergeet dan niet. En door de hoge licht frequentie instroom wordt alles wat er is los getrild om vervolgens te helen. Ik beschrijf ook wat je kunt doen om de symptomen te verminderen. Ook mijn webinars en de speciale mineralen kunnen daarin echt een goede ondersteuning zijn. Ik wens je heel veel sterkte en fijn om te lezen dat je iets kunt met de informatie <3

 2. jo dinsdag 25 augustus 2020 om 12:42- Beantwoorden

  Hoi manuela,
  dank voor je reactie. Ja vanwege corona zo n 4 maanden van slag. Het klopt idd, dat wat er al is nog even erger wordt aangeraakt. Ik merkt dat door het te laten zijn het weer verdwijnt en ik wat rustiger ben geworden. Ik zie ook heel veel en weet dat we niet alleen zijn en op alle mogelijke manieren geholpen worden. Daar ben ik erg dankbaar voor. Het blijft wel heel heftig allemaal. Ik heb al ver voordat corona zijn intrede deed al allerlei boodschappen gehad letterlijk over het boodschappen doen en alle hectiek nu in de supermarkt en alle benauwdheid die er mee gepaard ging en gaat. Ik voelde het al aankomen alleen weet je niet letterlijk waar het specifiek overgaat. Ik voel heel vaak dingen aan en het klopt ook altijd. Ik volg je nieuwsberichten. Nogmaals dank dat je er bent.
  vr gr jo

  • Manuela van der Knaap dinsdag 25 augustus 2020 om 20:53- Beantwoorden

   Graag gedaan Jo en je bent welkom hier in mijn domein <3

Plaats een reactie