Elektromagnetische update vrijdag 18-9

Geschreven door: Manuela van der Knaap

16,7 minuten leestijd

Op deze vrijdag was er een kosmische stralingsalert in de vroege ochtend en kwam er een milde zonnewind (Kp-index level 3) binnen rond 17:00 uur. Alleen zonnewind dichtheid liep op en de symptomen daarvan kun je mogelijk ervaren als het razen van deeltjes door je heen.

Er waren korte pieken van de Schumannresonantie actief met een gemiddelde intensiteit, deze waren full spectrum en dat betekent dat alle frequenties in beweging werden gebracht in ons, ook de hogere frequenties. Je kan dus in de ochtend korte momenten hebben ervaren met ascentiesymptomen. Lees over de ascentiesymptomen in de alinea onderaan ‘Waarom deze updates?’.

Er waren zoals iedere nacht weer enorm hoge x-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid, tot 150 p/cm3 aan toe en dat is super hoog. De ACE satelliet die de x-ray pieken laat zien valt steeds meer uit en nu is alle data in de nacht niet beschikbaar, dus officieel is een flink deel van de informatie niet beschikbaar. Maar er zijn andere indicatoren die laten zien dat er nog meer pieken zijn geweest in de nacht dan die extreem hoge rond 6:00 uur. Er waren ook x-ray pieken die in de zonnewind dichtheid zichtbaar werden eind van de middag, maar die waren niet zo extreem hoog als in de nacht. Dus misschien werd je wel wakker met veel spanning in je lichaam en werd je ook halverwege de nacht wakker van een te grote helderheid in jezelf. Als je jezelf de rust gunt om te blijven liggen als de spanning groot is, dan doe je jezelf daar een groot plezier mee. De (speciaal geopende) Hematiet die in mijn webshop te koop zijn kunnen mogelijk behulpzaam zijn om in je complete veld alles te ontladen. Ook wandelen in de natuur en er zijn nog meer manieren (zie alinea ‘Waarom deze updates?’). De intense frequenties die de laatste tijd in de nacht binnenkomen moeten verwerkt en losgelaten worden, dus neem moment ervoor om ze te ontladen.

De tijdsduur van de elektronencrash wordt iedere dag een stukje korter en was er nu alleen in de ochtend tussen 5:30 en 10:30 uur. Dit betekent dat er weinig elektronen in de ionensfeer van de Aarde zijn. De elektrische kant van het elektromagnetische spectrum is dus zwak en daardoor is het magnetische sterker en dat ervaren we dan alsof je als het ware energetisch de Aarde wordt in getrokken. Je benen kunnen dan als lood voelen en het onderlichaam kan pijnlijk zijn. Voor de psyche kan het confronterend zijn, omdat je de zwarte krachten in jezelf extra te voelen krijgt. Een periode van grote innerlijke groei, omdat deze lagen openen en dan kan er licht bij komen om het te helen en op te lossen. Rond 16:00 uur als reactie op de zonnewind vermeerderde de hoeveelheid elektronen zich in de ionensfeer rond de Aarde, maar niet extreem. Het evenwicht tussen magnetisch en elektrische was vanaf toen weer beter.

De magnetische verbinding van de Aarde met de Zon was vanaf donderdagmiddag weer los. Dit betekent dat opnieuw de switch naar de positief geladen noordpool van de Zon weer aan de orde is. Deze switch noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en dit geeft veel onrust in het magnetisch veld en ook een schok bij de beschermende magnetosfeer van de Aarde als de nieuwe magnetische verbinding weer gemaakt wordt. Rond de middag was deze magnetische verbinding met de Zon weer een feit. En we zijn dus nu weer in de ‘ongewone’ magnetische verbinding met de Zon. De mogelijke symptomen die dit geeft zijn opgezette en soms slapende handen en voeten en de aardeverbinding voelt vreemd aan.

Het hele uitgebreide artikel met uitleg onder de grafieken en afbeeldingen en met uitleg van de symptomen vind je hieronder rond 21:45.

Heb het goed…

© Manuela van www.inzichten.com

Op deze vrijdag was er een kosmische stralingsalert in de ochtend tussen 5:00 en 11:00 uur en kwam er een milde zonnewind (Kp-index level 3) binnen rond 17:00 uur.

Kosmische straling symptomen

Kosmische straling kan mogelijk ascentie symptomen geven. Naar mate de periode van de kosmische stralingsalert langer duurt, nemen de kans en de heftigheid van de mogelijke symptomen toe. Het is niet verstandig om te vliegen (vliegtuig) of te verblijven op grotere hoogte tijdens deze periode van kosmische straling, omdat hoe hoger de hoogte, hoe sterker en schadelijker de kosmische straling is volgens de experts en onderzoeken (zie afbeeldinge ‘Geomagnetic Score’ (Kp-index). Symptomen van deze kosmische stralingsalerts zijn emotionele en algehele instabiliteit, hartritme verstoringen en mentale zwakte wordt versterkt en  nog meer. Dit zijn echte klachten, die situaties die in aanleg bezig zijn zich te ontwikkelen versterkt zichtbaar maakt tijdens zo’n periode van kosmische straling. Neem deze klachten serieus en bezoek je arts of therapeut.  Zie voor symptomen die wetenschappelijk zijn vastgesteld de afbeelding van SpaceWeatherNews  ‘Geomagnetic Score’ (afbeelding met de tekst van regenboogkleuren) onder Cosmic Ray Risks. In de alinea ‘Waarom deze updates?’ heb ik nog meer geschreven over ascentiesymptomen en wat je er aan kunt doen om weer in evenwicht te komen.

Alleen zonnewind dichtheid liep op vanaf 14:00 uur tot 20:00 uur en de symptomen daarvan kun je mogelijk ervaren als het licht razen van deeltjes door je heen. De intensiteit was beste flink, maar niet extreem en liep op naar ongeveer 25 p/cm3.

Verhoogde zonnewind symptomen

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmt wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’

Er waren korte pieken van de Schumannresonantie actief met een gemiddelde intensiteit, deze waren full spectrum rond 9:30 en opnieuw rond 11:15 uur Europese tijd.

Schumannresonantie activiteit symptomen

De Schumannresonanties zijn golven van frequenties die steeds wijzigen door veranderingen in de druk in de Aardse atmosfeer. Deze Schumannresonantie activiteit ontstaat door onweer met bliksem en andere ontlading van deze druk in de beschermende magnetosfeer rond de Aarde. Ons lichaam kan intens reageren op deze frequenties, omdat deze corresponderen met frequenties van de hersenen en het lichaam. Hierdoor kunnen mensen ook krachtig ascentiesymptomen ervaren. Dit kunnen fijne en minder fijne ervaringen en lichamelijk reacties zijn. Full spectrum Schumannresonantie activiteit betekent dat ook de hogere frequenties in ons, in trilling en beweging komen. In deze periode van een full spectrum activiteit kun je dan ook met meer gemak de bijzondere openingen ervaren in het hogere bewustzijn van jezelf.  Lees meer over ascentiesymptomen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

Dit is de grafiek die de intensiteit van de Schumannresonantie aciviteit aangeeft. Er waren korte pieken van de Schumannresonantie actief met een gemiddelde intensiteit, deze waren full spectrum rond 9:30 met intensiteit van amplitude 42 en opnieuw rond 11:15 uur Europese tijd met amplitude 57. Dit is een gemiddelde intensiteit en dus niet extreem hoog. Je kunt de uitleg bij de ascentiesymptomen dan ook lezen met die achtergrond, dat het niet om extreme activiteit gaat.
De tijdsduur van de elektronencrash wordt iedere dag een stukje korter en was er nu alleen in de ochtend tussen 5:30 en 10:30 uur. Dit betekent dat er weinig elektronen in de ionensfeer van de Aarde zijn. De elektrische kant van het elektromagnetische spectrum is dan dus zwak en daardoor is het magnetische sterker. Rond 16:00 uur als reactie op de zonnewind vermeerderde de hoeveelheid elektronen zich in de ionensfeer rond de Aarde, maar niet extreem. Het evenwicht tussen magnetisch en elektrische was vanaf toen weer beter.

Symptomen elektronencrash

Tijdens een elektronen crash zijn de elektronen rond de Aarde in de ionensfeer sterk verminderd in aantal. Daarom is dan de magnetische kant van het elektromagnetische spectrum op Aarde extra sterk voelbaar. De elektronen crash kan druk geven in het onderlichaam, alsof je de Aarde in gedrukt wordt, met pijn in de benen, heupen, voeten enz. In de psyche is er confrontatie met minder leuke eigenschappen van jezelf. De zware en laag trillende eigenschappen melden zich. Dit is tijdens een crash versterkt aanwezig. Ook zijn veel mensen knorrig en zitten slecht in hun vel met als gevolg overal opstootjes en mogelijk zelfs ruzies. Er wordt tijdens een elektronencrash licht, helderheid en beweging gebracht in de vastzittende diepte van je psyche in alles wat is weggestopt om te kunnen functioneren volgens de eisen van de dualiteit. Dus best een confronterende periode van confrontatie, opruimen, inzicht en grote groei.

Er waren zoals iedere nacht weer enorm hoge x-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid, tot 150 p/cm3 aan toe en dat is super hoog. De ACE satelliet die de x-ray pieken laat zien valt steeds meer uit en nu is alle data in de nacht niet beschikbaar, dus officieel is een flink deel van de informatie niet beschikbaar. Maar er zijn andere indicatoren die laten zien dat er nog meer pieken zijn geweest in de nacht dan die extreem hoge rond 6:00 uur. Er waren ook x-ray pieken die in de zonnewind dichtheid zichtbaar werden eind van de middag, maar die waren niet zo extreem hoog als in de nacht.

Symptomen x-ray pieken

De symptomen van zeer hoge x-ray pieken zijn hetzelfde als van x-ray zonnevlammen, maar omdat ze kort en heftig zijn leert de ervaring dat ons energiesysteem deze pieken vaak niet goed kan opvangen en dan in een soort van bevroren toestand komt, waar je dan geleidelijk gedurende de dag weer uitkomt, soms zelfs dagen later kun je nog symptomen hiervan ervaren. Normaal is de zonnewind dichtheid altijd tussen 0,1 en 10 p/cm3. X-rays ioniseren in de zonnewind en laten meestal vooral in de zonnewind dichtheid een plotselinge hoge en korte piek zien. Dus dan snap je wel dat verhogingen rond de 75 p/cm3 en hoger, extreem zijn en ook extreme reacties kunnen geven in je lichaam en energielichaam met ascentiesymptomen. Verhogingen die lager zijn van 75 p/cm3 zijn beter te verwerken. Dit soort pieken kunnen soms zeer intens binnenkomen, waardoor van alles als het ware vastslaat, als in een soort van shock. De uren en dagen erna kan je lichaam en energielichaam dan geleidelijk het extreem hoge Gammalicht verwerken en dan pas komen geleidelijk de ascentiesymptomen. Maar bij iedereen werkt dit anders. Bij sommige dus heel direct en bij andere pas later. Ze geven mogelijk een gevoel van kwetsbaarheid en naaktheid. Ze brengen diep in ons zeer hoogfrequent Gammalicht. Dat Gammalicht geeft een reactie in onze laagfrequente, vastzittende gewoonte en lichamelijk ongemakken. Het brengt even heel direct licht in je waar het niet licht is en dat mogen wij dan vervolgens weer verwerken en in een nieuw evenwicht brengen.

Dan nog even een extra kanttekening van mij (Manuela). Het is ook mogelijk dat deze piek geen x-rays zijn, maar iets anders. Wat we zeker weten is dat er zeer hoogfrequente energiedeeltjes kristalliseren in de zonnewind dichtheid en de symptomen worden heel duidelijk waargenomen en blijven wat ze zijn en hetzelfde. De experts doen niets met deze enorme Gamma frequentie pieken en op de andere zonnewind weergave van DSCOVR bijvoorbeeld worden uitgefilterd. Gelukkig geeft de ACE satelliet ze nog weer. Er is ook nog een kans dat het manmade is. Er worden de laatste tijd her en der vreemde laser activiteiten waargenomen, die dan zichtbaar worden in weerapps en in anders satelliet beelden.

We zijn sinds donderdagmiddag 16:00 uur Europese tijd weer bezig met het shiften van de magnetische verbinding van de Aarde met de polen van de Zon. Dit betekent dat opnieuw de switch naar de positief geladen noordpool van de Zon weer aan de orde is. Deze switch noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en dit geeft veel onrust in het magnetisch veld en ook een schok bij de beschermende magnetosfeer van de Aarde als de nieuwe magnetische verbinding weer gemaakt wordt. Rond 13:00 uur Europese tijd was deze magnetische verbinding met de Zon weer een feit. En we zijn dus nu weer in de ‘ongewone’ magnetische verbinding met de Zon (groene stralen in de afbeelding). De mogelijke symptomen die dit geeft zijn opgezette en soms slapende handen en voeten en de aardeverbinding voelt vreemd aan.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) uitleg

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool (de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool.(de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon (zoals nu), dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

Heliospheric Currentsheet Crossing symptomen

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan.

We zien nog steeds een onrustig magnetisch veld. De Arcjet gele tekst in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Dit keer op vrijdag 18-9 tussen 13:50 en 15:00 Europese tijd. https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/1.A3454

Magnetisch veld tijdens een HCC

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus dat kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of zelfs wegvalt tijdens gesprekken in het moment. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaarde bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook het aanwezig zijn in het NU.

Dit is het magnetisch veld gemeten aan de grond in Noord-Europa. De verstoring voor Noord-Europa was tussen 00:00 en 3:00 uur. en opnieuw vanaf 14:00 uur. Rond die tijd zien we ook de elektronen switchen naar een hoger niveau, zeer waarschijnlijk door de invloed van de binnenkomende zonnewind.

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles als het ware wordt losgeschut. Beweeg je mee en ben je bereidt om in verbinding te zijn met jezelf en wat er innerlijk leeft, dan ontvang je de bijbehorende inzichten en is er grote heling mogelijk. In een enorm hoog tempo wordt zichtbaar wie je ECHT in Wezen bent. Een Wezen van licht met een aardse ervaring.

Er was geen gat in de corona van de Zon. Er waren ook geen zonnevlekken actief aan onze kant van het Zonnestelsel.

Ik wil je uitnodigen om jouw ervaringen onder dit bericht te delen als dat goed voelt voor jou…

Heb het goed… 💞

© Manuela van www.inzichten.com

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

*Het laatste artikel is van de nieuwe Maan van donderdag 17 september 2020.

*En het artikel over de ringvormige Zonsverduistering van 21 juni 2020.

*Jaarartikel over 2020

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar en vanaf september ook weer iedere week. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website. ER IS WEER EEN WEBINAR OP VRIJDAG 2 OKTOBER 2020 OM 19:45. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN OM JE AAN TE MELDEN. Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda.

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update donderdag 17-9
Elektromagnetische update zondag 20-9

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update vrijdag 18-9

Plaats een reactie