Bevrijden van je Wezenlijke Zelf

Nieuwe Maan in Maagd van 17 september 2020

Deze nieuwe Maan in Maagd van donderdag 17 september 2020 toont ons het proces voor de komende maand en laat ons zien dat het tijd wordt om onszelf opnieuw uit te vinden. De oude dwingende structuren en aanpak zijn zo draconisch geworden dat zeer helder wordt dat ze niet meer werken en enorm verstikkend zijn. Voor sommigen zelfs met heel concrete benauwdheid. Waar belangen ons nog steeds verstrikt houden in de dualiteit van de Matrix, krijgen we te zien dat deze paden doodlopen. Ook op Kosmische en astrale lagen ontvouwt zich een bijzonder proces van ons multi-dimensionale bewustzijn. Het is een nieuwe geboorte van het spontane authentieke Goddelijke Zelf en -Kind in ieder van ons. In dit artikel wordt dit proces en wat zich aan het ontvouwen is in ieder van ons, beschreven. Ik wens je veel leesplezier.

Vechten om te zijn wie je bent

Mars staat retrograde sinds woensdag 9 september tot 14 november 2020 en daardoor verschuift de strijd naar binnen en wordt een innerlijke strijd. De dwingende structuren lijken zich steeds meer vast te zetten en het wordt pijnlijk zichtbaar dat de wegen die de weg van de vrije Zelfexpressie niet echt ondersteunen, toch echt doodlopen. Dit vraagt om heroverwegen van de manier waarop je jezelf neerzet in het leven. Hiervoor is het noodzakelijk om heel goed te kijken waar je niet vrij bent, maar belangen hebt. Want als er belangen zijn, dan kan de autonome stroom zich niet manifesteren en wordt het al heel snel een gevecht om te mogen zijn wie je in Wezen bent. (Mars retrograde conjunct zwarte Maan in Ram 5de huis vierkant Saturnus die conjunct staat met Diamant, Jupiter en Pluto in Steenbok 2de huis.)

Voorbereiding (Verder lezen vanaf hier vanuit Facebook en MeWe)

Ter voorbereiding van wat er vanaf oktober 2020 het komende jaar op ons af gaat komen, is je vrijmaken zeer noodzakelijk. Het overlevingsmechanisme komt in oktober 2020 in Schorpioen en dan zijn machtspelletjes in de dualiteit van de Matrix aan de orde van de dag. Dus zorg dat je de positieve meest optimale kant van Schorpioen ruimte kunt gaan geven in jouw leven, door open te staan voor het nieuwe vanuit vertrouwen, waardoor je op een onderzoekende en nieuwsgierige openstaat voor het leven. (Vanaf 23 oktober 2020 tot 22 oktober 2021 staat de zwarte Maan in Stier oppositie Priapus in Schorpioen.)

Stilstand

Vanuit het overlevingsmechanisme is er de neiging om vanuit wilskracht alsmaar door te gaan op de ingeslagen weg, steeds meer je best te doen en harder te werken om de verbindingen te oliën, maar met het huidige overlevingsmechanisme in Weegschaal gaat dit ten kosten van jezelf. Je bewust worden van je eigen gedrag is echt noodzakelijk om hiervan los te komen. Loslaten en stilstaan is nodig in plaats van nog meer je best doen en proberen alles zo snel als mogelijk te fixen. Vanuit die stilstand maak je opnieuw verbinding met jezelf en dan weet je weer waar je het voor doet. Dan ga je weer handelen vanuit jezelf. De verbindingen die dan ontstaan zijn wel hartgedragen en je weet dan weer wat je waard bent. (Mercurius conjunct Priapus in Weegschaal 11de huis oppositie zwarte Maan in Ram conjunct Mars in het 5de huis. Zwarte Zon in het 8ste huis conjunct Diamant Jupiter, Pluto en Saturnus in het 2de huis in Steenbok.)

Loslaten

Belangen loslaten is niet zo eenvoudig, als je een doel voor ogen hebt en iets heel graag tot stand wilt laten komen of naar buiten wilt brengen van jezelf. Maar om tot de meest zuivere uitkomst te komen die jou echt dient, is dit loslaten wel noodzakelijk. De container van de Matrix waarin wij leven, is de wereld van de dualiteit en het lijkt wel of alles steeds scherper wordt afgetekend in wat het is en welke krachten er mee worden gediend. In deze dualistische situaties worden er ook vreemde dingen gedaan met verantwoordelijkheden. Als jij je confirmeert aan wat de autoriteiten je opleggen of vastzit in een gedwongen structuur die dicteert dat jij mee moet met wat de autoriteit zegt of mee moet met wat het grotere systeem je oplegt, dan gelden de wetten van de dualiteit en Matrix. En het lijkt wel of deze wetten en structuren als een steeds kleiner jasje strakker worden getrokken. Veel mensen ervaren benauwdheid, door de mondkapjes die in sommige situaties verplicht worden gesteld, maar ook energetisch voelt het alsof het hart (verkramping van het middenrif en ‘Kosmisch Hart’) en de keel worden dichtgeknepen. Dit is direct gerelateerd aan het gevoel dat je hebt klem te zitten in het systeem en ongetwijfeld zijn er nog meer autoriteitsconflicten met de wereld om je heen die dit veroorzaken. (Zwarte Zon in het 8ste huis conjunct Diamant Jupiter, Pluto en Saturnus in het 2de huis in Steenbok. Nieuwe Maan in Maagd in het 10ste huis.)

Flexibele structuren

Als je ziet wat de situatie is en waar het systeem dwingt en waar jouw belangen liggen, dan kun je afstand nemen en loskomen van de situatie waarin je gevangen zit, door deze belangen los te laten. Ook al weet je de oplossing niet of misschien wel juist omdát je de oplossing niet weet en deze dus niet meer kunt bedenken. Door het niet weten en los te laten wat wringt kom je meestal alweer snel dieper in verbinding met je hart en met jezelf. Wat Wezenlijk bij je hoort kan zich dan weer tonen en een nieuwe weg vinden naar buiten. De verbindingen die vervolgens ontstaan, zijn dan wel verbonden met het hart en ondersteunen jouw authentieke Zelf. Vanuit deze laag in jezelf komen er nieuwe vormen en ga je spontaan in het moment pionieren. Dan ontstaat alles in het moment, zonder dat je vooraf weet waar je oplossing ligt en hoe de vorm eruit ziet. Structuren en vormen die in verbinding zijn met het Wezenlijke in jezelf zijn flexibel en zullen je nooit vastzetten in situaties. Mensen die je aantrekt vanuit de verbinding met je Wezenlijke zelf bewegen mee in compassie en zetten niet het mes op je keel, dat zijn echt Wezenlijk andere verbindingen. (Zwarte Zon in het 8ste huis conjunct Diamant Jupiter, Pluto en Saturnus in het 2de huis in Steenbok. Nieuwe Maan in Maagd in het 10ste huis. Zwarte Maan in Ram conjunct Mars in het 5de huis oppositie Mercurius conjunct Priapus in Weegschaal 11de huis.)

Oude wonden

Vanuit deze flexibele structuren en omstandigheden kan ook het innerlijke kind in het moment plezier maken en zich richten op wat er spontaan wil ontstaan. De oude wonden en pijnen die tijdens de vroege jeugd zijn ontstaan melden zich rondom deze nieuwe Maan in Maagd. Maar deze oude wonden zijn ouder dan dit leven en hebben een sterke link met de steeds herhalende gebeurtenissen die ons bewustzijn heeft opgedaan na de val van Atlantis, toen we de dualiteit van de Matrix ingingen. Dus deze oude herinneringen kunnen zich krachtig melden in deze periode rondom de nieuwe Maan in Maagd. Het enige wat nodig is in deze tijd van diepe transformatie is waarnemen en ervaren wat je getoond wordt en in het moment jezelf bewust stoppen, waardoor je niet steeds opnieuw hetzelfde doodlopende pad zal blijven kiezen. Dat kan dus ook betekenen dat je in een soort gat van leegte en onzekerheid valt, maar die leegte is nodig om los te komen en om die oude wonden en pijnen te kunnen helen. (Cheiron in Ram in het 4de huis conjunct zwarte Maan in Ram conjunct Mars in het 5de huis oppositie Priapus in Weegschaal conjunct Mercurius. Cheiron in Ram conjunct (buiten huis) zwarte Maan in Ram in het 5de huis.)

Heling van schuld en schaamte

Ook schuld en schaamte kunnen zich heel nadrukkelijk melden om gezien en gevoeld te worden en misschien is het zelfs nodig om je excuus aan te bieden voor situaties die je vanuit de stress niet kon zien van jezelf. Vanuit de stilte en de rust en als onderdeel van het helingsproces dienen deze lagen van heling zich aan. Het belangrijkste is dat je begint met jezelf te vergeven. (Cheiron in Ram in het 4de huis conjunct zwarte Maan in Ram conjunct Mars in het 5de huis oppositie Priapus in Weegschaal conjunct Mercurius.)

Beleven van tijd

Door de stilstand breek je ook uit de knellende banden van tijd en ruimte, die als een te strak jasje steeds strakker kwam te zitten. De tijd lijkt steeds korter en door de kosmische veranderingen en de transitie van de 4de en 5de dimensie als de basis van ons leven is dat voor onze innerlijke beleving ook zo. Door de wilskracht los te laten en tot stilstand te komen, maar je contact met de natuurlijke tijd van buiten ruimte en tijd. In de dualiteit van de Matrix container leven we naar de tijd die ons van buitenaf is opgelegd, maar in verbinding met ons Wezenlijke Zelf en de stilte van het ZIJN is ook de beleving van tijd flexibel. Je maakt andere keuzes en bent veel effectiever. (Cheiron in Ram in het 4de huis conjunct zwarte Maan in Ram conjunct Mars in het 5de huis oppositie Priapus in Weegschaal conjunct Mercurius. Cheiron in Ram conjunct (buiten huis) zwarte Maan in Ram in het 5de huis.)

Bewustzijn bevrijden

Op kosmisch en astraal (energetisch) niveau tot aan de 8ste dimensie, zijn er ook ‘gevechten’ bezig om los te komen van knellende banden. Tot deze 8ste dimensie is ons bewustzijn nog in de dualiteit van de Matrix container, maar hoe hoger de dimensie, hoe minder diep ons bewustzijn in het patroon vastzit. Als je multi-dimensionaal vastzit in de dualiteit van de Matrix, dan kan het op energetisch niveau voelen alsof er allemaal lijntjes naar buiten lopen, die aan je trekken als een poppenspeler aan een Marionet. Als mens(heid) hebben wij nu en de komende maanden de mogelijkheid om ons hele multi-dimensionale bewustzijn te bevrijden en tot expressie te brengen als een geheel, met het ‘Kosmische Hart’ als centrum. We krijgen het komend half jaar de mogelijkheid om een enorme sprong te maken in onze ontwikkeling. Het zijn nieuwe lagen van ons bewustzijn die opengaan en helemaal belichaamd kunnen worden tot in de kern van iedere cel. De opbouw, het herinneren en laten ontvouwen van het nieuwe multi-dimensionale energielichaam vanuit het ‘Kosmisch Hart’ is daarin de sleutel om alle lagen van ons bewustzijn te kunnen integreren in het fysieke lichaam. Mijn meditatie-webinars zijn daarin dienstbaar. (Cheiron in Ram in het 4de huis. Neptunus in Vissen in het 4de huis vierkant Diamant, Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok in het 2de huis. Neptunus in het 4de huis sextiel Diamant, Jupiter, Pluto en Saturnus in Steenbok in het 2de huis. Neptunus vierkant de noordelijke en zuidelijke Maansknopen.)

Uitdaging

De komende Maan(d) is het dus belang-rijk om belangen los te laten waar deze nog knellen en jou van je authentieke pad afhouden. Het is tijd voor bezinning en ‘less is more’, zodat ons authentieke Zelf de ruimte krijgt te ontvouwen. En ja, ook loslaten is weer een belang. In het laatste webinar werd ons door middel van innerlijke ervaring getoond, dat zelfs het belang van het loslaten losgelaten moest worden. Dit geeft hele nieuwe uitdagingen in onszelf om te vertrouwen op ‘Divine timing’ en zelfs het moment van transformatie en loslaten los te laten. Pas dan kan het authentiek Goddelijke Wezen dat jij in Wezen bent, zich laten zien. Want het Goddelijke kan zich alleen tonen vanuit onvoorwaardelijkheid en als er geen belangen zijn. Het spontane innerlijke kind speelt daarin een hoofdrol. Ga jij deze maand de uitdaging aan om zo intens diep los te laten? Ik ben er weer met mijn webinars om je te begeleiden om van binnenuit de Goddelijke lagen van het nieuwe energielichaam te openen en het bewustzijn te begeleiden om tot in de diepste vezels belichaamt te kunnen worden.

Heb het goed… 💞

© Manuela van der Knaap van www.inzichten.com

VOOR GEÏNTERESSEERDE: Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar en vanaf september ook weer iedere week. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op DONDERDAG 17 SEPTEMBER OM 19:45: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-17-september-2020/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Overweeg eens om een Hartdonatie te schenken als de artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

LAATSTE NIEUWS:

De bestellingen worden 1x per week op dinsdag (met soms een uitloop naar woensdag) verzonden. Neem een kijkje in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen, Chevron Amethist, de Phi-Vogel-Wortel-Amethist zijn weer op voorraad en er zijn nieuwe Morionkwartsen onderweg uit Mongolie, maar die zijn al uitverkocht. Eind februari komt er een nieuwe partij in de webshop.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Nieuwe podcast: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0  https://www.youtube.com/watch?v=N1oJIvxLaF4

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars en de nieuwe online workshop ‘SCHEPPING EN ZO…’ waar ik mijn levenswerk met je deel. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

Er wordt een nieuwe website gebouwd met veel technische verbeteringen, een optimale mobiele versie en een lichtere kleur regenboog-achtergrond. De website gaat waarschijnlijk in februari 2024 LIVE.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Meest recente berichten

Geplaatst op 8 februari 2024

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Deel deze post op social media

Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Pinterest

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je deze informatie of andere informatie van www.inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van www.inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via info@inzichten.com

Dit vind je misschien ook interessant

Dit artikel is een special over Pluto in Waterman, omdat we nu de intense transitie daarvan meemaken, laat ik je de zien wat er allemaal in beweging komt, want dat is super veel. Het artikel geeft inzicht in de reis van ons bewustzijn en het ontstaan van het Watermantijdperk. Maar ook praktisch over de veranderingen in de maatschappij en je dagelijks leven voor de komende 20 jaar. Onderaan het artikel kan je lezen over de actuele processen voor de komende maand van de nieuwe Maan in Waterman van zaterdag 10 februari 2024, die de kracht van Pluto in Waterman helpen kanaliseren.
Het is een extra krachtige volle Maan met een belofte van plotselinge vernieuwing, van lichaam, persoonlijkheid en je dagelijks leven. In de wereld staat alles op scherp en deze volle Maan is een mogelijke trigger voor extreme vernieuwing, die anders zal gaan dan een ‘gewone’ revolutie. Lees meer hierover in het artikel. Lees meer…
Over de processen voor januari 2024, die intens en explosief kunnen zijn. De schade van diepe onwaardigheid en egoïstisch gedrag zijn enorm zichtbaar en voelbaar overal en op hun hoogtepunt. Ook vernieuwing is op topsnelheid. Het beloofd een bijzondere maand te worden. Lees over de veranderingen in de wereld, maar ook over de innerlijke processen en wat je kan doen om de hoogste potentie van bewustzijn in jezelf te ontsluiten. Dit is de geboorte van het zuiverste Licht en de grootste compassie in de mens…

11 gedachten over “Bevrijden van je Wezenlijke Zelf”

 1. Hemeltje….. net deze ochtend totaal overstuur wakker geworden…. nieuwe maan he 😊 om dan in mijn mail de link naar dit artikel te vinden waar ik een heleboel antwoorden en inzichten mag ontdekken over de zaken die me al weken intens bezighouden en gek maken….
  Dank je wel Manuela! 🙏🏻❤️

  Beantwoorden
 2. Na een slapeloze nacht en compleet in gevecht met zeer duale gevoelens en gedachten, breken de tranen uit na het lezen van deze woorden…
  Hoe ga je belangen loslaten? Heel mijn gezin zit verstrengeld in dezelfde belangen…. pfff…
  Mars retrograde, terwijl ik een Grootse manifestatie aan het organiseren ben, ik had beter moeten weten 😉
  Back to Basic… Ik laat het je weten wanneer ik de basis in-zicht heb….
  Thnx voor je inzicht x

  Beantwoorden
  • Sterkte Simone, het zijn bijzonder diepgaande processen die ons nu de spiegel voorhouden, maar ons ook bevrijden van de belangen die maken dat we niet kunnen leven wie we Wezenlijk zijn. Als ik je mag adviseren? Zo;n speciale kosmisch geopende Hematiet die ik via mijn webshop verkoop is wel een hele fijn vriend om je terug te brengen naar je Kern en in iedergeval energetisch de weg kan tonen om alles los te laten wat niet Wezenlijk bij je hoort. Je vindt ze in de webshop https://inzichten.com/product/hematiet/ Veel sterkte en vooral veel liefde <3

   Beantwoorden
 3. Goede avond 😉

  Ik lees je bericht een 5 dagen later. T is mooi geschreven en steeds weer raak. Ik zit er midden in. Elke keer als mijn ego wil reageren, denk ik even wachten en dit is best een stevig getouwtrek in mij maar ik merk dat ik geen zin meer in een strijd die niet de mijne is. Als mensen commentaar hebben op wie ik ben is dat niet mijn karmisch proces maar die van hen en t voelt een stuk lichter er niet op in te gaan. En als het mij wel iets doet werk ik het zelf uit. En ja soms lukt het mij niet en zeg ik dingen die ik hier niet zal plaatsen :-)… Over het algemeen is het niet reageren toch echt prettiger. T mooie is dat dat loslaten op deze manier heel veel nieuwe fijne energie brengt.
  Je schreef ook, waarschijnlijk in de dagelijks update, over die zenuwachtigheid in de ochtend, dan helpt het indedaad goed om met hematiet te blijven liggen en het even door te laten stromen. Dank je wel…liefs! Liselotte

  Beantwoorden
 4. Wat heerlijk om zo een artikel ook weer te mogen ‘her’lezen. Zó mooi en vanuit de basis geschreven.
  Het geeft me eenzelfde ervaring als wat de Hematiet me teruggeeft. Heerlijk. Diepe rust en échte vrede.

  .. en er is zoveel belang -rijk werk voor ons te doen
  en tóch dien ik dat eerst, nog verder, want de diepte hiervan begint me nu eigenlijk pas te dagen,,
  hélemaal volledig, los te laten ..

  Langzaam aan lukt het me, mede door jouw zorgvuldige uitleg Manuela, te begrijpen wat zich wil ontvouwen en ook hoe.
  Tranen van dankbaarheid.

  Beantwoorden

Plaats een reactie